top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Versiyon Güncelleme 2.93.00 Mayıs 2024

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.93.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.93 - Mayıs 2024 Sürümde Yer Alan Yenilikler


1. Stok kartı içerisinde yer alan ISO No. alanında yapılan veri girişinin parametrik olarak listeden seçilme kontrolü yapılabilmeli.


Ticari Sistem Yönetimi/Genel Paremetreler'de bulunan "özel kod \ yetki kodu \ ticari işlem grubu \ gtip koduna veri girişlerinde kontrol=yapılacak/yapılmayacak" parametresi  "Veri girişlerinde kontrol yapılacak alanlar" olarak güncellenmiştir.  Parametrede seçilen alanlarda malzeme kartı eklenirken manuel olarak ekleme yapılmasına izin verilmeyip üç noktadan seçim yapılması sağlanmıştır.


Eski parametre tanımında yapılacak seçili olduğunda ve yeni versiyona geçiş yapıldığında yeni parametrede özel kod,yetki kodu,ticari işlem grubu,gtip kodu değerlerinin seçili gelmesi sağlanmıştır.

 

2. Personel ödemeleri muhasebe bağlantı kodlarında bulunan ek kesinti formülleri(P501-P599) 100 den fazla tanımlanabilmelidir.

Personel ödemelerinde ek kesintiler 100 den fazla tanımlandığında, Ek Kesintilerin muhasebeleştirilmesi için muhasebe bağlantı kodları formüllerine  P2500-2599 : Ek Kesintiler parametresi eklenmiştir.

 

3. Satış teklif fişine eklenen alternatifler adlandırılabilmeli.


Satış teklif fişi içerinde F9 menüde yer alan alternatif ekle işlemi ile eklenen alternatif teklif isimlerinin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

4. Fişlerde F9 sağ mouse menüde yer alan seri lot stok yeri bilgileri ekranına toplu stok yeri güncelleme seçeneği eklenmelidir.

Fiş içerisinde kullanılan malzeme de seri/lot takibi ve stok yeri takibi takibi yapıldığında açılan seri lot stok yeri bilgileri ekranında toplu stok yeri güncelleme yapılması sağlanmıştır.

 

5. Muhasebe hesap kartında açıklama(2) alanına girilen verinin mahsup fişi içinde kolonlarda açıklama (2) alanının görüntülenebilmesi sağlanmalı.


Alacak Hesabı Adı 2 ve Muhasebe Hesap Kartında yer alan Açıklama (2) alanlarının Mahsup Fişi içerisindeki tablo kolonları arasında görüntülenmesi sağlanmıştır.Ayrıca ilgili alanlara göre satırlar arasında sıralama yapılabilmektedir.

 

6. Malzeme sınıfında birimler alanındaki boyut bilgileri değiştirildiğinde malzeme sınıfına bağlı malzemelerde de boyut bilgilerinin güncellenmesi sağlanmalıdır.


Malzeme sınıfında birimler alanındaki boyut bilgileri değiştirildiğinde sınıf bağlantıları ekranında birimler seçili olduğunda malzeme sınıfına bağlı malzemelerinde boyut bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.

 

7. Sipariş/irsaliye/fatura kur güncelleme işleminde cari hesap kodu filtresi verilebilmeli.


Dosya/Kur Güncelleme işleminde sipariş/irsaliye/fatura kur güncelleme filtrelerine cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.

 

8. Satış fiyat kartlarında hareket özel kodu seçildiğinde faturaya hareket özel koduna göre otomatik olarak geliyorlar. Ancak, daha sonra hareket özel kodu değiştirildiğinde fiyat güncellenmiyor.


Satınalma ve satış sipariş, irsaliye ve faturalarda seçilen hareket özel koduna göre satırlarda birim fiyatın güncellenmesi sağlanmıştır.

 

9. Teklif fişlerinde hareket özel kodu karakter sayısı artırılmalıdır.

Satınalma emir,teklif,sözleşme ile satış teklif ve sözleşme pencerelerine hareket özel Kodu 2 alanı 40 karakter veri girişi yapılabilecek şekilde eklenmiştir.

 

10. Banka kredisi erken kapatıldığı durumda banka kredisinde kalan tutar görünmeye devam etmektedir.


Banka kredisi erken kapatıldığında, Kredi tanımında ve Kredi Taksit Hareketleri ekranında "Kalan Tutar" ve Kredi taksit hareketi üzerinde F9 menüsü ile açılan "Ödemeler" ekranında "Eksik Ödeme" alanında tutar gösterilmemesi sağlanmıştır.

 

11. Kampanya Tanımı Formüllerinde Fatura Satırındaki Proje Kodunu Dikkate Alan Bir Fonksiyon Olmalı.


Kampanya tanımı koşul formüllerine "Proje Kodu" ve "Satır Proje Kodu" standart alanları eklenmiştir.

 

12. Fatura giriş penceresi içerisinde satır ve alt bilgilerde fatura tevkifat toplamı alanı olmalı ve hesaplanan tevkifat toplamı yer almalı.


Satırda malzeme bazında hesaplanan tevkifat tutarının, Tevkifat bilgileri penceresinde tevkifat koduna göre gruplanarak hesaplanan tevkifat tutarının gösterilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

13. Bakım Yönetimi/Bakım talep fişi oluşturulup ilgili fiş üzerinde talep karşılama işlemi ile açılan Bakım Talebi Karşılama ekranında saat ve tarih bilgisi otomatik günün tarihi ve saat bilgisi olarak gelmeli.


