top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - GO3 | 2.85 Versiyon Güncelleme Mayıs 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.85.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.85 - Mayıs 2023 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Kasadan eklenen faturalarda da gelecek aylara/yıllara ait gelir gider dağıtımı yapılabilmeli.


Kasadan düzenlenen faturaların gelecek dönemlere ait gelir ve gider dağıtımının yapılması ve toplu işlem ile gider ve ay hesaplarına dağıtılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

2. Kasa işlemleri üzerinden girilen alınan hizmet faturasında kiralanan gün kolonu bulunmamaktadır, kolon eklenerek binek araç kiralama işlemi yapılabilmeli.

Kasa işlemleri üzerinden girilen alınan hizmet ve satınalma faturaları kolonlarına kiralanan gün kolonu eklenerek binek araç kiralama işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

3. Cari hesapta seçili taşıyıcı kodu ve teslim şeklinin irsaliye/faturaya otomatik gelmesi için ayrı bir parametre eklenmesi talep edilmektedir.


Fatura Parametreleri'ne Cari Hesap Kartı'nda seçili Taşıyıcı Kodu ve Teslim Şekli'nin irsaliye/faturaya otomatik gelmesi için "Otomatik Sevkiyat Değerleri" parametresi eklendi. Otomatik Sevkiyat Değerleri'nin (Sevkiyat Adresi,Teslim Şekli,Taşıyıcı Kodu) ayrı olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

4. Bankadan girilen alınan hizmet faturalarında gelecek aylara ait gelir gider dağıtımı yapılabilmeli.


Bankadan düzenlenen faturaların gelecek dönemlere ait gelir ve gider dağıtımının yapılması ve toplu işlem ile gider ve ay hesaplarına dağıtılması sağlanmıştır.

 

5. Sipariş fişinde fiyatlandırma dövizi kullanıldığında tanımlı malzeme satış fiyat kartı gelmemesi.


Sipariş fişinde fiyatlandırma dövizi kullanıldığında tanımlı malzeme satış fiyatının gelmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda "Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerinde İşlem Dövizine Göre Birim Fiyat" parametresi eklenmiştir.

 

6. E-fatura mükellef kontrol ekranında gelen cari hesap açıklaması alanına carinin programda ki cari açıklaması gelmeli.

Finans parametrelerinde "Mükellef Kontrol İşleminde Cari Hesap Unvanı Güncellensin" parametresi hayır seçildiğinde cari hesap kartındaki "Açıklama" alanının listelenmesi, parametre değeri Evet seçildiğinde ise GİB üzerinden gelen cari hesap unvanının listelenmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

7. Aynı firmada cari hesap üzerinde birden fazla kullanıcı tarafından e-fatura mükellef kontrolü yapılabilmelidir.


Kullanıcı tarafından cari hesap kartları üzerinden mükellef kontrol işlemi çalıştırıldığında ve kontrol ekranı kapatılmadığında aynı firma üzerinde başka bir kullanıcının mükellef kontrol işlemi çalıştırabilmesi sağlanmıştır.

 

8. Malzeme kartı içerisinde özellik değerleri ekranında kolonların genişletilebilmesi talep ediliyor.


Malzeme kartı içerisinde özellik değerleri ekranındaki kolonların genişletilebilmesi sağlanmıştır.

 

9. Tanımlı satınalma/satış fiyatının satınalma/satış sözleşmelerinde sözleşme başlangıç tarihine göre gelmesi parametreye bağlanmalı.

Satış ve satınalma parametrelerine "Sözleşme içerisine tanımlı fiyat getirilirken baz alınacak tarih=fiş tarihi/sözleşme başlangıç tarihi" öndeğeri fiş tarihi olarak eklenmiştir. Sözleşme fişlerinde sözleşme başlangıç tarihine veya fiş tarihine göre tanımlanmış malzeme fiyatını getirmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

10. Kasadan cari tahsilat işleminde önce cari seçilmesi durumunda işlem, cari içerisindeki döviz türüne göre yapılmıyor.


Kasadan kesilen cari hesap tahsilat işleminde farklı işlem dövizli cari hesap seçilmesi durumunda "işlem dövizi değiştirilecektir" uyarısında tamam butonuna tıklandığında kullanılacak para birimini işlem dövizi olarak işaretlenerek tutar bilgisinin de cari hesap döviz türüne göre hesaplanması sağlanmıştır.

 

11. Ağ dosya kontrolü işleminde mükellef kontrol işlemi ile kilitlenen işlemler tablosu satırları silinmeli.


Sistem işletmeni işlemler sekmesi altında bulunan "Ağ Dosya Kontrolü" işlemiyle mükellef kontrol işlemi ile kilitlenen işlemler tablosu satırlarının silinmesi sağlanmıştır.

 

12. Muhasebe fişlerinde masraf merkezi ve proje kodu için zorunlu alan kontrolü yapıldığında hesap dağıtım detaylarında girilen proje ve masraf merkezi de dikkate alınmalı.


Muhasebe fişi satırında masraf merkezi ve proje alanları boş ise, hesap dağıtım detaylarındaki masraf merkezi ve proje bilgilerinin dolu olmasının ve zorun alan giriş uygunluğunun kontrol edilmesi sağlanmıştır.

 

13. Fatura içerisinde f9 menüde yer alan kdv özet bilgileri penceresindeki kolonlar sıralanabilmeli.


Fatura içerisinde F9 menü aracılığıyla erişilen Kdv Özet Bilgileri penceresindeki verilerin kolonlara göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.

 

14. Borç yaşlandırma raporu yaşlandırma şekli filtre seçeneklerine gün aralığı tarih seçeneği eklenmeli

Borç yaşlandırma raporu "Yaşlandırma Şekli" filtresine "Gün Aralığı (Tarih)" seçeneği eklenmiştir.

Referans tarihi filtresindeki değere göre kolon başlıklarının örnek; "+/09.05.2023", "08.05.2023/24.04.2023" şeklinde basılması sağlanmıştır.

 

15. İhracat operasyon fişi detaylar tabında bulunan ambalaj kodu bilgileri alanı doldurulmadan kaydedilebilmeli.


e-Fatura Gümrük carilerine düzenlenen ihracat operasyon fişlerinde, ambalaj kodu alanı zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

16. Banka kredileri listesi tablo ya da excel olarak alındığında kolonlarda eksik veri getirmektedir.


Banka Kredileri Listesi raporu tablo ya da Excel formatlarında alındığında "Ödenen Tutar", "Kalan Tutar", "Taksit Sayısı", "Kredi Faiz Tutarı", "Kalan Faiz Tutarı", "Kredi BSMV Tutarı", "Kalan BSMV Tutarı", "Kredi KKDF Tutarı", "Kalan KKDF Tutarı" ve "Masraf ve Komisyon Toplamı" kolonlarının veri getirmesi sağlanmıştır.

 

17. Satış ve satınalma fatura satırlarında ek vergi tutarı kolonu yetkiye bağlanmalı.


Satış ve satınalma fatura satırlarındaki ek vergi matrahı ve ek vergi tutarı kolonları için yetkilendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

18. İhracat operasyon fişi browser filtrelerine e-fatura statüsü eklenmeli.


İhracat Operasyon Fişleri ekranı filtre seçeneklerine , "Fatura Türü" ,"e-Fatura Statüsü" ve "e-Arşiv Statüsü" filtre seçenekleri eklenmiştir.

 

19. Satış provizyon dağıtım fişleri içerisinde dağıtılacak hizmetler ve malzemeler ekranına fişlerde yer alan satır açıklaması kolonu eklenmeli.


Satış provizyon dağıtım fişleri ve maliyet dağıtım fişleri içerisinde dağıtılacak hizmetler ve malzemeler ekranına hizmet faturasındaki satır açıklaması alanı kolon olarak eklenmiştir.

 

20. Kullanıcı işlem yetkilerinde e-Devlet/e-Fatura/Gelen e-faturalar/Onay bekliyor başlığı altında incele yetkisi olmalı.


Kullanıcı işlem yetkileri e-Devlet/e-Fatura/Gelen e-faturalar/Onay bekliyor ve Onaylandı listesine "İncele" yetkisi eklenmiştir.

 

21. Muhasebe bağlantı kodlarında satınalma/ ödeme tevkifat KDV muhasebe kodlarına tevkifat kodu filtresi eklenmeli.


KDV muhasebe kodları altında yer alan Satınalma Tevkifat Kodları ve Ödeme Tevkifat Kodları filtre seçeneklerine "Tevkifat Kodu" filtresi eklenmiştir.

