top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger Erp'de Satış Kampanyası Nasıl Yapılır?

Satış Kampanyaları

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri Kampanya tanımları ile kaydedilir. Kampanya tanımlarında uygulanacak indirim ve promosyonların yanında, masraflar da kaydedilir ve stok işlemlerine uygulanır. Bu satış koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Satış kampanyaları Satış ve Dağıtım program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Kampanyalar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ya da F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.


Ekle : Kampanya tanımlamak için kullanılır.

Değiştir : Kampanya bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar : Tanımlı kampanyayı silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kampanya tanımları silinemez.

İncele : Kampanya bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala : Kampanya bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları : Logo Object Designer ile kampanya için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ara : Satış kampanyaları listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.

Filtrele : Satış kampanyaları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi : Kampanyanın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları da listelemek mümkündür.

Kayıt Sayısı : Kayıtlı toplam kampanya sayısını görüntüler.

Güncelle : Satış kampanyaları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön : Satış kampanyaları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Kısayol Oluştur : Kampanya tanımı ve/veya Satış Kampanyaları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder : Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-Posta ile göndermek için kullanılır.


Uygulanacak kampanyalara ve satış koşullarına ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan kampanya kartları ile kaydedilir. Kampanya tanımlarında, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ve malzemeler ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir.

Kampanya Genel Bilgileri

Kampanya Kodu: Satış kampanyası kayıt kodudur. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satış kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır.

Özel Kod: Satış kampanyalarını gruplamak için kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, satış kampanyalarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, tanım üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da

kullanılmaktadır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Kampanya tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında kampanya tanımı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.

Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir. "Parçalı sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilecektir. Parçalı sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkıyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.

Genel Kriterler

Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir. Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya tanımındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, mal satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kampanyalar listelenir.

Öncelik Grubu: Kampanya uygulama işleminde aynı tipten kampanyaların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanımıdır.

Öncelik Sırası: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.

Kampanya kart tanımında öncelik grubu ve öncelik sırası tanımlı ise ilgili öncelik sırasında malzeme için kampanya kart tanımı yoksa uygun bir üst grubu kontrol edilir, varsa kampanya kartına uygulanır.

Fiş Belge Numarası: Kampanyanın geçerli olacağı fişlerin belge numaralarına göre filtrelenmesi için kullanılır.


Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi "*","?" ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.


Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır.


Ödeme Planı Grup Kodu: Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların ödeme plan grubuna göre belirlendiği alandır.


Fiş Özel Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş özel koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.


Ticari İşlem Grubu: Kampanya tanımının geçerli olacağı Ticari İşlem gruplarının belirlendiği alandır.


İl, İlçe, Semt: Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.


Fiş Yetki Kodu: Kampanya koşullarının fiş yetki koduna göre geçerli olmasını sağlamak için kullanılır.


Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır.


Örnek:


""* karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. * karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.

" * " karakteri başta: Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.

" * " karakteri ortada: Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.

" * " karakteri sonda: Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.

" ? " karakteri başta: Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.

" ? " karakteri ortada: Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.

" ? " karakteri sonda: Filtre değeri TM? Verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur. Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.


Değişkenler:

Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 10 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.


Kampanya Tür,Tip ve Koşul Bilgileri

Kampanya tanım penceresinde satırlarda ise kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir. Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Genele

 • Satıra

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır. Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır. Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda "*", "?" ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa "*" işareti ile belirtilir. Puan (+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alandan kaydedilir. Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda geçerli olacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir. Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır.

Satış kampanya tanımında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Puan türü satırlarda malzemeye ait puan bilgisi Formül alanında kaydedilir.

Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı şu seçenekleri içerir:

 • İndirim

 • Masraf

 • Promosyon

 • Puan (+)

 • Puan (-)

 • Ödeme Planı

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Puan (-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.

Varyant Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alandır.

Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.

Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Muhasebe Kodu ve Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.

Kampanya indirim, masraf ve promosyon muhasebe kodları öndeğerleri Genel Muhasebe program bölümünde Malzeme Kartları Muhasebe Kodları altında yer alan;

 • Satış İndirimleri Muhasebe Kodları

 • Satış Masrafları Muhasebe Kodları

 • Verilen Promosyonlar seçenekleri ile kaydedilir.

Ödeme Planı: Satırdaki malzemeye ödeme planı uygulanacaksa ve ilgili ödeme planını belirtir.

Satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanım Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.