Bakım talebi karşılama ekranında saat ve tarih bilgisi alanlarına otomatik olarak günün tarihi ve saat bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

14. Mali dönem bağımsız çalışmada muhasebe işlem merkezinde bakiye yılı girilebilmeli.

Mali dönem bağımsız çalışmada Muhasebe İşlem Merkezi ekranına Bakiye Yılı eklenerek verilerin bu seçeneğe göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.

 

15. Dağıtım fişine ithalat dosya kodu seçildiğinde program donuyor, performans sorunu yaşanıyor.


Dağıtım fişine ithalat dosya kodu seçilmesi işlemine performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

16. Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur parametresi sarf fişleri için de çalışmalı.


Seri/Lot No son kullanma tarihine göre çıkış işleminin kontrol edilmesi fiş seçeneklerine sarf fişleri de eklenmiştir. Bu kapsamda malzeme yönetimi parametrelerine; "Sarf fişlerinde Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdur " ve "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı" seçenekleri eklenmiştir.


Sarf fişlerinde Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdur : İşleme devam edilecek - Kullanıcı uyarılacak - İşlem durdurulacak Filtre öndeğeri İşleme devam edilecek olarak gelmektedir.


Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı filtre seçeneğinin öndeğeri 0 olarak gelmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

17. Sipariş fişindeki hizmet satırları için de kdv güncelleme yapılabilmeli.


Satınalma Siparişlerinde KDV Güncelleme ve Satış Siparişlerinde KDV Güncelleme işlemlerinin filtre ekranına Hizmet Kodu, Hizmet Açıklaması, Hizmet Grubu, Kodu Hizmet Özel Kod,  Hizmet Yetki Kodu filtreleri eklenmiştir.

 

18. Kasa yetkisi olmayan kullanıcıların fatura detayında ödeme tipi nakit seçtiklerinde kasa işlem fişi oluşturmaları engellenmeli.

Sistem işletmeninden kullanıcıda cari hesap tahsilat ve cari hesap ödeme yetkileri kapatıldığında ve ticari üründe ödeme tipi nakit seçildiğinde veya ödeme tipi nakit olan ödeme planı seçildiğinde cari hesap tahsilat ve cari hesap ödeme fişinin açılmaması buna bağlı olarak "Yetkiniz bulunmadığı için ödeme/tahsilat fişi oluşturulamadı !" uyarısı alınması sağlanmıştır.

 

19. Yüklenilen KDV listesi beyannamesinde iadeler düşülerek gelmeli.


Yüklenilen KDV listesine aktarılan Alış ve Satış faturalarında iade miktarlarının yansıtılmaması sağlanmıştır. (İlgili geliştirme giriş-çıkış ilişkilendirmesi yapılan iadeler için yapılmıştır. )

 

20. Satış faturası içerisinde satırda F9 menü irsaliye aktar seçeneği ile ekrana gelen aktarılacak irsaliye listesinde sevkiyat adresi kodu ve açıklamasına göre sıralama yapılması isteniyor.

Satış faturası içerisinde satırda F9 menü irsaliye aktar seçeneği ile ekrana gelen aktarılacak irsaliye listesinde fiş no, fiş tarihi, belge no, sevkiyat kodu ve sevkiyat açıklamasına göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

21. İthalat dosyası seçilmiş dağıtım fişinde değiştir, incele yapıldığında performans sorunu yaşanıyor.


İthalat dosyası seçilmiş dağıtım fişi üzerinde yapılan "değiştir", "incele" ve "kaydet" işlemleri  için performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

22. Dönem kapama tarihleri arasında bulunan virman fişinde maliyetlendirme servisi ile giriş fişine maliyet ataması yapılmalıdır.


Dönem kapama tarihleri arasında bulunan virman fişine maliyetlendirme servisi ile maliyet ataması yapılması sağlanmıştır.

 

23. Payer üzerinden gelen malzemelerin eşleme işleminde malzeme türü seçilebilmeli.


Pazar yeri üzerinden erp sistemine aktarılan malzeme kartları için eşleme işlemi esnasında malzeme bazında kart türünün seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

24. Kredi kartı sihirbazı ile kredi kartı hareketleri toplu olarak seçildiğinde her hareket için ayrı ayrı banka fişi oluşturulabilmeli.


Kredi Kartı Sihirbazı ile kredi kartı hareketleri toplu olarak seçildiğinde her hareket için ayrı ayrı banka fişi oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Kredi Kartı Sihirbazı ekranına "Birebir banka fişi oluştur" seçeneği eklenmiştir.

 

25. Sipariş browser ekranında sevkiyat adresi kodu, açıklaması kolonu eklenmeli.


Satınalma ve Satış Siparişleri ekranlarına sevkiyat adresi kodu, açıklaması kolonu eklenmiştir.F11 gizlenen kolonlarda gelmektedir.

 

26. Malzeme Virmanı İşleminde Sarf ve Üretimden Giriş Fişlerine Aktarılacak Açıklama Alanı olmalıdır.


Malzeme virmanı ekranına açıklama alanı eklenerek virman işlemi sonrası oluşan sarf ve üretimden giriş fişleri detaylar sekmesinde bulunan açıklama alanına aktarılması sağlanmıştır.

 

27. Geri kazanım katılım payı beyannamesi geliştirmesi.

e-Beyanname türleri arasına "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)" eklenmiştir.

