top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek- Tiger|Go3 Muhasebe Programında Kur Farkı Hesaplama

Genel Muhasebe Kur Farkı Hesaplama


Bir muhasebe hesabının gerçek anlamda dövizle yapılan işlemleri yasal olarak, işlemin gerçekleştiği tarihteki döviz kurları üzerinden yerel para birimine çevrilerek kaydedilir. Bu durumda herhangi bir tarihte muhasebe hesaplarının yerel bakiyeleri incelendiğinde döviz işlemlerinin etkisi güncel olarak görülemez. Yani dövizli işlem görmüş bir hesabın yerel para birimi cinsinden bakiyesi olması gerekenden fazla veya eksik görünür.

Zaman içerisinde döviz kurlarının değer kazanması veya yitirmesinden kaynaklanan, bir hesabın dövizli işlemlerinin yerel karşılıklarındaki artış ve azalışların hesaplanmasına ve bu farkların ilgili hesap ile bir kur farkı hesabı arasında mahsuplaştırılmasına Kur farkı hesaplama denir.

Kur farkı hesaplatılmasında önemli olan kriterler;

  • Kur farkı hesaplatılacak muhasebe hesapları

  • Kur farkının hangi para birimi için hesaplatılacağı

  • Kur farkı hesaplamada hangi tarihler arasındaki işlemlerin dikkate alınacağı

  • Hesaplanan kur farklarının altında toplanacağı muhasebe hesapları şeklinde sıralanabilir.

Kur farkı Hesaplama seçeneği tıklandığında açılan pencere Kur Farkı Hesaplama penceresi Öndeğerler ve Filtreler seçeneklerini içerir.


Öndeğerler başlığı altında yer alan seçenekler ile kur farkı hesaplama işlemi sonucu oluşacak fişe ait öndeğer bilgiler kaydedilir.

Hesaplama Tarihi : Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri günlük kur dosyasından okunur.

Fiş Türü : Kur farkı hesaplama işlemi sonucu oluşacak muhasebe fiş türünü belirtir. "..." simgesi tıklanarak tanımlı muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili fiş türü seçilir.

Fiş No : Kur farkı hesaplama işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişinin numarası belirtilir.

Organizasyonel Birim : Oluşacak kur farkı fişinin hangi organizasyonel birime ait olduğu belirtilir.

Satır Açıklaması : Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak satır açıklaması filtre satırında kaydedilir.


Kur farkı hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile kur farkının ne şekilde ve hangi hesaplar için hesaplatılacağı belirlenir. Kur Farkı Hesaplama filtre seçenekleri şunlardır:


Muhasebe Hesap Kodu : Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı muhasebe hesabı veya hesapları belirlenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Hesap kartında kur farkı hesabı belirtilmemiş olan muhasebe hesapları için kur farkı hesaplanmaz.

Muhasebe Hesap Özel Kodu : Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak hesapların muhasebe hesap özel koduna göre belirlendiği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Organizasyonel Birim Kodu : Kur farkı hesabı, organizasyon birimi seçimi yapılarak sadece seçilmiş olan birimlere ait hareketler taranarak hesaplanır. Bunun için organizasyonel birimler filtre satırında seçim yapılır.

Bölüm Kodu : Seçilen muhasebe hesaplarının hangi bölümlerden yapılan işlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bölüm filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Para Birimi : Seçilen hesapların hangi işlem para biriminden yapılmış olan hareketleri için kur farkı hesaplanacağı para birimi filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda para birimi seçilebilir. Bu durumda her para birimi için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır.

Limit Kur Farkı : Belirlenen para birimi üzerinden hesaplanan kur farkının belirli bir limitin altında kalması durumunda oluşacak kur farkı fişine yansıması istenmiyorsa limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise işlem yapılmaz.

Kur Farkı Tipi : Kur farkının hangi tipteki hesaplar için hesaplatılacağı bu filtre satırında belirlenir. Tümü, Borç, Alacak olmak üzere üç seçeneklidir.


Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplama sonucunda, Öndeğerler başlığı altında yer alan Fiş Türü parametresinde seçilen türdeki muhasebe fişi otomatik olarak oluşur. Fişin tarihi, öndeğerler başlığı altında yer alan Hesaplama Tarihi parametre satırında belirtilen tarihtir. Hesaplanan kur farkları ise, kur farkı hesabı yapılan hesap ya da hesapların kartında belirtilen kur farkı hesabı altında toplanır.


