Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - Go3 | 2.80 Versiyon Güncelleme Ekim 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.80.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.80 - Ekim 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Yansıtma işleminde işlemi durdur seçeneği eklenmeli.


Yansıtma işlemi esnasında açılan yansıtma fişi ekranlarına "durdur" seçeneği eklenerek işlemin kullanıcı tarafından durdurulabilmesi sağlanmıştır.

 

2. Yönetici konsolunda cari ve malzeme kartları için açıklama ya da kodun gelmesi parametrik olmalı.

Diğer İşlemler / Diğer / Yönetici Konsolu'nda görüntülenen cari hesap ve malzemelerin kod veya açıklamaya göre gelmesi için Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar / Genel Parametrelere Yönetici Konsolunda Malzeme ve Yönetici Konsolunda Cari Hesap parametreleri eklenmiştir. Seçenekler 'kodu kullanılsın' ve 'açıklaması kullanılsın' dır. Öndeğer 'kodu kullanılsın olarak gelmektedir.

 

3. Mahsup fişlerinde toplu basım yapılırken pdf formatında oluşan dosya isminin fiş numarası ya da belge numarasına göre oluşması filtreden seçilebilmeli.


Mahsup fişlerinde f9 menüden toplu basım işlemi için açılan ekranda basım ünitesi pdf seçiliyken oluşacak dosya isminin başına belge numarası veya fiş numarasını getirmesi için 'PDF Formatı Dosya İsmi Başlığı' filtresi eklenmiştir. 'Fiş Numarasına Göre Oluşsun 've 'Belge Numarasına Göre Oluşsun' şeklinde iki seçeneklidir.

 

4. Beyannamelerde yer alan KDV ve KDV 2 beyannamesi cari hesap unvan alanında BDP programında olduğu gibi 30 karakter kontrolü yapılmalıdır.


Beyannamelerde yer alan KDV ve KDV 2 beyannamesi cari hesap unvan alanına 30 karakter olarak aktarım yapılması sağlanmıştır.

 

5. Konsinye çıkış irsaliyesi üzeriden iade alım işlemi yapıldıktan sonra faturalandığında, faturada seri/lot bilgilerinde iade olan numaralar listelenmemelidir.


Konsinye çıkış irsaliyesi üzeriden iade alım işlemi yapıldıktan sonra faturalandığında, faturada seri/lot bilgilerinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.

Konsinye hareket dökümünde de iade ve faturalama işlemine ait kalan seri lotlu konsinye ürünler listelenebilmektedir.

 

6. Gönderilen havale ve banka işlem fişi satırlarında ithalat dosya kodu girildiğinde indirilecek kdv beyannamesine KDV tutarı olarak yansıması sağlanmalı.


Gönderilen havale ve banka işlem fişi başlıklarına "ithalat KDV" kutucuğu eklenmiştir. Bu kutucuk işaretlendiğinde ve satırlarda ithalat dosya kodu seçimi yapıldığında fişlerde girilen tutarın "İndirilecek KDV" raporuna kdv tutarı olarak yansıması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

7. Gelen e-Fatura kaydetme işleminde cari hesap kartında tanımlı ödeme tipinin öndeğer gelmesi sağlanmalı.


Gelen e-Fatura kaydetme işleminde cari hesap kartında tanımlı ödeme tipinin öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Defter Beyan Sisteminde yabancı uyruklu cariler için vergi dairesi kontrolü olmamalı.


Defter Beyan Sisteminde yabancı uyruklu cari hesaplar için vergi dairesi kontrolü yapılmaması sağlanarak belgenin uyarı alınmadan gönderilebilmesi sağlanmıştır. Cari hesap kartındaki ticari bilgiler sekmesine "Yabancı Uyruklu" alanı eklenmiştir.

 

9. Cloud connect gönder penceresinde performans geliştirmesi yapılmalı

Cloud Connect uygulaması kapsamında e-Fatura , e-Arşiv ve e-İrsaliye gönderme işlemlerinde performans iyileştirme çalışması yapılmıştır.

 

10. Fatura satırında girilen masraf merkezinin muhasebe kodları ekranındaki tevkifat satırlarına yansıyıp yansımaması parametrik olmalı.


Fatura satırında girilen masraf merkezinin muhasebe kodları ekranındaki tevkifat satırlarına yansıyıp yansımaması için "Satınalma" ve "Satış ve Dağıtım" bölümü parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi Tevkifat Satırlarına Yansımasın" seçeneği eklenmiştir.

 

11. Toplu muhasebeleştirme alanında üretim emri işlemleri gerçekleşen işlemler browserına muhasebeleştirme periyodu filtresi eklenmeli.


