top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Malzeme Kartında Varyant Kullanımı

Malzeme Varyant Nedir?

Malzeme satınalma ve satış işlemlerinde malzemenin çeşitli özellik ve özellik değerleri kombine edilerek malzemeye ait birden fazla kombinasyon tanımlaması yapılması gerekebilir. Bunun için, malzemeye ait farklı özellikler ve özellik değerleri tanımlanır ve bu değerler bir araya getirilerek malzeme varyasyonları oluşturulur. Oluşturulan varyasyonlar tek bir malzeme kaydına bağlı olarak farklı kod ve açıklama bilgileriyle tutulur. Bir malzeme kaydına varyasyon tanımı yapılabilmesi için malzeme kartı genel bilgiler sayfasında malzemenin konfigüre edilebilir olup olmadığını gösteren varyantlı alanı işaretlenir ve malzeme kartı malzeme özellikleri sayfasında malzemeye ait özellikler "özellik seti" alanından özellik seti listesine ulaşılarak ya da özellikler tek tek girilerek tanımlanır.


Varyantlı malzeme olarak işaretlenen malzeme kartı için malzeme özellikleri girilir fakat özellik değerleri seçilmez. Özellik değerleri malzemenin varyantlarını oluşturur. Malzeme Varyantları'na Malzeme listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Varyantlar seçeneği ile ulaşılır.


Malzeme Varyantları


Malzemeye ait varyantların tanımlanması ve malzemeye bağlı olarak kaydedilebilmesi için malzemeler listesinde ilgili kayıt üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Varyantlar seçeneği kullanılır. Açılan Malzeme Varyant listesi değişken malzemenin varyantlarının oluşturulduğu ve izlendiği listedir.

Malzeme varyantı tanımlamak veya var olan tanımlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve işlemler için malzeme varyantları listesinde, pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Malzeme varyantları menü seçenekleri şunlardır:


Alan

Açıklama

Alımlar

Malzeme varyantına ait alım işlem tutarları TL ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Ambar Parametreleri

Malzeme varyantı ambar parametrelerini kaydetmek için kullanılır. Malzeme için belirlenen parametreler varyantına öndeğer olarak gelir, istenirse değiştirilir.

Ambar Toplamları

Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise malzeme varyantının bu ambarlardaki bilgilerini ekrana getirir.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı malzeme varyantları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Dağıtım Emirleri

Malzeme varyantları listesinden dağıtım emirlerini listelemek ve malzeme hareketlerini incelemek için kullanılır.

Değiştir

Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Durum Grafiği

Malzeme varyantına ait tüm ambarlar için genel durum bilgilerini grafik olarak görüntüler.

Durumu

Malzeme varyantına ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile malzeme varyantları için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Ekle

Yeni bir malzeme varyantı tanımlamak için kullanılır.

Emanet Malzemeler

Malzemelerin sevk durumları üzerinden izlenmesine olanak sağlar. Henüz sevkedilmemiş firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Fabrika Parametreleri

Malzeme varyantı fabrika parametrelerini kaydetmek için kullanılır. Malzeme için belirlenen parametreler varyantına öndeğer olarak gelir, istenirse değiştirilir.

Filtrele

Malzeme varyantları listesini, verilen filtre koşullarına uygun olarak görüntüler.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği tanımı silmek için kullanılır.

Güncelle

Malzeme varyantları listesini güncellemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Malzeme varyantları listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

KKK Atamaları

Malzeme varyantı için geçerli olacak kalite kontrol kriterlerini belirlemek için kullanılır. Malzemeye atanan kalite kontrol değerleri malzeme varyantına öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.

Kopyala

Seçilen varyant bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri

LogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda, LDX sunucudaki hareketleri listelemek için kullanılır.

Lot/Seri Numaraları

Lot ya da seri numarası verilerek izleme yapılan malzeme kaydı üzerinde menüde yer alır. İzleme yapılan malzeme varyantı için Lot ya da Seri numaraları bu seçenek ile kaydedilir.

