top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Muhasebe Programında Banka Kredi Takip Sistemi

Banka kredi takip sistemi ile bankalardan alınan krediler, bunların geri ödemeleri, ödemelerle ilgili son durum bilgileri güncel olarak izlenir ve raporlanır. Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenir.


Banka Kredileri seçeneği Finans program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Banka kredi bilgileri, kredi kayıt tipi seçilerek kaydedilir.


Banka kredisi tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için banka kredileri listesinde yer alan simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni banka kredisi tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Banka kredi bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Banka kredi tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Banka kredi tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Banka kredi bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Bağlı Çek/Senetler

Çek ya da senet karşılığı alınan kredilerde teminat olarak bankaya verilen çek ve senetleri listelemek için kullanılır.

Kredi Taksit Hareketleri

Kredi taksit hareketlerini listeler.

Bağlı Banka Fişleri

Banka kredisi ile ilişkili banka fişlerini listeler.

Kredi Kapatma

Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin tek seferde kapatılması için kullanılır.

Kredi Kapatmayı Geri Al

Kredi kapatma işlemini geri almak için kullanılır.

Kredi Yapılandırma

Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin yeni vade ve faiz oranına göre tekrar yapılandırılması için kullanılır.

Ekl Bilgi Formları

Banka kredi tanımına ait ek bilgi formunu ekrana getirir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen banka kredi tanımlarınıtoplu olarak silmek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı banka kredileri listesinde istenen özellikteki kaydı aramak için kullanılır.

Filtrele

Banka kredileri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Yaz (Mektup / Yaz (Etiket)

Kredi bilgilerini mektup ya da etiket formuna yazdırmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Banka kredi tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı banka kredi kayıt sayısını görüntüler.

Güncelle

Banka kredileri listesini güncellemek için kullanılır.

Ön Değerlere Geri Dön

Banka kredileri penceresini sistemde tanımlı öndeğer boyutlarda görüntüler.

 
Banka Kredi Bilgileri

Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için banka kredileri listesinde yer alan "Ekle" seçeneği kullanılır.


Kredi tanım bilgileri şunlardır:


Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.


Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.


Genel Kredi Sözleşmesi No: Kredi sözleşme numarasıdır.


Özel Kod: Banka kredisi özel kodudur. Banka kredilerini firmaya özel belirli kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılmaktadır.


Yetki Kodu: Banka kredi kaydı yetki kodudur. Detaylı yetkilendirme ile veri güvenliğini saplama amaçlı kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.


Durumu: Banka kredi tanımının durumunu belirtir. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Bu alanın "Kapandı" statüsünde olabilmesi için kredi geri borçlarının tamamının ödenmiş olması gerekir.


Kredi Türü: Banka kredisi tanım türünü belirtir. Kredi Türü alanının içerdiği seçenekler şunlardır; İşletme Kredisi, Yatırım Kredisi ve Ticari Kredi.


Tanımlanan banka kredisi için geçerli olacak tür seçilir. Raporlama amaçlı kullanılan bir alandır.

Kredinin kaç ayda kapatılacağını Vade (ay) alanında ya da Kapanış Tarihi alanında belirtilir. Taksit hareketleri burada belirtilen vade sayısına ve faiz oranına göre, geri ödeme planına bağlı olmadan oluşturulur. Böylelikle alınan krediler azalan bakiyelere göre belirli bir faiz oranı üzerinden izlenebilir.


Hesap Türü: Banka kredisi için geçerli olacak hesap türünün belirlenmesinde kullanılır. Kredi için geçerli olacak hesap türü seçilir. Hesap türü alanı aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Spot Kredi: Kullanım süresince tespit edilmiş olan faiz oranı değiştirilmez. Faiz, vergi ve diğer kesintiler üzerinde anlaşılmış olan dönemlerde ödenir. Spot kredide BSMV ve KKDF tutarları faiz üzerinden hesaplanır. Anapara ödemesi ise kredi vadesi sonunda tek seferde ödenir. Bu yüzden spot krediye geri ödeme planı bağlanamaz. Rotatif kredilerden temel farkı banka ile müşterisi arasında kredi kullanımına dair sürenin sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu sürenin tamamlanmasından önce kredinin geri çağrılması ya da müşterice erken ödenmesi söz konusu değildir. Krediye uygulanacak faiz işlemin başında belirlenir ve vade sonunda bankaca müşteriden tahsil edilir. Bu kredi türü, müşterinin kısa süreli gereksinimlerinin karşılanması amaçlanır.

