top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - Go3 | 2.80 Versiyon Güncelleme Ekim 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.80.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.80 - Ekim 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Yansıtma işleminde işlemi durdur seçeneği eklenmeli.


Yansıtma işlemi esnasında açılan yansıtma fişi ekranlarına "durdur" seçeneği eklenerek işlemin kullanıcı tarafından durdurulabilmesi sağlanmıştır.

 

2. Yönetici konsolunda cari ve malzeme kartları için açıklama ya da kodun gelmesi parametrik olmalı.

Diğer İşlemler / Diğer / Yönetici Konsolu'nda görüntülenen cari hesap ve malzemelerin kod veya açıklamaya göre gelmesi için Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar / Genel Parametrelere Yönetici Konsolunda Malzeme ve Yönetici Konsolunda Cari Hesap parametreleri eklenmiştir. Seçenekler 'kodu kullanılsın' ve 'açıklaması kullanılsın' dır. Öndeğer 'kodu kullanılsın olarak gelmektedir.

 

3. Mahsup fişlerinde toplu basım yapılırken pdf formatında oluşan dosya isminin fiş numarası ya da belge numarasına göre oluşması filtreden seçilebilmeli.


Mahsup fişlerinde f9 menüden toplu basım işlemi için açılan ekranda basım ünitesi pdf seçiliyken oluşacak dosya isminin başına belge numarası veya fiş numarasını getirmesi için 'PDF Formatı Dosya İsmi Başlığı' filtresi eklenmiştir. 'Fiş Numarasına Göre Oluşsun 've 'Belge Numarasına Göre Oluşsun' şeklinde iki seçeneklidir.

 

4. Beyannamelerde yer alan KDV ve KDV 2 beyannamesi cari hesap unvan alanında BDP programında olduğu gibi 30 karakter kontrolü yapılmalıdır.


Beyannamelerde yer alan KDV ve KDV 2 beyannamesi cari hesap unvan alanına 30 karakter olarak aktarım yapılması sağlanmıştır.

 

5. Konsinye çıkış irsaliyesi üzeriden iade alım işlemi yapıldıktan sonra faturalandığında, faturada seri/lot bilgilerinde iade olan numaralar listelenmemelidir.


Konsinye çıkış irsaliyesi üzeriden iade alım işlemi yapıldıktan sonra faturalandığında, faturada seri/lot bilgilerinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.

Konsinye hareket dökümünde de iade ve faturalama işlemine ait kalan seri lotlu konsinye ürünler listelenebilmektedir.

 

6. Gönderilen havale ve banka işlem fişi satırlarında ithalat dosya kodu girildiğinde indirilecek kdv beyannamesine KDV tutarı olarak yansıması sağlanmalı.


Gönderilen havale ve banka işlem fişi başlıklarına "ithalat KDV" kutucuğu eklenmiştir. Bu kutucuk işaretlendiğinde ve satırlarda ithalat dosya kodu seçimi yapıldığında fişlerde girilen tutarın "İndirilecek KDV" raporuna kdv tutarı olarak yansıması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

7. Gelen e-Fatura kaydetme işleminde cari hesap kartında tanımlı ödeme tipinin öndeğer gelmesi sağlanmalı.


Gelen e-Fatura kaydetme işleminde cari hesap kartında tanımlı ödeme tipinin öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Defter Beyan Sisteminde yabancı uyruklu cariler için vergi dairesi kontrolü olmamalı.


Defter Beyan Sisteminde yabancı uyruklu cari hesaplar için vergi dairesi kontrolü yapılmaması sağlanarak belgenin uyarı alınmadan gönderilebilmesi sağlanmıştır. Cari hesap kartındaki ticari bilgiler sekmesine "Yabancı Uyruklu" alanı eklenmiştir.

 

9. Cloud connect gönder penceresinde performans geliştirmesi yapılmalı

Cloud Connect uygulaması kapsamında e-Fatura , e-Arşiv ve e-İrsaliye gönderme işlemlerinde performans iyileştirme çalışması yapılmıştır.

 

10. Fatura satırında girilen masraf merkezinin muhasebe kodları ekranındaki tevkifat satırlarına yansıyıp yansımaması parametrik olmalı.


Fatura satırında girilen masraf merkezinin muhasebe kodları ekranındaki tevkifat satırlarına yansıyıp yansımaması için "Satınalma" ve "Satış ve Dağıtım" bölümü parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi Tevkifat Satırlarına Yansımasın" seçeneği eklenmiştir.

 

11. Toplu muhasebeleştirme alanında üretim emri işlemleri gerçekleşen işlemler browserına muhasebeleştirme periyodu filtresi eklenmeli.