 

22. Fişlerde promosyon türündeki satırlar için birim fiyat kontrolü yapılıp yapılmayacağı parametrik olarak ayarlanabilmeli.


Satış ve satınalma fişlerinde (sipariş, irsaliye ve fatura) promosyon türündeki satırlar için birim fiyat kontrolünün parametrik olması sağlandı. Satış ve satın alma parametrelerine "Birim Fiyat Kontrolünde Promosyon Satır Türü Dikkate Alınmayacak Hayır/Evet" parametresi eklendi. Parametre değeri "Hayır" olduğunda promosyon satırları dikkate alınacak ve promosyon satırlarında birim fiyat boş oluğunda sistem uyarı verecek. Parametrenin öndeğeri "Hayır" olarak gelmektedir.

 

23. Faturaya konsinye irsaliyesi(parçalı) aktarıldığında KDV oranı değiştirilebilmeli.


Faturaya konsinye irsaliyesi(parçalı) aktarıldığında kdv oranının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

24. Kasadan yapılan ödeme ve tahsilatlarda uyarı verilecek tutar parametresinde belirtilen tutar için işlem durdurulacak parametresi eklenmeli.


Finans parametrelerine; Ödeme ve Tahsilatlarda Verilecek Uyarı Türü = kullanıcı uyarılacak/işlem durdurulacak parametresi eklenmiştir. Belirtilen tutarın üzerinde işlem yapıldığında kullanıcının uyarı alıp işleme devam edebilmesi veya işlemi kaydetmesine izin verilmemesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

25. Payer'e gönderilen malzeme kartları fiyat bilgileri fiyat kartlarından da okunabilmeli


Pazar yerine malzeme aktarım işleminde kullanıcı tercihine istinaden fiyat kartı üzerinden veya malzeme kartı üzerinden(pazar yeri sekmesinde belirtilen satış ve satın alma fiyatları) fiyat bilgisinin gönderilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

26. Personel borçlanması fişinde satırda sicil numarası kısmından ctrl+f ile arama kriterlerini seçip kapattıktan sonra seçilen kriterler kaydedilmeli.


Personel Borçlanması/Ödemesi fişlerinde satırda sicil numarası kısmından ctrl+f ile arama kriterlerini seçip kapattıktan sonra seçilen kriterlerin kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

27. e-Arşiv carileri için e-Fatura mükellef kontrolü fatura kopyalama işleminde de yapılabilmeli.


Fatura kopyalarken e-arşiv veya e-arşiv web türündeki fatura için e-mükellef kontrolü eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

28. Zamanlanmış görevler ile işyeri bazında belge gönderimi sağlanmalı


Zamanlanmış görevler ile işyeri bazında e-belgelerin gönderim ve alım işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

29. Dağıtım fişinde ek vergilerinde dağıtılması sağlanmalı


Alınan hizmet faturası satırına "Dağıtımda Ek Vergi" kolonu eklenerek dağıtım fişinde ek vergilerinde dağıtılması sağlanmıştır. "Dağıtımda Ek Vergi" kolonu seçenekleri "Dahil" ve "Hariç" seçenekleridir. Ön değeri "Hariç" seçeneğidir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

30. Yolcu beraber faturalar için aracı kurumlar listesine UP Refund Turistik Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. eklenmelidir.


Cari hesap kartları içerisinde yer alan "Aracı Kurum" listesine "UP REFUND TURİSTİK" seçeneği eklenmiştir.

 

31. Kredi kartı fişleri seçilip toplu kayıt çıkar yapıldığında "Banka bildirimi yapılmış olan kredi kartı fişi çıkarılacaktır" uyarısının bir defa gelmesi sağlanmalı.


Cari hesap fişlerinden birden fazla kredi kartı fişi seçilip f9 menüden toplu kayıt çıkar yapıldığında "Banka bildirimi yapılmış olan kredi kartı fişi çıkarılacaktır" uyarısı tamam seçildikten sonra diğer fişler için aynı uyarının alınmaması sağlanmıştır.

 

32. Satış sipariş hareket dökümü tasarımı tanımlı alanlardaki veri alanlarında bulunan FicheExchInfRec ve LineExchInfRec altından seçilen değerlerin veri getirmesi sağlanmalı.


Satış sipariş hareket dökümü tasarımı, tanımlı alanlardaki veri alanlarında bulunan FicheExchInfRec ve LineExchInfRec altından seçilen değerlerin veri getirmesi sağlanmıştır.

 

33. Sevkiyat adresi açıklama alanının karakter sayısı artırılmalı.


Sevkiyat adresi "Açıklama" alanının karakter sayısı arttırılarak alana 200 karakter veri girilebilmesi sağlanmıştır.

 

34. e-Beyannamelerde indirilecek KDV listesi veri al filtrelerinde satınalma iade faturaları seçeneği kaldırılmalı.


e-Beyannameler'de İndirilecek KDV Listesi veri al filtrelerinden satınalma iade faturaları seçeneği kaldırılmıştır.

 

35. Pazar yeri sekmesi barkod alanına malzeme barkodunun taşınması talep ediliyor.


Pazar yeri sekmesi barkod alanına malzeme barkodunun taşınması sağlanmıştır. Malzeme kartlarında pazar yeri bilgileri sekmesinde pazar yeri kullanımı kutucuğu işaretlendiği anda aynı sekmedeki barkod alanı boş ise ; "Birimler" sekmesindeki ana birim için girilmiş olan ilk satırdaki barkod bilgisi pazar yeri bilgileri sekmesindeki barkod alanına taşınacaktır

 

36. Seri/lot takipli malzemelerin ambar sayım işleminde sayım işlemi sırasında seri lot bilgilerinin girilebilmesi sağlanmalı.


Seri ve lot takipli malzemelerin ambar sayım işleminde seri lot bilgilerinin sayım işlemi sırasında girilebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

37. Malzeme satış fiyat güncelleme ekranında ortalama değere göre malzeme satış fiyatı güncellenebilmeli.


Satış dağıtım parametrelerinde bulunan birim fiyat ön değeri parametre seçeneklerine ortalama fiyat seçeneği ve satış dağıtım parametrelerine "Ortalama Birim Fiyat Artış Katsayısı" parametresi eklenmiştir. Birim fiyat ön değeri parametresi ortalama fiyat olarak seçili olduğunda; "Ortalama Birim Fiyat Artış Katsayısı" parametresinde girilen katsayı oranı üzerinden yüzde olarak ortalama fiyat üzerine eklenip yeni birim fiyatın hesaplanması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

38. Malzeme browserındaki toplu güncelle penceresi ile e-mağaza tabındaki anahtar kelimelerde güncellenebilmeli.


Malzeme kartları ekranı üzerinden erişilen toplu güncelle penceresi ile e-Mağaza sekmesindeki anahtar kelime alanlarının tümünün güncellenebilmesi sağlanmıştır.

 

39. Cari hesap risk limiti aşılmıştır uyarısında aşılan risk tutar bilgisi de yer almalı.


Cari hesap risk limiti aşılmıştır uyarısında aşılan risk tutar bilgisinin de yer alması sağlanmıştır.

 

40. e-Devlet penceresinde İncele,UBL göster gibi işlemlerde ekranda inceleniyor mesajı görünmesi sağlanmalı


e-Devlet penceresinde İncele, UBL göster gibi işlemlerde ekranda inceleniyor mesajının görünmesi sağlanmıştır.

 

41. Arşiv gelen fatura ve irsaliyelerde kullanıcı yetki koduna göre listeleme yapılmalı


Arşiv gelen fatura ve irsaliyelerde kullanıcı yetki koduna göre listeleme yapılması sağlanmıştır.

 

42. Teklif fişinde menşei bilgisi seçilebilmeli.


Emir, teklif, sözleşme fişlerinde menşei bilgisi seçilebilmesi sağlanmıştır. Bu fişlerin birbirine aktarımında ve sipariş ve faturaya aktarımında menşei bilgisinin taşınması da sağlanmıştır.

 

43. Malzeme kartı içerisinde barkod eklenmek istendiğinde sistemde var olan barkod tekrardan eklenirken alınan uyarıda mevcut barkodun hangi malzeme için kullanıldığı bilgisi uyarı ekranında gösterilmelidir.


