top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3 | Logo GO 3 Mart 2021 2.71 Versiyon Güncelleme Duyurusu

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.


Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.71.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.71 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Hızlı Üretim Fişlerinde Alternatif Malzeme Kullanımı Olmalı.


Malzeme kartları “Mamul Alt Malzemeleri (Üretim/TakımBoz) sekmesi satırlar bölümüne “Alternatif Malzeme Kullanımı” kolonu eklenmiş ve hızlı üretim fişi oluşturulduğunda sarf edilecek malzemeler stokta bulunmadığında alternatif malzemelerin sarf edilebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video.

 

2. Yüklenilen Kdv Listesi Filtrelerinde Proje Kodu Olmalı

Yüklenilen Kdv Listesi filtrelerine Proje Kodu seçeneği eklenmiştir.

 

3. Talep Fişi Formuna Malzeme Resmi Eklenebilmeli

Talep fişi form tasarımına malzeme resmi 1 alanının eklenebilmesi sağlanmıştır

 

4. Yüklenilen KDV Listesinde, Fatura Hareket Özel Kodu Filtresi Olmalı.


Yüklenilen KDV Listesi filtrelerine faturalar için 'Hareket Özel Kodu' seçeneği eklenmiştir.

 

5. Hızlı Üretim Fişinde Arayüz Uyarlama İle Ek Alan Açılabilmelidir.


Hızlı üretim fişlerinde arayüz uyarlama ile ek alan eklenebilmesi ve fişlerde kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 

6. Tevkifat uygulaması cari hesap bazında yapılabilmeli, tevkifat oranları cari hesap bazında tanımlanabilmeli.


Cari hesap kartı ticari bilgiler bölümüne 'Tevkifat Uygulansın' seçeneği eklenerek tevkifat uygulamasının cari hesap bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video

 

7. Yüklenilen kdv listesinde sadece satış faturalarını filtreleyip F12 ile excele aldığımızda tarih alanı metin olarak listelenmemeli.


Yüklenilen kdv listesinde sadece satış faturaları filtrelenip F12 ile excele aldığında tarih alanının doğru formatta gelmesi sağlanmıştır.

 

8. Satış faturaları dökümü raporuna intaç tarihi ve intaç kuru bilgisini raporlayacak standart alanlar eklenmeli.


Satış faturaları dökümü raporunda "İntaç Tarihi" ve "İntaç Kuru" standart alanlara eklenerek,intaç tarihi girildiğinde döviz kurları tablosunda ilgili tarih için tanımlanan döviz kurunun intaç kuru olarak getirilmesi sağlanmıştır

 

9. Malzeme Kartında Girilmiş Olan Ek Vergi Bilgileri Teklif Fişinde Listelenebilmelidir.


Emir, teklif ve sözleşme fişlerinde satırda ek vergi tanımı olan malzeme seçildiğinde, ek vergi kartında yapılan tanımlamaya göre hesaplama yapılarak ilgili alanlara yazılması sağlanmıştır

 

10. Malzeme Satın Alma ve Satış Fiyatları Pencerelerinde Arayüz Uyarlama Yapılabilmeli.


Malzeme satınalma ve satış fiyatları pencerelerinde arayüz uyarlama ile yapılabilmesi ve alan eklenebilmesi sağlanmıştır.

 

11. Yönetici Konsolu Tasarımında Geliştirme Yapılması.


Yönetici konsolu tasarımında geliştirmeler yapılmıştır

Madde ile ilgili video

 

12. Cari Hesap Kartında E-Posta Adresi Girişinde Format Kontrolünün Yapılıp Yapılmayacağı Parametreye Bağlanmalıdır.


Cari hesap kartında e-Posta adresi girişinde format kontrolünün finans parametrelerine eklenen "Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır" seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

 

13. Skonsol Ürününde Parametrik Olarak Cari Hesabın E-Posta Adresinin Formatı Kontrol Edilebilmeli.


Skonsol ürününden eklenen cari hesap kartındaki e-posta adresi format kontrolünün finans parametrelerine eklenen "Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır" seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

 

14. Çek /senet çıkış (banka teminat) bordrolarında fiş başlığında seçilen "Banka Kredi Kodu" satır bazında seçilebilmesi sağlanmalı.


Çek /senet çıkış (banka teminat) bordrolarında fiş başlığında seçilen "Banka Kredi Kodu" bilgisinin satır bazında değiştirilebilmesi sağlandı.

