top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.79 Versiyon Güncelleme Temmuz 2022

Bordro Plus için 4.79.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Ulaşım yardımından yapılacak gelir vergisi istisnasının günlük üst limitinin belirlenebilmesi talebi.


Ulaşım yardımından yapılacak gelir vergisi istisnasının günlük üst limitinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Bordro Plus Sys açılırken ekrana gelen "İnsan kaynakları programı kullanılıyor" ibaresinin düzeltilmesi talebi.


Bordro Plus Sys açılırken çıkan uyarı ekranında "BORDRO PLUS" yazılması sağlanmıştır.

 

3. Ay içerisinde işe başlayan personelin eski işyerinden gelen asgari ücret kümülatif vergi matrahının sicil kartında tanımlanabilmesi talebi.

Sicil kartı >Bordro Bilgileri >As. Küm. Vergi Matrahı alanı eklenmiştir.


Video için tıklayınız.

 

4. Tahakkuk toplamları raporunda asgari ücretli ve diğer ücretli personeller için ödemelerin gayrisafi tutarı ve vergi kesintisi tutarlarının raporlanabilmesi talebi.


Tahakkuk Toplamları raporuna "Asgari Ücret Gayrisafi : 5128 ,Diğer Ücret Gayrisafi : 5129,Asgari Ücret GV : 5130 ,Diğer Ücret GV : 5131" değişkenlerinin eklenmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

5. MUHSGK > Vergiye Tabi İşlemler alanına veri oluşturabilecek rapor talebi

Bordro>Muhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler ekranı eklenmiştir.

 

6. Puantaj bilgileri listesi raporuna asgari ücret indirimi ile ilgili alanların eklenmesi talebi.


Puantaj bilgileri raporuna aşağıdaki alanların eklenmesi sağlanmıştır.

Asgari ücret kümülatif gelir vergisi matrahı [5028]

Asgari ücret gelir vergisi matrahı [5029]

Asgari ücret gelir vergisi indirimi [5030]

Asgari ücret damga vergisi matrahı [5031]

Asgari ücret damga vergisi indirimi [5032]

 

7. Rapor tasarımlarında standart alan listesindeki alanların isimleri alfabetik sırada listelenmesi talebi.


Raporların içerisinde "Tüm Alan Listesi" butonuna basıldığında gelen alan isimlerinin alfabetik sıraya göre gelmesi sağlanmıştır.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Sicil kartı içerisinde tanımlanan dağıtım şablonu satırlarında masraf merkezleri kopyala yapıştır işleminin yapılması talebi.


Dağıtım Şablonu>Masraf Merkezi Kodu alanının karakter sayısı 100 e çıkarılarak, kod alanındaki tüm karakterlerin bir alt satıra kopyalanması sağlanmıştır.

 

2. İstihdam Yasası menüsüne bağlı olarak 5510 Öncelikli (%5) işaretli ise farklı bir İstihdam Yasası seçildiğinde işaretin kalkması talebi.


İstihdam Yasası menüsüne bağlı olarak 5510 Öncelikli (%5) işaretli ise farklı bir İstihdam Yasası seçildiğinde işaretin kalkması sağlanmıştır.

 

3. Sicil tarihçesinde oluşan ve karakter bozukluğu olan kayıtların düzeltilmesi talebi.


Sicil tarihçesinde oluşan kayıtların doğru kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

4. Agesa için tanımlanmış varsayılan uygulama anahtarı ve servis adreslerinin güncellenmesi talebi.


Agesa için tanımlanmış varsayılan uygulama anahtarı ve servis adresleri güncellenmiştir.

 

5. Ek Kesinti-Toplam[4051] standart alanı içerisindeki 'Numaras' yazısının düzeltilmesi talebi


Tahakkuk listesi standart alanlarda yer alan 'Ek Kesinti-Toplam[4051]' alanı içerisindeki 'Numaras' yazısı 'Numarası' olarak düzeltilmiştir.

 

6. Puantaj bilgileri listesi tablo olarak alındığında yuvarlama farkı alanı text' inin doğru yazılması talebi.


Puantaj bilgileri listesi tablo olarak alındığında yuvarlama farkı alanı text' inin doğru yazılması sağlanmıştır.

 

7. Sigortalı işten Çıkış Bildirgesi PDF formatında alınmak istendiğinde yazıların düzgün çıkması talebi.

İşten Çıkış Kayıtları>F9 Menü>SGK İşten Ayrılış Bildirgesi'nde alanların düzgün gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Tahakkuk listesinde 4/b emekli personel için çalışma günü sayısının doğru gelmesi talebi.