Malzeme kartı içerisine barkod ekleme işleminde sistemde var olan barkod tekrardan eklendiğinde, mevcut barkodun hangi malzeme de kullanıldığı bilgisinin gösterimi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

44. Sipariş satırlarının koda göre ve temin/teslim tarihine göre birleştirmesi sağlanmalı


Satınalma ve Satış parametreleri - "Sipariş satırları" parametresine "Koda Göre + Temin/ Teslim Tarihine Göre Birleştrilecek" seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

45. Satınalma faturası F9 Seri/Lot ve Stok yeri penceresi F9 Lot/seri no üret penceresinde miktar alanına en fazla 99999 yazılabiliyor artırılması talep edilmektedir.


Satınalma faturası içerisinden F9 menü seçeneğiyle ulaşılan "Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri" penceresi F9 Lot/seri no üret ekranındaki miktar alanının maksimum kapasitesi 999.999 olarak arttırılmıştır.

 

46. Kasa İçin Tanımlanan Muhasebe Hesabının Türü Sadece "Borç" Olarak Tanımlı Olmasına Rağmen, Kasadan Kesilen Cari Hesap Ödeme İşleminin De Aynı Muhasebe Hesabı İle Muhasebeleştirilmesinde Uyarı Vermiyor.


Kasa fişlerinin muhasebeleştirilmesinde, kasa için tanımlanan muhasebe hesabının tipinin genel muhasebe parametrelerindeki "Muhasebe Fişinde Hesap Tipine Göre Hatalı Satır(lar) Var İse" seçeneğine göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.

 

47. Tahsil edilmemiş kredi kartı fişleri xml ile dışarı aktarılabilmeli


Tahsil edilmemiş Kredi Kartı Fişleri'nin xml ile dışarı aktarılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

48. Banka Fişlerinden Eklenen Hizmet Faturaları Muhasebeleştirilirken Banka Adı Bilgisi Muhasebe Fişi Satır Açıklamasına Getirilebilmeli


Muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerinde bulunan Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları filtrelerine Hesap Adı seçeneği eklenmiştir.

 

49. Genel arama ekranında sonuçların listelendiği alan genişletilebilmeli


3 serisi ürünlerde arama motoru ekranında arama sonuçlarının listelendiği alanın manuel olarak genişletilebilmesi sağlanmıştır.

 

50. Faturalar için kilitleme özelliği kullanıldığında muhasebeleştirme işlemi yapılması parametreye bağlanmalı


Muhasebeleştirme kontrol parametrelerine "Kilitli Fişler Muhasebeleştirilebilsin : Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir. Öndeğer : Evet şeklinde gelmektedir.

Browser üzerinden ilgili fiş kilitlendiğinde parametreye göre muhasebeleştirme işleminin yapılabilmesi/işlemin kesilmesi sağlanır.


Kontrol edilen fiş türleri; Malzeme fişleri, Maliyet dağıtım fişleri, Satış provizyon dağıtım fişleri, Üretim emirleri, İthalat dağıtım fişleri, Millileştirme fişleri, Satın alma/Satış faturaları, Tecil-Terkin ek vergi mahsubu, Cari fişler, Çek/Senet bordroları, Banka fişleri, Kasa fişleri, Teminat bordroları.

 

51. Tanımlı Alanlardaki Metin Türündeki Alanların Karakter Sayısı Arttırılmalı.


Sistem işletmeninde tanımlı alanlardaki alan uzunlukları 30 karakter yapılmıştır.

 

52. Teslim Şekilleri/Taşıma Tipleri Listelerinde Eklenen Manuel Seçenekler Varsa Genel Tablo Yönetimi Oluştur/Güncelle İşlemleri İle Bu seçeneklerin Silinmemesi, Listeye Eklenmesi Sağlanmalı


Genel Tablo Yönetimi altında yer alan "Yardımcı Bilgi Tabloları" seçeneğinde güncelle butonuna tıklandığında "Teslim Şekilleri ve Taşıma Tipleri " listelerinde manuel olarak eklenmiş kayıtlar korunarak standart öndeğer listenin yeniden güncellenmesi sağlanmıştır.

 

53. Üretim Girdi Seviye Güncelleme İşleminde Döngüye Giren Üretim Emri ve Ürün Reçetelerine Ait Malzemelerin Girdi Seviyeleri Hesaplatılmamalı


Üretim girdi seviye güncelleme işlemi çalıştırıldığında , girdi seviyelerindeki malzemeler ana ürüne eşitse , bu malzemeler için girdi seviyesi seviye güncellemesi yapılmadan aynı değerin yazılması eğer ana ürüne eşit değilse seviye artırılarak güncelleme yapılması sağlanmıştır.

 

54. Çek ve Senet Bordroları İçerisindeki Satırlarda Sıralama Yapılabilmeli.


Çek/Senet Bordroları formlarında No, Vadesi, Özel Kod, Borçlu, Tutar, Dövizli Tutar kolonlarına göre sıralama özelliği eklenmiştir.

 

55. Entegrasyon sonucu oluşan muhasebe fişi satır açıklamasına ön muhasebe fişinden yansıyan satır açıklamalarının sonunda virgül işareti olmamalıdır.


Entegrasyon sonucu oluşan muhasebe fişi satır açıklamasına ön muhasebe fişinden yansıyan satır açıklamalarının sonunda virgül işareti olmaması sağlanmıştır.

 

56. İade Faturalarında İade Tipi Giriş/Çıkış Maliyeti Seçildiğinde İade İşlemi Alanında Fiş No'ya Göre Arama Yapılabilmeli


Satış ve satınalma iade faturalarında satırlarda bulunan iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçildikten sonra yine satırlarda bulunan iade işlemi/üç nokta üzerinden ulaşılan malzeme hareketleri ekranından ulaşılan F9/Bul ekranında fiş numarasına göre arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

57. Malzeme Çıkış Fişlerinde Seri Lot Çıkış Hareketlerinin Son Kullanım Tarihi Değiştirilememelidir.


Program genelinde malzeme çıkış hareketlerindeki seri lot çıkış hareketlerinin son kullanım tarihinin değiştirilebilmesi yetkiye bağlanmıştır. Kullanıcı yetkilerinde "Genel Tanımlar" başlığı altında bulunan "Seri/Lot G/Ç Son Kullanma Tarihi Değiştirilebilsin" yetkisi "Seri/Lot Çıkış Hareketleri Son Kullanma Tarihi Değiştirilebilsin" yapılarak "Genel Tanımlar" başlığı altına "Seri/Lot Giriş Hareketleri Son Kullanma Tarihi Değiştirilebilsin" yetkisi eklenmiştir. Yetkinin öndeğeri olarak çalışmaktadır.

 

58. Borç dekontu ve alacak dekontu satırında ithalat dosya kodu seçildiğinde F9 menüde dağıtım tipini belirleme seçeneği gelmeli


Borç Dekontu , Alacak Dekontu, Kur Farkı İşlemi fişlerinin fiş satırlarına "Dağıtım Tipi" kolonu alanı eklenmiştir. Ticari sistem yönetimi / Satınalma parametreleri altında bulunan "İthalat Operasyon Fişine ait Öndeğer Dağıtım Tipi" parametresinde seçilen değerin kolona öndeğer olarak yansıması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

59. Satış-Satınalma Teklif yönetimi numara şablonlarının karakterleri 16 haneye çıkarılmalı


Satış ve satın alma teklif yönetimi numara şablonlarının karakter sayıları16 haneye çıkarılmıştır.

Satış fırsatı, satış teklifi, satış sözleşmesi, satın alma emri, satın alma teklif fişi ve satın alma sözleşmesi numaralama şablonlarında geçerlidir.

 

60. Malzeme Fiş Basımında Malzeme Kodu Yerine Varyantların Basımı Sağlanarak, Malzeme Yönetimi Parametrelerindeki Malzeme Fiş Satırları Sıralaması Parametresine Varyant Koduna Göre Seçeneği Eklenmelidir.


Malzeme fiş basımında malzeme kodu yerine varyantların basımı sağlanarak malzeme yönetimi parametrelerindeki "Malzeme Fiş Satırları Sıralaması" parametresine Varyant Koduna, Varyant Açıklamasına, Özel Koda göre seçenekleri eklenmiştir.

 

61. İhtar işlemleri cari hesap kartı içerisindeki vade takibi yapılacak gün sayısı ile toplanarak gerçekleştirilebilmeli


Finans parametrelerine "İhtar İşlemlerinde Vade Takibi Gün Sayısı Da Eklensin : Hayır / Evet " parametresi eklenmiştir. Parametre evet olarak ayarlanıp , ihtar işlemleri çalıştırıldığında , cari hesap kartı içerisindeki vade takibi yapılacak gün sayısı ile ihtar gün sayısı toplanarak işlemin gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

62. E-Faturanın XML'i oluştururken satırların malzeme koduna göre birleştirildiğinde masraf merkezi de dikkate alınmalı


E-Belgelerin XML'i oluştururken satırların malzeme koduna ve masraf merkezine göre birleştirilmesi sağlanmıştır.