  • Borçlu Cari Kredi (Rotatif): Tespit edilen bir limit çerçevesinde, müşteriye dilediği zaman para çekme ve yatırma olanağı sağlayan teminatlı veya teminatsız kredilerdir. Vade önceden sabit bir süre ile kısıtlanmaz. Bu kredilerde, faiz tahsilatı dönemsel olarak (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları) gerçekleştirilir. Müşteri kullanmış olduğu kredi tutarını istediği an geri ödeyebilir. Ya da söz konusu kredi hesabında dinamik bir süreç (bir gün kredi kullanmak ertesi gün daha az bakiye ile kapatma yapmak, üçüncü gün ise limitinin sonuna kadar kredi kullanmak gibi) izleyebilir. Hamburg metoduna göre her işlemin sonunda hesabın bakiyesi bulunarak bir sonraki işleme kadar faizi hesaplanır.

  • İskonto-İştira Krediler: Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Esas itibariyle, müşterinin kısa süreli alacaklarının finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Kredi verilmesine neden olan kıymetli bir evrak söz konusudur (yasal tanımıyla senet ancak uygulamada çek de olmaktadır). Buradaki kredi kullanım şekli, bir anlamda bir menkul değerin banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit ödeme yapılmasıdır.

Ödemeler Hareketlerden Oluşsun: Bu alan işaretlendiğinde, ödemeleri taksit hareketleri belirler. Taksit Hareketleri alanında her satırda girilen tutar bilgileri, Kredi Bilgileri alanındaki tutar alanlarını etkiler. Kredi tutar ve oranında giriş yapılan alanlar bilgi girişine kapalı olur.


Banka Fişi Oluşturulsun: Önceki yıllarda alınmış ve kalan kredi tutarlarının programda takip edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. "Banka Fişi Oluşturulsun" seçeneği işaretlenmediğinde devir olarak kalan kredi tutarları tanımlandığında banka virman ve banka işlem fişleri oluşmayacak böylelikle ilgili banka hesaplarının toplamları etkilenmeyecektir.


E.F. Tutarı Ödemeden Düşürülsün: Erken Faiz Tutarı Ödemeden Düşürülsün seçeneği işaretlenen kredilere ait yapılan taksit ödemelerinde erken faiz tutarı varsa bu faiz tutarı kredi hesap bakiyesinden düşülür. Kullanıcı taksit ödemesi yaptıktan sonra da işaretleme yapabilir. E.F. tutarı ödemeden düşülsün alanı işaretlenmeden kredi tanımlanarak ödeme yapılırsa, bu alan pasif gelir ve erken ödeme takibi yapılamaz. Kredi taksitleri ödenirken, erken ve geç ödeme tutarı kredi hesabına yazılır. Kredi ödemesi tamamlandığında da kredi hesabı sıfır olacaktır.


Dönem Sonu Anapara + Faiz Ödemesi: Kredi türü Spot Kredi olduğunda işaretlenebilir bir alandır. Bu alan işaretlendiğinde, kredi ana para ve faiz tutarının ödemeleri dönem sonunda tek seferde yapılır.

Bu alan Spot Kredilerde işaretlendiğinde tanımlanacak kredinin özellikleri:

  • Kredinin faiz oranı kullanım tarihinde belirlenerek sabitlenir ve bu faiz oranı kredi vadesinin sonuna kadar sabit kalır.

  • Faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir.

  • Kredi vadesi haftalık, aylık veya günlük olarak belirlenebilir.

Ödemeler hareketlerden oluşsun, geri ödeme planı ve vade(ay) alanlarına bilgi girişi yapılamaz.

Kapanış tarihi veya ödeme başlangıç tarihi girildiğinde iki alan da aynı tarihi alır.

Spot kredi (taksitli) de olduğu gibi kapanış tarihi girildiğinde vade (ay) hesaplanmaz.

Taksit hareketleri penceresinde kredinin tutarı ve ödeme başlangıç tarihine (vadesine) göre tek satır oluşur.


İşyeri: Kredinin ilgili olduğu işyerini belirtir.


Proje Kodu: Teminatın ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje tanımları listelenir ve ilgili proje seçilir.


Kredi Bilgileri

Banka Kodu (Kredi): Kredi için geçerli olacak banka hesap kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı banka hesapları listelenir ve kredi için geçerli olacak banka hesabı seçilir.


Banka Kodu (Ticari): Kredi için geçerli olan banka ticari hesap kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı banka hesapları listelenir ve kredi için geçerli olacak banka ticari hesabı seçilir.

Banka hesap kodları seçildiğinde, banka hesap tanımında belirtilen hesap numaraları ve döviz türleri ilgili alanlara aktarılır.


Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihini belirtir.


Kapanış Tarihi: Kredi ödemelerinin tamamlanıp bittiği tarihi belirtir. Spot kredi ve İskonto-İştira hesap türlerinde kapanış tarihi belirtilmeden tanım kaydedilemez.


