Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger Erp'de Satış Kampanyası Nasıl Yapılır?

Satış Kampanyaları

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri Kampanya tanımları ile kaydedilir. Kampanya tanımlarında uygulanacak indirim ve promosyonların yanında, masraflar da kaydedilir ve stok işlemlerine uygulanır. Bu satış koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Satış kampanyaları Satış ve Dağıtım program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Kampanyalar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ya da F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.


Ekle : Kampanya tanımlamak için kullanılır.

Değiştir : Kampanya bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar : Tanımlı kampanyayı silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kampanya tanımları silinemez.

İncele : Kampanya bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala : Kampanya bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları : Logo Object Designer ile kampanya için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ara : Satış kampanyaları listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.

Filtrele : Satış kampanyaları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi : Kampanyanın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları da listelemek mümkündür.

Kayıt Sayısı : Kayıtlı toplam kampanya sayısını görüntüler.

Güncelle : Satış kampanyaları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön : Satış kampanyaları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Kısayol Oluştur : Kampanya tanımı ve/veya Satış Kampanyaları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder : Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-Posta ile göndermek için kullanılır.


Uygulanacak kampanyalara ve satış koşullarına ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan kampanya kartları ile kaydedilir. Kampanya tanımlarında, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ve malzemeler ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir.

Kampanya Genel Bilgileri

Kampanya Kodu: Satış kampanyası kayıt kodudur. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satış kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır.

Özel Kod: Satış kampanyalarını gruplamak için kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, satış kampanyalarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, tanım üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da

kullanılmaktadır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Kampanya tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında kampanya tanımı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.

Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir. "Parçalı sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilecektir. Parçalı sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkıyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.

Genel Kriterler

Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir. Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya tanımındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, mal satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kampanyalar listelenir.

Öncelik Grubu: Kampanya uygulama işleminde aynı tipten kampanyaların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanımıdır.

Öncelik Sırası: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.

Kampanya kart tanımında öncelik grubu ve öncelik sırası tanımlı ise ilgili öncelik sırasında malzeme için kampanya kart tanımı yoksa uygun bir üst grubu kontrol edilir, varsa kampanya kartına uygulanır.

Fiş Belge Numarası: Kampanyanın geçerli olacağı fişlerin belge numaralarına göre filtrelenmesi için kullanılır.


Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi "*","?" ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.


Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır.


Ödeme Planı Grup Kodu: Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların ödeme plan grubuna göre belirlendiği alandır.


Fiş Özel Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş özel koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.


Ticari İşlem Grubu: Kampanya tanımının geçerli olacağı Ticari İşlem gruplarının belirlendiği alandır.


İl, İlçe, Semt: Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.


Fiş Yetki Kodu: Kampanya koşullarının fiş yetki koduna göre geçerli olmasını sağlamak için kullanılır.


Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır.


Örnek:


""* karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. * karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.

" * " karakteri başta: Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.

" * " karakteri ortada: Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.

" * " karakteri sonda: Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.

" ? " karakteri başta: Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.

" ? " karakteri ortada: Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.

" ? " karakteri sonda: Filtre değeri TM? Verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur. Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.


Değişkenler:

Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 10 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.


Kampanya Tür,Tip ve Koşul Bilgileri

Kampanya tanım penceresinde satırlarda ise kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir. Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan iki seçeneklidir:

 • Genele

 • Satıra

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır. Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır. Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda "*", "?" ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa "*" işareti ile belirtilir. Puan (+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alandan kaydedilir. Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda geçerli olacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir. Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır.

Satış kampanya tanımında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Puan türü satırlarda malzemeye ait puan bilgisi Formül alanında kaydedilir.

Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı şu seçenekleri içerir:

 • İndirim

 • Masraf

 • Promosyon

 • Puan (+)

 • Puan (-)

 • Ödeme Planı

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Puan (-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.

Varyant Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alandır.

Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.

Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Muhasebe Kodu ve Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.

Kampanya indirim, masraf ve promosyon muhasebe kodları öndeğerleri Genel Muhasebe program bölümünde Malzeme Kartları Muhasebe Kodları altında yer alan;

 • Satış İndirimleri Muhasebe Kodları

 • Satış Masrafları Muhasebe Kodları

 • Verilen Promosyonlar seçenekleri ile kaydedilir.

