Logo 2.77 Versiyon Güncelleme Mart 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.77.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.77 - Mart 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Bankada tahsil edilen çekler işlemi kaydedilirken açılan banka virman fişinde provizyon masrafı dövizli olarak girilebilmeli.


Bankada tahsil edilen çekler işlemi kayıt sırasında açılan banka virman fişi ekranında, Kullanılacak Para Birimi \ Satırlar için 'Raporlama Dövizi , İşlem Dövizi , EURO' seçildiğinde ; provizyon masrafı için dövizli tutar girilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka şubesi dışında ayrıca banka ve hesap adı da listelenmeli.


Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka ve şube adının da listelenmesi sağlanmıştır.

 

3. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılabilmeli.


e-Devlet işlem menüsü altına eklenen U-ETDS İşlemleri seçeneği ile Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılarak ürün içerisinden T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı sistemine veri gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

4. Satış/Satınalma siparişleri browserlarında F7 ile ulaşılan fiş önizleme ekranında sevkiyat adresi bilgisi de listelenebilmeli.


Sipariş,irsaliye ve fatura ekranlarında, fiş üzerinden F7 ile açılan önizleme penceresinde üst bölümde fiş bilgileri içerisine sevkiyat adresi kodu ve sevkiyat adresi açıklaması alanları eklenmiştir.

 

5. Satış faturaları ekranında yer alan e-Arşiv Bilgisi Adı ve Soyadı kolonları alfabetik olarak sıralanabilmeli.


Satış faturaları ekranında yer alan "e-Arşiv Bilgisi Adı" ve "e-Arşiv Bilgisi Soyadı" kolonlarında alfabetik olarak sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

6. F7 önizleme ekranında satırda seçilen masraf merkezi görüntülenebilmeli.


Sipariş,irsaliye ve fatura F7 önizleme ekranlarında satırda seçilen masraf merkezinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

7. Alınan serbest meslek makbuzunda içerisinde cari hesap kartında bulunan adres iki alanı ve semt il ilçe ve bilgilerinin de gözükmesi talep edilmektedir.


Alınan serbest meslek makbuzunda içerisinde cari hesap kartında bulunan adres iki alanı ve semt il ilçe ve bilgilerinin gözükmesi sağlanmıştır.

 

8. Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranında varyantlar yetkisi de bulunmalı.


Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranına varyantlar yetkisi eklenmiştir.

 

9. Genel Muhasebe/ Anakayıtlar / Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonu yetkilendirilebilmeli.


Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonunun yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

 

10.Malzeme değer raporunda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmeli.


Malzeme Değer Raporu'nda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

11. Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi kolonu eklenmeli.


Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi Kodu kolonu eklenmiştir.

 

12. Maliyet dağıtım fişi malzemeler ekranındaki kolonlara belge no alanı eklenmeli.


Maliyet dağıtım fişi , malzemeler bölümü kolonlarına fiş "Belge No" alanı eklenmiştir.

 

13. Dağıtım şablonunda üç noktadan birden fazla masraf merkezi seçilirse şablona tamamı tek seferde yansımalı.


Dağıtım şablonunda üç nokta ile erişilen masraf merkezleri ekranında birden fazla seçim yapıldığında şablona tamamının yansıması sağlanmıştır.

 

14. İhraç kayıtlı satınalma faturasında detaylar bölümünde elektronik belge alanı bulunmamaktadır e-Arşiv olarak gelen faturalar elektronik belge olarak işaretlenmediği için Form Ba ya yansımaktadır.


İhraç kayıtlı satınalma faturası detaylar bölümünde 'Elektronik Belge' alanı eklenerek e-Arşiv olan kayıtların Ba formunda listelip listelenmeyeceğinin belirlenmesi sağlanmıştır.

 

15. "Finans\Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametresi seçeneklerine cari hesap ödeme planı ve cari hesap\e-devlet sekmesindeki e-posta adresleri eklenmeli.


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametre seçeneklerine , Cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde yer alan "Ödeme Planı" ve cari hesap kartı e-Devlet sekmesinde yer alan "e-Posta Adresi , e-Posta Adresi 2, e-Posta Adresi 3" alanları eklenmiştir.

 

16. Ambar fişi e-İrsaliyeye dönüştüğünde fiş numarası otomtaik olarak e-İrsaliye numarası şablonundan gelmeli.


Ambar fiş türü e-İrsaliye olarak seçildiğinde fiş numarasının otomatik olarak e-İrsaliye numara şablonu üzerinden güncellenmesi sağlanmıştır.

 

17. Cari hesaplar browserına T.C. Kimlik Numarası kolonu eklenmelidir.

Cari hesap kartları ekranına "T.C. Kimlik Numarası" kolonu eklenmiştir.

 

18. Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan veriler sıralanabilmeli.


Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan verilerin sıralanabilmesi sağlanmıştır.

 

19. Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarını, üzerinde gelir/gider fişi oluşturulan fiş içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerinden göre otomatik dolmalı.


Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarının, gelir/gider fişi oluşturulan hareket içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerine göre otomatik aktarılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

20. Cari hesap ekstresinde alınan/verilen serbest makbuzu fişlerinde de detay görülebilmeli.


Cari hesap ekstresinde listelenen alınan/verilen serbest meslek makbuzu fişlerinin üzerine tıklandığında fiş detay bilgilerinin görülebilmesi sağlanmıştır.

 

21. Cari hesap ad soyad bilgisi zorunlu alan yapılabilmeli.


Cari hesap ad soyad bilgisinin zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

22. Teminat kartları browserında teminatın banka bilgisi ve borçlu bilgisi listelensin


Teminat kartları browserında teminata ait banka hesap kodu ve hesap adı bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. Borçlu / Alacaklı kolonunda borçlu bilgisi listelenmektedir.

 

23. Çek Çıkış Cari Hesaba İşleminde Çekin Giriş Bordro Tarihinden Önceki Güne Tarihli Bordro İle Çıkış İşlemi Yapılıyor. Tarih Kontrolü Yapılmalıdır.


Çek çıkış işlemlerinde çekin giriş tarihinden öncesine çıkış bordrosu kaydedilmek istendiğinde tarih kontrolü yapılarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Finans parametrelerine "Çek/Senet Çıkış İşlemlerinde Tarih Kontrolü= İşleme devam edilecek/ Kullanıcı uyarılacak/ İşlem durdurulacak" seçeneği eklenmiştir.

 

24. Sipariş Bağlantı İrsaliye içerisinde Cari Hesap Bilgisinin Değiştirilip Değiştirilmemesi Parametrik Olmalıdır


Sipariş bağlantısı olan irsaliye fişi değiştir ile açıldığında Cari Hesap bilgisinin değiştirilebilmesi işlemi "Satış/Satınalma parametrelerine" eklenen 'Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Cari Hesap Değiştirilebilsin : Hayır/ Evet' seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

Varsayılan değeri "Evet" olarak seçili gelmektedir.

 

25. Çek giriş bordrosunda müşteri çeki seri no bilgisi listelenmeli.

Çek/Senet giriş bordroları ekranına "Seri No" alanı eklenmiştir.

 

26. Yabancı uyruklu alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu alanına manuel veri girişi yapılabilmeli.


"Yabancı Uyruklu" alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu alanına manuel veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

27. Malzeme kartı F9 menüsünde yer alan sipariş hareketleri ekranına sipariş belge numarası eklenmeli.


Malzeme kartları F9 sağ tuş menüsünden ulaşılan sipariş hareketleri ekranına "Belge No" alanı eklenmiştir.

 

28. Tiger WMS Entegrasyonunda Tiger üzerinde stok fişlerinin değiştirilmesi engellenmelidir.


Tiger WMS Entegrasyonunda Tiger üzerinde stok fişlerinin değiştirilmesi engellenmiştir.

 

29. KDV beyannamesi, istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 447 kodu eklenmeli.


KDV beyannamesi, istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemler için 443-447 arası kodlar eklenmiştir.

 

30. Teminat bordrolarında F9 menü kilitle seçeneği olmalı.


Teminat bordrolarında F9 menüye kilitle seçeneği eklenmiştir.

 

31. Cari hesap kur farkı hesaplarken eklenecek fiş türü filtresi hizmet faturası seçildiğinde açılan fişte başlık bilgisinde ki ödemeler alanına, cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde tanımlanan ödeme planı gelmiyor.


Cari hesap kur farkı hesaplama işlemi sonucunda oluşan hizmet faturası fişi başlığında ödemeler alanına cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde tanımlanan ödeme planının gelmesi sağlanmıştır.

 

32. e-Arşiv fatura f9 menüdeki e-Arşiv bilgileri ekranında bulunan perakende cari hesap bilgileri tabında girilen e-posta adresinde format kontrolü yapılması sağlanmalı.


e-Arşiv fatura f9 menüdeki e-Arşiv bilgileri ekranında bulunan perakende cari hesap bilgileri tabında girilen e-posta adresinde format kontrolü yapılması sağlanmıştır.

 

33. Müşteri senedinde yer alan ödeme yeri alanının karakter sayısı artırılmalı.


Çek,senet ve teminat kartları üzerindeki Ödeme Yeri alanının karakter uzunluğu 50 olarak yükseltilmiştir.

 

34. Tahsil edilmiş çekler için CH döviz değerleme raporuna tahsil kuru işlem bordrosu (müşteri çeki) -bankada tahsil bordrosunun tarihindeki kur gelmelidir.


