top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo İthalat Modülünde Akreditif, Operasyon, Millileştirme ve Maliyet Dağıtım Nasıl Yapılır

İthalat, yurtdışındaki bir firmadan, menşei (yani orijini) yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirildikten sonra gümrük işlemlerinin tamamlanarak ülkeye girişinin yapılması işlemidir. Bu işlemler İthalat program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir, izlenir ve raporlanır.


İthalat Yönetimi Bölümü Menüler


 
Akreditif

Akreditif (Letter of Credit) dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir. İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır.

Akreditif, bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesini teminat altına alması ve finansman kolaylığı sağlaması itibariyle en fazla ihracatçıya yararlı bir ödeme şeklidir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyle uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır.


Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ithalatçı ve ihracatçı bakımından değişik risk değerlerine sahiptir. Örneğin peşin ödeme ithalatçı için en az güvenli ödeme; ihracatçı için en güvenilir ödeme yöntemidir.


Akreditif, ihracatçı ve ithalatçı açısından risklerin belirli ölçülerde sınırlandırıldığı bir ödeme yöntemidir. Akreditif bunu, ödeme işlemine aracılık yapan bankalara belirli sorumluluklar vererek sağlamaktadır. Başka hiçbir ödeme yönteminde bankaların ödeme ile ilgili bir sorumluluğu bulunmazken, akreditifte "Amir Banka" nın (akreditifi açan banka) akreditif şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile açılan akreditif bedelini ödeme yükümlülüğü vardır.

Akreditif dünya üzerinde standart kurallara göre işlemektedir ve bu kuralları ICC oluşturmaktadır.

Akreditif Döngüsü

 1. İhracatçı ile ithalatçı anlaşıp satış sözleşmesi imzalar.

 2. İthalatçı bu sözleşmeye dayanarak akreditif açar.

 3. İthalatçının bankası açılan bu akreditifi ihracatçının ülkesinde bulunan muhabirine göndererek lehdara ihbar veya teyit etmesini talep eder.

 4. İhracatçının ülkesindeki banka akreditifi ihracatçıya bildirir. İhbar bankası aynı zamanda teyit bankası olma sorumluluğunu da alabilir.

Akreditif Kayıtları


Akreditif tanımları ile ithalat ve ihracat işlemlerinde firmaların kullandıkları krediler, ithalatçı ya da ihracatçı firmaya ödemelerin hangi banka aracılığıyla yapılacağı, sevk işlemlerine ait bilgiler, yurtiçi ve yurtdışı masrafların kim tarafından karşılanacağı, işleme ait istenen belgelere ait bilgiler kaydedilir. Akreditif tanımları İthalat bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Akreditifler seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve kayıtlı akreditif tanımları üzerinde yapılacak işlemler için Akreditifler Listesi'nde yer alan ilgili simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.


Ekle: Yeni bir akreditif kaydı oluşturmak için kullanılır.

Değiştir: Akreditif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar: İlgili kaydı silmek için kullanılır.

İncele: Akreditif bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala: Seçilen akreditif bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

Banka Hareketleri : Ödemesi yapılan akreditiflerin banka hareketlerini listelemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen akreditif kayıtlarının topluca silinmesinde kullanılır.

Ek Bilgi Formları :Logo Object Design ile akreditif kayıtları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Filtrele : Akreditifler listesini, verilen filtre koşullarına uygun kayıtlarla görüntüler.

Yaz : Akreditif kartını yazdırmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi: Akreditif tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı : Akreditifler listesinde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Güncelle : Akreditifler listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerle Dön : Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

İthalat Tarihçesi : İthalat dosya bağlantısı yapılabilen akreditiflerin sağ tuş (F9) menüsünde yer alır. İthalat Tarihçesi ekranı, ilgili ithalat dosya kodu ile bağlantısı olan tüm kayıtları listeler.

 

İthalatçının açtığı akreditif kaydının ihracatçı tarafından takip edilmesi amacıyla, akreditifler ihracat modülünden de kaydedilebilir.

 

Akreditif Kartı


Akreditif, alıcı ile satıcı arasında ödemenin akreditifle yapılacağını belirten bir satış sözleşmesidir. Bu sözleşmeye ait bilgiler İthalat / Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Akreditifler seçeneği ile kaydedilir.

"Ekle" seçeneği ile açılan pencerenin üst kısmında yer alan bilgiler şunlardır:

No: Akreditif kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Düzenleme Tarihi: Akreditifin ne zaman açıldığını belirtir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Vade Tarihi: Akreditifin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirten tarih bilgisidir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir. Belge Teslim Tarihi: Lehtarın belgeleri en son teslim edeceği tarihtir. Poliçe Vadesi: Akreditifin poliçe vadesi olduğunda, vade tarihi bu alanda belirtilir. Özel Kod: Akreditif tanımlarını gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Durumu: Akreditif kaydının durumunun belirlendiği ve izlendiği alandır. Yürürlükte ve Kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. Akreditif ödemeleriyle durum bilgisi otomatik olarak güncellenir. Açıklama: Akreditif kaydıyla ilgili açıklayıcı bilgi girmek için kullanılır. Dosya Bilgileri Dosya Kodu ve Dosya Adı alanları akreditif kaydı ile ithalat operasyon fişini ilişkilendirmek için kullanılır. Hangi dosya için akreditif açıldığı bu alanlardan belirlenir. Her iki alandan da ithalat operasyon fişleri listelenir ve seçim yapılır. Akreditif bir sözleşme olduğundan, ithalat operasyon fişi seçilmeden de kayıt edilmesine izin verilir, banka akreditifi onaylandıktan sonra ithalat operasyon fişleri ile bağlantı kurulabilir. Aynı ithalat dosya koduna sahip birden fazla kayıt olabilir ("Dosyaya Aktar" seçeneği ile birbirine bağlanmış ithalat operasyon fişleri). Bu dosya bilgileri "İthalat Dosyaları" sekmesinde ayrıca listelenir. Akreditif kaydına ait diğer bilgiler aşağıdaki başlıkları taşıyan sayfalar ile kaydedilir:

 • Genel Bilgiler

 • Banka Bilgileri

 • Diğer Bilgiler

 • İstenen Belgeler

 • Dosya Bilgileri Detayı

Yükleme Tarihi: Gerçek anlamda yapılan yükleme tarihinin belirtildiği alandır. Son Yükleme Tarihi / Gün Sayısı: Akreditif lehtarının söz konusu yüklemeyi yapması gereken en son günü belirtir. Gün sayısı alanına eklenen değer Yükleme Tarihi alanında girilen değere eklenir ve son yükleme tarihi otomatik olarak hesaplanır.

 

Son Yükleme Tarihi alanı edit edilemez.

 

Genel Bilgiler

Akreditif tanımı genel bilgiler sayfasından kaydedilecek bilgiler şunlardır:

İşlem Dövizi / Raporlama Dövizi Kur ve Toplam alanlarından akreditifin işlem göreceği döviz cinsleri ve kur bilgileri girilir. Tutarlar girilen kur bilgileri kapsamında hesaplanır. İşlem Dövizi ve Kuru alanlarına, seçilen ithalat dosyasındaki ilk faturaya ait döviz türü ve kur bilgisi öndeğer gelir. İşlem Dövizli Tutar alanına dosyaya bağlı tüm faturaların işlem dövizi cinsinden toplam tutarı gelir.

Tutar (YPB): İthalat ya da ihracat dosyasına bağlı fatura toplamı bu alana otomatik aktarılır. Değiştirilemez.

Kısmi Sevkiyat: İhracatçının tam sipariş tutarının/miktarının altında sevkiyat (kısmi sevkiyat) yapmasına izin verilip verilmediği bu alanda belirtilir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Bilgi amaçlıdır.

Dönülebilir: Akreditif türüdür. Bu alan "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir. Dönülebilir akreditifler ithalatçı ya da bankası tarafından ihracatçıya önceden haber vermeksizin her zaman değiştirilebilir veya iptal edilebilirler.

Dönülemez: Açılış mektubunda belirtilmiş olan akreditif şartlarına aynen ve tamamen uyulması koşuluyla, mal bedelinin akreditifi açan banka tarafından ödeneceği hakkında kesin taahhüdü içeren bir akreditiftir.

 

Tarafların onayı olmadan geriye alınması, bozulması ve iptali mümkün değildir.