Ödeme Başlangıcı: Banka kredisinin ödeme başlangıç tarihidir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir. Tüm kredi türlerinde taksit hareketlerinin tarihleri (geri ödeme planına göre oluşan taksit hareketleri dahil) bu tarih baz alınarak hesaplanır.


Geri Ödeme Planı: İskonto-İştira Kredi hesap türündeki banka kredileri için, geri ödemelerin hangi plana göre yapılacağı bu alanda belirtilir. Kayıtlı geri ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir.

Kredi türündeki banka hesapları için geri ödeme planları, banka hesapları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği ile kaydedilir.

Rotatif kredi türündeki kredilerin ödeneceği belli olmadığından geri ödeme planı seçimine izin verilmez.


Tanım kartının alt bölümündeki alanlardan alınacak kredi tutarı ve seçilen kredi tipine göre, uygulanacak faiz, BSMV, KKDF oranları ile masraf ve komisyon tutarları kaydedilir.


Kredi tanımı kaydedilirken kredi için seçilen banka hesap tanımında belirtilen Kredi Limiti Tutarı ve Kredi Marjı bilgileri dikkate alınır.


Çek karşılığı kredi alındığında, çek kredi limitine ve çek kredi marjına, senet karşılığında kredi alındığında, senet kredi limiti ve senet kredi marjına bakılır ve bu değerlere göre teminat hesaplanır.


Banka kredi tanımında belirtilen tutar, banka hesap kartındaki kullanılabilir kredi ile karşılaştırılır. Kullanılabilir kredi tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır.


Örnek

Banka Hesap Kartı-Kredi Bilgileri aşağıdaki gibi olduğunda:

Kredi Marjı: 20 Kredi Limiti: 1.000.000 Teminata Çıkılan Çek Tutarı: 500.000


Teminat Limiti=(Kredi Limiti /(100-Marj))*100

Örneğe göre teminat limiti= (1.000.000 /80 *100) = 1.250.000

Teminata verilecek tutar bellidir ve ona göre ne kadar kredi alınabilir hesaplaması yapılmak istendiğinde:


Kullanılabilir Kredi= (Teminata Verilen *(100 - Marj)) /100

Örneğe göre kullanılabilir kredi= (500.000 x80 /100) = 400.000

Kredi tutarına göre ne kadar teminat verilmesi gerektiğini hesaplamak için:


Teminata Verilecek Tutar= (100 * Kullanılacak Kredi) / (100 - Marj)

Örneğe göre kullanıcı bankadan 100.000 TL tutarında bir kredi kullanmak isterse, teminata verilecek tutar= (100* 100.000)/ 80 = 125.000

Banka için kullanılabilir kalan teminatı hesaplamak istendiğinde:


Kalan Teminat= Teminat Limiti - Teminata Verilen

Örneğe göre eğer kullanıcı 500.000 TL teminata çek çıkışı yaptıysa:

Kalan Teminat= (1.250.000-500.000) =750.000

Banka için kullanılabilir kalan kredi hesaplaması için:


Kalan Kredi= Kredi Limiti - Kullanılabilir Kredi

Örneğe göre kullanıcı 100.000 TL kredi kullandıysa, kalan kredi = 1.000.000 – 100.000 = 900.000 olacaktır.

Banka kredi tanımında belirtilen tutar, banka hesap kartındaki kullanılabilir kredi ile karşılaştırılır. Kullanılabilir kredi tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır.


Taksit Hareketleri

Kredi Bilgileri sekmesinde krediye ait banka kodu, tarih ve tutar bilgileri belirtildikten sonra veya geri ödeme planında tanımlanan formüle göre taksit hareketleri penceresinde taksit hareketleri oluşur.


Kredi Tanımının Kaydedilmesi

Banka kredisi için gerekli bilgiler girilip "Kaydet" düğmesi tıklandığında kredi için bankaya verilecek çek ya da senetlerin belirleneceği çek ya da senet çıkış (banka teminat) bordrosu açılır.

Bordro satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Bankaya Çıkış seçeneği ile bankaya teminata verilecek çek ya da senetler belirlenir.

Müşteri Çekleri ya da Senetleri penceresinde alınan kredi tutarına karşılık bankaya teminat verilecek çek ya da senetler işaretlenerek seçilir ya da Toplu Seçim seçeneği kullanılarak topluca seçilir ve bordroya aktarılır.


Bordro, "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir ve banka kredi tanım penceresine geri dönülür. Kredi tanımı "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir. Banka kredi kayıt işlemine ait banka işlem fişi program tarafından otomatik oluşturulur.