Muhasebeleştirme işlemleri, üretim emri işlemleri gerçekleşen işlemler ekranı filtrelerine "muhasebeleştirme periyodu" filtresi eklenerek günlük, haftalık, aylık periyotlarda muhasebeleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

12. Doküman parametrelerinde e-fatura altında "fatura gönderiminde onaya gönder adımı kullanılsın" seçeneği aktif edildiğinde onaylanacak sekmesinde faturalarda çıkar işlemi yapılarak faturanın onaya gönderilecek sekmesinde görüntülenebilmesi sağlanmalı


Doküman parametrelerinde e-fatura altında "fatura gönderiminde onaya gönder adımı kullanılsın" seçeneği aktif edildiğinde onaylanacak / gönderilecek sekmesinde faturalarda çıkar işlemi yapıldığında faturanın onaya gönderilecek / onaylanacak sekmesinde görüntülenebilmesi sağlanmıştır..

 

13. Cloud connect eşleme bilgileri sonrasında e-Fatura ekrana geldiğinde cari hesap kartında tanımlanmış ön değer ticari işlem grubu otomatik olarak fatura üst bilgisine gelmesi parametrik olmalıdır


Cloud connect ile gelen e-fatura kaydedildiğinde açılan satınalma faturasında cari hesap kartında tanımlanmış ticari işlem grubu bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.


Doküman parametreleri, e-fatura gelen seçeneklerine "Öndeğer Ticari İşlem Grubu kullanılsın" seçeneği eklenmiştir. Parametre seçili olduğunda cari hesap kartında tanımlı ticari işlem grubu bilgisi fatura başlık bölümünde bulunan ticari işlem grubu alanına aktarılmaktadır.

 

14. Dağıtım emri fişi içerisinde bulunan filtrelere ilçe/il seçenekleri eklenmeli.

Satış ve Dağıtım / Dağıtım Emirleri / Dağıtım Emri / Dağıtım Emri Filtrele penceresinde bulunan filtrelere il ve ilçe seçenekleri eklenmiştir.

 

15. Muhasebe fiş browserında fiş türüne göre sıralama yapılabilmeli.


Muhasebe Fişleri ekranında fişlerin türleri yanında bulunan trcode sayıları üzerinden sıralanması sağlanmıştır.

 

16. Satılan malın maliyeti (SMM) fişine masraf merkezi satırlarının gelmesi sağlanmalı


Toptan Satış Faturası satırlarında girilen masraf merkezi ve proje kodlarının,ilgili fatura üzerinde SMM fişi oluşturulduğunda oluşan SMM mahsup fişine yansıması sağlanmıştır.

 

17. e-Defter özelliği kullanılan firmada, gelecek aylara/yıllara ait gelir ve gider dağıtımı işlemi ile defter oluşturulan aya fiş oluşturulmamalı.

e-Defter özelliği kullanılan firmalarda ,defter dosyası oluşturulmuş tarihler için gelecek aylara/yıllara ait gelir ve gider dağıtımı işlemi mahsup fişi oluşturulması uyarı mesajı ile engellenmiştir.

 

18. Onaylama yapılan muhasebe fişlerinin olduğu tarih için yevmiye madde numaralama işlemi yapıldığında, "Numaralandırmak istediğimiz ayın mahsup fişleri onaylıdır" gibi kullanıcıya program uyarı vermeli.


Yevmiye madde numaralandırma işlemi yapılmak istenilen tarihler için onaylama işlemi yapılmış ise işlem sonunda "Numaralama işlemi yapılacak kayıt bulunamadı." uyarısı verilmesi sağlanmıştır. İlgili tarihler içinde işyerinde bazında onaylama veya kısmı tarih onaylama olduğunda ,onaysız fişler için yevmiye numaralandırma yapılmakta ve işlem sonunda "Yevmiye madde numaralama işlemi tamamlandı." mesajı alınacaktır.

 

19. Envanter raporunda konsinye fişleri dahil/hariç filtresi eklenmeli

Envanter raporu filtrelerine "Konsinye Fişleri Dahil: Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Filtrenin öndeğeri "Evet" seçeneğidir.

 

20. Siparişleri çoklu faturala işleminde düzenleme tarihini, çoklu faturalama penceresinde girilen fatura tarihinden almalı.


Siparişleri çoklu faturala işleminde faturanın düzenleme tarihi bilgisinin çoklu faturalama penceresinde girilen fatura tarihinden alınması sağlanmıştır.

 

21. Fiş satırlarında birim fiyat alanında son satınalma/son satış fiyatı seçilerek açılan malzeme/hizmet hareketleri penceresine RD Birim fiyat kolonu eklenmeli.


