top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Genel Muhasebe Hesapları Destek Dokumanı

Genel Muhasebe Bölümü; hesap planının kaydedildiği, projelerin tanımlandığı, muhasebe işlemlerinin yapıldığı, mali tabloların alındığı, muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı, diğer program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirildiği bölümdür.

Menü

Bölümler

Ana Kayıtlar

Muhasebe Hesapları, Masraf Merkezleri, Muhasebe Bağlantı Kodları, Projeler, Bütçe Dönemleri, Analitik Bütçe Kartları, e-Beyannameler, e-Defterler, Kayıt Saklama, Genel Dağıtım Şablonları

Mali Tablo Tanımları

Mali Tablolar

Hareketler

Muhasebe Fişleri, Harcama Talepleri, Tahsis Fişleri, Bütçe Revizyon Fişleri, Stok Değerleme Düzeltmeleri

İşlemler

Yevmiye Madde Numaralama, Kur Farkı Hesaplama, Muhasebeleştirme, Hesaplar Arası Aktarım, Yansıtma, Giriş-Çıkış Hareketleri İle İlişkilendirme, Fiyat Endeksi Atama, Enflasyon Parametreleri Güncelleme, Toplu Hesap Dağıtımı, Hesap Tipi Güncelleme, Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır, Analitik Koda Göre Hesap Toplamları Aktarımı, TFRS İşlemler

Raporlar

Hesap Durumları, Defter ve Dökümler, Masraf Merkezi Raporları, Bağlantılar, Proje Raporları, Bütçe Raporları, Pratik Tablo Raporları


Genel Muhasebe modülünü kullanarak:

  • Üçlü hesap planı düzeni ile esneklik kazanırken, çok uluslu şirketlerin defterlerini ve raporlarını her ülkenin kullandığı hesap planı üzerinden alabilmesi sağlanır.

  • Karşılaştırmalı mali tablolar kısa sürede hazırlanabilir.

  • Birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren işletmelerin tüm muhasebe hareketlerinin konsolidasyonu sağlanır ve konsolide hesap planları ayrı takip edilebilirsiniz. Bu sayede grup şirketlerinizin finansal durumunu tek bir merkezden izleyebilir konsolide tablolar ile faaliyet sonuçlarınızı analiz edebilirsiniz.

 
Muhasebe Hesapları

Hesap planı, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluşan ve işletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan bir yapı olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşur. Gerekirse alt hesapların altında başka alt hesaplar da yer alır.


1994 yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti genelinde hesap planları standart hale getirilmiştir. Hesaplar kebir hesap (ana hesap) düzeyinde aynıdır.

Her işletme, muhasebe sistemlerini Standart (tek düzen) hesap planı olarak adlandırılan hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların işleyiş şekilleri hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibidir.


Standart yani tek düzen hesap planı sadece ana hesapların standart olmasını mecbur tutar. Standart hesap planı firma ve dönem dosyaları oluşturulurken ana hesap düzeyinde otomatik olarak oluşturulur. Bu hesapların altında yer alacak alt hesaplar ise Hesap kartları seçeneği ile açılır.


Sektöre Göre Hesap Planı


Muhasebe hesap planları sektörlere göre oluşturulabilir. Yeni firma tanımlanırken hesap planı oluşturma safhasında belirtilecek sektöre göre hesap planları alt hesaplarla birlikte otomatik olarak Hesap Planı listesine kaydedilir.


Hesap Kartları, Genel Muhasebe Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Hesap kartları seçildiğinde Hesap Planı liste penceresi açılır. Muhasebe hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için hesap kartları listesinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak açılan İşlemler menüsündeki seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni bir muhasebe hesabı açmak için kullanılır.

Değiştir

Hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Muhasebe hesabını silmek için kullanılır.

İncele

Muhasebe hesabını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen hesap bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen muhasebe hesaplarının topluca silinmesinde kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı Hesap Planı Listesi’nde muhasebe hesabını bulmak için kullanılır.

Filtrele

Muhasebe hesapları listesini, istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Hesap Özeti

Seçilen hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Hesap Özeti Grafiği

Hesap özetinin grafik olarak alınmasında kullanılır.

Döviz Toplamları

Muhasebe hesabının işlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hareketler

Hesaba ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Ekstre

Muhasebe hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Dağıtım Şablonları

Muhasebe hesabına ait hareketlerin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtımında kullanılacak şablon tanımlarının kaydedilmesinde kullanılır.

