Logo GO3 2.61.00.00 Son Versiyon Duyurusu

Logo GO3 için 2.61.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dosyalarına buradan erişebilirsiniz.

DİĞER İŞLEMLER

 
Yenilikler

1-Satış Dağıtım Parametrelerine KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler Seçeneğinin Eklenmesi Talebi


Satış dağıtım parametrelerine öndeğer olarak sipariş, irsaliye ve faturanın seçili olarak geleceği "KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler" isminde parametre eklenmiştir.


2-Malzeme Hareket Aktarım İşlemi ile Bir Malzemenin Hareketi Diğer Malzemeye Aktarılırken Ana Malzemeye Ait Fiyat Kartlarının da Aktarılmasının Sağlanması


Malzeme hareket aktarımı işleminde fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmaması parametreye bağlanmıştır. Malzeme yönetim parametrelerine "Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemler: Fiyat Kartları" parametresi eklenmiştir. Öndeğer boş gelecektir ve eskisi gibi çalışacaktır.


3-Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar Parametresine e-İş Kodu Seçeneğinin Eklenmesi Talebi


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" listesine "e-İş Kodu" parametresi eklenerek, cari hesap kartı kopyalandığında e-İş kodu bilgisinin kopyalanması sağlanmıştır.


4-Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısının Arttırılması Talebi


Muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı" parametresine üst değer olarak "32767" girilebilmesi sağlanmıştır.


5-Faturalarda Satırda Farklı Masraf Merkezi Seçildiğinde, Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması


Otomatik Muhasebeleştirme parametrelerinde Satınalma/Satış Dağıtım ve Kasa işlemlerine satır açıklaması filtrelerine masraf merkezi ve proje kodu seçenekleri eklenmiştir.


6-İade Maliyet Türü Seçeneğinde Tutar Girişi Kontrolünün Parametrik Yapılması


İade tipi iade maliyeti olan satış ve satınalma iade fişlerinde iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilememesinin kontrol edilebilmesi için stok çalışma bilgilerine "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


7-Talep Fişlerinin Siparişe Aktarımında Ya Da Sipariş Fişi İçinden Talep Aktarımında Miktar Kontrolü Yapabilmek İçin Parametre Eklenmesi Talebi


Karşılama türü satınalma olan talep fişlerindeki miktar bilgisinin talep karşılama işleminde değiştirilememesi amacıyla Talep Yönetimi parametreleri altına "Siparişe Talep İle Aktarılan Satırlarda Miktar Değiştirilebilsin=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


8-Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Sevkiyat Adreslerinin de Kopyalanması Talebi

"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" Listesine "Sevkiyat Adresleri" parametresi eklenerek,cari hesap kartı kopyalandığında sevkiyat adreslerinin de kopyalanması sağlanmıştır.


9-e-Defter Parametrelerine Çek Senet İşlemleri İçin Parametre Eklenmesi Talebi

e-Defter parametreleri, fiş modülü seçeneklerine "Çek/Senet Bordroları" türü eklenmiş ve işlem türlerine göre belge no değerinin fiş numarasından mı yoksa belge numarasından mı alınacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.

İyileştirmeler

1-Dövizli Banka Hesabına Girilen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabının Döviz Türü Bilgisinin Belirlenmesinin Sağlanması


Muhasebe parametreleri altına "Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Hesabı Öndeğer Döviz Türü=İşlem Dövizi\Yerel Para Birimi" parametresi eklenerek kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin kullanıcı tercihine göre gelmesi sağlanmıştır.


2-Zamanlanmış Görevler İşlem Seçenekleri İçerisinde Yer Alan Toplu Onayla Seçeneğinin Erişim Ağacında Farklı Başlık Altında Yer Alması


Zamanlanmış görevler Toplu Onayla seçeneği Ticari Sistem Yönetimi - İşlemler menüsü altına taşınmıştır.


MUHASEBE

 
Yenilikler

1-1703/27103 Kapsamında Hesaplanan İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Priminin Muhasebeleştirilmesi


17103/27103 kapsamında hesaplanan işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi için muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine "P58: 17103/17103 işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi" seçeneği eklenerek muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.


2-Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında Kullanılabilmek Üzere Muhasebe Bağlantı Kodlarında Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu Filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 Filtrelerinin Eklenmesi Talebi


Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında kullanılabilmek üzere muhasebe bağlantı kodlarında "Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu" filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 filtreleri eklenmiştir.


