top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo 2.77 Versiyon Güncelleme Mart 2022

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.77.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.77 - Mart 2022 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Bankada tahsil edilen çekler işlemi kaydedilirken açılan banka virman fişinde provizyon masrafı dövizli olarak girilebilmeli.


Bankada tahsil edilen çekler işlemi kayıt sırasında açılan banka virman fişi ekranında, Kullanılacak Para Birimi \ Satırlar için 'Raporlama Dövizi , İşlem Dövizi , EURO' seçildiğinde ; provizyon masrafı için dövizli tutar girilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka şubesi dışında ayrıca banka ve hesap adı da listelenmeli.


Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka ve şube adının da listelenmesi sağlanmıştır.

 

3. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılabilmeli.


e-Devlet işlem menüsü altına eklenen U-ETDS İşlemleri seçeneği ile Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılarak ürün içerisinden T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı sistemine veri gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

4. Satış/Satınalma siparişleri browserlarında F7 ile ulaşılan fiş önizleme ekranında sevkiyat adresi bilgisi de listelenebilmeli.


Sipariş,irsaliye ve fatura ekranlarında, fiş üzerinden F7 ile açılan önizleme penceresinde üst bölümde fiş bilgileri içerisine sevkiyat adresi kodu ve sevkiyat adresi açıklaması alanları eklenmiştir.

 

5. Satış faturaları ekranında yer alan e-Arşiv Bilgisi Adı ve Soyadı kolonları alfabetik olarak sıralanabilmeli.


Satış faturaları ekranında yer alan "e-Arşiv Bilgisi Adı" ve "e-Arşiv Bilgisi Soyadı" kolonlarında alfabetik olarak sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

6. F7 önizleme ekranında satırda seçilen masraf merkezi görüntülenebilmeli.


Sipariş,irsaliye ve fatura F7 önizleme ekranlarında satırda seçilen masraf merkezinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

7. Alınan serbest meslek makbuzunda içerisinde cari hesap kartında bulunan adres iki alanı ve semt il ilçe ve bilgilerinin de gözükmesi talep edilmektedir.


Alınan serbest meslek makbuzunda içerisinde cari hesap kartında bulunan adres iki alanı ve semt il ilçe ve bilgilerinin gözükmesi sağlanmıştır.

 

8. Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranında varyantlar yetkisi de bulunmalı.


Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranına varyantlar yetkisi eklenmiştir.

 

9. Genel Muhasebe/ Anakayıtlar / Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonu yetkilendirilebilmeli.


Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonunun yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

 

10.Malzeme değer raporunda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmeli.


Malzeme Değer Raporu'nda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

11. Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi kolonu eklenmeli.


Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi Kodu kolonu eklenmiştir.

 

12. Maliyet dağıtım fişi malzemeler ekranındaki kolonlara belge no alanı eklenmeli.


Maliyet dağıtım fişi , malzemeler bölümü kolonlarına fiş "Belge No" alanı eklenmiştir.

 

13. Dağıtım şablonunda üç noktadan birden fazla masraf merkezi seçilirse şablona tamamı tek seferde yansımalı.


Dağıtım şablonunda üç nokta ile erişilen masraf merkezleri ekranında birden fazla seçim yapıldığında şablona tamamının yansıması sağlanmıştır.

 

14. İhraç kayıtlı satınalma faturasında detaylar bölümünde elektronik belge alanı bulunmamaktadır e-Arşiv olarak gelen faturalar elektronik belge olarak işaretlenmediği için Form Ba ya yansımaktadır.


İhraç kayıtlı satınalma faturası detaylar bölümünde 'Elektronik Belge' alanı eklenerek e-Arşiv olan kayıtların Ba formunda listelip listelenmeyeceğinin belirlenmesi sağlanmıştır.

 

15. "Finans\Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametresi seçeneklerine cari hesap ödeme planı ve cari hesap\e-devlet sekmesindeki e-posta adresleri eklenmeli.


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametre seçeneklerine , Cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde yer alan "Ödeme Planı" ve cari hesap kartı e-Devlet sekmesinde yer alan "e-Posta Adresi , e-Posta Adresi 2, e-Posta Adresi 3" alanları eklenmiştir.

 

16. Ambar fişi e-İrsaliyeye dönüştüğünde fiş numarası otomtaik olarak e-İrsaliye numarası şablonundan gelmeli.


Ambar fiş türü e-İrsaliye olarak seçildiğinde fiş numarasının otomatik olarak e-İrsaliye numara şablonu üzerinden güncellenmesi sağlanmıştır.

 

17. Cari hesaplar browserına T.C. Kimlik Numarası kolonu eklenmelidir.

Cari hesap kartları ekranına "T.C. Kimlik Numarası" kolonu eklenmiştir.

 

18. Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan veriler sıralanabilmeli.


Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan verilerin sıralanabilmesi sağlanmıştır.

 

19. Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarını, üzerinde gelir/gider fişi oluşturulan fiş içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerinden göre otomatik dolmalı.


Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarının, gelir/gider fişi oluşturulan hareket içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerine göre otomatik aktarılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

20. Cari hesap ekstresinde alınan/verilen serbest makbuzu fişlerinde de detay görülebilmeli.


Cari hesap ekstresinde listelenen alınan/verilen serbest meslek makbuzu fişlerinin üzerine tıklandığında fiş detay bilgilerinin görülebilmesi sağlanmıştır.

 

21. Cari hesap ad soyad bilgisi zorunlu alan yapılabilmeli.


Cari hesap ad soyad bilgisinin zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

22. Teminat kartları browserında teminatın banka bilgisi ve borçlu bilgisi listelensin


Teminat kartları browserında teminata ait banka hesap kodu ve hesap adı bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. Borçlu / Alacaklı kolonunda borçlu bilgisi listelenmektedir.

 

23. Çek Çıkış Cari Hesaba İşleminde Çekin Giriş Bordro Tarihinden Önceki Güne Tarihli Bordro İle Çıkış İşlemi Yapılıyor. Tarih Kontrolü Yapılmalıdır.


Çek çıkış işlemlerinde çekin giriş tarihinden öncesine çıkış bordrosu kaydedilmek istendiğinde tarih kontrolü yapılarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Finans parametrelerine "Çek/Senet Çıkış İşlemlerinde Tarih Kontrolü= İşleme devam edilecek/ Kullanıcı uyarılacak/ İşlem durdurulacak" seçeneği eklenmiştir.

 

24. Sipariş Bağlantı İrsaliye içerisinde Cari Hesap Bilgisinin Değiştirilip Değiştirilmemesi Parametrik Olmalıdır


Sipariş bağlantısı olan irsaliye fişi değiştir ile açıldığında Cari Hesap bilgisinin değiştirilebilmesi işlemi "Satış/Satınalma parametrelerine" eklenen 'Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Cari Hesap Değiştirilebilsin : Hayır/ Evet' seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

Varsayılan değeri "Evet" olarak seçili gelmektedir.

 

25. Çek giriş bordrosunda müşteri çeki seri no bilgisi listelenmeli.

Çek/Senet giriş bordroları ekranına "Seri No" alanı eklenmiştir.

 

26. Yabancı uyruklu alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu alanına manuel veri girişi yapılabilmeli.


"Yabancı Uyruklu" alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu alanına manuel veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

27. Malzeme kartı F9 menüsünde yer alan sipariş hareketleri ekranına sipariş belge numarası eklenmeli.


Malzeme kartları F9 sağ tuş menüsünden ulaşılan sipariş hareketleri ekranına "Belge No" alanı eklenmiştir.

 

28. Tiger WMS Entegrasyonunda Tiger üzerinde stok fişlerinin değiştirilmesi engellenmelidir.


Tiger WMS Entegrasyonunda Tiger üzerinde stok fişlerinin değiştirilmesi engellenmiştir.

 

29. KDV beyannamesi, istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 447 kodu eklenmeli.


KDV beyannamesi, istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemler için 443-447 arası kodlar eklenmiştir.

 

30. Teminat bordrolarında F9 menü kilitle seçeneği olmalı.


Teminat bordrolarında F9 menüye kilitle seçeneği eklenmiştir.

 

31. Cari hesap kur farkı hesaplarken eklenecek fiş türü filtresi hizmet faturası seçildiğinde açılan fişte başlık bilgisinde ki ödemeler alanına, cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde tanımlanan ödeme planı gelmiyor.


Cari hesap kur farkı hesaplama işlemi sonucunda oluşan hizmet faturası fişi başlığında ödemeler alanına cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde tanımlanan ödeme planının gelmesi sağlanmıştır.

 

32. e-Arşiv fatura f9 menüdeki e-Arşiv bilgileri ekranında bulunan perakende cari hesap bilgileri tabında girilen e-posta adresinde format kontrolü yapılması sağlanmalı.


e-Arşiv fatura f9 menüdeki e-Arşiv bilgileri ekranında bulunan perakende cari hesap bilgileri tabında girilen e-posta adresinde format kontrolü yapılması sağlanmıştır.

 

33. Müşteri senedinde yer alan ödeme yeri alanının karakter sayısı artırılmalı.


Çek,senet ve teminat kartları üzerindeki Ödeme Yeri alanının karakter uzunluğu 50 olarak yükseltilmiştir.

 

34. Tahsil edilmiş çekler için CH döviz değerleme raporuna tahsil kuru işlem bordrosu (müşteri çeki) -bankada tahsil bordrosunun tarihindeki kur gelmelidir.


