Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo İthalat Modülünde Akreditif, Operasyon, Millileştirme ve Maliyet Dağıtım Nasıl Yapılır

İthalat, yurtdışındaki bir firmadan, menşei (yani orijini) yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirildikten sonra gümrük işlemlerinin tamamlanarak ülkeye girişinin yapılması işlemidir. Bu işlemler İthalat program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir, izlenir ve raporlanır.


İthalat Yönetimi Bölümü Menüler


İthalat Operasyon Fişleri

İthalat Dolaşım Fişleri

İthalat Maliyet Dağıtım

İthalat Millileştirme Fişleri

 
Akreditif

Akreditif (Letter of Credit) dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir. İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır.

Akreditif, bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesini teminat altına alması ve finansman kolaylığı sağlaması itibariyle en fazla ihracatçıya yararlı bir ödeme şeklidir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyle uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır.


Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ithalatçı ve ihracatçı bakımından değişik risk değerlerine sahiptir. Örneğin peşin ödeme ithalatçı için en az güvenli ödeme; ihracatçı için en güvenilir ödeme yöntemidir.


Akreditif, ihracatçı ve ithalatçı açısından risklerin belirli ölçülerde sınırlandırıldığı bir ödeme yöntemidir. Akreditif bunu, ödeme işlemine aracılık yapan bankalara belirli sorumluluklar vererek sağlamaktadır. Başka hiçbir ödeme yönteminde bankaların ödeme ile ilgili bir sorumluluğu bulunmazken, akreditifte "Amir Banka" nın (akreditifi açan banka) akreditif şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile açılan akreditif bedelini ödeme yükümlülüğü vardır.

Akreditif dünya üzerinde standart kurallara göre işlemektedir ve bu kuralları ICC oluşturmaktadır.

Akreditif Döngüsü

 1. İhracatçı ile ithalatçı anlaşıp satış sözleşmesi imzalar.

 2. İthalatçı bu sözleşmeye dayanarak akreditif açar.

 3. İthalatçının bankası açılan bu akreditifi ihracatçının ülkesinde bulunan muhabirine göndererek lehdara ihbar veya teyit etmesini talep eder.

 4. İhracatçının ülkesindeki banka akreditifi ihracatçıya bildirir. İhbar bankası aynı zamanda teyit bankası olma sorumluluğunu da alabilir.

Akreditif Kayıtları


Akreditif tanımları ile ithalat ve ihracat işlemlerinde firmaların kullandıkları krediler, ithalatçı ya da ihracatçı firmaya ödemelerin hangi banka aracılığıyla yapılacağı, sevk işlemlerine ait bilgiler, yurtiçi ve yurtdışı masrafların kim tarafından karşılanacağı, işleme ait istenen belgelere ait bilgiler kaydedilir. Akreditif tanımları İthalat bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Akreditifler seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve kayıtlı akreditif tanımları üzerinde yapılacak işlemler için Akreditifler Listesi'nde yer alan ilgili simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.


Ekle: Yeni bir akreditif kaydı oluşturmak için kullanılır.

Değiştir: Akreditif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar: İlgili kaydı silmek için kullanılır.

İncele: Akreditif bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala: Seçilen akreditif bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

Banka Hareketleri : Ödemesi yapılan akreditiflerin banka hareketlerini listelemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen akreditif kayıtlarının topluca silinmesinde kullanılır.

Ek Bilgi Formları :Logo Object Design ile akreditif kayıtları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Filtrele : Akreditifler listesini, verilen filtre koşullarına uygun kayıtlarla görüntüler.

Yaz : Akreditif kartını yazdırmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi: Akreditif tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı : Akreditifler listesinde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Güncelle : Akreditifler listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerle Dön : Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

İthalat Tarihçesi : İthalat dosya bağlantısı yapılabilen akreditiflerin sağ tuş (F9) menüsünde yer alır. İthalat Tarihçesi ekranı, ilgili ithalat dosya kodu ile bağlantısı olan tüm kayıtları listeler.

 

İthalatçının açtığı akreditif kaydının ihracatçı tarafından takip edilmesi amacıyla, akreditifler ihracat modülünden de kaydedilebilir.

 

Akreditif Kartı


Akreditif, alıcı ile satıcı arasında ödemenin akreditifle yapılacağını belirten bir satış sözleşmesidir. Bu sözleşmeye ait bilgiler İthalat / Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Akreditifler seçeneği ile kaydedilir.

