Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Genel Muhasebe Hesapları Destek Dokumanı

Genel Muhasebe Bölümü; hesap planının kaydedildiği, projelerin tanımlandığı, muhasebe işlemlerinin yapıldığı, mali tabloların alındığı, muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı, diğer program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirildiği bölümdür.

Menü

Bölümler

Ana Kayıtlar

Muhasebe Hesapları, Masraf Merkezleri, Muhasebe Bağlantı Kodları, Projeler, Bütçe Dönemleri, Analitik Bütçe Kartları, e-Beyannameler, e-Defterler, Kayıt Saklama, Genel Dağıtım Şablonları

Mali Tablo Tanımları

Mali Tablolar

Hareketler

Muhasebe Fişleri, Harcama Talepleri, Tahsis Fişleri, Bütçe Revizyon Fişleri, Stok Değerleme Düzeltmeleri

İşlemler

Yevmiye Madde Numaralama, Kur Farkı Hesaplama, Muhasebeleştirme, Hesaplar Arası Aktarım, Yansıtma, Giriş-Çıkış Hareketleri İle İlişkilendirme, Fiyat Endeksi Atama, Enflasyon Parametreleri Güncelleme, Toplu Hesap Dağıtımı, Hesap Tipi Güncelleme, Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır, Analitik Koda Göre Hesap Toplamları Aktarımı, TFRS İşlemler

Raporlar

Hesap Durumları, Defter ve Dökümler, Masraf Merkezi Raporları, Bağlantılar, Proje Raporları, Bütçe Raporları, Pratik Tablo Raporları


Genel Muhasebe modülünü kullanarak:

  • Üçlü hesap planı düzeni ile esneklik kazanırken, çok uluslu şirketlerin defterlerini ve raporlarını her ülkenin kullandığı hesap planı üzerinden alabilmesi sağlanır.

  • Karşılaştırmalı mali tablolar kısa sürede hazırlanabilir.

  • Birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren işletmelerin tüm muhasebe hareketlerinin konsolidasyonu sağlanır ve konsolide hesap planları ayrı takip edilebilirsiniz. Bu sayede grup şirketlerinizin finansal durumunu tek bir merkezden izleyebilir konsolide tablolar ile faaliyet sonuçlarınızı analiz edebilirsiniz.

 
Muhasebe Hesapları

Hesap planı, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluşan ve işletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan bir yapı olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşur. Gerekirse alt hesapların altında başka alt hesaplar da yer alır.


1994 yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti genelinde hesap planları standart hale getirilmiştir. Hesaplar kebir hesap (ana hesap) düzeyinde aynıdır.

Her işletme, muhasebe sistemlerini Standart (tek düzen) hesap planı olarak adlandırılan hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların işleyiş şekilleri hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibidir.


Standart yani tek düzen hesap planı sadece ana hesapların standart olmasını mecbur tutar. Standart hesap planı firma ve dönem dosyaları oluşturulurken ana hesap düzeyinde otomatik olarak oluşturulur. Bu hesapların altında yer alacak alt hesaplar ise Hesap kartları seçeneği ile açılır.


Sektöre Göre Hesap Planı


Muhasebe hesap planları sektörlere göre oluşturulabilir. Yeni firma tanımlanırken hesap planı oluşturma safhasında belirtilecek sektöre göre hesap planları alt hesaplarla birlikte otomatik olarak Hesap Planı listesine kaydedilir.


Hesap Kartları, Genel Muhasebe Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Hesap kartları seçildiğinde Hesap Planı liste penceresi açılır. Muhasebe hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için hesap kartları listesinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak açılan İşlemler menüsündeki seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni bir muhasebe hesabı açmak için kullanılır.

Değiştir

Hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Muhasebe hesabını silmek için kullanılır.

İncele

Muhasebe hesabını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen hesap bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen muhasebe hesaplarının topluca silinmesinde kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı Hesap Planı Listesi’nde muhasebe hesabını bulmak için kullanılır.

Filtrele

Muhasebe hesapları listesini, istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Hesap Özeti

Seçilen hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Hesap Özeti Grafiği

Hesap özetinin grafik olarak alınmasında kullanılır.

Döviz Toplamları

Muhasebe hesabının işlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hareketler

Hesaba ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Ekstre

Muhasebe hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Dağıtım Şablonları

Muhasebe hesabına ait hareketlerin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtımında kullanılacak şablon tanımlarının kaydedilmesinde kullanılır.

Masraf Merkezi

İlgili muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Hesap planı listesinde kayıtlı hesap sayısını listeler.

Güncelle

Hesap planı listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Seçilen hesaplara ait bilgileri toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Muhasebe hesabı ya da hesap listesine ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

 
Muhasebe Hesabı Bilgileri

Hesap tanım penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan hesap kartına ait bilgiler kaydedilir. Kartın alt bölümündeki alanlar ise izleme amaçlıdır. Bu alanlara bilgileri yapılan işlemler sonucu otomatik olarak yansır ve değiştirilemez.

