Logo Destek 2.74 Ekim 2021 Versiyon Güncelleme Yenilikler, İyileştirmeler Tiger 3, Go3

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.74.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.74 - Ekim 2021 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı parametresinin muhasebe fişlerinde olduğu gibi, yansıtma fişleri için de çalışması sağlanmalı


Muhasebe parametrelerine Yansıtma fişlerinde muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı dikkate alınsın=evet/hayır" parametresi eklenerek muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı parametresinin muhasebe fişlerinde olduğu gibi, yansıtma fişleri için de çalışması sağlanmıştır.

 

2. Muhasebe işlemlerinin tek ekran üzerinden yapılabilmesi , aynı ekran üzerinden raporlama , beyanname ve e-Defter işlemlerine ulaşılabilmesi


Muhasebe işlemlerinin tek ekrandan hızlıca yapılabilmesi, masraf merkezi ve hesap özeti hareketlerinin kolaylıkla alınabilmesi, hareketlerin incelenebilmesini sağlamak üzere Muhasebe İşlem Merkezi özelliği eklenmiştir. Muhasebe işlem merkeziyle birlikte hızlı raporlama, e-beyanname ve e-defter işlemlerine aynı ekran üzerinden ulaşarak işlemleri tamamlayabilme özelliği getirilmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

3. Ürün içerisindeki Genel Arama özelliği widget olarak eklenmeli.


Ürün içerisindeki Genel Arama özelliği widget olarak eklenmiştir

 

4. Sistem işletmeni/Yönetim/Kullanıcı firma öndeğerlerinde firma adı ile birlikte firma kodu da yazmalı.


Sistem işletmeninde yönetim sekmesi altında bulunan kullanıcı firma ön değerleri penceresinde firma adı ile birlikte firma kodunun da yazılması sağlanmıştır.

 

5. Satınalma iade irsaliyesi olarak kesilen e-İrsaliyenin statüsü irsaliye yanıtı alındı olabilsin.


Satınalma iade irsaliyesi olarak kesilen ve gönderilen e-İrsaliyeye ait gelen yanıt kaydedildiğinde, e-irsaliye giden kutusunda durum güncellenmesi yapılarak aynı zamanda satınalma irsaliyeleri browserında da statüsünün irsaliye yanıtı alındı olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

 

6. Muhasebe bağlantı kodlarında KDV oranı ondalıklı girilebilmeli.


Muhasebe bağlantı kodları KDV muhasebe kodları tanımı filtrelerinde altında yer alan "KDV Oranı" alanına ondalıklı giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

7. Proje kartı içerisindeki tarih kontrolü seçeneğinin öndeğeri parametrik olarak belirlenebilmeli.


Proje kartında bulunan tarih kontrolü seçeneğinin ön değer olarak belirlenebilmesi için genel muhasebe parametreleri içerisine "Proje kartlarında tarih kontrolü" parametresi eklenmiştir.

 

8. BA-BS form beyannamelerinde veri kaynağı muhasebe kayıtlarından olduğunda elektronik faturaların dahil edilmemesi sağlanabilmeli.


BA-BS form beyannamelerinde veri kaynağı muhasebe kayıtlarından ve belge türü : Kağıt olduğunda, faturaya ait mahsup fişinde 'Elektronik Belge' işaretli olan faturaların dahil edilmemesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

9. Sistem işletmeni üzerinde adres bilgileri ekranında veri al işlemi yapıldığında posta kodları da dolmalı.


Sistem işletmeni üzerinde adres bilgileri ekranında veri al işlemi yapıldığında posta kodlarının otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

10. Kendi teminatlarımız rapor filtre seçeneğinde banka adı filtresi ile banka hesap kartlarına erişim sağlanmalı.


Kendi teminatlarımız rapor filtre seçeneğinde banka adı filtresi ile banka hesap kartlarına erişim sağlanmıştır.

 

11. Kdv 1 beyannamesinin versiyonu 33 olarak güncellenmelidir.


Kdv 1 Beyannamesinin versiyonu 33 olarak güncellenmiştir.