Kur farkı hesaplaması yapılan her bir hesaba ait işlemler kur farkı fişinde birer satır olarak yer alır. Kur farkları tek bir hesap altında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı da açılabilir.

Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen para birimi üzerinden işlem görmediği durumlarda program sizi uyaracaktır. Aynı şekilde, Sistem İşletmeni program bölümünde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır.


Kur farkı hesaplanırken, Kur parametrelerinde otomatik kullanım alanında belirlenen kur değeri kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler menüsü Genel seçeneği altında yer alan Döviz Kullanımı ile otomatik olarak kullanılacak kur türünün seçilmesi gerekir.


 

Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama


Bulut ERP ile farklı para birimleri üzerinden borç kapatma işlemi yapılır. Kur farkları işlem tarihi ya da ödeme tarihi esas alınarak hesaplatılır.

Kur farkının hesaplama şekli ve ödemelerin ne şekilde izleneceği cari hesap tanımlanırken Ticari Bilgiler sayfasında yer alan Kur farkı alanında belirlenir. Kur farkı hesaplama 2 şekilde yapılır:


1. Hareketler üzerinden 2. Ödemeler üzerinden


1. Ödeme/ Tahsilat Hareketleri Üzerinden Kur Farkı Hesaplanması

Cari hesap için kur farkı, ödeme / tahsilat hareketleri üzerinden hesaplanırken sadece kapanmış hareketler dikkate alınır, kapatılmayan hareketler kur farkı hesaplarını etkilemez.

Kur farkı Kapatan işlemin, işlem tarihindeki değil, vade tarihindeki kur değerleri dikkate alınarak hesaplanır. Çek senet işlemi için de vade tarihi dikkate alınır.) Bu nedenle kapatma yapılırken, kapatan işlemin vade tarihindeki kur değerleri, kur tablosundan ön değer olarak getirilir. Kapatma esnasında kur değerleri ve kapatılacak tutarlar kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Kur farkı hesaplaması yapılmış işlemler, daha sonra yapılacak kur farkı hesaplamalarına katılmazlar.

Kur farkı fişinde "genel KDV oranı" kullanılır. Fişte KDV dahil olarak hesaplanır ve KDV raporlarına yansıtılır. Fiş içersinde muhasebe kodları penceresine ön değer olarak Satınalma KDV yada Satış KDV muhasebe kodlarında tanımlanan oranlar gelir.


2. Cari Hesap Hareketleri Üzerinden Kur Farkı Hesaplaması

Cari Hesap tanımında kur farkı seçeneği "hareketler üzerinden" seçilmişse kur farkı hesaplamasında hesaplama yapılan günün kuru ile hareketin kuru arasındaki fark, kur farkı hesaplamasında dikkate alınır. Hareketin tipine, kurdaki azalış ya da artışa göre kur farkı borç ya da alacak olarak oluşur.

 

Cari Hesap Kur Farkları


Kur farkı hesaplama işlemi sırasıyla Finans -> İşlemler > Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama adımları ile toplu olarak yapılır.

Kur farkı hesaplama penceresinde kur farkının hesaplanmasında geçerli olacak koşullar belirlenir. Kur farkı hesaplama işlemi, kur farkı fişleri üzerinden olabileceği gibi hizmet kartları üzerinden de gerçekleştirilir.


Hesaplama Tarihi : Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri günlük kur değerleri dosyasından okunur.

Kur Farkı Fiş Türü : Kur farkı hesaplama işlemi sonucunda oluşacak kur farkı için geçerli olacak fiş türünü belirtir. Cari hesap fiş türleri listelenir ve ilgili fiş türü seçilir.

Kur Türü : Kur farkı hesaplanırken dikkate alınacak kur türünü belirtir. Kur türleri Sistem Ayarları bölümünde Döviz Kullanımı ekranında belirlenir.

Organizasyonel Birim : Kur farkı hesaplama işleminin hangi Organizasyonel birim için geçerli olacağı belirtilir.

Eklenecek Fiş Türü : Kur Farkı Fişi / Hizmet Faturası

Fiş Türü : Kur Farkı Fiş Seçimi

KDV Dahil : Evet / Hayır

Hizmet Kodu / Açıklaması (Alınan) : Hizmet Seçimi

Hizmet Kodu / Açıklaması (Verilen) : Hizmet Seçimi

Satır Açıklaması: Kur farkı fişinin satır açıklama alanıdır.