Muhasebe hesabına ait bilgiler hesap kartı üzerinde yer alan şu seçeneklerle kaydedilir; Tanımlar, Bağlantılar/Kontroller, Finansal Tablolar ve Bütçe Bilgileri.

Tanımlar penceresinden hesaba ait genel bilgiler kaydedilir.

Hesap Kodu: Muhasebe hesap kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Her bir hesap istenilen sayıda alt hesap içerebilir. Her seviyede istenilen kırılma yapılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Uygulanacak kodlama sistemine göre ana ve alt hesaplar seviye ayıracı ile ayrılır. Hesap planı girilirken önce en üst düzey hesaplar, daha sonra bu hesaplara ait alt hesaplar açılır. Üst hesap açılmadan bu hesabın altında yer alacak alt hesaba ait bilgileri içeren kart kaydedilemez. Böyle bir durumda program kullanıcıyı uyaracak ve öncelikle ana hesabın açılmasını isteyecektir.

Açıklama (1) (2): Muhasebe hesabının adı ya da açıklamasıdır. Açıklama iki satırdan oluşur. Çok dilde çalışma söz konusu ise hesabın ikinci dildeki adı ya da açıklaması ikinci satırda kaydedilir. Hesap açıklaması da hesap kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan hesap kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı hesap kartları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler hesap açıklamasına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, hesap kartları hesap açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle hesap açıklamasının ilk on karakterinin de hesap kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır.

Kategori: Hesabın ait olduğu kategorinin belirlendiği alandır. Kategori seçenekleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Hesap Tipi: Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda hesap tipinin belirlendiği alandır.

Kasa Hesabı: Muhasebe Hesabı kartında Kasa Hesabı olarak işaretlenen hesaplar, tahsil ve tediye fişlerinde birden fazla satırda kullanılabilirler. Bu fişlerde ilk satır daima "Kasa Hesabı" işaretli Muhasebe Hesabıdır ve varsayılan değeri "Muhasebe Parametreleri - Kullanılan Kasa Hesabı" parametresinden gelir. Fişin ilk satırındaki Muhasebe Hesabı değiştirilebilir.

Özel Kod: Hesapları gruplamak için kullanılacak ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının hesap kartlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kullanıcının hangi kartları kullanabileceği yetki kodu alanı ile belirtilir. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilir. Böylece kullanıcılara kart bazında erişim hakkı tanımlanır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre karta yalnızca yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Hesap kartının işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında hesap aktif durumdadır ve işlemlerde kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve işlemlerde kullanılamaz.

Birim: Birimli muhasebe kullanılması durumunda, hesabın izleneceği birimdir. Her bir hesap için tek bir birim tanımlanabilir. Bir hesabın alt hesapları farklı birim tanımlarına sahip olabilir. Ancak en üst hesap düzeyinde raporlar, ana hesap kartında tanımlı olan birim üzerinden alınacaktır.

Hesap Durumu Bilgileri: Hesap kartının bu bölümünde işlemler sonucu aktarılan toplamlar işlenir. Bu alanlara bilgi girilemez ve değiştirilemez. Masraf merkezi kartına ait son toplamlar TL, dövizli tutarlı ile borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir.

Beyanname Bilgileri: Hesap kartının bu bölümünde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefin cari hesap unvanı ve vergi kimlik numarası bilgileri kaydedilir. Bunun yanında, hesabın Form BA ve Form BS formlarında kullanılacağı Form BA ve Form BS de Kullanılabilir seçeneği işaretlenerek belirlenir. Hesabın KDV hesabı olduğu, tanım penceresinde yer alan KDV Hesabıdır seçeneği işaretlenerek belirlenir.

 
Bağlantılar / Kontroller

İşlem sırasında hesaba ait yapılması istenen bazı kontroller ve öndeğerler hesap kartı üzerinden belirlenir. Bunlar hesap türü, kur farkı hesap öndeğerleri ile miktar girişi ve masraf merkezi/proje kontrolleridir.

Bağlantılar ve Kontroller sayfasından ayrıca muhasebe hesabına ait işlemlerde kullanılacak işlem döviz türü ve kur tipi seçilir. İstenirse belirlenen bu döviz sabitlenir ve işlemler sırasında değiştirilmesi engellenir.

Kur Farkı Alacak Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı alacak hesap kodudur.

Kur Farkı Borç Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı borç hesap kodudur.

Grup Şirketi Hesabı: Grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle "Grup Şirket Hareketi" alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodları ayrı olarak tanımlanmalıdır. Bunun için ilgili harekete ait muhasebe hesaplarında Bağlantılar/Kontroller sekmesindeki Grup Şirketi Hesabı alanı kullanılır.

