top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.81 Versiyon Güncelleme Kasım 2022

Bordro Plus için 4.81.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Sicile aynı ay içinde ikinci kez işyeri değişikliği yapıldığında "açık döneme ait puantaj silinecektir" uyarısının gelmesinin engellenmesi talebi.


Sicile aynı ay içinde ikinci kez işyeri değişikliği yapıldığında sicil kartı kaydet esnasında gelen "açık döneme ait puantaj silinecektir" uyarısının gelmemesi sağlanmıştır.

 

2. Çırak ve stajyer statüsünde çalışan sicillere ödenen ücretin asgari ücreti aşan kısmına vergi uygulanması talebi.


Sosyal güvenlik statüsü çırak ve stajyer olan personellerin puantajlarında önce çırak ve stajyer indirimlerinin daha sonra Asgari Ücret İndirimlerinin yapılması sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

3. Excelden sicil bilgi aktarımı işlemi ile asgari ücret gelir vergisi muafiyeti ve asgari ücret damga vergisi muafiyeti alanlarının aktarılması talebi.


Excel 'den sicil bilgi aktarımı işlemi ile sicil kartı ödeme bilgileri sekmesinde yer alan asgari ücret gelir vergisi muafiyeti ve asgari ücret damga vergisi muafiyeti alanlarının aktarılması sağlanmıştır.

 

4. Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru olması talebi.

Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru getirilmesi sağlanmıştır.

 

5. Puantaj kartı üzerinden Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahının girilebilmesi talebi.


Sicil Kartı ve Puantaj Kartı üzerinden Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahı girilebilmesi sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

 

6. Excelden sicil bilgi aktarımı işlemi ile, sicil kartı bordro bilgileri sekmesinde yer alan asgari ücret kümülatif vergi matrahı alanının aktarılabilmesi talebi.


Excelden sicil bilgi aktarımı işlemi ile, sicil kartı bordro bilgileri sekmesinde yer alan asgari ücret kümülatif vergi matrahı alanının aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Ücret Bütçe Simülasyonu>Senaryo Kaydı>Analiz Grafiği yazdırıldığında kağıda tam sığması talebi.


Ücret Bütçe Simülasyonu>Senaryo Kayıtları ekranında analiz grafiği yazdırıldığında kağıda tam sığdırılması sağlanmıştır.

 

2. Personelin çalışması olmadığı ayda ayni sosyal yardım verildiğinde tahakkuk listesinde net ödenecek tutarın çıkmaması talebi


Ayni olarak verilen tutarların Tahakkuk Listesinde net ödenen kısımda gelmemesi sağlanmıştır.

 

3. İş Gücü Çizelgesi .xml olarak alındığında tarih bilgilerinin rapora gelmesi talebi.


İş Gücü Çizelgesi .xml olarak alındığında tarih bilgilerinin rapora gelmesi sağlanmıştır.

 

4. Ay içerisinde kurum değişikliği yapılan personel için kurum değişikliğinden sonra eklenen puantaj kartlarının mesai günlerinin doğru gösterilmesi talebi


Ay içerisinde kurum değişikliği yapılan personel için kurum değişikliğinden sonra eklenen puantaj kartlarının mesai günlerinin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

 

5. Tahakkuk listesi tablo olarak alındığında işten çıkmayan personellerin işten çıkış tarihinin boş gelmesi talebi


Tahakkuk listesi tablo olarak alındığında işten çıkmayan personellerin işten çıkış tarihinin boş gelmesi sağlanmışır.

 

6. Bireysel emeklilik sözleşme tanımlarında ilk eklenen sözleşmede firma ismi Anadolu Hayat ise veri aktarımı açılırken gelen uyarının engellenmesi talebi.


Bireysel emeklilik sözleşme tanımlarında ilk eklenen sözleşmede firma ismi Anadolu Hayat ise veri aktarımında alınan uyarının engellenerek veri aktarımı yapılması sağlanmıştır.

 

7. Kıdem/İhbar yükü raporunda gruplamada kurum/işyeri/bölüm seçilmesi durumunda tüm işletmelerde ortak tanımlı bölümde çalışan personellere ait bilgilerin gelmesi talebi.


İhbar yükü raporunda gruplamada kurum/işyeri/bölüm seçilmesi durumunda tüm işletmelerde ortak tanımlı bölümde çalışan personellere ait bilgilerin gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Bordro zarfında standart alanlardaki çalışma kanunu alanına değer gelmesi talebi.


Bordro zarfına 4763 - Çalışma Kanunu parametresi eklenmesi sağlanmıştır.

 

9. Zamanlanmış görevlerde mail adresi alanındaki karakter sayının arttırılması talebi.


Zamanlanmış görevlerde e-posta adresi eklnirken 80 karaktere kadar kayıt girilebilmesi sağlanmıştır.

 

10. Excelden puantaj kartı aktarımında kayıt bilgisinin dolu gelmesi talebi.


Araçlar>İşlemler>Excel'den Veri Aktarımı>Puantaj Bilgi Aktarımı ile oluşan puantaj kartı üzerinde "sağ tuş - kayıt bilgisi" tıklandığında "Ekleyen" alanının dolu gelmesi sağlanmıştır.

 

11. Kıdem ihbar yükü raporunda ihbar bedeline işten çıkış öncesi verilen puantajındaki ihbara dahil ek ödemelerin eklenmemesi talebi.


İşe geri alınan sicil için kıdem ihbar yükü raporu alındığında işten çıkış öncesi verilen ek ödemenin kıdem ihbar yükü raporunda hesaplanmaması sağlanmıştır.

 

12. Asgari ücretli sicilin atama kaydına incele ile giriş yapıldığında ilgili alanın işaretli gelmesi talebi.


Asgari ücretli seçeneği seçili olan sicilin atama kaydı incele ile açıldığında "asgari ücretli" alanının seçili gelmesi sağlanmıştır.