Madde ile ilgili video

 

15. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde güncelleme.


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Bdp'ye uygun güncellemeler yapılmıştır.

 

16. Stok seviye kontrolü parametresi malzeme bazında verilebilmeli.


Stok seviye kontrolü parametresinin malzeme bazında verilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video

 

17. E-irsaliyenin xml i oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin şeklinde parametre eklenmeli.


e-İrsaliyenin xml ini oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin <Evet,Hayır> ve e-İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları<Birleştirmesin, Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin> şeklinde parametre eklenmiştir.

 

18. Cari hesap browserinde bakiyelerin tutarları cari hesap kartındaki döviz türü göre listelensin.


Cari hesap browserına "Bakiye (İD)" kolonu eklenerek,cari hesap kartındaki döviz türüne ait olan cari hesap hareketleri toplamının gösterilmesi sağlanmıştır

 

19. CARINSTITUTIONLIST.XML içerisinde taxfree firmalarına "MR TURISTIK" ve "Planet Payment Turkey Turistik Hizmetler" firmasının eklenmesi sağlanmalı.


CARINSTITUTIONLIST.XML içerisinde taxfree firmalarına "MR TURISTIK" ve "Planet Payment Turkey Turistik Hizmetler" firmaları eklenmiştir.

 

20. Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında log ekranı gelsin ve kur farkının hangi kayıtlardan geldiği gözüksün.


Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında kur farkının hangi kayıtlardan geldiğini gösteren log ekranı açılması sağlanmıştır.

 

21. Malzeme browserında f11 yapılıp stok miktarları ile ilgili alanlar kaldırıldığında malzeme browserına girildiğinde malzeme toplam sorgularının çalışması engellenmeli.


Malzemeler penceresinde F11 seçeneğiyle stok miktarları ile ilgili kolonlar kaldırılıp malzemeler penceresine tekrar girildiğinde malzeme toplam sorgularının çalışması engellenmiştir.

 

22. Muhasebe hesapları browserında alınan ekstre (muavin) mail olarak gönderilebilmeli.


Muhasebe hesapları ekranında F9 menüye "Ekstre Gönder" ve "Toplu Ekstre Gönder" seçenekleri eklenerek,ekstrenin mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır

 

23. Silinen kayıtlar penceresinde fişi çıkartan kullanıcı bilgisi listelenmeli.


Silinen kayıtlar penceresine fişi çıkartan kullanıcı bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır

 

24. Skonsol uygulamasında faturada malzeme miktarını ve malzeme birim fiyatını değiştirme yetkisi olmayan kullanıcının ekranına işlem sırasında yetkili kullanıcı tarafından müdahele edilerek ilgili değişiklikler yapılabilmelidir.


SKonsol 3 uygulamasında sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde malzeme miktarını ve malzeme birim fiyatını değiştirme yetkisi olmayan kullanıcının ekranına işlem esnasında satış noktası yöneticisi tarafından müdahale edilerek ilgili değişikliklerin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

25. Yevmiye madde numaralama işleminde performans artışı sağlanmalı.


Yevmiye madde numaralama işleminde performans geliştirmesi yapılmıştır.

 

26. Satış siparişleri browser filtrelerine durumu iptal olanlar filtresi eklenmeli.


Sipariş browser filtrelerine iptal durumu filtresi eklenmiştir

 

27. Fason üretim emrinde malzeme temini yapıldığında girdi satırında temin şekli üretim olan malzeme varsa üretim emri oluşturulması sağlanmalı.


Fason türündeki Ürün reçete girdi satırlarına "Ürün Reçetesi Kodu", "Ürün Reçetesi Açıklaması", "Revizyon Kodu", "Revizyon Açıklaması" alanları eklenmiştir. Fason üretim emri üzerinden malzeme temini ve ardışık malzeme temini işlemlerinde bu alanlar dikkate alınarak temin işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

28. İrsaliyenin detaylar sekmesinde fatura no bilgisiyle birlikte e-Faturanın belge numarasının da ayrıca listelenmesi talep edilmektedir.


İrsaliyenin detaylar sekmesinde fatura no bilgisiyle birlikte e-Faturanın belge numarasının da listelenmesi sağlanmıştır

 

29. Kayıt revizyon takibi aktif olan firmada silinen kayıtlar ekranından faturayı silen kullanıcı bilgilerinin izleme raporunda görünmesi sağlanmalı.