Poşet Beyannamesi; plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usulde verilmesine ilişkin beyannamedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

28. Otomatik ödeme/tahsilatta kullanılacak bölüm parametresi ticari sistem yönetimi olduğunda taksit ödemesi yapılırken kasa kodu uyarısı alınmaması sağlanmalı.


Satış ve dağıtım parametrelerinde Otomatik ödeme/tahsilatta kullanılacak bölüm parametresi ticari sistem yönetimi olarak seçildiğinde taksitli olarak girilen bir satış faturası üzerinde f9 menüden taksit hareketlerine girilip taksit üzerinde f9 menüden ödeme yap seçeneğine tıklanıp ödeme tipi nakit seçildiğinde "ödeme tipi nakit olup kasa kodu girilmemiş satırlar var" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

29. İhracat operasyon fişlerinde bulunan dosya adı, varış ülke kodu ,gümrük kodu, kap adedi, ambalaj kodu zorunlu alanlara eklenmeli.


İhracat operasyon fişlerinde bulunan Dosya Adı, Varış ülke kodu, Gümrük kodu, Kap Adedi, Ambalaj kodu alanları, ithalat operasyon fişlerinde bulunan Dosya Adı, Gümrük Kodu, Çıkış Ülke Kodu alanları sistem işletmeninde zorunlu alanlara eklenmiştir.

 

30. Üretim emri sonucunda otomatik oluşan fişlerde son kullanım tarihi geçen lotların kullanılmaması ve uyarılması sağlanmalıdır.


Üretim emri sonucunda otomatik oluşan fişlerde son kullanım tarihi geçen lotların kullanılmaması ve kullanıcının uyarılması sağlandı. Malzeme yönetimi parametrelerindeki "Sarf fişlerinde Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdur = İşleme devam edilecek/ Kullanıcı uyarılacak/ İşlem durdurulacak" ( Öndeğeri "İşleme devam edilecek" tir) ve "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı" (Öndeğeri 0 (sıfır) dır) seçimlere göre kontrol sağlanmaktadır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

31. e-Fatura onay grubunda bekleyen işlem olduğunda yeni kullanıcıların eklenmesi sağlanmalı.


e-Fatura onay grubunda bekleyen işlem olduğunda yeni kullanıcıların eklenmesi sağlanmıştır.

 

32. e-İrsaliye senaryo tipine "Hal Tipi İrsaliye" senaryosu eklenmesi talep edilmektedir.


e-İrsaliye senaryo tipi seçeneklerine "Hal İrsaliye" seçeneği eklenmiştir. İrsaliyelerin hal tipi senaryo ile gönderip alınabilmesi sağlanmıştır.

 

33. Teklifler Pdf olarak yazdırılmak istendiğinde cloud connect ortamında dosyaya kaydet ekranı gibi dosya adı seçenekleri olmalı (fiş no , fiş no + müşteri unvanı, manuel belirlenecek)


Satış ve dağıtım parametrelerine "Teklifi/Sözleşmeyi PDF'e Aktar Dosya Adı" parametresi eklenmiştir.  Parametre değerleri;  Fiş Numarası, Fiş Numarası+Cari Hesap Unvanı, Kullanıcı Belirleyecek olarak belirlenmiştir. Parametrenin öndeğeri kullanıcı belirleyecek olarak gelmektedir.

 

34. Cari hesap kartları üzerinden ekstre tablo olarak alındığında bordro detayı filtresi evet seçildiğinde raporda bordro detayları listelenebilmeli.


Cari hesap kartı üzerinden alınan ekstre ekranında ve cari hesap ekstresi raporunda bordro detayı filtresi evet olarak seçilip tablo olarak listelendiğinde bordro detaylarının gösterilmesi sağlanmıştır.


Eski tasarımlar için Kolonlar Bordro Detayı 6 ve Satırlar Bordro Detayı 9  bölümlerinde alanların tabloya aktarılması gerekmektedir.

 

35. E-fatura gelen kutusu ekranlarında yer alan filtrelere TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cari ünvanı ve cari kodu alanları eklenmeli.


e-Fatura gelen kutusu ekranlarında filtrelere "Gönderen VKN / TCKN", "e-Fatura Tipi", "Saat" ve "Belge Döviz Türü" seçenekleri eklenmiştir.

 

36. Malzeme Yönetimi/Varyantlı malzeme üzerinde f9 menüde varyantlar sekmesinde müşteri/tedarikçi tabında paketleme miktarı alanına ondalıklı giriş yapılabilmeli.


Varyantlı malzeme kartı üzerinde F9 menüden erişilen varyantlar penceresinde bulunan müşteri/tedarikçi sekmesinde paketleme miktarı alanına ondalıklı veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

37. Satış irsaliyesine sözleşme aktarıldıktan sonra cari değiştirildiğinde "Teklif/sözleşmeden gelen satırların ait olduğu müşteri ile bu cari hesabın bir bağlantısı yoktur" şeklinde uyarı vermesi sağlanmalı.


Satış irsaliyesine sözleşme aktarıldıktan sonra cari hesap bilgisi değiştirildiğinde "Teklif/sözleşmeden gelen satırların ait olduğu müşteri ile bu cari hesabın bir bağlantısı yoktur" şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

38. Toplu reçete güncelleme işlemi yapıldığında ürün reçetesi üzerinde f9 menüde kayıt bilgisi ekranı güncellenmeli.


Toplu reçete güncelleme işlemi sonrası ürün reçetesi üzerinden F9 menüde bulunan kayıt bilgisi seçeneği ile ulaşılan ekranın toplu reçete güncelleme işlemini yapan kullanıcı, tarihi ve işlem türüne bilgilerine göre güncellenmesi sağlandı.