Satış Kampanyası Satır Türleri

Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanımında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

 • İndirim

 • Masraf

 • Promosyon

 • Puan (+)

 • Puan (-)

 • Ödeme Planı

Promosyon Türü Kampanyalar Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi satış tutarı, satılan malın miktarı, o ana kadar o firmaya yapılan satış miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir. İndirim Uygulamaları Belirli tarihler arasında malzemelerin satış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir. Puan Uygulamaları Mal alım ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir. Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür. Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir. Masraf Uygulamaları Satış işlemlerinde fiş / fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenir. Ödeme Planı Uygula Satıra uygulanan kampanyalar için, kampanya satırında yer alan malzemeye ödeme planı uygulamak için kullanılır. Bu seçeneğe bağlı olarak satırda girilen malzemeye koşul ve formüle göre duruma uygun ödeme planı, ödeme şekli alanında seçilir.


Satış Kampanyası Parametreleri

Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:

Satıra Uygulanan Parametreler


P1Satır Tutarı (KDV Hariç)

P82Satır Tutarı (KDV Dahil)

P2Kalan Tutar (Masraf Hariç)

P3Son Satır Tutarı

P4Satır Miktarı (Satırdaki Birim)

P5Satır Miktarı (Ana Birim)

P6Satır Ek Vergi Tutarı

P87Satır İndirim TutarıP88Satır Masraf Tutarı

P7Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar)

P8Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)

P11Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)

P14Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı

P15Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı

P49Satır Eni (Satırdaki Birim)

P50Satır Eni (Ana Birim)

P51Satır Boyu (Satırdaki Birim)

P52Satır Boyu (Ana Birim)

P53Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)

P54Satır Yüksekliği (Ana Birim)

P55Satır Alanı (Satırdaki Birim)

P56Satır Alanı (Ana Birim)

P57Satır Hacmi (Satırdaki Birim)

P58Satır Hacmi (Ana Birim)

P59Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)

P60Satır Ağırlığı (Ana Birim)

P84Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim)

P85Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim)

P75Birim Fiyat (Satırdaki Birim)

P76Birim Fiyat (Ana Birim)

P90Fiş İşlem Döviz Kuru

P101Malzeme Kodu

P114Malzeme Özel Kodu

P118Malzeme Özel Kodu2

P119Malzeme Özel Kodu3

P120Malzeme Özel Kodu4

P121Malzeme Özel Kodu5

P115Malzeme Yetki Kodu

P77Malzeme Alış KDV Oranı (%)

P78Malzeme Satış KDV Oranı (%)

P79Malzeme İade KDV Oranı (%)

P80Malzeme Perakende Satış KDV Oranı (%)

P81Malzeme Perakende İade KDV Oranı (%)

P102Hareket Özel Kodu

P103Teslimat Kodu

P104Satır Ödeme Plan Kodu

P20Brüt Toplamı

P21Kalan Tutar (Masraf hariç)

P22İndirimli Satırlar Toplamı

P23Satır İndirimleri Toplamı

P24Satır Masrafları Toplamı

P25Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)

P26Miktar Toplamı (Ana Birim)

P29Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)

P30Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)

P40Miktar Toplamı (Promosyon hariç Satırdaki Birim)

P41Miktar Toplamı (Promosyon hariç Ana Birim)

P42Cari Hesap Borcu

P43Cari Hesap Alacağı

P44Cari Hesap Borç Bakiyesi

P45Cari Hesap Alacak Bakiyesi

P46Cari Hesap Bakiyesi

P47Cari Hesap Alım Faturaları Toplam Tutarı

P48Cari hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı

P61Satırların Toplam Eni (Ana Birim)

P62Satırların Toplam Boyu (Ana Birim)

P63Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim)

P64Satırların Toplam Alanı (Ana Birim)

P65Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim)

P66Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim)

P86Satırların Toplam Brüt Ağırlığı (Ana Birim)

P105C/H Kodu

P122Cari Hesap Özel Kodu

P123Cari Hesap Özel Kodu2

P124Cari Hesap Özel Kodu3

P125Cari Hesap Özel Kodu4

P126Cari Hesap Özel Kodu5

P130Cari Hesap Yetki Kodu

P106Ticari İşlem Grubu

P107Ödeme Planı

P108Ödeme Planı Grup Kodu

P109İl

P110İlçe

P111Semt

P112Fiş özel kodu

P113Fiş yetki kodu

P136Fiş Belge No

P116Sevkiyat Hesap Kodu

P117Sevkiyat Adres Kodu

P127İşyeri

P128Bölüm

P129Ambar

P131Satırdaki Birim

P132Ana Birim

P133Varyant Kodu

P134Satış Elemanı Kodu

P135Satır Satış Elemanı Kodu

P89Temin / Teslim Tarihi


Fonksiyonlar


MIN(,)(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır)