"Ekle" seçeneği ile açılan pencerenin üst kısmında yer alan bilgiler şunlardır:

No: Akreditif kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Düzenleme Tarihi: Akreditifin ne zaman açıldığını belirtir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Vade Tarihi: Akreditifin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirten tarih bilgisidir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir. Belge Teslim Tarihi: Lehtarın belgeleri en son teslim edeceği tarihtir. Poliçe Vadesi: Akreditifin poliçe vadesi olduğunda, vade tarihi bu alanda belirtilir. Özel Kod: Akreditif tanımlarını gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Durumu: Akreditif kaydının durumunun belirlendiği ve izlendiği alandır. Yürürlükte ve Kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. Akreditif ödemeleriyle durum bilgisi otomatik olarak güncellenir. Açıklama: Akreditif kaydıyla ilgili açıklayıcı bilgi girmek için kullanılır. Dosya Bilgileri Dosya Kodu ve Dosya Adı alanları akreditif kaydı ile ithalat operasyon fişini ilişkilendirmek için kullanılır. Hangi dosya için akreditif açıldığı bu alanlardan belirlenir. Her iki alandan da ithalat operasyon fişleri listelenir ve seçim yapılır. Akreditif bir sözleşme olduğundan, ithalat operasyon fişi seçilmeden de kayıt edilmesine izin verilir, banka akreditifi onaylandıktan sonra ithalat operasyon fişleri ile bağlantı kurulabilir. Aynı ithalat dosya koduna sahip birden fazla kayıt olabilir ("Dosyaya Aktar" seçeneği ile birbirine bağlanmış ithalat operasyon fişleri). Bu dosya bilgileri "İthalat Dosyaları" sekmesinde ayrıca listelenir. Akreditif kaydına ait diğer bilgiler aşağıdaki başlıkları taşıyan sayfalar ile kaydedilir:

 • Genel Bilgiler

 • Banka Bilgileri

 • Diğer Bilgiler

 • İstenen Belgeler

 • Dosya Bilgileri Detayı

Yükleme Tarihi: Gerçek anlamda yapılan yükleme tarihinin belirtildiği alandır. Son Yükleme Tarihi / Gün Sayısı: Akreditif lehtarının söz konusu yüklemeyi yapması gereken en son günü belirtir. Gün sayısı alanına eklenen değer Yükleme Tarihi alanında girilen değere eklenir ve son yükleme tarihi otomatik olarak hesaplanır.

 

Son Yükleme Tarihi alanı edit edilemez.

 

Genel Bilgiler

Akreditif tanımı genel bilgiler sayfasından kaydedilecek bilgiler şunlardır:

İşlem Dövizi / Raporlama Dövizi Kur ve Toplam alanlarından akreditifin işlem göreceği döviz cinsleri ve kur bilgileri girilir. Tutarlar girilen kur bilgileri kapsamında hesaplanır. İşlem Dövizi ve Kuru alanlarına, seçilen ithalat dosyasındaki ilk faturaya ait döviz türü ve kur bilgisi öndeğer gelir. İşlem Dövizli Tutar alanına dosyaya bağlı tüm faturaların işlem dövizi cinsinden toplam tutarı gelir.

Tutar (YPB): İthalat ya da ihracat dosyasına bağlı fatura toplamı bu alana otomatik aktarılır. Değiştirilemez.

Kısmi Sevkiyat: İhracatçının tam sipariş tutarının/miktarının altında sevkiyat (kısmi sevkiyat) yapmasına izin verilip verilmediği bu alanda belirtilir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Bilgi amaçlıdır.

Dönülebilir: Akreditif türüdür. Bu alan "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir. Dönülebilir akreditifler ithalatçı ya da bankası tarafından ihracatçıya önceden haber vermeksizin her zaman değiştirilebilir veya iptal edilebilirler.

Dönülemez: Açılış mektubunda belirtilmiş olan akreditif şartlarına aynen ve tamamen uyulması koşuluyla, mal bedelinin akreditifi açan banka tarafından ödeneceği hakkında kesin taahhüdü içeren bir akreditiftir.

 

Tarafların onayı olmadan geriye alınması, bozulması ve iptali mümkün değildir.

 

Sigorta Kapsamı: İthalatçıya gönderilen malların yolculuk sırasında kayba veya hasara uğrama tehlikesine karşı nasıl sigorta edildiğini belirten alandır. Üç seçeneklidir:

 • Sigorta Şirketimizce

 • Amir Banka Tarafından

 • Cari Hesap Tarafından

Rotatif: Akreditif türüdür. Rotatif (yenilenebilen) akreditifler, açılan bir akreditifin ihracatçı tarafından kısmen veya tamamen kullanılması durumunda, aynı koşul ve miktarlarda yenilenen akreditiflerdir. Böylece, ihracatta bir kesinti olmaksızın ihracatçı aynı koşullarla ihracatta bulunabilme olanağı elde eder. Genellikle, bir malı sürekli olarak aynı ihracatçıdan satın alan ithalatçılar döner akreditiflerle çalışırlar.

