top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Versiyon Güncelleme 4.93.00 Mayıs 2024

Bordro Plus için 4.93.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.


Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi yüklendikten sonra e-bildirge V2 sayfasına otomatik bağlantı yapılabilmesi talebi.


Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi yüklendikten sonra e-bildirge V2 sayfasına otomatik bağlantı sağlanarak tahakkuk fişlerinin çıktılarının alınabilmesi sağlanmıştır.


Video için tıklayınız.

 

2. Kurum değişikliklerinde, "Yeni kuruma giriş tarihi için bireysel emeklilik otomatik katılım kaydı yapılsın mı?" uyarısının alınması talebi.

Kurum değişikliği yapıldığında "Yeni kuruma giriş tarihi için bireysel emeklilik otomatik katılım kaydı yapılsın mı?" uyarısı alınması sağlanmıştır.

 

3. Çıkış puantajı eklenirken "eksik gün nedeni girilmelidir" mesajının gösterilmemesi talebi.


Çıkış puantajı eklenirken "eksik gün nedeni girilmelidir" mesajının gösterilmemesi sağlanmıştır.

 

4. Senaryo kanun parametrelerine asgari ücret gelir vergisi ile asgari ücret damga vergisi indirimleri alanlarının eklenmesi talebi.


Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti, Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti, Asgari Ücret Gelir Vergisi İndirimi, Asgari Ücret Damga Vergisi İndirimi, Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti ve Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti alanları eklenmiştir.

 

5. 02828 sayılı kanun ile ilgili geliştirme yapılması talebi.


2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından prime esas kazanç alt sınır (Aylık asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. 


Kanun maddesine istinaden, Sicil Kartı>Bordro Bilgileri>İstihdam Yasası seçeneklerine "02828 Sayılı Prim Desteği" eklenmiştir. Seçenek seçildiğinde 5510 önceliği, teşvik süresi ay bilgisi ve teşviğin başlangıç tarihi bilgileri aktif olacak ve bu bilgiler girilebilecektir. 


Puantaj kartı>Hesaplar penceresine de "Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak İşçi/İşveren Primi " satırı eklenerek teşvik rakamının gösterilmesi sağlanmıştır.


Teşvik hesaplanırken sicil kartında seçilen 05510 önceliği önem taşımaktadır. Şayet öncelik işaretli ise 2828 kanun teşviği işçi ve işveren primi toplamı olan %37,5 üzerinden değil 37,5-5=32,5 üzerinden hesaplanacaktır.

 

Video için tıklayınız.

 

6. Vergiye tabi işlemler raporunda "Ödemelerin gayri safi tutarı" ve "Vergi kesinti tutarı" alanlarına gelen rakamların düzenlenmesi talebi.


Vergiye tabi işlemler raporunda  "Ödemelerin Gayri safi tutarı" alanına brüt ödeme toplamı ve "vergi kesinti tutarı" alanına ise  asgari ücret Gv indirimi düşülmüş rakamın gelmesi sağlanmıştır.

 

7. Kişinin sözleşme ile bağlanmış temel ücretine göre vergi bildirimleri raporunda 011 asgari ücretli satırında gösterilmesi talebi.


Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporuna "Asgari Ücret Hesaplama" filtresi öndeğeri "Kazançlar Toplamına Göre" olacak şekilde eklenmiştir. Diğer seçenek "Temel Ücrete Göre" seçilirse personel kartında belirtilen ücret ile asgari ücretin karşılaştırılarak raporlanması sağlanmıştır.

 

8. Ücret bütçe simülasyonunda senaryo kaydı sonuç ve analiz kısmına KGVM, DVM, AÜ KGVM ve varsa Kullanılan Devreden Sgk matrahı alanlarının eklenmesi talebi.


Ücret bütçe simülasyonunda senaryo kaydı sonuç ve analiz kısmına KGVM, DVM, AÜ KGVM ve varsa Kullanılan Devreden Sgk matrahı alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.


 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. İşe geri alınan çalışana puantaj kartı üret işlemi ile puantaj kartı oluşturulabilmesi talebi.


İşe geri alınan çalışan için puantaj kartı oluşturulması sağlanmıştır.

 

2. Programa giriş ekranında kullanıcı yazdıktan sonra kurumların listelenmesi talebi.


Programa giriş ekranında kullanıcı bilgisi yazıldıktan sonra yetkiye göre kurumların listelenmesi sağlanmıştır.

 

3. Hastalık izni tipindeki izin kaydı şubat ayı puantajına aktarıldığında, 30 gün üzerinden işlem yapılmaması talebi.

Günlük brüt ücret hesaplama şekli "30 gün üzerinden" ve  "Ayın gün sayısı üzerinden" parametreleri ile Puantaj Kartı içerisinde gün sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

4. Tigerhr entegreli bordroda "Tüm işletmelerde ortak" olarak tanımlanmış departman tanımı için sicil kartında "Bölüm" tanımının doğru getirilmesi talebi.

Tiger HR entegreli Bordro Plus'da tüm işletmelerde ortak olarak tanımlanmış bölüm ve birim tanımlarının çalışanın sicil kartında görünmesi sağlanmıştır.

 
Logo Bordro Versiyon Güncelleme

16 görüntüleme0 yorum

ความคิดเห็น


bottom of page