 

Sigorta Kapsamı: İthalatçıya gönderilen malların yolculuk sırasında kayba veya hasara uğrama tehlikesine karşı nasıl sigorta edildiğini belirten alandır. Üç seçeneklidir:

 • Sigorta Şirketimizce

 • Amir Banka Tarafından

 • Cari Hesap Tarafından

Rotatif: Akreditif türüdür. Rotatif (yenilenebilen) akreditifler, açılan bir akreditifin ihracatçı tarafından kısmen veya tamamen kullanılması durumunda, aynı koşul ve miktarlarda yenilenen akreditiflerdir. Böylece, ihracatta bir kesinti olmaksızın ihracatçı aynı koşullarla ihracatta bulunabilme olanağı elde eder. Genellikle, bir malı sürekli olarak aynı ihracatçıdan satın alan ithalatçılar döner akreditiflerle çalışırlar.

Teminat: Akreditifin teminat akreditif olup olmadığı bu alandan belirlenir. Bu tip akreditifler bir ödeme aracından çok bir garanti gösterme aracıdır. Taraflar arasında yapılan sözleşmelerde, taraflardan birisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumuna karşın, diğer tarafın (işveren) garanti olarak bir teminat istemesi sonucu teminat gösterimi için bankalarca müteahhit taraf adına açılan kredilerdir.

Aktarma: Malların bir araçtan diğerine aktarma yapılmasına izin verilip verilmediği bilgisidir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.

Teyitli: Akreditifin teyitli olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Akreditif açan banka ihracatçı tarafından yeterince tanınmıyorsa, ihracatçı kendisini güven içinde hissetmek için çekeceği poliçenin ödeneceği konusunda kendi ülkesindeki bir bankadan teminat vermesini ister. Bu şekilde, çekilen poliçe akreditifi açan bankaca ödenmediği takdirde, ihracatçının ülkesindeki banka kendisinin ödeyeceğini önceden taahhüt eder. Bu taahhüdü veren bankaya teyit eden banka denir. Bankalar teyit için ayrıca komisyon alır. Teyitsiz akreditifte, amir bankanın verdiği talimata istinaden ihbar bankası akreditifin görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirlediğini ihracatçıya ihbar eder, amir banka gibi herhangi bir taahhüt veya sorumluluk altına girmez.

Akreditifin Kullanılışı: Akreditifin ne zaman kullanılacağını belirtir. Üç seçeneklidir:

 • İstenilen Evrakların İbrazında

 • Araca Yüklendiği Tarihten İtibaren

 • Amir Bankaya Evrakların İbrazından Sonra

Karşılıklı: Akreditif türüdür. Karşılıklı akreditif ihracatçının lehine açılan akreditifin devredilebilir olmadığı zaman veya devredilse bile devir işleminin gerektirdiği ticari koşulları sağlamadığı zaman kullanılır. İhracatçı ihraç ettiği mallan kendisi üretmiyorsa ve yurtdışındaki bir üreticiden ödeme karşılığı satın almak durumundaysa karşılıklı kredi gündeme gelir. Bu durumda ihracatçı yabancı üretici lehine bir akreditifin açılması için bankasına talimat verir. Bankasına teminat olarak da ithalatçının kendisi lehine açtığı akreditifi gösterir.

Kırmızı Şartlı: Akreditif türüdür. Kırmızı Şartlı Akreditif, lehtarın istenilen belgeleri ibraz etmesi halinde ona ödemede bulunulmasını öngören genel akreditif prensibinin bir istisnasını teşkil etmektedir.

Yeşil Şartlı: Akreditif türüdür. Bu tür akreditifte lehtar, malı daha göndermeden peşin tahsilat imkanına kavuşur. Malların hazır ettiği bölümünü ya bir umumi mağazaya, ya da üçüncü bir şahsın ambarına teslim ederek, teslim makbuzunu bankaya ibraz ettiği anda lehtara ödeme yapılır.

Banka Bilgileri

Akreditif için geçerli olacak banka bilgileri tanım penceresinde Banka Bilgileri başlığı altındaki alanlardan kaydedilir.

Banka bilgileri sekmesi Banka Bilgileri ve Kredi Bilgileri olmak üzere iki bölümden oluşur.

Akreditif tanımı Banka Bilgileri sayfasından kaydedilecek bilgiler şunlardır:

Amir Banka Bilgileri

Amir Banka genellikle ithalatçının kendi bankası olup, ithalatçının talimatı üzerine akreditifi açar. Amir banka için Hesap Kodu ve Hesap Adı alanlarından ilgili banka hesaplarına ulaşılarak seçim yapılır.

 

Genel Bilgiler tabında seçilen işlem dövizi ile banka hesabının işlem dövizi aynı olmalıdır; olmaması durumunda kullanıcı uyarılır.

 

Hesap No: Seçilen banka hesabının hesap numarasıdır.

Döviz Cinsi: Seçilen banka hesabının döviz cinsidir.

Referans No: Akreditifle ilgili işlemlerin bankada tutulan referans bilgisidir.

Akreditif Ödemesi: Ödemenin ne şekilde yapılacağı bu alanda belirlenir. Üç seçeneklidir:

 • Peşin

 • Kredili

 • Peşin+Kredili

Kredili veya Peşin+Kredili seçilirse, akreditif ödemesinde kullanılacak krediye ait bilgiler Kredi Bilgileri sekmesindeki alanlardan kaydedilir.

İhbar Eden Banka Adı ve Adresi: İhracatçıya akreditifin geldiğini ihbar eden banka bilgileri bu alandan kaydedilir. Bu banka genellikle ihracatçının kendi bankasıdır.

Teyit Eden Banka Adı ve Adresi: Akreditifi teyit eden banka bilgisidir. (İhracatçı açılan kredinin üçüncü bir banka tarafından veya muhabir banka tarafından garanti edilmesini ister ve bu banka teyit eden banka olarak adlandırılır.)

Rambursman Banka Adı ve Adresi: Rambursman banka bilgilerinin kaydedildiği alandır. (Genellikle, akreditif bankası ile ödeme bankası arasında bir hesap bağlantısının bulunmadığı durumlarda rambursman bankası devreye girer. Amir bankadan aldığı talimata göre akreditif bedelini öder ve amir bankanın hesabına borç kaydeder. Rambursman bankası, talep halinde akreditif işleminin detaylarına girmeden ödeme yapar.)

Kredi Bilgileri

Akreditif ödemesi alanında Kredili veya Peşin+Kredili seçildiğinde, akreditif ödemesinde kullanılacak krediye ait bilgiler bu sayfadaki alanlardan kaydedilir. Amir bankada seçilen hesaba ait krediler listelenir. Yürürlükte olan krediler arasından seçim yapılır. Banka hesabına ait para birimi Döviz Cinsi alanında kaydedilir.

Diğer Bilgiler

İthalat ya da ihracat akreditifi için geçerli olacak yurtiçi ve yurtdışı masraflar, sevk işleminin hangi adrese yapılacağı gibi bilgiler, akreditif tanım penceresinde Diğer Bilgiler seçeneği ile kaydedilir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Masraflar: Bu alanlarda masrafları karşılayacak taraf bilgileri kaydedilir. İki seçeneklidir:

 • Firmaya Aittir

 • Cari Hesaba Aittir

Masrafı karşılayacak taraf seçilir.

İhbar Eden Banka Komisyonu: İhbar eden banka komisyonunu ödeyecek tarafı belirtir. İki seçeneklidir:

 • Firmaya Aittir

 • Cari Hesaba Aittir

Komisyonu ödeyecek taraf seçilir.

Komisyon Oranları

Amir banka ve ihbar eden banka için komisyon oranları bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir.

Sevkiyat Adresi: Sevk işleminin yapılacağı cari hesaba ait sevkiyat adresini belirtir.

Taşıma Tipi: Sevk işleminin hangi araçla yapılacağını belirtir. İthalat dosyasında belirtilen tip alana aktarılır; değiştirilemez.

Nakliye Firmasına

Bu başlık altındaki alanlardan nakliye firmasına bildirilen teslim yeri ve teslim tarihi bilgileri kaydedilir.

