Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3 | Logo GO 3 Mart 2021 2.71 Versiyon Güncelleme Duyurusu

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.


Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.71.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.71 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Hızlı Üretim Fişlerinde Alternatif Malzeme Kullanımı Olmalı.


Malzeme kartları “Mamul Alt Malzemeleri (Üretim/TakımBoz) sekmesi satırlar bölümüne “Alternatif Malzeme Kullanımı” kolonu eklenmiş ve hızlı üretim fişi oluşturulduğunda sarf edilecek malzemeler stokta bulunmadığında alternatif malzemelerin sarf edilebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video.

 

2. Yüklenilen Kdv Listesi Filtrelerinde Proje Kodu Olmalı

Yüklenilen Kdv Listesi filtrelerine Proje Kodu seçeneği eklenmiştir.

 

3. Talep Fişi Formuna Malzeme Resmi Eklenebilmeli

Talep fişi form tasarımına malzeme resmi 1 alanının eklenebilmesi sağlanmıştır

 

4. Yüklenilen KDV Listesinde, Fatura Hareket Özel Kodu Filtresi Olmalı.


Yüklenilen KDV Listesi filtrelerine faturalar için 'Hareket Özel Kodu' seçeneği eklenmiştir.

 

5. Hızlı Üretim Fişinde Arayüz Uyarlama İle Ek Alan Açılabilmelidir.


Hızlı üretim fişlerinde arayüz uyarlama ile ek alan eklenebilmesi ve fişlerde kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 

6. Tevkifat uygulaması cari hesap bazında yapılabilmeli, tevkifat oranları cari hesap bazında tanımlanabilmeli.


Cari hesap kartı ticari bilgiler bölümüne 'Tevkifat Uygulansın' seçeneği eklenerek tevkifat uygulamasının cari hesap bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video

 

7. Yüklenilen kdv listesinde sadece satış faturalarını filtreleyip F12 ile excele aldığımızda tarih alanı metin olarak listelenmemeli.


Yüklenilen kdv listesinde sadece satış faturaları filtrelenip F12 ile excele aldığında tarih alanının doğru formatta gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Satış faturaları dökümü raporuna intaç tarihi ve intaç kuru bilgisini raporlayacak standart alanlar eklenmeli.


Satış faturaları dökümü raporunda "İntaç Tarihi" ve "İntaç Kuru" standart alanlara eklenerek,intaç tarihi girildiğinde döviz kurları tablosunda ilgili tarih için tanımlanan döviz kurunun intaç kuru olarak getirilmesi sağlanmıştır

 

9. Malzeme Kartında Girilmiş Olan Ek Vergi Bilgileri Teklif Fişinde Listelenebilmelidir.


Emir, teklif ve sözleşme fişlerinde satırda ek vergi tanımı olan malzeme seçildiğinde, ek vergi kartında yapılan tanımlamaya göre hesaplama yapılarak ilgili alanlara yazılması sağlanmıştır

 

10. Malzeme Satın Alma ve Satış Fiyatları Pencerelerinde Arayüz Uyarlama Yapılabilmeli.


Malzeme satınalma ve satış fiyatları pencerelerinde arayüz uyarlama ile yapılabilmesi ve alan eklenebilmesi sağlanmıştır.

 

11. Yönetici Konsolu Tasarımında Geliştirme Yapılması.


Yönetici konsolu tasarımında geliştirmeler yapılmıştır

Madde ile ilgili video

 

12. Cari Hesap Kartında E-Posta Adresi Girişinde Format Kontrolünün Yapılıp Yapılmayacağı Parametreye Bağlanmalıdır.


Cari hesap kartında e-Posta adresi girişinde format kontrolünün finans parametrelerine eklenen "Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır" seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

 

13. Skonsol Ürününde Parametrik Olarak Cari Hesabın E-Posta Adresinin Formatı Kontrol Edilebilmeli.


Skonsol ürününden eklenen cari hesap kartındaki e-posta adresi format kontrolünün finans parametrelerine eklenen "Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır" seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

 

14. Çek /senet çıkış (banka teminat) bordrolarında fiş başlığında seçilen "Banka Kredi Kodu" satır bazında seçilebilmesi sağlanmalı.


Çek /senet çıkış (banka teminat) bordrolarında fiş başlığında seçilen "Banka Kredi Kodu" bilgisinin satır bazında değiştirilebilmesi sağlandı.

Madde ile ilgili video

 

15. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde güncelleme.


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Bdp'ye uygun güncellemeler yapılmıştır.