"e-Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye/e-Müstahsil XML'i Oluşturulurken Satırlar Birleştirilsin parametresine "Malzeme Kodu ve Masraf Merkezi Koduna Göre" seçeneği eklenmiştir.

Madde ile iligili video için tıklayınız.

 

63. Satınalma faturası üzerinden satış faturası oluşturulduğunda belge numarası ve detaylar bölümündeki açıklama bilgisinin parametrik olarak kopyalanması sağlanmalı


Satınalma faturası üzerinde f9 menü / satış faturası oluştur seçildiğinde satınalma faturasının alanlarında bulunan belge no, genel açıklama, proje kodu, doküman izleme numarası bilgilerinin satış faturasına aktarılabilmesi ticari sistem yönetimi/satınalma parametreleri/ "Satınalma faturası üzerinde satış faturası oluşturmada aktarılacak alanlar" parametresine bağlanmıştır. Öndeğeri proje kodu gelmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

64. Faturada Miktar Girişindeki Lot Giriş Hareketleri Penceresinde Lot Bilgisi Gözükmeli.


Çıkış fiş satırında Seri Grubu takipli malzeme seçildiğinde miktar bilgisi girişi yapılarak açılan Seri Grup çıkışı - Kullanılabilir Seri Grupları ekranında "Seri Grup Lot No" kolunda seri grubunun lot numarası bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.

 

65. Sevkiyat Adresleri Kodu Kayıt Numaralama Şablonuna Eklenmelidir.


Sevkiyat adresleri kodu kayıt numaralama şablonuna eklenmiştir.

 

66. Kasa İşlemleri Browserında Cari Hesap Kodu Kolonu Eklenmeli.


Kasa İşlemleri ekranına "Kod" kolonu eklenerek cari hesap kodu, banka kodu, muhasebe hesap kodunun listelenmesi sağlanmıştır.

 

67. Satınalma Ve Satış Yönetim Hareketler Altındaki Fişlerde (Sipariş, İrsaliye,Fatura) Browserlarındaki Filtreler Seçeneği Kullanıcı Bazında Yetkilendirilebilmeli.


Sipariş,irsaliye,fatura listeleme ekranlarındaki filtrele seçeneğinin kullanıcı bazında yetkilendirilmesi sağlanmıştır.

 

68. Talep yönetimi için birim fiyat öndeğeri parametresi eklenmeli


Talep yönetimi parametrelerine "Birim Fiyat Öndeğeri" parametresi eklenmiştir.Seçilen parametre değerine göre Talep Fişinde birim fiyatın otomatik gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

69. Seri/Lot Girişi Penceresinde Özel Kod Seçeneği Eklenmeli.


Seri/Lot Girişi penceresinde Özel Kod seçeneği eklenmiştir.

 

70. Fatura Parametrelerinde "İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü" Parametresine Kullanıcı Uyarılacak İşleme Devam Edilecek Seçeneğinin Eklenmesi Talep Edilmektedir.


"İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü" parametresinin seçenekleri "İşleme Devam Edilecek", "Kullanıcı Uyarılacak" ve "İşlem Durdurulacak" şeklinde değiştirilmiştir.

 

71. Taşıyıcı Kodu Ekranında Ctrl+F İle Arama Yapılmak İstendiğinde Databasedeki Tablo Alanları Geliyor


Ticari İşlem Grubu, teslim şekli ve taşıyıcı kodu alanlarında Ctrl+F tuş kombinasyonu ile arama yapılmak istendiğinde gelen alan bilgilerinin veri tabanı tablo isimleri yerine daha anlaşılır olması sağlanmıştır.

 

72. Malzeme kartları browserında listelenen son satınalma fiyatı net alanı fiyat farkı tutarlarını dikkate almadan değer getirmektedir.


Satınalma/satınalma faturaları/ satınalma fiyat farkı faturasında malzeme için girilen fiyat farkının dikkate alınıp, malzeme browserında listelenen son satınalma fiyatı net kolonuna yansıması sağlanmıştır.

 

73. Banka fişlerinde cari hesap kartı seçildiğinde banka hesap kodunun dolu gelip gelmemesi parametrik olmalı


Banka fişlerinde cari hesap kartı seçildiğinde banka hesap kodunun dolu gelip gelmemesi parametreye bağlanmıştır. Finans parametrelerinin altına "Banka Fişlerinde Cari Hesap Ön Değer Banka Bilgileri Doldurulacak" parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değer seçimi "Evet" seçeneğidir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

74. Sevkiyat adresleri excelden aktarılabilmeli


Sevkiyat adresleri'nin excelden aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

75. Talep fişi içerisinde cari hesap seçildiğinde gelen fiş satırları ödeme bilgileri güncellenecek uyarısı parametrik olmalı


Talep Yönetimi parametrelerine "Talep Fişlerinde Cari Hesap Seçildiğinde Ödeme Kodu Güncellensin : Evet / Hayır" parametresi eklenerek talep fişi satırında cari hesaba ait ödeme kodunun atanıp atanmayacağı bu parametreye bağlanmıştır.Parametre Evet olduğunda cari hesap seçildiğinde uyarı verilecek ve istenirse güncelleme yapılacaktır. Parametre Hayır olduğu durumda uyarı verilmeyecek ve güncelleme yapılmayacaktır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

76. Karşı sipariş oluşturulduğunda tedarikçi kodu farklı olan her malzeme için ayrı bir sipariş oluşturulup oluşturulmaması parametreye bağlanmalı


Karşı sipariş oluşturulduğunda Müşteri / Tedarikçi kodu farklı olan her malzeme için ayrı bir sipariş fişi açılması için satınalma ve satış parametrelerine seçenek eklenmiştir. Satış dağıtım parametrelerine; "Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Farklı Tedarikçiler İçin Farklı Sipariş Oluştur" Satınalma parametrelerine; "Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Farklı Müşteriler İçin Farklı Sipariş Oluştur" eklenmiştir, Öndeğerleri evet olarak belirlenmiştir. Parametre "Evet" olduğunda her iki sipariş için de F9-karşı sipariş oluştur işleminde her malzeme satırı için müşteri veya tedarikçi koduna ayrı sipariş fişi açılır. "Hayır" olduğunda ise malzemelerin müşteri ve tedarikçi koduna bakmadam, cari hesap bilgisi olmayan tek sipariş fişi açılmaktadır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

77. Bir banka hesabına birden fazla pos terminal no tanımlanabilmeli


Banka hesap kartında pos terminal no altına ikinci bir pos terminal no alanı eklenmiştir. Yanlarına eklenen kutucuklardan işaretli olan fişlerin içerisine öndeğer olarak gelmektedir.

 

78. Hızlı Üretim Yapılan Mamulde Alt Malzeme Tanımlanmamış İse Hızlı Üretim Hesapla Yapıldığında Alt Malzeme Tanımlanmadığına Dair Uyarı Verilmeli


Hızlı Üretim yapılan mamulde alt malzeme tanımlanmamış ise hesaplama işleminde "Alt malzeme tanımı bulunmadığı için hesaplama yapılamamıştır!" mesajının gösterilmesi sağlanmıştır.

 

79. E-Arşiv bilgileri dolu olarak dağıtım emirlerine aktarılan siparişler dağıtım emri üzerinden toplu faturalama yapıldığında e-Arşiv bilgilerini sipariş içerisinden almalı


e-Arşiv bilgileri dolu olarak dağıtım emirlerine aktarılan siparişler dağıtım emri üzerinden toplu faturalama yapıldığında e-Arşiv bilgilerini sipariş içinden alması sağlanmıştır.

 

80. Malzeme Kartına Birden Fazla Tanımlanan Satınalma ve Satış Fiyat Kartlarına Farklı Proje Kodları Verildiğinde Fatura İçerisinde Proje Kodu Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncellenmemektedir.


Malzeme kartına ait birden fazla tanımlı satınalma ve satış fiyat kartlarına farklı proje kodları verilip; fatura içerisinde proje kodu değiştirildiğinde birim fiyatın güncellenmesi sağlanmıştır.