 

12. Bildirim ve mesaj şablonları tanımlanarak kullanıcılara bildirim ve mesajların iletilmesi


Bildirim yönetimi modülü eklenerek, seçili kart ve fişlerde tanımlanan koşullara göre kullanıcılara bildirim ve bildirim detaylarının mesaj ve mail ile iletilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

13. Satış-satınalma siparişlerinde kampanya uygulandığında performans iyileştirmesi yapılmalıdır.


Satınalma ve satış siparişleri kampanya uygulama işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

14. e-arşiv cari hesabına düzenlenen e-irsaliyelerde giden kutusunda durum kodu ve açıklaması bilgilerinin gelmesi sağlanmalı


e-arşiv cari hesabına düzenlenen e-irsaliyelerde giden kutusunda durum kodu ve açıklaması bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

 

15. 1003a muhtasar beyannamede sgk bildirimleri sekmesinde çalışma günü olmadan (ay içerisinde çalıştırılmayan) işten çıkışı yapılan personelin prim ödeme günü ve hak edilen ücret kolonları 0 olarak gelmelidir.


1003a muhtasar beyannamede sgk bildirimleri sekmesinde çalışma günü olmadan (ay içerisinde çalıştırılmayan) işten çıkışı yapılan personelin prim ödeme günü ve hak edilen ücret kolonları değerinin xml ve bdp ekranlarında 0 olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

16. Ambar tanımında posta kodu girilebilmelidir.


Ambar tanımına 'Posta Kodu' alanı eklenmiştir.

 

17. Perakende cari hesap bilgileri penceresine posta kodu alanı eklenmeli


Perakende cari hesap seçili ve e-irsaliye tipindeki irsaliye fişlerinde e-arşiv bilgileri ekranında adres bilgileri penceresine posta kodu alanı eklenmiş ve irsaliye kaydederken bu alanda veri olması kontrolü sağlanmıştır.

 

18. Skonsol3 üzerinden cari hesap kaydederken posta kodu girilebilmelidir.


Skonsol 3 üzerinden cari hesap ekleme / düzenleme ekranına posta kodu alanı eklenmiştir.

 

19. Millileştirme ve dolaşım işlemi sonucu oluşan ambar fişine değiştir ile girilerek taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri değiştirilebilmeli


Millileştirme ve dolaşım işlemi sonucu oluşan ambar fişine değiştir ile girilerek taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

20. Form BA/BS versiyonu bdp versiyonuna göre 7 olarak güncellenmelidir.


e-Beyannamelerde yer alan BA/BS formlarının versiyonları "7" olarak güncellenmiştir.

 

21. Firma tanımı çalışma bilgilerinde aktarılacak döviz türü öndeğer TL geliyor. Döviz kurlaları aktarılacak adres Merkez Bankası seçildiğinde kurların indirilmesi sağlanmalı


Firma tanımları, çalışma bilgilerinde yer alan aktarılacak döviz türü alanında değişiklik yapılmadan, Merkez bankası seçiminde TL kurların indirilmesi sağlanmıştır.

 

22. İrsaliye form tasarımında, Brüt Toplam (YPB) alanının standart alan olarak listelenmesi sağlanmalı


İrsaliye form tasarımında, Brüt Toplam (YPB) alanının standart alan olarak listelenmesi sağlanmıştır.

 

23. Fatura kullanıcı yetkilerinde (ekle/değiştir) fiş özel kodu yetkisi tanımlanabilsin.


Sipariş, irsaliye ve fatura kullanıcı yetkilerinde (ekle/değiştir) fiş özel kodu yetkisi tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

 

24. Banka virman fişlerinde bakiye eşitleme seçeneğinin eklenmesi


Banka virman fişi sağ tuş seçeneklerine "Bakiye Eşitle" seçeneği eklenerek, borç/alacak bakiyesi arasındaki farkın satıra otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.

 

25. Sipariş faturaya aktarıldığında birim fiyat değişikliğinin parametrik yapılması sağlanmalı


Sipariş faturaya aktarıldığında birim fiyatın ve miktarın değiştirilebilmesi parametreye bağlanmıştır.

Satış ve satınalma parametrelerinde "Sipariş faturaya aktarılırken miktar ve tutar bütünlüğü" korunsun/korunmasın seçenekleri kullanılmaktadır.

 

26. Ambar sayım ekranında barkod okutma ile sayım yapılmalı, barkod ile okutulan ürün miktarı otomatik olarak gelmelidir.