Otomatik Varyant Kartı Ataması

Belirlenen özelliklere göre malzeme varyantlarının çeşitli kombinasyonlar ile otomatik olarak oluşturulması için kullanılır.

Planlı Hareketler Takibi

Planlı hareket takibi ile malzeme varyantının rapor tarihinden başlayarak tüm planlanan hareketleri ve bunların fiili stoka etkisi listelenir.

Satınalma Döviz Toplamları

Malzeme varyantına ait satınalma hareketleri, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir.

Satınalma Fiyatları

Seçilen kayda ait satınalma fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satış Döviz Toplamları

Malzeme varyantına ait satış hareketleri, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir.

Satış Fiyatları

Seçilen kayda ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satışlar

Malzeme varyantına ait satış tutarları TL ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.

Sipariş Hareketleri

Malzeme varyantına ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Talep Hareketleri

Malzeme varyantı taleplerini talep fişi bilgileri ile listeler.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan kayıtların topluca silinmesinde kullanılır.

Varyant Hareketleri

Malzeme varyantına ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Yaz (Etiket)

Varyant bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır.

Yaz (Mektup)

Varyant bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır.

Çıkar

Malzeme varyantını silmek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

 

Malzeme Varyant Bilgileri


Malzeme varyantları ekranı üç bölümden oluşur. Sağ bölümde malzeme özelliklerinin listelendiği özellik ağacı yer alır. Özellik ağacının alt kısmında seçilen özelliklerin hemen uygulanması için “Filtreyi Anında Uygula” kutucuğu yer alır. İstenirse F9 menüsündeki “Özellik Ağacını Kapat” seçeneği ile özellik ağacı kapatılabilir. Orta bölümde konfigüre edilecek olan malzemeye atanmış olan özellik set atamaları ile beraber oluşturulacak olan varyant ekleme bölümü; sol bölümde ise kayıt bilgileri yer alır.


Malzeme varyantı kaydetmek için Malzeme Varyantları penceresinde yer alan “Ekle” seçeneği kullanılır.


Pencerenin sol üst kısmında varyantları oluşturulacak olan ana malzemenin kod ve açıklama bilgisi yer alır. Malzeme varyantları penceresinde yer alan diğer bilgiler şunlardır:


Malzeme Kodu: Varyant tanımı yapılacak olan malzemenin kodudur. Değiştirilemez.


Malzeme Açıklaması: Varyant tanımı yapılacak olan malzemenin açıklamasıdır. Değiştirilemez.

Varyant Bilgileri

Kod: Varyant kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır ve bir varyanta verilmiş olan kod başka bir varyant için kullanılamaz.


Açıklama/Açıklama 2: Varyant tanım adı ya da açıklamasıdır. Malzeme varyant kartında, aynı amaçla kullanılan iki adet Açıklama alanı vardır.


Özel Kodu: Malzeme varyantlarını gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, malzeme varyantlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, malzeme varyant kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.


Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği malzeme varyantı gruplarını belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği malzeme varyantlarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.


Statüsü: Malzeme varyant kaydının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında kayıt aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.


Resim: Varyanta ait resmin yer aldığı alandır. Malzeme varyantına ait resim eklemek için üzerine tıklayıp resmin bulunduğu yeri göstererek kayıt yapılır.


Özellikler

Malzeme varyantına bağlı özellikler bu alanda kaydedilir. Malzeme kartında tanımlanmış olan özellik seti veya özellikler varsa bu alana doğrudan gelir; istenirse değiştirilir.


Kod: Özellik kod bilgisidir. Bu alandan tanımlı malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir.


Açıklama: Malzeme özelliği açıklama bilgisidir. Bu alandan da malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir.


Değer: Malzeme özelliği değeridir. Özelliklere ait değer bilgileri Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar menüsünde yer alan malzeme özellikleri ve/ya özellik setleri ile tanımlanır. Bu alandan Malzeme özelliğine ait değerler listelenir ve istenen değer seçilir. Böylece malzemeye ait varyasyonlar oluşturulmuş olur.


Değer Açıklaması: Malzeme özellik değerinin açıklamasıdır. Bu alandan da Malzeme özelliğine ait değerler listelenir ve istenen değer seçilir.