Banka kredileri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bağlı Çek/Senetler seçeneği ile teminat olarak bankaya verilen çek ve senetler listelenir. Bu listede F9 menüde yer alan “Değiştir” seçeneği kullanılarak çek çıkış (banka teminat) bordrosu ekrana gelir. Bordrodaki müşteri çeki satırlarında herhangi bir çekin kredi ile olan bağlantısı koparılabilir. Bunun için F9/“Satır Çıkart” seçeneği kullanılır. Başka bir çeki banka kredisine bağlamak için yine F9 menüde yer alan “Bankaya Çıkış” seçeneği kullanılır.


Bankada teminata gönderilmiş müşteri çeki 9 numaralı işlem bordrosu ile “Bankada Tahsil” yapıldığında, banka kredisine bağlı çekin kredi ile bağlantısı koparılamaz.


Banka kredi tanımının kaydedilmesiyle birlikte tanımda belirtilen ödeme planına göre ödeme hareketleri de otomatik olarak oluşur. Bu hareketler, banka kredileri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile listelenir. Krediye ait ödeme işlemleri bu hareketler üzerinden kaydedilir.


 
Rotatif Kredilere Ek Kredi Tanımlama

Borçlu Cari Kredi (Rotatif Kredi)lerde taksit ödemelerinden bağımsız olarak istenilen tarihlerde, Tutar ve Faiz Oranları değiştirilebilir; mevcut krediye ek kredi girilebilir. Bunun için Ek Krediler seçeneği kullanılır. Kredi tanımlama ekranında Hesap Türü: Borçlu Cari Kredi (Rotatif) seçildiğinde Ek Krediler penceresi aktif olur.

Krediye ek olarak açık kredi limiti dahilinde yeni bir kredi tanımlanabilir. Ek krediler ile eklenen kredi bilgisi, referans kredinin tutarını günceller.

Ek kredi tutarı kadar artış gerçekleşir. Ek kredi ile referans kredi tutarı açık limit dahilinde olur, aksi halde uyarı alınır.

Ödemeler ve faiz hesaplamaları Kredi+Ek kredi toplamı üzerinden yapılır.

Ek krediler penceresinde Alınış Tarihi ve Kredi Tutarı girilmelidir. Bankadan alınan kredi yerel para birimi (YPB) dışında ise kur bilgisi girilmelidir.

Yapılan ödemeler kapanan tutar alanında, açık olan tutar ise kalan tutar alanında gösterilir.

Alınış Tarihi: Tarih seçimi yapılır.

Döviz Kuru: Kredi hesabının döviz türüne göre döviz kurları penceresi açılarak seçilir veya manuel giriş yapılır.

 
Banka Kredi Türleri

Banka kredileri; Çek Karşılığı Kredi, Senet Karşılığı Kredi ve Teminatsız Kredi kayıt tiplerinden birisi seçilerek kaydedilir.

Bu seçim banka kredileri listesinde Kayıt Tipi alanında yapılır.

Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır.

Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir.

Teminatsız krediler karşılık göstermeden alınan kredilerdir.

 
Banka Kredisi Geri Ödeme Planları

Bankadan alınan kredilerin geri ödeme tarih ve tutarları geri ödeme planı tanımlanarak belirlenir.


Tanımlanan bu geri ödeme planlarına kredi tanım penceresinden ulaşılarak, alınacak kredi için geçerli olacak geri ödeme planı seçilir.

Geri ödeme planı tanımlamak için banka hesapları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği kullanılır.

Yeni ödeme planı kaydetmek ve var olan planlar üzerinde yapılacak işlemler için Geri Ödeme Planları penceresinde yer alan simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

​Ekle

Yeni geri ödeme planı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Geri ödeme planı bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Geri ödeme planı kaydını silmek için kullanılır.

İncele

Geri ödeme planı bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Geri ödeme bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Kayıt Bilgisi

Geri ödeme tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Ek Bilgi Formları

Geri ödeme tanımına ait ek bilgi formunu ekrana getirir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen geri ödeme tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı geri ödeme planı sayısını görüntüler.

Güncelle

Geri ödeme planları listesimigüncellemek için kullanılır.

Ön Değerlere Dön

​Geri ödeme planları penceresini sistemde tanımlı öndeğer boyutlarda görüntüler.

 

Geri Ödeme Planlarının Banka Kredi Tanımlarında Kullanımı


Banka kredisi için geçerli olacak geri ödeme planı plan tanımında geri ödeme alanına belirlenir. Geri ödeme planı satırlarında formüllendirilen ödeme tutarları ile ödeme gün, ay, yıl bilgileri dikkate alınarak kredi geri ödeme hareketleri program tarafından otomatik oluşturulur.