Malzeme yönetimi fişleri, satınalma irsaliyeleri, satınalma faturaları, satış irsaliyeleri, satış faturaları ve çek bordrolarında muhasebe kodları atama işlemi sırasında ilgili fiş ya da faturada "Grup Şirket Hareketi" kutucuğu işaretli ise muhasebe kodlarına muhasebe bağlantı kodlarından getirilen muhasebe hesapları yerine bu hesapların kartında tanımlı olan "Grup Şirket Hesabı" getirilecektir.

Hesap Türünün Belirlenmesi: Hesaplar borçlu (aktif), alacaklı (pasif), hem borçlu hem alacaklı (aktif-pasif) nitelikte olabilir. Hesap tipleri bölümünde hesap hangi türde ise o seçenek işaretlenir.

Dağıtımda Masraf Merkezi Kontrolü: Masraf merkezlerinin düzenli kullanımı ile hesap planının gereksiz yere büyümesi önlendiği gibi gelir ve gider merkezlerinin düzenli takibi de sağlanır. Hesap dağıtım işlemlerinde masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile belirlenir. Muhasebe hesabı kartında bağlantılar/kontroller sekmesinde dağıtımda masraf merkezi kontrolü, kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili olduğunda, fişlerde masraf merkezi dağıtılmamış satırlar var uyarısı verilerek ilgili satırlar kırmızı renkle gösterilir.

Kontrol şekli öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri'nde belirlenir.

Dağıtımda Proje Kontrolü: Hesap dağıtım işlemlerinde masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile kaydedilir. "Kullanıcı Uyarılacak"/"İşlem Durdurulacak" seçeneklerinden biri seçildiğinde ilgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde proje seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı projelere dağıtılmamış ise kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacaktır.


Miktar Girişleri: Birimli muhasebe takibi yapılıyorsa, hesap kartı üzerinde yer alan kontrol parametreleri kullanılarak o hesap için işlemlerde miktar girişi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

Kontrolün ne şekilde yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Muhasebe Parametreleri'nde tanımlanır.

Hesap için "Miktar Kontrolü Yapılacak" ve "Masraf Merkezi Kontrolü Yapılacak" seçimi yapılırsa, fiş kontrolün yapılış şekline göre kaydedilir. İlgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde masraf merkezi seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı masraf merkezlerine dağıtılmamış ise kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacaktır. "İşleme Devam Edilecek" seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.


Enflasyon Dışı: Enflasyondan Etkilenmeyen Hareketler Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işlemine katılıp katılmayacağı öndeğeridir.


Enflasyon Fark Hesabı: Enflasyon düzeltme farklarının mahsuplaştırılması için parasal olmayan, kullanımda statüsünde, enflasyona dahil ve alt hesabı bulunmayan hesap için enflasyon fark hesabının belirtildiği alandır. Kayıtlı hesaplar listelenir ve ilgili hesap seçilir.


KDV Yansıtma Hesabı: KDV yansıtma hesabı öndeğeridir. Kayıtlı muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.


Evezleme Hesabı: Hesap için geçerli olacak evezleme hesabı öndeğeridir.


Döviz Türü: Muhasebe hesabı için işlemlerde geçerli olacak işlem dövizi öndeğeridir. Muhasebe hesap toplamlarının işlem dövizi üzerinden takibine olanak sağlar.


Kur Türü: Muhasebe hesabına ait işlemlerde kullanılacak işlem dövizi kur türünü belirtir. Kur tipi seçenekleri listelenir ve ilgili tip seçilir.


Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi sırasında muhasebe hesabı işlem döviz türünün değiştirilmesi istenmiyorsa bu seçenek işaretlenir. Bu durumda hesap tanım kartında döviz türü alanında seçilen döviz üzerinden işlemler kaydedilir.

 
Finansal Tablolar

Muhasebe hesabının kullanılacağı tablo öndeğerleri hesap kartı üzerinde Finansal Tablolar seçeneği ile kaydedilir. Mali tablo seçenekleri listelenir ve hesabın kullanılacağı tablo işaretlenerek seçilir.

 
Muhasebe Hesabı Bütçe Bilgileri

Hesap için bütçe bilgileri hesap tanımı üzerinde yer alan Bütçe Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Hesap için bütçe bilgileri kart üzerinde yer alan Bütçe Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Bütçe Kalemi: Hesabın bütçe ve analitik bütçe tanımlarında kullanılacağını belirtir.

Bütçe Takibi Yapılacak: Hesap kartı için bütçe hareketlerinin oluşup oluşmayacağını belirtir.

"Bütçe Takibi Yapılacak" seçeneği işaretlenirse bütçe hesabı ve yansıtma hesabı alanları boş geçilemez.

Bütçe Hesabı: Harcama talepleri ve mahsup fişlerinde, bütçe hareketleri oluşturulurken muhasebe fişi satırlarına gelecek bütçe hesabını belirtir. Kayıtlı hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.