İstenen Belgeler

Akreditif tanım penceresinde, ithalat ya da ihracat işlemlerinde kullanılacak akreditif için gerekli belgeler, tanım penceresindeki İstenen Belgeler seçeneği ile kaydedilir. Belge Kodu ve Açıklama alanlarında tanımlı belgeler listelenerek seçim yapılır. Asıl Sayısı ve Kopya Sayısı alanlarından belge adetleri belirtilir.

Dosya Bilgileri Detayı

Akreditif tanımında Dosya Kodu alanında seçilen ithalat dosyasına ait tüm ithalat operasyon fişleri bu sekmede ayrıntılı olarak listelenir.


Akreditif Ödemeleri


Akreditif ödemeleri banka hareketleriyle yapılır. Firma, ithal edeceği malzemeler için açtırdığı akreditif tanımına ait ödemeleri banka işlem fişi ile gerçekleştirir. Fişte, banka hesabı seçildikten sonra İşlem Türü alanından Akreditif Ödemesi / Akreditif Komisyonu / Akreditif Masrafı işlem türlerinden biri seçilir. Bu işlem türlerinden biri seçildiğinde, Akreditif No alanından ilgili banka hesabını içeren akreditiflere ulaşılarak seçim yapılır. Bu seçim sırasında akreditif döviz türü ile hesap dövizi türü uygunluğu kontrol edilir. Ödeme işleminin peşin ya da kredili olmasına göre ya firmanın ticari hesabından ya da firmanın kredi hesabından ödeme yapılacaktır. Eğer akreditif döviz türü ile kredili hesap döviz türü aynı ise, akreditif ödemesi için kesilen banka hareketinde ilgili kredi ile ilişki kurulur. Ancak kredili hesap ile akreditif dövizi türü farklı ise öncelikle kredili hesaptan para çekilerek yerel para birimine ve daha sonra da akreditif dövizine çevrilir. Hangi hesaptan ödeme yapılırsa yapılsın akreditif ödemelerinde karşı hesabın satıcı cari hesap olması gerekmektedir. Böylelikle fatura banka hareketi ile kapatılabilir.

 
İthalat Operasyon Fişleri

Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlerin kaydedildiği, ithalat fatura bilgilerinin girildiği fiş türüdür. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İthalat Operasyon Fişi ile de kaydedilir. İthalat operasyon fişi, İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.


Ekle : Yeni bir ithalat operasyon fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir : Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar: Fişi silmek için kullanılır.

İncele : Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz) : Fişi, seri/lot/yerleşim bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.

Bul: Fiş tarihi, numarası, GÇB numarası ve tarihi verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.

Kopyala: Fişi kopyalamak için kullanılır.

Dosyaya Ekle: Dosya aktarımı yapılarak tek bir dosya altında toplanan işlemlere yeni bir fatura eklemek için kullanılır. Kolay kullanım amaçlıdır.

Toplu Kayıt Çıkar: Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

İthalat Bilgileri Değiştir: İthalat bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Toplu İthalat Bilgilerini Değiştir : İthalat bilgilerini toplu olarak değiştirmek için kullanılır. Dosyaya bağlı birden fazla ithalat operasyon fişi varsa, bu seçenek ile fişlerin birinde yapılan güncellemeler tüm fişlere yansıtılır.

Dosyaya Aktar: Aynı ithalat dosyasına ait olan işlemleri (faturaları) tek bir operasyon fişi altında toplamak için kullanılır. İşlemler "Sıra No" verilerek tek bir operasyon fişine dahil olarak listelenir.

İptal Et: Fişi iptal etmek için kullanılır.

Geri Al: İptal edilen fişi geri almak için kullanılır.

FF Uygula: Fiyat farkı uygulamak için kullanılır.

Toplu FF Uygula: Seçilen fişlere toplu olarak fiyat farkı uygulamak için kullanılır.

Muhasebeleştir: Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir: Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu SMM Mahsubu Oluştur: SMM mahsuplarını toplu olarak oluşturmak için kullanılır.

İthalat Tarihçesi: İthalat tarihçesini izlemek için kullanılır.

İş Akış Tarihçesi: İthalat operasyon fişleri için İş Akış modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.

Kayıt Bilgisi: Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı: Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.

Ek Bilgi Formları: Logo Object Designer ile ithalat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Güncelle: İthalat fişleri listesini güncellemek için kullanılır.

Muhasebe Kodları: Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Ödeme İşlemleri: Fiş geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi ölçüde ödeneceğini görmek için kullanılır.

Borç Takip: Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.

Yaz: Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım: Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Gönder: Seçilen faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder: Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.

Kalite Kontrol Değer Girişi : Kalite kontrol ataması yapılmış malzemeler fişlerde kullanıldığında, Kalite Kontrol Değer Girişi seçeneği ile açılan ekranda değer girişleri yapılır.

Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot): Kalite kontrol ataması yapılmış seri / lot takipli malzemeler fişlerde kullanıldığında, Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri / Lot) seçeneği ile açılan ekranda değer girişleri yapılır.

Filtrele: İthalat fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön: İthalat fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

İrsaliye Parçala: İthalat sonucu girişi yapılan malın doğru miktarını operasyon fişine girmek için kullanılır.

Birime Göre Toplam Miktar: Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

Silinen Kayıtlar: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak; gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar Kullanıcı ve Zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

Maliyet Dağıtım Fişleri : Maliyet dağıtımında kullanılan fişlerin F9 menüsünde yer alır. Fişin kullanıldığı maliyet dağıtım fişine ulaşmak için kullanılır.


İthalat Operasyon Fişi Bilgileri


Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlere ait ithalat fatura bilgileri, ithalat operasyon fişi ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler alınan hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, ithalat operasyon fişi ile de kaydedilir. İthal edilen mal ve hizmetlere ait bilgiler ile ithalat işlemine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan,

 • İthalat Bilgileri

 • Fatura

 • Detaylar sayfalarından kaydedilir.


İthalat Bilgileri bölümünde, ithalat dosyasına ait bilgiler, sevkiyat bilgileri ve fişin döviz bilgileri tanımlanır. İthalat işlemine ait bilgiler ithalat operasyon fişinde İthalat Bilgileri sayfasında yer alan,

 • Dosya Bilgileri

 • Sevkiyat Bilgileri bölümlerindeki alanlardan kaydedilir.

 

İthalat Bilgileri bölümünden kaydedilen bilgiler Gümrük Müşavirlik programlarına bilgi aktarımında kullanılmakta, böylece ilgili ithalat dosyasına ait işlemler online takip edilebilmektedir.

 

İthalat operasyon fişi İthalat Bilgileri bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Dosya Bilgileri Kodu: İthalat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır. Adı: İthalat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Sıra No: Aynı ithalat dosyasına ait işlemler ithalat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Dosyaya Aktar" özelliği kullanılarak tek bir dosya altında toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez. GGB No: Gümrük Giriş Belgesi numarasının girildiği alandır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. GGB Tarihi: Gümrük Giriş Belgesi'nin hazırlandığı günün tarihidir. İthal edilen malzemelerin gümrüğe giriş tarihleri fatura tarihinden önce olamayacağından, ithalat operasyon fişi kaydedilirken Gümrük Giriş Belgesi tarihi ile fatura tarihi kontrol edilir. GGB tarihi fatura tarihi ile aynı ya da fatura tarihinden sonra ise fiş kaydedilmektedir. Çıkış Ülke Tipi: İthalat yapılan ülke tipinin seçildiği alandır. Çıkış Ülke Kodu: İthalat yapılan ülkenin seçildiği alandır. Ödeme Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır. Aracı Banka Kodu: İthalat işleminden bilgisi olacak, kendi anlaşmalı olduğumuz banka bilgisidir.

 

Banka kodu, sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri'nde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir.

 

Gümrük Kodu: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir. Rejim Şekli: Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken rejim bilgileridir.

 

İthalatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

 

Bilgilendirilecek Firma Kodu / Unvanı: İthalat işleminden bilgisi olacak firmanın seçildiği alandır. Gümrük Müşaviri Kodu/Unvanı: İthalat işlemlerinin yürütüldüğü sırada gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşaviri bilgisinin girildiği alandır. Nakliyeci Firma Kodu/Unvanı: İthalatta kullanılacak nakliyeci firmanın seçildiği alandır.