Tahsil edilmiş çekler için CH döviz değerleme raporuna tahsil kuru işlem bordrosu (müşteri çeki) -bankada tahsil bordrosunun tarihindeki kur bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

35. Satış kampanya kartında kampanya değişkenlerinin sayısı arttırılmalı.


Satış kampanya kartında kampanya değişkenlerinin sayısı 20 olarak artırılmıştır.

 

36. Kendi teminatlarımız raporuna sıralama filtresi eklenerek teminat bordrolarının bitiş tarihine göre sıralanabilmesi sağlanmalı.


Kendi Teminatlarımız ve Müşteri Teminatlarımız filtre seçeneklerine "Sıralama" filtresi eklenerek Portföy No / Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihine göre sıralanarak raporlanabilmesi sağlanmıştır

 

37. Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alış/satış seçildiğinde satırda miktar alanı aktif oluyor ama 4 karakterden fazlası girilemiyor.


Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alış/satış seçildiğinde satırda miktar alanına 8 karakter değer girilebilmesi sağlanmıştır.

 

38. Malzeme (sınıfı) satış fiyatları browserına proje kodu filtresi ve kolonu eklenmelidir.


Malzeme (sınıfı) ve Hizmet satınalma / satış fiyatları ekranına proje kodu kolonu ve proje kodu filtre seçeneği eklenmiştir.

 

39. _STCALC navigator fonksiyonuna "Üretim Emri Mamul Kodu" filtresi eklenmelidir.


_STCALC,_STCALC2 ve _STCALCLIST navigator fonksiyonlarına "Üretim Emri Mamul Kodu" filtresi olarak PRDITC eklenmiştir.

 

40. Sistem Yönetiminde yazılar büyük harf ile başlayıp, küçük harf ile devam etmesi sağlanmalı


Sistem Yönetiminde menü seçeneklerinin büyük harf ile başlayıp, küçük harf ile devam etmesi sağlanmıştır.

 

41. Tahminleme işlemine Python kütüphanesinden hesaplama yöntemlerinin eklenmesi sağlanmalıdır.


Talep tahminleme modülü hesaplama yöntemlerine , Python kütüphanesi kullanılarak Tiger ürünü içerisinde kullanıcıların hazırladıkları scriptler ile fbProphet , ARIMA vb . algoritmaların tahminleme hesaplama yöntemlerinde kullanılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

42. 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan MUHSGK 1003A ve 1003B değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmesi


1 Şubat 2022 tarihinde yapılan MUHSGK 1003A ve 1003B değişiklikleri beyanname modülüne eklenmiştir.

 

43. 2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesi


GIB eArşiv kapsamında 2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

44. MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde yer alan vergi bildirimi tabındaki çalışan sayıları tablosu bordrodan aktarılabilmeli.


MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde yer alan vergi bildirimi bölümüne çalışan sayıları bilgisinin bordrodan aktarılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

45. 8 Şubat 2022 tarihinde yapılan KDV2 beyannamesindeki değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmesi


Gelir idaresi başkanlığı tarafından 8 Şubat 2022 tarihinde yapılan KDV2 beyannamesindeki değişiklikler KDV2 beyannamesinde yapılmıştır.

 

46. Tiger Wings Web Uygulamasında Araçlar Menüsünün Altına Veri Aktarımı(Excelden) Seçeneği Eklenmeli.


Wings web uygulamalarında araçlar menüsünün altına Veri Aktarımı(Excel' den) seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

47. Skonsol 3 uygulaması Wings ürünlerinde web tarayıcı üzerinden kullanılabilmelidir.


Wings ürünlerinde web tarayıcı üzerinden satış konsolu uygulamasının kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

48. Sistem İşletmeni uygulaması web tarayıcı üzerinden kullanılabilmelidir.


Tiger Wings ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde sistem işletmeni uygulamasının web tarayıcı üzerinden kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

49. Wings ürünlerinde öndeğer uygulama seçilmediği durumda uygulama seçim ekranının güncellemesi


Wings ürünlerinde birden fazla uygulama tanımlanması durumunda tüm uygulamaların tek bir web sayfası üzerinde listelenerek seçilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri browserı açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde de bilgi gelmektedir.


Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri penceresi açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde bilgi gelmemesi sağlanmıştır.

 

2. Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü evet seçili olduğunda satış sipariş negatif seviye kontrolü için 2. siparişte uyarı veriyor.


Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü parametresi evet seçili olduğunda satış siparişi negatif seviye kontrolünün doğru çalışması sağlandı.

 

3. e-Beyannamelerde geçici vergi beyannamesi xml oluşturulup bdpde açıldığında vergi bildirimi sekmesinde vergi kimlik numarası + unvanı alanı ve gelir tablosundaki hesap bilgileri boş geliyor.


e-Beyanname Geçici vergi beyannamesi vergi bildirimi tabında yer alan "Mükellef ve Ortağın Vergi Kimlik Numarası " ve "Ünvan" alanlarına veri girildikten sonra xml oluşturulup BDP'ye aktarıldığında ilgili alanlar boş geliyordu, düzeltme yapılarak verilerin aktarılması sağlanmıştır.

