top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Finans Yönetimi Teminat Bordroları

Müşteri teminatları ve kendi teminatlarımız teminat bordroları ile, teminat durum değişiklikleri ise teminat işlem bordroları ile kayıt türü seçilerek kaydedilir. Teminat Bordroları Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır.


Teminat bordroları ile kaydedilen müşteri teminatı ve kendi teminatlarımıza Tanımlar menüsü altında yer alan Teminatlar seçeneği ile ulaşılır. Teminat bilgilerinde olabilecek değişiklikler ve basım işlemleri Teminatlar seçeneği ile yapılır.


Teminat bordrosu kaydetmek ve kayıtlı bordrolar üzerinde yapılacak işlemler için teminat bordroları listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni bordro eklemek için kullanılır.

Değiştir

Bordro bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Bordroyu silmek için kullanılır. Bordrodaki satırların hareket görmesi durumunda silinemez.

İncele

Numara ya da tarihe göre sıralı çek/senet bordroları listesinde istenen numara ya da tarihe sahip bordroyu aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.

Kayıt Bilgisi

Bordronun ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Filtrele

Çek/Senet Bordroları listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Yaz

Bordronun yazıcıdan alınmasında kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile bordrolar için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Muhasebe Kodları

İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.

Muhasebeleştir

Bordroyu muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir

Seçilen bordroların topluca muhasebeleştirilmesinde kullanılır.

Komisyon Ödemeleri

Teminat komisyon ödemelerini listelemek için kullanılır.

Bağlı Banka Fişleri

Teminat bordrosuna bağlı banka fişlerini listeler.

Kayıt Sayısı

Bordrolar listesinde kayıt sayılarını türlerine göre ve genel toplam olarak listeler.

Güncelle

Teminat Bordroları listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Teminat Bordroları listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

 

Teminat Bordro Türleri


Teminatlar kayıt türü seçilerek kaydedilir. Kayıt türü seçimi, teminat bordroları listesinin alt kısmından yapılır.

Teminat bordrosu kayıt türleri şunlardır:


Teminat Girişi

  • Müşterilerden alınan teminatları kaydetmek için kullanılır.

Teminat Çıkışı

  • Müşterilere verilecek teminatları kaydetmek için kullanılır.

İşlem Bordrosu (Müşteri Teminatı)

  • Müşterilerden alınan teminatlardaki durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır.

İşlem Bordrosu (Kendi Teminatımız)

  • Müşterilere verilen firmaya ait teminatlardaki durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır.

 

Teminat Bordro Bilgileri


Alınan ve verilen teminatlara ait bilgiler ilgili bordro türü seçilerek girilir. Teminat bordrosuna ait bilgiler; Bordro Başlığı, Bordro Satırları ve Bordro Genel Bilgileri olarak gruplanabilecek bölümlerden kaydedilir.

Bordro Başlık Bilgileri: Bu bölümde bordroya ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle bordroda yer alan teminat giriş hareketlerinin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin bordro numarası, bordro tarihi, belge numarası vb. bilgiler, bordroda yer alan teminat araçlarına göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Bordro Satırları: Bu bölümde bordro satır bilgileri, yani girişi, çıkışı ya da durum değişikliği yapılan teminatlara ait bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin orta bölümünde yer alır. Bu bölümde yer alan satır sayısı ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir bordroda istenen sayıda teminat işlemi yapılabilir.

Bordro Genel Bilgileri: Bu bölüm ise bordro kayıt penceresinin alt bölümünde yer alır ve o bordro ile girilen teminat satırlarına ait toplam tutar bilgileri ve kayıt bilgileri görüntülenir. Yine bu bölümde, bordro genel açıklaması ve bordro geneli ve satırlardaki kayıtlar için kullanılacak para birimi kaydedilir.

Teminat Giriş Bordroları Müşteri ya da yüklenici firmalardan alınan teminatlar, bordro türü Teminat Girişi seçilerek kaydedilir. Alınan teminatların portföye girmesi için kullanılır. Bu bordrolar cari hesap bakiyesini etkilemez. Teminat giriş bordrosunun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile teminatın alındığı cari hesap bilgileri kaydedilir.

Bordro satırlarında alınan teminat bilgileri, teminat aracı seçilerek kaydedilir. Aynı bordro üzerinden istenen sayıda teminat girişi yapılabilir. Teminat bilgilerini kaydetmek için bordro üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Müşteri Teminatı seçeneği kullanılır.

Teminat Çıkış Bordroları Müşterilere verilen teminatlar, bordro türü Teminat Çıkışı seçilerek kaydedilir. Bu bordrolar cari hesap bakiyesini etkilemez. Teminat çıkış bordrosunun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile teminatın verildiği cari hesap bilgileri kaydedilir.

