top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Doğru öngörülerle doğru bütçeler hazırlamak için Logo Mind Budget!

Logo’nun güçlü ve inovatif teknolojileriyle geliştirilen Logo Mind Budget, işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmanın yanı sıra, oluşturulan bütçelerin güvenilirliğini de artırıyor. Tutarlı öngörüler ve isabetli kararlar için ilk adım olan Logo Mind Budget ile bütçe hazırlama süresi önemli ölçüde kısalırken, bütçe revizyonu da kolaylaşıyor. Logo Mind Budget’ın kazandırdığı daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.


Hızlı, güvenilir, tutarlı bütçe süreçleri


Bütçe dönemleri, bir işletmenin gelecek rotasının ve finansal tablosunun çizilmesi açısından kritik zamanlardır. Genellikle yoğun emek ve uzun zaman alan bu süreçlerde verilerin doğruluğu ve güvenirliği, öngörülerin isabetli olması, revizyon yapabilme esnekliği gibi özellikler büyük önem taşır. İnovatif çözümleriyle işletmelere destek olan Logo, bütçeleme süreçlerini kolaylaştırmak, bütçe güvenilirliğini artırmak, dolayısıyla da finansal sonuçları iyileştirmek üzere Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümünü sunuyor. İşletmeler, Logo Mind Budget ile otomasyonun gücünden yararlanarak geleceğe çok daha güvenle bakıyor.


Logo Mind Budget işletmenize neler kazandırır?

 


Daha hızlı ve kolay bütçe hazırlama

Eş zamanlı hedef ve gerçekleşen bütçe karşılaştırma imkanı

Dönem bütçesi ve revize bütçe hazırlama


 


Tüm bütçe süreçleriniz için tek çözüm


Bütçe hazırlama döneminde doğru ve güncel verilerle çalışmak, isabetli bütçelerin ilk adımı oluyor. Logo Mind Budget, güçlü kontrol mekanizmalarıyla veri kontrolü sağlarken, veri giriş uygulamalarında da hataya yer bırakmayan bir sistem sunuyor. Gelişmiş yazılım mimarisi sayesinde esnek ve güvenilir bir çalışma platformu sağlayan bu çözüm, bütçe hazırlamada disiplin ve tutarlılığın garantisi oluyor. Logo Mind Budget, bütçe süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale gelmesiyle iş gücü ve zaman tasarrufu sağlarken, maliyet kontrolünü ve finansal sonuçları da iyileştiriyor. 

​Doğru öngörülerle doğru bütçeler hazırlamak için

Logo Mind Budget!

 

Veri girişi aşamasından itibaren hız ve güvenlik

İşletmenizin gelecek dönem bütçesini hazırlarken elinizdeki en değerli kaynak, verileriniz. Logo Mind Budget, maksimum doğrulukla veri girişini sağlayan yapısıyla, bütçe güvenilirliğini de artırıyor. Ayrıca Microsoft Excel ile uyumlu mimarisi sayesinde Excel’den hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Organizasyon şemaları, bütçe kalemleri, alt bütçeler, bütçe boyutları ve ödeme planları sistem üzerinde ve tek bir ekrandan kolayca tanımlanabiliyor, böylece planlanan bütçeler hızlı bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Bu sayede, bütçe hazırlama döneminde harcanan zaman ve emek de önemli ölçüde azalarak insan kaynağı tasarrufu sağlanıyor.


Esnek mimariyle farklı bütçe modelleri

Farklı işletmelerin farklı bütçe beklentilerine hitap eden ve esnek bütçe mimarisi oluşturma altyapısı sunan Logo Mind Budget istediğiniz ölçekte bütçeler hazırlamanızı sağlıyor. Dilediğiniz hiyerarşik kırılımları içeren bu bütçeler, finansal durumun farklı katmanlarda analiz edilmesine imkan veriyor.


Farklı kırılımlarda bütçeleme

Logo Mind Budget ile departman, organizasyon, şirket bazlı bütçeleme yapılabilirken, her bir bütçe içinde yer alan kalemler, hesap planına bağlı olarak oluşturulabiliyor. Herhangi bir alt bütçe, genel bütçe mimarisi içerisinde birden fazla noktaya yansıtılarak kullanılabiliyor. Böylece genel bütçenin tutarlılığı artırılıyor. Bütçede hedef ve gerçekleşen değerlerin takibi de yapılarak yüzde bazlı ve sayısal farklar alınabiliyor ve önceki yıllarla kıyaslanabiliyor. Ayrıca bütçe kalemleri hedeflere göre dağıtılmak isteniyorsa, Logo Mind Budget ile tutara, yüzdeye, bir önceki yılın tutar veya oranlarına veya çeyreklere göre çeşitli dağıtım seçenekleri kullanılabiliyor.


Bütçe konsolidasyonuyla genel tabloyu görün

Logo Mind Budget ile departman, organizasyon ya da fonksiyon bazlı hazırlanan bütçeler, yine sistem üzerinde konsolide edilebiliyor. Böylece alt bütçeler arasında uyum sağlanırken, işletmenizin genel bütçe tablosu da hızlı bir şekilde ortaya çıkarılabiliyor. Örneğin, pazarlama departmanı için hazırlanan bütçe, genel bütçeyle konsolide ediliyor ve daha sonra alt kırılımdaki bütçelere de aynı ekran üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca nakit akış raporu, gelir tablosu ve bilanço gibi finansal raporlar da Logo Mind Budget üzerinden alınabiliyor 


Geçmişi, bugünü ve geleceği tek noktadan görebilmek için Logo Mind Budget! 

