top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.83 Versiyon Güncelleme Mart 2023

Bordro Plus için 4.83.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Excel ile Teşvik aktarımının yapılabilmesi talebi.


Araçlar>İşlemler>Excel'den Veri Aktarımı ekranına "Teşvik Aktarımı" seçeneği eklendi. Teşvik Aktarımı ile çalışanların "İndirim Kanunu" değiştirilerek/güncellenerek yeni kanuni değişiklik kayıtlarının oluşması veya güncellenmesi sağlanmıştır.

 

2. Teşviklerin detaylı listelenebilmesi talebi


Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarına "5137:Hazine Kanun Teşviği (%100)", "5138:6111 Torba Kanun Teşviği" alanları eklenerek çalışanın yararlanmış olduğu teşvik/teşvikleri yasa bazında toplam tutarların gösterilmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.


 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Puantaj kartları onaylama işlemi sonrasında dönem kapama işlemi yapıldığında puantaj bilgileri ekranında dönem sonu tarihinin oluşması talebi.


Dönem kapatıldığında durumu onaylandı olan puantajlar için de sicil kartı - puantaj bilgileri ekranında dönem sonu tarihi atılması sağlanmıştır.

 

2. Kullanıcı için tanımlanan yetki kodunun kullanılabilmesi talebi.


Sicil yetki kodu ekranında "Sicil no (değiştir)" ve "Sicil no (incele)" yetkisi verilirse, Sicil kartları ekranında sadece yetkisi verilen siciller listelenmesi sağlanmıştır.

 

3. SGK tavan matrahı aşıldığı durumda vergi istisnasının sgk priminin doğru hesaplanması talebi.

Özel sigorta olarak şahıs sigortası ve bireysel emeklilik türünde sosyal yardım verilen puantajda, SGK tavan matrahı aşıldığında vergi istisnasının sgk priminin doğru olarak hesaplanması sağlanmıştır.

 

4. Taksitli borç kaydının geri ödemesi yapıldığında borç kayıtları listesi raporunda toplam borç alanının doğru değer getirmesi talebi.


Taksitli borç kaydının geri ödemesi yapıldığında "Borç Kayıtları Listesi ve Personel Borç Dökümü" raporunda toplam borç alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

 

5. Kıdem/ihbar yükü raporunda "[2000] PntCardRec" veri alanının değer getirmesi talebi.


Kıdem/ihbar yükü raporunda "[2000] PntCardRec" veri alanının değer getirmesi sağlanmıştır.

 

6. İşgücü çizelgesinin .xml olarak alındıktan sonra manuel olarak Sgk' ya yüklenebilmesi talebi.


İşgücü çizelgesinin .xml olarak alındıktan sonra manuel olarak Sgk' ya yüklenebilmesi sağlanmıştır.

 

7. Net ücret alan ve son puantajında eksik günü olan sicillerin işten çıkışı sonrası kıdem ve ihbar raporlarında gelen bürüt tutarların doğru listelenmesi talebi.


Net ve brüt ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda kıdem/ihbar tazminatı raporlarındaki tutarlar ile puantaj kartına yansıyan tutarların birbirleri ile aynı gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Bordro zarfı tahakkuk şekli filtresinin doğru çalışması talebi.


Bordro zarfı tahakkuk şekli filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.

 

9. Tahakkuk listesi standart alan listesindeki "Eksik gün sayısı[5134]" alanının doğru çalışması talebi.


Tahakkuk listesi rapor tasarımındaki standart alan listesinde bulunan eksik gün sayısı alanının, ay içerisinde işe girişi olan veya işten çıkışı olan personel için eksik gün sayısı listelememesi sağlanmıştır.

 

10. Net ücret alan personelin puantajından sendika aidatı türünde ek kesinti yapıldığında aylık brüt ücretin doğru hesaplanması talebi.


Bordro Parametrelerine "Sendika Aidatı Vergi İstisnası Brüt Ücrete Yansısın / Yansımasın" parametresi eklenmiştir. Parametre değeri "yansımasın" seçili olduğunda sendika aidatı kesintisinin net ücretli çalışanlarda bürüt ücreti değiştirmemesi sağlanmıştır.

 

11. Saatlik net ücret alan personelin çıkışı yapılan ayda eksik çalışması durumunda kıdem/ihbar hesaplamasında kullanılan aylık brüt ücretin doğru gelmesi talebi.


Saatlik/Net Ücret alan personelin çıkışı yapılan ayda eksik çalışması durumunda kıdem/ihbar hesaplamasında kullanılan aylık brüt ücretin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

12. Nakdi brüt yemek yardımı verilen personele, ek ödeme verilmesi durumunda nakdi yemek yardımının netinin doğru gösterilmesi talebi.


Nakdi brüt yemek yardımı ile birlikte ek ödeme verildiğinde yemek yardımının netinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

13. Ayni ve nakdi yemek yardımı net ödemelerin bürütünün doğru hesaplanması talebi.


Ayni ve nakdi yemek yardımı net ödemelerin bürütünün doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

14. Net ücret alan ve işten çıkışı yapılan ayda eksik çalışması olan personelin işten çıkış kaydında hesaplanan ihbar tazminatı ile ihbar tazminatı raporundaki rakamların doğru gelmesi talebi.


Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda işten çıkış kaydında hesaplanan ihbar tazminatı ile ihbar tazminatı raporundaki net tutarların birbirleri ile aynı gelmesi sağlanmıştır.

 

15. Aile bireyi engelli olan personelin puantajında engellilik indiriminin doğru hesaplanması talebi.


Birden fazla aile bireyinin engelli olması durumunda puantaj kartında indirimin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 
30 görüntüleme0 yorum

Komentáře


bottom of page