Bordro satırlarında verilen teminat bilgileri, teminat aracı seçilerek kaydedilir. Aynı bordro üzerinden istenen sayıda teminat çıkışı yapılabilir. Teminat bilgilerini kaydetmek için bordro üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kendi Teminatımız seçeneği kullanılır.

Teminat Bordrosu Başlık Bilgileri Bordronun ilk bölümü başlık bölümüdür. Bordro başlık bölümünde yer alan alanlar ve kaydedilen bilgiler şunlardır:

Bordro Numarası: Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Teminat işlemlerinde kullanılan her bordro türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Bordro numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Aynı türdeki iki bordronun numaraları aynı olamaz. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle teminat bordroları bordro numarasına göre sıralanmıştır ve teminat bordrolarının bordro numaralarına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

Bordro Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bordro tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre olduğu gibi tarihe göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle teminat bordroları bordro numarasına ek olarak bordro tarihine göre de sıralanmıştır ve teminat bordrolarının, bordro tarihine göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro tarihine göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

Özel Kod: Bordroları gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, bordroları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, bordro üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi bordrolara ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği bordro türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.


Proje Kodu: Fişin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bordroda cari hesap seçildiğinde, cari hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen Proje Kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Programda, ticari sistem tarafındaki tüm işlemlerde proje bilgisi girilerek, raporlar proje bazlı alınır ve muhasebeye entegrasyon proje bazında yapılabilir. Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf merkezi ile ilişkili olabilir. Örneğin toplu olarak yapılan alımlar firmanın değişik bölümlerinin ihtiyacını karşılıyor olabilir. Bu gibi durumlarda masraf merkezlerine dağılımın ne şekilde yapılacağı proje tanımları ile kaydedilir. Projeler Genel Muhasebe bölümünde seçeneği ile tanımlanır.

İşyeri: Bu alan, teminat işleminin firmanın kayıtlı işyerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.


Bölüm: Bu alan, yapılan teminat işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.


Cari Hesap Kodu: Teminat giriş ve teminat çıkış bordroları ile işlem bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.


Cari Hesap Unvanı: Bordronun ait olduğu cari hesabın unvanıdır.


Ticari İşlem Grubu: Bordronun ait olduğu ticari işlem grubudur. Cari hesap seçildiğinde kartta belirtilen ticari işlem grubu alana öndeğer olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir.


Bordro Satır Bilgileri

Bordronun ikinci bölümü bordro satırlarından oluşur. Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Bordro satırlarında bordro türüne göre; Müşterilerden alınan teminatlar, Müşterilere ve bankalara verilen teminatlar, işlem bordrolarında işlem tipi seçilerek durum değişiklikleri kaydedilir.

 

Teminat İşlem Bordroları


Müşteriden ya da yükleniciden alınan teminatlar ile firmanın müşteriye verdiği teminatlardaki durum değişiklikleri teminat işlem bordroları ile kaydedilir.

Müşteri teminatları durum değişiklikleri için İşlem Bordrosu (Müşteri Teminatı), firmanın kendi verdiği teminatlardaki durum değişiklikleri İşlem Bordrosu (Kendi Teminatımız) bordro türü ile kaydedilir. Tür seçimi, teminat bordroları listesinde Bordro Türü alanında yapılır.

Müşteri ya da yüklenicilerden alınan teminatlarındaki durum değişiklikleri için önce bordro türü İşlem Bordrosu (Müşteri Teminatı) seçilir. Daha sonra "Ekle" seçeneği tıklanır ve teminatla ilgili durum değişikliği tipi seçilir.

Müşteri Teminatları Durum Değişiklikleri Müşteri ya da yüklenicilerden alınan teminatlar için geçerli olacak durum değişiklikleri şunlardır; Müşteriye İade ve Portföyde Çözdür.

Müşteriye İade, teminata konu olan iş ya da işlemlerin gerçekleşmesi durumunda müşterinin firmaya verdiği teminatın iade edilmesi durumudur.

Portföyde Çözdür, teminata konu olan iş ya da işlemlerin gerçekleşmemesi durumunda, müşterinin firmaya bu iş için verdiği teminatın kullanılması durumudur.

Teminatın Müşteriye İadesi Teminatın müşteriye iade edilmesi durumunda, "Müşteriye İade" durum değişikliği seçilir. Müşteriye İade Edilen Teminatlar penceresinde, Cari Hesap Kodu ve Unvanı alanlarından teminatların ait olduğu cari hesap bilgileri kaydedilir.