Muhasebeleştirme işlemleri, üretim emri işlemleri gerçekleşen işlemler ekranı filtrelerine "muhasebeleştirme periyodu" filtresi eklenerek günlük, haftalık, aylık periyotlarda muhasebeleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

12. Doküman parametrelerinde e-fatura altında "fatura gönderiminde onaya gönder adımı kullanılsın" seçeneği aktif edildiğinde onaylanacak sekmesinde faturalarda çıkar işlemi yapılarak faturanın onaya gönderilecek sekmesinde görüntülenebilmesi sağlanmalı


Doküman parametrelerinde e-fatura altında "fatura gönderiminde onaya gönder adımı kullanılsın" seçeneği aktif edildiğinde onaylanacak / gönderilecek sekmesinde faturalarda çıkar işlemi yapıldığında faturanın onaya gönderilecek / onaylanacak sekmesinde görüntülenebilmesi sağlanmıştır..

 

13. Cloud connect eşleme bilgileri sonrasında e-Fatura ekrana geldiğinde cari hesap kartında tanımlanmış ön değer ticari işlem grubu otomatik olarak fatura üst bilgisine gelmesi parametrik olmalıdır


Cloud connect ile gelen e-fatura kaydedildiğinde açılan satınalma faturasında cari hesap kartında tanımlanmış ticari işlem grubu bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.


Doküman parametreleri, e-fatura gelen seçeneklerine "Öndeğer Ticari İşlem Grubu kullanılsın" seçeneği eklenmiştir. Parametre seçili olduğunda cari hesap kartında tanımlı ticari işlem grubu bilgisi fatura başlık bölümünde bulunan ticari işlem grubu alanına aktarılmaktadır.

 

14. Dağıtım emri fişi içerisinde bulunan filtrelere ilçe/il seçenekleri eklenmeli.

Satış ve Dağıtım / Dağıtım Emirleri / Dağıtım Emri / Dağıtım Emri Filtrele penceresinde bulunan filtrelere il ve ilçe seçenekleri eklenmiştir.

 

15. Muhasebe fiş browserında fiş türüne göre sıralama yapılabilmeli.


Muhasebe Fişleri ekranında fişlerin türleri yanında bulunan trcode sayıları üzerinden sıralanması sağlanmıştır.

 

16. Satılan malın maliyeti (SMM) fişine masraf merkezi satırlarının gelmesi sağlanmalı


Toptan Satış Faturası satırlarında girilen masraf merkezi ve proje kodlarının,ilgili fatura üzerinde SMM fişi oluşturulduğunda oluşan SMM mahsup fişine yansıması sağlanmıştır.

 

17. e-Defter özelliği kullanılan firmada, gelecek aylara/yıllara ait gelir ve gider dağıtımı işlemi ile defter oluşturulan aya fiş oluşturulmamalı.

e-Defter özelliği kullanılan firmalarda ,defter dosyası oluşturulmuş tarihler için gelecek aylara/yıllara ait gelir ve gider dağıtımı işlemi mahsup fişi oluşturulması uyarı mesajı ile engellenmiştir.

 

18. Onaylama yapılan muhasebe fişlerinin olduğu tarih için yevmiye madde numaralama işlemi yapıldığında, "Numaralandırmak istediğimiz ayın mahsup fişleri onaylıdır" gibi kullanıcıya program uyarı vermeli.


Yevmiye madde numaralandırma işlemi yapılmak istenilen tarihler için onaylama işlemi yapılmış ise işlem sonunda "Numaralama işlemi yapılacak kayıt bulunamadı." uyarısı verilmesi sağlanmıştır. İlgili tarihler içinde işyerinde bazında onaylama veya kısmı tarih onaylama olduğunda ,onaysız fişler için yevmiye numaralandırma yapılmakta ve işlem sonunda "Yevmiye madde numaralama işlemi tamamlandı." mesajı alınacaktır.

 

19. Envanter raporunda konsinye fişleri dahil/hariç filtresi eklenmeli

Envanter raporu filtrelerine "Konsinye Fişleri Dahil: Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Filtrenin öndeğeri "Evet" seçeneğidir.

 

20. Siparişleri çoklu faturala işleminde düzenleme tarihini, çoklu faturalama penceresinde girilen fatura tarihinden almalı.


Siparişleri çoklu faturala işleminde faturanın düzenleme tarihi bilgisinin çoklu faturalama penceresinde girilen fatura tarihinden alınması sağlanmıştır.

 

21. Fiş satırlarında birim fiyat alanında son satınalma/son satış fiyatı seçilerek açılan malzeme/hizmet hareketleri penceresine RD Birim fiyat kolonu eklenmeli.


Satış, satınalma ve malzeme yönetimi fişleri satırlarında birim fiyat üç noktadan son satınalma fiyatı ve son satış fiyatı seçildiğinde açılan malzeme hizmet hareketleri penceresine RD, RD Birim Fiyat ve RD Birim Fiyat (Net) kolonları eklenmiştir.

 

22. Kredi kartı fişinde F7 önizleme ile fiş içindeki "Banka Hesap Bilgileri" de görünmesi sağlanmalı


Finans / Hareketler / Cari Hesap Fişlerinden ulaşılan Kredi Kartı Fişi içerisine girilen banka hesap kodu ve adının F7 önizleme ile görülebilmesi sağlanmıştır.