Satış, satınalma ve malzeme yönetimi fişleri satırlarında birim fiyat üç noktadan son satınalma fiyatı ve son satış fiyatı seçildiğinde açılan malzeme hizmet hareketleri penceresine RD, RD Birim Fiyat ve RD Birim Fiyat (Net) kolonları eklenmiştir.

 

22. Kredi kartı fişinde F7 önizleme ile fiş içindeki "Banka Hesap Bilgileri" de görünmesi sağlanmalı


Finans / Hareketler / Cari Hesap Fişlerinden ulaşılan Kredi Kartı Fişi içerisine girilen banka hesap kodu ve adının F7 önizleme ile görülebilmesi sağlanmıştır.

 

23. Fatura muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki düzenleme tarihine, kaynak fatura düzenleme tarihi yada fatura tarihinin gelmesi parametrik sağlanmalı


Fatura muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki düzenleme tarihine, kaynak fatura düzenleme tarihi ya da fatura tarihinin gelmesi için muhasebeleştirme, toplu muhasebeleştirme ve otomatik muhasebeleştirme filtrelerine "Muhasebe Fişi Düzenleme Tarihi Ataması" filtresi eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

24. Sys de bulunan zorunlu alanlara satırda hareket özel kodu 2 eklenmelidir.


Malzeme Yönetimi Fişlerinde türü malzeme olan satırlarda hareket özel kod 2'nin sys üzerinden zorunlu alan olarak tanımlanması sağlanmıştır.

 

25. Malzeme kartında "Satış Noktalarında Erişilebilir" seçeneğinin parametrik olması sağlanmalı

Malzeme yönetimi parametrelerine malzeme kartı içerisini etkileyecek şekilde 'Satış noktasında erişilebilir', 'e-iş ortamında erişilebilir', 'e-mağazada erişilebilir' seçenekleri eklenmiştir. Öndeğeri Hayır seçeneğidir.

 

26. Ambar transfer fişinde giriş çıkış ambarı aynı seçildiğinde parametreye bağlı uyarı verilmesi sağlanmalı


Ambar transfer fişinde giriş çıkış ambarları aynı seçildiğinde parametreye bağlı kullanıcının uyarılması sağlanmıştır. Malzeme yönetimi parametreleri altına "Malzeme Ambar Fişlerinde Giriş ve Çıkış Ambarı Aynı Olduğunda" parametresi eklenmiştir. Parametre seçenekleri "İşleme devam edilecek", "Kullanıcı Uyarılacak" ve "İşlem Durdurulacak" seçenekleridir. Parametrenin ön değeri "işleme devam edilecek" seçeneğidir.

 

27. Tiger işyeri açıklama alanında 31 karakter kısıtlaması olmasından dolayı entegrasyon yapılamıyor.


Tiger işyeri açıklama alanı 60 karaktere çıkarılarak entegrasyon yapılması sağlanmıştır.

 

28. Zimmet fişine proje kodu eklenmeli


Zimmet fişi içerisine "Proje Kodu" alanı eklenmiştir. Zimmet kayıtları raporu standart alanlarına "Proje Kodu" alanı eklenmiş ve zimmet fişi içerisinde seçilen proje kodu bilgilerinin raporda listelenebilmesi sağlanmıştır.

 

29. Muhasebe fişlerindeki otomatik fiş basım parametresini kaynak fiş türü bazında seçilebilmeli.

Muhasebe fişlerindeki otomatik fiş basım parametresinin kaynak fiş türü bazında seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

30. Borç takip raporunda parçalı olarak kapatılan bir hareketin toplam tutarı da listelenebilmeli.


Borç takip raporunda parçalı olarak kapatılan bir hareketin toplam tutarının da listelenebilmesi sağlanmıştır. Standart alanlar listesine "Fiş Tutarı" alanı eklenerek parçalı olarak kapanan tutarın toplamının listelenmesi sağlanmıştır.

 

31. Malzeme kartlarında tanımlanan resimlerin malzeme ekstresine getirilmesi sağlanmalı.


Malzeme Ekstresi raporuna malzeme kartı içerisine eklenen malzeme resmi ve malzeme resmi II alanlarının seçilebilmesi için standart alanlar içerisine malzeme resmi ve malzeme resmi II alanları eklenmiştir.

 

32. Sistem işletmeninde kullanıcılar listesindeki kullanıcı üzerinde f9 menü kullanıcı öndeğerlerini temizle işlemi yapıldığında log kaydı tutulması sağlanmalıdır.


Sistem işletmeninden kullanıcılar üzerinde f9 menüden yapılan kullanıcı öndeğerlerini temizleme işleminin kullanıcı izleme raporuna yansıması sağlanmıştır.

