Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Muhasebe Programında Banka Kredi Takip Sistemi

Banka kredi takip sistemi ile bankalardan alınan krediler, bunların geri ödemeleri, ödemelerle ilgili son durum bilgileri güncel olarak izlenir ve raporlanır. Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenir.


Banka Kredileri seçeneği Finans program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Banka kredi bilgileri, kredi kayıt tipi seçilerek kaydedilir.


Banka kredisi tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için banka kredileri listesinde yer alan simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni banka kredisi tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Banka kredi bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Banka kredi tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Banka kredi tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Banka kredi bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Bağlı Çek/Senetler

Çek ya da senet karşılığı alınan kredilerde teminat olarak bankaya verilen çek ve senetleri listelemek için kullanılır.

Kredi Taksit Hareketleri

Kredi taksit hareketlerini listeler.

Bağlı Banka Fişleri

Banka kredisi ile ilişkili banka fişlerini listeler.

Kredi Kapatma

Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin tek seferde kapatılması için kullanılır.

Kredi Kapatmayı Geri Al

Kredi kapatma işlemini geri almak için kullanılır.

Kredi Yapılandırma

Banka kredilerinde kalan kredi taksitlerinin yeni vade ve faiz oranına göre tekrar yapılandırılması için kullanılır.

Ekl Bilgi Formları

Banka kredi tanımına ait ek bilgi formunu ekrana getirir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen banka kredi tanımlarınıtoplu olarak silmek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı banka kredileri listesinde istenen özellikteki kaydı aramak için kullanılır.

Filtrele

Banka kredileri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Yaz (Mektup / Yaz (Etiket)

Kredi bilgilerini mektup ya da etiket formuna yazdırmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Banka kredi tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı banka kredi kayıt sayısını görüntüler.

Güncelle

Banka kredileri listesini güncellemek için kullanılır.

Ön Değerlere Geri Dön

Banka kredileri penceresini sistemde tanımlı öndeğer boyutlarda görüntüler.

 
Banka Kredi Bilgileri

Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için banka kredileri listesinde yer alan "Ekle" seçeneği kullanılır.


Kredi tanım bilgileri şunlardır:


Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.


Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.


Genel Kredi Sözleşmesi No: Kredi sözleşme numarasıdır.


Özel Kod: Banka kredisi özel kodudur. Banka kredilerini firmaya özel belirli kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılmaktadır.


Yetki Kodu: Banka kredi kaydı yetki kodudur. Detaylı yetkilendirme ile veri güvenliğini saplama amaçlı kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.


Durumu: Banka kredi tanımının durumunu belirtir. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Bu alanın "Kapandı" statüsünde olabilmesi için kredi geri borçlarının tamamının ödenmiş olması gerekir.


Kredi Türü: Banka kredisi tanım türünü belirtir. Kredi Türü alanının içerdiği seçenekler şunlardır; İşletme Kredisi, Yatırım Kredisi ve Ticari Kredi.


Tanımlanan banka kredisi için geçerli olacak tür seçilir. Raporlama amaçlı kullanılan bir alandır.

Kredinin kaç ayda kapatılacağını Vade (ay) alanında ya da Kapanış Tarihi alanında belirtilir. Taksit hareketleri burada belirtilen vade sayısına ve faiz oranına göre, geri ödeme planına bağlı olmadan oluşturulur. Böylelikle alınan krediler azalan bakiyelere göre belirli bir faiz oranı üzerinden izlenebilir.


Hesap Türü: Banka kredisi için geçerli olacak hesap türünün belirlenmesinde kullanılır. Kredi için geçerli olacak hesap türü seçilir. Hesap türü alanı aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Spot Kredi: Kullanım süresince tespit edilmiş olan faiz oranı değiştirilmez. Faiz, vergi ve diğer kesintiler üzerinde anlaşılmış olan dönemlerde ödenir. Spot kredide BSMV ve KKDF tutarları faiz üzerinden hesaplanır. Anapara ödemesi ise kredi vadesi sonunda tek seferde ödenir. Bu yüzden spot krediye geri ödeme planı bağlanamaz. Rotatif kredilerden temel farkı banka ile müşterisi arasında kredi kullanımına dair sürenin sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu sürenin tamamlanmasından önce kredinin geri çağrılması ya da müşterice erken ödenmesi söz konusu değildir. Krediye uygulanacak faiz işlemin başında belirlenir ve vade sonunda bankaca müşteriden tahsil edilir. Bu kredi türü, müşterinin kısa süreli gereksinimlerinin karşılanması amaçlanır.

  • Borçlu Cari Kredi (Rotatif): Tespit edilen bir limit çerçevesinde, müşteriye dilediği zaman para çekme ve yatırma olanağı sağlayan teminatlı veya teminatsız kredilerdir. Vade önceden sabit bir süre ile kısıtlanmaz. Bu kredilerde, faiz tahsilatı dönemsel olarak (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları) gerçekleştirilir. Müşteri kullanmış olduğu kredi tutarını istediği an geri ödeyebilir. Ya da söz konusu kredi hesabında dinamik bir süreç (bir gün kredi kullanmak ertesi gün daha az bakiye ile kapatma yapmak, üçüncü gün ise limitinin sonuna kadar kredi kullanmak gibi) izleyebilir. Hamburg metoduna göre her işlemin sonunda hesabın bakiyesi bulunarak bir sonraki işleme kadar faizi hesaplanır.

  • İskonto-İştira Krediler: Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Esas itibariyle, müşterinin kısa süreli alacaklarının finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Kredi verilmesine neden olan kıymetli bir evrak söz konusudur (yasal tanımıyla senet ancak uygulamada çek de olmaktadır). Buradaki kredi kullanım şekli, bir anlamda bir menkul değerin banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit ödeme yapılmasıdır.

Ödemeler Hareketlerden Oluşsun: Bu alan işaretlendiğinde, ödemeleri taksit hareketleri belirler. Taksit Hareketleri alanında her satırda girilen tutar bilgileri, Kredi Bilgileri alanındaki tutar alanlarını etkiler. Kredi tutar ve oranında giriş yapılan alanlar bilgi girişine kapalı olur.


Banka Fişi Oluşturulsun: Önceki yıllarda alınmış ve kalan kredi tutarlarının programda takip edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. "Banka Fişi Oluşturulsun" seçeneği işaretlenmediğinde devir olarak kalan kredi tutarları tanımlandığında banka virman ve banka işlem fişleri oluşmayacak böylelikle ilgili banka hesaplarının toplamları etkilenmeyecektir.


E.F. Tutarı Ödemeden Düşürülsün: Erken Faiz Tutarı Ödemeden Düşürülsün seçeneği işaretlenen kredilere ait yapılan taksit ödemelerinde erken faiz tutarı varsa bu faiz tutarı kredi hesap bakiyesinden düşülür. Kullanıcı taksit ödemesi yaptıktan sonra da işaretleme yapabilir. E.F. tutarı ödemeden düşülsün alanı işaretlenmeden kredi tanımlanarak ödeme yapılırsa, bu alan pasif gelir ve erken ödeme takibi yapılamaz. Kredi taksitleri ödenirken, erken ve geç ödeme tutarı kredi hesabına yaz