Yetki bazlı giriş

Bütçe hazırlama süreci bir ekip işidir. Logo Mind Budget, ayrıntılı yetkilendirme özelliğiyle ilgili tüm kademelerin kendi yetki seviyelerine uygun ekranları görmelerini sağlıyor. Böylece hem görev tanımlamaları daha kolay yapılıyor hem de zamanlanmış görevler ve bütçe kilitleme gibi gelişmiş özelliklerle sistem daha güvenli ve etkin hale geliyor.Yetki bazlı giriş


Kolay bütçeleme

İşletmenizin yeni dönem bütçesini hazırlarken bir önceki bütçeden yararlanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Logo Mind Budget, önceki yılın bütçesini kopyalayarak bunun üzerinden yeni dönemi planlamayı mümkün kılıyor.


Bütçe üzerinde notlar alın

Zaman geçtikçe, bütçe kalemleri de artıyor ve farklılaşıyor. Logo Mind Budget, kullanıcıların bu ayrıntılı bütçe kalemleri arasında kaybolmaması ve diğer kullanıcıları da bilgilendirebilmesi için işlevsel not alma özelliği sunuyor. Bütçe üzerine eklenen açıklayıcı notlar, bir yandan çalışanlar arasındaki iletişimi ve bilgilendirmeyi güçlendirerek bütçenin güvenilirliğini artırırken, diğer yandan da bütçe takibini kolaylaştırıyor.


Global yapıya uyum

Logo Mind Budget, dövizli ve çok şirketli çalışma özelliğiyle global ölçekte faaliyet gösteren ve büyümeyi hedefleyen işletmeler için de tercih edilen bir bütçeleme çözümü olarak öne çıkıyor. Global pazarda çalışan ya da yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği işletmeler, Logo Mind Budget ile global kriterlere uygun finansal raporlar hazırlayabiliyor.


 

Dünya standartlarında bütçe hazırlama imkanı!


 

Departman, organizasyon, şirket bazlı bütçeleme ve farklı bütçelerin konsolidasyonu

Excel sayfası mantığıyla kolay bütçe tasarımı

Dövizli bütçe oluşturma

Logo Mind Insight iş analitiği çözümü ve Logo ERP çözümleriyle entegrasyon

 

Kullanıcı dostu tasarım


Arayüz tasarımlarında belirleyici unsur, kullanıcı deneyimidir. Teknoloji ile kullanıcının buluşma noktası olan arayüzler ne kadar konforlu olursa, kullanıcı deneyimi de o kadar iyileşecek, kullanılan çözümlerin benimsenme oranı artacaktır. Logo Mind Budget arayüzü de bu gerçekten yola çıkıyor. Farklı sektörlerdeki işletmelerin çalışma alışkanlıklarına yanıt veren tasarım sayesinde çalışanlar Logo Mind Budget’a hızla uyum sağlayabiliyor. Microsoft Excel hücre ve sayfa yapısına benzer tasarımıyla hızlı veri girişi sağlayan çözüm, yenilikçi, ölçeklenebilir, ortak çalışmaya açık ve bilgi işlemden bağımsız yapısıyla da kullanım kolaylığı sunuyor.

Üstün teknoloji


Esnek mimarisinin yanı sıra farklı çözümlerle kolay entegrasyon imkanı da sunan Logo Mind Budget, güçlü teknolojik altyapısıyla bütçeleme sürecini uçtan uca güvenle yönetiyor. Logo Mind Insight İş Analitiği çözümüyle entegrasyon sayesinde, Logo Mind Budget’ta yer alan tüm bilgiler istendiği şekilde raporlanabiliyor; anlık olarak görüntülenebiliyor; sıralama, filtreleme, koşullu biçimlendirme, kolon taşıma/gizleme ve çeşitli biçim değişiklikleri yapılabiliyor; raporlar tekrar kullanım için kaydedilebiliyor. Logo ERP çözümleriyle entegrasyonla da kurumsal kaynak planlama üzerinde yer alan tüm bilgiler bütçe hazırlıklarında kullanılarak raporlanabiliyor.Logo Mind Budget ile entegre çözümlerimizKurumsal kaynak planlama (ERP): İşletmelerin tüm verilerini ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde uçtan uca yönetmesini sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları, operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Geniş bir portföyden oluşan Logo ERP Çözümleri; muhasebe ve finans yönetiminden dış ticarete, tedarik süreçlerinden üretime kadar tüm operasyonlarda izlenebilirlik, etkin kontrol ve veri güvenilirliği sağlıyor. Böylece tüm işletmelerde operasyonel süreçler otomatik hale geliyor ve iş yükünün önemli ölçüde azalmasıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. Logo ERP Çözümleri her ölçekten işletmeye daha verimli iş süreçleri, daha fazla tasarruf, daha yüksek düzeyde çalışan ve müşteri memnuniyeti kazandırıyor.


İş analitiği: İşletmeler, tek başına bir anlam ifade etmeyen devasa miktardaki veriyi, anlamlı bilgilere ve dolayısıyla da değere dönüştürmeye ihtiyaç duyuyor. Logo’nun İş Analitiği Çözümleri, onlarca farklı kaynaktan gelen verileri hızla ve titizlikle işliyor; karar alma mekanizmalarına anlık bilgi ve rapor sunuyor. Bütçe yönetimi çözümüyle de bütçe süreçleri daha hızlı, esnek ve güvenle yönetiliyor. Logo İş Analitiği Çözümleri, rekabette bir adım öne çıkmanızı sağlıyor.40 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page