Sevkiyat Bilgileri İthalat işlemi sonucunda malların ülkeye ne şekilde girdiği aşağıdaki alanlardan kaydedilir. Teslim Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri'nde girilen teslim şekilleri alanına ulaşılarak seçim yapılır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre ithalat fatura satırındaki birim fiyat satırlarının önüne seçmiş olduğunuz teslim şeklinin kısaltması gelmektedir. Seçmiş olduğunuz teslim şeklinden CIF teslim şekline göre birim fiyat bulmak istendiğinde navlun ve sigorta girişi ile birlikte CIF teslim şekline göre birim fiyatınız otomatik oluşacaktır. Taşıyıcı Kodu: İthal edilen malzemeyi ülkeye getirecek olan taşıyıcı firmanın seçildiği alandır. Sistem işletmeni Kuruluş Bilgileri'nde girilen taşıyıcı firmalar listelenir ve seçim yapılır. Paket / Koli No: İthal edilen malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır. Taşıma Tipi: İthal edilen malzemenin ülkeye nasıl geleceği bilgisidir. (Karayolu, Havayolu vb.) Araç Kodu: İthal edilen malzemeyi ülkeye getiren araç bilgisidir. Kapanış Tarihi: Form BA/BS alınırken ithalat operasyon fişleri için dikkate alınacak tarih bilgisidir. Raporlama Dövizi: Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama dövizi ve işlem dövizi bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. İşlem Dövizi: Fatura işlem dövizi bilgisidir. Döviz alanında işlem dövizi türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem dövizi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

 

e-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında, ithalat operasyon fişi / İhracat Bilgileri sayfasında işlem dövizi seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizi fiş satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. İhracat Bilgileri sekmesinde işlem dövizi seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizi fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fişin kaydedilmesine izin verilmez.

 

Fatura Bilgileri


İthalat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan fatura bilgileri Fatura ve Detaylar seçenekleri ile kaydedilir. Fatura bölümünde, ithal edilen malzeme kodu seçilip teslim şekline göre oluşan birim fiyatı işlem dövizi seçilerek girilir.

 

Bu malzeme Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)'ne saydırılmak isteniyorsa satırda DİİB seçimi yapılmalıdır.

 

İthalat Operasyon Fişi'nde DİİB'e saydırılacak tutar, teslim şekline göre oluşan birim fiyatın üzerine Navlun (Taşımacılık) ve sigorta tutarı eklenmiş CIF tutarıdır.

 

Birim fiyat üzerinden CIF tutarına ulaşmak için F9/sağ fare düğmesi menüsünde navlun ve sigorta girişi yapılmalıdır.

 

Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur:

 • Fiş / fatura başlık bilgileri

 • Fiş / fatura satırlarına ait bilgiler

 • Fiş / fatura genel bilgileri

Fatura Başlık Bilgileri

Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst kısmında yer alır. Genel bilgiler, fişe kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, işyeri ve ambar vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Fatura Satır Bilgileri

Satırlar çizgi ile ayrılmış iki bölümden oluşur. Çizginin üst bölümünde fiş satır bilgileri, yani hareket gören malzeme ve hizmet kartlarına ait bilgilerle, (malzeme / hizmet kodu, miktarı, birim fiyatı vb. bilgiler mal ya da hizmet bilgilerine örnek verilebilir) satırdaki işleme ait indirim, masraf ve promosyon bilgileri kaydedilir. Fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çizginin alt bölümünde yer alan satırlardan işlenir. Fiş satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir; fişe istenen sayıda satış hareketi işlenebilir.

Satırdaki malzeme / hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, Tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir.

Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir.

Malzeme / Hizmet Kodu: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur.

 

Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz; malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

 

Malzeme / Hizmet Açıklaması: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu / Açıklaması: İthal edilen malzemenin varyantlı olması durumunda satırda hareket gören malzemenin varyant kodu ve açıklaması bu alanlardan girilir. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan gelir.

 

Fiş ya da faturada birden fazla varyantlı malzeme seçimi yapıldığında, varyant kodu girilmemiş satırlar var ise fiş kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Varyant seçilmemiş satırlar var" mesajı ile uyarır. Bu satırlar fiş veya faturada yeşil renkte listelenir. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede varyant kodu girilmemiş malzemeler listelenir. "Fişi Kaydet" düğmesine basıldığında varyant kodu girilmemiş satırlar silinerek fiş kaydedilir.

 

Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

Birim: Giriş işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır.

 

Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.

 

Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. "Listele" düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, son satınalma/satış teklif fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

CIF Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin CIF teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları doğrultusunda otomatik olarak hesaplanır.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ithalat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak Para Birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları doğrultusunda otomatik olarak hesaplanır.

CIF Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin CIF teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları doğrultusunda otomatik olarak hesaplanır.

Döviz Türü: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak Para Birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.

Tutar: Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

CIF Tutar: Satırdaki CIF işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Dövizli Tutar: Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

CIF Dövizli Tutar: Satırdaki CIF işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Navlun: Navlun (taşımacılık) masraf tutarının girildiği alandır. Navlun, taşıyıcı tarafından, taşınacak yük için istenen ücrettir. (Yurtdışındaki firmanın gümrüğe kadar yaptığı taşıma için)

Sigorta: Malların sigorta masrafının girildiği alandır.

 

Sigorta ve Navlun ücretlerini hangi tarafın ödeyeceği yapılan anlaşmaya bağlıdır.

 

Navlun Dövizli: Navlun masrafı dövizli tutarıdır.

Sigorta Dövizli: Sigorta masrafı dövizli tutarıdır.

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin seçildiği alandır.

DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan USD tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan tutarını gösteren, seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

Gümrük Kodu: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir.

Gümrük Açıklaması: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük açıklamasıdır.

GGB No ve Tarihi: Gümrük giriş belge numarası ve tarihidir.

Menşei Ülke Kodu ve Adı: İthal edilen ürünün ait olduğu ülke kodu ve adıdır.

Kalite Kontrol Sonucu: Yapılan kontrol işlemleri sonucunda elde edilen bilginin görüntülendiği alandır.

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

 

Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

 

T. Kodu: Teslimat kodudur.

Sabit Kıymet Kaydı: Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülendiği alandır.

Çıkış İzleme Numarası: Çıkış izleme numarasının verildiği alandır.

Sipariş Fiş No: Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş fiş numarası bu alana aktarılır.

Sipariş Tarihi: Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş tarihi bu alana aktarılır.

Ödeme Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

Açıklama: Satıra ait açıklamadır.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur.

 

Faturada cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. Tamam'a tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, cari hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır.

 

Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir.

 

Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

 

Fatura Genel Bilgileri

Bu bölüm fatura penceresinin alt bölümünde yer alır ve o faturaya girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fatura genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir.

İthalat fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fatura geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir. Fiş geneli için kullanılacak para birimi aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Raporlama Dövizi

 • İşlem Dövizi

 • EURO

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri,

 • Yerel Para Birimi

 • Raporlama Dövizi

 • İşlem Dövizi

 • EURO

 • Fiyatlandırma Dövizi üzerinden kaydedilir.

Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir. Fiş geneline ait toplam masraf, indirim, net toplam, CIF toplam bilgileri, yerel para birimi ve fiş geneli için seçilen para birimi üzerinden izlenir.

İthalat Operasyon Fişine Sözleşme Aktarımı

İthalat operasyon fişlerine sözleşme aktarmak mümkündür. Bunun için fiş içinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sözleşme Aktar" seçeneği kullanılır. Fişte seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar fişe aktarılır. Bir fişe birden fazla sözleşme aktarılabilir.


Fatura Detay Bilgileri


Fatura detay bilgileri (sevkiyat bilgileri, döviz bilgileri ile fatura toplamını etkilemeyecek olan ek masraf bilgileri) Detaylar sayfasından kaydedilir. Dağıtılacak Toplam: Fatura toplamını etkilemeyen, ancak malın maliyeti üzerinde etkili olacak masraf toplamıdır. Burada girilen masraf toplamı, fatura genel toplamını etkilemez. Lot No: Fiş geneline ait lot numarasıdır. İrsaliye Bilgileri: Faturaya ait irsaliye türü, numarası ve belge numaralarının yer aldığı bölümdür. Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir. Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. (Sevkiyat Adresleri Finans program bölümünde Cari Hesap Kartları F9 menüsünden kaydedilir.) Sözleşme No: Bu alandan faturada seçili cari hesaba ait sözleşmeler listelenir. İlgili sözleşme seçilir. Bilgi amaçlıdır. Teminat Riskini Etkileyecek: Yapılan işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir. Açıklama: Fatura genel açıklama bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Doküman İzleme No: Doküman izleme numarasının verildiği alandır. Ödeme Tipi: Fatura için geçerli olacak ödeme tipini belirtir. Ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartında belirtilir. Bu öndeğer faturalara otomatik olarak aktarılır. Ancak fatura üzerinde değiştirilebilir.


