top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - GO3 | 2.84 Versiyon Güncelleme Nisan 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.84.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.84 - Nisan 2023 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Bilanço Tablosu tarih aralığına göre alınabilmeli.


Bilanço Tablosu ve Kar/Zarar Tablosu'nun tarih aralığına göre alınabilmesi sağlanarak rapor filtre seçeneklerine "Bitiş Tarihi" filtresi eklenmiştir.

 

2. Alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarında hizmeti alanın/verenin kodu/adı kısmında ünvan yazılıp f10 a basıldığında açılan cari hesaplar browserında cursor ilgili carinin üzerine gelmeli.

Alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarında hizmeti alanın/verenin kodu/adı kısmında ünvanın tamamı ya da belli bir kısmı yazılıp f10 a basıldığında açılan cari hesaplar ekranında imlecin ilgili cari hesap üzerinde gelmesi sağlanmıştır.

 

3. e-Beyannameler/Damga Vergisi html olarak alınabilmeli.


e-Beyannameler/Damga Vergisi'nin html olarak alınabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

4. Hizmet kartlarında malzeme kartında olduğu gibi detaylı bilgi alanı olması talep edilmektedir.


Alınan / Verilen hizmet kartlarına "Detaylı Bilgi (Türkçe)" ve "Detaylı Bilgi (İngilizce) alanları eklenmiştir.

 

5. Satınalma faturası içerisinde girilen hizmet satırları maliyet dağıtım fişine yansıtılabilmeli.


Maliyet Dağıtım Fişi, Dağıtılacak Hizmetler Fiş Türü kısmına "Satınalma Faturası", "Toptan Satış Faturası", "Perakende Satış Faturası" seçenekleri eklenerek satınalma ve satış faturası içerisindeki hizmet satırının maliyet dağıtım fişine yansıması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

6. Tax Free özelliğinde kaydedilen satış faturasının muhasebe kodları ekranında geliştirme yapılması.


Tax Free özelliğinde kaydedilen Satış Faturası'nın Muhasebe Kodları ekranında geliştirme yapılarak KDV Hesabı karşı hesap olarak kapatılacak şekilde muhasebe kaydı oluşması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

7. Muhasebe hesabı tanımlar sekmesinde yer alan Açıklama (1) ve Açıklama (1) karşılık alanları dolu olduğu durumda mahsup fişi yazdırılmak istenildiğinde Açıklama (1) alanı gelmeli.


Muhasebe parametrelerine "Hesap Açıklamalarının Karşılıkları Yazdırılsın : Hayır/Evet" eklenmiştir. Parametre öndeğeri "Evet" olarak ayarlanmıştır. Mahsup fişleri yazdırılırken, ilgili parametreye bakılarak kart açıklaması veya dil karşılığının getirilmesi sağlanmıştır.

 

8. Alınan ve verilen hizmet faturasında detaylar 2 alanına pasaport numarası eklenmeli.


Alınan / Verilen hizmet faturaları, detay bilgiler ekranına "Pasaport No" alanı eklenmiştir.

 

9. Muhasebe işlem merkezinde bir muhasebe hesabı üzerinde f9 menü muavin defter al yapıldığında açılan muavin defter penceresine açıklama sütunu eklenmeli.

Muhasebe işlem merkezinde muhasebe hesabı üzerinden muavin defter al işlemi yapıldığında açılan pencereye açıklama kolonu eklenmiştir.

 

10. Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunda pasif bölümünde BDP de olup beyannamelerde olmayan hesaplar eklenmeli.


Kurumlar Vergisi Beyannamesinde - Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir - Tek Düzen Hesap Planı - Pasif bölümünde yer alan 'V. Öz Kaynaklar - B. Sermaye Yedekleri' bölümüne 6. ve 7. satırlar eklenmiştir.

 

11. Teklif fişi miktar kontrolünü seçeneği parametreye bağlanarak öndeğer seçili gelmesi sağlanmalı.


Teklif fişi miktar kontrolü seçeneği parametreye bağlanarak öndeğer olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.

 

12. Finans Parametreleri /Cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar parametresi içerisine Özel Kod ve Veri Aktarım No bilgileri eklenerek kopyalanıp kopyalanmayacağı parametrik olmalı.


