Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3, Go3 Destek | Versiyon Güncelleme 2.75 Aralık 2021

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.75.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.75 - Aralık 2021 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Malzeme browserında yer alan Son satış fiyatı(Net) ve Son Satınalma Fiyatı(Net) kolonları yetkilendirilebilmeli.


Malzemeler penceresinde yer alan Son satış fiyatı(Net) ve Son Satın alma Fiyatı(Net) kolonlarının yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Kullanıcı işlem yetkilerinde malzeme fişleri için ekle ve değiştir yetkileri altına fiş tarihi yetkisi eklenmeli.


Kullanıcı işlem yetkilerinde malzeme fişleri için ekle ve değiştir yetkileri altına fiş tarihi yetkisi eklenmiştir.

 

3. Cari hesap kartına varış ülke kodu, ödeme şekli, gümrük kodu, rejim şekli eklenmelidir.


Cari hesap kartında dış ticaret bilgilerinin seçilerek ithalat ve ihracat operasyon fişlerine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

4. 7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin programda düzenleme yapılmalı.


7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

5. İşyerleri arası işlem bordrosu müşteri çeki düzenlendiğinde, cari hesap hareketlerine işlem bordrosunun yansıması parametrik olmalıdır.


İşyerleri arası işlem bordrosu müşteri çeki işleminin cari hesap hareketlerine yansımasının parametrik olması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

6. Gider pusulası fişine satış elemanı kodu alanı eklenerek satış elemanı seçilebilmelidir.


Gider pusulası fişine satış elemanı kodu alanı eklenerek satış elemanı seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

7.Borç/alacak dekontu karşı muhasebe kodlarına cari hesap kodu filtresi eklenmelidir.


Borç ve alacak dekontu karşı hesap muhasebe bağlantı kodu filtre seçeneklerine cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.

 

8. Çek senet bordrolarında çek çıkış bankaya tahsil işleminde, muhasebeleştirme yapılırken açılan filtre ekranında borçlu unvanı seçilebilmeli.


Çek ve senet bordroları çek ve senet çıkış bankaya tahsil işleminde, muhasebeleştirme filtre ekranında satır açıklaması filtrelerine borçlu unvanı filtresi eklenmiştir.

 

9. Bankadan alınan hizmet faturası muhasebeleştirme sıra filtrelerine "İthalat Dosya Numarası" seçeneği eklenmelidir.


Bankadan alınan ve verilen hizmet faturaları muhasebeleştirme sıra filtrelerine "İthalat Dosya Numarası" seçeneği eklenmiştir.

 

10. Logo Payroll ürününden Tiger ürünlerine muhasebe entegrasyonu yapılabilmeli.


Logo Payroll ürününden Tiger ürünlerine muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

11. Kullanıcı işlem yetkilerine satınalma irsaliyesi üzerinden F9 menüde yer alan "Satış irsalyesi oluştur" seçeneği eklenerek yetkilendirme yapılabilmeli.


Kullanıcı işlem yetkilerine; satınalma irsaliyesi üzerinden F9 menüde yer alan "Satış irsaliyesi oluştur" seçeneği eklenerek yetkilendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

12. Cari hesap muhasebe bağlantı kodu filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmeli.


Cari hesap muhasebe bağlantı kodu filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmiştir.

 

13. Cari hesap kartı parametreler sekmesinde ki fatura yazım sayısı irsaliye ve sipariş yazdırılırken de kullanılabilmeli.


Cari hesap kartı parametreler sekmesindeki fatura yazım sayısı özelliğinin irsaliye ve sipariş yazdırılırken de kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 

14. Muhasebe fişlerine de f9 menü içerisinde kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmeli.


Muhasebe Fişlerine F9 menü içerisinde kontrol edildi işareti koy/kaldır seçeneği eklenmiştir.

 

15. Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer işaretli gelmesi sağlanmalıdır.


Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

16. Genel arama motorunda T.C. kimlik numarasıyla arama yapıldığında cari hesap kartları listelenmemektedir.


Genel arama motoru widget içerisinde T.C. kimlik numarası ile arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

17. Toptan satış faturası üzerinde iadesi alınan konsinye çıkış irsaliyesi hareket aktar parçalı olarak aktarıldıktan sonra satırlar üzerinde seri lot bilgileri ekranında miktar bilgisi iadeler düşülmüş olarak listelenmeli.


Toptan satış faturası üzerinde iadesi alınan konsinye çıkış irsaliyesi hareket aktar parçalı olarak aktarıldıktan sonra satırlar üzerinde seri lot bilgileri ekranında miktar bilgisinin iadeler düşülmüş olarak listelenmesi sağlanmıştır.

 

18. 1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu eğer tek haneli ise başına sıfır gelmeli.


1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu tek haneli olduğunda beyanname xml inde ve bdp ekranında bu bilginin başına sıfır gelmesi sağlanmıştır.

 

19. Sistem işletmeni işlem yetkilerinde teminat bordroları için de muhasebeleştir alanının altında İşaretli yetki kırılımı eklenmelidir.


Sistem işletmeni işlem yetkilerinde teminat bordroları muhasebeleştir yetkisinin altına İşaretle yetki kırılımı eklenmiştir.

 

20. SKONSOL3 üzenden gönderilen e-Arşiv faturalarası gönderilirken de otomatik durum sorgulama yapılmalı.


SKONSOL 3 uygulaması üzenden e-Arşiv faturaları gönderilirken otomatik durum sorgulama yapılması sağlanmıştır.

 

21. Skonsol3 ön ödemeli satış ve sevkiyat ekranlarına satış ekranında ki gibi yaz butonu özelliği eklenmeli.


Skonsol3 ön ödemeli satış ve sevkiyat ekranlarına satış ekranındaki gibi yaz butonu özelliği eklenmiştir.

 

22. Kayıt Numara Şablonu Numarala Bölümündeki, Özellik Alanında YIL Seçilip Uzunluk 2 Karakter Verildiği Durumda Yılın Son İki Karakterini Getirmeli.


Kayıt Numara Şablonu numarala bölümündeki, özellik alanında "Yıl" seçilip uzunluk 2 karakter verildiği durumda yılın son iki karakterini getirilmesi sağlanmıştır.

 

23. Hızlı üretim fişlerinin öneri/gerçek statüsünde oluşturulması sağlanmalı


Hızlı üretim fişlerinin "Öneri" veya "Gerçek" olarak oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

Malzeme yönetimi parametrelerine 'Hızlı Üretim Fişleri Durumu' : Gerçek,/Öneri parametresi eklenmiştir.