 

4. Geçici Vergi Beyannamesi /Ekler sekmesinde yer alan gelir tablosunda hesaplar tanımlandıktan / tutarlar girildikten sonra BDP kontrol aşamasında ilgili sekmede veriler gelmemektedir.


Geçici Vergi Beyannamesi ekler sekmesinde yer alan gelir tablosunda Vergi kimlik numarasına göre tutar tanımları yapılıp ,gerekli hesap tanımları yapıldıktan sonra BDP'ye aktarıldığında tutarlar boş gözükmekteydi, düzeltme yapılarak tutarların BDP'ye aktarılması sağlanmıştır.

 

5. Geçici vergi beyannamesi (kurumlar) ekler / gelir tablosu / tek düzen hesap planı içerisinde cari dönem kolonunda girilen verilerin toplamı (alt hesapların toplamı) bpd kontrol aşamasında ana başlıkta toplanmamaktadır.


Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Ekler tabında yer alan Gelir Tablosu Tek Düzen Hesap Planında alt hesaplara girilen tutarların XML oluşturularak BDP'ye aktarıldığında alt hesap toplam tutarlarının toplamının ana hesap toplamı alanına da yansıması sağlanmıştır.

 

6. Finans parametrelerinde tarih değişikliğinde işlem dövizi parametresi kur güncellenecek seçili olmasına rağmen verilen serbest meslek makbuzu kopyalandığında kur güncellenmiyor.


Finans parametrelerindeki tarih değiştirildiğinde ve işlem dövizi parametresi "Kur güncellenecek" seçiliyken verilen serbest meslek makbuzu kopyalandığında kurun güncellenmesi sağlanmıştır.

 

7. XML aktarımında CAPIBLOCK_CREADEDDATE alanı aktarım yapılan gün ve saat olarak güncellenmiyor.


XML aktarımında CAPIBLOCK_CREADEDDATE alanının aktarım yapılan gün ve saat olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

 

8. Önceki dönemlerde yüklenilen kdv listesine eklenen fatura referansı ile yeni dönemde girilen fatura referansları aynı ise fatura değiştirilirken bu fatura yüklenilen kdv listesi beyannamesine yansıtılmıştır uyarısı alınıyor.


Mali dönem bağımlı çalışılan firmalarda , faturalara değiştirle girilirken yapılan yüklenen kdv listesi bağlantısı kontrolüne dönem bilgisi kontrolü de eklenmiş ve fatura referansına göre doğru kontrol yapılarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

9. İrsaliye faturaya aktarılıp satırlar silindikten sonra tekrar aynı irsaliye faturaya aktarılıp kayıt edildiğinde irsaliye ve faturanın satırları silinmektedir ve browserda tutarlar görünmektedir.


İrsaliye faturaya aktarılıp satırlar silindikten sonra tekrar aynı irsaliye faturaya aktarılıp kayıt edildiğinde irsaliye ve faturanın satırlarının silinmemesi sağlanmıştır.

 

10. Satınalma faturası ile oluşan sabit kıymet kaydına, satınalma faturası iptal edildiğinde de amortisman hesaplanabiliyor.


Satınalma faturası ile oluşan sabit kıymet kaydına, satınalma faturası iptal edildiğinde, amortisman hesaplamasını engellemek için sağ tık menüden amortisman hesaplama seçenekleri kaldırılmıştır

 

11. Cari hesaplar bazında satış dağılımı raporunda kriter bilgisi girilip kaydediliyor ve kaydedilen tasarım açıldığında kriter alanı boş geliyor.


Cari hesaplar bazında satış dağılımı raporunda tasarımda kriter bilgisi girilip kaydedildikten sonra tekrar açıldığında kriter bilginin gelmesi sağlanmıştır.

 

12. Gtip kodları sipariş içerisinde olmasına rağmen ihracat operasyon fişine aktarıldığında gtip kodları ihracat operasyon fişine aktarılmamaktadır.


Gtip kodları sipariş içerisinde olup ihracat operasyon fişine aktarıldığında gtip kodlarının ihracat operasyon fişine aktarılması sağlanmıştır.

 

13. Öneri olarak kaydedilen işlem dövizli verilen serbest meslek makbuzunun durumu gerçek yapıldığında döviz yerel para birimine dönüyor.


Öneri olarak kaydedilen işlem dövizli verilen serbest meslek makbuzunun durumu gerçek yapıldığında döviz yerel para birimine dönüyordu,

 

14. Banka fişleri ekranında alınan hizmet faturası üzerinde kontrol edildi işareti koy işlemi yapıldığında BNFLINE tablosunda aynı SOURCEREF değerinde virman fiş varsa kontrol edildi işareti eklenemiyor.