Birimler

Varyant tanım penceresinde Birimler başlığı altından, malzeme boyut bilgileri, barkod bilgisi ve birimler arası çevrim bilgileri kaydedilir. Malzeme Varyantı birim seti ve birim bilgileri ait olduğu malzeme kartından gelir; değiştirilemez.


Her varyant için ayrı barkod numarası verilir. Fiş ve faturalarda barkod numarası ile işlem yapılırken, malzeme tanımları ile birlikte malzeme varyantlarında bulunan barkod numaraları da kontrol edilir ve malzeme girişi buna göre yapılır. Malzeme varyantı için sınırsız sayıda barkod bilgisi girilebilir.


Muhasebe Hesapları

Varyanta ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodlarının verildiği seçenektir.

Fiyatlar

Varyantlara ait fiyatları görüntülemek için kullanılır; izleme amaçlıdır. Varyantlara ait fiyatlar, Fiyat Kartları F9/sağ fare tuşu menüsüne yer alan "Varyant Özellik Belirleme" seçeneği ile belirlenir. Varyant Bilgileri – Fiyatlar penceresinde yer alan bilgiler şunlardır:


Kayıt Türü: Fiyat kayıt türünü belirtir. (Satınalma/Satış)


Kodu: Fiyat kayıt kodudur.


Cari Hesap Kodu: Satınalma/Satış işlemlerinde geçerli olacak cari hesabın kodudur.


Birim Fiyat: Varyant birim fiyatıdır.


Birim: Varyant birim bilgisidir.


KDV: Birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı bilgisidir.


Döviz: Fiyat için geçerli olan para birimidir.

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: Fiyatın geçerlilik tarihlerini gösterir.


Müşteriler/Tedarikçiler

Müşteri ve tedarikçilerin varyant bazında ayrı ayrı tanımlanabildiği seçenektir. Malzeme temini yapılmak istendiğinde, ilgili malzemenin varyantlı olması halinde siparişler malzemenin ilgili varyantı için tanımlanan tedarikçi için oluşturulur.


Kaydedilen malzeme varyantı, Malzeme Varyantları penceresinde sol bölümde kod, açıklama, fiili stok ve gerçek stok bilgileri ile listelenir.


Diğer

Bu sayfadan malzeme varyantlarını gruplamakta kullanılan özel kodlar, grup kodu, tedarikçi firmanın malzeme varyantı için kullandığı üretici kodu ve GTİP kodu girilir. Malzeme kartında aynı alanlarda tanımlama yapılmışsa ilgili kodlar bu alanlara öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Varyantlı malzeme kayıtlarında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Varyant olarak hareket görmüş bir malzemenin varyant malzeme özelliği kaldırılamaz.

 • Varyantların birim seti ve birimleri değiştirilemez. Birimler tabında sadece birim dışındaki alanlar değiştirilebilir. Kullanım yeri, e-iş ortamındaki ve satış noktalarındaki geçerlilikler malzeme kartından okunur.

 • Malzemeye ait bir varyant tanımı yapıldığında malzemenin varyantlı malzeme özelliği kaldırılamaz.

 • Varyantı olan malzemeler çıkarılamaz.

 • Karma Koli, Malzeme Sınıfı, Sabit Kıymet türündeki malzemeler varyantlı malzeme olarak kullanılamaz.

 • Varyant özelliği olan malzemeler Malzeme Sınıfı alt malzemesi olarak seçilemez.

 • Varyant için geçerli olacak izleme yöntemi, stok yeri takip özelliği ve ek vergi kartı değeri bağlı olduğu malzemeden alınır.

 • Varyantlı bir malzeme fişlere seçildiğinde varyantın da seçilmesi zorunludur. Varyantlı alanı işaretlenmiş bir malzeme, fişlerde varyantsız olarak yer alamaz.

 • Malzemeye atanan kalite kontrol değerleri malzeme varyantlarına öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir.

 • Varyantlar birim setlerini bağlı olduğu malzemeden alır. Fakat boyut bilgileri, barkod bilgisi ve çevrim katsayıları varyant bazında değişiklik gösterebilir.