Finans parametrelerinde yer alan "Cari kart kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar " parametre seçeneklerine "Veri aktarım No" , "Özel kod" , "Özel kod2" , "Özel kod3" , "Özel kod4" ve "Özel kod5" seçenekleri eklenmiştir.

Parametre seçeneğine göre seçilmiş olan alanlar için, cari hesap kopyalaması yapıldığında yeni cari hesap kartına taşınması sağlanmıştır.

 

13. Sipariş sevki ile oluşturulan irsaliye iade alınıp ,sipariş sevkedilebilir duruma geldiğinde sipariş içerisinden satır silinmesi engellenmeli.


Sipariş sevki ile oluşturulan irsaliye iade alınıp ,sipariş sevk edilebilir duruma getirildiğinde sipariş içerisinden satır silinmesi engellenmiştir.

 

14. Muhasebe fiş tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihi de otomatik olarak güncellenebilmeli.

Muhasebe parametrelerine "Muhasebe Fiş Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi Güncellensin : Hayır/Evet" seçeneği eklenerek muhasebe fiş tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihinin değişmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

15. 2023 yılı GTIP kodları listesinin güncellenmesi


2023 yılı GTIP kodları listesi güncellenmiştir.

 

16. Birebir Muhasebeleştirme İşlemi Sonucu Log Dosyası Açılıp Açılmayacaği Parametrik Olmalıdır.


Muhasebeleştirme işlemi sonucu log ekranının açılıp açılmaması parametreye bağlanmıştır. Muhasebeleştirme kontrol parametrelerine "Muhasebeleştirme İşlemi Sonrasında Log Ekranı Gösterilsin : Hayır/Evet" parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değeri "Evet" seçeneğidir.

 

17. Gönderilen havale/eft fişlerinde yapancı para transfer işlemlerinde kullanılabilmesi için ödeme bilgi alanı eklenmeli


Gönderilen Havale/EFT fişi alanlarına "Ödeme Bilgi" alanı eklenmiştir.

 

18. Malzeme kartı dış ticaret bilgileri alanına rejim şekli eklenmeli.


Malzeme Yönetimi/Ana Kayıtlar/Malzemeler kartında Dış Ticaret Bilgileri tabına Rejim şekli alanı eklenmiştir. İhracat operasyon fişleri ve İthalat operasyon fişlerinde önce cari hesap sonra malzeme seçildiğinde malzeme içine girilmiş rejim şeklinin fişlere yansıması sağlanmıştır.

 

19. Fiş üzerinde kullanıcı iade al dediği zaman malzeme kullanım dışındaysa uyarısı vermeli ve fişi kaydedilememelidir.


İrsaliye ve faturalarda iade al ve iade et işlemlerinde, kaynak fişteki malzeme ve hizmet satırlarından kullanım dışı olan satırlar kontrol edilerek, kullanım dışı olan malzeme ve hizmetlerin yeni oluşturulan fişin satırına yansımaması sağlanmıştır.

 

20. SGK Prim Kesintisi oranı boş olan müstahsil makbuzu içerisine değiştir ile girilip ambar bilgisi değiştirildiğinde SGK Prim Kesintisi oranı hesaplanmaktadır. Oranın hesaplanmaması talep edilmektedir.


Müstahsil Makbuzu içerisindeki tüm oranların, ambar değişikliği yapıldığında müstahsil parametrelerindeki oranlara göre güncellenip güncellenmemesi uyarı mesajı ile kullanıcı seçimine bırakılmıştır.

 

21. Kullanıcı yetkilerinde günlük kur girişi yetkisi kapalı olduğunda hareketlerde üç nokta ile döviz türleri arasında seçim yapılabilmeli.


Kullanıcı yetkilerinde Günlük Kur Girişi yetkisi kapalı olduğunda hareketlerde üç nokta ile döviz türleri arasında seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

22. Satış ve satınalma fiyat güncelleme ekranında malzeme türleri arasına genel malzeme sınıfı ve tablolu malzeme sınıfı seçenekleri eklenmeli.