Teminat: Akreditifin teminat akreditif olup olmadığı bu alandan belirlenir. Bu tip akreditifler bir ödeme aracından çok bir garanti gösterme aracıdır. Taraflar arasında yapılan sözleşmelerde, taraflardan birisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumuna karşın, diğer tarafın (işveren) garanti olarak bir teminat istemesi sonucu teminat gösterimi için bankalarca müteahhit taraf adına açılan kredilerdir.

Aktarma: Malların bir araçtan diğerine aktarma yapılmasına izin verilip verilmediği bilgisidir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.

Teyitli: Akreditifin teyitli olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Akreditif açan banka ihracatçı tarafından yeterince tanınmıyorsa, ihracatçı kendisini güven içinde hissetmek için çekeceği poliçenin ödeneceği konusunda kendi ülkesindeki bir bankadan teminat vermesini ister. Bu şekilde, çekilen poliçe akreditifi açan bankaca ödenmediği takdirde, ihracatçının ülkesindeki banka kendisinin ödeyeceğini önceden taahhüt eder. Bu taahhüdü veren bankaya teyit eden banka denir. Bankalar teyit için ayrıca komisyon alır. Teyitsiz akreditifte, amir bankanın verdiği talimata istinaden ihbar bankası akreditifin görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirlediğini ihracatçıya ihbar eder, amir banka gibi herhangi bir taahhüt veya sorumluluk altına girmez.

Akreditifin Kullanılışı: Akreditifin ne zaman kullanılacağını belirtir. Üç seçeneklidir:

 • İstenilen Evrakların İbrazında

 • Araca Yüklendiği Tarihten İtibaren

 • Amir Bankaya Evrakların İbrazından Sonra

Karşılıklı: Akreditif türüdür. Karşılıklı akreditif ihracatçının lehine açılan akreditifin devredilebilir olmadığı zaman veya devredilse bile devir işleminin gerektirdiği ticari koşulları sağlamadığı zaman kullanılır. İhracatçı ihraç ettiği mallan kendisi üretmiyorsa ve yurtdışındaki bir üreticiden ödeme karşılığı satın almak durumundaysa karşılıklı kredi gündeme gelir. Bu durumda ihracatçı yabancı üretici lehine bir akreditifin açılması için bankasına talimat verir. Bankasına teminat olarak da ithalatçının kendisi lehine açtığı akreditifi gösterir.

Kırmızı Şartlı: Akreditif türüdür. Kırmızı Şartlı Akreditif, lehtarın istenilen belgeleri ibraz etmesi halinde ona ödemede bulunulmasını öngören genel akreditif prensibinin bir istisnasını teşkil etmektedir.

Yeşil Şartlı: Akreditif türüdür. Bu tür akreditifte lehtar, malı daha göndermeden peşin tahsilat imkanına kavuşur. Malların hazır ettiği bölümünü ya bir umumi mağazaya, ya da üçüncü bir şahsın ambarına teslim ederek, teslim makbuzunu bankaya ibraz ettiği anda lehtara ödeme yapılır.

Banka Bilgileri

Akreditif için geçerli olacak banka bilgileri tanım penceresinde Banka Bilgileri başlığı altındaki alanlardan kaydedilir.

Banka bilgileri sekmesi Banka Bilgileri ve Kredi Bilgileri olmak üzere iki bölümden oluşur.

Akreditif tanımı Banka Bilgileri sayfasından kaydedilecek bilgiler şunlardır:

Amir Banka Bilgileri

Amir Banka genellikle ithalatçının kendi bankası olup, ithalatçının talimatı üzerine akreditifi açar. Amir banka için Hesap Kodu ve Hesap Adı alanlarından ilgili banka hesaplarına ulaşılarak seçim yapılır.

 

Genel Bilgiler tabında seçilen işlem dövizi ile banka hesabının işlem dövizi aynı olmalıdır; olmaması durumunda kullanıcı uyarılır.

 

Hesap No: Seçilen banka hesabının hesap numarasıdır.

Döviz Cinsi: Seçilen banka hesabının döviz cinsidir.

Referans No: Akreditifle ilgili işlemlerin bankada tutulan referans bilgisidir.

