Logo GO 3 2.63.00.00 Versiyon Yenileme Duyurusu

Logo GO 3 için 2.63.00.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dosyalarına buradan erişebilirsiniz.

Yenilikler

1-Banka Kredileri Listesine Son Durum Tarihi Filtresi Eklenmesi Talebi

Banka kredileri listesi raporuna "Son Kredi Durum Tarihi" filtresi eklenmiştir. Banka kredileri taksitleri raporunda "Rapor Tarihi" filtresinin adı "Son Kredi Durum Tarihi" olarak güncellenmiştir.


2-Borç Takip Penceresine Özel Kod 2 Alanı Eklenmesi Talebi

Borç takip ekranına ve filtrelerine "Özel Kod 2" alanı eklenmiştir. "Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun" parametresi "Evet" olduğunda, fiş satırlarında yer alan Hareket Özel Kodu 2 alanının yansıması sağlanmıştır.


3-e-Defter İmzalama Aracında Kullanılan ESYA API'nin Java Sürüm Güncellemesinin Yapılması Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında, imzalama aracında kullanılan ESYA API'nin java (Java 8u241-11.0.6-13b25-14) sürüm güncellemesi yapılmıştır.


4-Sipariş Devrinde Performans İyileştirmesi Talebi

Sipariş devir işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.


5-2.62 Sürümünde Eklenen Fatura Kaydedilirken GUID Numarası Kontrolünün Tüm Fatura Türleri İçin Yapılmasının Kaldırılması Talebi

Faturalarda yapılan GUID kodu kontrolünde düzenleme yapılarak, modül bazında GUID kontrolü yapılması sağlanmıştır.


6-e-Defter Parametrelerinde Banka Fiş Modülü İşlem Türlerine Gider Pusulası Eklenme Talebi

e-Defter Parametreleri ekranında fiş modüllerinde yer alan banka fişleri için, işlem türü seçeneğine "Bankadan Gider Pusulası" fişi seçeneği eklenmiştir. Kullanıcıların Bankadan Gider Pusulası fişleri için, "Belge No Değeri: Fiş No / Belge No" seçimi, Belge Açıklaması ve Ödeme Şekli öndeğer tanımlama yapabilmesi sağlanmıştır.


7-Banka Modülünden Girilen Gider Pusulasının Form Ba'ya Yansıması Talebi

Banka modülünden girilen gider pusulasının Form Ba'ya yansıması sağlanmıştır.


8-Muhasebe Bağlantı Kodları-Malzemeler Başlığında İhraç Kayıtlı Satış Faturalarında Olduğu Gibi İhraç Kayıtlı Satınalma İçin de Tanımlama Yapılabilmesi Talebi

Muhasebe Bağlantı Kodları-Malzemeler başlığında İhraç Kayıtlı Satış Faturaları'nda olduğu gibi "İhraç Kayıtlı Satınalma" için de tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.


9-e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminin Yetkiye Bağlanması Talebi

Finans işlemler menüsü altında ve Cari Hesap liste ekranı F9 menüde bulunan e-Fatura Mükellef Kontrol işlemi yetkiye bağlanmıştır.


10-Kasadan Girilen e-Arşiv Faturaları Çıkartılmak İstendiğinde e-Arşiv Faturaları, Statüsü e-Arşiv Faturası Oluşturulacak Değerinde İse Silinebilir Uyarısı Vermesi Talebi

Kasadan girilen e-Arşiv faturaları çıkartılmak istendiğinde e-Arşiv faturaları statüsü e-Arşiv faturası oluşturulacak değerinde ise silinebilir uyarısı vermesi sağlanmıştır.


11-Toplu Amortisman Hesaplama İşleminde Hesaplama Yapılmayacak Ayların Belirtilebilmesi Talebi

Amortisman Hesaplama Seçenekleri parametresi "Evet" olduğunda toplu amortisman hesaplama işlemi ekranında "Amortisman Hesaplanacak / Amortisman Hesaplanmayacak" seçenekleri getirilmiş ve kullanıcının daha önce hesaplama yapılmış bir ay için toplu olarak hesaplama yapılmaması ve istenirse amortisman hesaplanmayacak dönem için amortisman satırına "M" işaretinin koyulması sağlanmıştır.


