top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - GO3 | 2.83 Versiyon Güncelleme Mart 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.83.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.83 - Mart 2023 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamaları hareket bazında raporlanabilmelidir.


Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamalarının hareket bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

2. Planlama (MPS, MRP, CTP) ile oluşan satınalma siparişi/emri, üretim emri gibi fişlerin bu bağlantıyı esas alarak kontrol eden bir yetki olmalı.

Kullanıcı yetkilerinde satın alma siparişleri, satın alma emirleri, satış siparişleri ve talep fişleri yetkilerinde "Çıkar" yetkisi altına "Planlama Bağlantısı" yetkisi eklenmiştir. İlgili yetki kapatıldığında sipariş veya satın alma emrinde eğer planlama evet ise F9 menüsünde "Çıkar" seçeneği gösterilmeyecektir. Benzer bir yetki üretim emirleri yetkilerinde "iptal" yetkisi altına "Planlama Bağlantısı" yetkisi olarak eklenmiştir. İlgili yetki kapatıldığında üretim emrinde eğer planlama evet ise F9 menüsünde "İptal" seçeneği gösterilmeyecektir.

 

3. Personel muhasebeleştirme kodlarına uygulanacak asgari ücret damga vergisi indirimi ve uygulanacak asgari ücret gelir vergisi indirimi alanları eklenmeli.


Personel muhasebeleştirme kodlarına "P68: Uygulanacak asgari ücret damga vergisi indirimi" ve "P69 : Uygulanacak asgari ücret gelir vergisi indirimi" parametreleri eklenmiştir.

 

4. Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) işleminde güvenli stok dikkate alınacak evet seçilerek planlama yapıldığında sadece temin ambarındaki güvenli stok seviyesi dikkate alınıyor, tüm ambarlar için kontrol yapılmalı.


Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) işleminde "güvenli stok dikkate alınacak" filtresi "evet" olarak seçilerek planlama yapıldığında bütün ambarların güvenli stok seviyeleri kontrol edilerek hesaplama yapılması sağlanmıştır.

 

5. Yüklenilen KDV listesi oluştururken belgeye ilişkin iade hakkı doğuran işlem türü hareket aktar seçeneği ile doldurulabilmeli.


Yüklenilen KDV beyannamesinde Yüklenilen KDV Listesi oluştururken seçilen "Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü" bilgisinin hareket aktar seçeneği ile aktarılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

6. Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B de SGK Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Matrahı, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı , Asgari Ücret İstisna DV Tutarı sıfır gelmediğinden BDP de kaydet işleminde uyarı mesajı alınıyor.


Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B de SGK Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Matrahı, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı, Asgari Ücret İstisna DV Tutarı alanlarında veri olmadığında xml de 0 basılması ve BDP kontrol işleminde sorunsuz kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

7. Muhtasar Beyannamesi 1003A Ödemeler sekmesinde Soyadı(Unvanı) alanında 30 karakter kontrolü yapılmalı.


Muhtasar Beyannamesi 1003A Ödemeler sekmesinde veri al yapıldığında cari hesap kartındaki unvan bilgisinin 30 karakter kontrolü yapılarak aktarılması sağlanmıştır.

 

8. Payer - Tiger arası çift yönlü malzeme kartı aktarımı entegrasyonu sağlanmalı.


Pazar yerleri üzerinde açılmış olan malzeme kartlarının entegrasyon sonrası ürün içerisine aktarılarak yeni malzeme kartı olarak veya mevcut malzeme kartı ile eşlenerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

9. Banka hesaplarında kıymetli maden takibi yapılabilmeli.

Döviz türleri listesine "Altın" , "Gümüş" , "Platin" ve "Paladyum" türleri eklenmiş ve banka hesapları üzerinden "Kıymetli Maden Takibi" işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

10. Leasing işlemlerinde teklif fişi girişi zorunluluğu olmamalı.


Kiralama kaydı işlemlerinin sipariş fişi üzerinden oluşturulabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

11. Cari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmalı.


Cari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

12. Cloud Connect ile işyeri bazında elektronik belge gönderiminin sağlanması.


Cloud Connect uygulamasından işyeri bazında elektronik belge gönder/al işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

13. e-tahsilat App nin widgetlar alanında görünür olması.


e-Logo e-tahsilat uygulamasının ürün içi widget listesinde görünür olması sağlanmıştır.