Açıklama: Kur farkı fişinin açıklama alanıdır.


Kur farkının ya da hizmetin hangi cari hesaplar için hesaplanacağı Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile belirlenir.


Cari Hesap Türü : Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak cari hesabın türü belirlenir.

Cari Hesap Kodu : Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı cari hesap veya hesaplar filtrelenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Cari Hesap Özel Kodu 1-5 : Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak cari hesaplar kart özel koduna göre de özel kodlarına göre de filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Organizasyonel Birim : Kur farkı hesaplama işleminin yapılacağı organizasyonel birimi belirtir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Bölüm Kodu : Seçilen cari hesapların hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemlerinin kur farkı hesaplanırken dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Para Birimi : Seçilen cari hesapların hangi işlem para birimi üzerinden kaydedilmiş hareketleri için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her para birimi için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır.

Limit Kur Farkı : Belirli bir limitin altındaki kur farklarının işlem sonucunda oluşacak virman fişine yansıması istenmiyorsa bu filtre satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutardan küçük ise oluşan kur farkının oluşmadığı varsayılır.

Kur Farkı Tipi : Kur farkı hesaplamasında hangi işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Kur farkı yalnızca borç ya da yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesaplar için hesaplatılabildiği gibi ikisini de kapsayacak şekilde yapılabilir.

Tahsil Edilmiş Çekler için Hesaplama Kuru : Dövizli çekler tahsil edildikten sonra kur farkı işlemi çalıştırıldığında hesaplamanın hangi tarihteki kur bilgisine göre yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tahsil Kuru ve Hesaplama Tarihindeki Kur seçeneklerini içerir.Tahsil Kuru seçiminde, hesaplama, alınan çekin tahsil edildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır. Diğer seçenekte ise hesaplama kur farkı hesaplama tarihindeki döviz kuruna göre yapılır. Aradaki fark borç ya da alacak olarak kur farkı fişine yansır.

Eklenecek Fiş Türü : İşlem sonucu sisteme eklenecek olan fişin Kur Farkı fişi mi Hizmet Faturası mı olduğunun belirlendiği alandır.Hizmet Faturası seçili olduğunda, kur farkı hesaplanan faturanın kesildiği tarihteki kur değeri ile işlemin çalıştırıldığı tarihin kur değeri arasındaki fark “Borç” ise Verilen Hizmet Faturası, fark “Alacak” ise Alınan Hizmet Faturası kesilir.

Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun : Evet seçilirse, Hesaplama Başlangıç Tarihinden itibaren hesaplama tarihine kadar, dövizli işlem yapılan her gün için kur farkı işlemi çalıştırılır. Hesaplama tarihi için dövizli işlem olsa da olmasa da çalıştırılır.

Ardışık Hesaplama Başlangıç Tarihi : Kur hesaplama başlangıç tarihi girilir.


Filtre satırlarında, kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra "Uygula" düğmesi tıklanır ve kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, kur farkı fiş türü filtre satırında belirtilen cari hesap fişine yazılır. Kur farkı hesaplama fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.


Kurum Çalışma tanımında belirtilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz kullanım parametrelerinde, otomatik kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli bölümünde türün belirlenmesi gerekir.


Cari Hesap Kur Farkı Fişleri


Fiş No : Otomatik olarak gelir. Kur farkı fişleri diğer fiş türlerinde olduğu gibi kendi aralarında bir sıra numarası izler. Kullanıcı tarafından girilen ya da otomatik olarak oluşturulan bir kur farkı fişinin numarası sistemde kayıtlı son kur farkı fişinin numarasından bir sonraki numaradır.

Tarih : Fiş program tarafından oluşturulmayıp kullanıcı tarafından girildiğinde çalışma gününün tarihi bu alana öndeğer olarak gelir. Otomatik olarak hesaplatıldığında kur farkı hesaplama işlemi filtre satırında belirlenen Hesaplama tarihi alana aktarılır.

Özel Kod : Fiş özel kodudur. Kur farkı fişlerini kuruma özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır.

Yetki Kodu : Fiş yetki kodudur. Detaylı yetki tanımı ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Fiş üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir.

Muhasebe Fiş No : İşleme ait, muhasebede ana hesap planı dikkate alınarak oluşan fişin numarasıdır.

