517881199062009
 

Çok kullanışlı Logo Tablo Raporlarına Göz Atın..Hayatı kolaylaştırır..!

LOGO programı,

 • program bölümlerinde yer alan standart raporlar

 • kullanıcılar tarafından tasarlanan raporlar

 • kolay tasarımlı raporlar

 • tablo raporları

 • pivot tablo raporları

 • pratik tablo raporları

 • rapor üretici ile alınan raporlar ile son derece kapsamlı bir raporlama sistemine sahiptir. 

Raporlama sisteminin en önemli avantajları şu başlıklar altında özetlenebilir:

 • Her rapor farklı bir kritere göre sorgulama yapmak için kullanılan filtrelere sahiptir.

 • Raporda yer alacak alanlar ve rapor tasarımı kullanıcı tarafından belirlenir.

 • Raporlarda hangi filtrelerin nasıl kullanılacağı ve hangi alanların görüntüleneceği belirlendikten sonra bu bilgiler kaydedilebilir ve tekrar kullanılabilir.

 • Rapor ünitesi seçilerek raporlar ekran ve yazıcıdan alınabilir. Bunun dışında rapor çıktısı Lotus, Ascii dosya veya Ms Access formatında bir dosyaya kaydedilebilir. Ya da HTML, Tablo ve PDF formatında alınabilir. Bu durumda, kaydedilen rapor çıktıları ilgili uygulamalar ile alınır.

 • Programdaki tüm raporlar (pratik tablo raporları hariç) Türkçe haricindeki diğer dillerde de anlık olarak görüntülenebilir.


Biz bu yazımızda tablo raporlarını inceleyeceğiz..!


Rapor Bilgileri

Logo uygulaması program bölümlerinde yer alan raporlar her program bölümünde belirli başlıklar altında toplanmıştır. Bu raporlar programda yer alan standart şekilleri ile alınabileceği gibi kullanıcı tarafından tasarımlanan ve kaydedilen biçimde ve içerikte alınır. Kullanıcı rapor tasarımları da aynı rapor penceresinde ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilir. İlgili rapor seçildiğinde açılan penceredeki alanlar ve düğmeler kullanılarak; 

 • raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı

 • raporun hangi koşuldaki rapor filtreleri ve özelliklerinde alınacağı

 • hangi alan başlıkları ve alan bilgileri ile alınacağı

 • rapor için kullanıcı tarafından yeni bir tasarım yapılacaksa rapor tasarımları ve tasarım yöntemleri

 • raporun alınacağı yazıcı sayfa düzeni ayarlamaları kaydedilir. 

Pencerenin üst bölümünde alınan raporun adı yer alır.


Rapor Üniteleri

Raporlar ekran ve yazıcının yanında Excel gibi tablolama program dosyalarına yazdırılarak istenen formatta alınır. Ayrıca raporu Ascii dosya olarak diske yazdırılır ve daha sonra herhangi bir metin işlemci ile incelenir ve düzenleme yapılabilir. Raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı rapor ekranında, rapor üniteleri alanında belirlenir. Rapor üniteleri Ekran, Yazıcı, Ms Excel, MS Access, Ascii Dosya, HTML Dosyası, PDF Dosyası, Tablo seçeneklerini içerir. Tablo raporları Pivot Tablo olarak da alınabilir. Rapor ünitesi olarak Excel seçimi yapıldığında, rapor bu tablolama program dosyalarına yazdırılır. Rapor isim verilerek CSV uzantılı bir dosyaya kaydedilir.  Ünite Özellikleri Raporlar ekran ve yazıcının yanında Ecel gibi tablolara program dosyalarına yazdırılarak istenen form atta alınır. Ayrıca raporu Asici dosya olarak diske yazdırılır ve daha sonra herhangi bir metin işlemci ile incelenir ve düzenleme yapılabilir. Raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı rapor ekranında, rapor üniteleri alanında belirlenir. Rapor üniteleri alanı Ekran, Yazıcı, MS Ecel, MS Access, Asici Dosya, HTML Dosyası, PDF Dosyası, Tablo seçeneklerini içerir.  Ekran: Rapor ekrandan alınır.  Yazıcı: Rapor yazıcıdan alınır.  Ascii Dosya: Rapor ascii dosyaya yazdırılır. Dosya özellikleri satır sonu, satır sonu karakteri, sabit kolon genişliklerinin kullanılıp kullanılmayacağı, kolon ayıracı bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. Excel: Excel seçiminde yapıldığında, rapor isim verilerek XLS uzantılı dosyaya kaydedilir.  MS Access: Excel seçiminde yapıldığında, rapor MDB uzantılı dosyaya yazdırılır. Bu dosya Access ile açılarak üzerinde istenen işlemler tapılabilir.  HTML Dosyası: Rapor HTML uzantılı dosyaya yazdırılır. Dosya adı HTML dosyası alanında kaydedilir.  PDF Dosyası: Rapor PDF uzantılı dosyaya yazdırılır. Dosya adı PDF dosyası alanında kaydedilir. PDF uzantılı bu dosya Acrobat Reader ile açılır ve inceleme yapılabilir. 