12-Satış ve Satınalma Faturaları Liste Ekranı Filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4 Alanları Eklenmesi Talebi

Sipariş/ İrsaliye/ Fatura liste ekranı filtrelerine "Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4,5" seçenekleri eklenmiştir.


13-Firma Kredi Kartı Ekstresi Detay Alındığında Taksitli İşlemlerde Ödenen Taksitlerin Görünmesi ve Taksitlerden Kalan Tutarın Görüntülenebilmesinin Sağlanması

Firma Kredi Kartı Ekstresi Rapor tasarımı alan listesine "Ödeme Bilgisi [44]" ve "Kalan Taksit Tutarı [45]" alanları eklenmiştir. Kullanıcı rapor tasarımında; - 'Ödeme Bilgisi' alanı; "Satırlar - Ödeme Hareketleri [9]"bölümüne - 'Kalan Taksit Tutarı' alanı; "Bölüm [12]" bölümüne yerleştirilmelidir.


14-e-Defter Uygulaması Kapsamında Muhasebe Fişlerinde Belge Detayında "Ödeme Kaydı Değildir" Kutucuğu İşaretlendiğinde Diğer Alanlar İçin Zorunlu Alan Kontrolü Yapılması Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde belge detayı girilirken, öndeğer olarak " - " gelen belge türü alanı değerinin, seçim yapılmadan kaydedilmesi engellenmiştir.


15-e-Fatura XML'inde Malzeme Koduna Göre Birleştirilen Satır Sayısı Talebi

Xml aktarım dışarı işleminde parametreye istinaden aynı kodlu malzemeler birleştirilsin olarak seçilmişse birleştirilen satır sayısı bilgisinin Xml üzerinde gösterilmesi sağlanmıştır.


16-Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında Açılan Banka İşlem Fişinde Komisyon Satırlarında Değişiklik Yapılabilmesi Talebi

Kredi kartı fiş tahsilatı işlemi ile açılan banka işlem fişinde puan/hizmet komisyon satırlarının silinebilmesi sağlanmıştır.


17-Fiyat Değiştirilme Limiti Uygulanacak Fiş Türlerine Talep Fişlerinin de Eklenmesi Talebi

Talep Yönetimi parametreleri arasına "Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın=Evet/Hayır" filtresi eklenerek malzemeye ait satınalma fiyatının üzerinde giriş yapılıp yapılamayacağı kullanıcı seçimine sunulmuştur.


18-İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme Filtreleri Muhasebe Fiş Satırları Açıklamalarına İntaç Tarihinin Eklenmesi Talebi

İhracat Operasyon Fişi muhasebeleştirme filtreleri muhasebe fiş satırları açıklamalarına "İntaç Tarihi" eklenmiştir.


19-Satılan Malın Maliyeti Mahsubunun Belge Detayında "Fişe Ait Belge Yoktur" Seçeneğinin Otomatik Olarak İşaretlenmesinin Sağlanması

Muhasebe-İşlemler-Muhasebeleştirme-SMM Mahsup İşlemleri ile muhasebeleştirme şekli filtresi "Birebir" dışında oluşturulan muhasebe fişlerinin e-Defter belge detaylarının "fişe ait belge yoktur" şeklinde ve belge detayı olmadan oluşması sağlanmıştır.


20-Öneri Durumunda Kaydedilen e-Fatura Gerçek Faturaya Çevrildiğinde Ödeme Tipine Göre Faturanın Tetiklenmesi Talebi

Öneri durumunda kaydedilen e-Fatura gerçek faturaya çevrildiğinde 'Ödeme Tipine' göre faturanın tetiklenerek ilgili ödeme fiş türünün açılması sağlanmıştır.


21-Logo Connect'ten Eklenen Kartlarda Otomatik Olarak Mükellef Kontrolünün Devreye Girmesi Talebi

Logo Connect'ten eklenen kartlarda otomatik olarak mükellef kontrolün devreye girmesi sağlanmıştır.


22-Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma İşlemi Filtrelerinde Yer Alan "Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak" Filtresinin Satış ve Satınalma İçin 2 Ayrı Filtre Olması Talebi

Otomatik Satınalma Siparişi filtre seçeneklerine "Dikkate Alınacak Bekleyen Sipariş Türleri" seçeneği eklenmiştir.