İthalat Fişlerinde Dağıtım Tipinin Belirlenmesi


Alınan Hizmet Kartı: İthalat masrafları (banka işlem masrafları, gümrük vergisi, navlun, sigorta ve diğer masraflar) programa Alınan Hizmet Kartı olarak girilmelidir. İlgili ithalat dosyasına ait masraflar, ithalat masraf check'i işaretli olan alınan hizmet kartı olarak tanımlanır.

 

İthalat operasyon fişine Satınalma / Hareketler / Alış Faturaları'ndan da erişilebilir. Bu fatura listede "Dış Ticaret" i temsil eden "D" harfiyle gösterilir ve F9/"İncele" seçeneği ile incelenebilir.

 

Alınan hizmet faturası ile oluşturulmuş masrafın ithalat dosyasına dağıtım işleminin nasıl yapılacağı ithalat operasyon fişi içerisinde F9/sağ fare düğmesinde yer alan Dağıtım Tipini Belirle seçeneği ile belirlenir. Dağıtım tipleri, ilgili ithalat için hizmet faturası ile oluşturulmuş masrafların dağıtılma oranını belirlemek için kullanılır. Hizmet Dağıtım Tipleri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Hizmet Kodu ve Açıklaması: Bu alanlara ithalat masraflarında kullanılacağı belirlenmiş hizmet kod ve açıklaması otomatik olarak aktarılır. Dağıtım Tipi: Hizmet kartlarına dağıtımın ne şekilde yapılacağı bu alandan belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Dağıtılmayacak

 • Malzeme Bedeli

 • Malzeme Miktarı

 • Ağırlık

 • Hacim

 • Oran

 • Tutar

 • İthalat Bedeli

Dağıtılmayacak: Bu durumda masraf dağıtımı yapılmaz. Malzeme Bedeli: Dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır. Malzeme Miktarı: Dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır. Ağırlık: Malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır. Hacim: Malzemenin brüt hacmi dikkate alınır. Oran: Dağıtım oranı kullanıcı tarafından belirlenir. Tutar: Dağıtım tutarı kullanıcı tarafından belirlenir. İthalat Bedeli: Malzemenin ithalat bedeli (malzeme bedeli+masraf) üzerinden dağıtım yapılır.İthalat dosyası ile yapılan tüm hareketlerin izlendiği seçenektir. İthalat Operasyon Fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. İthalat dosyasına ait işlemler aşağıdaki bilgilerle listelenir:

 • İşlem Numarası

 • Fiş Tipi

 • Fiş Numarası

 • Fiş Tarihi

 • Belge Numarası

 • Özel Kod

 • Ambar

Geçici Kabul Belgesi İle İlişkilendirme


İthalat operasyon fişlerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Satırdaki işlemi geçici kabul belgesi ile ilişkilendirmek için kullanılır. Satırdaki işlemin ilişkilendirileceği geçici kabul belgesi, Numara alanında belirtilir. "..." simgesi tıklanarak kayıtlı kabul belgeleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

 • İthalat operasyon fişlerinde sadece Geçici Kabul Belge'sinin tüm ithaline izin verilen satırları listelenir.

 • İthalat operasyon fişlerinde sadece GKB'nin TÜM ihracı taahhüt edilen satırları listelenir.

 • Satıra kapanan miktar ve/veya tutar bilgisi girilmezse o satır için kayıt oluşmaz.

İlişkilendirme işleminde Kapanan Miktar Birimi alanına öndeğer olarak geçici kabul satırındaki birim gelir, istenirse aynı birim seti içinde diğer birimler de seçilebilir. Kapanan miktar ve kapanan tutar bilgisi operasyon fişi satırından bağımsız olarak kullanıcı tarafından girilebilir.

 
Malzeme Dolaşım Fişleri

İthalat operasyon fişinde girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolar arasındaki hareketleri Malzeme Dolaşım Fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.


Ekle: Yeni malzeme dolaşım fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir: Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar: Seçilen fişi silmek için kullanılır.

İncele: Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları: Logo Object Designer ile Malzeme Dolaşım Fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Bul: Fiş tarihi ve numarasına göre istenen fişi bulmak için kullanılır.

Kopyala: Seçilen fiş bilgilerini boş bir fişe kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.

Kayıt Bilgisi: Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.

Yaz : Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım : Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

İthalat Tarihçesi : İthalat tarihçesini izlemek için kullanılır.

Filtrele : Malzeme dolaşım fişleri listesinin istenen özellikteki kayıtlarla listelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı: Kayıtlı malzeme dolaşım fiş sayısını görüntüler.

Güncelle: Malzeme dolaşım fişleri penceresini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön : Malzeme dolaşım fişleri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Birime Göre Toplam Miktar: Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

Maliyet Dağıtım Fişleri: Maliyet dağıtımında kullanılan fişlerin F9 menüsünde yer alır. Fişin kullanıldığı maliyet dağıtım fişine ulaşmak için kullanılır.

Silinen Kayıtlar: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak; gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar Kullanıcı ve Zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi : Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.


Malzeme Dolaşım Fişi Bilgileri


İthalat operasyon fişinde girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolar arasındaki hareketlerinin kaydedilmesini sağlayan fiş türüdür. Seçilen ithalat dosyası ve antrepo bilgisi sonucunda o antrepoda bulunan malzemelerin miktarları ve bu malzemelerin hangi antrepolara gönderileceği, ithal edilen malzemelerin hangi antrepoda ne miktarda bulunduğu dolaşım fişleri ile kaydedilir.

Dolaşım fişi ile malzeme hareketlerine ait bilgiler, 1. İthalat dosya numarası verilerek 2. İthalat faturası aktarılarak kaydedilir. Her iki durumda da bilgiler dolaşım fişi üzerinden kaydedilir.

1. İthalat Dosya Numarası Verilerek Bunun için dolaşım fişinde İthalat Dosya Kodu alanında "..." simgesi tıklanır. Kayıtlı İthalat Operasyon Fişleri listelenir. İlgili fiş seçildiğinde bu fişte yer alan malzemeler dolaşım fişi satırlarına aktarılır. İthalat dosya numarası girildiğinde ilgili ithalat dosya satırları dolaşım fişine ithalat fişindeki miktarlarıyla beraber getirilir. İthalat Miktarı alanı değiştirilemez. Dolaşımdaki malzeme miktarı, fiş satırındaki hareket miktarı alanında kaydedilir. Bu miktar fiş satırında Ambar kolonunda belirtilen ambara gönderilecek miktardır.