MAX(,)(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır)

MOD(,)(parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır)

DIV(,)(parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar)

ABS()(parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır)

VAL( )(parantez içindeki stringi numeriğe dönüştürür)

DATE(,,)(gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir)

AFTER(,)(Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir)

DAYS(,)(iki tarih arasındaki gün sayısını verir)

DAYOF()(günün tarihini verir)

MONTHOF()(içinde bulunulan ayı verir)

YEAROF()(içinde bulunulan yılı verir)

WDAYOF()(verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir)

ROUND( )(parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar)

TRUNC( )(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar)

ERATE(,)(İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir. Örneğin, ERATE(DATE(05,05,2002),20)

CRATE(,,,)(istenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir)

STRPOS(,)(metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçıncı karakteri olduğu bilgisini verir)

FLOOR( )(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar)

CEIL( )(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar)

FRAC( )(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır)

EXP()(doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir)

LN()(doğal logaritma fonksiyonudur. "e" tabanına göre logaritma fonksiyonunu sonucunu en yakın tamsayıya çevirir)

POWER(,)(bir sayının belirtilen kuvvetini verir. Örneğin POWER(9,2)=81 (92) )

SQR()(bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir)

SQRT()(bir sayının karekökünü verir. Örneğin; SQRT(81)=9)

COS()(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir)

SIN()(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir)

TAN()(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir)

STRLEN()(seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir; türü sayıdır)

WEEKNUM(,,)(ilgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğuna dair bilgi getirir)

ROUNDF(,)(ondalıklı tutarları yuvarlamak için kullanılır. Virgülden sonra kaç haneye kadar yuvarlama yapılacağını belirtir. (number,frdijits) )

STR()(sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar. Örneğin STR(1234)=1234)

DATESTR(,)(verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar)

MONTHSTR(,)(verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar)

WDAYSTR()(verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar)

NUMSTR(,,)(verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar)

TIMESTR(,)(verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar)

RESXSTR(,)Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki liste numarası (list source) ve bu numaralı listedeki eleman numarasına (tag) karşılık gelen metni getirir.

RESSTR()(resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir)

CRESSTR(,) SUBSTR(,,)(seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır)

UPCASE()(verilen metni büyük harflerle yazar)

LOWCASE()(verilen metni küçük harflerle yazar)

TRIMSPC(,)(seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar)

JUSTIFY(,,,)(seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur)

WRNUM(,,)(bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir)

WIN2DOS(,) DATEDIFF(,,)İki tarih arasındaki saat, gün, ay, yıl gibi zaman farkını verir.

IF(,,)(koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır)

CPAR()(Checkparent üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır)

FPCLC(,)(FicheParentCalc üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)

FICLC(,)(FicheItemCalc malzemelere göre fiş tutar, miktar ve satır sayısını bulmak için kullanılır)

FISCCLC(,,)(Malzeme özel koduna göre fiş toplam değerini almak için kullanılır.)

EQLC(,)(EqualCalc : Kod alanlarının eşitlik olarak tanımlanmasına yarar)

BTWNDATE(,,)(Tarih aralığı ile koşul belirlemek için kullanılır)

FPDISC(,,,)("Üst Malzeme Sınıfı Kodu", Order Type, Miktar, Return Type)

FGDISC(,,,)( "Malzeme Grup Kodu", Order Type, Miktar, Return Type)

FIDISC(,,,)("Malzeme (Sınıfı) Kodu", Order Type, Miktar, Return Type)

FUINFOCLC(,,)Satırdaki malzemelerin miktar, tutar ve ağırlık gibi seçeneklere göre fiş genel toplamı baz alınarak satırlara kampanya uygular_

SQLINFO(,,)(SQLINFO ile koşul belirlemekte kullanılır)Promosyon Tipi Kampanyalarda Detay Koşul Belirleme


Mağaza ve satış noktalarının satışlarını artırmak ya da sezon sonu satışları sırasında uyguladıkları kampanyalarda müşterilerine ürüne ya da toplam alışveriş tutarına göre farklı seçenekler sunmaktadır.