 

39. Cari hesap kartında kullanım yerinde seçili olmayan alanlara göre cari hesap işlem merkezinde fiş eklenmek istendiği anda uyarı alınmalı.


Cari hesap kartında Kullanım Yerinde seçili olan alanlara göre Cari Hesap İşlem Merkezinde işleme basıldığı anda satış, satınalma ve finans için izinler kontrol edilip uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

40. KDV2 Beyannamesinde tam tevkifat uygulanan fatura değeri tam tevkifat uygulanan işlemler bölümüne gelmelidir.


KDV2 Beyannamesi'nde tam tevkifat uygulanan fatura değerinin "İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" bölümüne gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

41. Borç takip ekranında sözleşme no ayrı bir kolonda listelenebilmeli.


Borç takip penceresinde "sözleşme numarası" kolonunun listelenmesi sağlandı. Satış ve satın alma parametrelerinde bulunan "Ödeme hareketleri satır bazında oluşturulsun" parametresi "evet" seçiliyse, faturaya F9 menüde bulunan sözleşme aktar seçeneğiyle satırlara aktarılan sözleşme numarası gösterilecektir. İlgili parametre "hayır" seçiliyse fatura detaylar sekmesinde bulunan "sözleşme numarası" alanı gösterilecektir.

 

42. Azerbaycan mevzuatına göre takip edebilmek için borç takip ekranında anapara ve KDV tutarının yanında anapara ve KDV tutarı olduğu bilgisini yazan bir kolon eklenmeli.


Borç takip ekranına "Açıklama" kolonu eklenerek ödeme planında oluşan satırın açılama bilgisinin yansıması sağlanmıştır.Ödeme planında P3 ile hesaplanan tutar satırına KDV metin bilgisi otomatik gelmektedir.

 

43. Azerbaycan mevzuatı kullanıldığında ödeme/tahsilat işlemleri yapılırken satırda yazılan tutarın anapara tutarı ya da KDV tutarına ait olduğu seçilebilmeli.


Azerbaycan mevzuatı kullanıldığında ödeme/tahsilat işlemleri yapılırken satırda yazılan tutarın KDV tutarına ait olduğunun belirtilmesi için Gelen/Gönderilen Havale fiş satırına "KDV Satırı" kolonu checkbox olarak eklenmiştir.


Ticari Hesap ve Dövizli Ticari Hesap banka hesaplarına eklenen "KDV Hesabı" checkbox işaretlerek satırda seçildiğinde "KDV Satırı" alanı otomatik işaretlenerek Açıklama kolonuna KDV bilgisi yazılmaktadır.


Ayrıca Borç Takip ekranına yansıyan bu satır hareketi için açıklama bilgisi KDV olması ve filtre seçeneklerine eklenen "Banka Havale/EFT Fiş Tutarı= Hepsi/ KDV Hariç Tutar / KDV Tutarı" filtresi ile filtrelenebilmesi sağlanmıştır.

 

44. Hızlı üretim fişleri browserında bulunan filtre seçeneklerine ekleyen kullanıcı filtresi eklenmeli.


Hızlı Üretim Fişlerin F9-Filtrele penceresine ; Ekleyen, Ekleme Tarihi, Ekleme Zamanı, Son Değiştiren, Son Değiştirme Zamanı ve Tarihi seçenekleri eklenerek filtreleme yapılması sağlanmıştır.

 

45. Toplu amortisman/değerleme hesaplamaları işleminde performans sorunu yaşanıyor.


Toplu amortisman/değerleme hesaplamasında performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

46. İthalat/ Hareketler/ Dağıtım Fişlerinde açıklama satırı olmalı. Dağıtım fişleri muhasebeleştirildiğinde açıklama satırları gelmeli.


İthalat/Hareketler/Dağıtım Fişlerine açıklama alanı eklenmiştir. Dağıtım fişi muhasebeleştirme filtre seçeneklerinde muhasebe fişi genel/satır seçeneklerine "Genel Açıklama(1) seçenekleri eklenmiştir.

 

47. Çek senet bordroları browserına banka hesap kodu filtresi eklenmeli.


Çek senet bordroları browserında filtre seçeneklerine "Banka Hesap Kodu" filtresi eklenmiştir.

 

48. Bağlantı kodları dökümü standart alanlarına, malzeme bağlantı kodlarında seçilen Malzeme Grup Kodu alanı eklenmelidir.


Bağlantı Kodları Dökümü raporu standart alanlarına, Muhasebe bağlantı kodlarında malzemeler için seçilen Malzeme Grup Kodu alanı eklenmiştir.

 

49. Sipariş fişi içerisinden rezerve durumunun toplu olarak değiştirilebilmesi sağlanmalı.


Sipariş fişi içerisinden rezerve durumunun toplu olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

50. İhracat istatistik raporu standart alanlarına ihracat bilgileri alanlarıda yer alan tüm alanlar eklenmelidir.


İhracat İstatistik Raporu penceresinde rapor tanımı standart alan olarak ihracat bilgileri kısmında yer alan dosya kodu, dosya adı ,ödeme şekli, aracı banka şubesi, rejim şekli, banka referans no, dosya referans no, bilgilendirilecek firma unvanı, bilgilendirilecek firma kodu, gümrük müşaviri unvanı, gümrük müşaviri kodu, nakliyeci firma unvanı, nakliyeci firma kodu, teslim şekli, taşıyıcı kodu, taşıma tipi, taşıma açıklaması, araç kodu alanları eklenmiştir.