Oluşan bu ödeme hareketlerine, banka kredi taksitleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile ulaşılır.

Yapılan ödemelere ait bilgiler banka kredi taksitleri listesinden kaydedilir.

 
Geri Ödeme Planı Bilgileri

Banka kredilerine ait geri ödemelerin tarih, tutar ve diğer bilgileri, geri ödeme planları listesinde yer alan "Ekle" seçeneği ile kaydedilir.

Geri ödeme planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Orta bölümde yer alan satırlarda ise geri ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Plan Kodu: Geri ödeme planı kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması: Geri ödeme planının adı ya da açıklamasıdır.

Geri Ödeme Günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise geri ödemelerin yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Geri ödemeler için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır.

Geri ödeme tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek geri ödeme günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır.

Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod: Geri ödeme planlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Geri ödeme plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve banka hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş / faturalarda kullanılamaz.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Geri ödeme planının geçerlilik tarihini gösteren alanlardır. Bu alana öndeğer olarak sistemin tarihi gelir ancak istendiğinde değiştirilir.

Erken Ödeme %: Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.

Geç Ödeme %: Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir.

Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında Gün, Ay ve Yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme / tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır.

Geri Ödeme Planı Satır Bilgileri


Geri ödemelerin neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:


Formül (Ana Para): Ana para için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar üç nokta düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formüllendirilir. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.


Formül (Faiz): Faizler için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur.


Formül (BSMV): BSMV için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur.


Formül (KKDF): BSMV için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur.


Koşul: Geri ödeme planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.


İndirim: Satırdaki hareket için vaktinden önce yapılan geri ödemelerde geçerli olacak indirim yüzdesidir.


Tarihler: Geri ödeme planı satırındaki ödeme ya da tahsilatın tarihi Gün, Ay, Yıl kolonlarında kaydedilir.


Yuvarlama Tabanı: Satırda planlanan geri ödeme sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.


Geri Ödeme Günü ve Ayı: Geri ödemenin yapıldığını gün ve ay bilgileridir. Plan satırındaki ödeme yapıldığında, işleme ait gün ve ay bilgileri bu alanlara otomatik aktarılır.


Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl ve Parametrelerin Kullanımı

Formül ve koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar şunlardır:

P20

Kredi Ana Parası

P21

Kalan Kredi Tutarı

P22

Faiz Tutarı

P23

Kalan Faiz Tutarı

P24

BSMV Tutarı

P25

Kalan BSMV Tutaerı

P26

KKDF Tutarı

P27

Kalan KKDF Tutarı

MIN

MIN ( , )

İki parametreden küçük olanını döndürür.

MAX

MAX ( , )

İki parametreden büyük olanını döndürür.

ABS

ABS ()

Sayının mutlak değerini verir.

AND

... AND ...

Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.

OR

... OR ...

Birlikte kullanıldığı koşullarınen az biri doğruysa anlamındadır.

MOD

MOD( , )

Bölme işleminin kalanını verir.

DIV

DIV (, )

Bölme sonucunun tam kısmını verir.

>

... > ...

Büyük ise

<

...< ...

Küçük ise

>=

... >=...

Büyük veya eşit ise

<=

... <= ...

Küçük veya eşit ise

=

... = ...

Eşit ise

<>

... <> ...

Farklı (Eşit değil ise)

 
Banka Kredi Taksitleri

Banka kredilerine ait ödeme hareketleri, kredi tanımında belirtilen geri ödeme planına uygun olarak oluşturulur. Oluşan bu hareketler banka kredi taksitleri lisesinde yer alır. Taksit hareketlerine ait ödemeler, banka kredileri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.

"Ödeme Yap" seçildiğinde banka kredisi için geri ödeme planında yapılan tanıma uygun olarak ödeme hareketleri listelenir.

Ödeme Hareketleri penceresinin üst bölümünde ortala vade, ödenecek tutar ve ödenen tutar bilgileri yer alır. Ödeme tutarının taksit tutarından farklı olması durumunda ödeme tutarı değiştirilebilir. Yapılan ödemenin taksit tutarından az olması durumunda eksik kalan miktar, üst bölümde yer alan Eksik Ödeme alanında görüntülenir.

Ödeme bilgileri girilip Öde düğmesi tıklandığında banka işlem fişi otomatik olarak oluşur. Oluşan fişlere banka kredi taksitleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile ulaşılır. İlgili fiş "İncele" seçeneği ile ekrana getirilerek incelenir.