3-Muhtasar Beyanname / Ekler / İş Yeri Bilgileri Sekmesinde Yer Alan Toplam İşçi Sayısı Kolonunun Karakter Sayısının Artırılması Talebi


Muhtasar beyanname, ekler, iş yeri bilgileri sekmesinde, toplam işçi sayısı kolonuna 5 karakter giriş yapılması sağlanmıştır.


4-KDV Beyannamesi İstisnalar Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Alanında Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Türü Seçeneklerine 333 Ve 334 Eklenme Talebi


KDV beyannamesi istisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler sekmesinde, tam istisna kapsamına giren işlemler bölümünde istisna türü seçeneklerine 328, 329, 333, 334, 335 ve 336 eklenmiştir.


5-Perakende e-Arşiv Cari Hesabına Satış Faturası Kesilip Form BS Alındığında Beyannamedeki Soyadı/Adı Veya Unvanı Kısmında Fatura e-Arşiv Bilgilerinde Belirtilen Ad/Soyad Bilgisinin Gelmesinin Sağlanması


Perakende e-Arşiv cari hesabına satış faturası kesilip Form BS alındığında beyannamedeki soyadı/adı veya unvanı kısmına fatura e-Arşiv bilgilerinde girilen adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.


6-Muhasebe Hesap Planında Hesap Kartlarında Yapılan Hesap Türü (Tipi) Seçimine Göre Hesap Ters Bakiye Verirse Hesap Planı Liste Ekranında Farklı Renkte Listelenmesi ya da Uyarı Mesajı Vermesinin Sağlanması


Muhasebe Hesap Planında, hesap kartlarında yapılan hesap türü (tipi) seçimine göre hesap ters bakiye verirse, Hesap Planı liste ekranında (browser) farklı renkte listelenmesi sağlanmıştır.


7-ERP-Bordro Entegrasyonunda Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarında 17103 ve 27103 Teşvikleri İçin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Alanlarının Formüle Eklenmesinin Sağlanması


ERP-Bordro entegrasyonunda personel muhasebe bağlantı kodlarında 17103 ve 27103 teşvikleri için hesaplama seçeneklerinde P56 17103/27103 damga vergisi, P57 17103/27103 gelir vergisi olarak açıklamaları değiştirilmiştir.


8-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Muhasebeleştirilen Kayıtlar Tekrar Muhasebeleştirilmek İstendiğinde Uyarı Verilmesinin Sağlanması


Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde, mükerrer kayıt oluşturulmaması için girilen filtre tarihleri aynı olduğunda uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.


9-Muhasebe Fişlerinin Toplu Seçim Yapılarak İptal Edilebilmesi Sağlanması

Muhasebe fişlerinin toplu seçim yapılarak iptal edilebilmesi sağlanmıştır.


İyileştirmeler

1-e-Beyannamelerde Ba Ve Bs Formlarında Genel Toplam Alanının Veri Getirmesinin Sağlanması


e-Beyannamelerde Ba ve Bs formlarında genel toplam alanının veri getirmesi sağlanmıştır.


2-Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türü Alanındayken Klavyeden Tab Tuşuna Basıldığında Belge Türüne Ait Açıklamanın Silinmesinin Engellenmesi


Mahsup fişlerinde kaynak fiş türü çek/senet bordroları olduğunda fiş belge detayında belge türü alanında tab tuşu ile geçildiğinde belge türü açıklamasının silinmemesi sağlanmıştır.


3-Muhasebe Fişlerinde Yer Alan Kur Farkı Fişlerine Ait Tutarların Kar Zarar Tablosu Ara Dönem İçin Alındığında Bakiyeye Yansımasının Sağlanması


Kar zarar tablosu ara dönem alındığında kur farkı tutarlarının bakiyeye yansıması sağlanmıştır.


4-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Borç Alacak Toplamları Eşit Olmadığında Mahsup Fişi Oluşmasının Engellenmesi


Personel ödeme işlemleri muhasebeleştirilirken "Muhasebeleştirme Kontrolü=Yapılmayacak" olarak seçilirse borç ve alacak tutarları farklı olduğu durumda mahsup fişi oluşturulamaması sağlanmıştır.