Tahsil edilmiş çekler için CH döviz değerleme raporuna tahsil kuru işlem bordrosu (müşteri çeki) -bankada tahsil bordrosunun tarihindeki kur bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

35. Satış kampanya kartında kampanya değişkenlerinin sayısı arttırılmalı.


Satış kampanya kartında kampanya değişkenlerinin sayısı 20 olarak artırılmıştır.

 

36. Kendi teminatlarımız raporuna sıralama filtresi eklenerek teminat bordrolarının bitiş tarihine göre sıralanabilmesi sağlanmalı.


Kendi Teminatlarımız ve Müşteri Teminatlarımız filtre seçeneklerine "Sıralama" filtresi eklenerek Portföy No / Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihine göre sıralanarak raporlanabilmesi sağlanmıştır

 

37. Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alış/satış seçildiğinde satırda miktar alanı aktif oluyor ama 4 karakterden fazlası girilemiyor.


Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alış/satış seçildiğinde satırda miktar alanına 8 karakter değer girilebilmesi sağlanmıştır.

 

38. Malzeme (sınıfı) satış fiyatları browserına proje kodu filtresi ve kolonu eklenmelidir.


Malzeme (sınıfı) ve Hizmet satınalma / satış fiyatları ekranına proje kodu kolonu ve proje kodu filtre seçeneği eklenmiştir.

 

39. _STCALC navigator fonksiyonuna "Üretim Emri Mamul Kodu" filtresi eklenmelidir.


_STCALC,_STCALC2 ve _STCALCLIST navigator fonksiyonlarına "Üretim Emri Mamul Kodu" filtresi olarak PRDITC eklenmiştir.

 

40. Sistem Yönetiminde yazılar büyük harf ile başlayıp, küçük harf ile devam etmesi sağlanmalı


Sistem Yönetiminde menü seçeneklerinin büyük harf ile başlayıp, küçük harf ile devam etmesi sağlanmıştır.

 

41. Tahminleme işlemine Python kütüphanesinden hesaplama yöntemlerinin eklenmesi sağlanmalıdır.


Talep tahminleme modülü hesaplama yöntemlerine , Python kütüphanesi kullanılarak Tiger ürünü içerisinde kullanıcıların hazırladıkları scriptler ile fbProphet , ARIMA vb . algoritmaların tahminleme hesaplama yöntemlerinde kullanılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

42. 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan MUHSGK 1003A ve 1003B değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmesi


1 Şubat 2022 tarihinde yapılan MUHSGK 1003A ve 1003B değişiklikleri beyanname modülüne eklenmiştir.

 

43. 2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesi


GIB eArşiv kapsamında 2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

44. MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde yer alan vergi bildirimi tabındaki çalışan sayıları tablosu bordrodan aktarılabilmeli.


MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde yer alan vergi bildirimi bölümüne çalışan sayıları bilgisinin bordrodan aktarılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

45. 8 Şubat 2022 tarihinde yapılan KDV2 beyannamesindeki değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmesi


Gelir idaresi başkanlığı tarafından 8 Şubat 2022 tarihinde yapılan KDV2 beyannamesindeki değişiklikler KDV2 beyannamesinde yapılmıştır.

 

46. Tiger Wings Web Uygulamasında Araçlar Menüsünün Altına Veri Aktarımı(Excelden) Seçeneği Eklenmeli.


Wings web uygulamalarında araçlar menüsünün altına Veri Aktarımı(Excel' den) seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

47. Skonsol 3 uygulaması Wings ürünlerinde web tarayıcı üzerinden kullanılabilmelidir.


Wings ürünlerinde web tarayıcı üzerinden satış konsolu uygulamasının kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

48. Sistem İşletmeni uygulaması web tarayıcı üzerinden kullanılabilmelidir.


Tiger Wings ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde sistem işletmeni uygulamasının web tarayıcı üzerinden kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

49. Wings ürünlerinde öndeğer uygulama seçilmediği durumda uygulama seçim ekranının güncellemesi


Wings ürünlerinde birden fazla uygulama tanımlanması durumunda tüm uygulamaların tek bir web sayfası üzerinde listelenerek seçilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri browserı açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde de bilgi gelmektedir.


Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri penceresi açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde bilgi gelmemesi sağlanmıştır.

 

2. Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü evet seçili olduğunda satış sipariş negatif seviye kontrolü için 2. siparişte uyarı veriyor.


Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü parametresi evet seçili olduğunda satış siparişi negatif seviye kontrolünün doğru çalışması sağlandı.

 

3. e-Beyannamelerde geçici vergi beyannamesi xml oluşturulup bdpde açıldığında vergi bildirimi sekmesinde vergi kimlik numarası + unvanı alanı ve gelir tablosundaki hesap bilgileri boş geliyor.


e-Beyanname Geçici verg