İade edilecek teminatlar ise bordro satırlarında, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Müşteri Teminatları seçeneği ile belirlenir. Müşteri teminatları seçildiğinde bordroda Cari Hesap Kodu ya da Unvanı alanlarında belirtilen cari hesaptan alınan teminatlar listelenir. İade edilecek teminatlar işaretlenerek seçilir ve "Aktar" düğmesi tıklanarak bordro satırlarına aktarılır.

İade edilen teminatın nakit türünde olması durumunda banka işlem fişi otomatik olarak oluşturulur. Oluşan fiş banka fişleri listesinde yer alır. Fiş üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve silinemez.

Teminatın Çözdürülmesi Teminatın çözdürülmesi durumunda, işlem bordrosu için "Portföyde Çözdür" durum değişikliği seçilir. Portföyde Çözdürülen Teminatlar penceresinde, Cari Hesap Kodu ve Unvanı alanlarından teminatların ait olduğu cari hesap bilgileri kaydedilir.

Çözdürülecek teminatlar ise bordro satırlarında, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Müşteri Teminatları seçeneği ile belirlenir.

Müşteri teminatları seçildiğinde bordroda Cari Hesap Kodu ya da Unvanı alanlarında belirtilen cari hesaptan alınan teminatlar listelenir. Portföyde çözdürülecek teminatlar işaretlenerek seçilir ve "Aktar" düğmesi tıklanarak bordro satırlarına aktarılır.

Çözdürülen teminatın nakit türünde olması durumunda gelen havale ya da EFT türündeki banka fişi otomatik olarak oluşturulur.

Çözdürülen teminatın çek/senet türünde olması durumunda çek çıkış cari hesaba ya da senet çıkış cari hesaba türündeki çek/senet bordroları otomatik olarak oluşturulacaktır. Diğer teminat türleri için işlemler kullanıcı tarafından yapılmalıdır.

Kendi Teminatımız Durum Değişiklikleri Müşterilere verilen teminatlar için geçerli olacak durum değişiklikleri şunlardır; Müşteriden İade ve Müşteride Çözdür.

Müşteriden İade, teminata konu olan iş ya da işlemlerin gerçekleşmesi durumunda müşteriye verilen teminatın iade edilmesi durumudur.

Müşteride Çözdür, teminata konu olan iş ya da işlemlerin gerçekleşmemesi durumunda, müşterinin bu teminatı kullanması durumudur.

Teminatın Müşteriden İadesi Kendi teminatımızın müşteriden iade edilmesi durumunda, "Müşteriden İade" durum değişikliği seçilir. Müşteriden İade Edilen Teminatlar penceresinde, Cari Hesap Kodu ve Unvanı alanlarından teminatların verildiği cari hesap bilgileri kaydedilir.

İade edilecek kendi teminatlarımız ise bordro satırlarında, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kendi Teminatlarımız seçeneği ile belirlenir.

Kendi teminatlarımız seçildiğinde, bordroda Cari Hesap Kodu ya da Unvanı alanlarında belirtilen cari hesaba verilen teminatlar listelenir. İade edilecek teminatlar işaretlenerek seçilir ve "Aktar" düğmesi tıklanarak bordro satırlarına aktarılır.

İade edilen teminatın nakit türünde olması durumunda banka işlem fişi otomatik olarak oluşturulur. Oluşan fiş banka fişleri listesinde yer alır. Fiş üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve silinemez.

Teminatın Çözdürülmesi Kendi teminatımızın çözdürülmesi durumunda, işlem bordrosu için "Müşteride Çözdür" durum değişikliği seçilir. Müşteride Çözdürülen Teminatlar penceresinde, Cari Hesap Kodu ve Unvanı alanlarından teminatların verildiği cari hesap bilgileri kaydedilir.

Çözdürülecek teminatlar ise bordro satırlarında, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kendi Teminatlarımız seçeneği ile belirlenir.

Kendi teminatlarımız seçildiğinde bordroda Cari Hesap Kodu ya da Unvanı alanlarında belirtilen cari hesaba verilen teminatlar listelenir. Müşteride çözdürülecek teminatlar işaretlenerek seçilir ve "Aktar" düğmesi tıklanarak bordro satırlarına aktarılır.

Çözdürülen teminatın nakit teminat türünde olması durumunda gelen havale ya da EFT türündeki banka fişi otomatik olarak oluşturulur.

Çözdürülen teminatın çek/senet türünde olması durumunda çek çıkış cari hesaba ya da senet çıkış cari hesaba türündeki çek/senet bordroları otomatik olarak oluşturulacaktır. Diğer teminat türleri için işlemler kullanıcı tarafından yapılmalıdır.

