top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı

Gelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı Genel Muhasebe işlemler menüsü altında yer alır. Filtrede seçilecek dağıtım tipine göre işlem yapılan ay için Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Hizmet Hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur.


Muhasebe bağlantı kodlarından Gelecek Dönemlere Ait Gelir ve Gider Tahakkukları için Muhasebe kodları tanımlanır.Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı1

Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı2


Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı3

Hizmet Gider Hesabına Dağıtım Örneği:


1 Ocak 2022 tarihinde 10.000 TL alınan hizmet faturası girişi yapılarak, detaylar 2 tabından gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuku alanı işaretlenir. Fatura içerisinde dağıtım başlangıç ve dağıtım bitiş tarihi girilir.


Ardından fatura muhasebeleştirilir.


Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı4

Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı5

Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı6

Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı7

İlgili ay geldiğinde Genel Muhasebe/ İşlemler menüsünden Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Dağıtımı yapılır.Şubat ayı için dağıtım örneği;Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı8


Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı9


Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı10

Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım Örneği:


1 Ocak 2022 tarihinde 10.000 TL verilen hizmet faturası girişi yapılarak, detaylar 2 tabından gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuku alanı işaretlenir. Fatura içerisinde dağıtım başlangıç ve dağıtım bitiş tarihi girilir. Ardından fatura muhasebeleştirilir.Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı11

Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı12

Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı13

Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı14

İlgili ay geldiğinde Genel Muhasebe/ İşlemler menüsünden Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Dağıtımı yapılır.


Şubat ayı dağıtım örneği;


Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı15

Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı16
Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı17


 

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider DağılımıGelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı toplu işlemi Genel Muhasebe işlemler menüsü altında yer alır. Filtrede seçilecek dağıtım tipine göre işlem yapılan ay için Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Hizmet Hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur.


Gelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı işleminin filtre seçenekleri şunlardır:


Filtre

Değeri

İşyeri

Grup / Aralık

Hizmet Özel Kodu

​Grup / Aralık

Hizmet Kodu

Grup / Aralık

Hizmet Açıklaması

Grup / Aralık

Hesaplama Tarihi

Tarih Girişi

Fatura Özel Kodu

Grup / Aralık

Fatura Tarihi

Başlangıç / Bitiş

Dağıtım Yapılacak Ay

Ay Seçimi

Dağıtım Tipi

Gelirler / Giderler

Bölüm

Grup / Aralık


Filtrelerdeki İşlem Türü seçimine göre Satınalma Faturaları ya da Satış Faturaları listelenerek seçilir. Dağıtım tipine göre işlem seçenekleri şu şekildedir;


  • Hizmet Gider Hesabına Dağıtım,

  • Gelecek Aylara Ait Gider Hesabına Dağıtım,

  • Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım ve

  • Gelecek Aylara Ait Gelir Hesabına Dağıtım.


Hizmet Gider Hesabına Dağıtım Örneği


İşlem Tarihi: 21.05.2019

Açıklama: Mayıs 2019 Gider Mahsuplaştırma

Dağıtım İşlem Türü: Hizmet Gider Hesabına Dağıtım


Filtreden geçen Gelecek Aylara Ait Gider Hesap Hareketi


Fatura No: 00001

Fatura Tarihi: 21.04.2019

Hizmet Tutarı: 1200 TL

Gider Dağıtım Süresi: 12 Ay


“Gelecek Aylara Ait Giderler-Mayıs” hesap bilgisi, muhasebe bağlantı kodlarına eklenen Gelecek Aylara Ait Giderler hesap tanımlarından ilgili ay için alınır. “Hizmet” hesap bilgisi ilgili muhasebe hareketi üzerinden kaynak fiş satırındaki Hizmet kartı için geçerli muhasebe bağlantı kodundaki ya da hizmeti kartı üzerindeki tanımlı muhasebe kodundan alınır.


Daha önce toplu işlemdeki Öndeğer Fiş Tarihi ayında Gider Hesabına Dağıtım yapılmamışsa; Mayıs 2019 tarihine ait bağlantı kodlarındaki gider hesabının, Mayıs 2019 dönemine ait gider dağıtımı yapılmamış muhasebe fiş satırı hizmet faturası bağlantısı bazında bulunur. Gider dağıtımı için bu hesabın Mayıs 2019 dönemine ait borç tutarı ters çevrilerek Alacak satırına, ilgili hizmet kartının içindeki ya da muhasebe bağlantı kodundaki muhasebe hesabına da bu tutarın aynısı Borç satırı olarak yazılarak bu hizmet faturasına ait Mayıs 2019 gider dağıtımı yapılır.


Filtreden geçen tüm Satınalma Faturaları için işlem tamamlandıktan sonra 4 tür kodlu Mahsup Fişi oluşur.

Toplu İşlem Öndeğer Fiş Tarihi ayın hangi günü olursa olsun işleme ilgili tarihteki ayın ilk günü girer. Toplu işlem öndeğer fiş tarihi, oluşturulacak Muhasebe Fişi İşlem Tarihi bilgisini günceller.


Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına Dağıtım Örneği


Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına Dağıtım toplu işlemi, mali yılın başında, Alınan Hizmet Faturasının kalan dağıtım ayı kadar gelecek yıllar hesabından yeni dönem gelecek aylar gider hesaplarına aylık olarak aktarılması işlemidir.


