Logo GO3 Versiyon Güncelleme Duyurusu 2.65 - Mayıs 2020

Logo GO 3 ürünleri için 2.65.00.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.

Yenilikler

1-Değişiklik Tarihçesi Raporu Oluşturulması Talebi


Araçlar menüsünün altına Değişiklik Tarihçesi Raporu eklenerek, kayıt revizyon takibi yapıldığında, değişiklik yapılan kayıtların hangi alanlarında güncelleme yapıldıysa kaydın önceki ve son durumunun raporda listelenmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video:

 
 

2-Hizmet Faturası Satırında Girilen Masraf Merkezinin Binek Araç Gider/Kiralama İşlemlerinde Oluşan KKEG Satırına da Yansıması Talebi


Binek araç giderleri ve binek araç kiralama ile ilgili hizmet satırına girilen masraf merkezi bilgisinin KKEG muhasebe satırına da yansıması sağlanmıştır.


3-Tevkifat Oranlarında Tebliğe İstinaden Güncelleme Yapılması Talebi

Satış Tevkifat Kodları 617, 618, 620 ve Satınalma Tevkifat Kodları 217, 218, 220 kod oranları "7/10" olarak güncellenmiştir.


4-GO3 Programında Satınalma ve Satış Fiyatlarının Malzeme Kartı İçerisinden Tanımlanabilmesi Talebi


GO3 ürününde "Satınalma ve Satış Fiyatları"nın malzeme kartı içerisinden tanımlanabilmesi sağlanmıştır.


5-7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması Yönünde Yapılan Geliştirme Kapsamında KKEG Matrahının KKEG KDV'sinin Ayrı Satırlarda Muhasebeleştirilmesi Talebi


7194 sayılı kanun kapsamında eklenen binek araç giderleri ve binek araç kiralama bedellerine ait KDV tutarlarının ayrı muhasebe hesaplarında takip edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda muhasebe bağlantı kodları ekranında KDV Muhasebe Kodları altına "KKEG KDV Muhasebe Kodları" eklenmiştir.

Madde ile ilgili video:

 
 

6-Alınan Hizmet Faturasının Detaylar Sekmesine Gider Pusulası İşlemi Olduğunu Belirten Bir Onat Kutusu Eklenerek Belge Detayının Gider Pusulası Olarak Oluşmasının Sağlanması


Alınan hizmet faturaları detayında yer alan belge detayı kutucuğu personel ve diğer masraf onay kutusundan bağımsız hale getirilmiştir ve muhasebe fişi belge detaylarının aşağıdaki gibi oluşması sağlanmıştır: - Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf kutucuğu işaretsiz ve belge detayı "Fatura" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü Diğer/Fatura" olarak gelmesi sağlanmıştır. - Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretsiz ve belge detayı "Gider Pusulası" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü Diğer/Gider Pusulası" olarak gelmesi sağlanmıştır. - Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretli ve belge detayı "Masraf" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü Diğer/Masraf" olarak gelmesi sağlanmıştır. - Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretli ve belge detayı "Belge Detayı Yoktur" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Fişe Ait Belge Yoktur" olarak gelmesi sağlanmıştır.


7-KDV1 Beyannamesi Ocak Ayı İçin Alındığında İndirimler/Önceki Dönemden İndirilecek KDV Alanına Sadece Açılış Fişlerinin Yansıması Talebi

KDV1 Beyannamesi ocak ayı için alındığında İndirimler/Önceki dönemden indirilecek KDV alanına sadece açılış fişlerinin yansıması sağlanmıştır.


8-Hizmet Faturalarında Detaylarda Bulunan Personel ve Diğer Masraflar Alanı İşaretlendiğinde Parametrik Olarak Belge Detayı Kontrol Edilmelidir Uyarısının Verilmesi Talebi


Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları detaylarında yer alan "Personel ve Diğer Masraflar" alanının yanına bu alana bağlı olarak çalışan "Belge Detayı:Masraf/Belge Detayı Yoktur" alanı eklenmiş ve faturaya bağlı oluşacak mahsup fişi e-Defter belge detayının işaretlenen seçeneğe göre gelmesi sağlanmıştır.

"Personel ve Diğer Masraflar" seçeneği işaretlenmeyen faturalara ait mahsup fişi belge detayında belge türü "Fatura" olarak gelecektir.

"Personel ve Diğer Masraflar" seçeneği işaretlenip belge detayında "Masraf seçili faturalara ait mahsup fişi belge detayında belge türü "Diğer - Masraf" olarak gelecektir.