Banka Kredi Taksit Ödemesinin İptali Banka kredi taksit ödemelerini tek tek yada toplu olarak iptal etmek/geri almak mümkündür. Banka kredi taksitine ait birden fazla ödeme olması durumunda, tüm ödemeleri aynı anda iptal etmek için banka kredi taksitleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme İşlemlerini Geri Al seçeneği kullanılır. Bu durumda ilgili kredi taksitine ait tüm ödeme hareketleri geri alınır; banka fişleri silinir.

Kredi taksiti için yapılan parçalı ödemelerden bir kısmının silinmesi için, öncelikle kredi taksitine ait tüm ödemeler banka kredi taksitleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile listelenir. İlgili ödeme satırı üzerinde Shift+Delete tuşları kullanılarak yada F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme İşlemini Geri Al seçeneği ile ödeme iptal edilir ve ödemeye ait banka fişi silinir.

Yalnızca Rotatif Krediler için banka kredi taksitleri listesinin F9 menüsünde Faiz Hesaplamasını Çıkar seçeneği yer alır. Bu seçenek, ödemesi yapılmamış en son faizi siler.

Sadece çalışma dönemi içindeki kredi ödeme hareketi geri alınabilir.

 
Kredi Kapatma

Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin tek seferde kapatılması mümkündür. Bunun için banka kredisi üzerinde F9 menüde yer alan Kredi Kapatma seçeneği kullanılır.

Teminatsız kredi üzerinde kredi kapama yapıldığında, Kredi Kapatma Faizi Hesaplama ve Kapatma penceresi ekrana gelir.

Ekranda yer alan bilgiler şunlardır:

Alınış Tarihi: Teminatsız kredi alınış tarihidir.

Kapanış Tarihi: Teminatsız kredi kapanış tarihidir. Sistem tarihi öndeğer gelir.

Kalan Anapara: Taksit ödemeleri haricinde kalan anapara tutarıdır.

Kredi Faiz Tutarı: Teminatsız kredi kaydında girilen kredi faiz oranı üzerinden hesaplanan kredi faiz tutarıdır. Alana otomatik olarak aktarılır.

Kapatma Kriterleri

Kapatma Tarihi: Kredi kapatma tarihinin girildiği alandır. Kapatma tarihi ödenmiş taksit tarihlerinden ve kredi alınış tarihinden önce olamaz.

Erken Faiz Oranı: Kredi kalan tutarının tek seferde kapatılması halinde uygulanacak erken faiz oranıdır.

Erken BSMV Oranı: Kredi kalan tutarının tek seferde kapatılması halinde uygulanacak erken BSMV oranıdır.


Hesaplana


Pencerenin alt kısmında yer alan "Hesapla" seçeneği ile, faiz tutarı ve BSMV tutarı kalan anapara üzerinden hesaplanacaktır. Kredi türüne göre hesaplama şekilleri aşağıda yer almaktadır.


Ticari Kredi - Hesap Türü: Spot Kredi ve İskonto (İştira Kredi) olduğunda hesaplama şu şekilde yapılacaktır:


Faiz Tutarı: Kalan Anapara*Faiz Oranı/100


BSMV Oranı: Faiz Tutarı*BSMV Oranı/100


İşletme Kredisi - Hesap Türü: Spot Kredi, Rotatif ve İskonto (İştira Kredi) olduğunda hesaplama şu şekilde yapılacaktır:


Faiz Tutarı: (Kalan Anapara/360)Faiz Oranı(Gün Sayısı=Alınış Tarihi-Kapanış Tarihi)/100

BSMV Oranı: Faiz Tutarı*BSMV Oranı/100


Yatırım Kredisi-Hesap Türü: Spot Kredi, İskonto (İştira Kredi) ve Rotatif olduğunda hesaplama şu şekilde yapılacaktır:


Faiz Tutarı: (Kalan Anapara/360)Faiz Oranı(Gün Sayısı=Alınış Tarihi-Kapanış Tarihi)/100

BSMV Oranı: Faiz Tutarı*BSMV Oranı/100


"Banka Kredisini Kapat" seçeneği tıklandığında, Teminatsız kredi toplu olarak kapatılır ve banka fişleri oluşturulur. Banka kredisi durumu "Kapandı" olur.


Banka kredisine ait tüm açık taksitler kapatılır ve her ödeme hareketi (taksit hareketi) için bir banka fişi oluşturulur. Kredi kapatma tarihi oluşan banka fişlerinin tarih alanına aktarılır.


Kredi kapatmada hesaplanan erken faiz tutarı oluşan toplam ödeme hareketlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit olmayan tutar son ödeme hareketine yansır.


Erken faiz tutarı ve banka kredisine ait faiz tutarı arasındaki fark hesaplanır ve faiz tutarını kapatmak için ayrı bir banka fişi oluşturulur.