23-Cari Hesap Kartı İçerisindeki Form Tasarımlarında İthalat ve İhracat Operasyon Fişi Türü de Olması Talebi

Cari hesap kartı içerisindeki form tasarımlarına ithalat ve ihracat operasyon fişi türü eklenmiştir. Form bilgileri alanına da ihracat/ithalat alanları eklenmiştir.


24-Cari Hesap Kartı Kopyala ve Değiştir İşleminde Performans İyileştirilmesi Yapılması Talebi

Cari hesap kartları ekranına seçimi kullanıcı bazında tutulmak üzere "Hızlı Erişim" ikonu eklenmiştir. Hızlı erişim açık durumda kullanımlarda cari hesap kartında gösterilen alanlar daraltılarak performans iyileştirmesine gidilmiştir.

  1. Madde ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız.


25-Malzeme Toplamları Etkilenmeyecek Özelliğindeki Ambarın, Talep Fişinde Seçilebilmesi Talebi

Talep fişlerinde, "Malzeme Toplamları Etkilenmeyecek" özelliğindeki ambarların da seçilebilmesi sağlanmıştır.


26-Faturalarda Satış Koşulu Uygulandığı Durumda Koşul Satırına Bir Üstteki Malzeme Satırının Proje Kodunun Gelmesinin Sağlanması

Faturalarda 'Satınalma/Satış Koşulu Uygula' işleminde, koşul sonucu eklenen satırın Proje Kodu bilgisinin ilgili Malzeme/Hizmet satırından gelmesi sağlanmıştır.


27-Satınalma Faturası İçerisinde Girilen Promosyon Satırının F9 Menü “Satış Faturası Oluştur” İşlemi ile Oluşan Satış Faturasına da Aktarılabilmesinin Sağlanması

Satınalma Faturası içerisinde girilen Promosyon Satırının F9 menü “Satış Faturası Oluştur” işlemi ile oluşan Satış Faturası'na aktarılması sağlanmıştır.


28-Çok Satırlı Faturalarda Herhangi Bir Satırda KDV Olmaması Durumunda Detaylar Sekmesindeki KDV Muafiyet Sebebi Alanının da Dolmasının Sağlanması

Ticari Sistem Yönetimi parametrelerinde, e-Arşiv ve e-Fatura KDV muafiyet sebebi kodları öndeğerleri tanımlı ise, fatura/irsaliye ve sipariş satırlarının bazılarında KDV muafiyet varsa detaylardaki KDV muafiyet kodu alanının parametreye göre otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır.


29-Ödeme Planının İşyeri Bazında Tanımlanabilmesi Talebi

Cari hesap kartında işyeri bazlı ödeme planı seçilebilmesi amacıyla ödeme planı seçim alanı yanına "İşyeri Bazlı Ödeme Planı" düğmesi eklenmiştir.

  1. Madde ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız.


30-Satış Teklif Fişi Üzerinde Yaz Seçeneği Talebi

Satış Teklif Fişi üzerine "Yaz" seçeneği eklenmiştir.


31-Gider Pusulasında Alıcı Adı Soyadı Kısmında Cari Kartın İçerisindeki Adres Bilgilerinin Otomatik Gelmesi Talebi

Gider Pusulasında alıcı adı soyadı adres kısmına cari kartın içerisindeki "Adres Bilgileri"nin otomatik gelmesi sağlanmıştır.


32-Gümrük Kodlarına İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğü Eklenmesi Talebi

Gümrük Kodlarına İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Kars Gümrük Müdürlüğü, Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü Eklenip ek olarak güncellemeler yapılmıştır.


33-Faturada Kredi Kartı Ödemesi Seçildiğinde Bankada Öndeğer Seçilen Ödeme Planının Öndeğer Gelmesi Talebi

Ödeme tipi kredi kartı olarak eklenen faturaların kaydedilmesi sonucu otomatik olarak açılan kredi kartı fişinde seçili olarak gelen banka hesabına ait öndeğer geri ödeme planının ödeme hareketlerine yansıması sağlanmıştır.