"Personel ve Diğer Masraflar" seçeneği işaretlenip belge detayında "Belge Detayı Yoktur" seçili faturalara ait mahsup fişi belge detayında "Bu fişe ait belge yoktur" işaretli olarak gelecektir.


9-KDV 2 Beyannamesinde Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim Kısmında Aynı Carilere Ait Faturaların Ayrı Listelenmesi Talebi


KDV 2 beyannamesinde katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirim kısmında cari hesap ve tevkifat koduna göre gruplama yapılması sağlanarak farklı tevkifat kodlarının ayrı satırlarda listelenmesi sağlanmıştır.


10-Banka Fişleri Modülünden Girilen Bankadan Çek Ödemesi İşlemi Muhasebeleştirildiğinde, Çek/Senet Bordroları Menüsündeki İşlem Bordrosundan da Mahsup Fişine Ulaşılabilmesi Talebi

Banka fişlerinden düzenlenen "Bankadan Çek/Senet Ödemeleri" fişlerine bağlı muhasebe fişlerine, çek/senet bordrolarından sağ tuş ilgili muhasebe fişi seçeneği ile ulaşılabilmesi sağlanmıştır.


11-e-Serbest Meslek Makbuzu Süreçlerinin Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi Yapılarak Gönderiminin Sağlanması

Cloud Connect web servis entegrasyonu ile e-Serbest Meslek Makbuzu gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video:

 
 

12-Malzeme Kartı Ambar Toplamları Penceresinde Stok Miktarlarına Göre Sıralama Yapılabilmesi Talebi


Malzeme kartı üzerinden erişilen ambar toplamları ekranında fiili stok ve gerçek stok sütunlarında sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.


13-Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Güncelleme Talebi


31.03.2020 tarihine kadar olan güncellemeleri içerecek şekilde Kurumlar geçici vergi beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.

14-Kurumlar Vergi Beyannamesi Güncelleme Talebi


31.03.2020 tarihine kadar olan güncellemeleri içerecek şekilde Kurumlar vergisi beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.


15-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış ve Faturalanmış e-İrsaliyeye Bağlı Fatura Çıkarıldığında e-İrsaliyenin Silinmesinin Engellenmesi


e-İrsaliye statüsü GİB'e gönderilecek (0), GİB’e gönderilemedi (5), GİB’de işlenemedi (7), Alıcıya gönderilemedi (9), Alıcıda işlenemedi (11), Sunucuda hata alındı (18) statüleri haricindeki irsaliyelerin bağlı olduğu faturalar çıkartılmak istendiğinde "Bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır" uyarısına evet denildiğinde uyarı mesajı alınarak irsaliyenin çıkarılması engellenecektir. "Bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır" uyarısına vazgeç denildiğinde ise sadece fatura çıkartılacaktır.


16-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış e-İrsaliye Faturalandığında Fatura İçinden e-İrsaliye Numarası ve Tarihinin Değiştirilememesinin Sağlanması


Fatura içerisindeki irsaliye gönderilmiş ise fatura üzerinden irsaliye bilgilerinin değiştirilememesi sağlanmıştır.


17-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış e-İrsaliye Faturalandığında Fatura İçinden Ürün Miktarının Değiştirilmemesinin Sağlanması

Fatura içerisindeki irsaliye gönderilmiş ise miktar bilgisinin değiştirilememesi sağlanmıştır.


18-e-Arşiv Uygulaması Kapsamında Cari Hesap Bazında Günlük Kesilen Faturaların Toplamı 5.000 TL Tutarını Aştığında Programın Uyarı Vermesi Talebi


e-Arşiv uygulaması kapsamında cari hesap bazında günlük kesilen faturaların toplamı vergi mükellefi olan ve olmayan cari hesaplar için belirtilen limit aşıldığında programın uyarı vermesi sağlanmıştır.

Satış Dağıtım parametrelerine "Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti 30,000" ve "Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti 5,000" parametreleri eklenmiştir. Limit aşımı kontrolleri program tarafından bu parametrelerde belirtilen ön değer tutarlara göre yapılacaktır.

Madde ile ilgili video:

 
 

19-e-Fatura Tipi SGK Olan Faturaların Kaydı Esnasında Cari Hesap Kartındaki Gönderici Birim Etiketi ile İlgili Kontrollerin Yapılmaması Talebi


e-Fatura Tipi SGK olarak düzenlenen faturalarda gönderici birim etiketi kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.


20-7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Alımlarında Amortisman Hesaplamasında Giderlerinin Kısıtlanması Talebi


7194 Sayılı Kanun kapsamında binek araç alımları amortisman hesaplamalarında belirlenen üst limitlere kadar gider, üst limiti aşan tutarların ise KKEG hesabına yansıması sağlanmıştır.