 

23. Fatura muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki düzenleme tarihine, kaynak fatura düzenleme tarihi yada fatura tarihinin gelmesi parametrik sağlanmalı


Fatura muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki düzenleme tarihine, kaynak fatura düzenleme tarihi ya da fatura tarihinin gelmesi için muhasebeleştirme, toplu muhasebeleştirme ve otomatik muhasebeleştirme filtrelerine "Muhasebe Fişi Düzenleme Tarihi Ataması" filtresi eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

24. Sys de bulunan zorunlu alanlara satırda hareket özel kodu 2 eklenmelidir.


Malzeme Yönetimi Fişlerinde türü malzeme olan satırlarda hareket özel kod 2'nin sys üzerinden zorunlu alan olarak tanımlanması sağlanmıştır.

 

25. Malzeme kartında "Satış Noktalarında Erişilebilir" seçeneğinin parametrik olması sağlanmalı

Malzeme yönetimi parametrelerine malzeme kartı içerisini etkileyecek şekilde 'Satış noktasında erişilebilir', 'e-iş ortamında erişilebilir', 'e-mağazada erişilebilir' seçenekleri eklenmiştir. Öndeğeri Hayır seçeneğidir.

 

26. Ambar transfer fişinde giriş çıkış ambarı aynı seçildiğinde parametreye bağlı uyarı verilmesi sağlanmalı


Ambar transfer fişinde giriş çıkış ambarları aynı seçildiğinde parametreye bağlı kullanıcının uyarılması sağlanmıştır. Malzeme yönetimi parametreleri altına "Malzeme Ambar Fişlerinde Giriş ve Çıkış Ambarı Aynı Olduğunda" parametresi eklenmiştir. Parametre seçenekleri "İşleme devam edilecek", "Kullanıcı Uyarılacak" ve "İşlem Durdurulacak" seçenekleridir. Parametrenin ön değeri "işleme devam edilecek" seçeneğidir.

 

27. Tiger işyeri açıklama alanında 31 karakter kısıtlaması olmasından dolayı entegrasyon yapılamıyor.


Tiger işyeri açıklama alanı 60 karaktere çıkarılarak entegrasyon yapılması sağlanmıştır.

 

28. Zimmet fişine proje kodu eklenmeli


Zimmet fişi içerisine "Proje Kodu" alanı eklenmiştir. Zimmet kayıtları raporu standart alanlarına "Proje Kodu" alanı eklenmiş ve zimmet fişi içerisinde seçilen proje kodu bilgilerinin raporda listelenebilmesi sağlanmıştır.

 

29. Muhasebe fişlerindeki otomatik fiş basım parametresini kaynak fiş türü bazında seçilebilmeli.

Muhasebe fişlerindeki otomatik fiş basım parametresinin kaynak fiş türü bazında seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

30. Borç takip raporunda parçalı olarak kapatılan bir hareketin toplam tutarı da listelenebilmeli.


Borç takip raporunda parçalı olarak kapatılan bir hareketin toplam tutarının da listelenebilmesi sağlanmıştır. Standart alanlar listesine "Fiş Tutarı" alanı eklenerek parçalı olarak kapanan tutarın toplamının listelenmesi sağlanmıştır.

 

31. Malzeme kartlarında tanımlanan resimlerin malzeme ekstresine getirilmesi sağlanmalı.


Malzeme Ekstresi raporuna malzeme kartı içerisine eklenen malzeme resmi ve malzeme resmi II alanlarının seçilebilmesi için standart alanlar içerisine malzeme resmi ve malzeme resmi II alanları eklenmiştir.

 

32. Sistem işletmeninde kullanıcılar listesindeki kullanıcı üzerinde f9 menü kullanıcı öndeğerlerini temizle işlemi yapıldığında log kaydı tutulması sağlanmalıdır.


Sistem işletmeninden kullanıcılar üzerinde f9 menüden yapılan kullanıcı öndeğerlerini temizleme işleminin kullanıcı izleme raporuna yansıması sağlanmıştır.

 

33. Çeki listesi raporu standart alanlarına malzeme resmi alanı eklenmeli.


Satış ve dağıtım/malzeme raporları altındaki çeki listesi raporu standart alanlarına malzeme resmi alanı ve malzeme resmi II alanı eklenmiştir.

 

34. Muhtasar beyanname 1003A ve 1003B ekler sekmesinde bulunan Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim sekmesinde ki veriler bordro plus programından aktarılabilmeli.


Muhtasar beyanname 1003A ve 1003B ekler sekmesinde bulunan Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim sekmesine Bordro plus programından veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.

BordroPlus ürürününde alınan Ar-Ge ücret bildirim raporunda, ilgili aylar için dönem filtresi bilgisi( Aylık/ 3 Aylık) aynı olacak şekilde Muhtasar beyanname 1003A / 1003B ekler bölümünde veri al işlemi ile Ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bilgiler aktarılabilmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

35. Banka hesap durum raporuna bakiye vermeyenler listelensin filtresi eklenmeli.


Banka hesap durum raporuna "Bakiye Vermeyenler" filtresi eklenmiştir. Filtrenin ön değeri "Listelenmeyecek" seçeneğidir.

 

36. Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü parametresi cari bazında tanımlanabilmeli.


