top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.88 Versiyon Güncelleme Ekim 2023

Bordro Plus için 4.88.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Toplu işten çıkarma işlemi ile işten çıkışı yapılan çalışanın atama kaydı açıklama bilgisinin "İşten Çıkış" olarak gösterilmesi talebi.


Sicil yönetimi>İşlemler>Toplu İşten Çıkarma işlemi ile oluşan atama ve kanuni değişiklik kaydının açıklamasının "Toplu İşten Çıkarma" olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Demirbaş tanımındaki adet alanının karakter sayısının artırılması talebi.

Demirbaş tanımındaki adet alanı on karaktere çıkartılmıştır.

 

3. Puantaj kartı içerisinden F9 menü borç ödemesi ekle işlemi ile açılan borç kayıtları ekranında, borç kayıtlarının öncelik bilgisinin listelenmesi talebi.


"Öncelik Sırası" kolonunun İşyeri-Borç Tanımı kolonlarının arasında gelmesi sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

 

4. İlgili ayda tam gün çalışma süresi olan çalışanlarda "İstirahatte çalışmamıştır" seçeneği işaretlendiğinde MPHB de doğru değer gelmesi talebi.


İlgili ayda tam gün çalışma süresi olan çalışanlarda "İstirahatte çalışmamıştır" seçeneği işaretlendiğinde muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde "rap çalıştı" alanının 2, işaretlenmediği durumda ise 0 gelmesi sağlanmıştır.

 

5. Masraf merkezleri dağıtım şablonunda dağıtım oranı alanında karakter sayısının arttırılması talebi.


Ayarlar>Genel Tanımlar>Masraf Merkezleri Dağıtım Şablonları dağıtım oranına 6 karakter veri girişi yapılması sağlanmıştır.

 

6. Yarı zamanlı çalışan personelin kıdem/ihbar hesaplamalarındaki aylık brüt ücretin, personelin son puantajındaki çalıştığı gün üzerinden hesaplanması talebi.

Personel kartında çalışma şekli part time olarak seçilen çalışanın, işten çıkışının yapılacağı dönemde eksik çalışması olduğunda; kıdem/ihbar hesaplamalarında aylık brüt ücretin, personelin son puantajındaki çalıştığı gün üzerinden belirlenmesi sağlanmıştır.

 

7. E-Vizite uygulaması talebi.


Ana Menü - E-SGK İşlemleri - E-Vizite menüsü altına "E-Vizite İşlemleri'' adında bir seçenek eklenmiştir. Bu işlem içerisinden tarih, TC kimlik, rapor tarihi ve onaylı onay bekleyen gibi filtreler verilerek sgk dan raporlar çekilir. Bu raporlar ürün içerisinden onaylanabilmekte ve uygun olduğu durumda iptal edilebilmektedir.

 

8. Kanuni değişiklik ile ay ortasında emekli olup her iki belge türünde toplam 31 gün çalışmış olan siciller için muhtasara eksik gün nedeninin "13 Diğer Nedenler" olarak gelmesi talebi.


Kanuni değişiklik ile ay ortasında emekli olup her iki belge türünde toplam 31 gün çalışmış olan personeller için aylık prim ve hizmet belgesinde emekli satırında eksik günü "1" nedeni "13 Diğer Nedenler" olarak gelmesi sağlanmıştır. Bu durumda olan çalışanlar için puantaj kartında eksik gün nedeni girilmemelidir.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. İzin grup tanımında izin kullanımı "Baştan sona" seçeneğinin kaldırılması talebi.


İzin grup tanımında izin kullanımı "Baştan sona" seçeneğinin kaldırılması sağlanmıştır.

 

2. Bordro zarflarının Amazon SMTP sunucusu üzerinden gönderiminin yapılabilmesi talebi.


Amazon sunucusu üzerinden bordro zarfı e-posta gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

3. Ön değersiz hesaplatılan BES kesintilerinin bordro zarfı, tahakkuk listesi ve tahakkuk toplamları raporlarına basılabilmesi talebi.

Öndeğersiz hesaplanan BES kesintilerinin tahakkuk listesi, tahakkuk toplamları ve bordro zarfı raporlarında "katkı payı tutarı" ve "katkı payı tutarı (toplam)" alanları ile basılması sağlanmıştır.

 

4. SGK Tavan matrahının aşıldığı puantajlarda yemek yardımından kesilecek SGK tutarının doğru hesaplanması talebi.

SGK Tavan matrahının aşıldığı puantajlarda yemek yardımından kesilecek SGK tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

5. Net asgari ücretin altında ücret tanımlanan sicil kartında "Girilen ücret asgari ücretin altındadır." uyarısının verilmesi talebi.


Personel kartı oluşturulurken ödeme bilgileri/hesaplama şekli bilgisi 'net' seçilen çalışanda, asgari ücret altında tutar girildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

6. Temmuz dönemi için oluşturulan puantajlarda asgari ücret matrahındaki kuruş alanının doğru gelmesi talebi.


Asgari ücret matrahındaki kuruş alanının doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

7. İşten çıkış kaydında ibraname alındığında tutarların doğru gelmesi talebi.


İşten çıkış kaydında ibraname alındığında tutarların doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Bordro zarfı raporunda, tahakkuk şekli filtresi "aylık", dönem gösterimi filtresi "ayrı" seçilerek rapor alındığında doğru kayıtların gelmesi talebi.

Bordro zarfı raporunda, tahakkuk şekli filtresi "aylık", dönem gösterimi filtresi "ayrı" seçilerek rapor alındığında doğru kayıtların gelmesi sağlanmıştır.

 
42 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page