Banka Kur Farkı Hesaplama İşleminde Dövizli Banka Kredi Taksit Ödemesi Varsa Kur Farkının Taksit Tutarının Tamamı Yerine Anapara, Faiz, BSMV Ve KKDF İçin Ayrı Ayrı

Hesaplanması Talebi Banka kur farkı hesaplama işleminin ana para, faiz, BSMV, KKDF üzerinden ayrı ayrı hesaplanması sağlanmıştır.


21-Satınalma Hareketler Alım İrsaliyeleri Ekle Yetkisinde "Satır Ödeme Planı Uygula Yetkisi"nin Görünmesinin Sağlanması

Kullanıcı işlem yetkilerinde Satınalma-Hareketler-Alım İrsaliyeleri-Ekle yetkilerine "Satıra ödeme planı uygula" yetkisi eklenmiştir.


22-Fatura İçerisindeki Birim Fiyat Alanından Ulaşılan Tanımlı Satış Fiyatları Liste Ekranına Yetki Kodu Kolonu Eklenmesi

Fatura içerisindeki Birim Fiyat alanından ulaşılan Tanımlı Satış Fiyatları ekranına "Yetki Kodu" kolonu eklenmiştir.


23-Sipariş Formunda Genel Masraflar (İD) Alanının Değer Getirmesinin Sağlanması

Sipariş formunda Genel Masraflar (İD) alanının değer getirmesi sağlanmıştır.


24-Malzeme Toplu Güncelleme Seçeneklerine Üretim Yeri ve Menşei (Kamu) Eklenmesi Talebi


Malzeme kartı üzerinden erişilen toplu güncelle ekranındaki güncelleme seçeneklerine "Üretim Yeri" ve "Menşei Ülke Kodu" filtreleri eklenerek ilgili alanların toplu şekilde güncellenmesi sağlanmıştır.


25-Fatura Detayı Bağlı İrsaliye Listesinde Sevk Tarihi Olması Talebi

Fatura detayı irsaliye bilgilerinde "No" alanına tıklandığında açılan bağlı irsaliyeler listesinde "Sevk Tarihi" ve "Sevk Zamanı" eklenmiştir.


26-Fatura Satırında Değişiklik Yapılamadığı Durumda İlgili Malzeme Üzerinde F9 Menüden Malzeme Hareketlerine Ulaşılmasının Sağlanması

Üzerinde değişiklik yapılamayan e-Fatura ve e-Arşiv fatura satırları F9 menüsünde "Bul" seçeneğinin aktif olarak gelmesi ve malzeme kartları ekranına erişerek, malzeme hareketleri ekranına ulaşılabilmesi sağlanmıştır.


27-GO 3 Ürününde Kullanıcı Firma Öndeğerleri İçerisinde Bölüm ve Fabrikanın Listelenmemesi Talebi


GO 3 Ürününde 'Kullanıcı Firma Öndeğerleri' ekranında "Bölüm" ve "Fabrika" kolonlarının listelenmemesi sağlanmıştır.


28-Toplu Kayıt Ekle ile Oluşturulan Banka Fişi Kopyalandığında Satırdaki Fiş Tarihinin Güncellenmesi Talebi


Toplu Kayıt Ekle ile oluşturulan banka fişi kopyalandığında satırdaki fiş tarihinin güncellenmesi sağlanmıştır.


29-Cari Hesap Kartı F9 Menüde Yer Alan Toplu Güncelle Filtrelerine Kullanım Yeri Eklenmesi Talebi


Cari hesap kartı üzerinden erişilen toplu güncelleme ekranı seçeneklerine "Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım, Satınalma ve Malzeme Yönetimi" seçenekleri eklenmiştir.


30-e-Arşiv Faturası İptal Edildiğinde Ekranda Kırmızı Renkte Listelenmesi Talebi


İptal edilmiş e-Arşiv faturalarının, Satış Faturaları liste ekranında kırmızı renkte gözükmesi sağlanmıştır.


31-STINFO Fonksiyonunda ReturnType Alanına Malzeme Açıklaması 3 Eklenmesi Talebi


STINFO fonksiyonunun ReturnType kısmına "277-Açıklama 2" ve "278-Açıklama 3" alanları eklenmiştir.


32-Sipariş Fişleri Ekranı Filtrelerine Devirden Gelen Siparişlerin Listelenip Listelenmemesi İçin Filtre Eklenmesi Talebi


Sipariş fişleri ekranında devirden gelen siparişlerin listelenebilmesi için "Sadece Devirden Gelenler Gösterilsin" filtresi eklenmiştir.