Satış ve satınalma fiyat güncelleme ekranlarında malzeme türleri filtre seçenekleri arasına "Genel Malzeme Sınıfı" ve "Tablolu Malzeme Sınıfı" seçenekleri eklenmiştir.

 

23. Kredi Kartı Fiş Tahsilatındaki Filtre Ekranında Hesap Kodu Filtresinden Gelen Seçim Ekranında Kullanım Dışı Banka Hesapları Da Listeleniyor.


Kredi kartı fiş tahsilatındaki filtre ekranında hesap kodu filtresiyle açılan ekranda kullanım dışı banka hesaplarının listelenmemesi sağlanmıştır.

 

24. Fatura browserında F7 önizleme penceresine malzeme açıklama 2, varyant açıklama 2 malzeme açıklama 3 ve net tutar kolonları eklenmeli.


Fatura browserında F7 önizleme penceresine Malzeme Açıklama 2, Varyant Açıklaması 2, Malzeme Açıklama 3 ve Net Tutar kolonları eklendi.

 

25. Fiş ve Faturalar Üzerinden Muhasebe Kodları Ekranına Ulaşıldığında Açıklama Kolonunda Kart Kodları ile Açıklama Bilgileri de Listelensin.


Fiş ve faturalar üzerinden muhasebe kodları ekranına ulaşıldığında açıklama kolonunda kart kodları ile açıklama bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

26. Veri aktarımı(Excel'den) seçeneğinde girilen hizmet kartları için Açıklama 2 alanına ait bilgilerde girilebilmeli ve aktarımı yapılabilmeli.


Veri Aktarımı (Excel'den) seçeneğinde girilen hizmet kartları için "Açıklama 2" alanına ait bilgilerin girilip aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

27. Cari hesap kartındaki ad soyad alanı karakter sayısı arttırılmalı.


Cari hesap kartı ,e-Müstahsil bilgileri ve e-SMM bilgileri ekranındaki Ad ve Soyadı alanları 50 karaktere uzatılmıştır.

 

28. Devam ediyor statüsündeki iş emirleri F9 seçeneklerinde Rework/Takım Boz seçeneklerinin gelmesi sağlanmalı.


Devam ediyor statüsündeki iş emirleri üzerinde ,sağ tuş menü seçeneklerinde Rework /Takım Boz işlemi seçeneklerinin gelmesi sağlanmıştır.

 

29. Mühendislik değişikliği işleminde, revizyon için ürün reçete kodu alanında ... (Üç Nokta) ile açılan pencerede Ctrl+F arama seçeneklerine Üretim Reçetesi ve Fason Reçetesi seçenekleri eklenmeli.


Mühendislik Değişikliği İşlemleri formunda yer alan reçete kodu / açıklaması alanlarından ürün reçeteleri ekranına ulaşıldığında , ekranın altında yer alan seçeneklerdeki "Filtreler" seçeneğinin aktif olarak gelmesi sağlanmıştır. Filtreler seçeneği ile ekranlarda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

30. Satış siparişinde sipariş üzerinden veya satırda mamül reçete standart maliyeti, ürün reçete ağaç menüsü gibi görüntülenebilmeli.


Satış sipariş fişi satırları üzerindeki F9 - sağ tuş menüsüne "Ürün Reçetesi Ağacı" seçeneği eklenmiştir. Seçeneğe tıklandığında malzemeye bağlı ürün reçeteleri ekranı açılacak ve istenilen reçete üzerinde sağ tuş yapılarak "Ürün Reçetesi Ağacı" formu açılabilecektir.

 

31. Serbest bölgeye ihracat e-Fatura kesimi kapsamında F9 e-Fatura bilgiler ekranına eklenen "Gümrük'e Gönder" parametresinin aktif gelmesi sağlanmalı.


Serbest bölgeye düzenlenen ihracat operasyon fişinde e-fatura kullanıcısı işaretli cari hesap kartı seçildiğinde F9 e-Fatura Bilgiler ekranında bulunan "Gümrük'e Gönder" seçeneğinin aktif gelmesi sağlanmıştır.

