top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Bordro 4.62.00.01 Son Versiyon Güncelleme

Bordro Plus için 4.62.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

Yenilikler

Yenilikler

1- Bordro Plus Portalde Active Directory ile Girişin Desteklenmesi Talebi

Bordro Plus portalde Active Directory ile girişin desteklenmesi sağlanmıştır.

2- Tam Ay Çalışan Personel İçin Puantaj Kartında "İstirahatte Çalışmamıştır" İşareti Olsa da Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Alındığında Bu Alana Değer Gelmesinin Engellenmesi

Puantaj kartı içerisinde "İstirahatte Çalışmamıştır" işareti seçili olsa da tam ay çalışan personel için Aylık Prim Hizmet Belgesi alındığında işaretli gelmemesi sağlanmıştır. 

3- Bordro Zarfı/ Tahakkuk Raporları Gibi Raporlarda Borçlandırma Tutarının Borç Tipleri Bazında Ayrı Ayrı Gösterilmesi Talebi

Bordro Zarfı ve Tahakkuk Listesi'ne 5095 Borçlandırma Toplamları alanlarının eklenmesi sağlanmıştır. 

4- Bordro Zarfı PDF olarak Alındığında Her Sicil İçin Ayrı PDF Oluşması Talebi

Bordro zarfına filtre eklenmiştir. Filtre seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Tüm Bordrolar Tek Dosyaya YazılsınHer Bordro Ayrı Dosyaya YazılsınHer Bordo Ayrı Dosyaya Şifreli Yazılsın 

5- Meslek Kodları Penceresine Arama Özelliği Eklenmesi Talebi

Meslek Kodları ekranındaki kolonlara "Filtre" ve "Arama" özelliği eklenmiştir.

 

4.62.00.01 Ara Sürüm Düzenlemeleri


1- İşten Çıkış Bildirgelerinin SGK Aktarımı ile İlgili Kontrollerin Yapılması Talebi

Erişim ağacında Bordro modülü altındaki "Sosyal Sigorta Bildirgeleri" bölümüne "Sigortalı İşten Çıkış Bildirge Kontrol" ekranı eklenmiştir. Bu ekran üzerinden personelin SGK İşten Çıkış Bildirgelerinin SGK'ya yüklenip yüklenmediği kontrol edilmektedir.

2- Puantaj Kartına "Devreden Vergi Matrahı" Alanının Eklenmesi

Puantaj kartı içerisinde "Sicil Bilgileri" sekmesine "Devreden Vergi Matrahı" alanı eklenerek personelin kümülatif vergi matrahını değiştirmesi sağlanmıştır.

 

Madde ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız.

 

3- İşe Giriş Bildirgelerinin SGK'ya Aktarımı ile İlgili Kontrollerin Yapılması Talebi

Erişim ağacında Bordro modülü altındaki "Sosyal Sigorta Bildirgeleri" bölümüne "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Kontrol" ekranı eklenmiştir. Bu ekran üzerinden personelin SGK İşe Giriş Bildirgelerinin SGK'ya aktarımı kontrol edilmektedir.

4- Bordro Plus Programı İçinden SGK Sayfasına Bağlanarak Raporlu Personel Kontrolü Yapılması Talebi

SGK sayfasına bağlanarak raporlu personelin kontrolünün yapılması sağlanmıştır. 

5- MyLogo Kanun Parametrelerinin 01 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Güncellenmesi Talebi

MyLogo kanun parametreleri 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren güncellenmiştir.

İyileştirmeler

1- Bordro Plus Programının Genelindeki Onay Kutucuklarında Görsel İyileştirme Yapılması Talebi

Bordro Plus programın genelinde sicil kartları, puantaj sicil bilgileri, hesap şablonları gibi ekranlarda bulunan onay kutucuklarının alt kısmının görünmesi sağlanmıştır.

2- Net Maaş Alan %100 Argeli Personelin Puantaj Kartında Devreden SGK Matrahı ve Resmi Tatil Mesaisi Olduğunda Net İstihkakın Doğru Hesaplanmasının Sağlanması

Net maaş alıp %100 Argeli personelin puantaj kartında devreden SGK matrahı ve resmi tatil mesaisi olduğunda net istihkakın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

3- IKB2E Bordro Zarfı Görüntülenirken Çizgilerin Görünmesinin Sağlanması

Bordro Zarfı HTML formatında alındığında çizgilerin görünmesi sağlanmıştır.

4- Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Alınırken Tek Puantaj İçerisinde Hem Argeli Hem Argesiz Çalışma Günü Olduğunda Argeli Günlerin Olduğu Satırda Gelir Vergisi Matrahı, Kesintisi ve AGİ Tutarının Gösterilmemesi Talebi

"Gelir Vergisi Matrahı" ve "Gelir Vergisi Kesintisi" alanlarında aynı değerin gelmemesi sağlanmıştır.

5- Bireysel Emeklilik Otomatik Ödeme Kayıtları Ekranında "Adı Soyadı" Kolonuna Göre Sıralamanın Düzeltilmesi Talebi

Bireysel emeklilik otomatik ödeme kayıtları ekranında "Adı Soyadı" kolonunda A-Z sıralandığında Türkçe karakterle başlayan isimlerin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

4.62.00.01 Ara Sürüm Düzenlemeleri

1- Döviz Parametrelerinde Kuruş Hanesi Girildiğinde "Invalid Column Name" Uyarısının Engellenmesi

Kuruluş Bilgileri uygulamasında "Döviz Parametreleri" ekranında kaydetme işlemi sırasında alınan uyarı engellenmiştir.

2- Fiili Hizmet Kapsamında Olup 30 Gün Ücretsiz İzni Bulunan Sicilin Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Toplu Olarak Alındığında Listelenmesinin Sağlanması

Fiili hizmet kapsamında olup 30 gün ücretsiz izni bulunan sicilin aylık prim hizmet bildirgesi toplu olarak alındığında listelenmesi sağlanmıştır.

3- Aynı Ay İçerisinde İşten Çıkış ve İşe Giriş Yapan Personel İçin APHB SGK Sayfasına Yüklenirken “SGK Tavan Matrahını Aşmıştır” Uyarısı Alınmasının Engellenmesi

Aynı ay içerisinde işten çıkış ve işe giriş yapan personel için APHB SGK sayfasına yüklenirken “SGK Tavan Matrahını Aşmıştır” uyarısı alınması engellenmiştir.

4- Personel Listesi Raporunda Kıdem Yılı Alanının Değer Getirmesinin Sağlanması

Personel Yönetimi> Raporlar> Personel Listesi'nde "Kıdem Yılı" alanının değer getirmesi sağlanmıştır.

 

172 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page