 

51. Satınalma teklif fişinde seçilen "geçerli alternatif olarak işaretle" satırının listelenmesi için satınalma teklif hareketleri browserına filtre eklenmelidir.


Teklif hareketleri penceresi filtre seçeneklerine "Alternatif Gösterim Şekli=Geçerli Alternatifler/Tümü" filtresi eklendi. Filtre ön değeri "Tümü" seçeneğidir.

 

52. İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer gelmesi sağlanabilmeli.


İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer gelmesi sağlanmıştır. Satınalma/Satış ve Dağıtım Parametreleri'ne eklenen "İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer geleceği faturalar" seçeneği ile fatura tipleri belirlenebilmektedir.

 

53. Sipariş üzerinde çoklu sevket seçeneğinde açılan ekranına "sevk tarihi" ve "sevk zamanı" seçenekleri eklenmelidir.


Sipariş üzerinde ki çoklu sevket işlemi ile açılan ekrana "sevk tarihi" ve "sevk zamanı" seçenekleri eklenmiştir.

 

54. Bakım yönetimi modülünde eklenen fişlerin türleri belirlenebilmeli.


Ticari Sistem Yönetimi altına 'Bakım Yönetimi Parametreleri' başlığı ve bu başlığın altına 'Bakım İş Emri Sarf Fişi Oluştur İşleminde Eklenecek Fiş Türü' parametresi eklenmiştir. Parametre seçenekleri (11) Fire Fişi,(12) Sarf Fişi ve Tanımlı Malzeme Fişleri ekranında tanımlanan Çıkış Fişleri listelenmektedir


Bakım İş Emirlerinde Sarf Fişi Oluşturma İşleminde oluşacak fiş türünün bu parametre ile parametrik olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

55. Borç takip ekranına bölüm kodu kolonu eklenmeli.


Borç takip ekranına bölüm kodu kolonu eklenmiştir.

 

56. Sipariş sevkedilmediğinde ve satır statülerini kapandı işaretlendiğinde program sipariş sevkedilmedi olarak uyarı vermelidir.


Sevkedilmemiş sipariş üzerinde "Satır Statülerini Kapandı Yap" işleminde 'Sipariş Sevk Edilmemiş Devam Etmek İstiyor musunuz?' uyarısının verilmesi sağlanmıştır.

 

57. Ürün reçete ağacında malzemeye ait açıklama 3 ve üretici kodu kolonlarının gelmesi sağlanmalı.


Ürün reçete ağacına, malzeme kartında girilen "açıklama 3" ve "üretici kodu" bilgilerin gelmesi sağlanmıştır.

 

58. Seviyelere Göre Ürün Reçetesi Listesi raporunda üretim reçetesinde bulunan Satır Açıklaması listelenebilmeli.


Seviyelere Göre Ürün Reçetesi Listesi raporunda rapor standart alanlarına reçete satır açıklaması alanı eklenerek üretim reçetesinde bulunan satır açıklamasının listelenmesi sağlanmıştır.

 

59. Skonsol 3'de cari hesap kartı kayıt işleminde açılan müşteri bilgileri ekranına masraf merkezi alanı eklenmeli.


Skonsol 3 uygulamasında cari hesap kartı kayıt işleminde açılan müşteri bilgileri ekranına masraf merkezi alanı eklenmiştir.

 

60. Bankadan alınan hizmet faturası kağıt fatura olarak kesilebilmeli.


Bankadan alınan hizmet faturasında e-Fatura özellikli cari hesap seçildiğinde kağıt fatura olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

61. Pazar yeri/payer entegrasyonu sipariş aktarımında şahıs şirketi olan cari hesap kartındaki ad soyad bilgisi aktarılabilmeli.


Pazar yeri entegrasyonu sipariş aktarımında şahıs şirketine ait ad ve soyad bilgisinin cari hesap kartına aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

62. Enflasyon Muhasebe Fişine Yevmiye Madde Numarası Atanmalı ve defterlere yansımalı.


Enflasyon muhasebe fişlerine yevmiye madde numaralama işlemi ile numaralandırma yapılabilmesi sağlanmış ve ilgili fişlerin raporlarda listelenip ,e-defter dosyalarına yansıması sağlanmıştır.

 

63. Hepsiburada bnpl sipariş düzenlemesi.


Hepsiburada üzerinden gelen şimdi al sonra öde tipindeki sipariş açıklamalarının da aktarılması sağlanmıştır.

 

64. Çek-Senet bordroları ekranında çıkış işlemi yapılmak istenildiğinde açılan müşteri çekleri ekranında yetki kodu listelenmeli.


Çek-Senet bordroları ekranında çıkış işlemi yapılmak istenildiğinde açılan müşteri çekleri ekranına yetki kodu kolonu eklenerek listelenmesi sağlandı.

 

65. Fişlerde kampanya uygulama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmalı.


Fişlerde kampanya uygulama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

66. e-Tahsilat uygulaması ile cari ve satış fişleri üzerinden ödemelerin alınması sağlanmalı.


Cari hesap kartı ve satış fişleri üzerinden e-tahsilat işlemlerinin yapılması için F9 menü seçeneklerine "e-Tahsilat ile Ödeme Al" seçeneği eklenmiştir. Anlık ve linkli ödeme taleplerinin oluşturulması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

67. Muhasebe raporlarında enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan fark fişinin listelenmesi filtreye bağlanmalı.