 

14. Malzeme kartı dünya ikonu ile yazılan Rusça açıklama bilgisi sqlinfo ile rapora getirilebilmeli.

Malzeme kartı açıklama bilgileri için tanımlanan yabancı dil alanlarındaki bilginin SQLInfo ile raporlarda basılmak istendiğinde, doğru karakterle gösterilmesi sağlanmıştır.

 

15. Yardım menüsü altında bulunan Logo'dan Haberler alanı seçildiğinde Logo Yazılım internet sitesi açılmalıdır.


Yardım menüsü altında bulunan "Logo'dan haberler" seçeneğine tıklandığında "https://www.logo.com.tr/blog" web sitesinin açılması sağlanmıştır.

 

16. Form Ba-Bs de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmeli.


Form Ba-Bs'de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.


 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Üretim emrinde gerçekleşen kaynak kullanımı girişi yapıldığında, gerçekleşen kaynak kullanımı süre bilgisi giriş yapılandan farklı oluşmaktadır.


Üretim emrinde gerçekleşen kaynak kullanımı girişi yapıldığında; gerçekleşen kaynak kullanımı süre bilgisi ile giriş yapılan sürenin aynı olması sağlanmıştır.

 

2. Fatura içerisinde kampanyadan kazanılan puanlar F9 menü puan kampanyası hediyeleri ekranında miktar girişi yapılarak kullanılamıyor.


Kampanya tanımında Puan ( - ) türüne sahip satırlar için formül olarak P4 ve P5 (Satır Miktarı) kullanılıp miktar girildiğinde Toplam Puan'a değer gelmesi sağlanmıştır. Kampanya tanımında girilen V1 değerinin Puan ( - ) türe sahip satırda miktar girildiğinde değer getirmesi sağlanmıştır.

 

3. Maliyet dağıtım fişi ile dağıtılan hizmet satış provizyon dağıtım fişine gelmemeli.


Maliyet dağıtım fişi ile dağıtımı yapılmış hizmet faturalarının , Satış provizyon dağıtım fişine gelmemesi sağlanmıştır.

 

4. Tanımlı alana veri girişi yapılıp fiş silindiğinde girilen değer veritabanından silinmiyor.

Tanımlı alana veri girişi yapılıp fiş silindikten sonra girilen verinin veri tabanından da silinmesi sağlanmıştır.

 

5. Geçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılması.

Geçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılmıştır.


Sabit kıymet kaydı üzerinden açılan geçmiş dönem bilgileri penceresinde önceki birikmiş amortisman alanına bir önceki yılın toplam birikmiş amortisman rakamı girilmelidir. Duran varlık yöntemi parametrelerinde; Geçmiş Dönem Bilgisi Kullanıldığında Amortisman Hesaplama : Yıl üzerinden seçili olmalıdır.

 

6. Günlük döviz kurları penceresinde f9 menü kayıt bilgisi boş geliyor.


Döviz Kurları Merkez Bankası'ndan indirildiğinde kayıt bilgisinin boş gelmemesi sağlanmıştır.

 

7. Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) gönderilirken "Beyanname yapısı geçerli değildir” mesajının alınmaması sağlanmalıdır.


Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) beyannamesi Matrah Bildirimleri sekmesinde "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde veri olmadığında XML e basılmaması sağlanmıştır.

 

8. Rapor üretici / İki tarih arası mizan raporu dosyadan oku ile içeri aktarıldığında hesap seviyesi filtresinde - değer yazılamıyor.


Rapor üretici / İki tarih arası mizan raporu dosyadan oku ile içeri aktarıldığında "Hesap Seviyesi" filtresinde - değer yazılabilmesi sağlanmıştır.