Sipariş/İrsaliye/Fatura aktarımlarında vade tarihinde kullanılacak kaynak fiş türü parametresinin cari bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için "sipariş/irsaliye/fatura aktarımlarında vade tarihi = hedef fiş tarihi üzerinden belirlensin/kaynak fiş üzerinden belirlensin" parametresinin kaynak fiş üzerinden belirlensin olarak seçilmiş olması gerekmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

37. İhracat operasyon fişi içerisine işlem dövizli irsaliye aktarıldığında irsaliyedeki döviz bilgisi ihracat operasyon fişinde ihracat bilgileri sekmesine de yansımalı.


İhracat operasyon fişi içerisine işlem dövizli irsaliye aktarıldığında irsaliyedeki döviz bilgisinin ihracat operasyon fişindeki ihracat bilgileri sekmesine de yansıması sağlanmıştır.

 

38. Faturalarda seçilen ticari işlem grubunda KDV uygulanmayacak seçili olduğu durumda detaylar 2 kısmında seçilen KDV muafiyet kodu satırlara yansımalıdır.


Faturalarda seçilen ticari işlem grubunda KDV uygulanmayacak seçili olduğu durumda detaylar 2 kısmında seçilen KDV muafiyet kodunun satırlara yansıması sağlanmıştır.

 

39. İthalat tarihçesine ithalat operasyon fişinde girilen belge numarası eksik geliyor.


İthalat operasyon fişi üzerinden ulaşılan İthalat tarihçesi ekranında yer alan belge numarası alanının karakter sayısı artırılarak İthalat operasyon fişinde girilen belge numarasının tamamının gösterilmesi sağlanmıştır.

 

40. Muhtasar Beyanname Veri Al- Bordro işlemlerinin işyerine göre yapılabilmesi

Muhtasar Beyanname Veri Al- Bordro işlemlerinin işyerine göre yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

41. Yoğun datalarda yüklenilen kdv listesinde üretime göre listeleme yapılıp hareket aktarılması işleminde performans iyileştirilmesi yapılmalı.


Yüklenilen kdv listesinde üretime göre listeleme yapılıp hareket aktarılması işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

42. Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) / Ekler / Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tabında “7326 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşan KKEG” satırı eklenmelidir.


Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) / Ekler / Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tabında “7326 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşan KKEG” satırı eklenmiştir

 

43. GGECICI beyannamede Ekler - Fatura bilgileri başlığının kaldırılması.


GGECICI Beyannamede Ekler - Fatura Bilgileri başlığı kaldırılmıştır.

 

44. Kdv 1 beyannamesinde tam istisna kapsamına giren işlemler sekmesinde yer alan istisna türleri alanına 339 istisna kodu eklenmeli.


Kdv 1 beyannamesinde tam istisna kapsamına giren işlemler sekmesinde yer alan istisna türleri alanına 337 ve 339 istisna kodları eklenmiştir.

 

45. Yİ-ÜFE endeks XML nin güncellenmesi


Yİ-ÜFE endeks tablosu güncellenmiştir. Sistem işletmeni / Kuruluş Bilgileri Fiyat Endeksleri ekranında bulunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ekranında güncelle işlem ile 2022 Ağustos'a kadar verilerinin aktarılması sağlanmıştır.

 

46. Malzemeler için muhasebe bağlantı kodları filtrelerine malzeme türü filtresi eklenmelidir.


Genel muhasebe altında yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları Malzemeler muhasebe kodu tanımlarına "Malzeme Türü" filtre seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

47. Satınalma parametrelerine, alınan hizmet faturası satınalma faturasının kayıt numaralama şablonunu kullansın seçeneği eklenmeli


Satınalma parametreleri ekranına "Alınan Hizmet Faturası Satınalma Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın" seçeneği eklenmiştir.

 

48. Mahsup fişi yazdırıldığında açıklama alanına göre satır sıralama yapılabilmeli


Mahsup fişi yazdırıldığında "Açıklama" alanına göre satır sıralaması yapılabilmesi sağlanmıştır


Muhasebe parametrelerinde bulunan fiş sıralaması parametresine Açıklama + Tutar + Hesap / Açıklama + Hesap + Tutar / Açıklama seçenekleri eklenmiştir.


Eski kayıtların açıklama alanına göre yazdırılması için parametrede değer seçildikten sonra ilgili fişte değiştir kaydet işlemi yapılarak doğru sırada kaydedilmesi sağlandıktan sonra yazma işleminde de doğru sıra ile gösterilmesi sağlanacaktır.

 

49. Cari hesap kartında seçilen kur türü banka işlemlerinde banka hesabı içerisinde seçili olan kur türüne baskın gelmeli


Cari hesap kartında seçilen kur türünün, banka işlemlerinde banka hesabı içerisinde seçili olan kur türüne baskın gelmesi sağlanmıştır. Finans parametrelerine "Banka İşlemlerinde Cari Hesap Kur Türü Baskın Olsun" parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değer "Hayır" seçeneğidir.