Muavin defter, iki tarih arası mizan , devirli iki tarih arası mizan ve iki tarih arası mizan (tfrs) rapor filtrelerine " Fark mahsubu listelensin : Evet- Hayır " seçeneği eklenmişitr.Öndeğeri evet olarak gelen filtre seçeneğine göre ilgili raporlarda enflasyon fark mahsubu olarak kaydedilmiş fişlerin listelenip-listelenmemesi sağlanmıştır.

 

68. Enflasyon muhasebesi için olumlu, olumsuz farkların izlenmesinde kullanılmak üzere 502 ve 503 hesapları tanımlanmalıdır.


Muhasebe hesap kartı Bağlantı/ Kontroller sekmesine eklenen "Olumlu Fark Hesabı" ve "Olumsuz Fark Hesabı" alanlarına tanımlanan hesap kodlarının, enflasyon farkı sonucu oluşan mahsup fişine yansıması sağlanmıştır. Enflasyon farkı Borç çıkarsa Olumsuz Fark Hesabı'na, Alacak çıkarsa Olumlu Fark hesabına aktarılmaktadır.


Olumlu ve Olumsuz Fark Hesapları alanlarında hesap seçimi yapılmadığında Enflasyon Fark Hesabı alanında seçilan hesaba aktarılmasına devam edilecektir.

 

69. Malzeme devir fişlerine daha önce endeks ataması yapılmamışsa toplu olarak endeks ataması yapılabilmeli.


Malzeme devir fişlerine daha önce endeks ataması yapılmamışsa maliyetlendirme servisi ile endeks atanması sağlanmıştır.

 

70. Enflasyon muhasebesi kapsamında 698 düzeltme hesabına alt kırılım tanımlanabilmeli.


Enflasyon muhasebesi kapsamında 698 düzeltme hesabına alt kırılım tanımlanması sağlandı. Hesap kartı Bağlantılar/Kontroller sekmesine "Enflasyon Düzeltme Hesabı" alanı eklendi. Bu alanda seçim yapıldığında düzeltme tutarları seçili hesaba, seçilmemişse parametrelerde tanımlı enflasyon düzeltme hesabına aktarılacaktır.

 

71. Ambar sayısı fazla olan firmalarda envanter raporunda performans iyileştirilmesi yapılmalı.


Ambar sayısı fazla olan firmalarda envanter raporunda performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

72. Günlük tevkifat limiti aşıldığı durumda daha önce kesilen e-faturanın statüsüne bağlı tevkifat uygulanması parametrik olmalı.


Günlük tevkifat limiti aşıldığı durumda daha önce kesilen e-faturanın statüsüne bağlı tevkifat uygulanmasının parametrik olması sağlanmıştır. .Bu kapsamda Satış ve Dağıtım parametrelerine "Gönderilen e-belgelerde tevkifat uygulansın" parametresi öndeğeri hayır olarak eklenmiştir.

 

73. Sabit kıymet enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde Enflasyon düzeltme hesabı muhasebe kartı üzerinden okunmalı.


Sabit kıymet enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde enflasyon düzeltme hesabı muhasebe kartı içerisinde tanımlı ise karta tanımlanan muhasebe kodundan okunması sağlanmıştır. Karta tanımlı değil ise muhasebe parametrelerine tanımlanan muhasebe kodu okunmaya devam etmektedir.

 

74. Enflasyon düzeltme sonrası ilk ayda sk satışı yapıldığında düzeltilen tutarların üzerinden muhasebe tutarları oluşmalı.


Enflasyon düzeltmesi yapılan aydan sonraki ayda sabit kıymetin satışı yapıldığında düzeltme rakamlarının satış faturası muhasebe kodlarına yansıması sağlanmıştır.

 

75. Geri kazanım katılım payı beyannamesinde dönem güncellenmesi yapılmalı.


Geri kazanım katılım payı beyannamesinde dönem 7 olarak güncellendi.

 

76. Sabit kıymet için Enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması yapılırken işyeri bazında yapılabilmesi sağlanmalı.


Sabit kıymet için enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması işleminin işyeri bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

77. KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan güncellemeler e-beyannamede de yapılmalı.

KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan güncellemeler e-beyannamede yapılmıştır.

 

78. GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemlerin e-beyannamelere eklenmesi.


GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmiştir.

 

79. Kurumlar Vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemelerin e-beyannamelere eklenmesi.


Kurumlar Vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmiştir.


 

Logo 2.93.00 versiyon güncellemede yapılan yenilikler ve iyileştirmeler


 

1. Zamanlanmış görevlerde Bakım İş Emri Raporlarının mail olarak gönderimi sağlanamıyor.


Zamanlanmış Görevler menüsünde Bakım İş Emri Raporları'nın mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Borç takip ekranında kapaması yapılan banka fişi içerisinde incele ile girildiğinde f9 menü döviz bilgileri ekranı açılmıyor.


Borç takip ekranında kapaması yapılan banka fişi içerisinde incele ile girildiğinde F9 menü döviz bilgileri ekranının açılabilmesi sağlanmıştır.

 

3. Cari hesaplar browserında sağ barda kasa tahsilat seçilerek açılan pencerede kasa kodu değiştirildiğinde iş yeri bilgisi görsel olarak güncellenmiyor, güncellenmeli.


Cari hesaplar penceresinde sağ barda bulunan hızlı işlemler menüsünden kasa tahsilat seçilerek açılan pencerede kasa kodu değiştirildiğinde kasa kartına bağlı iş yeri bilgisine göre iş yeri alanının güncellenmesi sağlandı.