 

32. Malzeme sınıf ağacında kullanım dışı olan malzemelerin listelenmesi parametrik olması sağlanmalı.


"Malzeme / Malzeme Sınıf Ağacı" formuna "Kayıt Statüsü" seçimi eklenerek listelemenin parametrik olması sağlandı.

 

33. Muhasebe hesap kartı içerisinde döküman yönetimi kullanılabilmesi sağlanmalı.

Muhasebe Hesap Kartı ekranında sol alt koseye "Doküman" butonu eklenerek Kets Döküman Yönetim Sisteminin çalışması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

34. Fiyat değiştirme limiti uygulamasında, fişte fiyat limit aşımı olan malzeme kartı listelenmesi sağlanmalı.


Fiyat Değiştirme Limiti uygulamasında fişte fiyat limit aşımı olan malzeme kartı kodunun listelenmesi sağlanmıştır.

 

35. İhtar mektubu gönderim filtrelerine mailde giden dosya adını kullanıcının belirleyebilmesi için seçenek eklenmeli.


İhtar mektubu gönderim işlemi filtrelerine "Dosya Adı" filtre seçeneği eklenmiştir.

 

36. Satış siparişinde cari hesap koduna müdahale edilememesi kullanıcı bazında yetkilendirilebilmeli.


Sipariş/İrsaliye/Fatura fişlerinde cari hesap bilgi alanları için Finans - Ana Kayıtlar - Cari hesaplar - Seç yetki kontrolü yapılması sağlanmıştır.

 

37. e-Fatura, e-Arşiv uygulaması kapsamında faturada KDV muafiyet kodu öndeğer geldiğinde e-Fatura tipi istisna olarak güncellenmeli.


e-Fatura, e-Arşiv uygulaması kapsamında faturada KDV muafiyet kodu öndeğer geldiği durumda e-Fatura/ e-Arşiv tipi bilgisinin "İstisna" olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

 

38. Kasa işlemleri toplu kayıt ekle cari hesap tahsilat ve ödeme hareketlerinde cari döviz bilgileri girişi yapılabilmeli.


Kasa işlemleri ekranında toplu kayıt ekle menü seçeneği üzerinden cari hesap tahsilat ve ödeme hareketlerinde cari döviz bilgileri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

39. Devir çeki olarak eklenen müşteri çeki ekranına T.C. Kimlik/Vergi No alanı eklenmeli.


Devir çeki olarak eklenen müşteri çeki ekranına T.C. Kimlik/Vergi No alanı eklenmiştir.

 

40. Muavin defterde devreden durum satırında devreden işlem dövizi (id) tutarının dolu gelmesinin sağlanması.


Muavin defterde devreden durum satırında devreden işlem dövizi (id) tutarının raporlama yapması sağlanmıştır.


İlgili tarih aralığındaki hareketler aynı döviz türünde olduğunda, rapor ID türü filtresi kontrolü yapılmadan değer basılır. Farklı döviz türünde hareketler içerirse tüm türler seçili olduğunda değer basmaz, raporlanmak istenen ilgili döviz türü filtrelerden seçilmelidir.

 

41. Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde muhasebe hesabı kontrolü parametresi aktif olduğunda fatura üzerinde f9 menü muhasebe kodları ekranında kkeg hesabı ve kkeg kdv hesabı için de kontrol yapılmalı.


Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde muhasebe hesabı kontrolü parametresi aktif olduğunda fatura üzerinde f9 menü muhasebe kodları ekranında KKEG ve KKEG KDV hesapları için de kontrol yapılması sağlanmıştır.

 

42. Ek vergi kartında ek vergi matrahını etkileyecek seçenek eklenmesi.


Ek Vergi kartına "Ek Vergi Matrahını Etkiler" seçeneği eklenmiştir.

 

43. İthalat ve İhracat operasyon fişlerinde ek vergi bilgileri listelenmeli.


İthalat ve İhracat Operasyon fişlerinde çoklu ek verginin çalışması ve ek vergi bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

44. Fiş satırlarında çoklu ek vergi kartı tanımın da Ek Vergi Matrahı Etkiler seçeneğinin çalışması sağlanmalı.


Fiş satırlarında çoklu ek vergi kartı tanımında Ek Vergi Matrahı Etkiler seçeneğinin çalışması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

45. Çoklu seçim yapılan Dialog ekran güncellemesi yapılmalı.