2. İthalat Faturası Aktarılarak Dolaşım fişi ile hareketleri kaydedilecek malzemeler ithalat faturası aktarımı ile fiş satırlarına yansıtılır. Bunun için malzeme dolaşım fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İthalat Faturası Aktar" seçeneği kullanılır. "İthalat Faturası Aktar" seçildiğinde kayıtlı İthalat Operasyon Fişleri listelenir. Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemeye ait fiş işaretlenerek seçilir ve fişe aktarılır. Malzeme hareket miktarı fiş satırında Hareket Miktarı alanında kaydedilir. Bu miktar fiş satırında Ambar kolonunda belirtilen ambara gönderilecek miktardır. Yeni dolaşım fişi eklemek için malzeme dolaşım fişleri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır. Açılan fişin üst bölümünde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgiler satırlardan ise malzemelere ait bilgiler kaydedilir. Malzeme dolaşım fişi ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Fiş/No: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tarih: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Saat: İşlemin kaydedildiği saati gösterir. Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. Dosya Bilgileri İthalat Dosya Kodu: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya kodudur. Kayıtlı dosyalar listelenir ve ilgili dosya seçilir. İthalat Dosya Adı: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya adıdır. Bu alandan da kayıtlı ithalat dosyaları listelenir ve seçim yapılabilir. İthalat Dosya Sıra No: İthalat dosyası sıra numarasıdır. İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır. İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Fabrika: Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı fabrikalarından biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da işyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir. İşlemler sırasında işyeri/fabrika/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri/fabrika/ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri ve fabrika belirtildiğinde, bağlı ambar kodu Ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa Ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmayacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır. Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Malzeme Dolaşım Fişi satır bilgileri şunlardır: Tür: Satır türünü belirtir. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişi satır türü alana otomatik gelir. Malzeme Kodu: Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme kodu alana otomatik olarak gelir. Malzeme Açıklaması: Satırda hareket gören malzemenin açıklamasıdır. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme kodu alana otomatik olarak gelir. Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda hareket gören malzeme varyantının kodu/açıklamasıdır. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme varyant kodu/açıklaması alana otomatik olarak gelir. Kullanılabilir Miktar: İthalat operasyon fişinde belirtilen miktar, daha önceden girilen dolaşım fişleri ve başlık bilgilerinde seçilen ambar dikkate alınarak otomatik olarak hesaplanır. Birim: Malzemenin birim bilgisidir. Hareket Miktarı: Dolaştırılacak miktarın girildiği alandır. Hareket miktarı alanına girilen miktar satırda seçilen ambara gönderilecek miktardır. Hareket Birimi: Dolaştırılacak miktarın birim bilgisidir. Çıkış Ambarı: Malzemenin başlık bilgilerinden gelen ambar bilgisidir. Giriş Ambarı: Malzemenin gönderileceği ambarın seçildiği alandır. Malzeme Dolaşım Fişlerinde birden fazla satırda farklı ambarlar seçilmiş olabileceğinden ötürü, Malzeme Dolaşım Fişleri listesinde yer alan Giriş Ambarı sütununda ilk satırda girilen Giriş Ambarı gösterilir. Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Hareket Özel Kodu alanına, İthalat Dosyası alanında seçilen İthalat Operasyon Fişinin hareket özel kod bilgisi aktarılır. Açıklama: Fiş satırı ile ilgili açıklamanın girildiği alandır. Birim Fiyat: Malzeme birim fiyatıdır. Dövizli Birim Fiyat: Malzeme dövizli birim fiyatıdır. Alınan Hizmet Faturası İthalat sonrasında malların antrepolar arası veya ambarlar arası dolaşımı sonucunda yapılan masrafların programa girilmesi işlemidir. Alınan Hizmet Faturası seçildikten sonra satırlarda "İthalat Dosyası" seçilerek girilen masrafın ambara mı yoksa genele mi ait olduğu bilgisi belirtilmelidir.

 
Dağıtım Fişleri

Dağıtım Fişleri, ithal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. İthalat dosyasına ait masraf tutarları, bu tutarların ne kadarının hangi antrepodaki malzemelere yansıtılacağı dağıtım fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.


Ekle :Yeni bir dağıtım fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir : Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar: Seçilen fişi silmek için kullanılır.

İncele: Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları: Logo Object Designer ile dağıtım fişleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar: Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.

Yaz : Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım: Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Muhasebe Kodları : Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Muhasebeleştir: Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir: Seçilen dağıtım fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

İthalat Tarihçesi: İthalat tarihçesini izlemek için kullanılır.

Bul: Tarih ve fiş numarası verilerek istenen kaydın aranmasında kullanılır.

Filtrele: Dağıtım fişleri listesinin istenen özellikteki kayıtlarla listelemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi: Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı: Kayıtlı dağıtım fiş sayısını görüntüler.

Güncelle: Malzeme dağıtım fişleri penceresini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön: Malzeme dağıtım fişleri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Silinen Kayıtlar: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak; gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar Kullanıcı ve Zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.


Dağıtım Fişi Bilgileri


İthal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli bir kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. Yeni dağıtım fişi kaydetmek için Dağıtım Fişleri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır. Dağıtım fiş bilgileri aşağıdaki bölümlerden kaydedilir:

 • Başlık Bilgileri

 • Dağıtılacak Masraflar

 • Malzemeler

Masraf tanımları için İthalat masrafı kutucuğu işaretlenmiş alınan hizmet kartları kullanılmaktadır. Alınan hizmet faturasına bu hizmet kartları seçilip satırda masrafın ilişkilendirileceği ithalat dosya kodu seçilmelidir. Ayrıca her masraf satırında dağıtım şekli tanımlanmalıdır. Dağıtım şekli genel ve ambar bazında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Dağıtım fişleri iki pencereden oluşmaktadır; İlk pencerede ilgili ithalat operasyon fişinin masraflarının girildiği alınan hizmet faturaları, ikinci pencerede masrafların dağıtılacağı ithalat operasyon fişindeki malzemeler (dolaşım fişi ile son durumlarına göre) bulunur.

Dağıtılacak masraflar bölümünde, dağıtım fişinin ambarına uygulanan hizmetler ve genele uygulanan hizmet faturası satırları üzerinden dağıtım yapılır.

Dağıtım fişi ile ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflar da eklenerek gerçek maliyeti belirlenir. Fiş Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Zorunlu alandır. Saat: İşlemin kaydedildiği saati gösterir. Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. İthalat Dosya Kodu: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın bağlı olduğu ithalat dosya kodunun girildiği alandır. "..." simgesi tıklanarak kayıtlı ithalat operasyon fişleri listelenir ve ilgili fiş seçilir. İthalat Dosya Adı: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın bağlı olduğu ithalat dosya adının girildiği alandır. Bu alandan da kayıtlı ithalat operasyon fişleri listelenerek ilgili fiş seçilebilir. İthalat Dosya Sıra No: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın yapılacağı ithalat dosyasının sıra numarasıdır. İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır. İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Fabrika: Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı fabrikalarından biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da işyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerinde Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir. İşlemler sırasında işyeri/fabrika/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı, Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri/fabrika/ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri ve fabrika belirtildiğinde, bağlı ambar kodu Ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmayacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır. Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki

kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.


Dağıtılacak Masraf Bilgileri


Dağıtılacak masraflarla ilgili bilgiler fişin orta bölümünde yer alan Dağıtılacak Masraflar bölümünden kaydedilir. Fiş Türü: Dağıtılacak masraf fiş türüdür. Fiş Numarası: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasına istinaden girilen hizmet faturasının numarasıdır. Fiş Tarihi: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasına istinaden girilen hizmet faturasının tarihidir. Ambar: Girilen hizmet faturası ambar bilgisidir. Hizmet Kodu/Açıklaması: İthalat masrafı olarak tanımlanan ve hizmet faturasında yer alan hizmet kodu ve açıklamasıdır. Cari Hesap Kodu/Açıklaması: Girilen hizmet faturası cari hesap bilgisidir. Dağıtım Tipi: İthalat operasyon fişinde hizmet kartı için belirlenen dağıtım tipi otomatik olarak bu alana gelmektedir. Tutar: Hizmet faturasında girilen tutarın otomatik olarak geldiği alandır. Tutar (R.D): Hizmet faturasında, raporlama döviz cinsi üzerinden girilen tutarın otomatik olarak geldiği alandır. Dağıtılmış Tutar: Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı gösteren alandır. Dağıtılmış Tutar (R.D): Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı raporlama dövizi üzerinden gösteren alandır. Dağıtılacak Toplam: Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır. Dağıtılacak Tutar (R.D): Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın raporlama dövizi üzerinden girildiği alandır. Dağıtım fişinde, ithal edilen malzemeler için yapılmış olan masraf tutarlarının yanı sıra bu tutarların reeskonta tabi tutulmuş değerlerinin de dağıtımının yapılması mümkündür. Bunun için Tutar (TFRS), Tutar (TFRS) (RD), Dağıtılmış Tutar (TFRS), Dağıtılmış Tutar (TFRS) (RD), Dağıtılacak Toplam (TFRS), Dağıtılacak Toplam (TFRS) (RD) alanları kullanılır.