Örneğin 3 al 2 öde, farklı fiyatlardaki ürünler için en düşük fiyatlı ürünün bedelsiz verilmesi, alınan ürünün ikincisinin yarı fiyatına verilmesi, iki farklı ürün grubundan yapılan alışverişlerde bir ürünün ücretsiz verilmesi, gibi uygulamalar sıklıkla olmaktadır. Bu tür kampanya koşullarını tanımlamak ve fiş ve faturalarda uygulamak için yeni parametreler eklenmiştir ve perakendecilik sektöründe yaygın olarak kullanılan kampanyaların desteklenmesini sağlanmıştır.


İndirim ve masraf tipi kampanya satırlarında malzeme sınıfı ya da malzeme grubuna bu parametreleri kullanarak istenen koşulların belirlenmesi ve işlemlerde kullanılması uygulama sırasında olabilecek hataların en aza indirgenmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından önemlidir.


Kampanyalarda,

 • 3 al 2 öde kampanyası - 3 tane ürün alana fiyatı en düşük olan ürünün bedava verilmesi,

 • 2 tane ürün alana 2 nci ürün %50 indirimli – 2 tane aynı üründen alındığı zaman 2 nci ürünü %50 indirimli ödenmesi,

 • 1 tane ürün alan 2 ncisi bedava – Hangi üründen alınırsa alınsın bir tane ürün alana 2 nci ürünün bedava verilmesi

Ve benzeri uygulamaarda detay koşul belirlemek için, koşul ve formül alanlarından ulaşılan formül pencerelerinde fonksiyonlar listesinde yer alan

 • FPDISC ("Üst Malzeme Sınıfı Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)

 • FGDISC ( "Malzeme Grup Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)

 • FIDISC ( "Malzeme (Sınıfı) Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)

fonksiyonları kullanılır. Kullanım şekli şöyledir:

FicheParentDisc (FPDISC), fonksiyonda belirtilen malzeme sınıflarına bağlı malzemelerin fiş toplam bilgilerine göre genele indirim veya masraf getirmek için kullanılır. FicheGrupDisc (FGDISC), fonksiyonda belirtilen malzeme gruplarının bulunduğu malzemelerin fiş toplam bilgilerine göre genele indirim veya masraf getirmek için kullanılır. FicheItemDisc (FIDISC), fonksiyonda belirtilen malzemelerin fiş toplam bilgilerine göre genele indirim veya masraf getirmek için kullanılır. (Malzeme kodu alanında tüm malzemelerin geçerli olması için * karakteri kullanılabilir.)

Order Type:

1: En Düşük

2: En Yüksek

3: Giriş Sırası (Düz)

4: Giriş Sırası (Ters)

Miktar: Fiş içerisindeki uygulanacak miktar bilgisi belirtilmektedir.

P25 - Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)

P26 - Miktar Toplamı (Ana Birim)

P40 - Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Satırdaki Birim)

P41- Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Ana Birim)

Return Type:

1: KDV Hariç (Ana Birim)

2: KDV Dahil (Ana Birim)

3: Satır Net tutarı (Ana Birim)

4: KDV Hariç (Satırdaki Birim)

5: KDV Dahil (Satırdaki Birim)

6: Satır Net Tutarı (Satırdaki Birim)

Kampanya Kartında SQLINFO Kullanımı

Kampanya kartı içerisinde olmayan alanlar yada başka bir tabloda değer getirmek için SQLINFO fonksiyonu kullanılabilir.

Örnek: Sipariş yada Fatura içerisinde birden fazla malzemeye aynı indirimi yapmak için SQLINFO fonksiyonu kullanılması.

Malzeme Adı

A

B

C

D

E

Malzeme Sınıfı Kodu

PG

Malzeme Sınıfı Açıklaması

PG

Ortak kampanya uygulanacak malzeme kartları Malzeme sınıfı açılarak bağlantı yapılmalıdır.

MALZEME – MALZEME SINIF BAÐLANTISINI LISTELEYEN QUERY

SELECT

COUNT (*)

FROM

LG_010_ITEMS I (NOLOCK)

LEFT OUTER JOIN

LG_010_ITMCLSAS C (NOLOCK) ON I.LOGICALREF=C.CHILDREF AND C.UPLEVEL=0

LEFT OUTER JOIN

LG_010_ITEMS S (NOLOCK) ON C.PARENTREF=S.LOGICALREF

WHERE

I.CODE LIKE 'PG.001'

AND S.CODE LIKE 'PG'

QUERY' NIN FONKSİYON HALİNE GETİRİLMESİ

CREATE FUNCTION [dbo].[FN_MS_KAMPANYA_010] (@MALZ VARCHAR(21), @SINIF VARCHAR(21))

RETURNS FLOAT

AS

BEGIN

DECLARE @LG_FN_LINETOPLAM FLOAT

SET @LG_FN_LINETOPLAM=(

SELECT

COUNT (*)