 

16. Stok seviye kontrolü parametresi malzeme bazında verilebilmeli.


Stok seviye kontrolü parametresinin malzeme bazında verilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video

 

17. E-irsaliyenin xml i oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin şeklinde parametre eklenmeli.


e-İrsaliyenin xml ini oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin <Evet,Hayır> ve e-İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları<Birleştirmesin, Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin> şeklinde parametre eklenmiştir.

 

18. Cari hesap browserinde bakiyelerin tutarları cari hesap kartındaki döviz türü göre listelensin.


Cari hesap browserına "Bakiye (İD)" kolonu eklenerek,cari hesap kartındaki döviz türüne ait olan cari hesap hareketleri toplamının gösterilmesi sağlanmıştır

 

19. CARINSTITUTIONLIST.XML içerisinde taxfree firmalarına "MR TURISTIK" ve "Planet Payment Turkey Turistik Hizmetler" firmasının eklenmesi sağlanmalı.


CARINSTITUTIONLIST.XML içerisinde taxfree firmalarına "MR TURISTIK" ve "Planet Payment Turkey Turistik Hizmetler" firmaları eklenmiştir.

 

20. Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında log ekranı gelsin ve kur farkının hangi kayıtlardan geldiği gözüksün.


Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında kur farkının hangi kayıtlardan geldiğini gösteren log ekranı açılması sağlanmıştır.

 

21. Malzeme browserında f11 yapılıp stok miktarları ile ilgili alanlar kaldırıldığında malzeme browserına girildiğinde malzeme toplam sorgularının çalışması engellenmeli.


Malzemeler penceresinde F11 seçeneğiyle stok miktarları ile ilgili kolonlar kaldırılıp malzemeler penceresine tekrar girildiğinde malzeme toplam sorgularının çalışması engellenmiştir.

 

22. Muhasebe hesapları browserında alınan ekstre (muavin) mail olarak gönderilebilmeli.


Muhasebe hesapları ekranında F9 menüye "Ekstre Gönder" ve "Toplu Ekstre Gönder" seçenekleri eklenerek,ekstrenin mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır

 

23. Silinen kayıtlar penceresinde fişi çıkartan kullanıcı bilgisi listelenmeli.


Silinen kayıtlar penceresine fişi çıkartan kullanıcı bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır

 

24. Skonsol uygulamasında faturada malzeme miktarını ve malzeme birim fiyatını değiştirme yetkisi olmayan kullanıcının ekranına işlem sırasında yetkili kullanıcı tarafından müdahele edilerek ilgili değişiklikler yapılabilmelidir.


SKonsol 3 uygulamasında sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde malzeme miktarını ve malzeme birim fiyatını değiştirme yetkisi olmayan kullanıcının ekranına işlem esnasında satış noktası yöneticisi tarafından müdahale edilerek ilgili değişikliklerin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

25. Yevmiye madde numaralama işleminde performans artışı sağlanmalı.


Yevmiye madde numaralama işleminde performans geliştirmesi yapılmıştır.

 

26. Satış siparişleri browser filtrelerine durumu iptal olanlar filtresi eklenmeli.


Sipariş browser filtrelerine iptal durumu filtresi eklenmiştir

 

27. Fason üretim emrinde malzeme temini yapıldığında girdi satırında temin şekli üretim olan malzeme varsa üretim emri oluşturulması sağlanmalı.


Fason türündeki Ürün reçete girdi satırlarına "Ürün Reçetesi Kodu", "Ürün Reçetesi Açıklaması", "Revizyon Kodu", "Revizyon Açıklaması" alanları eklenmiştir. Fason üretim emri üzerinden malzeme temini ve ardışık malzeme temini işlemlerinde bu alanlar dikkate alınarak temin işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

28. İrsaliyenin detaylar sekmesinde fatura no bilgisiyle birlikte e-Faturanın belge numarasının da ayrıca listelenmesi talep edilmektedir.


İrsaliyenin detaylar sekmesinde fatura no bilgisiyle birlikte e-Faturanın belge numarasının da listelenmesi sağlanmıştır

 

29. Kayıt revizyon takibi aktif olan firmada silinen kayıtlar ekranından faturayı silen kullanıcı bilgilerinin izleme raporunda görünmesi sağlanmalı.


Kullanıcı izleme raporunda "Firmalara Göre" liste ekrana alındığında "Kullanıcı Adı" kolonuna kullanıcı bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır

 

30. Sevkiyat adresi içerisindeki "İlgili" alanı karakter sayısı 50, "E-posta Adresi" alanı 250 karakter olmalıdır.


Sevkiyat adresi içerisindeki "İlgili" alanı karakter sayısı 50, "E-posta Adresi" alanı 250 karakter olarak güncellenmiştir.

