517881199062009
 

Logo GO 3 2.63.00.00 Versiyon Yenileme Duyurusu

Logo GO 3 için 2.63.00.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dosyalarına buradan erişebilirsiniz.

Yenilikler

1-Banka Kredileri Listesine Son Durum Tarihi Filtresi Eklenmesi Talebi

Banka kredileri listesi raporuna "Son Kredi Durum Tarihi" filtresi eklenmiştir. Banka kredileri taksitleri raporunda "Rapor Tarihi" filtresinin adı "Son Kredi Durum Tarihi" olarak güncellenmiştir.


2-Borç Takip Penceresine Özel Kod 2 Alanı Eklenmesi Talebi

Borç takip ekranına ve filtrelerine "Özel Kod 2" alanı eklenmiştir. "Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun" parametresi "Evet" olduğunda, fiş satırlarında yer alan Hareket Özel Kodu 2 alanının yansıması sağlanmıştır.


3-e-Defter İmzalama Aracında Kullanılan ESYA API'nin Java Sürüm Güncellemesinin Yapılması Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında, imzalama aracında kullanılan ESYA API'nin java (Java 8u241-11.0.6-13b25-14) sürüm güncellemesi yapılmıştır.


4-Sipariş Devrinde Performans İyileştirmesi Talebi

Sipariş devir işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.


5-2.62 Sürümünde Eklenen Fatura Kaydedilirken GUID Numarası Kontrolünün Tüm Fatura Türleri İçin Yapılmasının Kaldırılması Talebi

Faturalarda yapılan GUID kodu kontrolünde düzenleme yapılarak, modül bazında GUID kontrolü yapılması sağlanmıştır.


6-e-Defter Parametrelerinde Banka Fiş Modülü İşlem Türlerine Gider Pusulası Eklenme Talebi

e-Defter Parametreleri ekranında fiş modüllerinde yer alan banka fişleri için, işlem türü seçeneğine "Bankadan Gider Pusulası" fişi seçeneği eklenmiştir. Kullanıcıların Bankadan Gider Pusulası fişleri için, "Belge No Değeri: Fiş No / Belge No" seçimi, Belge Açıklaması ve Ödeme Şekli öndeğer tanımlama yapabilmesi sağlanmıştır.


7-Banka Modülünden Girilen Gider Pusulasının Form Ba'ya Yansıması Talebi

Banka modülünden girilen gider pusulasının Form Ba'ya yansıması sağlanmıştır.


8-Muhasebe Bağlantı Kodları-Malzemeler Başlığında İhraç Kayıtlı Satış Faturalarında Olduğu Gibi İhraç Kayıtlı Satınalma İçin de Tanımlama Yapılabilmesi Talebi

Muhasebe Bağlantı Kodları-Malzemeler başlığında İhraç Kayıtlı Satış Faturaları'nda olduğu gibi "İhraç Kayıtlı Satınalma" için de tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.


9-e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminin Yetkiye Bağlanması Talebi

Finans işlemler menüsü altında ve Cari Hesap liste ekranı F9 menüde bulunan e-Fatura Mükellef Kontrol işlemi yetkiye bağlanmıştır.


10-Kasadan Girilen e-Arşiv Faturaları Çıkartılmak İstendiğinde e-Arşiv Faturaları, Statüsü e-Arşiv Faturası Oluşturulacak Değerinde İse Silinebilir Uyarısı Vermesi Talebi

Kasadan girilen e-Arşiv faturaları çıkartılmak istendiğinde e-Arşiv faturaları statüsü e-Arşiv faturası oluşturulacak değerinde ise silinebilir uyarısı vermesi sağlanmıştır.


11-Toplu Amortisman Hesaplama İşleminde Hesaplama Yapılmayacak Ayların Belirtilebilmesi Talebi

Amortisman Hesaplama Seçenekleri parametresi "Evet" olduğunda toplu amortisman hesaplama işlemi ekranında "Amortisman Hesaplanacak / Amortisman Hesaplanmayacak" seçenekleri getirilmiş ve kullanıcının daha önce hesaplama yapılmış bir ay için toplu olarak hesaplama yapılmaması ve istenirse amortisman hesaplanmayacak dönem için amortisman satırına "M" işaretinin koyulması sağlanmıştır.


12-Satış ve Satınalma Faturaları Liste Ekranı Filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4 Alanları Eklenmesi Talebi

Sipariş/ İrsaliye/ Fatura liste ekranı filtrelerine "Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4,5" seçenekleri eklenmiştir.