34-Faturanın Detaylar Sekmesinde Ödeme Tipi Kredi Kartı Seçildiğinde Otomatik Olarak Açılan Kredi Kartı Fişinde Gelen Banka Hesabının Öndeğer Olarak Belirtilmesi Talebi

İzle-Seçenekler ekranında seçilmiş olan banka kredi kartı hesap kodu seçiminin ödeme tipi kredi kartı olan fatura ve ödemeli siparişlerde öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


35-Diğer Malzeme Fişleri Yaz Formu Standart Tasarımındaki Alanların Tablo Kolonlarına Eklenmiş Olarak Gelmesi Talebi

Diğer Malzeme Fişleri "Yaz" formu standart tasarımındaki alanların tablo kolonlarına eklenmiş olarak gelmesi sağlanmıştır.


36-Fiş Başlığında Ambar Bilgisi Değiştirildiğinde "Fiş Satırlarında Ambar Bilgisi Güncellenecek" Uyarısında Tamam Seçeneği Yerine Vazgeç Seçeneğine Konumlanmış Gelmesi Talebi

Fiş başlığında 'Ambar Bilgisi' değiştirildiğinde "Fiş Satırlarında Ambar Bilgisi Güncellenecek" uyarısında imlecin 'Vazgeç' seçeneğinde konumlanması sağlanmıştır.


37-Fiş İçerisindeki Ticari İşlem Grubunun Yetkilendirilmesi Talebi

Kullanıcı yetki tanımlarına Finans bölümünden eklenen fişler için "Ticari İşlem Grubu" yetkileri eklenmiştir.


38-Ticari Sistem Yönteminde Yapılan Değişikliklerin, Kullanıcı İzleme Raporunda Listelenmesi Talebi

Ticari Sistem Yönteminde yapılan değişikliklerin "Kullanıcı İzleme Raporu"nda listelenmesi sağlanmıştır.


39-Malzeme Kartı Zorunlu Alanlarına Asgari Stok Seviyesi, Azami Stok Seviyesi ve Güvenli Stok Seviyesi Eklenmesi Talebi

Zorunlu alan malzeme tanımlarına, Asgari Stok Seviyesi, Azami Stok Seviyesi ve Güvenli Stok Seviyesi alanları eklenmiştir.


40-Satıra İndirim Girildiğinde Genele İndirim Yapılmamasını Sağlayacak Parametre Talebi

Satış Dağıtım ve Satınalma parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerinde Malzemeye İskonto Yapılmışsa, Genele İndirim Yapılması=İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak" parametresi eklenmiştir.


41-Gönderilen Havale/EFT Fiş Satırındaki Döviz Türüne Göre Fiş Satırdaki IBAN Bilgisinin, Cari Hesap Kartı İçerisinde Banka Hesap Bilgileri Alanındaki Döviz Türüne Göre Gelmesi Talebi

Gelen ve Gönderilen Havale fişlerinde seçilen banka hesabının döviz türü bilgisine göre cari hesap kartında ilgili döviz hesabının Iban numarası bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır.


42-Fatura İçerisinde e-Fatura ve e-Arşiv Bilgilerinde Yer Alan İrsaliye Yerine Geçer Seçeneğinin Yetkiye Bağlanması Talebi

Fatura içerisinde e-Fatura ve e-Arşiv bilgilerinde yer alan ve cari kart e-Devlet sekmesinde yer alan irsaliye yerine geçer seçeneği, kullanıcı yetkileri altında Finans-Ana Kayıtlar-Cari Hesap Kartları altına eklenmiştir.


43-Banka Ekstresi'nde Fatura Satırlarının Listelenmesi Talebi

Banka ekstresinde Alınan/Verilen Hizmet Faturaları için “fatura detayı” filtresi eklenmiştir. Filtre evet olduğunda banka ekstresi raporunda faturaya ait detay satırlar yansımaktadır.


44-Cari Hesap Ekstresinde İrsaliye Bilgisinin de Yer Alması Talebi

Cari Hesap Ekstresi filtre seçeneklerine öndeğeri hayır olmak üzere "İrsaliye Detayı=Evet\Hayır" filtresi eklenerek rapor içerisinde faturaya bağlı irsaliye bilgilerinin listelenebilmesi sağlanmıştır.


