top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.86 Versiyon Güncelleme Temmuz 2023

Bordro Plus için 4.86.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Excelden puantaj kartı aktarımında excel'e otomatik gün hesaplama ile ilgili seçenek eklenmesi talebi.


Araçlar>işlemler>Excel'den Veri Aktarımı ekranında filtreler tabına ''Otomatik Gün Hesapla'' filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.

 

2. İşten çıkış kaydı eklendiğinde sicil kartında izin bilgileri ekranındaki izin bakiyesinin sıfırlanması talebi

Bordro Parametreleri-Diğer Parametreler ekranına "İşten Çıkış Kartı Eklendiğinde İzin Bakiyesi Sıfırlanacak" Evet/Hayır parametresi eklenmesi sağlanmıştır.

 

3. Bordro parametrelerinde bulunan "Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları" parametresinin gelir vergisi ve damga vergisi tutarları için ayrı çalışması talebi


Bordro Parametreleri>Diğer parametreler altında bulunan "Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları" seçeneklerine "DV etkilenecek" parametre seçeneği eklenmiştir. Bu parametre seçimleri yapıldığında Ar-ge gelir vergisi istisnası gelir vergisinden düşürülmeyecek ama Ar-ge damga vergisi istisnası damga vergisinden düşürülecektir. Diğer seçenekler eskisi gibi çalışmaya devam edecektir.


Bordro parametresi seçimleri bu düzenleme için aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

"Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları" : Damga vergisi etkilenecek "Ar-Ge'li kazançlardan damga vergisi istisnası" : Yapılacak "Ar-Ge'li kazançlardan damga vergisi" : Hesaplanacak

 

4. BES hesaplama işleminin otomatik yapılabilmesi talebi.


"Bordro Parametresi" içine eklenen "Öndeğersiz BES Hesaplama" seçeneği ile puantaj öndeğeri kullanılmadan Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım kesintisinin hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

 

5. İşlem yetkilerine, borç kaydı F9 menüdeki icra faizi seçeneğinin eklenmesi talebi.


İcra Faizi SYS içerisinde kullanıcıların yetkilerine eklenerek yetki verilen kullanıcılarda gelmesi sağlanmıştır.

 

6. MPHB ’de ‘Adı’ kolonuna sicil kartı adı bilgisi ile ikinci adı bilgisinin yansıması talebi

Sicil kartındaki ikinci ad bilgisi alanındaki değerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde adı kolonuna basılması sağlanmıştır.

 

7. Askerlik ve doğum borçlanmasına ait indirimin hesap özetinde tek satırda gösterilmesi talebi


Askerlik ve doğum borçlanmasına ait indirimin hesap özetinde tek satırda gösterimi sağlanmıştır.

 

8. Statü değişikliğinde devreden SGK Matrahının aktarılmaması talebi


Bordro parametreleri içerisinde yer alan "İşyeri Değişikliklerinde Ay İçi Devreden SGK Matrahı Aktarılsın" ve "İşyeri Değişikliklerinde Önceki Aylardan Devreden SGK Matrahı Aktarılsın" seçenekleri "İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Ay İçi Devreden SGK Matrahı Aktarılsın" ve "İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Önceki Aylardan Devreden SGK Matrahı Aktarılsın" olarak güncellenmiştir. Ayrıca parametrelerin seçilmesi durumunda SGK statüsü değişmiş personel için SGK matrahının aktarılmaması sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

 

9. MPHB>SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına getirilen sınırın uygulamaya eklenmesi talebi


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına 01.06.2023 tarihi itibariyle sınırlama getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname sisteminde yayımlanan duyuruya göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, her ayın 1 ila 20'nci (20'si dahil) günleri arasında 5.000 satır, ayın 21'i itibariyle ay sonuna kadar 2.000 satır olarak uygulanacaktır.

Satır sayıları ayın 1 ila 20'si arası 5.000'i, ayın 21'i itibariyle 2.000'i aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, "SGK Bildirimleri" bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilecektir.

Bu değişikliğe istinaden, Aylık Prim ve Hizmet belgesi>Filtreler alanına "SGK bildirimleri satır sayısı " filtresi eklenmiştir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = Belirtilmemiş seçilir ise eski çalışma şekli ile çalışacak ve satır sayısına göre bölünmeyecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 5000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 5000 satır için asıl belge türü ile diğer 5000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 5000 EK seçilir ise 5000' lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 2000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 2000 satır için asıl belge türü ile diğer 2000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 2000 Ek seçilir ise 2000' lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

Bildirge Mahiyeti şayet ek yada toplu sözleşme olarak seçilir ise seçilen bildirge mahiyeti ne ise ona göre çalışmaya devam edecektir.

 

10. Kanun parametrelerine KDV oranı alanı eklenmesi talebi.


Kanun parametresi>Gelir Vergisi alanına "Yemek Yardımı Kdv Oranı" parametresi eklenmiştir. Bu alan geçmiş parametrelerde ve yeni oluşturulan parametrede ön değer olarak 8 gelecektir. Temmuz ayında oluşturulan kanun parametresinde oranın 10 olarak düzenlenmesi gerekmektedir. LAWPAR tablosunda MEALADDEDTAXRATIO alanında değer tutulacaktır. Veri tabanı ve veri güncelleme işlemleri mutlaka yapılmalıdır.

Video için tıklayınız.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. Excel'den Puantaj Bilgileri Veri Aktarım ekranında filtrelerde "Aktarım Kontrolü" ön değeri "İş yerine" göre olacak şekilde gelmesi talebi.