 • Paket veya araç olarak işaretlenmiş malzemeler varyantlı malzeme olarak işaretlenemez.

 • Ambar ve fabrika parametreleri varyant bazında değişiklik gösterir. Fakat malzemeye girilen değerler varyantlara öndeğer olarak gelir.

Alım/satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için dağıtım şablonları tanımlanır.

 

Varyant Dağıtım ŞablonlarıAlım / satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için dağıtım şablonları tanımlanır. Varyant dağıtım şablonlarında malzemeye ait varyant tanımları ve bunların miktar bilgileri belirtilir. Dağıtım şablonları malzemeler listesinde, varyantlı olarak tanımlanan malzemelerin F9 menüsünde yer alan "Dağıtım Şablonları" seçeneği ile kaydedilir. Yeni varyant dağıtım şablon tanımı ve kayıtlı şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için kullanılan seçenekler ve açıklamaları şunlardır:

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni dağıtım şablonu tanımı yapmak için kullanılır.

Değiştir

Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Tanımlı dağıtım şablonunu silmek için kullanılır.

İncele

Şablon bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Şablon bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile şablonlar için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen şablon tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Şablonun ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı dağıtım şablonu sayısını görüntüler.

Güncelle

Dağıtım şablonları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

 

Varyant Dağıtım Şablonlarının Uygulanması


Alım/satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için dağıtım şablonları tanımlanır. Varyant dağıtım şablonlarında malzemeye ait varyant tanımları ve bunların miktar bilgileri belirtilir. Satış ve satınalma işlemlerinde, satırda varyantlı bir malzeme seçildiğinde, eğer malzemeye ait birden fazla varyant işlem görecekse, fiş satırları üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Dağıtım Şablonu Uygula" seçeneği kullanılır. Tanımlı dağıtım şablonları listelenir ve istenilen şablon seçilir. Dağıtım şablonu seçildiğinde, şablonda yer alan malzeme varyantları ve miktarları fiş satırlarına olduğu gibi aktarılır. Bu miktarlar fiş üzerinde değiştirilebilir. Dağıtım şablonu uygulandığında, malzeme varyantları için daha önceden tanımlı fiyat bilgileri de fiş satırlarına aktarılır; istenirse değiştirilir.

Dağıtım şablonları malzemeler listesinde, varyantlı olarak tanımlanan malzemelerin F9 menüsünde yer alan "Dağıtım Şablonları" seçeneği ile kaydedilir.

Varyant dağıtım şablonu penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Dağıtım şablonunun kayıt kodudur.

Açıklama: Dağıtım şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Birim: Dağıtım şablonu için geçerli olacak birimdir. Şablonun ait olduğu varyantlı malzemenin birden fazla birim üzerinden işlem görmesi durumunda uygulamada hangi birimin geçerli olacağını belirtir.

Özel Kod: Şablon özel kodudur. Şablon tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır. Yetki Kodu: Şablon yeki kodudur. Güvenli veri girişine olanak sağlar.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Dağıtım şablonunun geçerlilik tarihini belirtmek için kullanılır. Burada belirtilen tarih aralığı dışındaki kayıtlar işlemlerde kullanılamaz. Satırlarda, bu malzeme için tanımlanan malzeme varyantlarına ait bilgiler kaydedilir.

Kodu: Malzeme için tanımlanan varyant kartı kodudur. Kayıtlı varyantlar listelenir ve seçim yapılır.

Açıklama: Varyant kartı açıklamasıdır. Bu alandan da tanımlı varyant kartlarına ulaşılır ve şablon için seçim yapılabilir.

Miktar: Satırda seçili malzeme varyantının işlemlerde kullanılacak miktarıdır. Fiş ve faturalarda dağıtım şablonu seçildiğinde burada belirtilen varyant miktarları fiş/fatura satırına aktarılır.

 

Toplu Varyant Seçimi


Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.