13-Firma Kredi Kartı Ekstresi Detay Alındığında Taksitli İşlemlerde Ödenen Taksitlerin Görünmesi ve Taksitlerden Kalan Tutarın Görüntülenebilmesinin Sağlanması

Firma Kredi Kartı Ekstresi Rapor tasarımı alan listesine "Ödeme Bilgisi [44]" ve "Kalan Taksit Tutarı [45]" alanları eklenmiştir. Kullanıcı rapor tasarımında; - 'Ödeme Bilgisi' alanı; "Satırlar - Ödeme Hareketleri [9]"bölümüne - 'Kalan Taksit Tutarı' alanı; "Bölüm [12]" bölümüne yerleştirilmelidir.


14-e-Defter Uygulaması Kapsamında Muhasebe Fişlerinde Belge Detayında "Ödeme Kaydı Değildir" Kutucuğu İşaretlendiğinde Diğer Alanlar İçin Zorunlu Alan Kontrolü Yapılması Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde belge detayı girilirken, öndeğer olarak " - " gelen belge türü alanı değerinin, seçim yapılmadan kaydedilmesi engellenmiştir.


15-e-Fatura XML'inde Malzeme Koduna Göre Birleştirilen Satır Sayısı Talebi

Xml aktarım dışarı işleminde parametreye istinaden aynı kodlu malzemeler birleştirilsin olarak seçilmişse birleştirilen satır sayısı bilgisinin Xml üzerinde gösterilmesi sağlanmıştır.


16-Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında Açılan Banka İşlem Fişinde Komisyon Satırlarında Değişiklik Yapılabilmesi Talebi

Kredi kartı fiş tahsilatı işlemi ile açılan banka işlem fişinde puan/hizmet komisyon satırlarının silinebilmesi sağlanmıştır.


17-Fiyat Değiştirilme Limiti Uygulanacak Fiş Türlerine Talep Fişlerinin de Eklenmesi Talebi

Talep Yönetimi parametreleri arasına "Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın=Evet/Hayır" filtresi eklenerek malzemeye ait satınalma fiyatının üzerinde giriş yapılıp yapılamayacağı kullanıcı seçimine sunulmuştur.


18-İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme Filtreleri Muhasebe Fiş Satırları Açıklamalarına İntaç Tarihinin Eklenmesi Talebi

İhracat Operasyon Fişi muhasebeleştirme filtreleri muhasebe fiş satırları açıklamalarına "İntaç Tarihi" eklenmiştir.


19-Satılan Malın Maliyeti Mahsubunun Belge Detayında "Fişe Ait Belge Yoktur" Seçeneğinin Otomatik Olarak İşaretlenmesinin Sağlanması

Muhasebe-İşlemler-Muhasebeleştirme-SMM Mahsup İşlemleri ile muhasebeleştirme şekli filtresi "Birebir" dışında oluşturulan muhasebe fişlerinin e-Defter belge detaylarının "fişe ait belge yoktur" şeklinde ve belge detayı olmadan oluşması sağlanmıştır.


20-Öneri Durumunda Kaydedilen e-Fatura Gerçek Faturaya Çevrildiğinde Ödeme Tipine Göre Faturanın Tetiklenmesi Talebi

Öneri durumunda kaydedilen e-Fatura gerçek faturaya çevrildiğinde 'Ödeme Tipine' göre faturanın tetiklenerek ilgili ödeme fiş türünün açılması sağlanmıştır.


21-Logo Connect'ten Eklenen Kartlarda Otomatik Olarak Mükellef Kontrolünün Devreye Girmesi Talebi

Logo Connect'ten eklenen kartlarda otomatik olarak mükellef kontrolün devreye girmesi sağlanmıştır.


22-Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma İşlemi Filtrelerinde Yer Alan "Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak" Filtresinin Satış ve Satınalma İçin 2 Ayrı Filtre Olması Talebi

Otomatik Satınalma Siparişi filtre seçeneklerine "Dikkate Alınacak Bekleyen Sipariş Türleri" seçeneği eklenmiştir.


23-Cari Hesap Kartı İçerisindeki Form Tasarımlarında İthalat ve İhracat Operasyon Fişi Türü de Olması Talebi

Cari hesap kartı içerisindeki form tasarımlarına ithalat ve ihracat operasyon fişi türü eklenmiştir. Form bilgileri alanına da ihracat/ithalat alanları eklenmiştir.


24-Cari Hesap Kartı Kopyala ve Değiştir İşleminde Performans İyileştirilmesi Yapılması Talebi

Cari hesap kartları ekranına seçimi kullanıcı bazında tutulmak üzere "Hızlı Erişim" ikonu eklenmiştir. Hızlı erişim açık durumda kullanımlarda cari hesap kartında gösterilen alanlar daraltılarak performans iyileştirmesine gidilmiştir.