top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Hizmeti ile İşletmenize Rehberlik Ediyoruz.

Dijital Dönüşüm; dijital teknolojilere sahip olmanın yanı sıra bu teknolojilerin toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara entegre edilip değer yaratılması anlamına geliyor. Dijital dönüşüm, yalnızca modern teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanılması olmayıp, teknolojik yeniliklerle başlayan bir süreci ifade ediyor. Bu süreçte yönetim anlayışının, kurum kültürünün ve iş modellerinin de yenilenmesi oldukça önemli. İşletmeler dijital dönüşüm sürecinde strateji oluşturmaktan satış döngüsünün analizine, iletişim dilinin modernizasyonundan dış pazarlara açılım stratejilerinin geliştirilmesine birçok konuda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor.


Dijital dönüşüm danışmanlığı nedir?


Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti ile işletmelere rehberlik edilerek dijital dönüşüm yolculuğunda eşlik ediyoruz. Bu sayede işletmeler, dijital dönüşüm açısından ne seviye olduğunu görme fırsatı bulduğu gibi, hem müşterilerine hem işletmeye sağlayacağı avantajları netleştirebiliyor. Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti ile tüm sürecin otomatize edilmesi, yeni nesil teknolojiler sayesinde ürün ve hizmet kalitesinin artırılması ve pazarlama alanlarının genişletilip sürdürülebilir altyapılara kavuşturulabilmesi sağlanıyor.


Dijital dönüşümün faydaları nelerdir?


Dijital dönüşüm, ülke ekonomisinin niteliği, gelişimi ve rekabet gücü üzerinde olumlu etkide bulunuyor. Bu nedenle ülkelerin dijital dünyaya ayak uydurabilmesi için ülkede faaliyet gösteren tüm işletmelerin dijital dönüşüm için adım atması önem taşıyor. Dijital dönüşüm sürecini başlatarak geleneksel olanın karşısında yeniyi kullanan işletmeler bir adım öne geçiyor.Dijital dönüşüm şirket içindeki bir alan veya bölümde teknolojiyi uygulamak değil, dijitalleşmeyi bütün olarak ele alarak şirket kültürü haline getirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm, iş modeli ve iş süreci dönüşümüyle akıllı üretim ve örgütsel dönüşümden oluşan bir süreci ifade ediyor.Dijital dönüşüm süreci nasıldır?


Dijital dönüşüm sürecinde her işletme farklı yöntemler uygulayıp farklı teknolojileri süreçlere dahil edebiliyor. Bununla birlikte ortak olarak işletmelerin bu süreçte dijital yeteneğini ve potansiyelini tespit ederek eksiklikleri ortaya koyması, teknolojiyi hedeflerle uyumlu olarak kullanması, yetenekleri kullanmak üzere yeni fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.


Satış yapan işletmeler için dijital dönüşüm müşteri taleplerine göre yeni ürün geliştirmek; hizmet sunan işletmelere göre ise süreçleri yalın hale getirip çalışanlara zaman kazandırmak olabiliyor. Genel olarak dijital dönüşüm sürecinin başarılı sonuç vermesi için insan gücü ve teknolojinin harmanlanması ve nasıl daha iyi müşteri hizmetleri sunabiliriz sorusuna odaklanması gerekiyor. Kurumsal yapının ve kültürün yenilenmesiyle başlayan süreçte çalışanları sürece dahil etmek ve iş süreçlerini dijital ortama aktarmak dijital dönüşüm sürecini başarıya götürüyor.


Dijital dönüşüm işletmelerin kâğıtsız ofise geçmelerine olanak tanıyor. Kâğıtsız ofis çevreyi korumaya katkıda bulunmayı sağladığı gibi maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Dijital dönüşümü gerçekleştiren işletmeler veriye dayalı hızlı karar alabiliyor. Bu sayede müşteri istekleri ve beklentilerini öngörüp daha iyi müşteri deneyimi sunabiliyor. Çalışanların hatasından kaynaklanan yanlış veri girişi veya belgelerin kaybolması gibi sorunlar ortadan kalıyor. Yazılımların süreçleri otomatize etmesi zaman kazandırıyor. Departman ve kişi bazı performans ölçümleri yapılabiliyor ve kurumsal hafıza oluşturuluyor.


Sürdürülebilir kültür ile verimlilikte artış sağlıyoruz.


Dijital devrimle birlikte bireyler, ilişkiler ve sosyal yaşam köklü bir değişime uğradığından, dijital dönüşüm sürecinde çevik bir örgüt kültürünün oluşturulması gerekiyor. Esnek yapıya sahip olmayan katı örgüt kültürü anlayışının kırılması ve dijital yapıya geçilmesi, yönetsel süreçlerde radikal adımların atılmasıyla mümkün olabiliyor.


