Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek 2.74 Ekim 2021 Versiyon Güncelleme Yenilikler, İyileştirmeler Tiger 3, Go3

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.74.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.74 - Ekim 2021 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı parametresinin muhasebe fişlerinde olduğu gibi, yansıtma fişleri için de çalışması sağlanmalı


Muhasebe parametrelerine Yansıtma fişlerinde muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı dikkate alınsın=evet/hayır" parametresi eklenerek muhasebe işleminde oluşacak fiş satır sayısı parametresinin muhasebe fişlerinde olduğu gibi, yansıtma fişleri için de çalışması sağlanmıştır.

 

2. Muhasebe işlemlerinin tek ekran üzerinden yapılabilmesi , aynı ekran üzerinden raporlama , beyanname ve e-Defter işlemlerine ulaşılabilmesi


Muhasebe işlemlerinin tek ekrandan hızlıca yapılabilmesi, masraf merkezi ve hesap özeti hareketlerinin kolaylıkla alınabilmesi, hareketlerin incelenebilmesini sağlamak üzere Muhasebe İşlem Merkezi özelliği eklenmiştir. Muhasebe işlem merkeziyle birlikte hızlı raporlama, e-beyanname ve e-defter işlemlerine aynı ekran üzerinden ulaşarak işlemleri tamamlayabilme özelliği getirilmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

3. Ürün içerisindeki Genel Arama özelliği widget olarak eklenmeli.


Ürün içerisindeki Genel Arama özelliği widget olarak eklenmiştir

 

4. Sistem işletmeni/Yönetim/Kullanıcı firma öndeğerlerinde firma adı ile birlikte firma kodu da yazmalı.


Sistem işletmeninde yönetim sekmesi altında bulunan kullanıcı firma ön değerleri penceresinde firma adı ile birlikte firma kodunun da yazılması sağlanmıştır.

 

5. Satınalma iade irsaliyesi olarak kesilen e-İrsaliyenin statüsü irsaliye yanıtı alındı olabilsin.


Satınalma iade irsaliyesi olarak kesilen ve gönderilen e-İrsaliyeye ait gelen yanıt kaydedildiğinde, e-irsaliye giden kutusunda durum güncellenmesi yapılarak aynı zamanda satınalma irsaliyeleri browserında da statüsünün irsaliye yanıtı alındı olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

 

6. Muhasebe bağlantı kodlarında KDV oranı ondalıklı girilebilmeli.


Muhasebe bağlantı kodları KDV muhasebe kodları tanımı filtrelerinde altında yer alan "KDV Oranı" alanına ondalıklı giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

7. Proje kartı içerisindeki tarih kontrolü seçeneğinin öndeğeri parametrik olarak belirlenebilmeli.


Proje kartında bulunan tarih kontrolü seçeneğinin ön değer olarak belirlenebilmesi için genel muhasebe parametreleri içerisine "Proje kartlarında tarih kontrolü" parametresi eklenmiştir.

 

8. BA-BS form beyannamelerinde veri kaynağı muhasebe kayıtlarından olduğunda elektronik faturaların dahil edilmemesi sağlanabilmeli.


BA-BS form beyannamelerinde veri kaynağı muhasebe kayıtlarından ve belge türü : Kağıt olduğunda, faturaya ait mahsup fişinde 'Elektronik Belge' işaretli olan faturaların dahil edilmemesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

9. Sistem işletmeni üzerinde adres bilgileri ekranında veri al işlemi yapıldığında posta kodları da dolmalı.


Sistem işletmeni üzerinde adres bilgileri ekranında veri al işlemi yapıldığında posta kodlarının otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

10. Kendi teminatlarımız rapor filtre seçeneğinde banka adı filtresi ile banka hesap kartlarına erişim sağlanmalı.


Kendi teminatlarımız rapor filtre seçeneğinde banka adı filtresi ile banka hesap kartlarına erişim sağlanmıştır.

