Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Malzeme Kartında Varyant Kullanımı

Malzeme Varyant Nedir?

Malzeme satınalma ve satış işlemlerinde malzemenin çeşitli özellik ve özellik değerleri kombine edilerek malzemeye ait birden fazla kombinasyon tanımlaması yapılması gerekebilir. Bunun için, malzemeye ait farklı özellikler ve özellik değerleri tanımlanır ve bu değerler bir araya getirilerek malzeme varyasyonları oluşturulur. Oluşturulan varyasyonlar tek bir malzeme kaydına bağlı olarak farklı kod ve açıklama bilgileriyle tutulur. Bir malzeme kaydına varyasyon tanımı yapılabilmesi için malzeme kartı genel bilgiler sayfasında malzemenin konfigüre edilebilir olup olmadığını gösteren varyantlı alanı işaretlenir ve malzeme kartı malzeme özellikleri sayfasında malzemeye ait özellikler "özellik seti" alanından özellik seti listesine ulaşılarak ya da özellikler tek tek girilerek tanımlanır.


Varyantlı malzeme olarak işaretlenen malzeme kartı için malzeme özellikleri girilir fakat özellik değerleri seçilmez. Özellik değerleri malzemenin varyantlarını oluşturur. Malzeme Varyantları'na Malzeme listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Varyantlar seçeneği ile ulaşılır.


Malzeme Varyantları


Malzemeye ait varyantların tanımlanması ve malzemeye bağlı olarak kaydedilebilmesi için malzemeler listesinde ilgili kayıt üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Varyantlar seçeneği kullanılır. Açılan Malzeme Varyant listesi değişken malzemenin varyantlarının oluşturulduğu ve izlendiği listedir.

Malzeme varyantı tanımlamak veya var olan tanımlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve işlemler için malzeme varyantları listesinde, pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Malzeme varyantları menü seçenekleri şunlardır:


Alan

Açıklama

Alımlar

Malzeme varyantına ait alım işlem tutarları TL ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Ambar Parametreleri

Malzeme varyantı ambar parametrelerini kaydetmek için kullanılır. Malzeme için belirlenen parametreler varyantına öndeğer olarak gelir, istenirse değiştirilir.

Ambar Toplamları

Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise malzeme varyantının bu ambarlardaki bilgilerini ekrana getirir.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı malzeme varyantları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Dağıtım Emirleri

Malzeme varyantları listesinden dağıtım emirlerini listelemek ve malzeme hareketlerini incelemek için kullanılır.

Değiştir

Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Durum Grafiği

Malzeme varyantına ait tüm ambarlar için genel durum bilgilerini grafik olarak görüntüler.

Durumu

Malzeme varyantına ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile malzeme varyantları için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Ekle

Yeni bir malzeme varyantı tanımlamak için kullanılır.

Emanet Malzemeler

Malzemelerin sevk durumları üzerinden izlenmesine olanak sağlar. Henüz sevkedilmemiş firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Fabrika Parametreleri

Malzeme varyantı fabrika parametrelerini kaydetmek için kullanılır. Malzeme için belirlenen parametreler varyantına öndeğer olarak gelir, istenirse değiştirilir.

Filtrele

Malzeme varyantları listesini, verilen filtre koşullarına uygun olarak görüntüler.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği tanımı silmek için kullanılır.

Güncelle

Malzeme varyantları listesini güncellemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Malzeme varyantları listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

KKK Atamaları

Malzeme varyantı için geçerli olacak kalite kontrol kriterlerini belirlemek için kullanılır. Malzemeye atanan kalite kontrol değerleri malzeme varyantına öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.

Kopyala

Seçilen varyant bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri

LogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda, LDX sunucudaki hareketleri listelemek için kullanılır.

Lot/Seri Numaraları

Lot ya da seri numarası verilerek izleme yapılan malzeme kaydı üzerinde menüde yer alır. İzleme yapılan malzeme varyantı için Lot ya da Seri numaraları bu seçenek ile kaydedilir.

Otomatik Varyant Kartı Ataması

Belirlenen özelliklere göre malzeme varyantlarının çeşitli kombinasyonlar ile otomatik olarak oluşturulması için kullanılır.

Planlı Hareketler Takibi

Planlı hareket takibi ile malzeme varyantının rapor tarihinden başlayarak tüm planlanan hareketleri ve bunların fiili stoka etkisi listelenir.

Satınalma Döviz Toplamları

Malzeme varyantına ait satınalma hareketleri, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir.

Satınalma Fiyatları

Seçilen kayda ait satınalma fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satış Döviz Toplamları

Malzeme varyantına ait satış hareketleri, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir.

Satış Fiyatları

Seçilen kayda ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satışlar

Malzeme varyantına ait satış tutarları TL ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.

Sipariş Hareketleri

Malzeme varyantına ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Talep Hareketleri

Malzeme varyantı taleplerini talep fişi bilgileri ile listeler.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan kayıtların topluca silinmesinde kullanılır.

Varyant Hareketleri

Malzeme varyantına ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Yaz (Etiket)

Varyant bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır.

Yaz (Mektup)

Varyant bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır.

Çıkar

Malzeme varyantını silmek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

 

Malzeme Varyant Bilgileri


Malzeme varyantları ekranı üç bölümden oluşur. Sağ bölümde malzeme özelliklerinin listelendiği özellik ağacı yer alır. Özellik ağacının alt kısmında seçilen özelliklerin hemen uygulanması için “Filtreyi Anında Uygula” kutucuğu yer alır. İstenirse F9 menüsündeki “Özellik Ağacını Kapat” seçeneği ile özellik ağacı kapatılabilir. Orta bölümde konfigüre edilecek olan malzemeye atanmış olan özellik set atamaları ile beraber oluşturulacak olan varyant ekleme bölümü; sol bölümde ise kayıt bilgileri yer alır.


