Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo GO3 2.61.00.00 Son Versiyon Duyurusu

Logo GO3 için 2.61.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dosyalarına buradan erişebilirsiniz.

DİĞER İŞLEMLER

 
Yenilikler

1-Satış Dağıtım Parametrelerine KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler Seçeneğinin Eklenmesi Talebi


Satış dağıtım parametrelerine öndeğer olarak sipariş, irsaliye ve faturanın seçili olarak geleceği "KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler" isminde parametre eklenmiştir.


2-Malzeme Hareket Aktarım İşlemi ile Bir Malzemenin Hareketi Diğer Malzemeye Aktarılırken Ana Malzemeye Ait Fiyat Kartlarının da Aktarılmasının Sağlanması


Malzeme hareket aktarımı işleminde fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmaması parametreye bağlanmıştır. Malzeme yönetim parametrelerine "Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemler: Fiyat Kartları" parametresi eklenmiştir. Öndeğer boş gelecektir ve eskisi gibi çalışacaktır.


3-Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar Parametresine e-İş Kodu Seçeneğinin Eklenmesi Talebi


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" listesine "e-İş Kodu" parametresi eklenerek, cari hesap kartı kopyalandığında e-İş kodu bilgisinin kopyalanması sağlanmıştır.


4-Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısının Arttırılması Talebi


Muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı" parametresine üst değer olarak "32767" girilebilmesi sağlanmıştır.


5-Faturalarda Satırda Farklı Masraf Merkezi Seçildiğinde, Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması


Otomatik Muhasebeleştirme parametrelerinde Satınalma/Satış Dağıtım ve Kasa işlemlerine satır açıklaması filtrelerine masraf merkezi ve proje kodu seçenekleri eklenmiştir.


6-İade Maliyet Türü Seçeneğinde Tutar Girişi Kontrolünün Parametrik Yapılması


İade tipi iade maliyeti olan satış ve satınalma iade fişlerinde iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilememesinin kontrol edilebilmesi için stok çalışma bilgilerine "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


7-Talep Fişlerinin Siparişe Aktarımında Ya Da Sipariş Fişi İçinden Talep Aktarımında Miktar Kontrolü Yapabilmek İçin Parametre Eklenmesi Talebi


Karşılama türü satınalma olan talep fişlerindeki miktar bilgisinin talep karşılama işleminde değiştirilememesi amacıyla Talep Yönetimi parametreleri altına "Siparişe Talep İle Aktarılan Satırlarda Miktar Değiştirilebilsin=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


8-Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Sevkiyat Adreslerinin de Kopyalanması Talebi

"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" Listesine "Sevkiyat Adresleri" parametresi eklenerek,cari hesap kartı kopyalandığında sevkiyat adreslerinin de kopyalanması sağlanmıştır.


9-e-Defter Parametrelerine Çek Senet İşlemleri İçin Parametre Eklenmesi Talebi

e-Defter parametreleri, fiş modülü seçeneklerine "Çek/Senet Bordroları" türü eklenmiş ve işlem türlerine göre belge no değerinin fiş numarasından mı yoksa belge numarasından mı alınacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.

İyileştirmeler

1-Dövizli Banka Hesabına Girilen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabının Döviz Türü Bilgisinin Belirlenmesinin Sağlanması


Muhasebe parametreleri altına "Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Hesabı Öndeğer Döviz Türü=İşlem Dövizi\Yerel Para Birimi" parametresi eklenerek kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin kullanıcı tercihine göre gelmesi sağlanmıştır.


2-Zamanlanmış Görevler İşlem Seçenekleri İçerisinde Yer Alan Toplu Onayla Seçeneğinin Erişim Ağacında Farklı Başlık Altında Yer Alması


Zamanlanmış görevler Toplu Onayla seçeneği Ticari Sistem Yönetimi - İşlemler menüsü altına taşınmıştır.


MUHASEBE

 
Yenilikler

1-1703/27103 Kapsamında Hesaplanan İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Priminin Muhasebeleştirilmesi


17103/27103 kapsamında hesaplanan işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi için muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine "P58: 17103/17103 işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi" seçeneği eklenerek muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.


2-Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında Kullanılabilmek Üzere Muhasebe Bağlantı Kodlarında Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu Filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 Filtrelerinin Eklenmesi Talebi


Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında kullanılabilmek üzere muhasebe bağlantı kodlarında "Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu" filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 filtreleri eklenmiştir.


