top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Birim Seti Ekleme Ağırlık, Uzunluk, Alan, Hacim ve Kullanıcı Tanımlı Türleri

Birim seti tanımları ile, malzeme ve malzeme sınıfı kartlarının işlem göreceği ana birim ve diğer birimler tanımlanır. Birim Seti tanımları Ana Kayıtlar menüsündeki Birim Setleri seçeneği ile kaydedilir. Birim Setleri penceresinde; Ağırlık, Uzunluk, Alan, Hacim ve Kullanıcı Tanımlı türleri için birim setleri görüntülenir.


Malzeme/malzeme sınıflarının birim atamaları birim setlerine göre yapılır. Her malzeme/malzeme sınıfı bir birim seti kullanabilir. Her bir tür için girilen birimlerden ilki ana birim olarak belirlenir ve listede koyu renkli olarak görüntülenir. Aynı türdeki diğer birimlerin bu ana birime çevrim katsayılarının girilmesi zorunludur. Ağırlık, Uzunluk, Alan, Hacim türü birimler, malzeme/malzeme sınıfı kartına özgü birimleri tanımlarken her bir birim için en, boy, yükseklik, alan, hacim ve ağırlık bilgilerini girebilmek için kullanılır. Böylece firmada kullanılan tüm birimler ve malzeme miktarları birbirleriyle aynı cinsten ifade edilebilir ve raporlanabilir.


Yeni birim seti tanımlama ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için birim setleri listesinde yer alan simgeler ile F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Alan

Açıklama

Değiştir

Birim seti tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile birim setleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Ekle

Yeni birim seti tanımlamak için kullanılır.

Filtrele

Birim seti listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Birim bilgilerini güncellemek için kullanılır.

İncele

Birim seti bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Tanım bilgilerinin kim tarafından, ne zaman kaydedildiğini ve güncelleştirildiğini izlemek için kullanılır. Tarihçe özelliği ile tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcı bilgileri listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Tanımlı birim setleri sayısını görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Birim seti bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır

Kullanıldığı Kartlar

Seçilen birim setinin kullanıldığı malzeme sınıfı ya da malzeme kartlarını listelemek için kullanılır.

Toplu Çıkar

Seçilecek tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.

Çevrim Bilgileri

Seçilecek birim seti için çevrim bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Çıkar

Birim seti tanımını silmek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Kullanılan pencereyi programda tanımlı standart ölçüleri içinde görüntülemek için kullanılır.

Birim setleri arası çevrim bilgileri katsayıları ise birim setleri listesinde "Çevrim Bilgileri" seçeneği ile kaydedilir. Çevrim bilgileri penceresinden bölen ve çarpan bilgileri ile çevrim bilgilerinin geçerli olacağı birim seti bilgileri kaydedilir. Tanımlı birim setinin kullanıldığı malzeme ve malzeme sınıfları "Kullanıldığı Kartlar" seçeneği ile listelenir.

 

Birim Bilgileri


Birim setleri ile bir malzeme ya da malzeme sınıfı için bir adet ana birim ve bu birim altında istenen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birim karşılıkları belirlenir. Programda öndeğer olarak ağırlık, uzunluk, alan ve hacim birim setleri tanımlıdır. Bu birimler malzemenin boyut bilgilerinde kullanılır. Malzeme ya da malzeme sınıfları için geçerli olacak birimler kullanıcı tarafından kaydedilir. Programda öndeğer olarak bir birim seti tanımlıdır ve kartlara öndeğer olarak aktarılır ve istenirse değiştirilir.


Birim seti tanımında malzeme için geçerli olacak ana birim ve diğer birimler tanımlanır. Bu birimlerin boyut ve hacim bilgileri de yine birim seti ile tanımlanır. Birim Seti tanımları ile kaydedilen bilgiler şunlardır:


Kodu: Tanımlanan birim setinin kodudur.


Açıklaması: Tanımlanan birim setinin açıklamasıdır.


Özel Kodu: Birim seti özel kodudur.


Yetki Kodu: Birim seti yetki kodudur.


Türü: Birim seti tür bilgisidir. Seçilen birim setine göre otomatik gelir; izleme amaçlıdır.


Kullanım Koşulu: Bu alanda birim setinin kullanım şekli belirlenir. Kullanım koşulu alanı; Genel ve Malzemeye/Hizmete Özel seçeneklerini içerir.


Genel seçimli birim seti tanımları tüm malzeme ve malzeme sınıfı kartlarında kullanılır.


Malzemeye/Hizmete Özel seçimli birim seti tanımları yalnızca bağlandıkları malzeme ve hizmet kartlarında kullanılır, diğerlerinde kullanılamaz.

 

Birim Çevrim Bilgileri


Birim çevrim bilgileri seçeneği ile birim setleri arası çevrim bilgileri kaydedilir. Birim setleri arasındaki çevrim bilgileri için önce çevrim bilgi tanımının kaydedileceği tanım daha sonra sağ fare tuşu menüsündeki "Çevrim Bilgileri" seçilir. Birim seti çevrim penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Bölen: Çevrim bölen bilgisidir.

Birim Set Kodu: Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve seçim yapılır. Kodu verilen birim seti tanımının açıklaması açıklama alanına aktarılır.

Birim Set Açıklaması: Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim setinin açıklamasıdır. Bu alandan da birim setleri listelenir ve seçim yapılabilir.

Çarpan: Birim setleri arası çevrimde esas alınarak çarpan bilgisidir.

 

Birimler


Her birim seti için bir adet ana birim ve bu ana birim baz alınarak tanımlanacak alt birimler kaydedilir. Birim setinde önce ana birim tanımlanır. Ana birim kaydedildikten sonra Birim alanında bir alt satıra geçilir ve bu ana birime karşılık gelen birimler tanımlanır.

Kodu: Birim setinde yer alacak ana birim ya da birim kodudur.

Açıklaması: Birim açıklamasıdır.

Çevrim Katsayıları: Birim setinde tanımlanan birimlerin ana birim karşılıklarının belirtildiği alandır. Her birim için ana birim karşılığı çevrim katsayıları bölümünde belirtilir.

Boyutlar: Bu bölümde, malzeme ya da malzeme sınıfında kullanılacak her birim için geçerli olacak boyut bilgileri (en, boy, yükseklik, alan, hacim ve ağırlık ) kaydedilir.

Evrensel Kodu: e-Faturalarda/e-İrsaliyelerde zorunlu bir alan olan, birim setlerine ait evrensel kod bilgisidir. e-Fatura/e-İrsaliye kullanıcısı olan firmalarda, Birim Seti tanımlanırken ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.


 

Kullanıldığı Kartlar


Kullanıldığı kartlar, birim setlerinin kullanıldığı malzeme sınıfı ve malzeme kartlarının görüntülendiği seçenektir. Kullanıldığı kartlar penceresinde her birim setinde yer alan birimler ve kullanım yerleri listelenir. Birim setleri kullanıldığı yerler penceresinden izlenen bilgiler şunlardır :

Tipi: Birim seti içinde yer alan birim tipini belirtir.

Malzeme (Sınıfı)/Hizmet Kodu: Birimin kullanıldığı malzeme/malzeme sınıfı ya da hizmet kodudur.

Malzeme (Sınıfı)/Hizmet Açıklaması: Birimin kullanıldığı malzeme/malzeme sınıfı ya da hizmet açıklamasıdır.

 

329 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page