Masraf Merkezi

İlgili muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Hesap planı listesinde kayıtlı hesap sayısını listeler.

Güncelle

Hesap planı listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Seçilen hesaplara ait bilgileri toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Muhasebe hesabı ya da hesap listesine ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

 
Muhasebe Hesabı Bilgileri

Hesap tanım penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan hesap kartına ait bilgiler kaydedilir. Kartın alt bölümündeki alanlar ise izleme amaçlıdır. Bu alanlara bilgileri yapılan işlemler sonucu otomatik olarak yansır ve değiştirilemez.

Muhasebe hesabına ait bilgiler hesap kartı üzerinde yer alan şu seçeneklerle kaydedilir; Tanımlar, Bağlantılar/Kontroller, Finansal Tablolar ve Bütçe Bilgileri.

Tanımlar penceresinden hesaba ait genel bilgiler kaydedilir.

Hesap Kodu: Muhasebe hesap kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Her bir hesap istenilen sayıda alt hesap içerebilir. Her seviyede istenilen kırılma yapılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Uygulanacak kodlama sistemine göre ana ve alt hesaplar seviye ayıracı ile ayrılır. Hesap planı girilirken önce en üst düzey hesaplar, daha sonra bu hesaplara ait alt hesaplar açılır. Üst hesap açılmadan bu hesabın altında yer alacak alt hesaba ait bilgileri içeren kart kaydedilemez. Böyle bir durumda program kullanıcıyı uyaracak ve öncelikle ana hesabın açılmasını isteyecektir.

Açıklama (1) (2): Muhasebe hesabının adı ya da açıklamasıdır. Açıklama iki satırdan oluşur. Çok dilde çalışma söz konusu ise hesabın ikinci dildeki adı ya da açıklaması ikinci satırda kaydedilir. Hesap açıklaması da hesap kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan hesap kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı hesap kartları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler hesap açıklamasına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, hesap kartları hesap açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle hesap açıklamasının ilk on karakterinin de hesap kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır.

Kategori: Hesabın ait olduğu kategorinin belirlendiği alandır. Kategori seçenekleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Hesap Tipi: Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda hesap tipinin belirlendiği alandır.

Kasa Hesabı: Muhasebe Hesabı kartında Kasa Hesabı olarak işaretlenen hesaplar, tahsil ve tediye fişlerinde birden fazla satırda kullanılabilirler. Bu fişlerde ilk satır daima "Kasa Hesabı" işaretli Muhasebe Hesabıdır ve varsayılan değeri "Muhasebe Parametreleri - Kullanılan Kasa Hesabı" parametresinden gelir. Fişin ilk satırındaki Muhasebe Hesabı değiştirilebilir.

Özel Kod: Hesapları gruplamak için kullanılacak ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının hesap kartlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kullanıcının hangi kartları kullanabileceği yetki kodu alanı ile belirtilir. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilir. Böylece kullanıcılara kart bazında erişim hakkı tanımlanır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre karta yalnızca yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Hesap kartının işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında hesap aktif durumdadır ve işlemlerde kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve işlemlerde kullanılamaz.

Birim: Birimli muhasebe kullanılması durumunda, hesabın izleneceği birimdir. Her bir hesap için tek bir birim tanımlanabilir. Bir hesabın alt hesapları farklı birim tanımlarına sahip olabilir. Ancak en üst hesap düzeyinde raporlar, ana hesap kartında tanımlı olan birim üzerinden alınacaktır.

Hesap Durumu Bilgileri: Hesap kartının bu bölümünde işlemler sonucu aktarılan toplamlar işlenir. Bu alanlara bilgi girilemez ve değiştirilemez. Masraf merkezi kartına ait son toplamlar TL, dövizli tutarlı ile borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir.

Beyanname Bilgileri: Hesap kartının bu bölümünde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefin cari hesap unvanı ve vergi kimlik numarası bilgileri kaydedilir. Bunun yanında, hesabın Form BA ve Form BS formlarında kullanılacağı Form BA ve Form BS de Kullanılabilir seçeneği işaretlenerek belirlenir. Hesabın KDV hesabı olduğu, tanım penceresinde yer alan KDV Hesabıdır seçeneği işaretlenerek belirlenir.