Malzeme Bilgileri


Masrafların hangi malzemelere dağıtılacağı Malzeme Bilgileri bölümünde kaydedilir. Fiş Türü: Masraf dağıtımının yapılacağı fiş türüdür. Fiş No: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişinin numarasının otomatik olarak geldiği alandır. Fiş Tarihi: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişinin tarihinin otomatik olarak geldiği alandır. Ambar: İthalat operasyon fişi ambar bilgisidir. Malzeme Kodu/Açıklaması: İthali yapılan malzeme kodu ve açıklamasıdır. Varyant Kodu/Açıklaması: Satırdaki işlemin varyantlı malzeme üzerinden olması durumunda, malzeme varyant kodunun izlendiği alandır. Miktar: İthali yapılan ve masraf dağıtımı yapılacak olan malzeme miktarıdır. Birim Fiyat: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişindeki malzemenin birim fiyatının otomatik olarak geldiği alandır. Ana Birim: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişindeki malzemenin biriminin otomatik olarak geldiği alandır. İthalat Birim Fiyatı: Malzeme birim fiyatıdır. Maliyet Dağıtılsın: Bu alanda satırdaki malzemeye yukarıda bulunan masrafların dağıtılıp dağıtılmamasının seçiminin yapıldığı kutucuk bulunmaktadır. Dağıtım Oranı: İthalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünden girilen dağıtım tipinin "Oran" seçilmesi halinde, kullanıcının dağıtım oranını belirttiği alandır. Dağıtım Tutarı: İthalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünden girilen dağıtım tipinin "Tutar" seçilmesi halinde, kullanıcının dağıtım tutarını belirttiği alandır. Alınan hizmet faturalarıyla ithalat operasyon fişinin ilişkilendirilmesi alınan hizmet faturalarının satırları üzerinden yapılır. Alınan hizmet faturalarının satırlarına ilişkilendirilecek ithalat operasyon kodu ve açıklaması, fatura satırında ilgili kolonlarda kaydedilir. Ayrıca seçilen bu hizmetin ambar bazında mı yoksa genel bir hizmet mi olduğu da yine faturada belirlenir. Dağıtım Tutarı (TFRS): İthalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünden girilen dağıtım tipinin "Tutar" seçilmesi halinde, kullanıcının reeskonta tabi tutulmuş dağıtım tutarını belirttiği alandır.


Kur Farkı Fişlerinin İthalat Masrafı Olarak Dağıtım Fişlerine Yansıması


Cari hesap kur farkı fişlerinin ithalat dosyasıyla ilişkilendirilmesi, ithalat dağıtım fişine aktarılması ve ithalat dosyası bazında masraf olarak malzeme maliyetlerine yansıtılması mümkündür. Kur farkı fişini ithalat dosyasıyla ilişkilendirmek için öncelikle cari hesap kur farkı fiş satırlarında yer alan İthalat Dosya Sıra No, Dağıtım Şekli (Dosya Sıra No), İthalat Dosya Kodu ve İthalat Dosya Adı alanları kullanılarak ilgili ithalat dosyası seçilir. İthalat dosyası Kod ve/veya Açıklama alanlarından seçilir. Dağıtım, ithalat dosyasının sıra numarası bazında yapılacaksa bu, Dağıtım Şekli alanında belirtilir ve İthalat Dosya Sıra No alanından ilgili sıra numarası seçilir.

Kur Farkı Fişi ile İthalat Operasyon Fişi arasındaki bağlantı, İthalat Operasyon Fişleri F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İthalat Tarihçesi menü seçeneği ile görülebilir.

Kur Farkı Fişi ile ilişkilendirilen İthalat Operasyon Fişi, İthalat / Hareketler / Dağıtım Fişi içerisinden seçildiğinde, ilişkili olan Kur Farkı Fişleri, Dağıtılacak Masraflar alanında listelenir. Fiş türü otomatik olarak "Kur Farkı Fişi" olur. Kur farkı fiş satırında yer alan cari hesap kodu ve açıklaması ilgili alanlarda listelenir. Fiş No ve Fiş Tarihi alanlarında kur farkı fişinin numarası ve tarihi yer alır.

Dağıtım fişi kaydedildiğinde dekont satırları ithalat operasyon fişi maliyetine (alınan hizmette olduğu gibi) dağıtılır ve malzeme maliyetini etkiler. Alacak dekontunun maliyet artırıcı, borç dekontunun ise maliyet düşürücü etkisi vardır; alacak dekontu ithalat maliyetini artırır ve dağıtım fişinde "Alacak" şeklinde görünür; borç dekontu maliyeti düşürür ve "Borç" şeklinde görünür.


Borç ya da Alacak Dekontunun İthalat Masrafı Olarak Dağıtım Fişlerine Yansıması


Cari hesap fiş türlerinden olan Borç ya da Alacak Dekontunun ithalat dosyasıyla ilişkilendirilmesi, ithalat dağıtım fişine aktarılması ve ithalat dosyası bazında masraf olarak malzeme maliyetlerine yansıtılması mümkündür. Borç/Alacak Dekontunu ithalat dosyasıyla ilişkilendirmek için öncelikle fiş satırlarında yer alan İthalat Dosya Sıra No, Dağıtım Şekli (Dosya Sıra No), İthalat Dosya Kodu ve İthalat Dosya Adı alanları kullanılarak ilgili ithalat dosyası seçilir. İthalat dosyası Kod ve/veya Açıklama alanlarından seçilir. Dağıtım, ithalat dosyasının sıra numarası bazında yapılacaksa bu, Dağıtım Şekli alanında belirtilir ve İthalat Dosya Sıra No alanından ilgili sıra numarası seçilir.

Borç ya da alacak dekontu ile İthalat Operasyon Fişi arasındaki bağlantı, İthalat Operasyon Fişleri F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İthalat Tarihçesi menü seçeneği ile görülebilir.

Borç ya da alacak dekontu ile ilişkilendirilen İthalat Operasyon Fişi, İthalat / Hareketler / Dağıtım Fişi içerisinden seçildiğinde, ilişkili olan dekontlar, Dağıtılacak Masraflar alanında listelenir. Fiş türü otomatik olarak "Borç Dekontu" ya da "Alacak Dekontu" olur. Dekont satırında yer alan cari hesap kodu ve açıklaması ilgili alanlarda listelenir. Fiş No. ve Fiş Tarihi alanlarında borç/alacak dekontunun numarası ve tarihi yer alır.

Dağıtım fişi kaydedildiğinde dekont satırları ithalat operasyon fişi maliyetine (alınan hizmette olduğu gibi) dağıtılır ve malzeme maliyetini etkiler. Alacak dekontunun maliyet düşürücü, borç dekontunun ise maliyet arttırıcı etkisi vardır; alacak dekontu ithalat maliyetini düşürür ve dağıtım fişinde "Borç" şeklinde görünür; borç dekontu maliyeti artırır ve "Alacak" şeklinde görünür.

 
Millileştirme Fişleri

Masraf yansıtılan ithalat operasyon fişlerinin millileştirme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. İthal edilen malzemenin ülkeye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının merkez ambarına aktarılmasında kullanılır. Kullanıcının malzemelerin tamamı veya bir kısmını kendi ambarına aktarması ve bu malzemelerin masraflar sonucu oluşmuş maliyetini girerek ithalatı sonlandırması için oluşturulan fişlerdir; malzemelerin merkez ambara girişleri fatura üzerindeki birim fiyatları üzerinden değil; masrafların yansıtıldığı gerçek maliyetler (ithalat fiyatı9 üzerinden yapılmaktadır. Millileştirme fişleri, İthalat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. Fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.


Ekle : Yeni bir millileştirme fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir : Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar: Fişi silmek için kullanılır.

İncele: Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları: Logo Object Designer ile millileştirme fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Bul: Fiş tarihi ve numarası verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.

Kopyala: Fişi kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar: Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Muhasebe Kodları: Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Muhasebeleştir: Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir: Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

İthalat Tarihçesi: İthalat tarihçesini izlemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi: Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Yaz: Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım: Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Filtrele: Millileştirme fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı: Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.

Güncelle: Fiş listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön: Fiş listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Birime Göre Toplam Miktar: Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

Silinen Kayıtlar: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak; gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar Kullanıcı ve Zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi: Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.


Millileştirme Fişi Bilgileri


Masraf yansıtılan malzemelerin millileştirilmesinin yapıldığı fiş türüdür. Bu fişe malzemeler maliyetli ve gerçek değerleri ile birlikte gelmekte ve bu malzemelerin hem ticari olarak hem de tek düzen muhasebe düzenine göre muhasebeleşmesini sağlar. Bu evrakta gelen malzemeler antrepolara göre gelmektedir.

Millileştirme fişiyle ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflarda eklenerek gerçek maliyeti belirlenir. Yeni fiş eklemek için Millileştirme Fişleri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır.

