top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger | GO Wings Yazılımında Finansal Hatırlatıcı Özelliği

Alım, satış, çek, senet ,kredi kartı, cari hesap borç/alacak ve banka kredi işlemlerinin ödeme/tahsilat vadelerini, alınan ve verilen siparişlerin temin ve teslimatlarını takip etmek, programa girişlerde belirli bir süre içerisinde ilgili işlem tarihleri arasında kullanıcıları uyarmak için kullanılan özelliktir.


İlgili kullanıcıya hatırlatılması istenen ödeme, tahsilat, temin ve teslimatlar Zamanlanmış Görevler penceresindeki Finansal Hatırlatıcı menü seçeneği ile kaydedilir. Program açıldığında "İzle - Seçenekler - Kullanıcı Seçeneklerinde yer alan "Finansal Hatırlatıcı Aktifleşme Süresi" alanında dakika bazında girilen süre sonunda Finansal Hatırlatıcı penceresi otomatik olarak ekrana gelir.


Ticari sistemde kayıtlı olan, işlem tarihi dışında, gerçekleşme tarihi bulunan hareketlerin, gerçekleşme gününe bir hafta kala veya günü bir hafta geçmesi durumunda kullanıcıya hatırlatma yapılarak takip edilmesi amacıyla kullanılan ekrandır. Finansal Hatırlatıcı tanımlamaları ile:

  • Hatırlatma yapılacak işlemler seçilir.

  • Hatırlatmaların hangi kullanıcı veya kullanıcılara yapılacağı belirlenir.

  • Hatırlatma için oluşan kayıtlar üzerinden, hatırlatmaya konu olan işlemlere kolaylıkla ulaşılabilir.

Gelecek 7 gün içerisinde gerçekleşmesi gereken ve geçmiş 7 gün içinde gerçekleşmeyen işlemler ayrı sekmeler halinde ekranda listelenir. Pencerenin üstündeki tablo kullanılarak Ödeme, Tahsilat, Teslimat ve Teminler bir haftalık program çerçevesinde ayrı ayrı listelenebilir. Herhangi bir işlemin üzerindeyken pencerenin alt kısmında yer alan "İşlemi İncele" seçeneği kullanıldığında ilgili işlem formu inceleme amaçlı ekrana gelir.Logo Tiger3 | GO Wings | Finansal Hatırlatıcı Özelliği

Finansal Hatırlatıcı penceresine program kullanım süresince tekrar ulaşmak için sağ alt köşedeki "Gizle" seçeneği kullanılır. Bu seçenek tıklandığında Finansal Hatırlatıcı penceresi alt menüde simge durumuna gelir. Pencere tamamen kapatıldığında ise, üst menüdeki Finansal Hatırlatıcı seçeneği kullanılarak hatırlatıcı tekrar ekrana getirilebilir.


Finansal Hatırlatıcı ile hatırlatılması istenen ödeme, tahsilat, temin ve teslimatları kaydetmek için veya var olan kayıtların üzerinde değişiklik yapmak için Zamanlanmış Görevler penceresinde yer alan Finansal Hatırlatıcı düğmesi kullanılır.


Finansal Hatırlatıcı Bilgileri:


Kodu: Finansal hatırlatıcıya ait tanım kodudur.


Açıklaması: Kayıt için açıklayıcı bilginin girildiği alandır.


Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi: Kaydın hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirlemek için kullanılan alanlardır.


Aktif: Finansal hatırlatıcı kaydının aktif olup olmadığı bu alanda belirlenir. Aktif kutucuğu işaretli olan kayıtlar hatırlatılacak kayıtlardır. Finansal hatırlatıcı ilk eklendiğinde bu alan öndeğer olarak işaretli gelir.


Kullanıcılar: Hatırlatılacak finansal işlemler için uyarılacak olan kullanıcı veya kullanıcıların belirlendiği alandır.


Tutarı: Finansal uyarıcının hangi tutar aralığındaki işlemler için kullanılacağı bu alanda belirlenir.


Hatırlatılacak İşlem Türleri: Finansal hatırlatıcının hangi işlemlerin kaydı için geçerli olacağı bu alanlardan belirlenir. Ödemeler, Tahsilatlar, Teslimatlar ve Teminler başlıklarını taşır. Aynı anda birden fazla işlem türü seçilebilir.

21 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page