Kullanıcı izleme raporunda "Firmalara Göre" liste ekrana alındığında "Kullanıcı Adı" kolonuna kullanıcı bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır

 

30. Sevkiyat adresi içerisindeki "İlgili" alanı karakter sayısı 50, "E-posta Adresi" alanı 250 karakter olmalıdır.


Sevkiyat adresi içerisindeki "İlgili" alanı karakter sayısı 50, "E-posta Adresi" alanı 250 karakter olarak güncellenmiştir.

 

31. Sistem işletmeni yönetim tabında yer alan web sayfası tasarımları seçeneğinin kaldırılması.


Sistem işletmeni yönetim sekmesinde yer alan web sayfası tasarımları seçeneği kaldırılmıştır.

 

32. Giriş ve genel arama ekranlarında Apostrof(') gibi sorun yaratabilecek karakterlerin yapıştır ile eklenmesi engellenmeli.


Firma uygulama giriş ekranlarında kullanıcı adı, şifre bölümlerinde ve araçlar-genel arama ekranında yapıştır komutu ile sorun yaratabilecek karakterlerin ( ' ) yapıştırılması engellenmiştir.

 

33. Hızlı üretim fişinde alt malzemeler hesaplandıktan sonra satır silme işlemi yapılabilmeli.


Hızlı üretim fişlerinde, kaydet işlemi yapılmadan hesaplama sonrası alt malzemele satırlarının silinebilmesi sağlanmıştır.

 

34. Fişlere Bağlantı Haritası Eklenmeli ve Fişe Ait Bağlantılar Listelenmesi.


Fişlerin F9 menüsüne "Fiş Bağlantı Haritası" seçeneği eklenerek,fişin önceki ve sonraki bağlantılarının haritada gösterilip, incele modunda açılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video

 

35. ERP ürün grubuna ait ürünlerin içerisinde yer alan raporlar Json formatında kaydedilebilmeli.


ERP ürün grubuna ait ürünlerin içerisinde yer alan raporların servis aracılığıyla web de yayınlanması için json formatında kaydedilmesi sağlanmıştır

 

36. Sipariş Değiştir ve Kaydet İşlemlerinde Performans Geliştirmeleri Yapılmalıdır.


Sipariş penceresinin açılması, sipariş fişinin değiştir ile açılması, sipariş fişini kaydetme ve onay bilgisinin değiştirilmesi işlemlerinde performans artışı sağlanmıştır.

 

37. 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılması.


16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılmıştır

 

38. Fiyat kartı ekranına malzeme-hizmet açıklama 2 alanının getirilmesinin sağlanması.


Fiyat Kartı ekranına Malzeme-Hizmet Açıklama 2 alanının getirilmesi sağlanmıştır.

 

39. e-Fatura kapsamında "Kamu" tipli faturalarda "Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN "girişinin yapılabilmesi sağlanmalı.


Kamu faturalarında ikinci VKN girişi alanı eklenerek, kamu idarelerine kesilen faturalarda ödemeyi yapacak harcama birimi VKN girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

40. "Kamu" tipli faturalarda "Ödemeyi Yapacak VKN " bilgisinin fatura XML'ine yansıması sağlanmalı.


"Kamu" tipli faturalarda "Ödemeyi Yapacak VKN " bilgisinin fatura XML'ine yansıması sağlanmıştır.

 

41. Gelir vergisi beyannamesinde güncelleme.


Gelir vergisi beyannamesinde güncellemeler yapılmıştır.

 

42. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden MUHSGK da yapılan düzenlemeler.


4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak Muhtasar Beyannamesi 1003A da güncellemeler yapılmıştır.

 

43. Kaynak fiş üzerinden yapılan muhasebeleştirmelerde referans çakışması nedeniyle hatalı belge detayı oluşmasının önlenmesi için düzeltme sorgusu eklenmeli.


Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi ile EBOOKDETAILDOC tablosundaki kaynak fiş referansı ile muhasebe fişi referansı hatalı olan kayıtların düzeltilmesi sağlanmıştır.

 
2.71.01 Ara Sürüm Geliştirmeler

44. Nisan 2021 tarihinde KDV beyannamelerinde yapılan güncellemelerin eklenmesi


KDV beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan güncellemeler yapılmıştır.

 

45. KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler beyannamede de yapılmalı.


KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler ürün tarafında da yapılmıştır.

 

46. MUHSGK 1003A ve 1003B beyannamelerinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler beyannamede de yapılmalı.