 

33. Çeki listesi raporu standart alanlarına malzeme resmi alanı eklenmeli.


Satış ve dağıtım/malzeme raporları altındaki çeki listesi raporu standart alanlarına malzeme resmi alanı ve malzeme resmi II alanı eklenmiştir.

 

34. Muhtasar beyanname 1003A ve 1003B ekler sekmesinde bulunan Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim sekmesinde ki veriler bordro plus programından aktarılabilmeli.


Muhtasar beyanname 1003A ve 1003B ekler sekmesinde bulunan Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim sekmesine Bordro plus programından veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.

BordroPlus ürürününde alınan Ar-Ge ücret bildirim raporunda, ilgili aylar için dönem filtresi bilgisi( Aylık/ 3 Aylık) aynı olacak şekilde Muhtasar beyanname 1003A / 1003B ekler bölümünde veri al işlemi ile Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bilgiler aktarılabilmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

35. Banka hesap durum raporuna bakiye vermeyenler listelensin filtresi eklenmeli.


Banka hesap durum raporuna "Bakiye Vermeyenler" filtresi eklenmiştir. Filtrenin ön değeri "Listelenmeyecek" seçeneğidir.

 

36. Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü parametresi cari bazında tanımlanabilmeli.


Sipariş/İrsaliye/Fatura aktarımlarında vade tarihinde kullanılacak kaynak fiş türü parametresinin cari bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için "sipariş/irsaliye/fatura aktarımlarında vade tarihi = hedef fiş tarihi üzerinden belirlensin/kaynak fiş üzerinden belirlensin" parametresinin kaynak fiş üzerinden belirlensin olarak seçilmiş olması gerekmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

37. İhracat operasyon fişi içerisine işlem dövizli irsaliye aktarıldığında irsaliyedeki döviz bilgisi ihracat operasyon fişinde ihracat bilgileri sekmesine de yansımalı.


İhracat operasyon fişi içerisine işlem dövizli irsaliye aktarıldığında irsaliyedeki döviz bilgisinin ihracat operasyon fişindeki ihracat bilgileri sekmesine de yansıması sağlanmıştır.

 

38. Faturalarda seçilen ticari işlem grubunda KDV uygulanmayacak seçili olduğu durumda detaylar 2 kısmında seçilen KDV muafiyet kodu satırlara yansımalıdır.


Faturalarda seçilen ticari işlem grubunda KDV uygulanmayacak seçili olduğu durumda detaylar 2 kısmında seçilen KDV muafiyet kodunun satırlara yansıması sağlanmıştır.

 

39. İthalat tarihçesine ithalat operasyon fişinde girilen belge numarası eksik geliyor.


İthalat operasyon fişi üzerinden ulaşılan İthalat tarihçesi ekranında yer alan belge numarası alanının karakter sayısı artırılarak İthalat operasyon fişinde girilen belge numarasının tamamının gösterilmesi sağlanmıştır.

 

40. Muhtasar Beyanname Veri Al- Bordro işlemlerinin işyerine göre yapılabilmesi

Muhtasar Beyanname Veri Al- Bordro işlemlerinin işyerine göre yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

41. Yoğun datalarda yüklenilen kdv listesinde üretime göre listeleme yapılıp hareket aktarılması işleminde performans iyileştirilmesi yapılmalı.


Yüklenilen kdv listesinde üretime göre listeleme yapılıp hareket aktarılması işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

42. Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) / Ekler / Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tabında “7326 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşan KKEG” satırı eklenmelidir.


Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) / Ekler / Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tabında “7326 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşan KKEG” satırı eklenmiştir

 

43. GGECICI beyannamede Ekler - Fatura bilgileri başlığının kaldırılması.


GGECICI Beyannamede Ekler - Fatura Bilgileri başlığı kaldırılmıştır.

 

44. Kdv 1 beyannamesinde tam istisna kapsamına giren işlemler sekmesinde yer alan istisna türleri alanına 339 istisna kodu eklenmeli.


Kdv 1 beyannamesinde tam istisna kapsamına giren işlemler sekmesinde yer alan istisna türleri alanına 337 ve 339 istisna kodları eklenmiştir.

 

45. Yİ-ÜFE endeks XML nin güncellenmesi


Yİ-ÜFE endeks tablosu güncellenmiştir. Sistem işletmeni / Kuruluş Bilgileri Fiyat Endeksleri ekranında bulunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ekranında güncelle işlem ile 2022 Ağustos'a kadar verilerinin aktarılması sağlanmıştır.

 

46. Malzemeler için muhasebe bağlantı kodları filtrelerine malzeme türü filtresi eklenmelidir.