 

9. Alınan/verilen serbest meslek makbuzu kaydedildiğinde CLFICHE/CLFLINE tablolarında tutar alanlarında kuruş sayısı fazla geliyor ve cari hesap bakiyelerinde kuruş farkı oluşuyor.


Alınan/verilen serbest meslek makbuzu kaydedildiğinde CLFICHE/CLFLINE tablolarında tutar alanlarında kuruş sayısı fazla gelmemesi ve cari hesap bakiyelerinde kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

 

10. Varyantlı malzemenin varyantında değişiklik yapılarak F2 ile kaydedilip varyant penceresi kapatılmadan ikinci bir varyantta değişiklik yapıldığında F2 ile kaydetme işlemi yapılamıyor.


Varyantlı malzemenin varyantında değişiklik yapılıp F2 ile kaydedildikten sonra, varyant penceresi kapatılmadan ikinci bir varyantta değişiklik yapılıp F2 ile kaydet yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

11. E-beyanname modülünde bdp kontrol işleminde caps lock açıksa sistem belirtilen yolu bulamıyor uyarısı alınıyor.


E-beyanname modülünde bdp kontrol işleminde CapsLock tuşu açık olduğunda da BDP Kontrol işleminde ilgili adrese gitmesi sağlanmıştır.

 

12. Borç takip ekranında Fifo kapat işleminden sonra toplu geri al işlemi ile kapama geri alınmak istenildiğinde hareket tutarları değişiyor.


Borç takip ekranında Fifo kapat işleminden sonra toplu geri al işlemi ile kapama geri alınmak istenildiğinde hareket tutarlarına göre geri alınması sağlanmıştır.

 

13. Ayrıntılı satınalma sipariş dökümü raporunda listeleme şekli cari hesaplara göre seçilip tablo olarak alınmak istendiğinde bilgiler eksik olarak gelmektedir.

Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü raporu listeleme şekli filtresi cari hesaplara göre seçilip , rapor tablo olarak alındığında tüm satırların listelenmesi sağlanmıştır.

 

14. Lot takibi yapılan ürünün satış irsaliyesi ile çıkışı yapılmak istendiğinde son kullanım tarihi geçmemesine rağmen uyarı alınmaktadır.


Lot takibi yapılan ürünün satış irsaliyesi ile çıkışı işleminde son kullanım tarihi geçmediğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

15. Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde program hata alınmadan kapanıyor.


Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde programın kapanmaması sağlanmıştır.

 

16. Teminat mektubu iade edildiğinde bağlı komisyon ödemesi durumu kapandı olmalı.


Teminat mektubu iade edildiğinde bağlı komisyon ödemesi durumunun kapandı olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

 

17. Malzeme Satışlar Ekstresine Özel kod 2 veri alanı eklenerek rapor alındığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınıyor.

Malzeme satışlar ekstresine Özel kod 2 veri alanı eklenerek rapor alınabilmesi sağlanmıştır.

 

18. Kıst amortisman hesaplamasında önceki dönemde değerleme olan kayıtta, yeniden değerleme yapıldığında hesaplanan dönemsel amortismanda düzenleme yapılması.


Kıst amortisman hesaplamasında önceki dönemde değerleme yapılmış ise, yeniden değerleme yapıldığında dönemsel amortisman hesaplamasında düzenleme yapılmıştır.

 

19. Aralık 2021 tarihinde alım yapılan sabit kıymete fiyat endeksi üzerinden yeniden değerleme yapıldığında dönemsel amortisman hesaplanmıyor.


Aralık 2021 tarihinde alımı yapılan sabit kıymete fiyat endeksi üzerinden yeniden değerleme yapılmaması sağlanmıştır.

 

20. Yüklenilen KDV listesinde fiş bazında başlığında listelenen alış faturasına ait kolonlar fatura genelindeki bilgilerden gelmeli.