Toplu Kapamada Oluşan Banka Fişleri


Banka taksit sayısı kadar aşağıdaki yapıda fişler oluşacaktır:

Banka Hesabı

Banka Hesap Adı

Detay

İşlem Türü

Borç

Alacak

Ticari Hesap

Ticari Hesap Adı

Cari Hesap

Nakit

​Kapanmamış

Kredi Taksit Anapara Tutarı

Kredi Hesabı

Kredi Hesap Adı

Teminatsız Kredi

Kredi Açılış/Kapanış


Kapanmamış Taksit Kredi Tutarı


Ticari Hesap

Ticari Hesap Adı

Cari Hesap

Faiz Gelir/Gideri

Erken Ödeme Faiz tutarı

Ticari Hesap

Ticari Hesap Adı

Cari Hesap

BSMV

Erken BSMV Faiz tutarı

Banka kredisi faiz tutarı ve erken faiz tutarı farkı için banka işlem fişi oluşturulacaktır:

Banka Hesabı

Banka Hesap Adı

Detay

İşlem Türü

Borç

Alacak

Kredi Hesabı

Kredi Hesap Adı

Teminatsız Kredi

Faiz Geliri/Gideri

Hesaplanmış Faiz Tutarı ile

Erken Faiz Tutarı arasındaki fark

Kredi Kapatmayı Geri Al


Kredi kapatma ile kapanmış banka kredisi F9 menüde yer alan "Kredi Kapatmayı Geri Al" seçeneği kullanılarak, Kredi Kapatma işlemi geri alınır.


Kredi kapatma seçeneği ile oluşan tüm banka fişleri silinir. Muhasebeleşmiş bir fiş varsa, kapatma işlemi geri alınamaz; dolayısıyla oluşan fişler silinemez.

Kredi kapama ile oluşan fişler kredi ödeme hareketleri üzerinden "Geri Al" seçeneği ile geri alınamaz.

Çek/Senet Karşılığı Kredi üzerinde kredi kapama yapıldığında, Bankadan Tahsil Edilen Çekler/Bankadan Tahsil Edilen Senetler penceresi ekrana gelir. "Kaydet" ile "Banka Virman İşlemler" penceresi açılır ve "Kaydet" denildiğinde kredi kapatılır. Banka kredisi durumu "Kapandı" olur. Banka kredisine ait çek/senet "Bankadan Tahsil" konumuna gelir.


Kredi geri alındığında, Kredi Kapatma seçeneği ile oluşan bankadan tahsil fişi silinir.

 
Rotatif Kredi Faiz Hesaplamaları

Rotatif kredi, işletme sermayesi ihtiyaçları için, faizi sabit olmayan, kullanılan gün üzerinden hesaplanan faizleri üç ayda bir, dönem sonlarında tahsil edilen; kısa vadeli kredidir. Rotatif kredilerin faiz oranı dönem koşullarına göre belirlendiği için değişkenlik gösterir, sabit bir faiz oranı yoktur. Limit dahilinde, istenilen zaman istenilen miktarda nakit kullanma imkanı sağlar. Nakit akışına göre, vadesinden önce kredinin kısmen veya tamamen kapatma olanağı vardır.

Rotatif kredi faizlerinin hesaplanması ve ödemesi işlemleri için banka kredi taksitleri listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsündeki Faiz Hesaplama seçeneği kullanılır.


Rotatif kredi faiz hesaplama penceresinde üst bölümde kredi bilgileri yer alır.


Hesaplama kriterleri bölümünden hesaplama tarihi ve faiz oranı girilir.


Hesaplama Tarihi alanından tarih bilgisi üçer aylık dönemler için girilebildiği gibi ara tarihlerde de girilebilir. Faiz hesaplama dönemleri 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık'tır. Ancak bankaların, bu faiz hesaplama dönemlerini beklemeden ara tarihlerde faiz oranı açıklayıp açıklanan bu faiz oranına göre kredilerinin faizlerini hesaplanması ihtiyacı sebebiyle, 4 dönemdeki sabit hesaplama algoritması esnetilmiştir. Kredi faiz hesaplama tarihi kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve uygulanan faiz oranı ilgili faiz hesaplama işleminde kayıt edilebilir.


"Hesapla" seçeneği tıklanarak üç aylık döneme ait hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan tutar Faiz Tutarı alanına aktarılır.


"Ödeme Hareketi Oluştur" seçeneği tıklanarak işleme ait ödeme hareketi oluşturulur. Oluşan hareket banka kredile kredi taksitleri listesinde yer alır.


Ödemenin yapılması işlemi için banka kredi taksitleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki "Ödeme Yap" seçeneği kullanılır. İşlem sonucunda oluşan banka fişine banka fişleri listesinden ve Banka Kredileri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Bağlı Banka Fişleri seçeneği ile ulaşılarak inceleme yapılabilir.