Fiş Tarihi: 10.01.2020

Açıklama: 2020 yılı Gider Dağıtım

İşlem: Gelecek Aylara Ait Gider Hesabına Dağıtım


Filtreden geçen Gelecek Yıllara Ait Gider Hesap Hareketi


Fatura No: 00001

Hizmet Tutarı: 1200 TL

Fatura Tarihi: 21.04.2019

Gider Dağıtım Süresi : 12 Ay


Muhasebe Bağlantı Kodları içerisinde tanımlı Gelecek Yıllara Ait Giderler hesapları için yapılan muhasebe hareketleri arasından toplu işlem parametrelerinde seçili Fiş Tarihi yılındaki muhasebe hareketleri için; Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Borç Satırı: (300 /3 =100) Alınan hizmet faturası üzerinde kalan dağıtım ay sayısı 12-9=3 ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Alacak Satırı: 300


Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı18

2020 yılı geldiğinde Ocak ayı için bu hizmet faturasında yukarıdaki Ocak ayı satırına ait gider için Hizmet Gider Hesabına Dağıtım işlemi yapılarak, hizmet gider dağıtımı tamamlanır. Diğer satırlar için sırasıyla 2020 Şubat ve Mart ayları için aynı süreç uygulanır.


Logo Muhasebe Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağılımı19

 

Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım Örneği


İşlem Tarihi: 21.05.2019

Açıklama: Mayıs 2019 Gelir Dağıtımı

Dağıtım İşlem Türü: Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım


Filtreden geçen Gelecek Aylara Ait Gelir Hesap Hareketi


Fatura Tarihi: 21.04.2019

Hizmet Tutarı: 1200 TL

Gelir Dağıtım Süresi : 12 Ay


Yapılacak İşlem


“Gelecek Aylara Ait Gelirler-Mayıs” hesap bilgisi, muhasebe bağlantı kodlarına eklenen Gelecek Aylara Ait Gelirler hesap tanımlarından ilgili ay için alınır.


“Hizmet” hesap bilgisi ilgili muhasebe hareketi üzerinden kaynak fiş satırındaki Hizmet kartı için geçerli muhasebe bağlantı kodundaki ya da hizmeti kartı üzerindeki tanımlı muhasebe kodundan alınır.


Daha önce Toplu İşlemdeki Öndeğer Fiş Tarihi ayında Gider Hesabına Dağıtım yapılmamışsa; Mayıs 2019 tarihine ait bağlantı kodlarındaki gelir hesabının, Mayıs 2019 dönemine ait gelir dağıtımı yapılmamış muhasebe fiş satırı hizmet faturası bağlantısı bazında bulunur. Gelir dağıtımı için bu hesabın Mayıs 2019 dönemine ait alacak tutarı ters çevrilerek borç satırına, ilgili hizmetin kartının içindeki ya da muhasebe bağlantı kodundaki muhasebe hesabına da bu tutarın aynısı alacak satırına yazılarak bu hizmet faturasına ait Mayıs 2019 gelir dağıtımı yapılır.


Filtreden geçen tüm Verilen Hizmet Faturaları için işlem tamamlandıktan sonra 4 tür kodlu Mahsup Fişi oluşturulur.


Alan​

Açıklama

Fiş No

0001

Tarih

1.05.2019

Düzenleme Tarihi

1.05.2019

Hesap Kodu

Hesap Açıklaması

Borç

Alacak

380.05

Gelecek Aylara Ait Gelirler - Mayıs


100

649

Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı


100

Toplu İşlem Öndeğer Fiş Tarihi ayın hangi günü olursa olsun işleme ilgili tarihteki ayın ilk günü girer. Toplu işlem öndeğer fiş tarihi, oluşturulacak Muhasebe Fişi İşlem Tarihi bilgisini günceller.

Gelecek Aylara Ait Gelir Hesabına Dağıtım Örneği


Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına Dağıtım toplu işlemi, mali yılın başında, Verilen Hizmet Faturasının kalan dağıtım ayı kadar gelecek yıllar hesabından yeni dönem gelecek aylar gelir hesaplarına aylık olarak aktarılması işlemidir.


İşlem Tarihi: 21.05.2019

Açıklama: Mayıs 2019 Gelir Dağıtımı

Dağıtım İşlem Türü: Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım


Filtreden geçen Gelecek Aylara Ait Gelir Hesap Hareketi


Fatura Tarihi: 21.04.2019

Hizmet Tutarı: 1200 TL

Gelir Dağıtım Süresi : 12 Ay


Muhasebe Bağlantı Kodları içerisinde tanımlı Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesapları için yapılan muhasebe hareketleri arasından toplu işlem parametrelerinde seçili Fiş Tarihi yılındaki muhasebe hareketleri için;


Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Muhasebe Fişi Alacak Satırı: (300 /3 =100) hizmet faturası üzerinde kalan dağıtım ay sayısı 12-9=3 ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Borç Satırı: 300 olduğu fiş oluşturulur.Alan

Açıklama

Fiş No

0002

Tarih

1.01.2020

Düzenleme Tarihi

1.01.2020

Hesap Kodu

Hesap Açıklaması

Borç

Alacak

480.01

Gelecek Yıllara Ait Gelirler

300

380.01

Gelecek Aylara Ait Gelirler - Ocak

100

380.01

Gelecek Aylara Ait Gelirler - Şubat

100

380.01

Gelecek Aylara Ait Gelirler - Mart

100

2020 yılı mali döneminin başında, gelecek yıllara dağıtılmış gelir tutarları gelecek aylara dağıtımı yapıldıktan sonra Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım adımı uygulanır.


 

50 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page