Banka fişleri ekranında alınan hizmet faturası üzerinde kontrol edildi işareti koy işlemi yapıldığında BNFLINE tablosunda aynı SOURCEREF değerinde virman fiş varsa banka hizmet faturasında kontrol edildi işareti eklenmesi sağlandı

 

15. Kredi kartı fişinde dövizli kredi kartı hesabı seçilmesine rağmen fişe ait ilk satırda döviz türü yerel para birimi geliyor.


Kredi kartı fişinde dövizli kredi kartı hesabı seçildiğinde fişteki tüm satırlar için döviz türü banka hesabı döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.

 

16. Genel Proje Analizi raporunda rapor birimi filtresi raporlama dövizi verildiğinde standart alan listesindeki Faturalar Satış İşlemi Tutarı(KDV Hariç) alanı değer getirmemektedir.


Genel Proje Analizi raporunda, rapor birimi filtresi raporlama dövizi verildiğinde standart alan listesindeki Faturalar Satış ve Satınalma İşlemi Tutarı(KDV Hariç) alanları değer getirmiyordu, düzeltme yapılarak değer getirmesi sağlanmıştır.

 

17. Sevkiyat adreslerindeki özel kodun renk bilgisi browsera yansımıyor.


Cari hesap sevkiyat adreslerinde seçili özel kod bilgisine atanmış bir renk var ise ilgili sevkiyat adresinin o renkte ekranda listelenmesi sağlanmıştır.

 

18. İrsaliye kaydederken sevk tarihini irsaliye tarihinden küçük bir tarih girildiğinde ve sevk tarihi, irsaliye tarihinden küçük olamaz mesajına vazgeç denildiğinde irsaliye kaydedilebiliyor.


Satınalma irsaliyesi e-İrsaliye bilgileri ekranında sevk tarihinin düzenlenme tarihinden önce olması durumunda ve bu ekrandan 'Vazgeç' ile çıkıldığında sevk tarihi bilgisinin 'Detaylar2' bölümündeki sevk tarihi bilgisi ile güncellenmesi sağlanmıştır.


İrsaliye sevk tarihi ve zamanı kontrolleri irsaliye bilgileri ekranındaki Düzenleme Tarihi/Zamanı alanları ile yapılmaktadır. Satınalma irsaliye fişinin kaydedilmesi sırasında sevk tarihi kontrolü yapılmamaktadır.

 

19. Satış fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçilip fatura numarasına elle numara yazılıp F2 ile kaydedildiğinde numara kağıt şablonundan geliyor.


Satış fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçilip fatura numarasına elle numara yazılıp F2 ile kaydedildiğinde kağıt numara şablonundan değer almaması sağlanmıştır.

 

20. Kullanıcının işlem yetkileri altından malzeme fişlerini ekleme yetkisi kısıtlandığında kasa işlemleri altından satış faturası eklendiğinde miktar bilgisi pasif geliyor ve değer girilemiyor.


Kullanıcının işlem yetkileri altından malzeme fişlerini ekleme yetkisi kısıtlandığında kasa işlemleri altından satış faturası eklendiğinde miktar bilgisinin girilmesi sağlanmıştır.

 

21. Borç yaşlandırma raporunda vadesi sonraki yıllara sarkan hareketler listelenmiyor.


Dönem bağımlı çalışan firmalar borç yaşlandırma raporu alındığında vade tarihi dönem tarihi dışında olduğunda listelenmiyordu, referans tarihine göre son kolonda tüm hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.

 

22. Çek karşılığı banka kredisi ile birlikte teminata gönderilen çek, bankadan portföye iade alınıp portföyde tahsil edilince kredinin bakiyesini etkiliyor.


Çek karşılığı banka kredisi ile birlikte teminata gönderilen çek, bankadan portföye iade alınıp portföyde tahsil edilince kredinin bakiyesinin etkilenmemesi sağlanmıştır.

 

23. Hareketler üzerinden kur farkı hesaplanan cari hesaba sonradan 3065 sayılı kanuna göre kur farkı hesaplatıldığında kur farkı için ters kayıt oluşmuyor.


Hareketler üzerinden kur farkı hesaplanan cari hesaba sonradan 3065 sayılı kanuna göre kur farkı hesaplatıldığında kur farkı için ters kayıt oluşması sağlanmıştır.

 

24. Giriş fişlerinde ondalıklı lot girişi varsa barkod yaz ekranında barkod miktarı alta yuvarlanmaktadır.


Giriş fişlerinde ondalıklı lot girişi olduğunda barkod yaz ekranında barkod miktarının yukarı yuvarlanması sağlanmıştır.