Millileştirme Fişleri üzerinden kaydedilen bilgiler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

 • Başlık Bilgileri

 • Satır Bilgileri

 • Genel Bilgiler

Fiş başlık bilgileri şunlardır: Fiş Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Saat: İşlemin kaydedildiği saati gösterir. Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. İthalat Dosya Kodu: Millileştirilmek istenen malzemelerin hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın kodunun girildiği alandır. İthalat Dosya Adı: Millileştirilmek istenen malzemelerin hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın adının girildiği alandır. İthalat Dosya Sıra No: İthalat dosyası sıra numarasıdır. İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır. Millileştirme Şekli: İthalat Operasyon fişi içerisinde birden fazla dosya kodu olduğunda, bu alanda yapılan seçime göre Millileştirme Fişi içerisinde "Genel" ya da "Dosya sıra no bazında" millileştirme yapılır. İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Fabrika: Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı fabrikalarından biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir. İşlemler sırasında işyeri/fabrika/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi parametreleri ile belirlenir. İşyeri/fabrika/ ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri ve fabrika belirtildiğinde, bağlı ambar kodu ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmayacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır. Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Proje Kodu: Millileştirme fişinin ait olduğu projenin seçildiği alandır. Millileştirme fişi satırlarından malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Tür: Fiş satır türüdür. Malzeme Kodu: Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Bu alana bilgi, ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir. Malzeme Açıklaması: Satırda hareket gören malzemenin açıklamasıdır. Bu alana bilgi, ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir. Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda hareket gören malzeme varyantının kodu ve açıklamasıdır. Bu alana bilgi, ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir. Kullanılabilir Miktar: İthalat operasyon fişi, daha önceden girilen dolaşım fişleri ve başlık bilgilerinde seçilen ambara göre otomatik olarak hesaplanan miktar bilgisidir. Hareket Miktarı: Dolaştırmak istediğiniz miktarın girildiği alandır. Hareket Birimi: İthalat operasyon fişinde kullanılan birim ile, millileştirme fişi ile içeri alınan birim farklı olabilir. Bu durumda hareket gören ve millileştirme fişi ile girişi yapılan malzemenin birim bilgisi bu alana yazılır. Birim: Malzemenin birim bilgisidir. İthalat Birim Fiyatı: İthalat operasyon fişinde girilen, malzemenin birim fiyat bilgisidir. Birim Masraf: Malzemenin ithalat masrafı tutarıdır. Birim Fiyat: Dağıtım fişi çalıştırıldıktan sonra, malzemenin ithalat birim fiyat ve birim masraf üzerinden hesaplanan birim fiyatıdır. Alana otomatik olarak gelir. Dövizli Birim Fiyat: Dağıtım fişi çalıştırıldıktan sonra malzemenin maliyetli dövizli birim fiyatının otomatik olarak geldiği alandır. Döviz Türü: Malzemenin döviz türünün otomatik olarak geldiği alandır. Tutar: Miktar ve maliyetli birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Dövizli Tutar: Satırda belirtilen döviz türü, birim fiyat ve miktar üzerinden hesaplanan dövizli tutardır. Çıkış Ambarı: Çıkış ambar numarasıdır. Giriş Ambarı: Giriş ambar numarasıdır. Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırı özel kodudur. Hareket Özel Kodu alanına, İthalat Dosyası alanında seçilen İthalat Operasyon Fişinin hareket özel kod bilgisi aktarılır. Açıklama: Fiş satır açıklamasıdır. Proje Kodu: İthalat Operasyon Fişinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır. İstenildiğinde değiştirilebilir. Menşei Ülke Kodu / Açıklaması: İthalat Operasyon Fişinde seçilen menşei ülke bilgisi bu alanlara aktarılır. Fiş No: İthalat Operasyon Fişinin fiş numarası bu alana aktarılır. Fiş Tarihi: İthalat Operasyon Fişinin fiş tarihi bu alana aktarılır. Dosya Sıra No: İthalat Operasyon Fişinden aktarılan Sıra No bilgisidir. Genel Bilgiler Bu bölüm fiş penceresinin alt bölümünde yer alır. Fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir ve fiş genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir. Kullanılacak Para Birimi Fatura penceresinin alt bölümünde bulunan bu alandan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir. Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir. Fiş geneli için kullanılacak para birimi aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Raporlama Dövizi

 • EURO

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri şunlardır:

 • Yerel Para Birimi

 • Raporlama Dövizi

 • Euro

Genel Millileştirme fişinin alt bölümünde bulunan Genel alanında fişe ait toplam bilgileri yer alır. Bu alan izleme amaçlıdır. Yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden hesaplanan toplam bilgileri şunlardır:

 • Toplam Masraf

 • İthalat Toplamı

 • Toplam (Genel Toplam)

Bu bölümde yer alan bilgiler sayesinde ithalat dosyasına ait olan toplam masraf tutarı ile toplam ithalat tutarı ayrı ayrı izlenebilmektedir. İthalat toplamları, millileştirme fişi üzerinde yer alan ithalat değerleri üzerinden ithalat birim fiyatı ve hareket miktarı dikkate alınarak; toplam masraf ise hareket miktarı ve birim masraf dikkate alınarak hesaplanır.


Döviz Satış Belgesi


İthal edilen mal bedelleri için satıcıya yapılan ödemeler (döviz transferleri) karşılığında ithalata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelere Döviz Satış Belgesi (DSB) denmektedir. İthalat işlemleri sonrasında Satıcı firmanın alacağı Döviz Satış Belgesi ile kapatılmaktadır. Döviz Satış Belgesi, Finans modülü, Banka işlemleri içerisinden "(08) – Döviz Satış Belgesi" içerisinden girilmektedir.Millileştirme fişi F9/sağ fare düğmesi menü seçeneklerinde yer alan İthalat Dövizi Güncelleme menü seçeneği ile aynı işlem döviz türüne sahip ithalat fatura satırlarının kur bilgisi millileştirme fişinin tarihine göre toplu olarak güncellenebilmektedir. Açılan ithalat dövizi güncelleme penceresine operasyon fişindeki işlem dövizi ve kur bilgisi öndeğer olarak gelir. Tercih edilen döviz türü ve kur bilgisi girilip "Güncelle" butonuna basıldığında millileştirme fişi satırları için geçerli olan işlem dövizi türü ve pencerede girilen döviz türü aynı olan tüm satırların kur bilgisi güncellenecektir.


İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi


İthalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

 • İthalat faturası programa girildiğinde mal millileştirilmemiş ise, 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 159 verilen sipariş avansları hesabını borçlandırır.

 • İthalat faturası programa girildiğinde mal millileştirilmiş ise, 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 153 ticari mallar hesabını borçlandırır.

 • Bu ithalata istinaden yapılan masraflar programa girildiğinde, 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 159 verilen sipariş avansları hesabını borçlandırır. (İthalat malları ve yapılan masraflar 159 verilen sipariş avansları hesaplarının altında tek bir hesapta tutulabilir.)

 • Yapılmış olan masrafların mala yansıtılmasında, 159 verilen sipariş avanslarında bulunan masrafları alacaklandırır, 159 verilen sipariş avanslarında bulunan malları borçlandırır.

 • Mal millileştirildiği zaman, 159 verilen sipariş avansları hesabının altında bulunan masrafları eklenmiş malları alacaklandırır, 153 ticari malları borçlandırır.

 
1.365 görüntüleme3 yorum

3 Comments


Fatih Ayartepe
Fatih Ayartepe
Oct 16, 2022

Merhaba,

Hatalı bir "Dosyaya Aktar" işlemi yaparsak bunu nasıl düzeltebiliriz ?

İyi çalışmalar,


Like

Merhaba, Dağıtım fişleri oluşturulup Millileştirilen ithalatlarla ilgili sonradan gelen masraf faturalarını nasıl dağıtabiliriz ? Önce Millileştirme yapıp en son dağıtım yaptığımızda bazı masraf faturalarının yansımadığını görüyoruz. Hiç millileştirme yapmasak ne olur.

Like
Unknown member
Jan 12, 2022
Replying to

Merhaba,

Sonradan gelen masraflar için Malzeme Yönetim modülünde buluna maliyet dağıtım fişleri kullanılabilir.

Millileştirme işlemi maliyetli fiyatların stok envanterine katılmasını sağlar.


Like
bottom of page