 

13. İşe giriş kayıtları ve işten çıkış kayıtları ekranında CTRL+A ile yapılan toplu seçimin kaldırılabilmesi talebi.


İşe giriş kayıtları ve işten çıkış kayıtları ekranında CTRL + A yapılan toplu seçimlerin ekran kapatıldığında kalkması sağlanmıştır.

 

14. Sicil Kartları>Ödeme Bilgilerinde "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" ve "Ana Bilgiler>Meslek Kodu" alanlarının xml'e alınabilmesi talebi.


Sicil Kartları>Ödeme Bilgilerinde "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti" ve "Ana Bilgiler>Meslek Kodu" alanlarının xml'e alınabilmesi sağlanmıştır.

 

15. Sakatlık indirimi bulunan sicilin puantaj kartına hesaplamadan incele ile girildiğinde indirim satırının listelenmesi talebi.


Engelli indirimine tabi sicilin puantaj kartı hesaplamadan incele ile açıldığında sakatlık indirimi satırının gelmesi sağlanmıştır.

 

16. İzin durum raporunda bölüm filtresinin doğru çalışması talebi.


İzin Durum Raporu ekranında sadece bölüm filtresi seçilerek rapor alındığında diğer bölümlere ait kayıtların gelmemesi sağlanmıştır.

 

17. Ay içinde giren Ar-Ge li personelin işe başlama tarihinin, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine doğru yansıması talebi.


İşe giriş tarihi gün/ay bölümü tek hane olduğunda Ar-Ge Ücret Bildirimi Raporu alınarak BDP'ye aktarıldığında "Ar-Ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim " alanında tarihin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

18. Hesaplar penceresindeki net istihkak tutarındaki kuruş farkının oluşmaması talebi.


Ödeme tipi ay ve hesaplama şekli net olan puantajlarda net ve yüzdelik tipte verilen fazla mesailer için yuvarlama düzenlemesi yapılmıştır.

 

19. Parametre aktarımı işlemi sonrasında bir önceki parametre tarihinde sicil kartı çocuk sayısı bilgisinin gelmesi talebi.


Parametre aktarımı işlemi sonrasında bir önceki parametre tarihinde sicil kartı çocuk sayısı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

20. 2022 yılı öncesinde yapılan işten çıkış hareketleri için alınan Kıdem/İhbar raporlarına asgari ücret indiriminin yansımaması talebi


2022 öncesi işten çıkış kayıtları için alınan Kıdem-İhbar raporlarına Kıdem-ihbar değerlerinin asgari ücret indiriminin yansımaması sağlanmıştır.

 

21. Tahakkuk listesi standart alan listesinde yer alan "SGK gün sayısı[2102]" alanının doğru değer getirmesi talebi


Tahakkuk listesinde "SGK gün sayısı[2102]" alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

 

22. İşten ayrılan personelin puantajında asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indiriminin tamamı kullanılmaması durumunda kıdem/ihbar hesaplamalarında kullanılması talebi.


İşten ayrılan çalışanın puantajında asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indiriminin tamamı kullanılmadıysa kıdem ihbar hesaplamalarında kalan tutarların düşülmesi sağlanmıştır.

 

23. İşten çıkış kaydındaki "ihbara esas süre bilgisi" değiştirildiğinde, ihbar tazminatı raporundaki ihbar günü bilgisinin değişmesi talebi


İşten çıkışta ihbar süresi değiştirildiğinde, ihbar tazminatı raporu alındığında ihbar gününün değiştirilen süre olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

24. Fiili hizmete tabi personelin puantajında devreden SGK matrahı olması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde doğru gösterilmesi talebi.

Fiili hizmete tabi personelin puantajında devreden SGK matrahı olması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

 

25. Fiili hizmete tabi personele, fiili hizmete tabi olmayan ek ödeme verildiğinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde belge türü 29 olan satırdaki "hak edilen ücret" bilgisinin doğru hesaplanması talebi.


Fiili hizmete tabi personele, fiili hizmete tabi olmayan ek ödeme verilip SGK tavanı aşıldığı durumda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde belge türü 29 olan satırda hakedilen ücret bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

26. Excelden sicil kartı bilgi aktarımında "5510 Öncelikli(%5)", "İstihdam Teşvik Süresi" ve "istihdam Teşvik Başlangıcı" alanlarının aktarılabilmesi talebi.

Excel'den sicil kartı bilgi aktarımı işleminde sicil kartı bordro bilgileri sekmesinde bulunan '5510 Öncelikli(%5)', 'İstihdam Teşvik Süresi' ve 'İstihdam Teşvik Başlangıcı' alanlarının aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

27. 17103 kanununa tabi olan personelin puantajında devreden SGK matrahı olması durumunda işsizlik fonunca karşılanacak primlerin doğru hesaplanması talebi.


17103 kanununa tabi olan personelin puantajında devreden SGK matrahı olması durumunda teşvik hesaplamalarına devreden SGK matrahının dahil edilmesi sağlanmıştır.

 

28. Net asgari ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olduğunda net istihkak tutarının doğru hesaplanması talebi.


Net asgari ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olması durumunda hesaplanan net istihkak değerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

29. Puantaj kartında gelir vergisi dilim değişikliği olduğunda engellilik indiriminden doğan tutarın net istihkaka eklenmesi talebi.


Çalışanın gelir vergisi matrahı çift dilimde ve asgari ücret kümülatif matrahı tek dilimde olduğu durumda engellilik indirimi hesaplamasının doğru olarak yapılması sağlanmıştır.

 
83 görüntüleme0 yorum

Opmerkingen


bottom of page