 

25. Kullanıcıya satış ve dağıtım menü yetkisi verilip, satınalma menüsü yetkisi kısıtlandığında malzeme kartı içerisinde satış fiyatı girilemiyor.


Kullanıcıya satış ve dağıtım menü yetkisi verilip, satınalma menüsü yetkisi kısıtlandığında malzeme kartı içerisinde satış fiyatının girilebilmesi sağlandı

 

26. Satış faturası bağlantısı olan öneri durumundaki senet girişi bordrosu cari hesap ekstresine yansımıyor.


Satış faturası bağlantısı olan öneri durumundaki senet girişi bordrosunun cari hesap ekstresine yansıması sağlanmıştır.

 

27. Fason olarak hızlı üretim fişi eklendiğinde malzeme kartında mamul alt malzemeleri(fason) sekmesinde bulunan miktar alanı dikkate alınmıyor.


Fason üretim türünde hızlı üretim fişi eklendiğinde malzeme kartında mamul alt malzemeleri(fason) sekmesinde bulunan miktar alanına bakılması sağlandı.

 

28. Satınalma faturası satırlarında 50 satırdan fazla birbirinden farklı malzeme kartı bulunduğunda indirilecek kdv listesinde alış faturalarının kdv hariç tutarı ve kdv tutarına 50 satırdan sonrası yansımıyor.


Satınalma faturası satırlarında 50 satırdan fazla birbirinden farklı malzeme kartı bulunduğunda indirilecek kdv listesinde alış faturalarının kdv hariç tutarı ve kdv tutarına 50 satırdan sonrasının yansıması sağlanmıştır.

 

29. CH döviz değerleme raporunda rapor kuru filtresinde kur yazılıp değerleme kuru filtresi rapor kuru seçilmesine rağmen çek giriş hareketleri rapor kuruna göre değerlenmiyor.


CH Döviz Değerleme Raporunda rapor kuru filtresinde kur yazılıp değerleme kuru filtresi rapor kuru seçildiğinde çek giriş hareketlerinin rapor kuruna göre değerlenmesi sağlanmıştır.

 

30. Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresi evet olduğunda ve muhasebe kodları bağlantı kodlarından okunduğunda fatura kayıt esnasında performans sorunu yaşanmaktadır.


Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresi evet olduğunda ve muhasebe kodları bağlantı kodlarından okunduğunda fatura kayıt esnasında yaşanan performans sorunu için performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

31. Depozitolu Malzeme İadesinin Aynı Faturada Yapıldığı Durumlarda Beyannameye Depozitolu Mal Tutarı Katlanarak Gelmektedir.


Depozitolu malzeme iadesinin aynı faturada yapıldığı durumlarda beyannameye doğru tutar yansıması sağlanmıştır.

 

32. Amortisman tablosunda hesaplama yapılan son ayda hesaplanmayacak işaretlendiğinde, sabit kıymet kayıtları browserında net değeri kolonunda sabit kıymetin maliyeti listeleniyor.


Amortisman tablosunda hesaplama yapılan son ay üzerinde amortisman hesaplanmayacak işaretlendiğinde, sabit kıymet kayıtları penceresi net değeri kolonunda net aktif değerinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

33. Verilen proforma fatura ticari işlem grupları içerisinde yer alan bağlantı takibinde hesaplamaya katılmamalı.


Verilen proforma faturanın, seçilen ticari işlem grubundaki 'Bağlantı Takibi Yapılacak' seçilmesi durumunda hesaplamaya katılmaması sağlanmıştır.

 

34. İhracat operasyon kur farkı hesaplaması çalıştırılıp kur farkı fişi kaydedildikten sonra ihracat dosya kodu filtresi verilerek yeniden kur farkı hesaplaması çalıştırıldığında tekrar kur farkı fişi oluşuyor.


İhracat operasyon kur farkı hesaplaması çalıştırılıp kur farkı fişi kaydedildikten sonra ihracat dosya kodu filtresi verilerek yeniden kur farkı hesaplaması çalıştırıldığında tekrar kur farkı fişi oluşması engellenmiştir.

 

35. Ambar fişi başlığındaki giriş veya çıkış ambar bilgisi değiştirildikten sonra tekrar öndeğerde gelen ambar bilgisi olarak değiştirildiğinde satırlardaki ambar bilgisi güncellenmiyor.


Ambar fişi başlığındaki giriş veya çıkış ambar bilgisi değiştirildikten sonra tekrar öndeğerde gelen ambar bilgisi olarak değiştirildiğinde satırlardaki ambar bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.

 

36. Sipariş sevkinde miktar kontrolü yapılsın parametresi evet olduğunda faturalama işleminde, sipariş aynı faturanın/irsaliyenin içerisine ikinci kez aktarılıp miktar değiştirildiğinde kontrol sağlanmıyor.