33-Otomatik Borç Kapatma Yapılacak Ödeme Tipleri Parametresinin GO 3 Ürününe Eklenmesi


GO 3 ve GO Wings ürünleri çalışma bilgileri altında bulunan Cari hesap parametreleri altına "Otomatik Borç Kapatma Yapılacak Ödeme Tipleri" parametresi eklenmiştir. Ayrıca mevcut durumda Tiger ürününde var olan bu parametre seçeneklerinden "Banka Havale/EFT" seçeneğinin id numarası değiştirildiği için mevcut durumda seçilen kısımda kullanan müşterilerin seçimlerini yeniden yapmaları gerekecektir.


34-Alım Faturası ile Girişi Yapılan Sabit Kıymet İçin Oran Bilgisi Girişi Yapılmamışsa Sabit Kıymet Kaydı Kaydedilirken Uyarı Verilmesi Talebi


Satınalma faturası kaydedilirken, amortisman oranı ve süresi boş olan sabit kıymet satırları için uyarı verilmesi sağlanmıştır.


35-Skonsol Ürün Seç Alanına Malzeme Açıklaması 2 Eklenmesi


Skonsol "Ürün Seç" ekranına "Ürün Tanımı 2" alanı eklenmiştir.


36-Faturaya Sipariş Aktarıldığında Siparişte Girilen Fiş Yetki Kodunun Faturaya Aktarılmasının Sağlanması


Sipariş içerisinde girilen yetki kodu bilgisinin fatura içerisinden sipariş fişi aktarma işlemiyle faturaya taşınması sağlanmıştır. Faturadaki yetki kodu alanı boş ve tek sipariş fişi aktarıldığı durumda yetki kodu taşınacaktır.


37-Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu Filtrelerine Sipariş Detayı Filtresi Eklenmesi Talebi


Cari Hesap Hareket Dökümü Rapor filtre seçeneklerine "Sipariş Detayı" filtresi eklenmiştir.


38-Belge Detayında Belge Tarihinin Geçmiş Döneme Ait Bir Tarih Girildiğinde Uyarı Verilmesi Talebi


Belge detayı ekranında 'Belge Tarihi' kontrolü yapılması sağlanmıştır.

Yıl bilgisi çalışma dönemi yıl bilgisinden farklı olduğunda "Belge tarihi mali yıl içinde olmalıdır." uyarısı alınarak kayıt işlemi engellenmektedir.


39-İhracat Operasyon Fişinde Sipariş Fişi Aktarma İşlemi Sırasında Açılan Sipariş Fişi Çağırma Ekranında F9 Menü Fişi Aç ile Sipariş Satırları Seçimi Ekranı Kolonlarına Üretici Kodu Eklenmesi


İhracat Operasyon Fişinde Sipariş Fişi Aktarma işlemi sırasında açılan sipariş fişi çağırma ekranında F9 Menü Fişi Aç ile sipariş satırları seçimi ekranı kolonlarına Üretici Kodu eklenmiştir.


40-Muhasebeleşen Sabit Kıymet Amortisman Kaydının Muhasebe Kodları Değiştirildiğinde Parametrik Olarak Bağlı Muhasebe Fişinin Silinmesinin Sağlanması


Muhasebeleşmiş amortisman kaydının muhasebe kodları değiştirilmek istendiğinde, muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi:Silinmeyecek, Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek), Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)" parametresi değerine göre çalışması sağlanmıştır.


41-Kredi Kartı Fişinde Devir Seçeneği İşaretlendiğinde Cari Bakiyesini Etkilemediği İçin CLCALC Fonksiyonunda da Bakiyeyi Etkilemesinin Engellenmesi


Kredi kartı fişinde "Devir" seçeneği işaretlendiğinde "Cari Bakiyesi"ni etkilemediği için "CLCALC" fonksiyonunda da bakiyeyi etkilememesi sağlanmıştır.


42-Cari Hesap Kartı İçerisinden Satış Elemanı Seçilebilmesi Talebi

Cari hesap kartları F9 listesine "Satış Elemanı-Cari Hesap Bağlantıları" seçeneği eklenerek cari hesap kartına bağlı olan Satış Elemanlarının görülebilmesi ve yeni bağlantı tanımlanabilmesi sağlanmıştır.


