Logo Tiger 3, Go3 Destek | Versiyon Güncelleme 2.75 Aralık 2021

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.75.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.75 - Aralık 2021 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Malzeme browserında yer alan Son satış fiyatı(Net) ve Son Satınalma Fiyatı(Net) kolonları yetkilendirilebilmeli.


Malzemeler penceresinde yer alan Son satış fiyatı(Net) ve Son Satın alma Fiyatı(Net) kolonlarının yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Kullanıcı işlem yetkilerinde malzeme fişleri için ekle ve değiştir yetkileri altına fiş tarihi yetkisi eklenmeli.


Kullanıcı işlem yetkilerinde malzeme fişleri için ekle ve değiştir yetkileri altına fiş tarihi yetkisi eklenmiştir.

 

3. Cari hesap kartına varış ülke kodu, ödeme şekli, gümrük kodu, rejim şekli eklenmelidir.


Cari hesap kartında dış ticaret bilgilerinin seçilerek ithalat ve ihracat operasyon fişlerine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

4. 7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin programda düzenleme yapılmalı.


7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

5. İşyerleri arası işlem bordrosu müşteri çeki düzenlendiğinde, cari hesap hareketlerine işlem bordrosunun yansıması parametrik olmalıdır.


İşyerleri arası işlem bordrosu müşteri çeki işleminin cari hesap hareketlerine yansımasının parametrik olması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

6. Gider pusulası fişine satış elemanı kodu alanı eklenerek satış elemanı seçilebilmelidir.


Gider pusulası fişine satış elemanı kodu alanı eklenerek satış elemanı seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

7.Borç/alacak dekontu karşı muhasebe kodlarına cari hesap kodu filtresi eklenmelidir.


Borç ve alacak dekontu karşı hesap muhasebe bağlantı kodu filtre seçeneklerine cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.

 

8. Çek senet bordrolarında çek çıkış bankaya tahsil işleminde, muhasebeleştirme yapılırken açılan filtre ekranında borçlu unvanı seçilebilmeli.


Çek ve senet bordroları çek ve senet çıkış bankaya tahsil işleminde, muhasebeleştirme filtre ekranında satır açıklaması filtrelerine borçlu unvanı filtresi eklenmiştir.

 

9. Bankadan alınan hizmet faturası muhasebeleştirme sıra filtrelerine "İthalat Dosya Numarası" seçeneği eklenmelidir.


Bankadan alınan ve verilen hizmet faturaları muhasebeleştirme sıra filtrelerine "İthalat Dosya Numarası" seçeneği eklenmiştir.

 

10. Logo Payroll ürününden Tiger ürünlerine muhasebe entegrasyonu yapılabilmeli.


Logo Payroll ürününden Tiger ürünlerine muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

11. Kullanıcı işlem yetkilerine satınalma irsaliyesi üzerinden F9 menüde yer alan "Satış irsalyesi oluştur" seçeneği eklenerek yetkilendirme yapılabilmeli.


Kullanıcı işlem yetkilerine; satınalma irsaliyesi üzerinden F9 menüde yer alan "Satış irsaliyesi oluştur" seçeneği eklenerek yetkilendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

12. Cari hesap muhasebe bağlantı kodu filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmeli.


Cari hesap muhasebe bağlantı kodu filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmiştir.

 

13. Cari hesap kartı parametreler sekmesinde ki fatura yazım sayısı irsaliye ve sipariş yazdırılırken de kullanılabilmeli.


Cari hesap kartı parametreler sekmesindeki fatura yazım sayısı özelliğinin irsaliye ve sipariş yazdırılırken de kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 

14. Muhasebe fişlerine de f9 menü içerisinde kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmeli.


Muhasebe Fişlerine F9 menü içerisinde kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmiştir.

 

15. Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer işaretli gelmesi sağlanmalıdır.


Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

16. Genel arama motorunda T.C. kimlik numarasıyla arama yapıldığında cari hesap kartları listelenmemektedir.


Genel arama motoru widget içerisinde T.C. kimlik numarası ile arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

17. Toptan satış faturası üzerinde iadesi alınan konsinye çıkış irsaliyesi hareket aktar parçalı olarak aktarıldıktan sonra satırlar üzerinde seri lot bilgileri ekranında miktar bilgisi iadeler düşülmüş olarak listelenmeli.


Toptan satış faturası üzerinde iadesi alınan konsinye çıkış irsaliyesi hareket aktar parçalı olarak aktarıldıktan sonra satırlar üzerinde seri lot bilgileri ekranında miktar bilgisinin iadeler düşülmüş olarak listelenmesi sağlanmıştır.

 

18. 1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu eğer tek haneli ise başına sıfır gelmeli.


1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu tek haneli olduğunda beyanname xml inde ve bdp ekranında bu bilginin başına sıfır gelmesi sağlanmıştır.

 

19. Sistem işletmeni işlem yetkilerinde teminat bordroları için de muhasebeleştir alanının altında İşaretli yetki kırılımı eklenmelidir.


Sistem işletmeni işlem yetkilerinde teminat bordroları muhasebeleştir yetkisinin altına İşaretle yetki kırılımı eklenmiştir.

 

20. SKONSOL3 üzenden gönderilen e-Arşiv faturalarası gönderilirken de otomatik durum sorgulama yapılmalı.


SKONSOL 3 uygulaması üzenden e-Arşiv faturaları gönderilirken otomatik durum sorgulama yapılması sağlanmıştır.

 

21. Skonsol3 ön ödemeli satış ve sevkiyat ekranlarına satış ekranında ki gibi yaz butonu özelliği eklenmeli.


Skonsol3 ön ödemeli satış ve sevkiyat ekranlarına satış ekranındaki gibi yaz butonu özelliği eklenmiştir.

 

22. Kayıt Numara Şablonu Numarala Bölümündeki, Özellik Alanında YIL Seçilip Uzunluk 2 Karakter Verildiği Durumda Yılın Son İki Karakterini Getirmeli.


Kayıt Numara Şablonu numarala bölümündeki, özellik alanında "Yıl" seçilip uzunluk 2 karakter verildiği durumda yılın son iki karakterini getirilmesi sağlanmıştır.

 

23. Hızlı üretim fişlerinin öneri/gerçek statüsünde oluşturulması sağlanmalı


Hızlı üretim fişlerinin "Öneri" veya "Gerçek" olarak oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

Malzeme yönetimi parametrelerine 'Hızlı Üretim Fişleri Durumu' : Gerçek,/Öneri parametresi eklenmiştir.

 

24. Yabancı Uyruklu Cari Hesap Kartlarında Vergi Kimlik Numarası (VKN) Alanına Harf Girilebilmelidir.


Yabancı uyruklu cari hesap kartlarında vergi kimlik numarası (VKN) alanına harf girilebilmesi sağlanmıştır.

 

25. İhracat e-Fatura kapsamında, ülke kodları XML'li güncellenmesi


İhracat e-Fatura kapsamında ülke kodları XML'i güncellenmiştir.

 

26. İhraç kayıtlı satınalma faturasına istinaden oluşturulan fiyat farkı faturasında KDV muafiyet kodu 701, 702, 703 seçilebilmeli


e-Fatura ve e-Arşiv olarak düzenlenen ihraç kayıtlı faturalar üzerinden oluşturulan fiyat farkı faturalarında , fatura tipi "İstisna" seçildiğinde kod listesinde 701,702 ve 703 kodlu istisnaların listelenmesi sağlanmıştır.

 

27. Excelden Malzeme Kartları Aktarımına Yetki Kodu Alana Eklensin.


Excel'den veri aktarımı alan listesine "Yetki Kodu" alanı eklenmiştir.

 

28. Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Ekler-Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Sekmesindeki "Tevkifat Uygulanacak İşlemin Tutarı" Alanı Fatura Parametrelerinden Bağımsız Olarak İndirim Düşülmüş Tutarı Getirmelidir.


Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Ekler-Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesindeki "Tevkifat Uygulanacak İşlemin Tutarı" alanına fatura parametrelerinden bağımısız olarak indirim düşülmüş tutarın gelmeis sağlanmıştır.

 

29. Excel Aktarım Şablonunda Cari Hesap Kartları Sekmesine Ad Ve Soyad Kolonları Eklenmelidir


Excel aktarım şablonunda cari hesap Kartları sekmesine Ad ve Soyad kolonları eklenmiştir.

 

30. Malzeme Fiyat Güncelleme İşlemi Son Satınalma Veya Son Satış Rakamları Üzerinden Yapılabilmelidir.


Malzeme fiyat güncelleme işleminin son satınalma veya son satış fiyatları üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

31. Fatura içerisinden ulaşılan irsaliye aktarımı ekranına irsaliye türleri için filtreleme yapacak alan eklenmelidir.


Fatura içerisinden ulaşılan irsaliye aktarımı ekranına tanımlı irsaliye türleri için filtreleme yapılabilecek alan eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

32. Malzeme fişlerinde de hesap dağıtım detayları seçeneği olmalıdır.


Malzeme fişleri muhasebe kodları penceresine "hesap dağıtım detayları" ve "hesap dağıtım şablonu uygula" seçenekleri eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

33. Muhtasar beyanname vergi bildirimi tabında çalıştırılan işçi sayısı alanlarına bordro plus entegrasyonu ile veri getirilebilmelidir.


Muhtasar beyanname vergi bildirimi sekmesinde çalıştırılan işçi sayısı alanlarına bordro plus entegrasyonu ile veri getirilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

34. İrsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cariye kesilen kağıt irsaliye, fatura içerisinden çağırılınca e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer seçeneği işaretli gelmediği için fatura görselinde irsaliye numarası yazıyor.


İrsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cari hesaba kesilen kağıt irsaliye, fatura içerisinden çağırılınca e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer seçeneğinin işaretli gelmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

35. E-Beyanname modülünde eklenen beyannamelerin üzerinden ulaşılan f9 menüye gönderim durumunu sıfırlayan seçenek eklenmeli.


E-Beyanname ekranı F9 seçeneklerine 'Gönderim Durumunu Sıfırla' seçeneği eklenmiştir.

 

36. Çek giriş bordrosunda satırlara eklenen müşteri çeki içerisindeki banka adı ve muhabir şube alanlarının karakter sayısının arttırılmalıdır.


Çek giriş bordrosunda satırlara eklenen müşteri çeki içerisindeki banka adı ve muhabir şube alanlarının karakter sayısı artırılmıştır.

 

37. Cari hesap fişleri kopyalandığında saat bilgisi de güncel olmalı.


Cari hesap fişleri kopyalandığında saat bilgisi alanına güncel saat bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

38. Satınalma iade faturası girilen cari hesabın kartında senaryo ticari fatura seçiliyse satınalma iade faturasının e-fatura bilgilerinde senaryo bilgisi ticari geliyor, temel fatura olarak gelmelidir.


e-Fatura olarak düzenlenen Satınalma iade faturlarının e-Fatura senaryo türü cari hesap senaryo öndeğerine bakılmadan "Temel Fatura" olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

39. Muhasebeleştirme sırasında Satır Birleştirme kriteri" Sadece KDV Hesapları için" filtresi , Kasadan ve Bankadaki Alınan / Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirme filtrelerine de eklenmeli.


Banka fişleri Alınan/Verilen hizmet faturaları mhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine "Satır Birleştirme Kriteri: Hepsi / Sadece KDV Hesapları " filtre seçeneği eklenmiş ve satır birleştirme evet olarak muhasebeleştirme yapılırken sadece kdv hesapları için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

40. Cari hesap işlem merkezi hareketler penceresine bakiye kolonu eklenmelidir.


Cari hesap işlem merkezi hareketler penceresine bakiye kolonu eklenmiştir.