 

31. Sistem işletmeni yönetim tabında yer alan web sayfası tasarımları seçeneğinin kaldırılması.


Sistem işletmeni yönetim sekmesinde yer alan web sayfası tasarımları seçeneği kaldırılmıştır.

 

32. Giriş ve genel arama ekranlarında Apostrof(') gibi sorun yaratabilecek karakterlerin yapıştır ile eklenmesi engellenmeli.


Firma uygulama giriş ekranlarında kullanıcı adı, şifre bölümlerinde ve araçlar-genel arama ekranında yapıştır komutu ile sorun yaratabilecek karakterlerin ( ' ) yapıştırılması engellenmiştir.

 

33. Hızlı üretim fişinde alt malzemeler hesaplandıktan sonra satır silme işlemi yapılabilmeli.


Hızlı üretim fişlerinde, kaydet işlemi yapılmadan hesaplama sonrası alt malzemele satırlarının silinebilmesi sağlanmıştır.

 

34. Fişlere Bağlantı Haritası Eklenmeli ve Fişe Ait Bağlantılar Listelenmesi.


Fişlerin F9 menüsüne "Fiş Bağlantı Haritası" seçeneği eklenerek,fişin önceki ve sonraki bağlantılarının haritada gösterilip, incele modunda açılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video

 

35. ERP ürün grubuna ait ürünlerin içerisinde yer alan raporlar Json formatında kaydedilebilmeli.


ERP ürün grubuna ait ürünlerin içerisinde yer alan raporların servis aracılığıyla web de yayınlanması için json formatında kaydedilmesi sağlanmıştır

 

36. Sipariş Değiştir ve Kaydet İşlemlerinde Performans Geliştirmeleri Yapılmalıdır.


Sipariş penceresinin açılması, sipariş fişinin değiştir ile açılması, sipariş fişini kaydetme ve onay bilgisinin değiştirilmesi işlemlerinde performans artışı sağlanmıştır.

 

37. 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılması.


16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılmıştır

 

38. Fiyat kartı ekranına malzeme-hizmet açıklama 2 alanının getirilmesinin sağlanması.


Fiyat Kartı ekranına Malzeme-Hizmet Açıklama 2 alanının getirilmesi sağlanmıştır.

 

39. e-Fatura kapsamında "Kamu" tipli faturalarda "Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN "girişinin yapılabilmesi sağlanmalı.


Kamu faturalarında ikinci VKN girişi alanı eklenerek, kamu idarelerine kesilen faturalarda ödemeyi yapacak harcama birimi VKN girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

40. "Kamu" tipli faturalarda "Ödemeyi Yapacak VKN " bilgisinin fatura XML'ine yansıması sağlanmalı.


"Kamu" tipli faturalarda "Ödemeyi Yapacak VKN " bilgisinin fatura XML'ine yansıması sağlanmıştır.

 

41. Gelir vergisi beyannamesinde güncelleme.


Gelir vergisi beyannamesinde güncellemeler yapılmıştır.

 

42. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden MUHSGK da yapılan düzenlemeler.


4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak Muhtasar Beyannamesi 1003A da güncellemeler yapılmıştır.

 

43. Kaynak fiş üzerinden yapılan muhasebeleştirmelerde referans çakışması nedeniyle hatalı belge detayı oluşmasının önlenmesi için düzeltme sorgusu eklenmeli.


Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi ile EBOOKDETAILDOC tablosundaki kaynak fiş referansı ile muhasebe fişi referansı hatalı olan kayıtların düzeltilmesi sağlanmıştır.

 
2.71.01 Ara Sürüm Geliştirmeler

44. Nisan 2021 tarihinde KDV beyannamelerinde yapılan güncellemelerin eklenmesi


KDV beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan güncellemeler yapılmıştır.

 

45. KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler beyannamede de yapılmalı.


KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler ürün tarafında da yapılmıştır.

 

46. MUHSGK 1003A ve 1003B beyannamelerinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler beyannamede de yapılmalı.


MUHSGK 1003A ve 1003B beyannamelerinde1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler üründen açılan beyanname uygulamasına eklenmiştir.

 

47. GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemelerin beyannamede de yer alması.


GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler ürün içerisinden açılan beyanname uygulamasına eklenmiştir.

 

48. KURUMLAR beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemelerin beyanname tarafında da yapılması.


Kurumlar vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan güncellemeler yapılmıştır.