Dijital dönüşüm danışmanlığı, işletmenin değerlerini korurken yenilikçi bir kültürün de oluşturulmasına yardımcı oluyor. Yenilikçi kültür oluştuğunda tüm çalışanlar pazar ve müşteri gereksinimlerine esnek biçimde yanıt verebiliyor. Dolayısıyla çalışanların üretkenliği ve verimliliği artıyor.
İşinizi geleceğe taşıyoruz.


Kurum genelinde inovatif düşünce odaklı yenilikçi kültürün oluşmasını sağlamak kadar bu kültürü doğru teknolojilerle desteklemek de önem taşıyor. Teknolojiye sahip olmak, değişime ayak uydurmak için yeterli değil. Rekabet üstünlüğünün sürdürülebilir olması için teknolojiyi doğru yönetebilmek gerekiyor.


Teknoloji doğru yönetildiğinde müşteri deneyimi üst seviyeye çıkıyor. Dijital dönüşüm için danışmanlık hizmeti alan işletmeler teknolojiyi doğru yöneterek işini geleceğe taşıyor.Dijital dönüşüm yolculuğunda doğru noktadan başlamanızı sağlıyoruz.


Firmaların mevcut durumlarını netleştirmelerini sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına hangi noktadan başlamaları gerektiğini görmelerini sağlıyoruz.Daha sağlam bir temelle yükselmenizi destekliyoruz.

Belirsizlik, doğru stratejik kararlar alınmasına ve süreçlerin etkin şekilde yönetilmesine engel oluyor. Dijital dönüşüm danışmanlık hizmetimiz sayesinde bu belirsizlik ortadan kalkıyor. Dijital dönüşüm projesine paydaşların dahil olup olmadığını, dijital kaynaklardan ne ölçüde yararlanıldığını tespit etmek mümkün oluyor. Bu sayede eğitime, güvenliğe, yetenekli iş gücüne yatırım yaparak daha sağlam temeller üzerinde yükselen bir yapı oluşturulabiliyor.

Dijital dönüşüm danışmanlığının kapsamı nedir?


Logo Dijital Dönüşüm Danışmanlığı, işletmenin dijitalleşme seviyesinin tespit edilmesi, dijital dönüşüm için gerekli strateji ve yol haritasının belirlenmesi, ihtiyaçlara yönelik projelerin önerilmesi olarak özetlenebilir.


Doğru noktadan başlayabilirsiniz.


Dijital dönüşüm nasıl yapılır? Dijital dönüşüm adımları nelerdir? Bu soruların yanıtlanması ve doğru noktadan başlanması dijital dönüşümün avantajları ve sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak anlamına geliyor. Danışmanlık hizmeti sayesinde işletmenin hangi aşamada olduğu belirleniyor. Bu sayede geleceğe dönük öngörüde bulunmak kolaylaşıyor.


Dijital dönüşüm süreci nedir?

Dijital dönüşüm, toplumsal ya da iş dünyasının ihtiyaçları gibi farklı birçok alanda bilgi teknolojilerinin kullanılmasını gerektiriyor. Dijital dönüşüm değer üreten çıktılar oluşturan bir süreç ve bu süreçte sosyal yaşamdan, kurum kültürlerine ve iş yapış şekillerine kadar değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor.

Şirketler dijital dönüşüm sürecinde nasıl sorunlar yaşıyor? Bu sorunlar nasıl aşılıyor?

Dijital dönüşüm kültürün de dönüşümünü ifade ediyor. Bu nedenle en önemli sorun geleneksel yönetim ve iş yapma anlayışının dışına çıkılmaması şeklinde karşımıza çıkıyor. Dijital dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde ilerletmek için, teknolojinin gücünü, değişimi benimseyen bir organizasyon kültürü ile bir araya getirmek gerekiyor. Logo Yazılım olarak işletmelerin boyutu ve sektör gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz.

Dijital dönüşüm adımları nedir?

Dijital dönüşümde başarı için yetenekleri doğru değerlendirmek ve kapsamlı yol haritası oluşturmak gerekiyor. Bu yol haritasında liderlerin dijital alanda gelişiminin sağlanması, iş gücünü dönüşüm için hazırlanması, gerçekçi bir bütçe belirlenmesi gibi adımlar bulunuyor.

Dijital dönüşümün faydaları nelerdir?