Tablo: Rapor tabloya yazdırılır. Raporda yer alan tüm alanlar ve içerikleri tablo üzerine aktarılır. Üzerinde istenen değişiklikler yapılabilir. Tablo xls, txt ve html formatında kaydedilerek kullanılabilir. 

Pivot Tablo: Pivot Tablo raporları ile Excel gibi bir araç olmadan, girdiğiniz verileri düzenleyerek, özetleyerek ve çözümleyerek raporlayabilirsiniz. Bu raporlar birkaç saniyede çalışma sayfası verilerinin yeni görünümlerini oluşturur. Yüzlerce, hatta binlerce bilgi parçası yerine oturur ve verilerin ardındaki anlamı ortaya koyar. 

Tablo Raporları

Program içerisinde girilen verilerin Excel gibi bir araç olmadan standart bir şekilde gridin kolon ve satırlarına yerleştirilerek tablo şeklinde raporlanmasıdır.  Tablo Raporlarının Özellikleri

 • Kolon Gizle / Göster / Taşı

 • Kolonlar arası yer değiştirme

 • Sıralama özelliği

 • Filtre

 • Tanımlı Kolonlar

 • Gruplama özelliği

 • Hesaplama Fonksiyonları

 • Tasarım Kaydet/Yükle işlemi

 • Dosyaya Kaydet işlemi

 • Yazıcı

 • Grafik

Öndeğer Rapor Ünitesi: Programda raporların öndeğer olarak hangi rapor ünitesi öndeğer geleceği Kullanıcı Seçenekleri ile seçilebilir. Rapor alınmak istendiği zaman öndeğer seçilen rapor ünitesine göre alınmaktadır. 


Tablo ünitesi rapor tasarımlarındaki tablo kolonlarına göre listeleme yapar. Hangi kolonların ve hangi alanların listeleneceği tablo kolonlarında seçilir. 

Satırlar için tanımlı kolon bilgisi varsa mutlaka başlık bilgisi içinde olmalıdır. 

Tablo kolonlarında seçilen bilgiler standart bir şekilde gridin kolon ve satırlarına yerleştirilir. Kolon Gizle / Göster / Taşı: Bu özellik listelenen bilginin sol üst köşesindeki düğmeden çalıştırılır. Rapordaki mevcut kolonlar listelenir ve yanlarında işaretli olarak gelir. Bu alanlardan işaretleri kaldırarak ya da ekleyerek raporda gözüküp gözükmemesini sağlayabilirsiniz. 


Gizlenen kolonlar tekrar işaretlenerek gösterilmesi sağlanabilir. Mouse yardımı ile gösterilen kolonlar yer değişikliği yapılabilir. 


Aynı özellikler ilgili kolonlar üzerinde mouse ile sağ klik tuşuna basılarak yapılabilir. 


Kolonlar Arası Yer Değiştirme: Tablo rapor alındıktan sonra listelenen kolonlar kullanıcının isteğine göre yer değiştirebilmektedir. Kolon mouse ile seçildikten sonra istenilen kolona sürükle ile taşınabilir. Sıralama Özelliği: Bu özellik sıralama yapılacak kolon üzerine tıklanarak aktif edilir. Raporda listelenen tüm kolonlara göre sıralama yapılabilir. Sıralama yapılan kolon üzerinde ok işareti gelir. İlk tıklamada metin ve sayısal alanlarda listeleme küçükten büyüğe doğru olur. Aynı kolon başlığı tekrar tıklanırsa listeleme büyükten küçüğe olur. Tarih alanlarında ise sıralama yeniden eskiye doğrudur, aynı alan tekrar seçilirse sıralama eskiden yeniye doğru değişir. 


Kolonlar üzerinde birden fazla kolona göre sıralama yapabiliriz. Shift + mouse la bastığımız kolon başlıkları 2.cil 3.cül.. olarak sıralanıyor. Sıralamayı kaldırmak istediğimiz kolonun başlığına da Ctrl + mouse la tıklıyoruz. Sağ menüden de "Sıralamayı iptal et" diyerek sıralama özelliği kaldırılabilir. 


Tablo raporlarında tüm kolonlara göre sıralama yapılabilmektedir. Filtre: Herhangi bir kolon başlığı üzerindeki ok işaretine basılarak filtre ekranı açılabilir. "Hepsi" seçilirse ilgili kolondaki tüm satırlar listelenir. Yanına işaret konularak/kaldırılarak istenen seçimlerin filtre edilmesi sağlanabilir. 


Özel Filtre: Özel seçeneğine girilerek özel filtre ekranından istenen koşullarda bilgilerin filtre edilmesi ve burada büyük, küçük, eşit, benzeyen, farklı gibi parametreler kullanılabilir.