5-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Maaş Avansı Ödemesinin Doğru Muhasebeleştirilmesinin Sağlanması


Personel ödemeleri muhasebeleştirilirken maaş avansı geri ödemesinin muhasebeleştirilmemesi sağlanmıştır.


6-Yansıtma Şablonu İçerisinde Birden Fazla Satırda Giriş Yapıldığında Gider Yansıtma Oranları %100 Olarak Kaydedildiğinde Gider Yansıtma Oranları Yanlış Uyarısı Alınması


Yansıtma şablonu içerisinde yansıtma hesabına birden fazla satırda aynı hesap kodu seçilerek oran %100 girildiğinde yansıtma oranları yanlış uyarısı alınması düzeltilmiştir.


CARİ HESAP

 
Yenilikler

1-Cari Hesap Kartı İçerisinde Parametreler Sekmesinde Bulunan Yaşlandırma Günü Alanına Maksimum 999 Gün Girilebilmesinin Sağlanması


Cari hesap kartı içerisinde Parametreler sekmesinde yer alan "Yaşlandırma Günü" alanı karakter sayısı "999"a çıkarılmıştır.


2-Ödeme Tahsilat Raporlarının Tamamının Filtrelerine "Sevkiyat Adresi Kodu" Filtresi Eklenmesi Talebi


Ödeme Tahsilat Raporları altında bulunan Ödeme Plan Listesi ve Detaylı Ortalama Vade Raporu dışındaki tüm raporlara "Sevkiyat Adresi Kodu" filtresi eklenmiştir.


3-Azerbaycan Mevzuatı, Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları ve Cari Hesap Ekstresi Raporları Standart Alan Listesine; KDV'siz Borç, KDV'siz Alacak ve KDV Tutarı Alanlarının Eklenmesi Talebi


Cari Hesap Ekstresi Raporunda; "KDV tutarı", "KDV'siz borç" ve "KDV'siz alacak" alanları, Borç Alacak Toplamları Raporunda; "KDV'siz Borç", "KDV'siz Alacak" , "KDV Tutarı (Borç)","KDV Tutarı (Alacak)" seçenekleri standart alanlara eklenmiştir.


İyileştirmeler

1-Dövizli Olarak Eklenen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirme İşleminde, Kredi Kartı Bloke Hesabının Cari Hesap Döviz Türünden Gelmesinin Sağlanması


Dövizli olarak eklenen kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde, kredi kartı bloke hesabı ve cari hesap satırı için aynı döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.


2-Alınan Serbest Meslek Makbuzunda Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçilmesine Rağmen Muhasebeleştirme Sonrası Mahsup Fişinin İşlem Dövizi Olarak Oluşmasının Sağlaması


Alınan serbest meslek makbuzunda kullanılacak para birimi işlem dövizi seçildiğinde muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinin işlem dövizi olarak oluşması sağlanmıştır.


3-Borç Takip Ekranındaki Borç Ortalama Vade Tarihi ile Cari Hesap Ekstresindeki Borç Ortalama Vadesi Alanının Aynı Değer Getirmesinin Sağlanması


Borç takip ekranında listelenen "Borç Ortalama Vade Tarihi" alanı ile cari hesap ekstresinde bulunan aynı alanın aynı tarihleri göstermesi sağlanmıştır.


4-Borç Yaşlandırma Raporu Kapanmamışlar Kapanacak Filtresi İle Alındığında Doğru Değer Listelenmesinin Sağlanması


Borç Yaşlandırma Raporu kapanmamışlar kapatılacak ve işyeri filtresi ile alındığında doğru değer getirmesi sağlanmıştır.


STOK

 
Yenilikler

1-Malzeme Yönetim Fişlerini Oluştururken Muhasebe Fişi İçin e-Defter Belge Detayı Belirtilen Ekranda Fişe Ait Belge Detayı Yoktur Alanının İşaretlenebilmesi Talebi


e-Defter kullanılan firmalarda, malzeme yönetim fişlerinin e-Defter belge detaylarında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçeneğinin işaretlenebilmesi sağlanmıştır.


2-Malzeme İçin Dönem Kapatma İşlemi Yapıldıktan Sonra Maliyet Dağıtım Fişinin Çıkarılmasının Engellenmesi Talebi


Maliyet dağıtım fişi çıkarılmak istenildiğinde, fiş içerisinde kullanılan malzemeler için dönem kapatma işlemi yapılmış ise çıkarılması engellenerek uyarı verilmesi sağlanmıştır. "Fiş İçinde Dönem Kapatma Yapılmış Malzeme(ler) Var” uyarısı verilecektir.