Ambar sayım işlemi ekranına barkod ve miktar alanı eklenmiştir . Eklenen alanlar ile sayım miktarının barkod okuma işlemi ile yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

27. Bağlantı kodları dökümünü raporunda stok filtresine sayım eksiği ve sayım fazlası fişleri de eklenmeli


Bağlantı Kodları Dökümünü Raporu stok filtresi seçeneklerine "Sayım Eksiği" ve "Sayım Fazlası" muhasebe kodları filtre seçenekleri eklenmiştir.

 

28. Sistem işletmeninde ki adres bilgileri alanındaki karakter sayısı arttırılmalıdır


Sistem İşletmeni firma genel bilgiler bölümü ve işyeri genel bilgiler bölümümdeki Cadde, Sokak, Kapı No, İlçe alanlarına 50 karakter tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

29. Kullanıcı izleme raporunda silinen muhasebe fişlerinin de gösterilmesinin sağlanması.


Kullanıcı izleme raporuna silinen muhasebe fişinin eklenmesi sağlanmıştır.

 

30. Mevcut kullanıcıların sistem işletmeninden öndeğerleri sıfırlanabilmelidir.


Sistem işletmeni Kullanıcı tanımı üzerinde "Kullanıcı Öndeğerlerini Temizle" işlemi ile mevcut kullanıcıların öndeğerlerinin silinebilmesi sağlanmıştır.

 

31. Geriye dönük girilen e-Faturalarda fatura tarihi ve fatura numarasının sıralı gidip gitmediğinin kontrolü yapılmalı ve program bu konuda kullanıcıyı uyarmalı


E-belgelerde tarih ve numarasının sıralı oluşturulması için parametrelere belge tarihi ve sıra numarasının kontrolü yapılacak seçeneği eklenerek kullanıcı seçimine göre uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

32. Gelen e-Fatura aktarımında cari hesap kartında tanımlı ödeme planının öndeğer gelmesi sağlanmalı


Gelen e-Fatura kaydet işleminde cari hesap kartında tanımlı ödeme planının öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

 

33. Otomatik sevkiyat adresi ataması parametresi Evet seçili ve sevkiyat adreslerinde öndeğer seçeneği işaretli olmadığı durumda hareketin içerisine otomatik sevkiyat adresi ataması yapılmamalı.


Otomatik sevkiyat adresi ataması parametresi evet seçili ve sevkiyat adreslerinde öndeğer seçeneği işaretli olmadığı durumda hareketin içerisine otomatik sevkiyat adresi atanmaması sağlanmıştır.

 

34. Döviz kurları aktarılacak adres Merkez Bankası seçilerek yerel para birimi TL dışında olduğunda TL için kur gelmesi sağlanmalı


Firma yerel para birimi TL dışında olduğunda ve döviz kurları aktarılacak adres merkez bankası seçildiğinde TL kur değerlerinin indirilebilmesi sağlanmıştır.

 

35. Ambar grubu aynı olan ambarlar arasındaki ambar fişleride isteğe göre e-irsaliye olarak düzenlenebilmeli, oluşan ambar fişinde e-İrsaliye/Kağıt seçeneği aktif olmalı.


Aynı ambar gruplarına düzenlenen ambar fişlerinde irsaliye tipinin e-İrsaliye olarak değiştirebilmesi sağlanmıştır.

 

36. Skonsol 3 ürününde satışlar ekranına TC kimlik numarası da eklenmeli.


Skonsol 3 ön ödemeli satış , satış ve sevkiyat ekranlarına "TC Kimlik No" alanı eklenmiştir.

 

37. Defter beyan sistemine veri aktarımı yapılabilmesi sağlanmalı


Gelir ve gider fiş türleri oluşturularak, manuel girilen fişlerin ve ticari taraftan girilen belgelerin gelir-gider fişlerine dönüştürülerek defter beyan sistemine aktarılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

38. E-defter belge detayı oluşturma işlemine muhasebe fiş numarası filtresi eklenmeli.


E-defter belge detayı oluşturma işlemi filtre seçeneklerine "Fiş No" filtre seçeneği eklenmiştir.