Ay ortasında işe giren emekli personelin çalışma gününün Tahakkuk Listesi'nde doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

9. Net ücret alan sicile birden fazla sosyal yardım verildiğinde brüt sosyal yardımın netinin değişmemesi talebi.


Net ücret alan sicile birden fazla sosyal yardım verildiğinde brüt sosyal yardımın netinin değişmemesi sağlanmıştır.

 

10. İşten Çıkış Kayıtları, Borç Kayıtları, İzin Planlama Kayıtları ekranlarındaki "Sicil Numarası", "Adı" ve "Soyadı" alanlarının manuel girişe kapatılması talebi.


İşten Çıkış Kayıtları, Borç Kayıtları, İzin Planlama Kayıtları ekranlarındaki "Sicil Numarası", "Adı" ve "Soyadı" alanlarının manuel girişe kapatılması sağlanmıştır.

 

11. Bordro Zarfı'ndaki "Unvan" alanının atama tarihine göre gelmesi talebi.

Bordro Zarfı'ndaki "Unvan" alanının atama tarihine göre gelmesi sağlanmıştır.

 

12. İşten çıkış kaydı>F9 menüde çalışma belgesi alındığında ibraname tasarımının gelmesi talebi.


İşten çıkış kaydı>F9 menü>Çalışma Belgesi için tasarım eklendiğinde bu tasarımın ibranamede gelmemesi sağlanmıştır.

 

13. Bordro Plus>Ticari Sistem'den veri aktarımı ile "Demirbaş ve Masraf Merkezi" tanımlarının aktarılabilmesi talebi.


Bordro Plus>Ticari Sistem'den veri aktarımı ile "Demirbaş ve Masraf Merkezi" tanımlarının aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

14. Mali müşavir seti>Mesai tanımları>İşlem Türü "ücretsiz izin"de Sgk eksik gün çalışma ve takvim günü tipi alanları, işlem türü ücretli izinde takvim günü tipi alanının gelmesi talebi.


Bordro Plus Mali Müşavir setinden açıldığında Ayarlar>Parametreler>Çalışma Parametreleri'nde Ücretli İzinde "Takvim Günü Tipi" , Ücretsiz İzin'de "SGK Eksik Çalışma ve Takvim Günü Tipi" alanlarının gelmesi sağlanmıştır.

 

15Net ücret alıp, devreden Sgk' sı olan puantajda kuruş farkı oluşmaması talebi.


Net ücret alıp, devreden Sgk'sı olan puantajda kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

 

16Personel listesinde derece/basamak kodu ve derece/basamak açıklaması alanlarına değer gelmesi talebi.


Sicil kartında derece tanımı varsa Personel Listesi raporunda bu bilginin gelmesi sağlanmıştır.

 

17Tahakkuk listesinde Ar-Ge siz DV matrahının doğru gelmesi talebi,


Tahakkuk listesinde Ar-Ge siz damga vergisi matrahı değişkeninin doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

 

18"Pencere boyutları saklansın" seçim kutusu işaretli olduğunda puantör veri girişine eklenen kayıtların listelenmesi talebi.


İzle>seçenekler>pencere boyutları saklansın seçim kutusu işaretli olduğu durumda, puantör veri girişi browserındaki tüm kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.

 

19Kanun parametreleri>Gelir vergisi>SGK bölümünün genişletilmesi talebi.


Kanun parametreleri>Gelir vergisi>SGK bölümünün genişletilmesi sağlanmıştır.

 

20İşe giriş veya işten çıkış kayıtlarında CTRL+F ile arama yapılıp,listelenen kayıtta değişiklik yapılıp kaydedildiğinde kaydın ekranda listelenmesi talebi.


İşe giriş veya işten çıkış kayıtlarında CTRL+F ile arama yapılıp, listelenen kayıtta değişiklik yapılıp kaydedildiğinde kaydın ekranda listelenmesi sağlanmıştır.

 

21Tanım tipi icra ve icra faizi olan borç kayıtlarına ait borç ödemelerinin dönem üzerinde borç aktarım işlemi ile aynı puantaja aktarılabilmesi talebi.


Önceliği, işlem tarihi ve geri ödeme tarihi aynı olan icra tipinde borç kaydı ve bu borç kaydına ait icra faizi varsa geri ödeme taksitlerinin aktarımı işleminde önceliğin icra tipindeki borç kaydında olması sağlanmıştır.

 

22Yeni kanun parametrelerine göre Asgari ücret Gv ve Dv indiriminin yapılması talebi.


Yıl içerisinde eklenecek Kanun parametreleri ile Asgari Ücret güncellemelerinin hesaplamalarda dikkate alınması sağlanmıştır.

 
136 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page