 

81. Satış faaliyetleri,satış faaliyetlerim içindeki müşteri kartındaki ilgili kişi bilgilerinin teklif form tasarımındaki veri alanlarına eklenmeli


Satış Faaliyetleri ve Satış Faaliyetlerim içindeki müşteri kartında tanımlanan ilgili kişi bilgileri teklif form tasarımındaki veri alanlarına eklenmiştir.

 

82. Muhasebe Hesapları Şablonunda Cari Hesap Kart Koduna Göre Tanımlama Yapılabilmelidir.


Muhasebe Hesapları Şablonu'nda cari hesap kart koduna göre tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

83. Cari hesap kartı içerisinde parametreler sekmesi altında bulunan "Sipariş Günleri" finans parametrelerine eklenerek, yeni eklenecek cariler için öndeğer olarak belirlenebilmeli


Yeni eklenen cari hesap kartında parametreler sekmesi altında bulunan sipariş günlerinin öndeğer olarak belirlenebilmesi için finans parametrelerine "Cari Hesap Sipariş Günleri" parametresi eklenmiştir.

 

84. Satış teklif yönetimi –satış faaliyetleri altında tekliflerde F9 menüsünde gelen kilitleme seçenekleri kullanıcı yetkisine bağlanmalı


Satış teklif yönetimi, satış faaliyetleri altındaki "Teklif" sayfası F9 menüsündeki "Kilitle, Kilidi Kaldır, Toplu Kilitle, Toplu Kilit Kaldır" seçenekleri için yetkiler eklenmiştir

 

85. Satınalma faturası F9 Seri/Lot ve Stok yeri penceresi F9 Lot/seri no üret işleminde performans geliştirmesi yapılmalı


Satın alma faturası içerisinde F9 menüde bulunan Seri/Lot bilgileri ile ulaşılan Stok yeri penceresindeki "Lot/seri no üret" işleminde performans güncellemeleri yapılmıştır.

 

86. 1 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan KDV Beyannamesinde yeralan "7440 Sayılı Kanunun 6/2-a Maddesi Kapsamında İşlemler " tablosu ERP ürünlerine eklenmeli


1 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan KDV Beyannamesi'nde yer alan "7440 Sayılı Kanunun 6/2-A Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosu ERP ürünlerine eklenmiştir.

 

87. 7440 Sayılı kanunun 6/2-a maddesi kapsamında verilecek Ek Katma Değer Vergisi Beyannamesi ERP ürünlerine eklenmeli.


7440 Sayılı kanunun 6/2-a maddesi kapsamında verilecek olan "KDV Beyannamesi Ek" türü ERP den eklenen beyanname seçeneklerine eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

88. 7440 Sayılı Kanun kapsamında Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yeralan değişiklikler e-beyannamelere de uygulanmalı


7440 Sayılı Kanun kapsamında Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yeralan değişiklikler e-beyannameye de eklenmiştir.

 

89. 12 Nisan 2023 tarihinde KGECICI beyannamesinde yeralan güncellemeler e-beyannamelere eklenmeli


12 Nisan 2023 tarihinde KGECICI beyannamesinde yer alan güncellemeler e-beyannamelere eklenmiştir.

 

90. 7440 Sayılı kanun kapsamında Yıllık Gelir Vergisi beyannamesindeki değişiklikler e-beyannamelere eklenmeli.


7440 Sayılı kanun kapsamında Yıllık Gelir Vergisi beyannamesindeki değişiklikler e-beyannamelere eklenmiştir.

 

91. Muhtasar beyanname ekler sekmesindeki seçeneklerde "bulunduğu il ilçe" listesine Adana-Sarıçam seçeneği eklenmeli.


Muhtasar Beyanname ekler sekmesindeki seçeneklerde "bulunduğu il ilçe" listesine Adana-Sarıçam seçeneği eklenmiştir.

 

92. Gelen e-faturalar bölümündeki Onay Bekliyor ve Onaylandı pencerelerinde ki yetkiler detaylandırılmalı


Gelen e-faturalar bölümündeki Onay Bekliyor ve Onaylandı pencereleri F9 menü yetki seçenekleri artırılmıştır.

Eklenen yetkiler ; İncele, GİB şablonu ile İncele, Eşleme Bİlgileri, Fatura çevirim seçenekleri, Kabul et, Reddet, Arşive Gönder, Yazdır, E-posta gönder, UBL göster, Dosyaya kaydet seçenekleri eklenmiştir.

 

93. Güncellenen e-Fatura paketine göre UBL-TR (Kod Listeleri) düzenlenmeli


Birim setleri evrensel kod listesi e-Fatura paketine göre UBL-TR (Kod Listeleri) listesine göre güncellenmiştir.

 

94. Cumartesi ve pazar günleri için kur indirildiğinde cuma günün kurunu alması parametrik olmalı


Ticari Sistem yönetimi / Finans Parametrelerine hafta sonu kur bilgisi cuma gününden alınsın = Evet/Hayır parametresi eklenmiştir. Öndeğer hayır gelmektedir. Hayır seçili olduğunda mevcut düzenle çalışmaktadır. Evet olduğunda cumartesi ve pazar günleri kesilen fişin kur bilgilerine cuma günü için girilen kur bilgileri yansımaktadır. Fiş içerisinde tarih değişikliği yapılarak kur değişikliği beklenen durumlarda tarih değişikliğinde kur güncellenmeyecek parametresinin kur güncellenecek yapılması gereklidir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

95. Fiş Satırlarında Girilen Hareket Özel Kodu ve Hareket Özel Kodu 2 Alanları Listeden Seçim Olarak Tanımlanmalı.


Fiş satırlarında girilen hareket özel kodu ve hareket özel kodu 2 alanlarının listeden seçim olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

 

96. Ordcalc fonksiyonunda fiş tutarının kdv dahil tutarı listelenmeli


OrdCalc fonksiyonu "ReturnType" kısmına '8. Sipariş Verilen (KDV Dahil)','9. Bekleyen (KDV Dahil)','10. Sevkedilen (KDV Dahil)' seçenekler eklenmiştir.

 

97. Personel Ödemeleri Muhasebeleştirme İşleminde Mahsup Fişi Genel Açıklamasının Satır Açıklamalarına Gelmesi İçin Filtre Eklenmeli.


Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde mahsup fişi genel açıklamasının satır açıklamalarına gelmesi için filtre eklenmiştir.

 

98. Kasa ekstresi filtrelerine işlem numarası filtresi eklenmeli


Kasa kartı üzerinde F9 menü seçeneğinde yer alan "ekstre" seçeneğiyle açılan raporun filtre seçeneklerine "Kasa İşlem No." filtresi eklenmiştir.

 

99. Hesap dağıtım şablonunda belirlenen masraf ve proje kodunun kullanıcı tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği parametrik olmalı


Genel muhasebe parametreleri altına "Dağıtım şablonu uygulanan dağıtım satırları masraf merkezi ve proje kodu değiştirilebilsin=evet/hayır" parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değeri "evet" seçeneğidir. Parametre değeri "hayır" olduğunda fişler içerisinde f9 muhasebe kodları penceresinde dağıtım şablonu uygulama işlemi yapılmışsa hesap dağıtım detayları satırında masraf merkezi ve proje kodu, dağıtım oranı ve borç, dövizli borç bilgileri alanlar değiştirilemeyecektir. Aynı şekilde hesap dağıtım detayları ekranında da değiştirilmesine izin verilmeyecektir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

100. Cari hesaplar browserında Ctrl+F metin arama ekranı filtrelerine cari hesap sevkiyat adresi eklenmeli


Cari hesaplar browserında Ctrl+F metin arama ekranı seçeneklerine cari hesap sevkiyat adresi alanları eklenmiştir.

 

101. Sabit kıymet amortisman kayıtlarının değiştirilmemesi için onaylama eklendiğinde bu onaylama sabit kıymet satınalma faturası için de kontrol yapmalı


Sabit kıymet hareketi için onaylama tanımladığında irsaliye ve faturada değiştir , çıkar işleminde malzeme satırları kontrol edilerek sabit kıymet satırı var ise, Sabit kıymet hareketi onaylama tarihi kontrol edilmesi sağlanmıştır.

 

102. e-Faturada olduğu gibi kağıt faturada da detaylarda döviz seçildiğinde fatura kullanılacak para biriminde satırda işlem dövizi otomatik seçili gelmeli


Kağıt faturada detaylarda döviz seçildiğinde faturada kullanılacak para biriminin satırda işlem dövizinin olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.