Muhasebe Fiş No (2) : İşleme ait, muhasebede ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşan fişin numarasıdır.

Muhasebe Fiş No (3) : İşleme ait, muhasebede üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşan fişin numarasıdır.

Belge No : İşleme ait belge numarasıdır.

Organizasyonel Birim : Kur farkının ait olduğu organizasyonel birim kodudur. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenerek ilgili birim seçilir.

Bölüm : Kur farkının ait olduğu bölüm kodudur. Kayıtlı bölüm tanımları listelenerek ilgili bölüm seçilir.

Cari Hesap Kodu / Unvanı : Kur farkı hesaplatılan cari hesabın kodu ve unvanıdır.

Ticari İşlem Grubu : Cari hesap ticari işlem grubunun belirtildiği alandır. Cari hesap için ticari işlem grubu belirlenmişse alana otomatik olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Açıklama : İşlem satır açıklamasıdır. Filtre satırlarında girilen açıklama bilgisi bu alana aktarılır.

Borç/Alacak : İşlem türüne göre kur farkı borç/alacak tutarıdır.

Raporlama Para Birimi, Kuru ve Toplamı : Satırdaki işlemin raporlama para birimi bilgilerini içerir.

İşlem Para Birimi, Kuru ve Toplamı : Satırdaki işlemin, işlem para birimi bilgilerini içerir.

KDV Oranı ve KDV Tutarı : Satırdaki işlem için geçerli olacak KDV oranı ve bu oran üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır. Finans parametrelerinde belirtilen KDV oranı öndeğer olarak alınır.

Ödeme Planı : Satırdaki işleme ait ödeme planı bilgisidir. Kayıtlı plan tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir.

Harekete Özel Kodu : Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak ve rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Programda herhangi bir yerden girilmeyen, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılabilir. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır.

Makbuz numarası : İşleme ait makbuz numarasıdır. Birden fazla belge aynı fiş ile girildiğinde her satırdaki işleme ait makbuz numarasının verildiği alandır.

 

Banka Kur Farkı Hesaplama


Banka kur farkı hesaplama işlemi, Finans Yönetimi modülünde İşlemler menüsü altında yer alan Banka Kur Farkı Hesaplama seçeneği ile toplu olarak yapılır.


Kur farkı hesaplama penceresinde kur farkının hesaplanmasında geçerli olacak koşullar belirlenir.


Hesaplama Tarihi : Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri günlük kur değerleri dosyasından okunur.

Kur Farkı Fiş Türü : Kur farkı hesaplama işlemi sonucunda oluşacak kur farkı için geçerli olacak fiş türünü belirtir. Banka fiş türleri listelenir ve ilgili fiş türü seçilir.

Kur Türü : Kur farkı hesaplanırken dikkate alınacak kur türünü belirtir. Kur türleri Sistem Ayarları bölümünde Döviz Kullanımı ekranında belirlenir.

Organizasyonel Birim : Kur farkı hesaplama işleminin hangi Organizasyonel birim için geçerli olacağı belirtilir.

Satır Açıklaması : Kur farkı fişinin satır açıklama alanıdır.

Açıklama : Kur farkı fişinin açıklama alanıdır.


Kur farkının hangi banka hesapları için hesaplanacağı Banka Hesap Kur Farkı Hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile belirlenir.


Banka Hesap Türü : Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak banka hesap türü belirlenir.

Banka Hesap Kodu : Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı banka hesabı veya hesapları filtrelenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Banka Hesabı Özel Kodu : Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak banka hesapları kart özel koduna göre de özel kodlarına göre de filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Organizasyonel Birim : Kur farkı hesaplama işleminin yapılacağı organizasyonel birimi belirtir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Bölüm Kodu : Seçilen hesapların hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemlerinin kur farkı hesaplanırken dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Para Birimi : Seçilen hesapların hangi işlem para birimi üzerinden kaydedilmiş hareketleri için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her para birimi için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır.

Limit Kur Farkı : Belirli bir limitin altındaki kur farklarının işlem sonucunda oluşacak virman fişine yansıması istenmiyorsa bu filtre satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutardan küçük ise oluşan kur farkının oluşmadığı varsayılır.

Kur Farkı Tipi : Kur farkı hesaplamasında hangi işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Kur farkı yalnızca borç ya da yalnızca alacak bakiyesi veren hesaplar için hesaplatılabileceği ikisini de kapsayacak şekilde yapılabilir.