3-Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşılan Malzeme Hareketleri ve Sipariş Hareketleri Ekranında F9 Menüde Yaz Seçeneğinin Gelmesi Talebi


Malzeme kartı üzerinden erişilen malzeme hareketleri ve sipariş hareketleri F9 menüsüne ve ekranın altına yazıcı (printer) ikonu ile yaz seçeneği eklenmiştir.


4-Rezerve Kolon Yetkisi Pasif Olan Kullanıcı Rezerv Girilmiş Siparişe Değiştir ile Girdiğinde ya da Kopyala İle Yeni Sipariş Girdiğinde Rezerv Tarih ve Miktar Kolonlarının Pasif Gelmesinin Sağlanması


Sipariş fişi ekle ve değiştir yetkileri altında bulunan "Rezerve" kolonu yetkisi olmayan kullanıcının sipariş kopyalamak veya değiştirmek istediğinde rezerve tarihi ve rezerve miktarı kolonlarını düzenleyebilmesi engellenmiştir.


İyileştirmeler

1-2.60.00.00 Versiyonda Tutar Olarak Girilmiş İndirim Satırlarının XML İle Aktarılmasının Sağlanması


Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura XML aktarımlarında indirimlerin aktarılması sağlanmıştır.


2-International Setlerde Satış Siparişi Üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" Seçeneği İle Oluşturulan Satınalma Siparişinin Detaylar Sekmesindeki Açıklamanın Program Hangi Dilde Kullanılıyorsa Kullanılan Dile Uygun Olarak Aktarılması


Satış Siparişi üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" seçeneği ile oluşturulan "Satınalma Siparişi"nin Detaylar sekmesindeki Açıklama Alanının, program hangi dilde kullanılıyorsa o dile uygun olarak aktarılması sağlanmıştır.


3-Sipariş Eklendikten Sonra Cari Hesap Kartı İçerisinden e-Fatura Kullanıcısı İşaretlenip Sipariş Faturalandığında Kağıt Fatura Olarak Oluşmamasının Sağlanması


Fatura türü 'kağıt' olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyelere ait cari hesap kartı e-Fatura kullanıcı olarak işaretlendikten sonra faturalama işlemi yapılmak istendiğinde oluşan faturaların e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.


4-Malzeme Satınalma Ekstresinde Bir Tanımlı Alan Eklenip Malzeme Satışlar Ekstresi Alındığında Satınalma Ekstresinin Tanımlı Alanının Satışlar Ekstresi Raporunun Tanımlı Alanlarında Gelmesinin Engellenmesi


Satınalma ekstresinin tanımlı alanının, satışlar ekstresinin tanımlı alanlarında gelmemesi sağlanmıştır.


5-Satış İndirimleri Muhasebe Bağlantı Kodlarında İade Faturaları İçin Verilen Muhasebe Kodlarının Öndeğer Olarak Gelmesinin Sağlanması


Satış indirimleri muhasebe bağlantı kodu fatura türü filtresi verilerek eklendiğinde iade faturaları için doğru çalışması sağlanmıştır.


6-Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporu Standart Tasarım İle Tabloya Alındığında Fiş Detaylarının Listelenmesinin Sağlanması


Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporunda standart tasarım ile tabloya alındığında fiş detaylarının listelenmesi sağlanmıştır.


7-Sipariş Fişinin Sevki Sırasında Birim Seti ve Miktar Bilgisi Değiştirilerek Sevkedildiğinde Sipariş Kapandı Olarak Görünmesine Rağmen Yeniden Boş Olarak Sevkedilmesinin Engellenmesi


Sipariş sevk işlemi sırasında farklı birim üzerinden tamamı sevk edildiğinde, siparişin statüsü kapandı olmasına rağmen yeniden sevk işleminde boş olarak irsaliye açılması engellenmiştir.


8-Çoklu Faturalama İşleminde Kaydederken Sorgula İşaretlendiğinde Sipariş Fişleri Faturalandırıldığında Oluşan e-Arşiv Faturalarının Fiş Numaralarının Numaralama Şablonuna Uygun Gelmesinin Sağlanması


Sipariş fişleri çoklu faturalama ile faturalandığında, kaydederken sorgula işaretlenmediği takdirde e-Arşiv faturalarının doğru sırada numara şablonuna göre gelmesi sağlanmıştır.