MUHSGK 1003A ve 1003B beyannamelerinde1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler üründen açılan beyanname uygulamasına eklenmiştir.

 

47. GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemelerin beyannamede de yer alması.


GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler ürün içerisinden açılan beyanname uygulamasına eklenmiştir.

 

48. KURUMLAR beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemelerin beyanname tarafında da yapılması.


Kurumlar vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan güncellemeler yapılmıştır.

 
2.71 Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1. Cloud Connect üzerinde gelen e-faturaya bağlı birden fazla e-irsaliye olduğunda; eşleştirme yapılamadı, e-faturada bulunan malzeme kayıtlı irsaliyede bulunamadı uyarısı alınmadan eşleştirme yapılabilmeli.


Cloud Connect üzerinde gelen e-faturaya bağlı birden fazla e-irsaliye olduğunda; irsaliye eşleştirmesinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

2. Sabit kıymete değer ataması yapıldığında sabit kıymet durum raporunda sabit kıymet değeri ve net defter değeri kolonlarına yansıması sağlanmalı.


Sabit kıymete değer ataması yapıldığında sabit kıymet durum raporunda sabit kıymet değeri ve net defter değeri kolonlarına atama yapılan değerin yansıması sağlanmıştır.

 

3. Perakende satış faturasındaki dip toplam ile sağ tuş iade al denildiğinde gelen dip toplam arasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmalı.


Perakende satış faturası için iade işlemlerinde aktarım detayları parametresinde hiç bir seçim yapılmadığında perakende satış faturasıyla iade faturası arasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

 

4. Wings ürünleri web browserda açılmak istenildiğinde "kullanıcı sayısı aşılmıştır" uyarısının alınması engellenmeli.


Wings ürünlerinde programdan çıkış yapılmasına rağmen hala ürünü kullanıyormuş gibi gözüken kullanıcı sebebiyle web tarafına girilmek istendiğinde "kullanıcı sayısı aşılmıştır" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

5. Ayrıntılı satış raporunda varyant bazında listeleme filtresi evet seçilerek alındığında raporlama dövizi net satış tutarı hatalı geliyor.


Ayrıntılı satış raporu varyant bazında listeleme filtresi evet seçilerek alındığında raporlama dövizi net satış tutarı alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

 

6. e-İrsaliye tipindeki konsinye çıkış irsaliyesi üzerinden iade al seçeneği ile oluşturulan konsinye çıkış iade irsaliyesinin tipi kağıt tipinde gelirken e-İrsaliye numarası alıyor.


e-İrsaliye tipindeki konsinye çıkış irsaliyesi üzerinden iade al seçeneği ile oluşturulan konsinye çıkış iade irsaliyesinin tipi kağıt irsaliye gelirken fiş numarasının da kağıt irsaliye şablonundan atanması sağlanmıştır.

 

7. Negatif stok seviye kontrolü yapılan malzeme siparişten irsaliyeye aktarıldığında uyarı alınmasının sağlanması.


Negatif stok seviye kontrolü yapılan malzeme siparişten irsaliyeye aktarılıp kaydedilirken uyarı alınması sağlanmıştır.

 

8. Satış sözleşmesi numara şablon tanımında arttırımlı seçili olduğunda sözleşme kaydedildiğinde şablonda son numaranın artması sağlanmalı.


Satış sözleşmesi numara şablon tanımında arttırımlı seçili olduğunda sözleşme kaydedildiğinde şablonda son numaranın artırımlı olarak getirilmesi sağlanmıştır

 

9. Cloud Connect kullanımı varsa gelen e-Fatura, e-İrsaliyeler için fatura,irsaliye tarihi ve firma dönemi dikkate alınmadan aktarım yapılıyor.


Cloud Connect özelliği ile belge Gönder/ Al işleminde belge tarihi ile firmanın dönem tarihlerinin kontrol edilerek gelen e-Fatura, e-İrsaliye ekranına kayıt gelmesi sağlanmıştır.

 

10. Satış faturaları dökümü raporunda ambar filtresi çalışmıyor.


Satış faturaları dökümü raporunda ambar filtresine göre raporlama yapılması sağlanmıştır.

 

11. İşyerleri arası işlem bodrosu (Müşteri çeki) girişi yapıldığında cari hesap bakiyesi çek girişinde ilgili işyeri için güncellenmeli.


