top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Yazılım ERP Ürünlerinde Satış Fiyatları Nasıl Girilir.

Mal satışlarında müşterilere verilen fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki satışlarda yapılacak indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her Malzeme için ayrı, ayrı açılan fiyat tanımları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal satışlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.


Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler, tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.


Malzeme satış fiyatları listesinde kayıtlı satış fiyatları listelenir. Fiyat ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satış fiyatları listesindeki simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

 

Ekle : Yeni satış fiyatı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir : Satış fiyatı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar : Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.

İncele : Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala : Satış fiyatı bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Bul : Numara ya da açıklamaya göre sıralı satış fiyatları listesinde istenen numara veya açıklamaya sahip kaydı aramak için kullanılır. Numara ya da açıklama verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da açıklamaya ait ilk kayıt üzerine gider.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ek Bilgi Formları : Logo Object Designer ile satış fiyatı için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi : Satış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından, ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Filtrele : Malzeme satış fiyatları listesini, belirlenecek filtre koşullarına uygun fiyat tanımları ile görüntüler.

Güncelle : Satış fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön : Satış fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Firmaya Gönder : Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder Sil : Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

Toplu Güncelle : Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

LDX Hareketleri : Satış fiyatının LDX sunucudaki hareketlerini incelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı : Malzeme fiyatları listesinde kayıtlı tanım sayısını görüntüler.

 
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatı Bilgileri

Malzeme / malzeme sınıfı satış fiyatlarının kaydedildiği seçenektir. Malzeme ya da malzeme sınıfı için istenen sayıda satış fiyatı tanımlanabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler satış fiyat tanım penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.


Fiyat tanım penceresinin üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır. Orta bölümde fiyata ait bilgiler, alt bölümde ise bu satış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.


Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satış fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanımda belirlenen koşullara uygunsa tanımlı fiyat seçimi yapıldığında fiyat tanımında belirtilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.


Kodu: Fiyat tanım kodudur.


Türü: Satış fiyatının geçerli olacağı tanım türünün belirlendiği alandır.


Malzeme(Sınıfı) Kodu: Satış fiyatı malzeme ya da malzeme sınıfı için tanımlanır. Satış fiyatının geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.


Malzeme (Sınıfı) Açıklaması: Satış fiyatının geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı açıklamasıdır.


Statüsü: Satış fiyatı statüsüdür. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı statüsündeki fiyatlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.


Proje Kodu: Satış fiyatının geçerli olacağı proje kodudur. Kartta belirtilen kod, fiyat kartı tanımlanan malzeme için Sipariş, İrsaliye Ve Fatura Satırındaki Proje Kodu alanına öndeğer olarak gelir.


Yetki Kodu: Satış fiyatı yetki kodudur.


İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerinden yapılan işlemler için geçerli olacağını belirtir. Fiyatların işyerleri bazında tanımlanmasını sağlar.


Birden Fazla İşyeri Seçimi: Tanımlanan fiyat birden fazla işyeri için kullanılacaksa işyerleri tıklanarak açılan İşyerleri penceresinde, fiyatın geçerli olacağı işyerleri Ekle ile tek tek, Hepsini seçeneği ile toplu olarak seçilerek seçilenler alanına aktarılır. Tamam düğmesi tıklanarak tanım penceresine dönülür.


Birim Fiyat: Malzeme için tanımlanan birim satış fiyatıdır.


Birim Seti: Malzeme/Malzeme sınıfında kullanılan birim setinin belirlendiği alandır. Tanımlı birim setleri listelenir ve seçim yapılır.


Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Malzeme/Malzeme sınıfı altındaki mallar özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleşebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleşebilir ve bu birimlere ait farklı satış fiyatları olabilir.


KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir.


Döviz Türü: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.


Diğer Birimlere Çevrilebilir: Tanımlanan fiyatın malzeme için geçerli ancak fiyat tanımlanmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat tanımında belirtilen tutar, öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.


Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur.

Satılan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.


Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı fiyatlar cari hesap ticari işlem grubuna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılır.


Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesaba ait 5 ayrı özel koda göre filtreleme yapılabilir.


Grup Kodu: Satış fiyatı grup kodudur.


Ödeme Planı: Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satış fiyatı, satışı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki satışlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.


Ticari İşlem Grubu: Verilen fiyatın geçerli olacağı ticari işlem grubunun kodudur.


Varyant Kodu: Tanımlanan fiyat kartının varyantlı bir malzemeye ait olması durumunda fiyatın hangi malzeme varyantına ait olduğunu belirlemek için kullanılan alandır. Malzemenin varyantları listelenir ve ilgili tanım seçilir.


