top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

e Fatura Gönderme/Alma İşlemlerinde Geçerli Olması İstenen Parametreler

e-Devlet Modülü

e-Devlet modülü e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv seçeneklerinden oluşur. e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv altında yer alan e-Fatura Gönder, e-Arşiv Gönder, Gelen e-Faturalar ve Gönder/Al, e-İrsaliye Gönder/Al seçenekleri ile Connect uygulamasına bağlanılır.


Her seçenek kullanıcıyı Connect tarafında ilgili sayfaya yönlendirecektir. Böylelikle LogoConnect ürünü ile direkt bağlantı sağlanır ve e-Fatura - e-Arşiv faturası ya da e-İrsaliye gönder/al işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilir.


e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM ve e-MM gönderme/alma işlemlerinde geçerli olması istenen parametreler e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM ve e-MM başlığı altında yer alan seçenekler ile belirlenir.


 

e-İrsaliye parametreleri aşağıdaki şekildedir:


Giden

Belge durumu otomatik olarak sorgulansın

Gönder/al işlemi sırasında Giden e-İrsaliye durumunun otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, irsaliyelerin durumu otomatik olarak güncellenir. İşaretlenmezse, irsaliye üzerinde F9 menüde bulunan "Durum Sorgula" işlemi ile manuel olarak güncellenir.

İrsaliye UBL’ine tutar bilgileri eklensin

İrsaliye gönderiminde UBL'ye tutar bilgilerinin eklenip eklenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşaretlenirse, irsaliye XML'sine tutar bilgilerinin yansıması sağlanır.

İrsaliye taslak olarak incelensin

e-İrsaliye gönder penceresinde incele ile açılan e-İrsaliye görselinde taslak irsaliyedir ibaresinin yer alıp almayacağının belirlendiği parametredir.

Giden

İrsaliye kaydedilmeden önce gösterilsin

Gelen e-İrsaliyeler için kaydet işlemi yapıldığında e-İrsaliyenin gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir.

İrsaliye yeniden numaralandırılsın

Gelen e-İrsaliyenin yeniden numaralandırılması için kullanılan parametredir.

İşaretlenirse, Gelen e-İrsaliyede bulunan irsaliye numarası belge numarasına yazılır, fiş numarası alanına da programdaki satınalma numara şablonundan yeni numara verilir.

İrsaliye "Öneri" olarak kaydedilsin

Gelen e-İrsaliye için kaydet yapıldığında sisteme kaydedilen fatura statüsünün Öneri olarak oluşması isteniyorsa işaretlenir.

Cari hesap "VKN/TCKN+etiket ile bulunamazsa, etiketsiz aransın

Parametrenin işaretlenmesi durumunda, Gelen e-İrsaliyelerde cari hesap için zorunlu alan olan ve e-Devlet sekmesindeVKN/TCKN, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarında bilgi olmadığında, irsaliye sisteme kabul edilirken firma tanımındaki Ticari Bilgiler sekmesinde bulunan TCKN veya VKN etiketleri üzerinden arama yapılır.

İade faturalarının iade işlemi referansı yok ise "güncel maliyet" seçeneği kullanılsın

Bu parametre seçili ise Ticari sisteme oluşturulan iade faturası iade tipinin güncel maliyet olarak kaydı sağlanır.

Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın

Gelen e-İrsaliye kaydedildiğinde sistemde irsaliyeler için yer alan öndeğer muhasebe kodlarının kullanılması isteniyorsa işaretlenir.

 


e-Fatura parametreleri aşağıdaki şekildedir:


Giden

Belge durumu otomatik olarak sorgulansın

Gönder/al işlemi sırasında Giden e-Faturaların durumunun otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşaretlenirse, faturaların durumu otomatik olarak güncellenir. İşaretlenmezse, fatura üzerinde F9 menüde bulunan "Durum Sorgula" işlemi ile manuel olarak güncellenir.

Fatura gönderiminde "Onaya Gönder" adımı kullanılsın

Fatura gönderiminde onaylama adımının kullanılıp kullanılmayacağının belirlendiği parametredir.

İşaretlenirse, fatura gönderme ekranında bulunan gönderme aşamalarına Onaylama adımı gelir.

Fatura taslak olarak incelensin

e-Fatura gönder penceresinde incele ile açılan e-Fatura görselinde taslak faturadır ibaresinin yer alıp almayacağının belirlendiği parametredir.

Gelen

Fatura kaydedilmeden önce gösterilsin

Gelen e-Faturalar için kaydet işlemi yapıldığında e-Faturanın gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir.

Fatura yeniden numaralandırılsın

Gelen e-Faturanın yeniden numaralandırılması için kullanılan parametredir.

İşaretlenirse, Gelen e-Faturada bulunan fatura numarası belge numarasına yazılır, fiş numarası alanına da programdaki satınalma numara şablonundan yeni numara verilir.

Fatura "Öneri" olarak kaydedilsin

Gelen e-Fatura için kaydet yapıldığında sisteme kaydedilen fatura statüsünün Öneri olarak oluşması isteniyorsa işaretlenir.

Cari hesap "VKN/TCKN+etiket ile bulunamazsa, etiketsiz aransın

Parametrenin işaretlenmesi durumunda, Gelen e-Faturalarda cari hesap için zorunlu alan olan ve e-Devlet sekmesindeVKN/TCKN, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarında bilgi olmadığında, fatura sisteme kabul edilirken firma tanımındaki Ticari Bilgiler sekmesinde bulunan TCKN veya VKN etiketleri üzerinden arama yapılır.

RET Uygulama Yanıtı kaydedildiğinde fatura iptal edilsin

Gelen RET uygulama yanıtı kaydedildiğinde faturanın iptal edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşaretlenirse, Gelen RET uygulama yanıtı kaydedildiğinde sistemde kayıtlı olan faturanın durumu iptal olarak güncellenir.

İade faturalarının iade işlemi referansı yok ise "güncel maliyet" seçeneği kullanılsın

Bu parametre seçili ise Ticari sisteme oluşturulan iade faturası iade tipinin güncel maliyet olarak kaydı sağlanır.

Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın

Gelen e-Fatura kaydedildiğinde sistemde faturalar için yer alan öndeğer muhasebe kodlarının kullanılması isteniyorsa işaretlenir.

 


e-Arşiv parametreleri aşağıdaki şekildedir:


Gönderim Seçenekleri

Belge Durumu Otomatik Sorgulansın

Gönder/al işlemi sırasında Giden e-Arşiv faturalarının durumunun otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşaretlenirse, e-Arşiv faturalarının durumu otomatik olarak güncellenir. İşaretlenmezse, fatura üzerinde F9 menüde bulunan "Durum Sorgula" işlemi ile manuel olarak güncellenir.

Fatura taslak olarak incelensin

e-Fatura gönder penceresinde incele ile açılan e-Fatura görselinde taslak faturadır ibaresinin yer alıp almayacağının belirlendiği parametredir.


e-SMM parametreleri aşağıdaki şekildedir:


Gönderim Seçenekleri

Belge Durumu Otomatik Sorgulansın

Gönder işlemi sırasında Giden e-SMM'lerin durumunun otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşaretlenirse, e-SMM'lerin durumu otomatik olarak güncellenir. İşaretlenmezse, makbuz üzerinde F9 menüde bulunan "Durum Sorgula" işlemi ile manuel olarak güncellenir.

Makbuz taslak olarak incelensin

e-SMM gönder penceresinde incele ile açılan e-SMM görselinde taslak makbuzdur ibaresinin yer alıp almayacağının belirlendiği parametredir.

 
42 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page