FROM

LG_010_ITEMS I (NOLOCK)

LEFT OUTER JOIN LG_010_ITMCLSAS C (NOLOCK) ON I.LOGICALREF=C.CHILDREF AND C.UPLEVEL=0

LEFT OUTER JOIN

LG_010_ITEMS S (NOLOCK) ON C.PARENTREF=S.LOGICALREF

WHERE

I.CODE LIKE @MALZ+'%'

AND S.CODE LIKE @SINIF+'%'

)

;

RETURN(@LG_FN_LINETOPLAM)

END

Not : Fonksiyon SQL' de bir kez çalıştırılarak sql tarafına fonksiyon olarak eklenmesi sağlanmalıdır.

FONKSİYON' UN QUERY İLE ÇALIŞTIRILMASI

SELECT DBO.FN_MS_KAMPANYA_010('PG.004','PG') FROM L_CAPIFIRM WHERE NR=10

FONKSİYON' UN SQLINFO HALİNE GETİRİLMESİ

VAL(_SQLINFO("DBO.FN_MS_KAMPANYA_010('"P101"','PG')","L_CAPIFIRM","NR=10"))

P101: Malzeme Kodu bilgisidir.

Koşul alanında IF(V5>0,1,0) fonksiyonu kullanılarak V5 değişkeninden 1 değeri döndüğü zaman kampanya uygulanması sağlanmaktadır.

V5 değişkeni içerisinde bulunan PG alanı yerine malzemelerin bağlı bulunduğu kampanya uygulanacak üst malzeme sınıf kodu belirtilmelidir.


Kampanya Değişkenleri

Formül ve kampanya tanımlarken kullanılabilecek değişkenlerdir. Kampanya tanımı üzerinde değişkenler bölümünde tanımlanır. Kampanya tanımında en fazla 5 değişken tanımı yapılır. Tanımlanan değişkenler formül penceresinde kullanıcı tanımlı alanlar bölümünde yer alır.


V1 Doğrudan bilgi girişi

V2 Doğrudan bilgi girişi

V3 Doğrudan bilgi girişi

V4 Doğrudan bilgi girişi

V5 Doğrudan bilgi girişi


Örnek:

V1: FICLC(,2)

Değişken kullanımında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Değişken tanımlarında sıra gözetilmeli ve henüz tanımlanmamış bir değişken, başka bir değişken tanımında kullanılmamalıdır. Yani; V1 değişkeni tanımlanırken V3 değişkeni ya da V3 değişkeni tanımlanırken V4 değişkeni kullanılmamalıdır.

 • Döngü yaratacak değişken tanımları yapılmamalıdır. Örneğin; V3 değişkeni tanımlanırken yine V3 değişkeninin kullanılması döngü yaratacaktır.

Parametre/değişken/fonksiyon kullanılarak formül ve koşul tanımına ilişkin detayları ÖRNEKLER bölümünde açıklanmıştır.

Satış Kampanyalarının Uygulanması

Kampanya tanımında belirtilen satış koşulları ve uygulamalar sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda uygulanır. Kampanya uygulamaları iki şekilde yapılır.

 • Otomatik Uygulama ile

 • Sipariş fişleri irsaliye ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Kampanya Uygula seçeneği ile

Otomatik Kampanya Uygulama Sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünden de otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir. Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki, Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların siparişten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır. Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya Uygulama Sipariş fişleri, irsaliyeler ve faturalarda gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline kampanya uygulamak için sağ fare düğmesi menüsündeki Kampanya Uygula seçeneği kullanılır. Kampanya uygula seçildiğinde, fişin ait olduğu cari hesap ya da satırlardaki malzeme kampanya tanımında yer alıyorsa fiş geneline ya da satırdaki işleme kampanya uygulanır. Uygulanan kampanyada yer alan indirim, masraf ve promosyon satırları, fiş satırlarında ilgili satırın hemen altında yer alır. Fiş geneline kampanya uygulamasında ise, kampanya tanımında belirtilen indirim, masraf, promosyon ve puan satırları kesik çizgi ile ayrılan bölümde yer alacaktır.

Kampanya Uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir.

 • Kampanya uygulanacak fişin tarihi, kampanya tanım kartında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır.

 • Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır.

 • Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyuşmalıdır.

 • Kampanya tanımında genel kriter olara ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır.

 • Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır.

 • Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirilmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse sağ fare düğmesi menüsündeki "alternatif promosyon seç" kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

 • Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir.


504 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page