 
Bağlantılar / Kontroller

İşlem sırasında hesaba ait yapılması istenen bazı kontroller ve öndeğerler hesap kartı üzerinden belirlenir. Bunlar hesap türü, kur farkı hesap öndeğerleri ile miktar girişi ve masraf merkezi/proje kontrolleridir.

Bağlantılar ve Kontroller sayfasından ayrıca muhasebe hesabına ait işlemlerde kullanılacak işlem döviz türü ve kur tipi seçilir. İstenirse belirlenen bu döviz sabitlenir ve işlemler sırasında değiştirilmesi engellenir.

Kur Farkı Alacak Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı alacak hesap kodudur.

Kur Farkı Borç Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı borç hesap kodudur.

Grup Şirketi Hesabı: Grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle "Grup Şirket Hareketi" alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodları ayrı olarak tanımlanmalıdır. Bunun için ilgili harekete ait muhasebe hesaplarında Bağlantılar/Kontroller sekmesindeki Grup Şirketi Hesabı alanı kullanılır.

Malzeme yönetimi fişleri, satınalma irsaliyeleri, satınalma faturaları, satış irsaliyeleri, satış faturaları ve çek bordrolarında muhasebe kodları atama işlemi sırasında ilgili fiş ya da faturada "Grup Şirket Hareketi" kutucuğu işaretli ise muhasebe kodlarına muhasebe bağlantı kodlarından getirilen muhasebe hesapları yerine bu hesapların kartında tanımlı olan "Grup Şirket Hesabı" getirilecektir.

Hesap Türünün Belirlenmesi: Hesaplar borçlu (aktif), alacaklı (pasif), hem borçlu hem alacaklı (aktif-pasif) nitelikte olabilir. Hesap tipleri bölümünde hesap hangi türde ise o seçenek işaretlenir.

Dağıtımda Masraf Merkezi Kontrolü: Masraf merkezlerinin düzenli kullanımı ile hesap planının gereksiz yere büyümesi önlendiği gibi gelir ve gider merkezlerinin düzenli takibi de sağlanır. Hesap dağıtım işlemlerinde masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile belirlenir. Muhasebe hesabı kartında bağlantılar/kontroller sekmesinde dağıtımda masraf merkezi kontrolü, kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili olduğunda, fişlerde masraf merkezi dağıtılmamış satırlar var uyarısı verilerek ilgili satırlar kırmızı renkle gösterilir.

Kontrol şekli öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri'nde belirlenir.

Dağıtımda Proje Kontrolü: Hesap dağıtım işlemlerinde masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile kaydedilir. "Kullanıcı Uyarılacak"/"İşlem Durdurulacak" seçeneklerinden biri seçildiğinde ilgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde proje seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı projelere dağıtılmamış ise kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacaktır.


Miktar Girişleri: Birimli muhasebe takibi yapılıyorsa, hesap kartı üzerinde yer alan kontrol parametreleri kullanılarak o hesap için işlemlerde miktar girişi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

Kontrolün ne şekilde yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Muhasebe Parametreleri'nde tanımlanır.

Hesap için "Miktar Kontrolü Yapılacak" ve "Masraf Merkezi Kontrolü Yapılacak" seçimi yapılırsa, fiş kontrolün yapılış şekline göre kaydedilir. İlgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde masraf merkezi seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı masraf merkezlerine dağıtılmamış ise kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacaktır. "İşleme Devam Edilecek" seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.


Enflasyon Dışı: Enflasyondan Etkilenmeyen Hareketler Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işlemine katılıp katılmayacağı öndeğeridir.


Enflasyon Fark Hesabı: Enflasyon düzeltme farklarının mahsuplaştırılması için parasal olmayan, kullanımda statüsünde, enflasyona dahil ve alt hesabı bulunmayan hesap için enflasyon fark hesabının belirtildiği alandır. Kayıtlı hesaplar listelenir ve ilgili hesap seçilir.


KDV Yansıtma Hesabı: KDV yansıtma hesabı öndeğeridir. Kayıtlı muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.


Evezleme Hesabı: Hesap için geçerli olacak evezleme hesabı öndeğeridir.


Döviz Türü: Muhasebe hesabı için işlemlerde geçerli olacak işlem dövizi öndeğeridir. Muhasebe hesap toplamlarının işlem dövizi üzerinden takibine olanak sağlar.