 

4. Satış ve dağıtım parametreleri altındaki KDV muafiyet sebebi açıklaması alanındaki değer fatura içerisindeki muafiyet sağlanan tüm satırlar için güncellenmeli.


Satış ve Dağıtım parametreleri altındaki KDV muafiyet sebebi açıklaması alanındaki değerin fatura içerisindeki muafiyet sağlanan tüm satırlar için güncellenmesi sağlanmıştır.

 

5. Satış sözleşmesi faturaya aktarılıp satır miktarı azaltıldıktan sonra fatura kaydedilmek istendiğinde birim fiyat sözleşme birim fiyatından düşük olamaz uyarısı alınıyor.


Satış/ Satınalma sözleşmesinde Miktar/ Birim Fiyat/ Tutar kontrolleri yapılsın seçili iken faturaya aktarıldığında kontrollerin sadece ilgili seçenek için yapılması sağlanmıştır.

 

6. Finans/hareketler/kiralama işlemi eklenerek f9 menü satınalma siparişi ödemeli olarak kaydedildiğinde Access violation at address 03664AF3 in module LENGINE3.EXE. Read of address 00000000. Uyarısı alınıyor.


Finans/Hareketler menüsü altından eklenen kiralama işlemi üzerinden f9 menü ile açılan satınalma siparişinin ödemeli olarak uyarı alınmadan kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

7. Malzeme satış raporunda malzeme (sınıf) kodu filtresi kullanıldığında raporlanacak kayıt bulunamadı uyarısı alınmakta.


Malzeme Satış Raporu'nda malzeme (sınıf) kodu filtresi kullanıldığında raporun doğru çalışması sağlanmıştır.

 

8. Talep fişinde karşılama ambarı (giriş ve çıkış ambarı) aynı oldğunda tek bir ambar fişinin oluşturulması sağlanmalı.


Talep fişinde karşılama ambarı (giriş ve çıkış ambarı) aynı olduğunda tek bir ambar fişinin oluşturulması sağlanmıştır.

 

9. Döviz kullanım parametrelerinde satış ve dağıtım için 2. tür bilgisi seçiliyken teklif fişi siparişe aktarılırken 1. türden hesaplanmamalı.


Döviz kullanım parametrelerinde satış ve dağıtım için 2. tür bilgisi seçiliyken teklif fişi siparişe aktarılırken 2. türden hesaplanması sağlanmıştır.

 

10. Muhasebe fişleri penceresinde en alttaki fiş üzerinde f9 menü kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneğine tıklandığında fiş listesinde satır imleci 7-8 fiş yukarısındaki bir fişe konumlanmaktadır.


Muhasebe fişleri penceresinde fiş üzerinde f9 menü 'Kontrol edildi işareti koy/kaldır' seçeneğine tıklandığında fiş listesinde imlecin doğru satırda konumlanması sağlanmıştır.

 

11. Form Ba Beyannamesinde veri al işlemlerinde banka fiş türleri filtreleri delete ile silindiğinde gelen havale hareketi listeleniyor.


Form Ba Beyannamesinde veri al işlemlerinde banka fiş türleri filtre seçeneğinin delete ile aktifliğinin kaldırılması durumunda banka fişlerinin beyannameye aktarılmaması sağlanmıştır.

 

12. Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde bağlı olduğu mahsup fişi parametreye bağlı olarak otomatik silindiğinde silinen kayıtlar ekranında f9 menü incele işlemi yapılamıyor.


Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde bağlı olduğu mahsup fişi parametreye bağlı olarak otomatik silindiğinde silinen kayıtlar ekranında f9 menüden incele işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

13. Muhasebe hesap kartında enflasyon dışı seçeneği evet seçili olmasına rağmen bir sonraki dönemin açılış fişine enflasyon dışı seçeneği hayır olarak geliyor.


Muhasebe hesap kartında enflasyon dışı seçeneği evet seçili olmasına rağmen devir işlemi sonrasında bir sonraki dönemin açılış fişine enflasyon dışı seçeneğinin evet olarak yansıması sağlanmıştır.

 

14. Cari hesap ekstre tasarımında faturanın LOGICALREF'i tanımlı alan yapılıp ekstre alındığında gelen havaleler için de değer döndürmektedir.


Cari hesap ekstre tasarımında faturanın referans değeri tanımlı alan yapılıp ekstre alındığında aynı referans değerine sahip fişlerin listelenmemesi sağlanmıştır.

 

15. Detaylar tabındaki açıklama alanı farklı olan irsaliyeler toplu olarak faturalanırken toplu faturalama filtrelerinde Kaydederken Sorgula filtresi Hayır seçildiğinde açıklama alanları boş olarak aktarılıyor.


Detaylar sekmesindeki açıklama alanı farklı olan irsaliyeler toplu olarak faturalanırken toplu faturalama filtrelerinde Kaydederken Sorgula filtresi Hayır seçildiğinde açıklama alanları boş olarak aktarılıyordu. "Fatura öndeğerleri" ekranına "İrsaliyedeki açıklama taşınsın" kutucuğu eklenerek işaretlendiğinde irsaliyedeki açıklamanın faturaya taşınması sağlanmıştır.

 

16. İhracat operasyon fişine irsaliye aktarılıp fatura iptal edildikten sonra irsaliye yeni bir ihracat operasyon fişine aktarıldığında ihracat istatistik raporunda mükerrer kayıt geliyor.