Öncelik: Tanımlanan fiyatın kullanım önceliğidir. Aynı malzeme/malzeme sınıfı için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.


Başlangıç / Bitiş Tarihi: Malzeme satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.


Sıralama: Fiyat kartlarını kendi içlerinde sıralamak için kullanılır.


Teslimat Kodu: Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin verilen fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.


Teslimat (Gün): Malın gün bazında teslim süresidir. Satış fiyatları teslim sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında teslim süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen teslim edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.


Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet satışlarında malzeme/hizmet satış fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, alım fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır.

 

Satış ve Dağıtım Parametreleri'nde yapılan seçime göre satış işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "Fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.

 

e-İş Ortamında Geçerlidir: Alış fiyatının e-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.


e-Mağazada Geçerlidir: Alış fiyatının e-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.


Satış Noktalarında Geçerlidir: Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.


Koşul: Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu satış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme/hizmet satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan satış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse,

X1=2 yazılır.

Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse,

(X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.


Fiyat Açıklaması: Satış fiyatı için detay açıklama alanıdır.

 
Fiyat / Varyant Özellik Belirleme

Varyant özellik belirleme, malzeme alış/satış fiyat kartı F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Bu seçenek, fiyat kartı tanımlanan malzemenin varyantlı malzeme olması durumunda aktiftir.

Malzeme kodu seçiminden sonra F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Varyant Özellik Belirleme / Toplu Varyant Seçimi penceresiyle malzeme kartında belirlenen malzeme özelliklerinin değerlerinin listelendiği bir pencere açılır. Bu pencerede istenen özellikler belirlenerek tanımlı fiyat kartının hangi özellikleri içeren varyantlar için geçerli olduğu belirlenir. Özellik girişiyle fiyatı değiştiren özellikler belirlenir ve fiyatı belirlemeyen özelikler için fiyat kartı tanımı yapılmaz.

 
Satış Fiyatı Parametreleri

Koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:


P1 : Satırdaki Miktar (Satırdaki Birim)

P2 : Satırdaki Miktar (Ana Birim)

X1 : Ambar No.

X2 : Sevkiyat Adres Kodu


Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:


MIN ( , ) : İki parametreden küçük olanını döndürür.

MAX ( , ) : İki parametreden büyük olanını döndürür.

ABS ( ) : Sayının mutlak değerini verir.

AND : VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır)

OR : VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır)

MOD ( , ) : Bölme kalanını verir.

DIV ( , ) : Bölme sonucunun tam kısmını verir.

> : Büyük ise

< : Küçük ise

>= : Büyük veya eşit ise

<= : Küçük veya eşit ise

= : Eşit ise

<> : Farklı ise (Eşit değil ise)

 
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Toplu Güncelleme

Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için satış fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan "Toplu Güncelle" seçeneği kullanılır.

Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Fiyat kartlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgiler doğrultusunda güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:


Statüsü : Kullanımda / Kullanım Dışı

İşyeri : Birim Seçimi

Birim Fiyat : Birim fiyat girişi

KDV : Dahil / Hariç

Döviz : Döviz seçenekleri

Diğer Birimlere Çevrilebilir : Evet / Hayır

Cari Hesap Kodu : Listeden seçim

CH TİG : Listeden seçim

CH Yetki Kodu : Listeden seçim

CH Özel Kodu 1-5 : Listeden seçim

Grup Kodu : Listeden seçim

Ticari İşlem Grubu : Listeden seçim

Öncelik : Öncelik girişi

Sıralama : Sıralama girişi

Başlangıç Tarihi : Tarih girişi

Başlangıç Saati : Saat girişi

Bitiş Tarihi : Tarih girişi

Bitiş Saati : Saat girişi

Teslimat Kodu : Teslimat kodu girişi

Temin Süresi : Temin süresi girişi

Genius Ödeme Tipi : Genius ödeme tipi girişi

Alt Düzey Yetkili Türü : Yüzde / Tutar

Alt Düzey Yetkili Limiti : Veri girişi

Orta Düzey Yetkili Türü : Yüzde / Tutar

Orta Düzey Yetkili Limiti : Veri girişi

Üst Düzey Yetkili Türü : Yüzde / Tutar

Üst Düzey Yetkili Limiti : Veri girişi

Koşul : Veri girişi

Fiyat Açıklaması : Veri girişi

Marka Kodu: Kod Girişi

 
134 görüntüleme0 yorum

Commenti


bottom of page