 

103. İhracat operasyon fişleri muhasebeleştirilirken döviz kullanım parametreleri içerisindeki ihracat alanındaki döviz türüne göre muhasebeleştirilebilmeli


İhracat operasyon fişleri muhasebeleştirilirken döviz kullanım parametreleri içerisindeki ihracat alanındaki döviz türüne göre muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

 

104. Tanımlı malzeme fiyatları browserında döviz türü filtresi yer almalı


Tanımlı malzeme fiyatları browserına döviz filtresi eklenmiştir.

 

105. Mahsup fişinde hesap türü kolonu öndeğer olarak belirlenebilmeli


Muhasebe Parametrelerine "Muhasebe Fiş Satırı Hesap Türü" parametresi eklenerek mahsup fişinde hesap türünün öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

106. Kullanıcı yetkilerine satınalma ve satış irsaliyeleri için miktar değişikliği yetkisi eklenmeli


Kullanıcı yetkilerine satınalma ve satış irsaliyeleri için miktar değişikliği yetkisi eklenmiştir.

 

107. Cari karta eklenmiş olan resimler cari hesap ekstresinde görülebilmeli.


Cari Hesap Ekstresi raporuna "Cari Hesap Resmi" alanı eklenmiş ve cari hesap kartında eklenen resmin rapora basılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

108. Mahsup fişinde aynı belge numarası girilmesi halinde uyarı alınması sağlanmalı.


Muhasebe Parametreleri / Mahsup Fişlerinde Belge Numarası Tekrarlandığında işleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçenekleriyle parametre eklenmiştir. Belge numaralarının aynı olması durumunda seçilen parametre değerine göre kontroller sağlanarak uyarıların verilmesi sağlanmıştır.

 

109. Satınalma irsaliyesinden detaylar II sekmesinde bulunan dağıtım emri numarası alanı kaldırılmalı.


Satınalma irsaliyesinden detaylar II sekmesinde bulunan dağıtım emri numarası alanı kaldırılmıştır.

 

110. Malzeme browserındaki son satınalma fiyatı kısmında müstahsil hareketlerinde girilen fiyatlar da görülmeli.


Malzeme browserındaki Son Satınalma Fiyatı ve Son Satınalma Fiyatı(Net) kolonlarına müstahsil hareketlerinde girilen fiyatların yansıması sağlanmıştır.

 

111. Ödeme sihirbazı ekranında havale/ödeme satırları filtresine ödeme hareketlerini ayrı satırlara yaz seçildiğinde oluşan banka fişinin satırlarına ilgili faturanın detayı yazmalı


Ödeme Sihirbazı ekranında Havale/Ödeme Satırları filtresinde "ödeme hareketlerini ayrı satırlara yaz" seçildiğinde oluşan banka fişinin satırlarına ilgili fatura detayının yazılması sağlanmıştır.

 

112. Malzeme Satış Fiyatları Tanımlarken Aynı Malzemeye Birden Fazla e-İş Ortamında Geçerli Fiyat Kartı Tanımlanabilsin


Malzeme Satınalma ve Satış fiyatları tanımlanırken "e-İş ortamında geçerli tek bir fiyat olabilir." kontrolü kaldırılarak, aynı malzemeye birden fazla e-İş ortamında geçerli fiyat kartı tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

 

113. Kaynak yönetimi çalışan tanımlarındaki iletişim bilgileri kısmında yer alan e-posta adresi karakter sayısı arttırılmalı


Kaynak yönetimi çalışan tanımlarındaki iletişim bilgileri kısmında yer alan e-posta adresinin karakter sayısı 250 yapılmıştır.

 

114. Çek/senet girişinde doldurulan özel kod alanlarının çek/senet çıkış bordrosunda ciro seçeneğinde listelenen ekranda çek/senetlere ait özel kodun listelenmesi sağlanmalı


Müşteri Çeki/Senedi ekranında girilen özel kod alanının Çek/Senet Çıkış Bordrolarında ciro seçeneği ile ulaşın ekranda görüntülenmesi sağlanmıştır.

 

115. "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura)" parametresi stok maliyetleri etkilenmeyecek olarak seçilen fiyat farkı faturasını dikkate almamalı


"Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura)" parametresi ile stok maliyetleri etkilenmeyecek olarak seçilen fiyat farkı faturasının dikkate alınmaması sağlanmıştır.

 

116. Muhasebe bağlantı kodları/sabit kıymetler başlığı altındaki tanımlamalarda grup kodu koşulu kullanılabilmeli


Muhasebe bağlantı kodları, sabit kıymetler başlığı altındaki tanımlamalara "Sabit Kıymet Grup Kodu" filtresi eklenmiştir.

 

117. Satış Siparişi Detaylar Sekmesinde Bulunan Müşteri Sipariş Numarası Alanı,Satış Siparişi Üzerinden Karşı Sipariş Oluştur Seçeneğiyle Oluşturulan Satın Alma Siparişine Taşınmalı.


Satınalma/satış siparişi içerisindeki "Müşteri Sipariş Numarası" alanının satış/satınalma siparişi üzerinden karşı sipariş oluştur seçeneğiyle oluşturulan satış/satınalma siparişi açıklama alanına taşınması sağlanmıştır.

 

118. Malzeme Browserı F9 Menüde Bulunan Toplu Güncelle Seçeneği İle Marka Kodu Ve Reyon Kodu Alanları Güncellenmeli


Malzeme kartları ekranında F9 menüde bulunan Toplu Güncelle seçeneği ile Marka Kodu alanının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

119. Veri aktarımı (Dışarı) işleminde çek/senet bordrolarının aktarımında xml şablonu oluşturulurken belge numarası(Doc_Number) filtre seçimi yapılabilmeli


Veri aktarımı (Dışarı) işleminde çek/senet bordroları'nın aktarımında xml şablonu oluşturulurken belge numarası (Doc_Number ) filtre seçiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

120. Banka listesi raporunda banka hesapları içinde statü filtresi olmalı


Banka Listesi Raporu'na banka hesapları için "Banka Şubesi Statüsü" filtresi eklenmiştir.

 

121. Millileştirilmemiş ithalat operasyon fişlerinin listenmesi sağlanmalı


Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri'nin listelenmesi sağlanmıştır. İthalat Operasyon Fişleri browser filtre seçeneklerine "Millileştirme Durumu: Millileştirilmiş/Millileştirilmemiş" filtresi eklendi.

 

122. Cari Hesap Ekstresinde Cari Hesap Kartında Girilmiş Olan Detaylı Bilgi Alanı Geniş Metin İçerisinden Girilerek Raporlanabilmeli


Cari Hesap Ekstresi raporuna "Cari Hesap Detaylı Bilgi" alanı eklenerek cari hesap kartı içerisinde girilmiş olan detaylı bilgi alanının rapora getirilebilmesi sağlanmıştır.

 

123. Hızlı üretim fişinde mamül seçilmeden sipariş no alanından mamüllere ait tüm siparişler listelenebilmeli


Hızlı üretim fişi eklerken mamul seçildikten sonra sipariş no alanına tıklandığında sadece ilgili mamulun bulunduğu siparişlerin listelenmesi ve mamul seçilmeden önce sipariş no alanına tıklandığında tüm mamullere ait siparişlerin listelenmesi sağlanmıştır,


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

124. Fatura Üzerinde F9 Menü FF Uygula İle Fiyat Farkı Faturası Oluşturulduğunda Cari Hesabın Değiştirilmesi Parametreye Bağlı Olarak Engellenebilmeli.


Satış/Dağıtım ve Satınalma Parametreleri altına 'Fiyat Farkı Faturasında Satırlarda Bağlı Fatura Varsa Cari Hesap Bilgisi Değiştirilebilsin - Evet/Hayır' parametreleri eklenmiştir. Fatura üzerinden F9 menüden FF Uygula ve manuel Fiyat Farkı Faturası eklerken bu parametreye bağlı olarak cari hesap kodunun ve açıklama alanının değiştirilip, değiştirilememesi sağlanmıştır.

 

125. İthalat Operasyon Fiş Browserı Kolonlarına Ve Filtre Seçeneklerine "İthalat Fiş Türü" Eklenmesi Talep Ediliyor.


İthalat/ihracat operasyon fişleri ekranı kolonlarına ve filtre seçeneklerine "Fiş Türü" eklenerek ithalat/ihracat operasyon fişleri ile ithalat/ihracat İade fişlerinin filtrelenebilmesi sağlanmıştır.

