top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Bordro 4.90 Versiyon Güncelleme Ocak 2024

Bordro Plus için 4.90.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. İbraname rapor tasarımında son puantajda yer alan ek ödeme, sosyal yardım, fazla mesai ve mesai net tutar alanlarının getirilebilmesi talebi.


İbraname rapor tasarımına aşağıdaki alanlar eklenmiştir.


4064 - Mesailer Net Toplam            

4065 - Mesailer Brüt Toplam           

4066 - Ek Mesailer Net Toplam       

4067 - Ek Mesailer Brüt Toplam       

4068 - Sosyal Yardımlar Net Toplam    

4069 - Sosyal Yardımlar Brüt Toplam   

4070 - Ek Ödemeler Net Toplam         

4071 - Ek Ödemeler Brüt Toplam        

4072 - Ek Kesintiler Net Toplam       

4073 - Dönem Ücreti Brüt

4074 - Net Ödenecek       


Video için tıklayınız.

 

2. Muhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler raporuna kıdem tazminatı, huzur hakkı, ihbar tazminatı, damga vergisi alanlarının eklenmesi talebi.

Muhtasar Bildirimleri>Vergiye Tabi İşlemler raporuna kıdem tazminatı, huzur hakkı, ihbar tazminatı ve damga vergisi alanlarının eklenmesi sağlanmıştır. Kıdem ve ihbar tazminatlarının rapora gelebilmesi için puantaja aktarılmış olmaları gerekmektedir. Sosyal güvenlik statüsü "diğer" seçilen çalışanların tutarları da Huzur hakkı alanına yansıyacaktır.


Video için tıklayınız.

 

3. İzin bilgileri ekranında mutabakat tarihi ayın son günü girilmediyse "mutabakat tarihi ay sonu itibariyle girilmelidir" uyarısının gelmesi talebi.


Mutabakat tarihi ayın son günü değilse "Mutabakat tarihi ay sonu itibariyle girilmelidir" şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

4. Geçmiş yıllarda işten çıkarılmış bir personel 2023 yılında yeniden işe geri alındığı zaman sicil kartı/bordro bilgilerinde yer alan asgari geçim indirimi alanının işaretli gelmesi talebi.


Asgari Ücret İndirimi uygulamasından önce işten çıkarılmış ancak "Asgari Ücret İndirimi" uygulanmaya başladıktan sonra işe geri alınan personelin kartında "Asgari Geçim İndirimi" muafiyetinin işaretlenmesi sağlanmıştır.


 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. Dönem üzerinden borç aktarımı işleminde, sicil numarası için detay filtrenin doğru çalışması talebi.


Dönem aktarımında detay filtrenin doğru çalışması sağlanmıştır

 

2. İşe geri alınan personelin, izin hak ediş tarihinin işe geri alınma tarihine göre hesaplanarak gelmesi talebi.


Çıkış - Giriş işlemi olan personelde "İzin Hak Ediş" tarihinin parametreye göre gelmesi sağlanmıştır. 

 

3. Gmail hesabından mail gönderimi yapılabilmesi talebi.

Gmail hesabından smtp ile mail gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

4. Saatlik ücret alan personellerin puantajındaki mesai günlerinin toplamı ile toplam çalışma günün aynı olması talebi.

Saatlik ücret alan personellerin puantajındaki mesai günlerinin toplamı ile toplam çalışma günün aynı olması sağlanmıştır.

 

5. Puantaj bilgileri listesi raporu, standart alan listesindeki "Bordro Ayı" ve "Bordro Ayı(metin)" alanlarının doğru veri getirmesi talebi.


Puantaj Bilgileri Listesi'ne "5145 - Puantaj Ayı ve 5146 - Puantaj Ayı (Metin)" alanlarının eklenmesi sağlanmıştır

 

6. İşe geri alınan personele, işe geri alındıktan sonra aynı döneme birden fazla puantaj oluşturulamaması talebi.


İşe geri alınan çalışana, işe geri alımın yapıldığı dönemde bir puantaj eklenmesi sağlanmıştır.

 

7. Saatlik ücret alan engelli personelin ay içerisinde işyeri değişikliği olması durumunda, engellilik indiriminin doğru hesaplanması talebi.


Saatlik ve günlük ücret alan engelli çalışanın ay içerisinde işyeri değişikliği olması durumunda, engellilik indiriminin doğru bir şekilde hesaplanması sağlanmıştır.

 

8. Personelin ücreti ile çocuk yardımı net tutarının toplamının, hesaplar ekranındaki net ödenecek tutar ile tutması talebi.


Çocuk yardımı SGK istisnası düşüldükten sonra çocuk yardımının gelir vergisi matrahının, gelir vergisi istisnasından düşük olması durumunda gelir vergisi istisnasının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

9. Muhtasar beyannamesi vergi bildirimi raporunda işyeri filtresinin çalışması talebi.


Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunda işyeri filtresinin çalışanın atama tarihlerini dikkate alarak çalışması sağlanmıştır.

 

10. Çalışanın son puantajındaki aylık brüt ücret değerinin kıdem ve ihbar tazminatı raporlarındaki aylık brüt ücret değeri ile aynı gelmesi talebi.


Çalışanın son puantajındaki aylık brüt ücret değerinin kıdem ve ihbar tazminatı raporlarındaki aylık brüt ücret değeri ile aynı gelmesi sağlanmıştır.

 

11. Çalışanın aynı ayda birden fazla ücretsiz izin olması durumunda puantaj kartına izin aktarımının doğru çalışması talebi.


Çalışanın aynı ayda birden fazla ücretsiz izin olması durumunda puantaj kartına izin aktarımı yapılırken otuz bir çeken ayda doğru aktarılması sağlanmıştır.

 

12. Devreden SGK matrahı olan ve dövizli ücret ile çalışan personelin net ücretinin doğru hesaplanması talebi.


Yabancı para cinsinden ücret alan personelin, devreden SGK matrahı bulunması durumunda net ücretin doğru hesaplanması sağlanmıştır

 

13. Dönem üzerinde borç aktarım ve borç iptali işlemi yapıldığında onaylanmış puantaj kartlarının etkilenmemesi talebi.


Onaylanmış puantaja dönem üzerinden borç aktarımı ve iptali yapılamaması sağlanmıştır.

 

14. Sicil kartında adı alanının karakter sayısına göre MHPB' de uyarı verilmesi talebi.


Sicil kartında adı alanının karakter sayısı 20 olduğundan MHPB'de de aynı uzunlukta 20 karakter olarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

15. Muhtasar Vergi Bildirimleri raporunda asgari ücret ile çalışan emekli personelin asgari ücretli satırında gelmesi talebi.


Muhtasar Vergi Bildirimleri raporunda asgari ücret ile çalışan emekli personelin asgari ücretli satırında gelmesi sağlanmıştır.

 

16. Kanun Parametreleri indirilmek istendiğinde Logo' dan gelen değerlerin boş oluşmaması talebi.


Kanun Parametreleri indirilmek  istendiğinde değerlerin mevcut ay ve yıl parametrelerine gelmesi sağlanmıştır.

 

17. Sistem işletmeninde firma detaylarının açılabilmesi talebi.


Sistem işletmeni>firma detayları ekranının uyarı alınmadan açılması sağlanmıştır. 

 
71 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page