Çoklu seçim yapılan Dialog ekran güncellemeleri yapılmıştır.

 

46. Alınan hizmet faturasında dış ticaret tipi yön tuşlarıyla değiştirilebilmeli.


Alınan hizmet faturasında satırlarda bulunan dış ticaret tipi yön tuşlarıyla değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

47. Barkodla sevkiyat işleminde sipariş miktarı kontrolü=işlem durdurulacak seçili olması durumunda iade faturası kesilirken sipariş kontrolü yapılmaması.


İade faturası eklenirken malzeme girişinin sipariş kontrolü yapılmadan "barkod girişi" seçeneğiyle yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

48. Fatura browserında sevkiyat hesabı kodu ve açıklaması listelenmeli.


Fatura Browserı'nda Sevkiyat Hesabı Kodu Ve Açıklaması alanlarının listelenmesi sağlanmıştır.

 

49. Cari hesap kartları toplu olarak grup şirketine bağlanabilmeli.


Cari Hesap kartlarının toplu olarak grup şirketine bağlanabilmesi sağlandı. Cari Hesap Kartları, "Toplu Güncelle" menüsüne "Grup Şirketi Kodu" seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

50. Fatura satırlarında sipariş tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmalı.


Fatura satırlarında sipariş tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

51. Satış/satınalma siparişleri onay bilgisi ekranında yer alan durumu bilgisi öndeğer belirlenebilmeli.


Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Sipariş Durumu bölümünden tanımlanan değerlerden birinin öndeğer seçilebilip sipariş fişleri onay bilgisi ekranlarına yansıması sağlanmıştır.

 

52. Invcalc Fonksiyonunda İntaç Tarihine Göre Filtreleme Yapılabilmeli.


Invcalc fonksiyonunda İntaç Tarihine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

InvCalc ve InvCalc1 fonksiyonları Filtre Detayı kısmına INTACD1 ve INTACD2 filtreleri eklenmiştir. 54, INTACD1, İntaç Başlangıç Tarihi 55, INTACD2, İntaç Bitiş Tarihi

Örnek :

=@_INVCALC(104;"0000000000000011";"01.02.2023";"30.03.2023";"INTCD1:[30.03.2023];INTCD2:[30.03.2023]";1;1)

=@_INVCALC1(104;"GZD2023000000014";"01.01.2023";"30.03.2023";"INTCD1:[11.02.2023];INTCD2:[30.03.2023]";1;1)

 

53. Excel aktarım şablonunda malzeme kartlarında Barkod 4 ve Barkod 5 alanları aktarılabilmeli.


Araçlar/Veri Aktarımı (Excel'den) malzeme kartı aktarımı yapılırken Barkod 4 ve Barkod 5 alanlarınında aktarımı yapılabilmesi için şablona Barkod 4 ve Barkod 5 eklenmiştir.

 

54. Karşı sipariş oluştururken sevk edilmiş miktarları dikkate alma parametresi evet olduğu durumda tamamı sevkedilmiş siparişler için karşı sipariş oluşturulabilmeli.


Ticari sistem yönetimi/ satış ve dağıtım ve satınalma parametrelerinde karşı sipariş oluştururken sevk edilmiş miktarları dikkate alma parametresi evet seçilerek tamamı sevk edilen sipariş üzerinden karşı sipariş oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

 

55. Satınalma emri tarihinden öncesine teklif girildiğinde "Satınalma Emri Tarihinden Öncesine Girilen Satınalma Teklifi Var" uyarısı alınmalı.


Satınalma Emri tarihinden öncesine Teklif girildiğinde, "Satınalma Teklif Tarihi, ilişkili Satınalma Emir Fişlerinin Tarihinden öncedir!" uyarısı alınması sağlanmıştır.

 

56. İrsaliye için onaylama ya da kilitleme işlemi yapıldı ise bağlı fatura için f9- muhasebe kodlarına müdahale edilemiyor.