 

Ticari / Dövizli Ticari Banka Hesapları Geri Ödeme Planları


Ticari ve dövizli ticari hesaplara ait kredi ve teminat işlemlerinde kullanılacak geri ödeme planları, banka hesapları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Geri Ödeme Planları seçeneği ile kaydedilir.

Yeni ödeme planı kaydetmek ve var olan planlar üzerinde yapılacak işlemler için Geri Ödeme Planları penceresinde yer alan simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Geri Ödeme Planı Bilgileri

Geri ödeme planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Orta bölümde yer alan satırlarda ise geri ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Plan Kodu: Geri ödeme planı kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması: Geri ödeme planının adı ya da açıklamasıdır.

Geri Ödeme Günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise geri ödemelerin yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Geri ödemeler için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır.

Geri ödeme tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde Gün, Ay ve Yıl kolonlarında belirlenecek geri ödeme günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır. Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod: Geri ödeme planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki Kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Geri ödeme plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve banka hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Geri ödeme planının geçerlilik tarihini gösteren alanlardır. Bu alana öndeğer olarak sistemin tarihi gelir ancak istendiğinde değiştirilir.

Erken Ödeme %: Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.

Geç Ödeme %: Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında Gün, Ay ve Yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme/tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır.

Geri Ödeme Planı Satır Bilgileri Geri ödemelerin neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:

Formül (Komisyon): Komisyon için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar üç nokta düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formüllendirilir. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.

Formül (Damga Vergisi): Damga vergisi için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur.

Formül (BSMV): BSMV için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur.

Koşul: Geri ödeme planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.

İndirim: Satırdaki hareket için vaktinden önce yapılan geri ödemelerde geçerli olacak indirim yüzdesidir.

Tarihler: Geri ödeme planı satırındaki ödeme ya da tahsilatın tarihi Gün, Ay, Yıl kolonlarında kaydedilir.

Yuvarlama Tabanı: Satırda planlanan geri ödeme sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Geri Ödeme Günü ve Ayı: Geri ödemenin yapıldığını gün ve ay bilgileridir. Plan satırındaki ödeme yapıldığında, işleme ait gün ve ay bilgileri bu alanlara otomatik aktarılır.

Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl ve Parametrelerin Kullanımı Formül ve koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar şunlardır:


Parametreler

P28

Komisyon Tutarı

P29

Kalan Komisyon Tutarı

P30

BSMV Tutarı

P31

Kalan BSMV Tutarı

P32

Damga Vergisi Tutarı

P33

Kalan Damga Vergisi Tutarı

Fonksiyonlar


Adı

Kullanımı

Açıklaması

OR

... OR ...

Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.

MIN

MIN ( , )

İki parametreden küçük olanını döndürür.

MOD

MOD ( , )

Bölme işleminin kalanını verir.

MAX

MAX ( , )

İki parametreden büyük olanını döndürür.

FONT>

... FONT>

Küçük ise

FONT>

...

Küçük veya eşit ise

FONT>

...

Farklı ise (Eşit değil ise)

DIV

DIV ( , )

Bölme sonucunun tam kısmını verir.

AND

... AND ...

Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.

ABS

ABS ( )

Sayının mutlak değerini verir.

>=

... >=...

Büyük veya eşit ise

>

... > ...

Büyük ise

=

... = ...

Eşit ise

Geri Ödeme Planlarının Komisyon Ödemelerinde Kullanımı


Komisyon ödemeleri için geçerli olacak geri ödeme planı, teminat kaydında belirlenir. Geri ödeme planı satırlarında formüllendirilen ödeme tutarları ile ödeme gün, ay, yıl bilgileri dikkate alınarak geri ödeme hareketleri program tarafından otomatik oluşturulur.


Oluşan bu ödeme hareketlerine, teminatlar ve teminat bordroları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Komisyon Ödemeleri seçeneği ile ulaşılır.


Yapılan ödemelere ait bilgiler komisyon ödemeleri listesinden kaydedilir.


 

Bağlı Banka Fişleri


Komisyon ödemeleri sonucu oluşan banka fişlerinin izlenmesinde kullanılır. Teminatlar ve teminat bordroları listesinde Ff9-sağ fare tuşu menülerinde yer alır. İşleme ait banka fişleri şu kolon bilgileri ile izlenebilir; Tarih, Fiş Numarası, Fiş Türü, Borç, Alacak, Dövizli Borç, Dövizli Alacak, Açıklama, İşyeri ve Bölüm.

"İncele" seçeneği ile oluşan fiş ekrana getirilir, ancak fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.


 
51 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page