45-Satınalma İade İrsaliyesi ve Satış İrsaliyesi e-Arşiv Olarak Faturalandığında İki Fatura İçinde Aynı Fatura Numarası Oluşmasının Düzeltilmesi

e-Arşiv cari hesaplarına ait satınalma iade irsaliyesi ve satış irsaliyesi faturalandırma işleminde e-Arşiv numaralandırma şablonundan fatura numarası oluşturulması sağlanmıştır.


46-Ambar Fişleri e-İrsaliye Olarak Düzenlendiğinde Tanımlayabilmek İçin Öndeğer Taşıyıcı Kodu Parametresi Eklenmesi Talebi

Firma ve ambar tanımlarına taşıyıcı kodu alanı eklenmiştir. İlgili alan firma veya ambarlarda seçilmiş ise, ambar fişi detayına öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


47-Kasa İşlemleri Cari Hesap Tahsilat/Ödeme İşlemlerinde Cari Döviz Bilgileri Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi Talebi

Zorunlu Alanlar - Kasa İşlemleri bölümüne "Cari Döviz Bilgileri" seçeneği eklenmiştir.


48-Fatura Liste Ekranı, F9 Toplu Gönder Seçeneğinde Geliştirme Yapılması Talebi

Fatura liste ekranı F9- Toplu Gönder işlemi ile açılan filtre seçeneklerinde, "Fiş Numarası" olarak seçili kayıtların fatura numaralarının detay filtreye şeklinde atanması sağlanmıştır. e-Posta adresi ve form tanımlarının ilgili Cari hesap kartında okunarak gönderim yapılması sağlanmıştır. Cari hesap kartında bu bilgiler tanımlanmamışsa gönderim sırasında açılan ekranlardan bu bilgilerin girilmesi ve tasarımın seçilmesi gerekmektedir.


49-İhracat Operasyon Fişlerinin Gerçek ya da Öneri Statüsü ile Kaydedilmesinin Parametrik Olması

Satış Dağıtım ve Satınalma parametreleri öndeğerler kısmına "İhracat Operasyon Fiş Durumu=Gerçek\Öneri" ve "İthalat Operasyon Fiş Durumu=Gerçek\Öneri" seçenekleri eklenmiştir.


50-Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarında AR-GE Damga Vergisi İstisnası Eklenmesi Talebi

Personel muhasebe bağlantı kodlarına AR-GE Damga Vergisi İstisnası eklenmiştir.


51-Banka Modülünden Girilen Banka Verilen ve Alınan Hizmet Faturası Kasa Modülünde Olduğu Gibi e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Olarak Gönderilebilmesi Talebi

Banka fişlerinden düzenlenen Banka Verilen ve Alınan Hizmet Faturaları'nın e-Fatura ve e-Arşiv olarak düzenlenebilmesi sağlanmıştır.


52-Sistem İşletmeni Kullanıcı Yetkilerinde Muhasebeleşmiş Fişlerin İptal Edilip Edilememesi Yetkiye Bağlı Olması Talebi

Satış Faturaları, Satınalma Faturaları, İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım Faturaları ve İhraç Kayıtlı Satış Faturaları işlem yetkilerine "İptal Et (Muhasebeleşmemiş)" ve "İptal Et (Muhasebeleşmiş)" yetkileri eklenmiştir.


53-Navigator Fonksiyonları (Ordcalc, Stcnum, Stcnum2 gibi) ile Varyant Koduna Göre Raporlama Yapılabilmesi Talebi

Navigator StCalc, StCalc2, StCalcList, OrdCalc, OrdCalc2, OrdCalcList, InvCalc, InvCalcList, InvCalc1, InvCalcList1, StCNum, StCNum2, DBInfo fonksiyonları ile varyant koduna göre raporlama yapılabilmesi sağlanmıştır.


54-Satış/Satınalma Sipariş İçerisindeki Hizmet Satırları İçin Karşı Sipariş Oluşturulması Talebi

Hizmet kartı içerisine "Karşı İşlem Hizmet Kodu" alanı eklenerek ilgili alanda seçilen hizmet kartının karşı sipariş oluşturma işlemine aktarılabilmesi sağlanmıştır.

  1. Madde ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız.


55-Cari Hesap Kartı İçerisindeki Ödeme İzlemede Alanı Öndeğerinin Parametrik Belirlenmesi Talebi

Cari Hesap Kartı içerisindeki "Ödeme İzlemede" alanının öndeğer seçeneğinin belirlenebilmesi için Finans Parametrelerine "Cari Hesap Ödeme İzleme Durumu - Aynı Dövizli İşlemlerle/ Değişik dövizli işlemlerle" seçeneği eklenmiştir.