İşyerleri arası işlem bordrosu (müşteri çeki/senedi) girişi işleminden sonra ilgili cari hesabın işyerine ait bakiyesinin aktarılan çek ve senet tutarına göre güncellenmesi sağlanmıştır.

 

12. Yetki ağacında satış siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan teslim tarihini değiştir yetkisi olmayan kullanıcı sipariş fişi içerisinde teslim tarihini değiştirmemesi sağlanmalı.


Yetki ağacında satış siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan teslim tarihi, satınalma siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan temin tarihi değiştir yetkisi olmayan kullanıcının sipariş fişi içerisinde teslim ve temin tarihlerini değiştirememesi sağlanmıştır.

 

13. Borç takip raporunda cari ortalama gecikmesi hatalı hesaplanıyor.


Borç takip raporunda cari ortalama gecikmesinin işlemlerin dikkate alınarak hesaplanması ve gösterilmesi sağlanmıştır.

 

14. Dağıtım emri malzeme koduna ve açıklamasına göre sıralanabilmeli.


Dağıtım emri satırlarının malzeme koduna ve açıklamasına göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.

 

15. Varyant toplamları penceresinde ctrl+f ile arama yapılırken aramayı baştan başlat alanı işaretli ise uyarı alınıyor.


Varyant toplamları penceresinde ctrl+f ile arama yapılırken aramayı baştan başlat alanı işaretli ise uyarı alınması engellenmiştir.

 

16. Dağıtım emrinde karma koli satırı mevcut ise sevk miktarı sıfırlandığında sadece karma koli satırı siliniyor, alt malzemeler silinmiyor.


Dağıtım emrinde karma koli satırı mevcut ise sevk miktarı sıfırlandığında sadece karma koli satırının ve alt malzemelerin silinmesi sağlanmıştır.

 

17. Satınalma sözleşme üzerinde f9 menüden bağlı faturalar seçildiğinde "Subquery Returned More Than 1 Value..." mesajı alınmamalı.


Satınalma sözleşmesi üzerinde f9 menüden bağlı faturalar seçildiğinde görüntüleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

18. Satış faturası birim fiyat hücresindeki üç noktada yer alan Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneğinin değer getirmesi sağlanmalı.


Satış faturası birim fiyat hücresindeki üç noktada yer alan Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneğinin değer getirmesi sağlanmıştır.

 

19. Alacaklar ve Borçlar widget'ında hatalı görüntülenen toplamların düzeltilmesi.


Alacaklar ve Borçlar widget'ında toplam değerlerin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

20. Toplama listesi raporunda stok yeri ve stok miktarı alanları hatalı veri getirmemeli.


Toplama listesi raporunda stok yeri ve stok miktarı alanlarının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

 

21. Devirde İngilizce arayüzünde Devir yazısının gelmesi sağlanmalı.


Devirde İngilizce ara yüzünde İngilizce devir yazısının gelmesi sağlanmıştır.

 

22. Toplu mükellef kontrol işleminde firma bilgisinin tutulduğu L_CAPIFIRM tablosunda EARCENTDEFADDR kolonu eklenmeye çalışıldığında "Incorrect syntax near " hatasının alınmasının engellenmesi.


Toplu mükellef kontrol işleminde L_CAPIFIRM tablosuna EARCENTDEFADDR kolonu eklenmeye çalışıldığında "Incorrect syntax near " hatasının alınmaması sağlanmıştır.


 

23. Filtrelerde bordro detayı"evet" seçilip cari hesap ekstresi alındığında durumu portföyde olan senetlerin de durum bilgisi listelenmeli.


Filtrelerde bordro detayı "evet" seçilip cari hesap ekstresi alındığında durumu portföyde olan senetlerin durum bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

24. Kağıt irsaliye kopyalandığında yeni oluşan irsaliyenin EINVOICEDET tablosundaki ESTATUS değeri faturalamada sorun yaşanmaması için kaynak irsaliye ile aynı olmamalı.


Kağıt irsaliye kopyalanıp, yeni oluşan irsaliyenin check edilerek faturalandığında oluşan e-Fatura statüsünün kopyalanan irsaliye ile aynı olmaması sağlanmıştır.

 

25. Firma bilgilerinde yer alan Cloud connect kullanıcısı kontrolünün entegratör bilgilerinde tanımlanan adres üzerinden yapılmasının sağlanması.


Firma bilgilerinde yer alan Cloud connect kullanıcısı kontrolünün entegratör bilgilerinde tanımlanan adres üzerinden yapılması sağlanmıştır.

