top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Bordro Versiyon Güncelleme 4.76 Ocak 2022

Bordro Plus için 4.76.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Toplu olarak İhbar formu alınabilmesi talebi


Bordro modülü Raporlar bölümü altına "Toplu İhbar Tazminatı" raporu eklenmiştir.

 

2. Ücret Bütçe Simülasyonu sanal sicil kartı açma ekranında kurum, işyeri ve ünvanı bilgilerinin listelenmesi talebi


Senaryo Sanal Sicil Kartları formu ile Ücret Bütçe Simülasyon Sonuçları raporundaki "Senaryo Kayıt Bilgileri" filtre grubu altına Kurum, Bölüm, İşyeri, Birim ve Unvanı eklenmiştir.

Video için tıklayınız.

 

3. Çalışma belgesinde kümülatif gelir vergisi tutarının raporlanabilmesi talebi


İşten çıkış kaydı üzerinden alınan "Çalışma Belgesi" raporunda "Kümülatif Gelir Vergisi" tutarının listelenmesi sağlanmıştır.

 

4. Tahakkuk Listesinde stajyer personeller için SGK günü ve matrahı alanlarının gelmemesi talebi


Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarında stajyer personel için SGK günleri ve SGK matrahlarının gelmemesi sağlanmıştır.

 

5. Puantör ekranında düzenleme yapılması talebi


Puantör ekranında gün kolonlarında aktif hücre üzerinde sağ tuşa basıldığında;

Tümüne Yansıt; seçildiğinde ilgili gün için aktif hücredeki değer tüm çalışanlar için satır ve sütununun aynı olacak şekilde güncellenmesi sağlanmıştır.


Tüm satıra Yansıt; seçildiğinde ilgili gün için aktif hücredeki değer o çalışanın tüm günleri için aynı olacak şekilde güncellenecektir.


Tüm sütuna Yansıt; seçildiğinde ilgili gün için aktif hücredeki değer tüm çalışanlar için aynı olacak şekilde güncellenecektir.

Video için tıklayınız.

 

6. Asgari ücret gelir vergisi hesaplamalarının düzenlenmesi ile ilgili geliştirme talebi


01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olan Kanun Parametrelerinde, "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" parametreleri, Kanun Parametreleri içerisinde Diğer sekmesinin altına Evet ve Hayır seçenekleri ile eklenmiştir. Ayrıca Sicil Yönetimi>Tanımlar>Sicil Kartları>Ödeme Bilgileri ve Kanuni değişiklikler>bordro bilgileri alanına "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" seçenekleri ilave edilmiştir.


7349 sayılı Kanun ile yayınlanan ücretlerde vergi istisnası uygulaması kapsamında, program ile ilgili genel uyarı ve bilgilendirme dökümanına https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=74712225 adresinden erişebilirsiniz.

Video için tıklayınız

 

7. 01 Ocak 2022 tarihli kanun parametresinin indirilebilmesi talebi


01.01.2022 tarihli kanun parametrelerinin indirilmesi sağlanmıştır.

 

8. Agi uygulamasının kaldırılması ile ilgili düzenlemelerin yapılması talebi


01.01.2022 tarihi itibari ile Asgari Geçim İndirimi uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni açılan sicil kartlarında, Bordro Bilgileri kısmında Asgari Geçim İndirimi işaretli şekilde gelecek, 01.01.2022 tarihi öncesi açılan personel kartlarında bu alan işaretli olmayacaktır. Bu düzenleme, Toplu Tabilik Düzenleme uygulaması ile değişiklikler kısmından, Geçerlilik tarihi 01.01.2022 yapılarak ve Asgari Geçim İndirimi işaretlenerek toplu olarak güncellenebilmektedir.

 

9. Ar-Ge uygulamasında önce asgari ücret indirimi sonrasında Ar-ge değerlerinin hesaplanması talebi


AR-GE teşviki kapsamındaki ücret ödemelerine, öncelikle asgari ücret istisnası uygulanacak ve istisna sonrası vergi, AR-GE düzenlemesindeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1. Personel Listesi raporunda filtrelerden "Diğer Pozisyonlar" kısmına tıklandığında alınan uyarının engellenmesi talebi


Bordro - Raporlar - "Tahakkuk Listesi , Tahakkuk Toplamları" ve Personel Yönetimi - Raporlar - "Personel Listesi" Raporlarından "Diğer Pozisyonlar" Filtresinin Silinmesi Sağlanmıştır.

 

2. Tigerhr entegreli bordroda "Tüm işletmelerde ortak" olarak tanımlanmış departmanda çalışan sicillerin raporlara gelmesi talebi


Tigerhr entegreli bordroda "Tüm işletmelerde ortak" olarak tanımlanmış departmanda çalışan sicillerin raporlara gelmesi sağlanmıştır.

 
65 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page