56-Banka İşlem Fişinde Fon Alış/Satış İşlemleri İçin Miktar Kolonu Eklenmesi ve Muhasebeleştirme ile Muhasebe Fişine Aktarılması Talebi

Banka işlem fişinde Fon Alış/Satış işlemleri için miktar kolonu eklenmiştir. "Banka Fişleri Muhasebeleştirme" filtre ekranında Muhasebe Fişi Satır Açıklaması altındaki filtre içeriklerine "Satır İşlem Türü" seçeneği eklenmiştir.


57-Sanal e-İrsaliye Düzenlemesi (İrsaliye Mükellefinin e-İrsaliye Sistemine Kayıtlı Olmayan Müşterilerine de e-İrsaliye Düzenleyebilmesinin Sağlanması)

e-İrsaliye mükellefi olan firmaların, e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de e-İrsaliye (sanal) düzenleyebilmesi sağlanmıştır. eLogo Entegratörü tarafından (sanal) e-İrsaliyelere GİB'in 3900892152 VKN'si ve urn:mail:irsaliyepk@gib.gov.tr etiket bilgileri eklenerek GİB'e gönderimi sağlanmıştır.


Azerbaycan Maddeleri

1-Borç Takip Penceresinde KDV Satırının Ayrı Satır Olarak Listelenmesi Talebi

Borç takip ekranında KDV satırının ayrıştırılması ödeme planında P2 ve P3 formülleri kullanılarak sağlanmaktadır. Fakat aynı günlerin de ayrıştırılabilmesi için Ödeme / Tahsilat planlarına "Aynı Günler Birleştirilmeyecek" onay kutusu eklenmiştir ve fişlerde ödeme hareketleri oluşturulurken bu özellik işlevsel duruma gelmektedir.


2-Kullanıcılar Listesinde Bloke Edilen Kullanıcıların Ayrıca Listelenebilmesi Talebi

SYS - Kullanıcılar ekranına: - Kullanıcıların bloke edilebilmesi için "Kullanıcı Kullanımını Engelle" butonu, - Sadece bloke kullanıcıların görüntülenebilmesi için "Hepsi/ Aktif Kullanıcılar/ Bloke Kullanıcılar" şeklinde seçim kutucuğu eklenmiştir.


İyileştirmeler

1-Muhtasar Beyannamede Prim Hizmet (Aphb) Onay Kutusunun İşaretlendiğinde XML MUHSGK Olarak Oluşmasının Sağlanması

Muhtasar beyannamede Prim Hizmet (Aphb) onay kutusu işaretlendiğinde XML MUHSGK olarak oluşması sağlanmıştır.


2- Cari Hesap Devrinde Performans İyileştirmesi

Cari hesap devri işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.


3-e-Fatura Tipinde Gönderilmiş Durumdaki Kur Farkı Faturalarının Devir İşleminden Sonra Tekrar Gönderilmesinin Engellenmesi

Statüleri gönderilmiş durumdaki kur farkı faturaları devredildikten sonra yeni dönemde statüleri gönderilecek olarak oluşuyordu, mevcut statüleri ile devredilmeleri sağlanmıştır.


4-e-Arşiv Perakende Cariye Satış Siparişi Girilip Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri Penceresinin Açılmamasının Sağlanması

e-Arşiv perakende cariye satış siparişi girilip faturalandığında e-Arşiv bilgileri penceresinin açılmaması sağlanmıştır.


5-Banka Hesap Devrinde Alınan Uyarının Kaldırılması

Hareket sayısı fazla olan datalarda devir fişi satır sayısı öndeğer 300 olarak banka devri yapılmak istendiğinde alınan uyarı kaldırılmıştır.


6-e-Fatura İçerisine Girilip Cari Hesap Seçimi Tekrar Yapıldığında Fatura No Kısmındaki e-Fatura No Değerinin Değişmesinin Engellenmesi

Fatura içerisine değiştir ile girilip cari hesap yeniden seçildiğinde fiş numarası alanının değişmemesi sağlanmıştır.


