top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Bordro Versiyon Güncelleme 4.73 Yapılan En Son Yeniliklerle İlgili Destek Dokümanı

Bordro Plus için 4.73.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Sürüm güncellemesi sonrasında program girişinde "Tabloları Sürüme Göre Güncelleyiniz" uyarısının çıkması talebi


Bordro Plus ürününde yeni versiyona geçiş esnasında tablolar sürüme göre güncellenmemiş ise ürüne giriş yaparken uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.

 

2. Puantaj kartı üretme işleminde "borç aktarımı" filtresinin öndeğerolarak "evet" gelmesi talebi


Puantaj Öndeğeri eklendiğinde "Borç Aktarım" filtresinin öndeğer Evet olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.

 

3. Fiili hizmet zammı kapsamında çalışan personel için eksik gün nedeninin 25 gelmesi talebi


Fiili hizmet zammı kapsamında çalışan personellerin puantajlarında eksik gün nedeni girilmediği durumda Muhtasar Prim Hizmet Belgesinde eksik gün nedeni olarak 25 gelmesi sağlanmıştır.

 

4. Dönem üzerinden izin aktarımı yapıldığında puantajdaki gün değerlerinin ve tutarların güncellenmesi talebi


Dönem üzerinden izin aktarımı yapıldığında puantajdaki gün değerlerinin ve tutarların güncellenmesi sağlanmıştır.

 

5. Muhtasar raporlarının .txt olarak çıktısının alınabilmesi talebi


Muhtasar bildirimleri altındaki "İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim" , "GM80 GV Stopajına Ait Bildirimler", "Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri" raporları ile Bordro raporları altındaki "Ar-Ge Ücret Bildirim Raporu" filtreleri altına "Muhtasar" filtresi eklenmiştir. Filtre seçenekleri "Hayır, Excel dosyasına ve Txt dosyasına" olarak belirlenmiştir.

 

6. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde "Sgk Sayfasına" filtresi "evet" seçildiğinde düzenleyerek gönderim işleminin yapılabilmesi talebi


SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış bildirgeleri alınırken "SGK Sayfasına" filtresi evet seçilmesi durumunda "Bildirgeyi Düzenlemek İster misiniz?" sorusu sorularak "Tamam" butonuna basıldığında düzenleme ekranına yönlendirilmesi sağlanmıştır. Vazgeç butonu ile de gönderme işleminin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

 

7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi>Muhtasar Başlıkları alanına uzaktan çalışma gün kolonu eklenmesi talebi


Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine "Uzaktan Çalışma" sahasının gelmesi sağlanmıştır.4.72.01.00 sürümünde uzaktan çalışma gün kolonuna sıfır yazılacaktır.

 

8. Muhtasar beyannameye eklenen Uzaktan çalışma gün sayısının puantajdan okunarak getirilmesi talebi


Puantaj kartında belirtilen uzaktan çalışma gün sayısının Muhtasar Prim Hizmet Belgesine getirilmesi sağlanmıştır.

Uzaktan çalışma için mesai tanımı yapılır ve kurum çalışma parametrelerinde yeni eklenen "uzaktan çalışma" seçeneği işaretlenir. Puantaj ekranında uzaktan çalışma mesai tanımına girilen değer, Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesinde ayrı kolonda görüntülenebilecektir.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1. Bordro zarfında "Ek Ödeme-Net Tutar" alanlarının doğru gelmesi talebi


Bordro zarfında "Ek Ödeme-Net Tutar" alanlarının doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Sicil kartı açılırken cinsiyeti kadın seçildiğinde alınan "Sicilin istihdam yasasını kontrol ediniz." uyarısının engellenmesi talebi


Yeni sicil kartı eklenirken cinsiyet kadın seçilirse alınan "Sicilin İstihdam yasasını kontrol ediniz" mesajının alınmaması sağlanmıştır.

 

3. Eksik gün çalışıldığında "Ek/Fazla Mesai" net tutarının doğru gelmesi talebi

Bordro parametrelerinde "Vergi Ve SGK İstisnaları; Çalışma Parametrelerinin Netine: Yansısın" seçili olduğu durumda , personel puantajına eksik çalışma ve mesai girildiğinde fazla mesai ücretinin netine AGİ'nin artan miktarının eklenebilmesi sağlanmıştır.

 

4. Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi excel sayfasında "Sosyal Güvenlik Sicil Numarası" alanının doğru oluşması talebi


Muhtasar Prim Hizmet belgesi Excel sayfasına alınırken "Sosyal Güvenlik Sicil No" alanının doğru basılması sağlanmıştır.

 

5. Bordro zarfı tasarımı standart alan listesinde yer alan ücret[1219] alanının doğru veri getirmesi talebi


Bordro Zarfı ve Tahakkuk Listesi raporlarında ücret alanının atama kayıtlarından alınması sağlanmıştır.

413 görüntüleme0 yorum

תגובות


bottom of page