top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.89 Versiyon Güncelleme Aralık 2023

Bordro Plus için 4.89.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Sicil kartında tanımlanabilen ödeme kesinti bilgilerinin toplu olarak eklenip değiştirilebilmesi talebi.


Araçlar-İşlemler-Excelden Veri Aktarımı ve Excel'e Veri Aktarımı ekranına "Ödeme/Kesinti Bilgileri Aktarımı" seçeneği eklenmesi sağlanmıştır.

 

2. SGK işe giriş bildirgesi "2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu" alanına sicil kartı görev tipi bilgisinin yansıması talebi.

Sicil kartı çalışma bilgileri sekmesinde bulunan görev tipine ait kodun, SGK işe giriş bildirgesi "2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu" alanına yansıması sağlanmıştır.

 

3. Puantaj kartı üret işlemi sicil numarası filtresinde listelenecek personellerin kurum kodu bilgisine göre listelenmesi talebi.


Puantaj kartı üret işlemi sicil numarası filtresinde listelenecek personellerin kurum kodu bilgisine göre listelenmesi sağlanmıştır.

 

4. Kanun parametreleri indirildiğinde eğer ilgili alan indirilen parametrelerde yoksa eski hali ile kalması talebi.


Kanun parametreleri indirildiğinde eğer ilgili alan indirilen parametrelerde yoksa eski hali ile kalması sağlanmıştır.

 

5. Bordro zarfında sosyal yardımlar, ek ödemeler ve ek mesailer net toplamlarının raporlanabilmesi için standart alan eklenmesi talebi.


Bordro Zarfı, Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarına aşağıdaki alanların eklenmesi sağlanmıştır:

5140 - Mesailer Net Toplam 5141 - Ek Mesailer Net Toplam 5142 - Sosyal Yardımlar Net Toplam 5143 - Ek Ödemeler Net Toplam 5144 - Ek Kesintiler Net Toplam


Video için tıklayınız.

 

6. Bireysel Otomatik Katılım Kayıtları ekranında bulunan "Toplu Güncelle" seçenekleri filtrelerine TC Kimlik Numarası filtresinin eklenmesi talebi.

Bireysel Otomatik Katılım Kayıtları ekranında bulunan Toplu Güncelle seçenekleri filtrelerine TC Kimlik Numarası filtresi eklenmesi sağlanmıştır.

 

7. Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi "Toplu İş Sözleşme" olarak alındığında gelir vergisi ve damga vergisi alanlarının değer getirmemesi talebi.


Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi "Toplu İş Sözleşme" olarak alındığında gelir vergisi ve damga vergisi alanlarının değer getirmemesi sağlanmıştır.

 

8. Dönem bilgileri güncelleme işleminde performans iyileştirmesi yapılması talebi.


Dönem bilgileri güncelleme işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.


 

9. Bordro parametrelerinin alfabetik olarak sıralanması talebi.

Ayarlar>parametreler>bordro parametreleri>diğer parametrelerdeki alanların alfabetik olarak sıralanması sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

10. İzin durum raporuna kalan iznin tamamını getiren standart alan eklenmesi talebi.


İzin Durum Raporuna "2832 : Kümülatif Kalan İzin Gün Sayısı" değişkeninin eklenmesi sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

 

11. Borç kapat işlemi yapılırken açıklama girişi yapılabilmesi ve borç kapat işlemi tamamlandığında sonucu etkilemeyecek alanların değiştirilebilmesi talebi.


İcra Kurumu, İcra Dosyası, Banka Adı, Alacaklı Bilgisi, Hesap Numarası, IBAN Numarası ve Açıklama alanlarının Borç Kapat işleminden sonra düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

 

12. Xml veri aktarımı ile puantaj kartı aktarımında fazla mesai gününün otomatik hesaplanması talebi.


Puantaj kartlarının xml dosyalarının fazla mesai gün bilgisi olmadan fazla mesai saat bilgisi ile içeri alınabilmesi sağlanmıştır.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. Bordro>Sosyal Sigorta Bildirgeleri>SGK Bildirge Kontrol ekranı büyütüldüğünde alt kısımda bulunan kurum bilgilerinin sabit gelmesi talebi.


Bordro>Sosyal Sigorta Bildirgeleri>SGK Bildirge Kontrol ekranı büyütüldüğünde alt kısımda bulunan kurum bilgilerinin sabit gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Ayın gün sayısı 31 olan ayda saatlik brüt ücret alan çalışanlara 31 gün üzerinden hesaplama yapılması talebi.


'SGK eksik gün şekli' ve 'Günlük brüt ücret hesaplama şekli' parametreleri "30 gün üzerinden" seçili olması durumunda saatlik-brüt ve günlük-brüt ücret alan çalışanların puantajlarında gün bilgisi düzenlemesi yapılmıştır.

 

3. Bordro zarfı tasarımında geniş metin alanı kullanıldığında kayma olmaması talebi.

Bordro zarfı tasarımında geniş metin alanı kullanıldığında tasarımın doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

4. Saatlik net ücret alan personelin işten çıkış kaydında kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması talebi.

Saatlik net ücret alan personelin işten çıkış kaydında kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması sağlanmıştır.

 

5. Puantaj kartında ek kesinti türünde tanımlanan özel sigorta olması durumunda gelir vergisi matrahına istisna tutarının dahil edilmemesi talebi.


Puantaj kartında ek kesinti türünde tanımlanan özel sigorta olması durumunda gelir vergisi matrahına istisna tutarının dahil edilmeden hesaplama yapılması sağlanmıştır.

 

6. İşten çıkış kaydı incele/değiştir işleminde uyarı gelmeden işlemlerin yapılabilmesi talebi.


İşten çıkış kaydı incele/değiştir işleminde uyarı gelmeden işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 
22 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page