Faturaya bağlı irsaliye üzerinde f9/onaylama veya kilitleme işlemi yapıldığında bağlı olduğu fatura üzerinde muhasebe kodlarında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

57. Sipariş browserında durumu sevkedilebilir olan siparişler için S harfi yazılmalı.


Sipariş ekranlarında durumu sevkedilebilir olan siparişlerde "S" harfinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

58. Müşteriye iade edilen çekler bordrosu kaydedildiğinde açılan cari hesap borç İşlemleri ekranındaki satış elemanı kodu zorunlu alanlara eklenmeli.


Müşteriye iade edilen çekler bordrosu kaydedildiğinde açılan cari hesap borç işlemleri ekranındaki satış elemanı kodu zorunlu alanlara eklenmiştir.

 

59. Kullanıcı işlem yetkilerine günlük döviz kurlarını değiştir yetkisi eklenmeli.


İşlem yetkileri ağacındaki "Günlük Döviz Kurları" yetkileri altına "Elle Günlük Kur Girişi" yetkisi eklenmiştir. İlgili yetkiye sahip olmayan kullanıcı günlük döviz kurları tablosunda kurlar üzerinde manuel değişiklik yapamayacaktır. Ayrıca "Günlük Kur Girişi" yetkisinin ismi "Otomatik Günlük Kur Girişi" olarak değiştirilmiştir. Bu yetki eskisi gibi kullanıcının otomatik olarak günlük kurları indirip indirememesi yetkisini kontrol edecektir.

 

60. Üretim emirleri browserına reçete kodu ve reçete açıklaması kolonu eklenmeli.


Üretim Emirleri ekranına Reçete Kodu ve Reçete Açıklaması kolonları eklenmiştir.

 

61. Borç Yaşlandırma Raporu Filtrelerine Satış Elemanı Kodu Filtresi Eklenmeli.


Borç Yaşlandırma Raporu filtre seçeneklerine "Satış Elemanı Kodu","Satış Elemanı Adı" ,"Satış Elemanı Statüsü","Satış Elemanı Pozisyonu Kodu" filtre seçenekleri eklenmiştir.

 

62. Excelden hizmet kartı aktarımında hizmet grup kodu aktarılabilmeli.


Excel üzerinden hizmet kartı aktarımında hizmet grup kodu aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

63. Excel aktarım şablonunda cari hesap kartı aktarırken grup şirketi kodu aktarılabilmeli.


Excel aktarım şablonunda Cari Hesap Kartı aktarırken Grup Şirketi Kodu'nun aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

64. Otomatik varyant ataması yapılırken özellik açıklamasının varyantın açıklaması alanına gelmesi sağlanmalı.


Otomatik Varyant Ataması yapılırken özellik açıklamasının varyantın açıklaması alanına gelmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

65. Sysde Zorunlu Alanlarda Sipariş Alanına Temin Tarihi Eklenmeli.


Sipariş zorunlu alanlarına "Temin Tarihi" eklenmiştir.

 

66. Fatura içerisinde detaylar tabında bağlı irsaliye ekranında fişin tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihinin değişmesi oarametrik olmalı.


"İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin" parametresine göre fatura detaylar sekmesi bağlı irsaliyeler penceresindeki fişin tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihinin de değişmesi sağlanmıştır.

 

67. İhracat Operasyon Fişleri Browser Filtrelerine Satış Elemanı Kodu Ve Varış Ülke Kodu Filtreleri Eklenmeli.


İhracat Operasyon Fişleri filtre seçeneklerine Satış Elemanı Kodu ve Varış Ülke Kodu ; İthalat Operasyon Fişleri filtre seçeneklerine Satış Elemanı Kodu ve Çıkış Ülke Kodu filtreleri eklenmiştir.

 

68. Cloud Connect de gelen fatura üzerinde sağ tık menüsüne ubl den şablonla yeniden oku seçeneği eklenmeli.


Cloud Connect Gelen e-Faturalar ekranında F9 menüsüne "UBL den Şablonla Oku" ve "UBL den Yeniden Oku" seçenekleri eklenmiştir.

Gelen e-fatura için F9- UBL den Şablonla Oku seçeneği ile ilgili fatura şablonu seçilerek gerekli eşlemeler yapılarak ilgili faturanın kaydedilmesi sağlanabilir.