Tahsil Edilmiş Çekler için Hesaplama Kuru : Dövizli çekler tahsil edildikten sonra kur farkı işlemi çalıştırıldığında hesaplamanın hangi tarihteki kur bilgisine göre yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tahsil Kuru ve Hesaplama Tarihindeki Kur seçeneklerini içerir.Tahsil Kuru seçiminde, hesaplama, alınan çekin tahsil edildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır. Diğer seçenekte ise hesaplama kur farkı hesaplama tarihindeki döviz kuruna göre yapılır. Aradaki fark borç ya da alacak olarak kur farkı fişine yansır.

Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun : Evet seçilirse, Hesaplama Başlangıç Tarihinden itibaren hesaplama tarihine kadar, dövizli işlem yapılan her gün için kur farkı işlemi çalıştırılır. Hesaplama tarihi için dövizli işlem olsa da olmasa da çalıştırılır.

Hesaplama Başlangıç Tarihi : Kur hesaplama başlangıç tarihi girilir.


Filtre satırlarında, kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, kur farkı fiş türü filtre satırında belirtilen banka fişine yazılır. Kur farkı hesaplama fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.

Kurum Çalışma tanımında belirtilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz kullanım parametrelerinde, otomatik kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli bölümünde türün belirlenmesi gerekir.


 

Kasa Kur Farkı Hesaplama


Kasalar için kur farkı hesaplama işlemi, Finans Yönetimi modülünde İşlemler menüsü altında yer alan Kasa Kur Farkı Hesaplama seçeneğiyle ile toplu olarak yapılır.


Kur farkı hesaplama penceresinde kur farkının hesaplanmasında geçerli olacak koşullar belirlenir.Hesaplama Tarihi : Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri günlük kur değerleri dosyasından okunur.

Kur Türü : Kur farkı hesaplanırken dikkate alınacak kur türünü belirtir. Kur türleri Sistem Ayarları bölümünde Döviz Kullanımı ekranında belirlenir.

Satır Açıklaması : Kur farkı fişinin satır açıklama alanıdır.

Açıklama : Kur farkı fişinin açıklama alanıdır.


Kur farkının hangi kasalar için hesaplanacağı Kasa Kur Farkı Hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile belirlenir.


Kasa Kodu : Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı kasa veya kasalar filtrelenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli kasalar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Kasa Özel Kodu : Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak kasalar kart özel koduna göre de özel kodlarına göre de filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Ödeme / Tahsilat Noktası Kodu : Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak Ödeme / Tahsilat Kodu girilir.

Organizasyonel Birim : Kur farkı hesaplama işleminin yapılacağı organizasyonel birimi belirtir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Bölüm Kodu : Seçilen kasaların hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemlerinin kur farkı hesaplanırken dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Para Birimi : Seçilen kasaların hangi işlem para birimi üzerinden kaydedilmiş hareketleri için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her para birimi için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır.

Limit Kur Farkı : Belirli bir limitin altındaki kur farklarının işlem sonucunda oluşacak virman fişine yansıması istenmiyorsa bu filtre satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutardan küçük ise oluşan kur farkının oluşmadığı varsayılır.

Kur Farkı Tipi : Kur farkı hesaplamasında hangi işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Kur farkı yalnızca borç ya da yalnızca alacak bakiyesi veren kasalar için hesaplatılabileceği ikisini de kapsayacak şekilde yapılabilir.

Tahsil Edilmemiş Çekler için Hesaplama Kuru : Dövizli çekler tahsil edildikten sonra kur farkı işlemi çalıştırıldığında hesaplamanın hangi tarihteki kur bilgisine göre yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tahsil Kuru ve Hesaplama Tarihindeki Kur seçeneklerini içerir.Tahsil Kuru seçiminde, hesaplama, alınan çekin tahsil edildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır. Diğer seçenekte ise hesaplama kur farkı hesaplama tarihindeki döviz kuruna göre yapılır. Aradaki fark borç ya da alacak olarak kur farkı fişine yansır.


Filtre satırlarında, kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, kur farkı fiş türü filtre satırında belirttiğiniz kasa fişine yazılır. Kur farkı hesaplama fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirttiğiniz tarihtir.


Kurum Çalışma tanımında belirtilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz kullanım parametrelerinde, otomatik kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli bölümünde türün belirlenmesi gerekir.

 

536 görüntüleme0 yorum

Commenti


bottom of page