 

39. Wings ürünlerinde Thinfinity 3.0 güncellemesi yapılmalıdır.


Wings ürünleri Thinfinity 3.0 versiyonu için güncelleme yapılmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

2.74 - Ekim 2021 Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. Malzeme kartına excelden kopyalanan satış türündeki fiyat kartı kodunun otomatik olarak gelen şablonu, pencereyi kaydettikten sonra satınalma fiyat kartı kodlarının şablonundan veri getirmektedir.


Malzeme kartına Excel üzerinden kopyalanan satış türündeki fiyat kartı kodunun otomatik olarak gelen satış fiyat kartı şablonundan değer getirmesi sağlandı.

 

2. Müşteri çeki ciro edilip daha sonra portföye iade alındığında müşteri çek/senetleri raporu "ciro edilen" kolonuna veri geliyor.


Müşteri çeki ciro edilip daha sonra portföye iade alındığında müşteri çek/senetleri raporu "ciro edilen" kolonuna veri gelmemesi sağlanmıştır.

 

3. Mali dönem bağımsız firmada e-Defter kontrol raporu devir sonrası oluşan açılış fişinin yevmiye madde numarasını hatalı olarak belirtiyor.


Mali dönem bağımsız firmalarda e-Defter kontrol raporu alındığında , devir sonrası oluşan yeni yıla ait açılış fişinin yevmiye madde numarasının doğru listelenmesi sağlanmıştır.

 

4. Satınalma hareketi olmayan cariye satınalma fiyat farkı faturası kesilmesi engellenmeli.


Satınalma hareketi olmayan cariye satınalma fiyat farkı faturası kesilmesi engellenmiştir.

 

5. Envanter raporu excele alındığında aynı maliyet gruplu malzemeler için ambar bazlı envanter miktarı hatalı gelmektedir.


Envanter raporu Excele alındığında aynı maliyet gruplu malzemeler için ambar bazlı envanter miktarının doğru getirilmesi sağlanmıştır.

 

6. Ödemeli sipariş üzerinden oluşan taksit hareketleri üzerinde ödeme yapılırken, tarih değiştirilmesine rağmen oluşan fişin tarihi günün tarihi olarak oluşuyor.


Ödemeli sipariş üzerinden oluşan taksit hareketleri üzerinde ödeme yapılırken, tarih değiştirildiğinde oluşan fişin tarihinin girilen tarih olarak oluşması sağlanmıştır.

 

7. İthalat operasyon fişinde aynı kodlu malzemeye farklı ambarlar için birden fazla satır eklendiğinde millileştirme fişinde F9 hareket miktarlarını doldur işleminde sadece ilk satır miktarı geliyor.


İthalat operasyon fişinde aynı kodlu malzemeye farklı ambarlar için birden fazla satır eklendiğinde millileştirme fişinde F9 hareket miktarlarını doldur işleminde tüm satır miktarlarının gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Varyantlı ve izleme yöntemi lot olan malzemenin birim çevrimi varyanta tanımlı çevrim katsayısından gelmeli.


Varyantlı ve izleme yöntemi lot olan malzemenin birim çevriminin malzemenin varyantına tanımlı çevrim katsayısından gelmesi sağlanmıştır.

 

9. İzleme yöntemi seri olarak belirlenmiş Karma koli türündeki malzemeler satış irsaliyesinde seçildiğinde otomatik seri numarası gelmemektedir.


İzleme yöntemi seri olarak belirlenmiş karma koli türündeki malzemeler satış irsaliyesinde seçildiğinde otomatik seri numarasının gelmesi sağlanmıştır.

 

10. Bakım işlemleri altından bakım iş emri eklendiğinde browserda listelenmiyor ve "Çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu" mesajı alınarak program kapanmaktadır.


Bakım işlemleri altından bakım iş emri eklendiğinde ekranda listelenmesi sağlanmıştır.

 

11. Satış iade faturasında indirim varsa ayrıntılı satış raporuna indirim tutarı (iade) kolonu yanlış değer getiriyor.


Satış iade faturasında indirim olduğu durumda ayrıntılı satış raporunda indirim tutarı (iade) kolonunun doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

 

12. Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişlerine sadece incele ve fiş türü yetkisi verildiğinde f9 menüde toplu iptal ve toplu geri al (iptal) seçenekleri gelmektedir.


Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişlerine sadece incele ve fiş türü yetkisi verildiğinde f9 menüde toplu iptal ve toplu geri al (iptal) seçeneklerinin gelmesi engellenmiştir.