7-Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası Çıkarılmak İstendiğinde Alınan Maliyet Dağıtım Fişinde Kullanılmıştır Uyarısının Kaldırılması

Kasa işlemleri üzerinden eklenen Alınan Hizmet Faturası Maliyet Dağıtım Fişi'nde kullanılmamış olduğunda fiş çıkartılmak istendiğinde alınan "Maliyet Dağıtım Fişlerinde Kullanılmıştır" uyarısı giderilmiştir.


8-Mahsup Fişi İçerisinde Borç Alacak Üzerinde F9 Menü "Hesap Bakiyesi (Genel)" Seçeneğinde Satıra Açılış Fişinin Yansımasının ve Bakiyelerin Kapatılmasının Sağlanması

Mahsup fişi içerisinde borç alacak üzerinde F9 menü "Hesap Bakiyesi (Genel)" seçeneğinde satıra açılış fişi tutarının yansıması sağlanmıştır.


9-Ticari Sistem Parametrelerinde Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu Verildiğinde Menüden Arama Yapılıp Tahsilat/Ödeme Yapıldığında Kasalar İçin Yetki Kodu Kontrolü Yapılmasının Sağlanması

Ticari Sistem parametrelerinde cari hesap tahsil/ödeme kasa kodu verildiğinde menüden arama yapılıp tahsilat/ödeme yapıldığında kasalar için yetki kodu kontrolünün yapılması sağlanmıştır.


10-Cari Hesap Kartında Tanımlı Muhasebe Kodunun Nakit Tahsilat/Ödeme ve Borç/Alacak Dekontu Fişlerine Öndeğer Gelmesinin Sağlanması

Cari Hesap kartında tanımlı muhasebe kodunun Nakit Tahsilat/Ödeme ve Borç/Alacak Dekontu Fişleri'ne öndeğer getirilmesi sağlanmıştır.


11-Muhasebe Fişlerinde Fiş Çıkarıldığında Diğer Kullanıcıya Bilgi Gitmesi Amacıyla Onaylama Görevi Bulunurken Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde İş Akış Devreye Girmesinin Sağlanması

Muhasebe fişlerinde fiş çıkarıldığında diğer kullanıcıya bilgi gitmesi amacıyla onaylama görevi bulunurken, muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde iş akışının devreye girmesi sağlanmıştır.


12-Kasadan Girilen Verilen Hizmet Faturasında e-Fatura Logosu ve Fatura İçerisinde Sağ Klik e-Fatura Bilgilerinin Gelmesinin Sağlanması

Kasa İşlemlerinden eklenen "Verilen Hizmet Faturasında" e-Fatura carisi seçildiğinde "e-Fatura Simgesi"nin ve F9 menüde "e-Fatura Bilgileri" sekmesinin çıkması sağlanmıştır.


13-İş Akışı ile Cari Hesap Fişlerinde Değiştir İşlemi İçin Görev Oluşturulduğunda Alınan Görevi Gerçekle Aşamasında İlişkili Kayıt Bulunamadı Uyarısının Düzeltilmesi

İş akışı ile cari hesap fişlerinde değiştir işlemi için bulunan görev gerçeklendiğinde çek/senet liste ekranı yerine cari hesap fişleri liste ekranının açılması sağlanmıştır.


14-Çek Girişi Yapılıp Çek Tahsil Edildiğinde Çek Senetler İçerisinde Raporlama Döviz Kurunun Değişmesinin Engellenmesi

Çek giriş ve tahsil işlemleri farklı günlerdeki farklı kurlar üzerinden yazıldığında çek-senet üzerinden erişilen döviz bilgileri ekranındaki kur bilgisinin tüm hareketler için son kur bilgisi olarak gösterilmesi düzeltilmiştir.


15-Aynı Sunucuda Farklı Bir Veri Tabanına Bağlı Olarak Çalışılan Firmada Aynı Anda Birden Çok Sabit Kıymet Satın Alma Faturası Satırlarında Seçilip Fatura Kaydedilmek İstendiğinde Programın Kilitlenmesinin Düzeltilmesi

Aynı sunucu üzerinde farklı firma veri tabanı kullanımlarında fatura içerisinde sabit kıymet satırı kaydedilmek istendiğinde yaşanan kilitlenme düzeltilmiştir.