3-Muhtasar Beyanname / Ekler / İş Yeri Bilgileri Sekmesinde Yer Alan Toplam İşçi Sayısı Kolonunun Karakter Sayısının Artırılması Talebi


Muhtasar beyanname, ekler, iş yeri bilgileri sekmesinde, toplam işçi sayısı kolonuna 5 karakter giriş yapılması sağlanmıştır.


4-KDV Beyannamesi İstisnalar Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Alanında Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Türü Seçeneklerine 333 Ve 334 Eklenme Talebi


KDV beyannamesi istisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler sekmesinde, tam istisna kapsamına giren işlemler bölümünde istisna türü seçeneklerine 328, 329, 333, 334, 335 ve 336 eklenmiştir.


5-Perakende e-Arşiv Cari Hesabına Satış Faturası Kesilip Form BS Alındığında Beyannamedeki Soyadı/Adı Veya Unvanı Kısmında Fatura e-Arşiv Bilgilerinde Belirtilen Ad/Soyad Bilgisinin Gelmesinin Sağlanması


Perakende e-Arşiv cari hesabına satış faturası kesilip Form BS alındığında beyannamedeki soyadı/adı veya unvanı kısmına fatura e-Arşiv bilgilerinde girilen adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.


6-Muhasebe Hesap Planında Hesap Kartlarında Yapılan Hesap Türü (Tipi) Seçimine Göre Hesap Ters Bakiye Verirse Hesap Planı Liste Ekranında Farklı Renkte Listelenmesi ya da Uyarı Mesajı Vermesinin Sağlanması


Muhasebe Hesap Planında, hesap kartlarında yapılan hesap türü (tipi) seçimine göre hesap ters bakiye verirse, Hesap Planı liste ekranında (browser) farklı renkte listelenmesi sağlanmıştır.


7-ERP-Bordro Entegrasyonunda Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarında 17103 ve 27103 Teşvikleri İçin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Alanlarının Formüle Eklenmesinin Sağlanması


ERP-Bordro entegrasyonunda personel muhasebe bağlantı kodlarında 17103 ve 27103 teşvikleri için hesaplama seçeneklerinde P56 17103/27103 damga vergisi, P57 17103/27103 gelir vergisi olarak açıklamaları değiştirilmiştir.


8-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Muhasebeleştirilen Kayıtlar Tekrar Muhasebeleştirilmek İstendiğinde Uyarı Verilmesinin Sağlanması


Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde, mükerrer kayıt oluşturulmaması için girilen filtre tarihleri aynı olduğunda uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.


9-Muhasebe Fişlerinin Toplu Seçim Yapılarak İptal Edilebilmesi Sağlanması

Muhasebe fişlerinin toplu seçim yapılarak iptal edilebilmesi sağlanmıştır.


İyileştirmeler

1-e-Beyannamelerde Ba Ve Bs Formlarında Genel Toplam Alanının Veri Getirmesinin Sağlanması


e-Beyannamelerde Ba ve Bs formlarında genel toplam alanının veri getirmesi sağlanmıştır.


2-Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türü Alanındayken Klavyeden Tab Tuşuna Basıldığında Belge Türüne Ait Açıklamanın Silinmesinin Engellenmesi


Mahsup fişlerinde kaynak fiş türü çek/senet bordroları olduğunda fiş belge detayında belge türü alanında tab tuşu ile geçildiğinde belge türü açıklamasının silinmemesi sağlanmıştır.


3-Muhasebe Fişlerinde Yer Alan Kur Farkı Fişlerine Ait Tutarların Kar Zarar Tablosu Ara Dönem İçin Alındığında Bakiyeye Yansımasının Sağlanması


Kar zarar tablosu ara dönem alındığında kur farkı tutarlarının bakiyeye yansıması sağlanmıştır.


4-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Borç Alacak Toplamları Eşit Olmadığında Mahsup Fişi Oluşmasının Engellenmesi


Personel ödeme işlemleri muhasebeleştirilirken "Muhasebeleştirme Kontrolü=Yapılmayacak" olarak seçilirse borç ve alacak tutarları farklı olduğu durumda mahsup fişi oluşturulamaması sağlanmıştır.


5-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Maaş Avansı Ödemesinin Doğru Muhasebeleştirilmesinin Sağlanması


Personel ödemeleri muhasebeleştirilirken maaş avansı geri ödemesinin muhasebeleştirilmemesi sağlanmıştır.


6-Yansıtma Şablonu İçerisinde Birden Fazla Satırda Giriş Yapıldığında Gider Yansıtma Oranları %100 Olarak Kaydedildiğinde Gider Yansıtma Oranları Yanlış Uyarısı Alınması