Kur Türü: Muhasebe hesabına ait işlemlerde kullanılacak işlem dövizi kur türünü belirtir. Kur tipi seçenekleri listelenir ve ilgili tip seçilir.


Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi sırasında muhasebe hesabı işlem döviz türünün değiştirilmesi istenmiyorsa bu seçenek işaretlenir. Bu durumda hesap tanım kartında döviz türü alanında seçilen döviz üzerinden işlemler kaydedilir.

 
Finansal Tablolar

Muhasebe hesabının kullanılacağı tablo öndeğerleri hesap kartı üzerinde Finansal Tablolar seçeneği ile kaydedilir. Mali tablo seçenekleri listelenir ve hesabın kullanılacağı tablo işaretlenerek seçilir.

 
Muhasebe Hesabı Bütçe Bilgileri

Hesap için bütçe bilgileri hesap tanımı üzerinde yer alan Bütçe Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Hesap için bütçe bilgileri kart üzerinde yer alan Bütçe Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Bütçe Kalemi: Hesabın bütçe ve analitik bütçe tanımlarında kullanılacağını belirtir.

Bütçe Takibi Yapılacak: Hesap kartı için bütçe hareketlerinin oluşup oluşmayacağını belirtir.

"Bütçe Takibi Yapılacak" seçeneği işaretlenirse bütçe hesabı ve yansıtma hesabı alanları boş geçilemez.

Bütçe Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fişlerinde, bütçe hareketleri oluşturulurken muhasebe fişi satırlarına gelecek bütçe hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Bütçe Yansıtma Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fişlerinde, bütçe hareketleri oluşturulurken muhasebe fişi satırlarına gelecek bütçe yansıtma hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Ödenek Takibi Yapılacak: Hesap için ödenek takibinin yapılacağı bu seçenek ile belirlenir. "Ödenek Takibi Yapılacak" seçeneği işaretlenirse bütçe hareketleri ile birlikte ödenek hareketleri de oluşturulur. "Ödenek Takibi Yapılacak" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ödenek ve ödenek yansıtma hesapları girilmemişse hesap kartının kaydedilmesine izin verilmez. Ödenekli olarak takip edilecek bütçe kalemleri için ödenek hesapları girilmelidir.

Bütçe Ödenek Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fişlerinde, bütçe hareketleri oluşturulurken muhasebe fişi satırlarına gelecek bütçe ödenek hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Bütçe Ödenek Yansıtma Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fişlerinde, bütçe hareketleri oluşturulurken muhasebe fişi satırlarına gelecek bütçe ödenek yansıtma hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Analitik Kod: Hesabın belirlenen analitik kodunun her bir karakterinin girildiği 4 kurumsal kod, 4 fonksiyonel kod, 1 finansal kod ve 4 ekonomik koddan oluşan 13 alandan oluşan bir bölümdür.

Yeni yasal düzenlemelerle analitik kodlar giderlerin ve gelirlerin belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve aynı türdeki giderlerin ve gelirlerin kolaylıkla toplanabilmesi ve gelir, gider, açık istatistiklerine ulaşılabilmesi için kullanılmaktadır.

 
Muhasebe Hesabı (F9) İzleme Alanları

Hesap kartının alt bölümünde yer alan alanlara doğrudan bilgi girilemez. Yapılan işlemler sonucunda oluşan toplamlar bu alanlara otomatik olarak aktarılır.


Hesabın döviz üzerinden işlem görmesi ve birim takibinin yapılması durumunda raporlama dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile kartta belirtilen birim üzerinden giren, çıkan ve kalan toplamları ilgili satırlarda görüntülenir.


İzleme Seçenekleri

Hesap Özeti: Hesaba ait borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlar ile listeler. Hesap özeti birimli ve dövizli olarak da alınır.

Hareketler: Hesaba ait hareketler listelenir. Harekete ait fiş üzerinde inceleme ve değişiklik yapılabilir. Döviz Toplamları: Hesaba ait son durum bilgilerinin dövizli toplamlar ile alındığı menü seçeneğidir.

Ekstre: Muhasebe hesabına ait hareketlerin toplam tutar ve miktar bilgileri yanında işlem bilgileri ile de alındığı seçenektir.

Kayıt Bilgisi: Açılan tanımlar ve yapılan işlemlerle ilgili kayıt bilgisi gerek ilgili tanım üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde gerekse, ilgili tanım ya da fiş listelerinde yer alan Kayıt Bilgileri seçeneği ile ekrana getirilir. Tarihçe özelliği ile kayıt bilgileri penceresinden tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcı bilgilerine de ulaşılabilir.