 

126. İhracat Operasyon Fişinde Detaylar Tabındaki Dağıtılacak Toplam Bilgisi Sysde Zorunlu Alan Olmalı


Faturalarda Detaylar sekmesinde bulunan "Dağıtılacak Toplam" alanı sistem işletmeninde zorunlu alanlara eklenerek, fatura türlerinde zorunlu alan olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 

127. Muhasebe Fişleri İçerisinde F9 Menüde Bulunan İlgili Belgeler Seçeneği Yetkiye Bağlanmalı


Muhasebe Fişleri içerisinde F9 menü ile erişilen "İlgili Belgeler" seçeneği yetkiye bağlanmıştır.

 

128. Otomatik Muhasebeleştirme Özelliği Fatura Durumu Öneriden Gerçeğe Çekildiğinde Çalışmalı


Öneri olarak düzenlenmiş Satınalma ve Satış faturalarının durumu gerçek olarak değiştirildiğinde , otomatik muhasebeleştirme parametresi kullanımda ise muhasebe fişinin ekrana gelmesi sağlanmıştır.

 

129. Satış Faaliyetleri/Satış Faaliyetlerim Ajanda Alanında Tutarın da Listelenmesi İsteniyor


Satış Faaliyetleri/Satış Faaliyetlerim Ajanda alanında Net Tutarın listelenmesi sağlanmıştır.

 

130. Kısmi Sevkedilen Siparişler İçin Sipariş Browserında Siparişin Kısmi Sevkedildiğini Gösteren Alan Olmalı


Sipariş ekranlarında kısmi sevkedilen siparişler için bekleyen miktar olduğunu gösteren "B" harfinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

131. Muhasebe Bağlantı Kodlarında Verilen ve Alınan Hizmet Fiyat Farkları Kdv Oranına Göre Filtrelenebilmeli.


Muhasebe bağlantı kodlarında bulunan Verilen ve Alınan Hizmet Fiyat Farkları bağlantı kodlarında Kdv Oranı filtresi eklenmiştir.

 

132. Satış faturası içerisinde f9 menüde bulunan puan kampanyası hediyeleri seçeneğinin sipariş fişine de eklenmesi sağlanmalı


Satınalma/Satış Siparişleri F9 menü seçeneklerine "Puan Kampanyası Hediyeleri" seçeneği eklenmiştir.

 

133. Ayrıntılı teklif sözleşme dökümü raporu standart alanlarına onay bilgisi eklenmelidir.


Ayrıntılı Teklif/Sözleşme Dökümü raporu standart alanlarına onay bilgisi eklenmiştir.

 

134. Programda kullanılan malzemenin satış ve satınalma fiyatları aynı olduğunda kullanıcı uyarılacak parametresi eklenmeli.


"Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Kontrol" parametre açıklaması "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatına Eşit veya Altına Düşerse Kontrol", "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura)" parametre açıklaması "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatına Eşit veya Altına Düşerse (Fatura)", "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (İrsaliye)" parametre açıklaması "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatına Eşit veya Altına Düşerse (İrsaliye)", "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Sipariş)" parametre açıklaması "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatına Eşit veya Altına Düşerse (Sipariş)", "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Teklif)" parametre açıklaması "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatına Eşit veya Altına Düşerse (Teklif)" olarak değiştirilip, satış ve satınalma fiyatlarının eşitliği durumu kontrole eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

135. Satış faturaları browserına "ekleyen" alanı getirilmeli ve F8 hızlı filtreleme özelliğiyle bu alanda filtreleme yapılabilmelidir.


Malzeme fişleri, sipariş, irsaliye, faturaların listelendiği ekranlara "Ekleyen" alanı getirilerek F8 hızlı filtreleme özelliğiyle bu alanda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

136. Muhasebe fişleri browserına "ekleyen" alanı getirilmeli ve F8 hızlı filtreleme özelliğiyle bu alanda filtreleme yapılabilmelidir.


Muhasebe fişleri ekranına "Ekleyen" alanı eklenereke F8 hızlı filtreleme özelliğiyle bu alanda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

137. Muhasebe fiş satırları masraf merkezi koduna göre sıralanabilmeli.


Muhasebe fişlerinin satırlarının hesap kodu, adı, alacak hesabı, alacak hesap adı, borç, alacak, masraf merkezi kodu ve masraf merkezi açıklamasına göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.

 

138. Cloud Connectte giden e-Faturalar browserında arayüz uyarlama yapılabilmeli.


Cloud Connect e-Faturalar giden ekranında arayüz uyarlama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

139. Sipariş ve irsaliye girişi yapılırken cari seçildiğinde mükellef kontrol işleminin yapılması sağlanmalı.


Sipariş, irsaliye ve fatura ekranlarında cari seçimlerinde e-Arşiv mükellefi tipindeki hesaplar için parametreye bağlı mükellef kontrol güncellemesinin yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler


 

1. Cari hesap kartında risk kontrolü toplamlar bazında seçilerek siparişten parçalı olarak sevk irsaliyesi oluşturulduğunda, 2. sevk işleminde miktar yada birim fiyat arttırılırsa risk limitini geçmesine rağmen uyarı vermiyor.


Cari hesap kartında risk kontrolü toplamlar bazında seçilerek siparişten parçalı olarak sevk irsaliyesi oluşturulduğunda, 2. sevk işleminde miktar ya da birim fiyat arttırılarak risk limiti geçilirse uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

2. Gerçekleşen miktar girişinde oluşan sarf ve üretimden giriş fişinde birim çevriminde miktar ve malzeme browserında stok toplamı eksik (ondalıklı) geliyor.


Gerçekleşen miktar girişinde oluşan sarf/üretimden giriş fişleri satırları birim çevrimi ekranında miktarın ve malzemeler penceresinde stok toplamlarının ondalıklı görünmesi sağlanmıştır.

 

3. Üretim emri üzerinde F9 hızlı gerçekleşen miktar girişi ekranında günün tarihi dışında (ileri/geçmiş) tarih girildiğinde seri-lotlu bir malzemenin son kullanma tarihi yanlış hesaplanıyor.


Üretim emri üzerinde F9 menü üzerinden ulaşılan hızlı gerçekleşen miktar girişi ekranında günün tarihi dışında (ileri/geçmiş) tarih girildiğinde seri-lotlu malzemenin son kullanma tarihinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

4. Kalite kontrol değer girişi sonrası kabul oranına göre kalite kontrol sonucu uygun olduğunda ambar transfer işleminde ve uygun olmayan miktarlar alanlarında doğru değerlerin gelmesi sağlanmalı.


Kalite kontrol değer girişi sonrası kabul oranına göre kalite kontrol sonucu uygun olduğunda, ambar transfer işleminde ve uygun olmayan miktarlar alanlarında kontrol değerlerinin gelmesi sağlanmıştır.

 

5. Stcalc fonksiyonunda returntype parametresi girişlerin maliyeti ve unit parametresi işlem dövizi olduğunda hatalı sonuç dönmektedir.


Stcalc fonksiyonunda returntype parametresi girişlerin maliyeti ve unit parametresi işlem dövizi olduğunda dövizli tutarın raporlanabilmesi sağlanmıştır.

 

6. Satınalma faturası içinde seri/lot takipli malzeme seçilen konsinye giriş irsaliyesi için f9 menü konsinye hareket aktar (parçalı) seçilip miktar girildiğinde "yeni miktar daha küçük olmalı" uyarısı alınıyor.


Satınalma faturası içinde seri/lot takipli malzeme seçilen konsinye giriş irsaliyesi için f9 menü konsinye hareket aktar (parçalı) seçilip miktar girildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

7. Excelden cari hesap aktarımı yapılırken sadece aktarılan veriler güncellendiğinde cari hesap kartındaki istihbarat bilgileri siliniyor.


Tanımlı olan ve daha önce istihbarat bilgileri girilmiş olan cari hesap kartına yeni bilgi eklenmek istendiğinde, araçlar/veri aktarımı(excelden) seçilip kart türü cari hesap seçilerek dosya kısmından excel şablonu seçilip "Sadece aktarılan alanlar güncellenecektir" seçeneği seçilerek aktarım yapıldığında cari hesaba tanımlı olan istihbarat bilgilerinin silinmemesi sağlanmıştır.

 

8. Karma koli malzeme kartında, karma koli satırları değiştirilmesin işaretlendiğinde malzeme satırındaki ambar bilgisi merkez ambar olarak değişiyor.


Karma koli malzeme kartında, karma koli satırları değiştirilmesin işaretlendiğinde malzeme satırındaki ambar bilgisinin merkez olarak değişme sorunu giderilmiştir.