Aynı kayıt için şablonsuz olarak işlem yapılmak istendiğinde "UBL den Yeniden Oku" denilerek fatura kaydedilebilir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

69. Ticari işlem grubu ek vergi cari hesaba yansıtılmayacak seçeneğinin , operasyon fişleri içinde çalışması sağlanmalı.


Ticari işlem gruplarında “Ek vergi cari hesaba yansıtılmayacak “ seçeneğinin ithalat ve ihracat operasyon fişleri, satış ve satın alma faturalarında da çalışması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

70. Amortisman hesaplanırken hesaplama türü azalan bakiyeler seçili olan amortisman hesaplamasında muhasebe kodları penceresinde KKEG Hesabı satırı gelmesi sağlanmalı.


Amortisman hesaplanırken hesaplama türü azalan bakiyeler seçili olan amortisman hesaplamasında muhasebe kodları penceresinde "KKEG Hesabı" satırının gelmesi sağlanmıştır.


 


Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Oracle veri tabanında, çek çıkış cari hesaba bordrosunda kendi çekimiz için kesilen çekler muhasebe koduna ilk sıradaki muhasebe kodu geliyor.


Oracle veri tabanında, çek çıkış cari hesaba bordrosunda, cari hesap için grup şirket işaretliyken kendi çekimiz için kesilen çekler muhasebe koduna tanımlı olan banka için uygun muhasebe kodunun atanması sağlanmıştır.

 

2. Oracle veri tabanında toplu amortisman hesaplama işleminde OraOLEDB: ORA-01795: Bir listedeki ifadelerin maksimum sayısı 1000 dir mesajı alınıyor.


Oracle veri tabanında toplu amortisman hesaplama işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

3. İrsaliye fatura aktarılıp çoklu ek vergi uygulanmak istendiğinde vergilerden biri uygulanmıyor.


İrsaliye fatura aktarılıp çoklu ek vergi uygulandığında tüm vergilerin satıra yansıması sağlanmıştır.

 

4. Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile girilip kampanya temizlenir ise fatura kaydedildiğinde otomatik kampanya uygulanmıyor.

Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile açılarak kampanya temizle yapıldığında fatura kaydet işleminde otomatik kampanya uygulanması sağlanmıştır.

 

5. Rapor üretici raporlarında Detaylı Cari Hesap Ekstresi Raporu alındığında raporlanacak kayıt bulunamadı mesajı alınıyor.

Rapor üretici raporlarında Detaylı Cari Hesap Ekstresi Raporunda sadece cari hesap kodu, sadece cari hesap unvanı veya hiçbir filtre verilmeden raporlama yapabilmesi sağlanmıştır.

 

6. Kısmi ödeme yapılan çeke bağlı oluşan kasadan çek tahsili işlemi üzerinde f9 menüden yaz seçeneğine tıklanıldığında raporlanacak kayıt bulunamadı uyarısı alınıyor.


Kısmi ödeme yapılan çeke bağlı oluşan kasadan çek tahsili işlemi üzerinde f9 menüden yaz seçeneğine tıklandığında alınan uyarı kaldırılmıştır.

 

7. Eski döneme bankadan çek ödemesi/senet ödemesi eklendiğinde banka işlem no alanındaki numara yeni dönem şablonundan değer getiriyor.


Eski döneme bankadan çek ödemesi/senet ödemesi eklendiğinde banka işlem no alanındaki numaranın doğru döneme ait olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Çalışma tarihi sabitlenip üretim emri kopyalama yapıldığında çalışma tarihi dikkate alınmıyor, günün tarihi ile üretim emri oluşuyor.


Çalışma tarihi sabitlenip üretim emri kopyalama yapıldığında çalışma tarihinin sabitlenen tarih gelmesi sağlanmıştır.

 

9. Amortisman süresi (itfa) dolan sabit kıymet için amortisman süresi dolduğu yılda yeniden değerleme yapılarak sonraki yılda amortisman hesaplandığında Sabit Kıymet Değeri(D.S.) ve Birikmiş Amortisman(D.S.) eşit gelmiyor.