 

11. Kdv 1 beyannamesinin versiyonu 33 olarak güncellenmelidir.


Kdv 1 Beyannamesinin versiyonu 33 olarak güncellenmiştir.

 

12. Bildirim ve mesaj şablonları tanımlanarak kullanıcılara bildirim ve mesajların iletilmesi


Bildirim yönetimi modülü eklenerek, seçili kart ve fişlerde tanımlanan koşullara göre kullanıcılara bildirim ve bildirim detaylarının mesaj ve mail ile iletilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

13. Satış-satınalma siparişlerinde kampanya uygulandığında performans iyileştirmesi yapılmalıdır.


Satınalma ve satış siparişleri kampanya uygulama işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

14. e-arşiv cari hesabına düzenlenen e-irsaliyelerde giden kutusunda durum kodu ve açıklaması bilgilerinin gelmesi sağlanmalı


e-arşiv cari hesabına düzenlenen e-irsaliyelerde giden kutusunda durum kodu ve açıklaması bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

 

15. 1003a muhtasar beyannamede sgk bildirimleri sekmesinde çalışma günü olmadan (ay içerisinde çalıştırılmayan) işten çıkışı yapılan personelin prim ödeme günü ve hak edilen ücret kolonları 0 olarak gelmelidir.


1003a muhtasar beyannamede sgk bildirimleri sekmesinde çalışma günü olmadan (ay içerisinde çalıştırılmayan) işten çıkışı yapılan personelin prim ödeme günü ve hak edilen ücret kolonları değerinin xml ve bdp ekranlarında 0 olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

16. Ambar tanımında posta kodu girilebilmelidir.


Ambar tanımına 'Posta Kodu' alanı eklenmiştir.

 

17. Perakende cari hesap bilgileri penceresine posta kodu alanı eklenmeli


Perakende cari hesap seçili ve e-irsaliye tipindeki irsaliye fişlerinde e-arşiv bilgileri ekranında adres bilgileri penceresine posta kodu alanı eklenmiş ve irsaliye kaydederken bu alanda veri olması kontrolü sağlanmıştır.

 

18. Skonsol3 üzerinden cari hesap kaydederken posta kodu girilebilmelidir.


Skonsol 3 üzerinden cari hesap ekleme / düzenleme ekranına posta kodu alanı eklenmiştir.

 

19. Millileştirme ve dolaşım işlemi sonucu oluşan ambar fişine değiştir ile girilerek taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri değiştirilebilmeli


Millileştirme ve dolaşım işlemi sonucu oluşan ambar fişine değiştir ile girilerek taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

20. Form BA/BS versiyonu bdp versiyonuna göre 7 olarak güncellenmelidir.


e-Beyannamelerde yer alan BA/BS formlarının versiyonları "7" olarak güncellenmiştir.

 

21. Firma tanımı çalışma bilgilerinde aktarılacak döviz türü öndeğer TL geliyor. Döviz kurlaları aktarılacak adres Merkez Bankası seçildiğinde kurların indirilmesi sağlanmalı


Firma tanımları, çalışma bilgilerinde yer alan aktarılacak döviz türü alanında değişiklik yapılmadan, Merkez bankası seçiminde TL kurların indirilmesi sağlanmıştır.

 

22. İrsaliye form tasarımında, Brüt Toplam (YPB) alanının standart alan olarak listelenmesi sağlanmalı


İrsaliye form tasarımında, Brüt Toplam (YPB) alanının standart alan olarak listelenmesi sağlanmıştır.

 

23. Fatura kullanıcı yetkilerinde (ekle/değiştir) fiş özel kodu yetkisi tanımlanabilsin.


Sipariş, irsaliye ve fatura kullanıcı yetkilerinde (ekle/değiştir) fiş özel kodu yetkisi tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

 

24. Banka virman fişlerinde bakiye eşitleme seçeneğinin eklenmesi