9-Satınalma İrsaliyesi İade Edildiğinde Satınalma İrsaliyesindeki Kalite Kontrol Değerlerinin Silinmesinin Engellenmesi


İade sonrası orjinal fiş üzerindeki kalite kontrol değer girişlerinin silinmemesi ve bu değerlerin iade fişlerine taşınmaması sağlanmıştır.


10-İşlem Dövizli İrsaliye Üzerinden Faturala Yapıldığında Kuruş Farkı Oluşmasının Engellenmesi


İşlem dövizli irsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.


11-Satış İrsaliyesinde Taşıyıcı Kodu Belirtilmesine Rağmen Toplu Faturalama İşlemi Kaydedilirken Fiş Taşıyıcı Kodu Boş Kaydedilecektir Uyarısı Alınmasının Engellenmesi


Satış irsaliyesinde belirtilen taşıyıcı kodunun toplu faturalama işleminde e-Arşiv İnternet tipi seçildiğinde faturaya yansıması sağlanmıştır.


12-Kasadan Girilen Faturalarda Depozitolu Mallar İçin Negatif Miktarlar Girilmesinin Sağlanması


Depozitolu Mallar için negatif miktarların girilebilmesi sağlanmıştır.


13-Malzeme Hareketleri Liste Ekranının Pencere Boyutu Küçültüldüğünde Kaydırma Çubuklarının Kaybolmasının Engellenmesi


Malzeme,Sipariş ve Talep Hareketleri liste ekranlarının pencere boyutu küçültüldüğünde, kaydırma çubuklarının görüntülenmesi sağlanmıştır.


14-Tanımlı Satış İrsaliyesi İçerisinden Ulaşılan İrsaliye Bağlantıları Ekranında İncele Butonuna Basıldığında Satış Fişinin Görüntülenmesinin Sağlanması


Oluşturulan Tanımlı Satış İrsaliyesine, Sipariş Fişi aktarıldığında irsaliye bağlantılarında Fiş Tipi kolonunun ve Sipariş Fişinin doğru görüntülenmesi sağlanmıştır.


15-Cari Hesap Kartında Belirlenen İndirim Oranı Faturaya Otomatik Olarak Geldiğinde İndirim Satırındaki Ambar Bilgisinin Doğru Gelmesinin Sağlanması


Cari hesap kartında belirlenen genele ve satıra indirim oranları sipariş, irsaliye ve faturalara uygulandığında ilgili indirim satırında, işlem yapan kullanıcının işyeri ve ambar yetkileri kontrol edilmeden ambar seçeneği gelmesi düzeltilerek yetkisi olan ambar seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.


16-Sipariş Bağlantılı İrsaliye Üzerinde F9 Menü İade Alma İşleminde Cari Hesabın Değiştirilmesinin Sağlanması


Sipariş bağlantılı irsaliye iade alındığında cari hesap bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.


17-Rezerveli Sipariş Sevkedilip Faturalandırılıp İade Alındıktan Sonra Sipariş Tekrar Sevkedildiğinde/Faturalandırıldığında Gerçek Stok Miktarı Hesabının Doğru Yapılması


Rezerveli olarak eklenen sipariş faturalandıktan sonra iade alınarak tekrar faturalanırsa gerçek stok miktarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.


GENEL

 
Yenilikler

1-Kullanıcılar Rapor Tasarımı Eklediğinde veya Sildiğinde Kullanıcı İzleme Raporunda Listelenebilmesinin Sağlanması


Kullanıcı rapor tasarımlarında ekle, değiştir, sil, kopyala, öndeğer yap, kullanıcı öndeğeri yap, web öndeğeri yap, dosyadan ekle, dosyaya aktar, kolay ekle, kolay değiştir işlemlerinde kullanıcı izleme raporuna kayıt (log) atılması sağlanmıştır.


2-Kullanıcı İzleme Raporunda Günlük Döviz Kurlarının Kaydedilme Tarihlerinin Takibinin Sağlanması


Kullanıcı izleme raporunda günlük döviz kurlarının kaydedilme tarihlerinin takip edilebilmesi sağlanmıştır.


3-Fiyat Kartları Aktarımında "Fiyat Açıklaması" Alanının da Aktarılabilmesinin Sağlanması