Akreditif Ödemesi: Ödemenin ne şekilde yapılacağı bu alanda belirlenir. Üç seçeneklidir:

 • Peşin

 • Kredili

 • Peşin+Kredili

Kredili veya Peşin+Kredili seçilirse, akreditif ödemesinde kullanılacak krediye ait bilgiler Kredi Bilgileri sekmesindeki alanlardan kaydedilir.

İhbar Eden Banka Adı ve Adresi: İhracatçıya akreditifin geldiğini ihbar eden banka bilgileri bu alandan kaydedilir. Bu banka genellikle ihracatçının kendi bankasıdır.

Teyit Eden Banka Adı ve Adresi: Akreditifi teyit eden banka bilgisidir. (İhracatçı açılan kredinin üçüncü bir banka tarafından veya muhabir banka tarafından garanti edilmesini ister ve bu banka teyit eden banka olarak adlandırılır.)

Rambursman Banka Adı ve Adresi: Rambursman banka bilgilerinin kaydedildiği alandır. (Genellikle, akreditif bankası ile ödeme bankası arasında bir hesap bağlantısının bulunmadığı durumlarda rambursman bankası devreye girer. Amir bankadan aldığı talimata göre akreditif bedelini öder ve amir bankanın hesabına borç kaydeder. Rambursman bankası, talep halinde akreditif işleminin detaylarına girmeden ödeme yapar.)

Kredi Bilgileri

Akreditif ödemesi alanında Kredili veya Peşin+Kredili seçildiğinde, akreditif ödemesinde kullanılacak krediye ait bilgiler bu sayfadaki alanlardan kaydedilir. Amir bankada seçilen hesaba ait krediler listelenir. Yürürlükte olan krediler arasından seçim yapılır. Banka hesabına ait para birimi Döviz Cinsi alanında kaydedilir.

Diğer Bilgiler

İthalat ya da ihracat akreditifi için geçerli olacak yurtiçi ve yurtdışı masraflar, sevk işleminin hangi adrese yapılacağı gibi bilgiler, akreditif tanım penceresinde Diğer Bilgiler seçeneği ile kaydedilir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Masraflar: Bu alanlarda masrafları karşılayacak taraf bilgileri kaydedilir. İki seçeneklidir:

 • Firmaya Aittir

 • Cari Hesaba Aittir

Masrafı karşılayacak taraf seçilir.

İhbar Eden Banka Komisyonu: İhbar eden banka komisyonunu ödeyecek tarafı belirtir. İki seçeneklidir:

 • Firmaya Aittir

 • Cari Hesaba Aittir

Komisyonu ödeyecek taraf seçilir.

Komisyon Oranları

Amir banka ve ihbar eden banka için komisyon oranları bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir.

Sevkiyat Adresi: Sevk işleminin yapılacağı cari hesaba ait sevkiyat adresini belirtir.

Taşıma Tipi: Sevk işleminin hangi araçla yapılacağını belirtir. İthalat dosyasında belirtilen tip alana aktarılır; değiştirilemez.

Nakliye Firmasına

Bu başlık altındaki alanlardan nakliye firmasına bildirilen teslim yeri ve teslim tarihi bilgileri kaydedilir.

İstenen Belgeler

Akreditif tanım penceresinde, ithalat ya da ihracat işlemlerinde kullanılacak akreditif için gerekli belgeler, tanım penceresindeki İstenen Belgeler seçeneği ile kaydedilir. Belge Kodu ve Açıklama alanlarında tanımlı belgeler listelenerek seçim yapılır. Asıl Sayısı ve Kopya Sayısı alanlarından belge adetleri belirtilir.

Dosya Bilgileri Detayı

Akreditif tanımında Dosya Kodu alanında seçilen ithalat dosyasına ait tüm ithalat operasyon fişleri bu sekmede ayrıntılı olarak listelenir.