 

41. Web Navigator ürünü entegrasyonunun yapılması


Web Navigator özelliğinin Go/Tiger ürünleri ile entegrasyonu yapılarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

42. KDV 1 Beyannamesinde Ekler tabına yeni seçeneklerin program tarafına da eklenmesi.


KDV 1 Beyannamesinde Ekler tabına "Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim" ve “ Yenilenmiş Cep Telefonu Satışlarına İlişkin Bildirim “ sekmesi eklenmiştir.

 

43. Kdv beyannamesi matrah sekmesi, "tevkifat uygulanmayan işlemler" başlığı altına matrah türü alanı eklenmelidir.


Kdv beyannamesi matrah sekmesi, "tevkifat uygulanmayan işlemler" başlığı altına matrah türü alanı eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

44. GİB tarafından 25.11.2021 tarihinde yayımlanan güncellemelerin yapılması


Gelir idaresi başkanlığı, şematron güncellemeleri uyarınca İstisna ve tevkifat kod listelerinde güncelleme yapılmıştır.

 

45. MUHSGK 1003A -1003B için 1 Aralık 2001 tarihinde Ekler tabında yapılan değişikliklerin ürüne eklenmesi


MUHSGK 1003A -1003B için 1 Aralık 2021 tarihinde Ekler tabında yapılan değişiklikler ürüne eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

46. Tam tevkifat uygulanan alım faturaları indirilecek kdv listesine yansımamaktadır.


%100 tevkifat uygulanan alım faturalarının indirilecek kdv listesine yansıması için veri al işlemi filtre seçeneklerine 'Tam Tevkifatlı Faturalar listelensin = Evet/ Hayır' seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

47. Cloud connect kullanımında gelen fatura için eşleme hatası alındığında gelen hata mesajına çift tıklandığında eşleme bilgileri ekranı açılmalı.


Cloud connect kullanımında gelen irsaliye / fatura için eşleme hatası olduğunda ve fiş kaydedilmek istendiğinde “Eşleme hataları düzeltilsin mi? Tamam/ Vazgeç" şeklinde uyarı mesajı verilerek isteğe göre eşleme bilgileri ekranının açılması sağlanmıştır.

 

48. Cari hesap kartındaki istihbarat bilgilerine, cari hesap kartına değiştir ile girilmeden cari hesap browserı f9 menüden erişilebilmeli.


Cari hesap kartındaki istihbarat bilgilerine, cari hesap kartları ekranı üzerinde F9 menü aracılığı ile erişilebilmesi sağlanmıştır.

 

49. Muhasebe Bağlantı Kodları-Bankalar-Kredi hesabı filtrelerine banka özel kodu, banka hesabı özel kodu, banka kodu, banka hesap kodu filtreleri eklenmelidir.


Muhasebe Bağlantı Kodları-Bankalar-Kredi hesabı filtrelerine Banka Kodu, Banka Özel Kodu, Banka Hesap Kodu ve Banka Hesabı Özel Kodu seçenekleri eklenmiştir.

 

2.75 - Aralık 2021 Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

 

1. Banka kredi taksidi vadesinden önce erken faiz ödemesi ile ödendiğinde oluşan banka işlem fişinin hatalı muhasebeleştirilmesi.


Banka kredi taksidi vadesinden önce erken faiz ödemesi ile ödendiğinde oluşan banka işlem fişinin muhasebe kaydının doğru oluşması sağlanmıştır.

 

2. Kullanıcı işlem yetkilerinde finans + işlemler altında yer alan e-fatura mükellef kontrol yetkisi kapatılmasına rağmen cari hesap kartı f9 menüdeki e-fatura mükellef kontrol seçeneği görünmektedir.


Kullanıcı yetki tanımlarında yer alan cari hesap kartı yetki seçeneklerine "e-fatura mükellef kontrol " yetkisi eklenerek cari hesap kartları F9 menü seçeneklerinden ulaşılan "e-fatura mükellef kontrol " işleminin yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

 

3. Programın ingilizce kullanımında bilanço tablosunda aktifler yada pasifler üzerinde çift tıklandığında açılan pencerede hesap kodu dolu gelmeli.