Muhasebe Hesabı - Hesap Özeti

Muhasebe hesabına ait borç, alacak ve bakiye toplamları tanım üzerinde ve hesap planı listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen işlemler sonucunda oluşan; Borç, Alacak, Kümülatif Bakiye, Bakiye Borç, Bakiye Alacak toplam tutarları yerel para birimi cinsinden yer alır.

Tablonun alt bölümünde yer alan toplam satırında ise tüm ayların borç, alacak ve bakiye toplamlarına ait bilgiler listelenir.

Dövizli Hesap Özeti: Toplamların döviz üzerinden alınması da mümkündür. Hesap Özeti penceresinde Dövizli seçeneği tıklanarak hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları raporlama dövizi üzerinden alınır.

Birimli Hesap Özeti: Miktar takibinin yapılması durumunda miktara dayalı son durum bilgileri Birimli seçeneği ile ekrana getirilir. Giren, çıkan ve kalan miktarlar aylık toplamları ile listelenir.


Muhasebe Hesabı - Döviz Toplamları

Hesaba ait dövizli toplamlar hesap tanımı üzerinden ya da Hesap planı listesinden incelenebilir. Bunun için F9-sağ fare tuşu menüsündeki Döviz Toplamları seçeneği kullanılır. Açılan pencerede dövizli toplamlarının alınacağı koşullar filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir.


Döviz toplamları Tarih Aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş Türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiş türleri ile yapılan hareketleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir.


Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde hesap kartının kodu ve adı yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanı sıra, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise satırlarda listelenir.


Tablo satırlarında, her işlem dövizi türüne ait bilgiler ayrı bir satır olarak yer alır. İşlem dövizi, fişlerde kullanılan işlem dövizi türüdür. İşlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile birlikte yerel birim ve işlem dövizi üzerinden toplam tutarlar da ilgili alanlarda görüntülenir.


Muhasebe Hesabı - Hesap Hareketleri

Muhasebe hesap hareketlerinin listelendiği seçenektir. Hesap planı listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Hareketler seçeneği ile ekrana gelen muhasebe hareketleri listesinde yer alan Filtreler seçeneği ile hesap kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir.


Muhasebe Hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde muhasebe hesabının kodu ve adı yer alır. Satırlarda ise muhasebe hesabına ait hareketler aşağıdaki kolon bilgileri ile listelenir; Tarih, Fiş Türü ve Numarası, Satır Tutarı, Euro Tutarı, Açıklama, İşyeri, Bölüm, Miktar, İşlem Dövizi Türü, İşlem Dövizi Tutarı, Raporlama Dövizi Tutarı, Hareket Özel Kodu, Masraf Merkezi, Proje Kodu, Satır Tutarı (mm-proje), İşlem Dövizi Tutarı (mm-proje), Raporlama Dövizi Tutarı (mm-proje), Euro Tutarı (mm-proje) ve Durumu.


Muhasebe hareketleri listesinden fiş bilgilerini inceleme yanında değişiklik de yapılabilir. Bunun için İncele ve Değiştir seçenekleri kullanılır.Masraf Merkezi Hareketleri

İlgili hesap planına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılan seçenektir. Hesap kartları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Açılan pencerenin üst bölümünde masraf merkezi hareketlerinin alındığı muhasebe hesap kodu, açıklaması ve hesabın bakiye bilgisi yer alır.

Filtreler seçeneği ile muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketleri filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir.


Filtre ile ilgili koşul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçim yaparak belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra "Tamam" düğmesi tıklanarak masraf merkezi hareketleri listelenir.


Muhasebe hesabı masraf merkezi hareketleri penceresi satırlarında listelenen bilgiler şunlardır; Tarih, Fiş No, Fiş Türü, Satır Tutarı, Satır Euro Tutarı, Dağıtım Oranı, Dağıtım Euro Tutarı, Açıklama, İşyeri, Bölüm, Miktar, İşlem Dövizi, İşlem Dövizi Tutarı, Masraf Merkezi ve Hareket Özel Kodu.


Masraf merkezi hareketleri listesinden fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir ya da ilgili fiş incelemek amacıyla ekrana getirilebilir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için "Değiştir", fişi incelemek için "İncele" seçeneği kullanılır.