 

50. Banka Ekstresi Raporuna Hareket Görmeyenler Filtresi Eklenmelidir.

Banka ekstresi raporuna "Hareket görmeyenler = listelenecek/listelenmeyecek" filtresi eklenmiştir. Filtrenin öndeğer seçimi "listelenmeyecek" seçeneğidir.

 

51. Fatura içerisinde tevkifatlı malzeme var ise e-Fatura tipinin otomatik tevkifat olarak belirlenmesi sağlanmalı


Fatura satırında tevkifat uygulansın işaretli malzeme/hizmet satırı girildiğinde e-fatura/e-arşiv bilgileri ekranında fatura tipi seçeneği tevkifat olarak gelmesi sağlanmıştır. Fatura da cari seçimi yapıldıktan sonra satır girişi yapılması gerekmektedir.

 

52. Diğer İşlemler Modülünde Yer Alan Finansal Hatırlatıcı, Otomatik Kayıt Ekle, Tamamlanmamış Kayıtlar, Öndeğer Masaüstü Seçimi Kullanıcı İşlem Yetkilerine Eklenmeli


Genel tanımlamalar altında bulunan "Etiketleme Sihirbazı ,Genel Arama, Zamanlanmış Görevler ve Yönetici Konsolu" yetkileri işlem yetkisi ağacında "Diğer İşlemler" sekmesine taşınmıştır.

 

53. Barkod ile eklenen malzemenin, miktarına göre malzeme fiyat kartı kontrolü sağlanmalı.


Barkod okutma işlemiyle eklenen malzemenin satırdaki miktarına göre malzeme fiyat kartı kontrolü yapılması sağlanmıştır.

 

54. Skonsol tahsilat taksitler ekranında ödeme tipi havale seçildiğinde burada banka seçilemediği için fiş boş oluşuyor.


Skonsol uygulamasında taksit ödemeleri ekranında ödeme tipi banka havale/eft olarak seçildiğinde banka hesap kodunun ilgili bankanın hesap listesinden seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

55. Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) penceresinde, sipariş fiş özel kodu filtresi kullanıldığında siparişteki mamul ve girdiler listelenmeli.


Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) penceresinde, sipariş fiş özel kodu filtresi kullanıldığında siparişteki mamul ve ilgili mamul girdilerinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

56. Finans/İşlemler/e-Fatura mükellef kontrol seçeneği ile bütün cari hesapları kontrol et işleminde performans iyileştirmesi yapılmalı.


Finans modülü işlemler altında yer alan e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde GİB üzerinden tüm mükelleflerin listesi indirilmeden ,servis üzerinden kontrollerin yapılması sağlanarak performans iyileştirmesi yapılmıştır.


 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Gelen ihraç kayıtlı satınalma faturasına F9 menüden e-Fatura/e-Arşiv görüntüle denildiğinde EXMLDOMSyntax hatası alınıyor.


Connect uygulamasından gelen faturalar sisteme "İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası" türünde kaydedildikten sonra e-Fatura/e-Arşiv görüntüle seçeneği ile görselin alınması sağlanmıştır.

 

2. Yeniden değerleme yapıldıktan sonra değerleme amortismanı hayır olarak güncellendiğinde dönemsel amortisman negatif olarak hesaplanmaktadır.


Yeniden değerleme yapıldıktan sonra değerleme amortismanı hayır olarak güncellenerek amortisman hesaplamasının doğru değerler ile yapılması sağlanmıştır.

 

3. Seviyelere göre standart reçete maliyetleri raporunda ikinci seviye girdi satırlarının miktarları hatalı geliyor.


Seviyelere göre standart reçete maliyetleri raporunda ikinci seviye girdi satırlarının miktarları doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

4. Skonsol 3 ürününde çoklu ödeme seçeneği seçilerek tutar girişi yapıldıktan sonra kalan ödeme tutarı girişi yapılıp ödeme tipi seçilmek istendiğinde, ödeme tutarı fatura tutarından fazladır uyarısı alınıyor.

Skonsol 3 ürününde çoklu ödeme seçeneği seçilerek tutar girişi yapıldıktan sonra kalan ödeme tutarı girişi yapılıp ödeme tipi seçildiğinde uyarı alınmadan ödeme satırının kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

5. Gelecek aylara ait gelir/gider dağılımı yapılan hizmet faturasında dağıtım yapılan satırdan önceki satırda birim fiyat boş ise muhasebe bağlantı kodları hatalı gelmektedir.

Gelecek aylara ait gelir/gider dağılımı yapılan satınalma ve satış faturalarında birim fiyatsız satırlar olduğunda, tanımlı muhasebe kodlarının gelmesi ve faturaların muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

6. İhraç kayıtlı satınalma faturası öneri durumunda oluşturulduğunda muhasebeleştirme yapılmaması sağlanmalı


İhraç kayıtlı satınalma faturaları öneri durumundayken muhasebeleştirme işlemi yapılamaması sağlanmıştır.

 

7. İş akış yönetimi/ana kayıtlar/iş akış mesajları ekranında eklenen dosyalara tıklandığında ilgili dosyalar açılamıyor.


İş akış mesajları ekranında mesaja eklenen dosyalara tıklandığında ilgili dosyalar açılması sağlanmıştır.