Sipariş sevkinde miktar kontrolü yapılsın parametresinin değeri evet olduğunda faturalama işleminde, sipariş aynı faturanın/irsaliyenin içerisine ikinci kez aktarılıp miktar değiştirildiğinde kontrol edilmesi sağlandı.

 

37. Sipariş içerisine değiştir ile girilip tarih değiştirildiğinde rezerve sipariş tarihi de değişmesine rağmen negatif seviye uyarısı alınıyor.


Sipariş içerisine değiştir ile girilip tarih değiştirildiğinde rezerve sipariş tarihi de değiştiğinde negatif seviye uyarısının alınmaması sağlandı.

 

38. Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişleri için kontrol edildi işareti koy/kaldır yetkisi yok ise mahsup fişi içerisinde hesap türünde sadece muhasebe hesabı seçeneği geliyor.


Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişleri için kontrol edildi işareti koy/kaldır yetkisi yok ise mahsup fişi içerisinde hesap türü seçeneklerinin listelenmesi sağlandı.

 

39. Satınalma faturası girerken faturaya indirim uygulandığında ve fatura parametrelerinde indirimler muhasebe hesabına seçildiğinde indirilecek KDV listesinde tutarlar hatalı geliyor.


Satınalma faturasında indirim uygulandığında ve fatura parametrelerinde indirimler muhasebe hesabına seçildiğinde indirilecek KDV listesinde tutarların doğru listelenmesi sağlanmıştır.

 

40. Cari hesap emanet malzeme durumu raporu alınırken varyantlı stok kartları kullanılıyorsa; rapordaki listede varyant sayısınca tekrarlıyor.


Emanet olarak girilen satış hareketi satırlarında varyantlı stok kartları varsa cari hesap emanet malzeme durumu raporu satırları varyant sayısına göre gelmesi sağlandı.

 

41. Kullanıcı bazlı e-İrsaliye şablonu varsa satış faturasına e-İrsaliye aktarılarak kaydedildiğinde e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı mesajı alınarak kaydedilemiyor.


Kullanıcı bazlı e-İrsaliye şablonu olup satış faturasına e-İrsaliye aktarılarak kaydedildiğinde e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı mesajının alınması engellenmiştir.

 

42. Bakiyesi olan cari hesap kartları kullanım dışı yapılabilsin parametresi hayır durumunda ise cari hesap browserında toplu güncelleme ekranında statülerin kullanım dışı yapılması engellenmeli.


Bakiyesi olan cari hesap kartları kullanım dışı yapılabilsin parametresi hayır durumunda iken cari hesap browserında toplu güncelleme ekranında statülerin kullanım dışı yapılması engellenmiştir.

 

43. Çek bordrolarına (çek girişi) birden fazla dövizli çek girildiğinde çekler / senetler browserından bir çek içerisine girip f9 menüde döviz bilgileri tıklanıldığında işlem döviz tutarı hatalı gelmektedir.


Çek bordroları penceresinden (çek girişi) birden fazla dövizli çek girildikten sonra çekler & senetler penceresinden çek içerisine girip f9 menüde döviz bilgileri seçildiğinde işlem döviz tutarının gelmesi sağlanmıştır.

 

44. Satınalma irsaliyesi üzerinden faturala işlemi yapılarak eklenen satınalma faturasında elektronik belge alanı otomatik işaretli gelmeli.


Satınalma irsaliyesi üzerinden faturala işlemi yapılarak eklenen satınalma faturasında elektronik belge alanının otomatik işaretli gelmesi sağlanmıştır.

 

45. Otomatik muhasebeleştirme parametreleri aktif ve muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak ise muhasebe fişleri otomatik basılmamaktadır/yazdırılmamaktadır.


Otomatik muhasebeleştirme parametreleri aktif ve muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak ise fiş kaydetme işlemi sonucu oluşan muhasebe fişlerinin otomatik basılması/yazdırılması sağlanmıştır.

Not: İzle\Seçenekler bölümünde "Formlar Yazıcıya Basılsın" işaretli ise, otomatik oluşan muhasebe fişi yazıcıya gönderilir; işaretli değilse, Aktarım İşlemleri ekranı açılıp, istenen fiş yazdırma işlemi seçilebilir.

 

46. Tablolu malzeme içeren siparişler devirle aktarıldıktan sonra yeni dönemde sipariş içerisinde satırdaki miktar ve f9 menü malzeme tablosu açıldığında değerler 0 olarak görünüyor.


Tablolu malzeme içeren siparişler devirle aktarıldıktan sonra yeni dönemde sipariş içerisinde satırdaki miktar ve f9 menü malzeme tablosundaki değerlerin doğru gözükmesi sağlanmıştır.

