Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Stok Maliyet ve Maliyet Yöntemleri Nedir ?

Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yöntem Ticari sistem Yönetimi / Malzeme Yönetim Parametrelerinde belirlenir ve maliyet analiz raporları belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Stok maliyet türleri; Girişlerin Ortalaması, Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama), Dönemsel Ortalama, FIFO, LIFO ve Fiziksel Maliyet seçeneklerini içerir. Bu maliyet türleri üzerinden maliyetler hesaplanır, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınır.


Girişlerin Ortalaması yalnızca girişler dikkate alınarak yapılan stok değerleme yöntemidir. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.


Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama) maliyet yönteminde, girişler yanında çıkış hareketleri de dikkate alınarak maliyetlendirme yapılır. Her mal alış ve satış işleminde yeni bir ortalama maliyet hesaplanır.


Dönemsel Ortalama maliyet yönteminde girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki bütün çıkışlar bu birim maliyete göre maliyetlendirilir. Dönemsel ortalamanın girişlerin ortalamasından farkı ise şudur. Girişlerin ortalamasında bütün çıkışların maliyeti aynı değildir ve her çıkış o ana kadar yapılan tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir. FIFO maliyet yöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.


LIFO maliyet yönteminde firmada kullanılan veya satılan malların son alınan mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların ilk alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.


Fiziksel Maliyet yöntemi, firmaların malzemelerini lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yönteme göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen stokları için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan malzemeler için FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.

 

Maliyet ve Maliyet Yöntemleri Nedir?


Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler için yapılan harcamalara maliyet denir. Maliyet yöntemleri Fifo (First In First Out), Lifo (Last In Firs Out), Eldekilerin Ortalaması, Dönemsel Ortalama, Girişlerin Ortalaması ve Fiziksel Maliyet olmak üzere altıya ayrılır.


Fifo (First In First Out) Maliyet Yöntemi Nedir?


Fifo maliyet yöntemine göre ambara/depoya ilk giren malzemenin ilk çıkacağı varsayılarak hesaplama yapılır. Herhangi bir tarihte stok miktarı negatif olduğunda hesaplama durur ve stok maliyeti sıfır olarak hesaplanır.

Tarih

Hareket Türü

Açıklama

Miktar

B.Fiyat

Tutar

01.05.2022

Giriş

Satınalma

10

100

1.000

02.05.2022

Girlş

Satınalma

10

200

2.000

03.05.2022

Çıkış

Satış

8

175

1.400

02.05.2022 tarihi itibari ile birim maliyet : ((10 * 100 ) + (100 * 200) / (10 + 10)) = 150

Çıkış mal tutarı : 175 * 8 = 1.400

Çıkış maliyeti : 200 * 8 = 1.600 (03.05.2022 tarihindeki satışta 02.05.2022 tarihindeki stoklar çıkıldı.)

Kâr : 1.400 – 1.600 = -200

03.05.2022 tarihi itibari ile birim maliyet : ((10 * 100 ) + (2 * 200) / (2 + 10)) = 116,66

 

Eldekilerin Ortalaması Maliyet Yöntemi Nedir?

Eldekilerin ortalaması maliyet yöntemine göre hesaplama yapılırken hem girişler hem de çıkışlar dikkate alınır. Herhangi bir tarihte stok miktarı negatif olduğunda hesaplama durur ve stok maliyeti sıfır olarak hesaplanır.

Tarih

Hareket Türü

Açıklama

Miktar

B.Fiyat

Tutar

01.05.2022

Giriş

Satınalma

10

100

1.000

02.05.2022

Giriş

Satınalma

10

200

2.000

03.05.2022

Çıkış

Satış