 

8. İrsaliyelerde toplu faturalama yaparken irsaliyede seçili olan e-fatura tipi faturaya aktarılmıyor.


İrsaliyelerde toplu faturalama yaparken irsaliyede seçili olan e-fatura tipinin faturaya aktarılması sağlanmıştır.

 

9. Aynı ada sahip olan birden fazla şahıs firması için kasadan gider pusulası girilip muhtasar beyanname 1003A alındığında ödemeler sekmesinde adresi sekmesinde bu carilerin hepsi için ilk carinin adresi geliyor.


Aynı ada sahip olan birden fazla şahıs firması için aynı dönemde kasadan gider pusulası girilip muhtasar beyanname 1003A alındığında, ödemeler sekmesinde veri al yapıldığında ilgili carinin adres bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

10. Skonsol3 uygulamasında satış noktalarında geçerli olmayan carilerin kodları müşteri kodu alanına manuel yazıldığında seçilebilmektedir.


Ticari üründe girilen ve 'Satış Noktalarında Erişilebilir' işaretli olmayan cari hesapların SKonsol 3 uygulamasında müşteri kodu alanına yazılması durumunda 'Bu kodlu bir cari hesap bulunamadı' uyarısı vermesi sağlanmıştır.

 

11. Mali dönem bağımsız çalışılan firmada yıl geçişi yapıldıktan sonra e-Defter dönemleri arasında yevmiye madde numarasının bir önceki dönemi takip etmesi kontrolü yapılmıyor.


e-Defter yevmiye dosyası oluşturulurken, ilgili ayın yevmiye numarası bir önceki ayın son yevmiye numarasını takip etmiyorsa uyarı verilerek dosyanın oluşturulması engellenmiştir.

 

12. Muhasebe hesap planı üzerinde f9 menü hareketler ekranında proje kodu filtresi verilirse masraf merkezi karakterleri hatalı geliyor.


Muhasebe hesap planı üzerinde f9 menü hareketler ekranında, proje kodu veya masraf merkezi filtresi verilirse masraf merkezi ve proje kodu alanlarında doğru verinin gösterilmesi sağlanmıştır.

 

13. Satış faturaları ve GÇB listesine iptal edilen ihraç operasyon fişi yansımaktadır.


İptal edilen ihracat operasyon fişlerinin e-beyannameler / satış faturaları ve gçb listesinde listelenmemesi sağlanmıştır.

 

14. Satış sözleşmesinden sipariş ve siparişten fatura oluşturulduğunda faturanın senaryo bilgisi boş oluşuyor.


e-Fatura uygulaması kapsamında satış teklifi ve satış sözleşmesi üzerinden sipariş oluşturulduktan sonra ilgili siparişlerden fatura oluşturulduğunda, faturanın senaryo bilgisinin dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

15. Pencere boyutları saklansın işaretli olmasına rağmen stok işlem merkezinde yapılan kolon ayarları varsayılana dönmektedir.


İzle / Seçenekler / Pencere boyutları saklansın işaretli olduğunda stok işlem merkezi penceresinde yapılan boyut değişikliklerinin kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

16. Satışı yapılıp değer düşüklüğü hesaplatılan sabit kıymet gider kaydı için ilgili satırda muhasebeleşme işareti yoksa giderin değer düşüklüğü siliniyor ve dönemsel amortisman hesaplanıyor.


Satışı yapılıp değer düşüklüğü hesaplatılan sabit kıymet gider kaydı için ilgili satırda muhasebeleşme işareti yoksa, sonraki aylarda amortisman hesaplanıyordu. Hesaplama yapılmaması sağlanmıştır.

 

17. Siparişlerde satır statüleri kapatılmasına rağmen sipariş içerisinde bekleyen miktar bilgisi silinmiyor.

Siparişlerde satır statüleri kapatıldığında, sipariş içerisinde bekleyen miktarın silinmesi sağlanmıştır.

 

18. Satış sipariş fişine değiştir ile giriş yapılarak malzeme satırında F9 talep hareketi ile ilişkilendir seçildiğinde çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınıyor.


Satış sipariş fişine değiştir ile giriş yapılarak malzeme satırında F9 talep hareketi ile ilişkilendir seçildiğinde çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınmaması sağlanmıştır.

 

19. Firma detaylarında e-mutabakat altında e-mutabakat sunucuya gönderilsin seçili ise alacak bakiyesi veren cari hesap üzerinde f9 menüden ekstre gönder yapıldığında Object Reference Not Set To An Instance hatası alınıyor.


Firma detaylarında e-mutabakat altında e-mutabakat sunucuya gönderilsin seçili ise alacak bakiyesi veren cari hesap üzerinde f9 menüden ekstre gönder yapıldığında uyarı mesajı almadan başarılı olarak mail gönderilebilmesi sağlanmıştır.

 

20. Cari hesap kartında ekstre için tanımlanan mail adresleri 80 karakterden fazla olduğunda e-mutabakat sunucuya gönderilsin işaretli ise cari hesap browserı üzerinden ekstre gönder yapıldığında e-posta adresleri geçerli değildir uyarısı alınıyor.