 

47. Fiyat farkı uygulanmış sabit kıymet kaydı için sabit kıymet mizanında toplam maliyet hatalı geliyor.


Fiyat farkı uygulanmış sabit kıymet kaydı için sabit kıymet mizanındaki toplam maliyetin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

48. Hesap Türü Rotatif olarak tanımlanan kredi kopyalandığında bsmv değeri sıfır olarak gelmeli.


Hesap Türü Rotatif olarak tanımlanan kredi kopyalandığında bsmv değerinin sıfır olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

49. Dönem devri yapıldığında çek karşılığı kredi taksit hareketleri yürürlükte olmasına rağmen yeni dönemde kapanmış olarak görünmektedir.


Dönem devri yapıldığında çek karşılığı kredinin durumunun ve taksit hareketlerinin uygun statüde aktarılması sağlanarak ödeme yapıldığında bakiyelerin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

50. Cari hesap kart listesinde cari hesaplar seçilerek toplu güncelleme işlemi yapıldığında CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerinde saat alanı 0 geliyor.


Cari hesap kart listesinde cari hesaplar seçilerek toplu güncelleme işlemi yapıldığında CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerinde saat alanının da gelmesi sağlanmıştır.

 

51. 2.76 sürümünde alış/satış faturaları dökümü raporları alındığında raporda kilitlenme oluyor.


Yoğun datalar üzerinden alınan alış/satış faturaları dökümü raporlarında yaşanan kilitlenme sorunu giderilmiştir.

 

52. 2 ayrı Yansıtma 1 şablonu varsa bir şablon için Yansıtma 1 fişi oluşturuldu ise diğer şablon için Yansıtma 1 fişi eklemeden muhasebe fişlerine Yansıtma 1 fişleri oluşmaktadır.


Aynı muhasebe hesabına ait farklı yansıtma şablonları olduğunda yansıtma işlemi sonucu oluşan mahsup fişlerinin yansıtma fişleri ekranında listelenmesi sağlanmıştır.

Not: Yansıtma işlemi yapılmadan önce sistemde bulunan diğer yansıtma fişlerinin silinmesi gerekmektedir.

 

53. Siparişlerde ödeme satırında ödeme tipi banka havale/eft seçilerek bir banka hesabı seçiliyse sipariş xml ile dışarı aktarılıp aynı firmada tekrar içeri aktarılmak istendiğinde ilgili banka hesabı için "XXX kodlu kasa bulunamadı" uyarısı alınıyor.


Ödeme satırında ödeme tipi banka havale/eft olan ve bir banka hesabı seçilen sipariş fişinin xml ile Dışarı / İçeri aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

54. Kdv dahil tanımlı satış fiyatlı malzemesi olan konsinye çıkış irsaliyesi perakende satış faturasına aktarılıp kayıt edilmek istenildiğinde satır güncelleştirme için bulunamıyor uyarısı alınmaktadır.


Kdv dahil tanımlı satış fiyatlı malzemesi olan konsinye çıkış irsaliyesi perakende satış faturasına aktarılıp kayıt edilmek istendiğinde satır güncelleştirme için bulunamıyor uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

55. Skonsol3 de kesilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura için LogoConnect ve Cloud Connectte senaryo alanı boş olarak gelmektedir.


Skonsol3 uygulaması üzerinden e-Fatura türünde girilen faturaların senaryo alanlarının Logo Connect ve Cloud Connect uygulamalarında dolu gelmesi sağlanmıştır.

 

56. Çek çıkış(banka tahsil) bordrosu girişi yapıldığında, BNFLINE tablosunda ki bir kaydın SOURCEFREF değeri ile çek çıkış bordrosunun CSROLL tablosundaki LOGICALREF değeri aynı ise BNFLINE tablosuna yeni kayıt atmıyor ve BNFLINE da ki satır değişiyor.


Çek çıkış(banka tahsil) bordrosu girişi yapıldığında, BNFLINE tablosunda ki bir kaydın SOURCEFREF değeri ile çek çıkış bordrosunun CSROLL tablosundaki LOGICALREF değeri aynı ise BNFLINE tablosuna yeni kayıt oluşması sağlanmıştır.

 

57. Tevkifat Limiti altında kalan satınalma faturasının matrah tutarı KDV2 beyannamesi kesinti yapılan satıcılar alanına yansımamalı.


Katma değer vergisi beyannamesi 2 'de yer alan "Kesinti Yapılan Satıcılar" bölümünde vergiye tabi matrah alanına tevkifat limiti altında kalan ve tevkifat uygulanmayan satınalma faturalarının tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.

 

58. Sarf fişi fire fişi ve sayım eksiği fişi satırlarında sabit kıymet seçilmiş ise fiş üzerinde f9 menü muhasebeleştir seçeneğine tıklanıldığında access violation at adress hatası alınıyor.


Malzeme fişlerinde sabit kıymet ilişkili satır olduğunda, fiş kaydederken veya muhasebeleştirme işlemi çalıştırıldığında uyarı alınması engellenmiştir.

 
91 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page