43-Kullanım Dışı Yapılan Sabit Kıymet Kartına Ait Alım Faturası İade Edildiğinde Sistemin Kullanım Dışı Sabit Kıymet Kartı Var Uyarısı Vermesi Talebi


Satınalma fatura satırlarında kullanım dışı yapılmış sabit kıymet(ler) var ise fatura üzerinde iade işlemi sırasında "Sabit Kıymet Kodu" ile birlikte uyarı verilmesi sağlanmıştır.


44-Gönderildi Durumundaki e-Faturaların Masraf Merkezi Kodu Bilgisinin Değiştirilebilmesi Talebi


e-Fatura olarak düzenlenmiş ve gönderilmiş durumdaki faturaların masraf merkezi kodlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.


45-Faturadaki "Belge No" Alanının "Fatura No" Kadar Genişletilmesi Talebi


Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında "Belge No" alanı "Fatura No" alanı kadar genişletilmiştir.


46-Ayrıntılı Satış Raporunda Satış Faturasında Yapılan İndirimler ile Satış İade Faturasında Yapılan İndirimlerin Ayrı Kolonlarda Listelenmesi Talebi


Ayrıntılı satış ve satınalma rapor tasarımları içerisine "İndirim Tutarı (İade)", "Masraf Tutarı (İade)" ve "Promosyon Tutarı (İade)" alanları eklenerek iade faturalarındaki indirim, masraf ve promosyon tutarlarının ayrı ayrı listelenebilmesi sağlanmıştır.

Yeni eklenen standart tasarımlarda ilgili alanlar otomatik olarak gelecektir.


47-Fatura Detaylarında Yer Alan İşlem Dövizi Kuru Listeden Seçilebilsin Ancak Farklı Tarihin Kuru Seçilemesin Şeklinde Yetki Talebi


SYS-Yönetim-Kullanıcılar-Firma Yetkileri-İşlem Yetkileri, Genel Tanımlar bölüme "Fişlerde işlem dövizinde farklı tarihin kuru seçilemesin" yetkisi eklenmiştir.

'Fişlerde işlem döviz kuru yalnızca listeden seçilsin' yetkisi (+) olduğunda çalışmaktadır.


48-Sabit Kıymet Kaydına KDV Süresi Tanımlandığında Muhasebe Kodunun Otomatik Gelmesinin Sağlanması


Sabit Kıymet kaydına 1 yıldan farklı olarak KDV süresi tanımlandığında fatura KDV muhasebe kodlarının otomatik gelmesi sağlanmıştır.


49-Stopaj Oranı (Mal), Stopaj Oranı (Hizmet), Fon Payı Oranı Parametrelerinin GO 3 Ürününe Eklenmesi


Kasa ve Cari Hesap parametrelerine "Stopaj Oranı(Mal)", "Stopaj Oranı(Hizmet)", "Fon Payı Oranı" parametreleri eklenerek, Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzlarında yer alan "Stopaj Oranı", "Fon Payı Oranı" ve Gider Pusulasında yer alan "Stopaj Oranı", "Fon Payı Oranı" değerlerinin ön değer olarak getirilmesi sağlanmıştır.


50-İhraç Kayıtlı Faturalarda Muhasebe Kodları Ekranında İhraç Kayıtlı Vergi Alanının KDV Oranına Göre Ayrı Gelmesi Talebi


İhraç Kayıtlı Vergi Muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerine "KDV Oranı" filtresi eklenerek KDV oranı bazında farklı muhasebe bağlantı kodları tanımlanabilmesi sağlanmıştır.


51-Cari Hesap Toplamlarında Cari Hesap Kodu Filtresine Maximum 200 Adetten Fazla Cari Hesap Seçildiğinde Uyarı Vermesinin Sağlanması


Dosya/Bakım İşlemleri/Veri Toplamları/Cari Hesap Toplamları'nda "Cari Hesap Kodu" detaylı filtresine 200'den fazla cari hesap seçildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.


52-Sistem İşletmeni'nde 9999'dan Fazla Kullanıcı Eklenebilmesi Talebi


Sistem İşletmeni'nde 29999 kullanıcı tanımlaması yapılabilmesi sağlanmıştır.


53-Devir Çek Senetlerinin XML ile Aktarımı Yapılırken Kendi Çekimiz, Müşteri Çeki, Borç Senedimiz, Müşteri Senedi Bilgisine Göre Filtreleme Yapılabilmesi Talebi


Devir Çekleri/Senetleri ve Çek/Senet Bordrolarının XML ile aktarımı için tip (TYPE) alanlarına filtreleme özelliği eklenmiştir.


54-"Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri" Lot Girişi Ekranına Sıra Numarası Kolonu Eklenmesinin Sağlanması


Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri ekranına sıra numaras