İlgili malzeme için malzeme kartında belirlenen özellikler ve özellik değerleri açıklamaları ile birlikte bu pencerede listelenir. İstenen özellikler seçilerek fiş veya faturanın hangi özellikleri içeren varyantlar için oluşturulacağı belirlenir.

Seçilen özellikler birden fazla varyanta karşılık gelebilir. Bu pencereyle fişe birden fazla satır eklenebilir. Sistemde istenen özelliklerde bir varyant yoksa Otomatik Varyant Ataması seçeneği kullanılır. Bu seçenek tıklandığında "Seçilen özellik değerlerine sahip bir varyant tanımı bulunamadığı takdirde otomatik olarak oluşturulacaktır" şeklinde bir uyarı penceresi ekrana gelir. "Tamam" denildiğinde, belirtilen özelliklerdeki varyant oluşturulur.

Pencerede her bir özellik ayrı bir sekmede bulunur. Hepsi sekmesinde malzemeye ait tüm özellikler ve özellik değerleri açıklamaları ile birlikte listelenir; bu sekme, malzeme özellik değerlerinin çok sayıda olduğu durumlarda kullanım kolaylığı sağlar.

Malzemenin Kodunu Varyantın Kodunun Başına Ekle: Otomatik varyant ataması yapılması durumunda, oluşturulan yeni varyant kayıt kodunun başına ilgili malzeme kodunun gelmesi isteniyorsa bu alan işaretlenir.

Malzemenin Kodunu Varyantın Açıklamasının Başına Ekle: Otomatik varyant ataması yapılması durumunda, oluşturulan yeni varyant kayıt açıklamasının başına ilgili malzeme kodunun gelmesi isteniyorsa bu alan işaretlenir.

Malzemenin Açıklamasını Varyantın Açıklamasının Başına Ekle: Otomatik varyant ataması yapılması durumunda, oluşturulan yeni varyant kayıt açıklamasının başına ilgili malzeme açıklamasının gelmesi isteniyorsa bu alan işaretlenir.

Pencerenin alt tarafında bulunan alanlardan her bir varyant için fiş veya faturada geçerli olacak miktar, birim fiyat ve birim bilgileri belirlenir.

Her bir malzeme varyantına ait Fiili Stok ve Gerçek Stok bilgileri yine pencerenin alt tarafında bulunan ilgili alanlarda görüntülenir.

Aktar düğmesi ile Toplu Varyant Seçimi ekranındaki tüm varyantlar miktar ve birim fiyat bilgileri ile fiş veya fatura satırlarına aktarılır.

 

Varyant İstisna Tanımları


Teorik olarak oluşturulabildiği halde fiziksel olarak oluşturulamayacak malzeme varyantlarının belirlemesi için yapılan tanımlardır. Varyant seçeneği işaretlenmiş malzemelerin F9/sağ fare tuşu menü seçenekleri arasında yer alır.

 

Varyant Bilgilerinin Toplu Güncellenmesi


Malzeme varyantları ile kaydedilen bilgileri toplu güncellemek için "Toplu Güncelle" seçeneği kullanılır. "Toplu Güncelle", malzeme varyantları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.


Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek kayıtlar seçilir. Güncellenecek bilgiler, "Toplu Güncelle" seçimi yapıldığında açılan toplu güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Varyant tanımlarındaki bilgiler filtre satırlarında girilen bilgilerle güncellenir. Varyant bilgilerinde toplu güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

Filtre

Değeri

Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Özel Kodu

Grup/Aralık

Yetki Kodu

Grup/Aralık

 

Varyant Listesinin Filtrelenmesi


Malzeme varyantları listesinde istenen kayıt ya da kayıtların görüntülenmesi için kullanılır. Varyant kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Varyant filtre penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Varyant listesinin filtreleme seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre

Değeri

Varyant Kodu

Grup / Aralık

Varyant Açıklaması

Grup / Aralık

Varyant Özel Kodu

Grup / Aralık

Varyant Yetki Kodu

Grup / Aralık

Varyant Özellikleri

Özellik 1 – 10 / Özellik Kodu – Değeri

Fiili Stok Miktarı

Negatif / 0 / Pozitif

 

268 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page