Akreditif Ödemeleri


Akreditif ödemeleri banka hareketleriyle yapılır. Firma, ithal edeceği malzemeler için açtırdığı akreditif tanımına ait ödemeleri banka işlem fişi ile gerçekleştirir. Fişte, banka hesabı seçildikten sonra İşlem Türü alanından Akreditif Ödemesi / Akreditif Komisyonu / Akreditif Masrafı işlem türlerinden biri seçilir. Bu işlem türlerinden biri seçildiğinde, Akreditif No alanından ilgili banka hesabını içeren akreditiflere ulaşılarak seçim yapılır. Bu seçim sırasında akreditif döviz türü ile hesap dövizi türü uygunluğu kontrol edilir. Ödeme işleminin peşin ya da kredili olmasına göre ya firmanın ticari hesabından ya da firmanın kredi hesabından ödeme yapılacaktır. Eğer akreditif döviz türü ile kredili hesap döviz türü aynı ise, akreditif ödemesi için kesilen banka hareketinde ilgili kredi ile ilişki kurulur. Ancak kredili hesap ile akreditif dövizi türü farklı ise öncelikle kredili hesaptan para çekilerek yerel para birimine ve daha sonra da akreditif dövizine çevrilir. Hangi hesaptan ödeme yapılırsa yapılsın akreditif ödemelerinde karşı hesabın satıcı cari hesap olması gerekmektedir. Böylelikle fatura banka hareketi ile kapatılabilir.

 
İthalat Operasyon Fişleri

Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlerin kaydedildiği, ithalat fatura bilgilerinin girildiği fiş türüdür. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İthalat Operasyon Fişi ile de kaydedilir. İthalat operasyon fişi, İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.


Ekle : Yeni bir ithalat operasyon fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir : Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar: Fişi silmek için kullanılır.

İncele : Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz) : Fişi, seri/lot/yerleşim bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.

Bul: Fiş tarihi, numarası, GÇB numarası ve tarihi verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.

Kopyala: Fişi kopyalamak için kullanılır.

Dosyaya Ekle: Dosya aktarımı yapılarak tek bir dosya altında toplanan işlemlere yeni bir fatura eklemek için kullanılır. Kolay kullanım amaçlıdır.

Toplu Kayıt Çıkar: Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

İthalat Bilgileri Değiştir: İthalat bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Toplu İthalat Bilgilerini Değiştir : İthalat bilgilerini toplu olarak değiştirmek için kullanılır. Dosyaya bağlı birden fazla ithalat operasyon fişi varsa, bu seçenek ile fişlerin birinde yapılan güncellemeler tüm fişlere yansıtılır.

Dosyaya Aktar: Aynı ithalat dosyasına ait olan işlemleri (faturaları) tek bir operasyon fişi altında toplamak için kullanılır. İşlemler "Sıra No" verilerek tek bir operasyon fişine dahil olarak listelenir.

İptal Et: Fişi iptal etmek için kullanılır.

Geri Al: İptal edilen fişi geri almak için kullanılır.

FF Uygula: Fiyat farkı uygulamak için kullanılır.

Toplu FF Uygula: Seçilen fişlere toplu olarak fiyat farkı uygulamak için kullanılır.

Muhasebeleştir: Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir: Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu SMM Mahsubu Oluştur: SMM mahsuplarını toplu olarak oluşturmak için kullanılır.

İthalat Tarihçesi: İthalat tarihçesini izlemek için kullanılır.

İş Akış Tarihçesi: İthalat operasyon fişleri için İş Akış modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.

Kayıt Bilgisi: Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı: Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.

Ek Bilgi Formları: Logo Object Designer ile ithalat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Güncelle: İthalat fişleri listesini güncellemek için kullanılır.

Muhasebe Kodları: Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Ödeme İşlemleri: Fiş geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi ölçüde ödeneceğini görmek için kullanılır.

Borç Takip: Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.

Yaz: Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım: Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Gönder: Seçilen faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder: Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.

Kalite Kontrol Değer Girişi : Kalite kontrol ataması yapılmış malzemeler fişlerde kullanıldığında, Kalite Kontrol Değer Girişi seçeneği ile açılan ekranda değer girişleri yapılır.

Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot): Kalite kontrol ataması yapılmış seri / lot takipli malzemeler fişlerde kullanıldığında, Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri / Lot) seçeneği ile açılan ekranda değer girişleri yapılır.

Filtrele: İthalat fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön: İthalat fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

İrsaliye Parçala: İthalat sonucu girişi yapılan malın doğru miktarını operasyon fişine girmek için kullanılır.

Birime Göre Toplam Miktar: Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

Silinen Kayıtlar: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak; gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar Kullanıcı ve Zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

Maliyet Dağıtım Fişleri : Maliyet dağıtımında kullanılan fişlerin F9 menüsünde yer alır. Fişin kullanıldığı maliyet dağıtım fişine ulaşmak için kullanılır.


İthalat Operasyon Fişi Bilgileri


Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlere ait ithalat fatura bilgileri, ithalat operasyon fişi ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler alınan hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, ithalat operasyon fişi ile de kaydedilir. İthal edilen mal ve hizmetlere ait bilgiler ile ithalat işlemine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan,

 • İthalat Bilgileri

 • Fatura