Zaman, verimlilik, giderlerin azalması, personelden kaynaklanan hataların azaltılması, sürdürülebilirlik, tutarlılık, otomasyon gibi işlerde dijital dönüşüm iş süreçlerine fayda sağlıyor.

Dijital dönüşüm planlama sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Dijital dönüşümün başarıya ulaşması için beklentileri belirlemek, kullanılan teknolojilerin potansiyelini belirlemek, müşterileri anlamak ve taleplerini hızlı karşılamak için müşteri odaklı planlamalar yapmak, organizasyon yapısını dijitalleştirmek, veri stratejisi oluşturmak önem taşıyor. Operasyonel çeviklik, kültür ve liderlik, müşteri deneyimi ve teknoloji entegrasyonu dijital dönüşüm planlamasında en kritik unsurlar arasında bulunuyor.

Logo dijital dönüşüm danışmanlığının kapsamı nedir?

Dijital dönüşüm sürecinde ticari faaliyetler, yetkinlikler ve iş modelleri dönüşüyor. Dijitalleşme seviyesinin tespit edilmesi, dijital dönüşüm stratejileri belirlenmesi, hangi alanda nasıl hamle yapmak gerektiğinin belirlenmesi gerekiyor. Logo Dijital Dönüşüm Danışmanlığı bu ihtiyaçları karşılıyor.


Logo’nun teknik bilgi ve yöneticilik becerileri açısından donanımlı uzmanları, dijitalleşme yolculuğunda ortaya çıkabilecek proje yönetimi ihtiyacını da karşılıyor. Geniş çözüm kümesi sunmanın yanı sıra birçok süreçte işletmelere destek hizmeti sunuyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğunda işletmeye eşlik ederken tüm işleri bir disiplin içinde sunuyoruz.

Logo dijital dönüşüm danışmanlığı nasıl avantaj sağlıyor?

Dijital dönüşüm sürecinin bütünsel yaklaşımla yönetilmesi gerekiyor. Danışmanlık hizmetimizle iş yapış şekillerini inceleyerek süreçlerin dijital dönüşüme uygunluğunu ölçüyoruz. Dijital dönüşüme uygun kültüre sahip iş gücü ile teknolojinin bir araya gelmesiyle işletmeler dijital stratejisini hızlandırabiliyor. İşletmenin dijital dönüşüm seviyesini belirlemesine ve süreçlerin optimizasyonu konusunda yardımcı oluyoruz. Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti, araçların yanı sıra şirket çalışanları, müşteri deneyimi ve operasyonel yetkinliklerin de dijitalleşmesini sağlıyor.

Logo dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti hangi aşamalardan oluşuyor?

Logo dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti otomasyonların kolay uyarlanmasını sağlayarak süreçleri şeffaf hale getiriyor. Bu sayede dijital dönüşümün önündeki engeller ortadan kaldırılıyor. Sorunlu noktaların tespit edilmesi ve iyileştirilmesi değişen koşullara daha hızlı uyum sağlanmasına olanak tanıyor.

Logo dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti ile işletmeler dijital dönüşüm yolculuğunda hangi sorulara yanıt bulabiliyor?

Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetinde verimliliğin sürdürülebilir olması amaçlanıyor. Bunun için bir yol haritası oluşturularak şu sorular yanıtlanıyor: Neden dijital dönüşüm, dijital dönüşüm için hangi adımları izlemek gerekiyor, dijital dönüşümün maliyeti nedir, dijital dönüşüm ne zaman gerçekleşmeli?

Logo dijital dönüşüm danışmanlığında hangi konular üzerinde duruluyor?

İşletmenin temel bilgileri, sektör ve rekabet bilgisi derinlemesine inceleniyor. Sonuçlar göz önünde bulundurularak iş modeli ve strateji, iş akışı, örgütsel yapı, bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı da değerlendiriliyor. Böylece işletme özelinde dijital dönüşüm projesi ortaya çıkıyor.

Dijital olgunluk seviyesi nedir?

Dijital dönüşüm sürecine girmek için yolun başında hangi seviyede olduğunuzu bulmanız gerekiyor. Bunun için de mevcut olgunluk seviyesini ölçmeniz gerekiyor. Olgunluk seviyesini belirlemek için uzmanlaşmış metodolojilere sahip kuruluşlardan yardım alabilirsiniz. Olgunluk seviyesinin tespit edilmesinin ardından sınırlı kuruluş kaynaklarını en uygun şekilde kullanacağınız bir dijital dönüşüm yol haritası oluşturmalısınız.


40 görüntüleme0 yorum

Σχόλια


bottom of page