Ödeme Planı: Satırdaki malzemeye ödeme planı uygulanacaksa ve ilgili ödeme planını belirtir.

Satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanım Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.


Satış Kampanyası Satır Türleri

Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanımında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

 • İndirim

 • Masraf

 • Promosyon

 • Puan (+)

 • Puan (-)

 • Ödeme Planı

Promosyon Türü Kampanyalar Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi satış tutarı, satılan malın miktarı, o ana kadar o firmaya yapılan satış miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir. İndirim Uygulamaları Belirli tarihler arasında malzemelerin satış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir. Puan Uygulamaları Mal alım ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir. Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür. Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir. Masraf Uygulamaları Satış işlemlerinde fiş / fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenir. Ödeme Planı Uygula Satıra uygulanan kampanyalar için, kampanya satırında yer alan malzemeye ödeme planı uygulamak için kullanılır. Bu seçeneğe bağlı olarak satırda girilen malzemeye koşul ve formüle göre duruma uygun ödeme planı, ödeme şekli alanında seçilir.


Satış Kampanyası Parametreleri

Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:

Satıra Uygulanan Parametreler


P1Satır Tutarı (KDV Hariç)

P82Satır Tutarı (KDV Dahil)

P2Kalan Tutar (Masraf Hariç)

P3Son Satır Tutarı

P4Satır Miktarı (Satırdaki Birim)

P5Satır Miktarı (Ana Birim)

P6Satır Ek Vergi Tutarı

P87Satır İndirim TutarıP88Satır Masraf Tutarı

P7Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar)

P8Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)

P11Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)

P14Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı

P15Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı

P49Satır Eni (Satırdaki Birim)

P50Satır Eni (Ana Birim)

P51Satır Boyu (Satırdaki Birim)

P52Satır Boyu (Ana Birim)

P53Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)

P54Satır Yüksekliği (Ana Birim)

P55Satır Alanı (Satırdaki Birim)

P56Satır Alanı (Ana Birim)

P57Satır Hacmi (Satırdaki Birim)

P58Satır Hacmi (Ana Birim)

P59Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)

P60Satır Ağırlığı (Ana Birim)

P84Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim)

P85Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim)

P75Birim Fiyat (Satırdaki Birim)

P76Birim Fiyat (Ana Birim)

P90Fiş İşlem Döviz Kuru

P101Malzeme Kodu

P114Malzeme Özel Kodu

P118Malzeme Özel Kodu2

P119Malzeme Özel Kodu3

P120Malzeme Özel Kodu4

P121Malzeme Özel Kodu5

P115Malzeme Yetki Kodu

P77Malzeme Alış KDV Oranı (%)

P78Malzeme Satış KDV Oranı (%)

P79Malzeme İade KDV Oranı (%)

P80Malzeme Perakende Satış KDV Oranı (%)

P81Malzeme Perakende İade KDV Oranı (%)

P102Hareket Özel Kodu

P103Teslimat Kodu

P104Satır Ödeme Plan Kodu

P20Brüt Toplamı

P21Kalan Tutar (Masraf hariç)

P22İndirimli Satırlar Toplamı

P23Satır İndirimleri Toplamı

P24Satır Masrafları Toplamı

P25Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)

P26Miktar Toplamı (Ana Birim)

P29Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)

P30Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)

P40Miktar Toplamı (Promosyon hariç Satırdaki Birim)

P41Miktar Toplamı (Promosyon hariç Ana Birim)

P42Cari Hesap Borcu

P43Cari Hesap Alacağı

P44Cari Hesap Borç Bakiyesi

P45Cari Hesap Alacak Bakiyesi

P46Cari Hesap Bakiyesi

P47Cari Hesap Alım Faturaları Toplam Tutarı

P48Cari hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı

P61Satırların Toplam Eni (Ana Birim)

P62Satırların Toplam Boyu (Ana Birim)

P63Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim)

P64Satırların Toplam Alanı (Ana Birim)

P65Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim)

P66Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim)

P86Satırların Toplam Brüt Ağırlığı (Ana Birim)

P105C/H Kodu

P122Cari Hesap Özel Kodu

P123Cari Hesap Özel Kodu2

P124Cari Hesap Özel Kodu3

P125Cari Hesap Özel Kodu4

P126Cari Hesap Özel Kodu5

P130Cari Hesap Yetki Kodu

P106Ticari İşlem Grubu

P107Ödeme Planı