Yüklenilen KDV Listesinde Fiş Bazında başlığında listelenen alış faturasına ait kolon bilgilerinin fatura genelinden gelmesi sağlanmıştır.

 

21. Çalışma tarihi sabitlenmesine rağmen satış faturası üzerinde iade al ve satınalma faturası üzerinde iade et işlemi yapıldığında açılan iade faturasına günün tarihi geliyor.

Satış Faturası üzerinde İade Al ve Satınalma Faturası üzerinde İade Et işlemi yapıldığında açılan iade faturasında sabitlenen çalışma günü bilgisinin fiş tarihi ve düzenleme tarihi olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

22. Hal faturasına (komisyoncu, satış) konsinye irsaliye (parçalı) aktarıldığında satırlarda künye numarası kolonu pasif gelmektedir.


Hal faturasına (komisyoncu, satış) konsinye irsaliye (parçalı) aktarıldığında satırlarda künye numarası alanının aktif gelerek alana veri girilebilmesi sağlanmıştır.

 

23. Birden fazla alınan hizmet faturası seçilip f9 menüde iade et seçeneğine tıklanıldığında faturanın tamamı iade edilmiş uyarısı alınıyor.


Birden fazla alınan hizmet faturasının aynı anda iade edilebilmesi sağlanmıştır.

 

24. Fatura satırında tevkifatlı malzeme seçilip F9 menü fatura parametrelerinde tevkifatlı KDV ler ayrı hesapta izlenecek kutucuğu işaretlendiğinde/işareti kaldırıldığında e-fatura/e-arşiv tipi seçiniz olarak gelmektedir.


e-Fatura /e-Arşiv uygulaması kapsamında , fatura içerisinde f9 / sağ tuş menüde yer alan fatura parametreleri seçeneğinde "Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek" seçeneği işaretli olmadığında, fatura kaydedilirken e-Fatura/ e-Arşiv bilgilerinde fatura tipi alanı güncellenerek kayıt edilmesi sağlanmıştır.

 

25. KDV Beyannamesi / Ekler sekmesinde Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesine tevkifat pay/paydası sıfır olan satırlar gelmemeli.


KDV Beyannamesi / Ekler sekmesinde Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesine tevkifat pay/paydası sıfır olan satırların gelmemesi sağlanmıştır.

 

26. KDV Beyannamesi Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde 627 nolu tevkifat kodu 5/10 üzerine tıklandığında yeniden 4/10 oluyor.


KDV Beyannamesi Ekler sekmesinde bulunan Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde veri al ile aktarılan 627 nolu tevkifat koduna ait 5/10 oranının değişmemesi sağlanmıştır.

 

27. İşlem dövizli siparişte indirim satırı girilerek veri aktarımı dışarı işlemi, sonrasında sipariş içeriye aktarıldığında ORFLINE tablosunda indirim satırı için TRCURR alanına 0 değeri geliyor.


İşlem dövizli ve indirim satırı içeren sipariş fişi veri aktarımı ile dışarı aktarılıp ardından veri aktarımı içeri işlemi ile içeri alındığında ORFLINE tablosu TRCURR kolonundaki verinin doğru aktarılması sağlanmıştır.

 

28. Satış teklif fiş satırında hizmet seçili ise yazdırmak istenildiğinde hata mesajı alınıyor.


Satış teklif fiş satırında hizmet seçili ise hata alınmadan fişin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

 

29. İşlem dövizli bakiyesi olan muhasebe hesapları mahsup fişinde seçilerek F9 Hesap Bakiyesi (Genel) ile döviz bakiyesi getirilip kaydediliyor. Fişe değiştir ile girildiğinde id tutara TL tutar gelmemesi sağlanmalı.


İşlem dövizli bakiyesi olan muhasebe hesapları mahsup fişinde seçilerek F9 Hesap Bakiyesi (Genel) ile döviz bakiyesi getirilerek kaydedilip fişe değiştir ile girildiğinde id tutara dövizli tutarın gelmesi sağlanmıştır.

 
232 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page