Muhasebe Hesabı Ekstresi

Ekstre seçeneği ile muhasebe hesaplarına ait hareketler işlem bilgileri ile birlikte günlük toplamlarla hesap planı listesinden alınır. Bunun için önce ilgili muhasebe hesabı daha sonra F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre seçilir.


Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki muhasebe hesap hareketleri tarih, fiş türü, fiş numarası, açıklama borç, alacak, bakiye toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde muhasebe hesap kodu ve açıklaması, hesap özel kodu, yetki kodu ve birim bilgileri yer alır. Ekstre raporunun sonunda ise muhasebe hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.


 
Hesap Dağıtım Şablonları

Hesap dağıtım şablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.


Hesap Dağıtım Şablonu Bilgileri

Hesap hareketinin masraf merkezi ve projelere ne şekilde dağıtılacağı Dağıtım Şablonu ile kaydedilir. Dağıtım bilgilerini girmek için hesap dağıtım şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Şablon üzerinde bulunan alanlardan şablon genel bilgileri, satırlarda ise dağıtım bilgileri kaydedilir.

Kod: Hesap dağıtım şablonu kodudur.

Açıklama: Hesap dağıtım şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Öncelik Sırası: Şablonun kullanım önceliğidir. Kod: Hesap dağıtım şablonu kodudur. Açıklama: Hesap dağıtım şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Öncelik Sırası: Şablonun kullanım önceliğidir. Özel Kodu: Şablon tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, proje kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. İşyeri: Hesap dağıtım şablonunun hangi işyerine ait muhasebe hareketleri için kullanılacağını belirtir. Başlangıç/Bitiş Tarihi: Hesap dağıtım şablonunun hangi tarihler arasındaki muhasebe hareketleri için kullanılacağını belirtir. Dağıtım şablonu tanım kartında yer alan satırda ise muhasebe hesabına ait işlemin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtım bilgileri kaydedilir. Masraf Merkezi Kodu/Açıklaması: Muhasebe hesabına ait işlemin ilişkili olduğu masraf merkezinin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Proje Kodu/Açıklaması: Muhasebe hesabına ait işlemin ilişkili olduğu projenin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Dağıtım Katsayısı: Hesaba ait işlemin masraf merkezi ve projeye etki katsayısıdır. Hesap dağıtım şablona ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.


Hesap Dağıtım Detayları

Muhasebe fişlerinde satırdaki muhasebe hesabına ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezi ve/veya projeler sağ fare tuşu menüsündeki Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile kaydedilir. Dağıtım detayları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Masraf Merkezi Kodu/Açıklaması: Hesaba ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezinin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf merkezleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Proje Kodu/Açıklaması: Hesaba ait işlemin ilgili olduğu proje kaydının kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı projeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Mahsup fişinde hesap türü Cari Hesap seçildiğinde seçilen cari hesap kartının Diğer sekmesindeki Proje Kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. Dağıtım oranı %100 olacaktır.

Dağıtım Oranı: Satırdaki işlem tutarının belirtilen proje ve masraf merkezine hangi oranda yansıyacağını belirtir.

İşlem tutarı masraf merkezlerine dağıtılırken dağıtım oranı %100'e tamamlanmadığında işlemin kaydedilip kaydedilmeyeceği Muhasebe Parametreleri'nde yer alan Muhasebe Fişleri Hesap Dağıtım Detayında Eksik Dağıtım seçeneği ile belirlenir.

Borç/Alacak Tutarı: Dağıtım oranı ile hesap hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım borç/alacak tutarıdır.

Hesap dağıtım detayları "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir.


Hesap Dağıtım Şablonlarının Uygulanması

Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu masraf merkezi ve projeler dağıtım şablonu uygulanarak ya da dağıtım detayları doğrudan girilerek kaydedilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Hesap Dağıtım Şablonu Uygula" ya da Hesap Dağıtım Detayları seçenekleri kullanılır.

"Hesap Dağıtım Şablonu Uygula" seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmış şablonlar listelenir. Bir dağıtım şablonunun uygulanabilmesi için tarih kontrolü yapılır.

Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur. Eğer önceden oluşturulmuş dağıtım detayları var ise şablonun uygulanması ile eski hareketler silinir, şablona uygun yeni detay satırlar oluşturulur.

 

587 görüntüleme0 yorum

Kommentare


bottom of page