Cari hesap kartında ekstre için tanımlanan mail adresleri 80 karakterden fazla olduğunda e-mutabakat sunucuya gönderilsin işaretli ise cari hesap browserı üzerinden ekstre gönderiminde bütün adreslere gönderimi sağlanmıştır.

 

21. İthalat masrafı olan alınan hizmet kartında dağıtım tipi sonradan değiştirildiğinde dağıtım fişine dağıtım bilgisi yanlış yansımaktadır.


İthalat masrafı olan alınan hizmet kartında dağıtım tipi değiştirildiğinde yeni dağıtım tipi bilgisinin dağıtım fişine yansıması sağlanmıştır.


Hizmet kartında Dağıtım Tipi değeri değiştirildikten sonra İthalat Operasyon Fişi nde değiştir-kaydet işlemi yapılmalıdır.

 

22. Dönemsel ortalama maliyet yöntemi kullanıldığında malzeme virman fişi ile birlikte oluşan üretimden giriş fişine maliyet ataması yapılmıyor.


Dönemsel ortalama maliyet yöntemi kullanıldığında malzeme virman fişi ile birlikte oluşan üretimden giriş fişine maliyetlendirme işlemi sonrasında maliyet ataması yapılması sağlanmıştır.

 

23. J-hr tiger entegrasyonunda personel muhasebe bağlantı kodlarında yer alan p51 formülü doğru değer getirmiyor.


J-hr tiger entegrasyonunda personel muhasebe bağlantı kodlarında yer alan p51 formülünün doğru mahsuplaşması sağlanmıştır.

 

24. İhracat operasyon fişi ile mahsup fişinin dövizli tutarları arasında kuruş farkları oluşuyor.


İhracat operasyon fişi üzerinde intaç tarihi girildikten sonra muhasebeleştirme işlemi yapılmak istendiğinde oluşan mahsup fişi ile tutarların aynı gelmesi sağlanmıştır.

 

25. Araç gideri seçilerek girilen bir alınan hizmet faturası kopyalanarak araç gideri olmayan bir hizmet kartı seçildiğinde STLINE tablosunda kkeg alanları güncellemiyor.


Boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresinin değeri "evet" olduğunda; alınan hizmet faturası (araç gideri kutucuğu işaretli olan bir hizmet satırı olan) kopyalanarak yeni faturada satırda araç gideri olmayan bir hizmet kartı seçildiğinde STLINE tablosunda KKEG alanlarının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

26. Satış irsaliyesinde satır tipi sabit kıymet ve satır sayısı yüksek olması durumunda irsaliye faturalandığında ilk satırdaki sabit kıymet kaydı kolonunda yer alan bilgi değişmektedir.


Satış irsaliyesinde sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendir seçilerek satırlara eklenen sabit kıymetlerin faturalama işleminde Sabit Kıymet Kodu kolonunun doğru değeri getirmesi sağlanmıştır

 

27. Seviyelere göre malzeme kullanım listesinde reçete kodu veya reçete özel kodu verilmesine rağmen mamulün diğer reçetelerine ait miktarlarda listelendiğinden yüklenilen kdv listesinde üretime göre listeleme yapıldığında miktarlar fazla kullanılıyor.


Seviyelere göre malzeme kullanım listesinde reçete kodu veya reçete özel kodu verilmesine rağmen mamulün diğer reçetelerine ait miktarların listelenmemesi ve yüklenilen kdv raporunda üretime göre listeleme yapıldığında miktarların doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

28. Yabancı uyruklu cari hesap kopyalanıp açılan cari hesap kartında adres alanına metin olarak giriş yapılıp mahalle, ilçe, il açıklamalarına - (tire) işareti koyulduktan sonra adresin yanındaki üç noktaya tıklandığında access violation hatası alınıyor.


Yabancı uyruklu cari hesap kopyalanıp açılan cari hesap kartında adres alanına metin olarak giriş yapılıp mahalle, ilçe, il açıklamalarına - (tire) işareti koyulduktan sonra adresin yanındaki üç noktaya tıklandığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

29. Satınalma faturasında F9 sözleşme aktar ile satınalma sözleşmesi aktarılarak miktar değiştirildiğinde sözleşmenin bekleyen miktarı yanlış oluşuyor.


Satınalma Teklif Yönetiminden satınalma sözleşmesi içerisine birimi 1 yıl = 12 ay olan bir malzeme ile ay üzerinden miktar girildiğinde satınalma faturasına f9 menü üzerinden sözleşme aktar seçeneğiyle sözleşme aktarılıp fatura miktarına sözleşme içerisindekinden daha az girildiğinde sözleşmede bekleyen miktarın doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

30. Konsinye hareketi aktarılan satış faturası tamamlanmamış kayıtlar üzerinden kaydedilir ise faturaya istinaden konsinye çıkış irsaliyesi oluşması gerekirken toptan satış irsaliyesi oluşuyor.


