Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo 2.77 Versiyon Güncelleme Mart 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.77.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.77 - Mart 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Bankada tahsil edilen çekler işlemi kaydedilirken açılan banka virman fişinde provizyon masrafı dövizli olarak girilebilmeli.


Bankada tahsil edilen çekler işlemi kayıt sırasında açılan banka virman fişi ekranında, Kullanılacak Para Birimi \ Satırlar için 'Raporlama Dövizi , İşlem Dövizi , EURO' seçildiğinde ; provizyon masrafı için dövizli tutar girilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka şubesi dışında ayrıca banka ve hesap adı da listelenmeli.


Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka ve şube adının da listelenmesi sağlanmıştır.

 

3. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılabilmeli.


e-Devlet işlem menüsü altına eklenen U-ETDS İşlemleri seçeneği ile Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılarak ürün içerisinden T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı sistemine veri gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

4. Satış/Satınalma siparişleri browserlarında F7 ile ulaşılan fiş önizleme ekranında sevkiyat adresi bilgisi de listelenebilmeli.


Sipariş,irsaliye ve fatura ekranlarında, fiş üzerinden F7 ile açılan önizleme penceresinde üst bölümde fiş bilgileri içerisine sevkiyat adresi kodu ve sevkiyat adresi açıklaması alanları eklenmiştir.

 

5. Satış faturaları ekranında yer alan e-Arşiv Bilgisi Adı ve Soyadı kolonları alfabetik olarak sıralanabilmeli.


Satış faturaları ekranında yer alan "e-Arşiv Bilgisi Adı" ve "e-Arşiv Bilgisi Soyadı" kolonlarında alfabetik olarak sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

6. F7 önizleme ekranında satırda seçilen masraf merkezi görüntülenebilmeli.


Sipariş,irsaliye ve fatura F7 önizleme ekranlarında satırda seçilen masraf merkezinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

7. Alınan serbest meslek makbuzunda içerisinde cari hesap kartında bulunan adres iki alanı ve semt il ilçe ve bilgilerinin de gözükmesi talep edilmektedir.


Alınan serbest meslek makbuzunda içerisinde cari hesap kartında bulunan adres iki alanı ve semt il ilçe ve bilgilerinin gözükmesi sağlanmıştır.

 

8. Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranında varyantlar yetkisi de bulunmalı.


Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranına varyantlar yetkisi eklenmiştir.

 

9. Genel Muhasebe/ Anakayıtlar / Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonu yetkilendirilebilmeli.


Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonunun yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

 

10.Malzeme değer raporunda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmeli.


Malzeme Değer Raporu'nda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

11. Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi kolonu eklenmeli.


Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi Kodu kolonu eklenmiştir.

 

12. Maliyet dağıtım fişi malzemeler ekranındaki kolonlara belge no alanı eklenmeli.


Maliyet dağıtım fişi , malzemeler bölümü kolonlarına fiş "Belge No" alanı eklenmiştir.

 

13. Dağıtım şablonunda üç noktadan birden fazla masraf merkezi seçilirse şablona tamamı tek seferde yansımalı.


Dağıtım şablonunda üç nokta ile erişilen masraf merkezleri ekranında birden fazla seçim yapıldığında şablona tamamının yansıması sağlanmıştır.

 

14. İhraç kayıtlı satınalma faturasında detaylar bölümünde elektronik belge alanı bulunmamaktadır e-Arşiv olarak gelen faturalar elektronik belge olarak işaretlenmediği için Form Ba ya yansımaktadır.


İhraç kayıtlı satınalma faturası detaylar bölümünde 'Elektronik Belge' alanı eklenerek e-Arşiv olan kayıtların Ba formunda listelip listelenmeyeceğinin belirlenmesi sağlanmıştır.

 

15. "Finans\Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametresi seçeneklerine cari hesap ödeme planı ve cari hesap\e-devlet sekmesindeki e-posta adresleri eklenmeli.


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametre seçeneklerine , Cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde yer alan "Ödeme Planı" ve cari hesap kartı e-Devlet sekmesinde yer alan "e-Posta Adresi , e-Posta Adresi 2, e-Posta Adresi 3" alanları eklenmiştir.

 

16. Ambar fişi e-İrsaliyeye dönüştüğünde fiş numarası otomtaik olarak e-İrsaliye numarası şablonundan gelmeli.


Ambar fiş türü e-İrsaliye olarak seçildiğinde fiş numarasının otomatik olarak e-İrsaliye numara şablonu üzerinden güncellenmesi sağlanmıştır.

 

17. Cari hesaplar browserına T.C. Kimlik Numarası kolonu eklenmelidir.

Cari hesap kartları ekranına "T.C. Kimlik Numarası" kolonu eklenmiştir.

 

18. Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan veriler sıralanabilmeli.


Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan verilerin sıralanabilmesi sağlanmıştır.

 

19. Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarını, üzerinde gelir/gider fişi oluşturulan fiş içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerinden göre otomatik dolmalı.


Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarının, gelir/gider fişi oluşturulan hareket içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerine göre otomatik aktarılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

20. Cari hesap ekstresinde alınan/verilen serbest makbuzu fişlerinde de detay görülebilmeli.


Cari hesap ekstresinde listelenen alınan/verilen serbest meslek makbuzu fişlerinin üzerine tıklandığında fiş detay bilgilerinin görülebilmesi sağlanmıştır.

 

21. Cari hesap ad soyad bilgisi zorunlu alan yapılabilmeli.


Cari hesap ad soyad bilgisinin zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

22. Teminat kartları browserında teminatın banka bilgisi ve borçlu bilgisi listelensin


Teminat kartları browserında teminata ait banka hesap kodu ve hesap adı bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. Borçlu / Alacaklı kolonunda borçlu bilgisi listelenmektedir.

 

23. Çek Çıkış Cari Hesaba İşleminde Çekin Giriş Bordro Tarihinden Önceki Güne Tarihli Bordro İle Çıkış İşlemi Yapılıyor. Tarih Kontrolü Yapılmalıdır.


Çek çıkış işlemlerinde çekin giri