 

9. İhracat operasyon kur farkı hesaplama işlemi filtrelerinde bulunan ihracat dosya kodunda detaylı filtreleme özelliği çalışmıyor.


İhracat dosya kodu filtresinde detaylı filtre seçilerek üç noktadan kur farkı hesaplanması istenen dosyalar seçildiğinde filtreleme işleminin doğru çalışması sağlanmıştır.

 

10Kullanıcı işlem yetkilerinde satış elemanı-cari hesap bağlantıları yetkisi kaldırılmasına rağmen cari hesap bağlantısı yapılabiliyor.


Sistem işletmeninde Finans-ana kayıtlar-cari hesap kartları-satış elemanı bağlantıları yetkisi kullanıcı bazında kaldırıldığında cari hesap bağlantısı yapılamaması sağlanmıştır.

 

11. Form tanımlayıcı yetkisi olmayan kullanıcı e-devlet menüsünde e-irsaliye gönder/al işlemi yaptığında gelen irsaliyeler alınamıyor.

Form tanımlayıcı yetkisi olmayan kullanıcının e-devlet menüsünde e-irsaliye gönder/al işlemi ile gelen irsaliyeleri alabilmesi sağlanmıştır.

 

12. Muhasebe hesabı kontrolü parametresi aktif olan firmada kasadan cari hesap ödeme/tahsilat işlemi kaydedilmek istenildiğinde muhasebe kodları tanımlı olmasına rağmen işlemde muhasebe kodları eksik uyarısı alınıyor.


Muhasebe hesabı kontrolü parametresi aktif olduğu durumda kasadan cari hesap ödeme/tahsilat işlemi kaydedilmek istenildiğinde atanan muhasebe kodları için uyarı alınmadan kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

13. Kdv muafiyet sebebi seçilen irsaliyelerde toplu faturalama yapıldığında muafiyet sebebi faturaya aktarılmamaktadır.


Kdv muafiyet sebebi seçilen irsaliyelerde toplu faturalama yapıldığında muafiyet sebebinin faturaya aktarılması sağlanmıştır.

 

14. Satış faaliyetleri ekranında Araştırma türünde bir satış faaliyetine doküman listesi tabında dosya yolu seçilmek istendiği zaman I/O Error 105 hatası alınıyor.


Satış faaliyetleri ekranında Araştırma türünde bir satış faaliyetine doküman listesi sekmesinde dosya yolu seçilmek istendiği zaman uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

15. Sistem işletmeni/İzle/Bağlı kullanıcılar modülü doğru çalışmamaktadır.


Sistem işletmeninde "izle" sekmesi altında bulunan "bağlı kullanıcılar" ekranının doğru bilgi listelemesi ve aynı ekrandaki "güncelle" seçeneğinin doğru çalışması sağlanmıştır.

 

16. Cari hesap ekstresinde bulunan "İD bakiye-İD türüne göre gruplama" standart alanında ID bakiye sıfır olduğunda TL bakiye yanlış hesaplanıyor.


Cari hesap ekstresinde "İD bakiye-İD türüne göre gruplama" standart alanının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

 

17. Fiş içerisinde genel ve satırlar işlem dövizi seçilerek önce malzeme seçilip dövizli birim fiyat girildikten sonra farklı döviz türü seçili cari hesap kartı seçildiğinde dövizli birim fiyat siliniyor.


Fiş içerisinde genel ve satırlar işlem dövizi seçilerek önce malzeme seçilip dövizli birim fiyat girildikten sonra farklı döviz türü seçili cari hesap kartı seçildiğinde dövizli birim fiyatın silinmemesi sağlanmıştır.

 

18. Satınalma iade faturasında SMM muhasebe kodlarına malzeme kartında tanımlı olan muhasebe kodu gelmiyor.


Malzeme kartı muhasebe hesapları sekmesinde satılan malın maliyeti alanında seçilen muhasebe kodunun SMM Muhasebe Kodları ekranında gelmesi sağlanmıştır.

 

19. Satınalma emri üzerinde f9 menü bağlı teklifler browserında teklif için çıkar ve toplu çıkar seçenekleri çalışmıyor.


Satınalma Emri üzerinde F9 menü üzerinden erişilen bağlı teklifler ekranında teklif için çıkar ve toplu çıkar seçeneklerinin çalışması sağlanmıştır.

 

20Fişlerde seri/lot ve stok yeri takibinde miktar kontrolü yapıldığında satır miktarı ve toplam miktar eşit olmasına rağmen girilen toplam miktar fiş satırındaki miktardan farklıdır uyarısı alınıyor.


Fişlerde seri/lot ve stok yeri takibinde miktar kontrolü yapıldığında satır miktarı ve toplam miktar eşit olmasına rağmen girilen toplam miktar fiş satırındaki miktardan farklıdır uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

21. Kredi kartı fiş tahsilatı ekranında CTRL+F ile arama yapıldığında devir ile gelen kredi kartı fişleri listelenmiyor.


Kredi kartı fiş tahsilatı ekranında CTRL+F ile arama yapıldığında devir ile gelen kredi kartı fişlerinin de listelenmesi sağlanmıştır.

 

22. Manuel cari hesap kur farkı fişi eklendiğinde cari hesap browserındaki RD bakiyesi ile cari hesap kartı içerisinde risk bilgileri tabında bulunan RD risk toplamı farklı gelmektedir, aynı gelmeli.


Manuel cari hesap kur farkı fişi eklendiğinde cari hesap kartları ekranındaki RD bakiyesi ile cari hesap kartı içerisinde risk bilgileri sekmesinde bulunan RD risk toplamının aynı gelmesi sağlanmıştır.

 

23. Satırda indirim oranı olan ve kısmi sevkedilen sipariş yeni döneme devredildiğinde indirim oranı değişiyor.


Satırda indirim oranı olan ve kısmi sevkedilen siparişin yeni döneme devredildiğinde indirim oranının değişmemesi sağlanmıştır.

 

24. Şartlı kabul edilen kalite kontrol değerinde şartlı kabul miktarı dışındaki değerler Kalite Kontrol Durumu ekranında uygun olmayan miktar alanında gösterilmeli.


Kalite kontrol durumu penceresinde uygun olan miktar ve uygun olmayan miktar alanlarının doğru değerleri göstermesi sağlanmıştır.

 

25. Satınalma faturası F9 Lot Seri No Üret işleminde Microsoft ole db provider sql server: the query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan...mesajı alınıyor.


Satınalma faturası içerisinde "Lot Seri No Üret" işleminde mesaj alınmaması sağlanmıştır.

 

26. Amortisman süresi (itfa) dolan sabit kıymet için amortisman süresi dolduğu yılda yeniden değerleme yapılarak sonraki yılda amortisman hesaplandığında Sabit Kıymet Değeri(D.S.) ve Birikmiş Amortisman(D.S.) eşit gelmiyor


Amortisman süresi (itfa) dolan sabit kıymet için amortisman süresi dolduğu yılda yeniden değerleme yapılarak sonraki yılda amortisman hesaplandığında "Sabit Kıymet Değeri(D.S.)" ve "Birikmiş Amortisman(D.S.)" tutarları eşit gelmesi sağlanmıştır.

 

27. Fatura içerisinde malzeme açıklaması alanında F10 ile arama yapıldığında ilgili malzeme filtrelenmiyor.


Fatura içerisinde malzeme açıklaması alanında F10 ile arama yapıldığında ilgili malzemenin filtrelemesi sağlanmıştır.

 

28. Fiili genel gider yükleme işleminde işyeri ve masraf merkezi kullanımı varsa işyeri filtresi dikkate alınmıyor.


Fiili genel gider yükleme işlemi filtrelerinde seçilen işyeri ve masraf merkezlerine göre tutarlar hesaplanarak yükleme işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

29. Sipariş ve irsaliye muhasebe kodlarında cari hesap satırı için girilen muhasebe kodu ve masraf merkezi kaydedilmiyor.


Sipariş ve irsaliye fişleri muhasebe kodlarında cari hesap satırı için girilen muhasebe kodu ve masraf merkezinin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

30. Yevmiye defteri oluşturulurken parça sayıları hatalı oluşuyor ve şematron kontrolü tamamlanmıyor.


e-Defter üzerinden yevmiye ve büyük defter dosyası oluşturulurken , dosya içerisinde birden fazla kapanış fişi olduğunda ve dosyalar parçalı olarak oluşturulurken şematron uyarısı alınabiliyordu, geliştirme yapılarak uyarı alınmadan dosyaların oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

 

174 görüntüleme0 yorum

Kommentare


bottom of page