Rotatif Kredi Faiz İşleminin Tutar Üzerinden Yapılabilmesi


Kredi tutarı ve vadesi aynı olan kredilerde faiz hesaplama işleminde bankaya göre tutar farklılıkları oluşur.


Ayın son günü yapılan ödeme ve faiz hesaplamalarından, hafta sonuna gelen teminat çekinin tahsilinde valörü haftanın ilk iş gününde işlem görmesi gibi nedenlerden ötürü hesaplamalarda farklar oluşur.


Faiz hesaplaması işlemlerinde oran girilerek hesaplama yapıldığında, tutar farkları oluşur. Oluşturulan fişlere elle müdahale edilerek tutarlar düzeltilir.


Hesaplama tarihi alanına sistem tarihi otomatik gelir, tarih değiştirilebilir.


Rotatif kredi faiz hesaplama ekranlarında Faiz tutarı ve BSMV tutarı alanına değer girilebilir.


Faiz tutarı ve BSMV tutarı girilerek Hesapla seçildiğinde girilen tutar üzerinden oran hesaplaması yapıldığında, Faiz Oranı ve BSMV Oranı alanına yazılır.


Girilen faiz tutarı ve BSMV tutarı sonrası hesaplanan oran küsuratlı olduğunda tutarlarda yuvarlama yapılmaz.


Rotatif kredi faiz hesaplamasında tutardan orana hesaplama: Faiz oranı= (Faiz tutarı*36000)/((anapara*gün)+(ödeme tutarı*gün)) ödeme sayısı kadar BSMV oranı hesaplamasında tutardan orana hesaplama: BSMV tutarı/Faiz Tutarı*100 şeklinde hesaplanır.

 
Kredi Taksitlerinin Yapılandırılması

Banka Kredilerinin, kalan kredi taksitleri yeni vade ve faiz oranına göre yeniden yapılandırılabilmesi için Banka Kredileri F9 menüsünde bulunan Kredi Yapılandırma seçeneği kullanılır.

Bu seçenek ile, faiz oranlarındaki değişiklik sonrası hesaplamalar yeniden yapılarak anapara tutarı, faiz tutarı, BSMV tutarı alanları yeni hesaplanan değerlere göre güncellenir.

Güncelleme henüz ödemesi yapılmamış banka kredi taksitleri için "Kalan Kredi Anapara Tutarı" üzerinden, yeni faiz oranı kullanılarak yapılır.

Güncelleme sırasında ödenmemiş taksit sayısı aynı kalabilir, artırılabilir veya azaltılabilir.

Kredinin ödenmemiş ana para tutarında değişiklik yapılmaz.

Kredi Kodu: Tanımlı kredi kodudur, değiştirilemez.

Kredi Açıklaması: Tanımlı kredi açıklamasıdır, değiştirilemez.

Kalan Ana Para: Kredinin kapanmamış anapara tutarıdır, değiştirilemez.

Yapılandırma Tarihi: Sistem tarihi otomatik gelir, değiştirilebilir.

Masraf Komisyon: Kredi yapılandırmasında ödenen masraf tutarı belirtilir.

Faiz Oranı: Hesaplanacak faiz oranı belirtilir.

BSMV Oranı: Hesaplanacak BSMV oranı belirtilir.

Taksit Sayısı: Kredinin taksit sayısı belirtilir.

Hesapla işlemi ile girilen verilere göre hesaplamalar yapılır. Taksit hareketleri oluşturulur. Taksit hareketleri alanında;

Vade, Anapara Tutarı, Faiz Tutarı, BSMV Tutarı alanlarına bilgi girişi yapılabilir.

Faiz oranı, BSMV oranı ve Taksit sayısı girilmeden, banka taksit hareketlerindeki gibi Excel üzerinden değişiklik yapılabilir, alanlara kopyala-yapıştır ile taksit hareketleri girilebilir.

Yapılandırma işleminde kaydet yapıldığında otomatik banka fişi oluşturulur. Kaydet işlemi ile kredi tanımlama ekranında kredi bilgileri alanı güncellenir.

Yapılandırma sonrası oluşturulan banka işlem fişinde hesaplama aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

Ödenmemiş taksit hareketlerinin toplam faiz tutarı-Yapılandırma faiz tutarı Taksit hareketleri penceresinde yapılandırılmış kredi taksitleri üzerinde değişiklik yapılamaz.

Banka Kredi Taksitleri Raporu'nda yapılandırma öncesi kapandı durumundaki taksit ödemeleri listelenir.

 

Comments


bottom of page