Amortisman süresi (itfa) dolan sabit kıymet için amortisman süresi dolduğu yılda yeniden değerleme yapılarak sonraki yılda amortisman hesaplandığında Sabit Kıymet Değeri(D.S.) ve Birikmiş Amortisman(D.S.) hesaplamalarının eşit gelmesi sağlanmıştır.

 

10. E-müstahsil giden kutusunda otomatik durum sorgulama çalışmıyor.


e-Devlet/Parametreler/Doküman Parametreleri/e-Müstahsil/Belge durumu otomatik sorgulansın seçili olduğunda gönderilen e-müstahsil belgelerinin otomatik sorgulanması sağlanmıştır.

 

11. İhracat operasyon fişinde sadece lotlu malzemeler seçildiğinde yaz tasarımda son satırdaki bilgiler mükerrer gelmektedir.


İhracat operasyon fişinde sadece lotlu malzemeler seçildiğinde yaz tasarımda son satırdaki bilgilerin diğer sayfalarda tekrar listelenmemesi sağlanmıştır.

 

12. Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandığında faturaya değiştir ile girilip satırda miktarsal değişiklik yapıldığında kampanya oranı yanlış hesaplanıyor.


Kağıt faturada otomatik kampanya uygulandıktan sonra faturaya değiştir ile girilip satırdaki ürün miktarında değişiklik yapıldığında kampanya oranı yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.

 

13. Konsinye giriş/çıkış hareketleri ile envanter raporu kontrol edildiğinde ambar bazında miktarlar farklı gelmektedir.

Konsinye giriş/çıkış hareketleri ile envanter raporu kontrol edildiğinde ambar bazında miktarların doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

14. İzle/seçeneklerde pencere büyültme büyük ya da daha büyük seçeneği ile kullanıldığında cari hesaplar browserında büyültme olmuyor.


İzle/seçeneklerde pencere büyültme büyük ya da daha büyük seçeneği ile kullanıldığında cari hesap kartaları ekranında büyüme olması sağlanmıştır.

 

15. Karşı sipariş oluşturulmuş bir sipariş üzerinde f9 menüden karşı siparişlere girildiğinde sipariş içerisindeki satır sayısı kadar mükerrer kayıt listeleniyor.


Karşı sipariş ile oluşturulmuş bir sipariş üzerinde f9 menüden karşı siparişler seçeneğine tıklandığında doğru şekilde siparişler ekranına yansıması sağlanmıştır.

 

16. Kullanıcının 0 numaralı işyeri yetkisi yok ise müşteri çek ve senetleri raporunda diğer işyerlerine girilen devir çekleri listelenmiyor.


Kullanıcının 0 numaralı işyerine yetkisi olmadığı durumda müşteri çek ve senetleri raporunda diğer işyerlerine girilen devir çeklerinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

17. Hizmet faturasında dağıtım başlangıç tarihi bir sonraki yılın ilk ayı değil ise gelecek yıllara ait gelirlerin/giderlerin aylara dağıtılması sonucunda oluşan mahsup fişinde borç/alacak arasında fark oluşuyor.

Hizmet faturasında dağıtım başlangıç tarihi bir sonraki yılın ilk ayı değil ise gelecek yıllara ait gelirlerin/giderlerin aylara dağıtılması sonucunda oluşan mahsup fişinde borç/alacak arasında farkın oluşmaması sağlanmıştır.

 

18. Firma kopyalama öncesi yüklenilen kdv listesine eklenen fatura satır referansı ile firma kopyalama sonrası girilen fatura satır referansları aynı ise bu fatura yüklenilen kdv listesi beyannamesinde gelmiyor.


Yüklenilen Kdv Listesi'ne aktarılan faturalar için firma kopyalama öncesi ve sonrası referans çakışması olması durumunda faturaların beyannameye yansıması sağlanmıştır.

 

19. Oracle database kullanılan firmada e-fatura mükellef kontrol işlemi çalıştırıldığında either bof or eof is true or the current record has been deleted requested operation requires a current record uyarısı alınıyor.


Oracle veri tabanı kullanılan firmada e-fatura mükellef kontrol işlemi çalıştırıldığında alınan uyarı kaldırılmıştır.

 
348 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page