top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.82 Versiyon Güncelleme Ocak 2023

Bordro Plus için 4.82.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi talebi.


Sicil detay bilgilerinde metinsel alan değiştirildikten sonra tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

2. Puantaj kartı üret işlemi filtre seçeneklerine sicil kartı özel kod bilgisinin eklenmesi talebi.


Puantaj Kartı Üret>Filtreler ekranına ve Puantaj Ön Değerleri>Filtreler ekranına "Özel Kod" alanı eklenmesi sağlanmıştır. Özel kod alanı çalışma tarihine göre tarihçede varsa tarihçedeki değer yoksa sicil kartındaki değer kullanılacaktır.


Video için tıklayınız.

 

3. Excelden sicil bilgi aktarımı işlemi ile asgari ücret gelir vergisi muafiyeti ve asgari ücret damga vergisi muafiyeti alanlarının aktarılması talebi.


Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunda yer alan SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

 

4. Nakdi ve ayni yemek yardımının yeni düzenlemelere göre güncellenmesi talebi.

Ayni ve nakdi yemek yardımının yeni düzenlemelere göre hesaplanması sağlanmıştır.

İlgili dökümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


 

5. Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının günlük kdv dahil 55,08 TL olarak hesaplanması talebi.

Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının kdv dahil olarak hesaplanması sağlanmıştır.

İlgili dökümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması talebi.


Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

2. Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi talebi.


Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi sağlanmıştır.

 

3. Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi talebi.


Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi sağlanmıştır.

 

4. Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda tahakkuk toplamları raporuna yansıması talebi.


Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda fazla mesai tutarının tahakkuk toplamları raporuna yansıması sağlanmıştır.

 

5. Excel'e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması talebi.


Excel'e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması sağlanmıştır.

 

6. İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı tarihlerde ise ve işlem tarihinde personelin puantajı yoksa Sgk işten çıkış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi talebi.


İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı ayları kapsayacak şekilde ise ve personelin işlem tarihinde puantajı yoksa, Sgk işten ayrılış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

7. Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun doğru gösterilmesi talebi.


Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun uygulandı olması sağlanmıştır.

 

8. İhbar tazminatı rapor tasarımına standart alan listesindeki "Ek Yardımlar(Yıllık)" alanı eklenerek rapor alınabilmesi talebi.


İşten çıkış kayıtları>F9 menü >İhbar tazminatı raporu tasarımına standart alan listesindeki "Ek Yardımlar(Yıllık)" alanı eklendiğinde raporun alınabilmesi sağlanmıştır.

 

9. İzin planlama kaydı üret işleminde detaylı filtrenin çalışması talebi.


İzin planlama kaydı üret işleminde sicil numarası filtresinde detaylı filtre ile izin planı eklenmesi sağlanmıştır.

 

10. Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi talebi.


Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

 

11. 31 çeken aylarda ay içerisinde 1' er günlük iki izin kaydı girildiğinde, puantaj kartına izin aktarımı işleminde çalışma gününden doğru düşülmesi talebi.


Bordro parametrelerinde yer alan "SGK eksik gün hesaplama şekli" ve "Günlük brüt ücret hesaplama şekli" parametreleri 'Ayın gün sayısı üzerinden' seçili olduğu durumda izin aktarım işleminde ücretsiz izin sürelerinin puantaj doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.

 

12. Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml' inde "öğrenim kodu" alanının doğru gösterilmesi talebi.


Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml' inde "öğrenim kodu" alanının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

 

13. Çalışma alanı işlem yetkileri F9 menüdeki yetki ver(incele) özelliğinin çalışması talebi.


Bordro SYS'de kullanıcılar>çalışma alanları>işlem yetkileri F9 menüdeki "yetki ver(incele)" seçeneğinin doğru çalışması sağlanmıştır.

 

14. Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi talebi.


Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi sağlanmıştır.

 

15. Net ücret alan personelin toplu sözleşme farkı puantajındaki brüt ücret ile APHB de toplam hak edilen ücretin doğru gösterilmesi talebi.


Toplu Sözleşme Fark Puantajlarında SGK Matrahlarında düzenleme yapılmış ve toplam hak edilen ücretin doğru olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

 

16. Yemek yardımı için toplu sözleşme farkı hesaplatıldığında oluşan fark puantajında sgk yemek yardımı istisnasının hesaplanmaması talebi.


'Toplu Sözleşme Farklarında SGK Primi Hesaplama' bordro parametresi 'Fark Puantajının Oluşturulduğu Tarihe göre Hesaplansın' seçildiğinde sosyal yardımların SGK, GV ve DV istisnalarının fark puantajında hesaplanmaması sağlanmıştır.

 

17. Aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulmasının engellenmesi talebi.


Ara dönem, işten çıkış/giriş, işyeri değişikliği olmadığı durumlarda aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmesi engellenmiştir.

 
164 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page