Malzeme varyantı kaydetmek için Malzeme Varyantları penceresinde yer alan “Ekle” seçeneği kullanılır.


Pencerenin sol üst kısmında varyantları oluşturulacak olan ana malzemenin kod ve açıklama bilgisi yer alır. Malzeme varyantları penceresinde yer alan diğer bilgiler şunlardır:


Malzeme Kodu: Varyant tanımı yapılacak olan malzemenin kodudur. Değiştirilemez.


Malzeme Açıklaması: Varyant tanımı yapılacak olan malzemenin açıklamasıdır. Değiştirilemez.

Varyant Bilgileri

Kod: Varyant kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır ve bir varyanta verilmiş olan kod başka bir varyant için kullanılamaz.


Açıklama/Açıklama 2: Varyant tanım adı ya da açıklamasıdır. Malzeme varyant kartında, aynı amaçla kullanılan iki adet Açıklama alanı vardır.


Özel Kodu: Malzeme varyantlarını gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, malzeme varyantlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, malzeme varyant kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.


Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği malzeme varyantı gruplarını belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği malzeme varyantlarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.


Statüsü: Malzeme varyant kaydının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında kayıt aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.


Resim: Varyanta ait resmin yer aldığı alandır. Malzeme varyantına ait resim eklemek için üzerine tıklayıp resmin bulunduğu yeri göstererek kayıt yapılır.


Özellikler

Malzeme varyantına bağlı özellikler bu alanda kaydedilir. Malzeme kartında tanımlanmış olan özellik seti veya özellikler varsa bu alana doğrudan gelir; istenirse değiştirilir.


Kod: Özellik kod bilgisidir. Bu alandan tanımlı malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir.


Açıklama: Malzeme özelliği açıklama bilgisidir. Bu alandan da malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir.


Değer: Malzeme özelliği değeridir. Özelliklere ait değer bilgileri Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar menüsünde yer alan malzeme özellikleri ve/ya özellik setleri ile tanımlanır. Bu alandan Malzeme özelliğine ait değerler listelenir ve istenen değer seçilir. Böylece malzemeye ait varyasyonlar oluşturulmuş olur.


Değer Açıklaması: Malzeme özellik değerinin açıklamasıdır. Bu alandan da Malzeme özelliğine ait değerler listelenir ve istenen değer seçilir.


Birimler

Varyant tanım penceresinde Birimler başlığı altından, malzeme boyut bilgileri, barkod bilgisi ve birimler arası çevrim bilgileri kaydedilir. Malzeme Varyantı birim seti ve birim bilgileri ait olduğu malzeme kartından gelir; değiştirilemez.


Her varyant için ayrı barkod numarası verilir. Fiş ve faturalarda barkod numarası ile işlem yapılırken, malzeme tanımları ile birlikte malzeme varyantlarında bulunan barkod numaraları da kontrol edilir ve malzeme girişi buna göre yapılır. Malzeme varyantı için sınırsız sayıda barkod bilgisi girilebilir.


Muhasebe Hesapları

Varyanta ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodlarının verildiği seçenektir.

Fiyatlar

Varyantlara ait fiyatları görüntülemek için kullanılır; izleme amaçlıdır. Varyantlara ait fiyatlar, Fiyat Kartları F9/sağ fare tuşu menüsüne yer alan "Varyant Özellik Belirleme" seçeneği ile belirlenir. Varyant Bilgileri – Fiyatlar penceresinde yer alan bilgiler şunlardır:


Kayıt Türü: Fiyat kayıt türünü belirtir. (Satınalma/Satış)


Kodu: Fiyat kayıt kodudur.


Cari Hesap Kodu: Satınalma/Satış işlemlerinde geçerli olacak cari hesabın kodudur.


Birim Fiyat: Varyant birim fiyatıdır.


Birim: Varyant birim bilgisidir.


KDV: Birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı bilgisidir.


Döviz: Fiyat için geçerli olan para birimidir.

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: Fiyatın geçerlilik tarihlerini gösterir.


Müşteriler/Tedarikçiler

Müşteri ve tedarikçilerin varyant bazında ayrı ayrı tanımlanabildiği seçenektir. Malzeme temini yapılmak istendiğinde, ilgili malzemenin varyantlı olması halinde siparişler malzemenin ilgili varyantı için tanımlanan tedarikçi için oluşturulur.


Kaydedilen malzeme varyantı, Malzeme Varyantları penceresinde sol bölümde kod, açıklama, fiili stok ve gerçek stok bilgileri ile listelenir.


Diğer

Bu sayfadan malzeme varyantlarını gruplamakta kullanılan özel kodlar, grup kodu, tedarikçi firmanın malzeme varyantı için kullandığı üretici kodu ve GTİP kodu girilir. Malzeme kartında aynı alanlarda tanımlama yapılmışsa ilgili kodlar bu alanlara öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Varyantlı malzeme kayıtlarında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

  • Varyant olarak hareket görmüş bir malzemenin varyant malzeme özelliği kaldırılamaz.

  • Varyantların birim seti ve birimleri değiştirilemez. Birimler tabında sadece birim dışındaki alanlar değiştirilebilir. Kullanım yeri, e-iş ortamındaki ve satış noktalarındaki geçerlilikler malzeme kartından okunur.

  • Malzemeye ait bir varyant tanımı yapıldığında malzemenin varyantlı malzeme özelliği kaldırılamaz.