Fatura içerisine irsaliye aktarımı veya konsinye aktarımı yapılıp fatura kaydedilmeden herhangi bir neden ile program kapandığında mükerrer kayıt oluşmaması için ilgili kayıtlar için programa girişte tamamlanmamış kayıt oluşmaması sağlanmıştır.

 

31. Otomatik kampanya uygulama aktif ise kampanya da bir değişiklik olduğunda, gibe başarılı şekilde gönderilen, kampanya uygulanmış faturaya değiştir ile girilip kaydedildiğinde kampanya da yapılan değişiklik faturaya uygulanıyor.


Otomatik kampanya uygulama aktif ise kampanya da bir değişiklik olduğunda, GİB'e başarılı şekilde gönderilen, kampanya uygulanmış faturaya değiştir ile girilip kaydedildiğinde kampanya da yapılan değişiklik faturaya uygulanmaması sağlanmıştır.

 

32. Hizmet faturası olarak eklenen cari hesap kur faturası muhasebeleştirilmek istendiğinde İşlem döviz tutarı olmayan satırlar bulunmaktadır mesajı alınarak muhasebeleştirme yapılamıyor.


Hizmet faturası olarak eklenen cari hesap kur faturasında yerel para biriminden farklı döviz türü seçilmiş muhasebe hesabı tanımlandığında muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

 

33. Sayım Fazlası fişinde birim fiyat yoksa maliyetlendirme servisi sonrası outcost atandığından Envanter raporu outcost değerini dikkate alıyor.


Sayım fazlası fişinde birim fiyat olmadığı zaman maliyetlendirme (cost) işlemi sonrasında envanter raporu ile ayrıntılı maliyet analizi raporları arasında tutar farkı oluşmaması sağlanmıştır.

 

34. İşlem dövizli fişlerde seçilen muhasebe hesabı dövizli ise fiş muhasebeleştirildiğinde, oluşan mahsup fişinin kur bilgisinde fişte girilen döviz kuru yerine günlük döviz kuru geliyor.


İşlem dövizli fişlerde seçilen muhasebe hesabı dövizli ise fiş muhasebeleştirildiğinde, oluşan mahsup fişinin kur bilgisinde fişte girilen döviz kurunun gelmesi sağlanmıştır.

 

35. Üretim emri gerçekleşen miktar girişinde F9 Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Otomatik Oluşturma ve Toplu Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Otomatik Oluşturma işleminde çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınması


Üretim emri gerçekleşen miktar girişi ekranında F9 menüde bulanan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Otomatik Oluşturma ve Toplu Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Otomatik Oluşturma işlemlerinin mesaj alınmadan yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

36. Yüklenilen KDV Listesinde ctrl+f tuş kombinasyonu ile seçilen değerler beyanname kapatılıp açıldığında ön değerde seçilenler gelmemektedir.


Yüklenilen KDV Listesi beyannamesinde Ctrl + F tuş kombinasyonu ile açılan pencerede seçilen değerlerin e-Beyanname kapatılıp açıldıktan sonra da gelmesi sağlanmıştır.

 

37. MUHSGK1003A beyannamesinde ödemeler sekmesinde ödeme tipi yok seçilerek ödemeye ait düzenlenen belge tarihi boş bırakılarak kayıt edilen ödeme satırının tarihini BDP ye 00/00/0 olarak atıyor.


MUHSGK1003A beyannamesinde ödemeler sekmesinde ödeme tipi yok seçilerek ödemeye ait düzenlenen belge tarihi boş bırakılarak kayıt edilen ödeme satırının tarihinin BDP'de boş olarak gözükmesi sağlanmıştır.

 

38. Kullanıcıya e-İrsaliye yetkilerinde sadece e-irsaliye gönder yetkisi ve gelen e-faturalar yetkisi verildiğinde tüm e-irsaliye menüleri açık geliyor ve işlem yapılabiliyor.


e-İrsaliye ve e-faturalar yetkilerinin birlikte doğru çalışması sağlanmıştır.

 

39. Toplu amortisman hesaplama işleminde Access Violation hatası alınıyor.


Toplu amortisman hesaplama işleminin hata alınmadan tamamlanması sağlanmıştır.

 

40. Siparişe teslim tarihi atamasında, varyant takipli mamulün reçetesinde seçilen ve varyant takipli olmayan yarı mamullerin girdileri için temin önerisi oluşturulmuyor.


Siparişe teslim tarihi atamasında, varyant takipli mamulün reçetesinde seçilen ve varyant takipli olmayan yarı mamullerin girdileri için temin önerisi oluşturulması sağlanmıştır.

 

41. Birden fazla kullanıcı aynı anda ilgili irsaliye ile işlem yaptığında boş satırlı satış faturası oluşarak satış faturası browserında tutarı ile listelenmektedir.


Birden fazla kullanıcının aynı anda program üzerinde işlem yaparken ,irsaliyelerde faturalama işlemi sırasında başka bir kullanıcı aynı irsaliyeye değiştir ile giriş yapmak istediğinde veya başka bir faturaya ilgili irsaliyeyi aktarmak istediğinde başka bir kullanıcı tarafından ilgili irsaliyenin kullanıldığı uyarısının verilmesi sağlanmıştır.

 

348 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page