İhracat operasyon fişine irsaliye aktarılıp fatura iptal edildikten sonra irsaliye yeni bir ihracat operasyon fişine aktarıldığında ihracat istatistik raporunda mükerrer gelmemesi sağlanmıştır.

 

17. Enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme katsayısı hesaplanırken virgülden sonraki 6.hane dikkate alınarak yuvarlama yapılmalı.


Enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme katsayısı hesaplanırken virgülden sonraki altıncı hane dikkate alınarak yuvarlama yapılması sağlanmıştır.

 

18. Firma kopyalama ile devir yapıldığında kredi kartı sihirbazı ekranında tahsil edilmemiş kredi kartı fişleri listelenmemektedir.


Firma kopyalama ile devir yapıldığında kredi kartı sihirbazı ekranında tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

19. Satış iade faturasında iade tipi güncel maliyet seçildiğinde endeks farklı atanıyor.


Satış iade faturasında iade tipi güncel maliyet seçildiğinde fiyat endeks atamasının doğru hesaplanması sağlandı.

 

20. Sabit kıymet için kıst ve normal amortisman varsa enflasyon değerleme sonrası sabit kıymet için dönemsel amortisman tutarı yanlış geliyor.


Sabit kıymet amortisman hesaplamasında kıst ve normal amortisman türündeki kayıtlar için enflasyon değerlemesi sonrası dönemsel amortisman tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

21. Sabit kıymet azalan ve kıst amortisman varsa 2. yeniden değerlemede dönemsel amortisman tutarı yanlış geliyor.


Sabit kıymet türü "azalan bakiyeler" ve kıst amortisman kullanımı olduğunda ikinci yeniden değerlemede dönemsel amortisman tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

22. Enflasyon düzeltmesi sonrası sk satış yapıldığında amortisman hesaplama devam ediyor.

Enflasyon düzeltmesi sonrası sabit kıymet satışı yapıldığında amortisman hesaplanmaması sağlanmıştır.

 

23. Değerlemeye dahil sabit kıymet gideri olan duran varlıkta ekspertiz sabit kıymet değer düşüklüğü/artışı girildiğinde hesaplamalar yanlış oluşmaktadır.


Değerlemeye dahil sabit kıymet gideri olan duran varlıkta ekspertiz sabit kıymet değer düşüklüğü/artışı birden fazla girildiğinde amortisman hesaplamasında ilk değer düşüklüğü/artışı tutarınında hesaplamaya dahil edilmesi sağlanmıştır.

 

24. Enflasyon muhasebesi fark mahsuplaştırması işleminde sabit kıymet kayıt kodu filtresi verilirken açılan sabit kıymet kayıtları ekranında sadece merkez işyerine ait kayıtlar listelenmektedir.


Duran Varlık Yönetimi - İşlemler - Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması ile açılan Enflasyon Düzeltme Fark Mahsuplaştırması ekranında "Sabit Kıymet Kayıt Kodu" filtresi ile açılan sabit kıymet kayıtları ekranında tüm işyerlerine ait sabit kıymet kayıtlarının listelenmesi sağlanmıştır.

 

25. Enflasyon muhasebesi kapsamında Oracle veritabanında muhasebe hesap özetine enflasyon muhasebesi fişi ile girilen tutar yansımıyor.


Oracle veri tabanında "Enflasyon Muhasebesi Fişi" türündeki muhasebe fişleri tutarının hesap planı ve hesap özeti ekranlarına yansıması sağlanmıştır.

 

26. Satış sipariş fişinde F9 kampanya uygula yapıldığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınarak program kapanmaktadır.


Satış sipariş fişinde F9 kampanya uygula işlemi yapıldığında fişin düzgün olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

27. Satılan Malın Maliyeti Mahsubun Oluşturulduktan Sonra Stoklara Endeks Atanmış İse SMM Mahsubuna İlgili Endeks Atanmalı.


Endeks atama işlemi yapılmadan oluşturulan satılan malın maliyeti mahsuplarına muhasebe fiyat endeksi atama işlemi çalıştırıldığında, faturaya bağlı endeksin gelmesi sağlanmıştır.

 

28. Yevmiye madde numaralandırma işleminde enflasyon muhasebe fişine kapanış fişinden önce numara atanmalı.


Aynı güne girilen kapanış fişi ve enflasyon muhasebe fişine yevmiye madde numaralama işlemiyle atama yapıldığında öncelikli numaranın enflasyon fişine gelmesi sağlanmıştır.

 

29. Cari hesaplara göre satış/satınalma dağılımı raporunda iade olduğunda net satış tutarı hatalı hesaplanıyor.


Cari hesaplara göre satış/satınalma dağılımı raporunda iade edilmiş fatura olduğunda net satış tutarının hatasız hesaplanması sağlanmıştır.

 

30. Döviz türleri tablosunda max 7 kuruş hanesi kullanıldığında maliyet dağıtım fişine tutarlar dağılmak istendiğinde " dağıtılacak toplam dağıtılacak tutara eşit değildir " mesajı alınıyor ve kayıt yapılamıyor.


Döviz türleri tablosunda ilgili para birimi için kuruş hanesindeki değer "7" hane olarak kullanıldığında; maliyet dağıtım fişinde tutarlar dağılmak istendiğinde "dağıtılacak toplam dağıtılacak tutara eşit değildir " mesajı alınıyor ve kayıt yapılamıyordu, düzeltildi.

 

Logo Versiyon Güncelleme

187 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page