Excel'den Puantaj Bilgileri Veri Aktarım ekranında filtrelerde "Aktarım Kontrolü" ön değeri "İş yerine" göre olacak şekilde gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Bordro zarfı birden fazla kurum için pdf yazma yöntemi "her bordro ayrı dosyaya yazılsın" parametresinin doğru çalışması talebi.


Bordro zarfı birden fazla kurum için pdf yazma yöntemi "her bordro ayrı dosyaya yazılsın" parametresi ile alındığında tüm kurumlar için pdf dosyalarının oluşması sağlanmıştır.

 

3. Kıdem/ihbar yükü raporu standart alan listesinde bulunan "sigorta başlangıç tarihi (67)" alanının değer getirmesi talebi.

Kıdem/ihbar yükü raporu standart alan listesinde bulunan "sigorta başlangıç tarihi (67)" alanının değer getirmesi sağlanmıştır.

 

4. Sicil detay basımı filtresi evet seçilip ücret bütçe simülasyonu sonuçları raporu alındığında senaryo toplamları satırına doğru değerlerin gelmesi talebi.


Sicil detay basımı filtresi evet seçilip ücret bütçe simülasyonu sonuçları raporu alındığında senaryo toplamları satırına doğru değerlerin gelmesi sağlanmıştır.

 

5. Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında verilen filtrenin sicil kartları ekranında gelmemesi talebi.


Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında verilen filtrenin sicil kartları ekranında gelmemesi sağlanmıştır.

 

6. Personel devir raporunda nakil etkisi filtresi 'Hayır' seçildiğinde dönem başı bilgisinin doğru listelenmesi talebi.


Personel devir raporunda nakil etkisi filtresi 'Hayır' seçildiğinde dönem başı bilgisinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.

 

7. Kurum değişikliği olan çalışanda personel listesi kurum filtresinin doğru çalışması talebi.


Kurum değişikliği olan çalışanda personel listesi kurum filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.

 

8. Personel atamalar listesi raporunda sicil numarası filtresinin doğru çalışması talebi.

Personel atamalar listesi, personel durum değişiklikleri, personel kanuni değişiklikleri, personel hak ve ödemeler Listesi raporlarında detaylı filtrenin doğru çalışması sağlanmıştır.

 

9. Puantajda brüt verilen ayni sosyal yardım olması durumunda banka ödeme emri raporuna yansıyan kuruş alanının iki haneye çıkartılması talebi


Banka ödeme emri raporunun Excel formatında alınması halinde tutar alanı için kuruş düzenlemesi yapılmıştır.

 

10. Aynı ay içerisinde iki kez işe giriş ve çıkış işlemi yapılan çalışanda puantaj listesi ekranında ilk puantajında çıkış tarihinin doğru olarak gelmesi talebi.


Aynı ay içerisinde iki kez işe giriş ve çıkış işlemi yapılan çalışanda puantaj listesi ekranında ilk puantajında çıkış tarihinin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

11. İşten çıkışı yapılan personelin fark bordrosunun bordro zarfı raporuna yansıması talebi.


Fark bordrosunun iki tarih arası seçilip dönem gösterimi ayrı seçildiğinde bordro zarfına yansıması sağlanmıştır.

 

12. Ay içerisinde sosyal güvenlik statüsü değişen personele, aynı dönem içerisinde iki puantaj oluşmasının engellenmesi talebi.


Ay içerisinde sosyal güvenlik statüsü değişen personele, aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmemesi sağlanmıştır.

 

13. Yönetici grubunda olmayan kullanıcılarda F11 kolon gizle ve göster özelliğinin gelmesi talebi.


Yönetici olmayan kullanıcılar ile programa giriş yapılıp F11 tuşuna basıldığında kolon ayarlarının gelmesi sağlanmıştır.

 

14. Kanun parametreleri indirilmek istendiğinde alınan uyarının engellenmesi talebi.


Kanun parametrelerinin uyarı almadan indirilebilmesi sağlanmıştır.

 

15. Asgari ücret alan emekli personele ait verilerin, vergiye tabi işlemler raporunda 011 tür kodunda listelenmesi talebi.


Emekli sicil kartındaki Asgari Ücretli işaretli ise ve sicilin günlük asgari ücreti, parametrelerdeki asgari ücret (günlük) tutarından fazla değilse Asgari ücretli (011) satırında listelenmesi sağlanmıştır.

 

16. Kanuni değişiklik ile emekli olan eyt'li sicil için MPHB verildiğinde emekli satırında o puantaja ait SGK tavan kontrolünün yapılması talebi.


Kanuni değişiklik ile emekli olan Eyt'li sicil için MPHB verildiğinde emekli satırında o puantaja ait SGK tavan kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Bu kontrol ‘’İşyeri/Sgk statü değişikliğinde ay içi devreden Sgk matrahı aktarılsın’’ parametresi işaretlenmediğinde yapılacaktır.

 

17. Ek ödeme alan asgari ücretli personele ait verilerin "Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri" raporunda "Diğer ücretli" alanında listelenmesi talebi.


Ek ödeme alan asgari ücretli personele ait verilerin "Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri" raporunda "Diğer ücretli" alanında listelenmesi sağlanmıştır.

 

18. Sosyal güvenlik statüsü değişen personel için Muhtasar Prim Hizmet Belgesi alındığında işten çıkış ve işe giriş tarihlerinin basılması talebi.


Sosyal güvenlik statüsü değişen personel için Muhtasar Prim Hizmet Belgesi alındığında işten çıkış ve işe giriş tarihlerinin basılması sağlanmıştır.

 
190 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page