 

26. Personel ödemeleri muhasebeleştirilirken ek ödemeleri getiren P401-499 kod aralığının da değer getirmesi sağlanmalı.


Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde ek ödemeler 100 adetten fazla tanımlanabilmesi için P2601-P2799 (Brüt) ve P2301-P2499 (Net) formül aralıklarına tanımlanacak şekilde düzenlenmiştir.Daha önceki tanımlamayı ifade eden ilk 100 tanımın formülü olan P401-499 kod aralığının da değer getirmesi sağlanmıştır.

 

27. e-Defter parçaları oluşturulurken 999 parçadan fazla oluşturulabilmeli.


e-Defter uygulaması kapsamında , Yevmiye ve Büyük Defter dosya parça sayısının 999 'dan büyük oluşturulabilmesi ve imzalanabilmesi sağlanmıştır.

 

28. Cari hesap f9 menüdeki taksit hareketlerinden ödeme yapıldığında oluşan banka ya da kasa fişi otomatik basılmıyor.


Cari hesap f9 menüdeki taksit hareketlerinden ödeme yapıldığında oluşan banka ya da kasa fişinin otomatik olarak basılabilmesi sağlanmıştır.

 

29. Gib'e başarılı bir şekilde gönderilmiş e-irsaliye faturalaştırıldıktan sonra faturaya değiştir ile girilip hizmet satırı eklenemiyor.


Gib'e başarılı bir şekilde gönderilmiş e-irsaliye faturalandırıldıktan sonra faturaya değiştir ile girilip hizmet satırı eklenmesi sağlanmıştır.

 

30. Toplu mükellef kontrolünde daha önce mükellef kontrolü yapılıp güncellenen cari hesaplar tekrar ekrana gelmemeli.


Toplu e-Fatura mükellef kontrolünde daha önce kontrolü yapılıp güncellenen cari hesapların tekrar e-Fatura mükellef kontrol ekranına gelmemesi sağlandı.

 

31. Azure da paas altyapısıyla Wings kullanımında programa girişte "Invalid object name sys.master_files" mesajı alınmamalı.


Azure da paas altyapısıyla Tiger Wings kullanımında programa girişte (web,masaüstü) ve lisans yenileme yapılırken uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır

 

32. İrsaliye yerine geçer işaretli olan cari hesap kartına ait satınalma faturası üzerinde F9 - iade et yapıldığında e-fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer işaretli gelmeli.


Cari hesap kartı e-devlet sekmesinde irsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cari hesaba ait satınalma faturası üzerinde f9 menüden iade et işlemi yapıldığında fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmesi sağlanmıştır.

 

33. Fiziksel maliyet yönteminde ambar transferi maliyetinin envanter raporuna yansımasının sağlanması.


Fiziksel maliyet yöntemi kullanılan firmalarda, millileştirme ile alınan ve ambar transfer fişi ile farklı bir ambara sevk edilen seri/lot takipli malzemelere, dağıtım fişi ile eklenen maliyetlerin envanter raporuna yansıması sağlanmıştır.

 

34. Ambar parametreleri penceresinde ambarlara ait öndeğer stok yeri seçimi yapılırken tüm ambarlarda 0 numaralı ambara ait stok yeri gelmemeli.


Ambar parametreleri penceresinde ambarlara ait ön değer stok yeri seçimi yapılırken tüm ambarlarda 0 numaralı ambara ait stok yeri geliyordu, düzeltildi.

 

35. Satınalma fiyat farkı faturası girerken hizmet hareketi seçildiğinde " Dönem kapatma yapılmış hareketler seçilemez " uyarısı alınmamalı.


Satınalma fiyat farkı faturasına hizmet hareketi seçildiğinde " Dönem kapatma yapılmış hareketler seçilemez " uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

36. Gelen-Gönderilen havale/eft fişi kayıt edildiğinde, fişte girilen proje kodu bilgisi banka muhasebe kodları penceresine yansımalı.


Gelen-Gönderilen havale/eft fişi kayıt edildiğinde, fişte girilen proje kodu bilgisinin banka muhasebe kodlarına yansıması sağlanmıştır.

 

37. Cari hesap kartında irsaliye yerine geçer işaretliyken e-irsaliye oluşturup üzerinden faturala işlemi yapıldığında "e-irsaliye yerine geçer " seçeneğinin işaretli gelmemesi sağlanmalı.


Cari hesap kartında irsaliye yerine geçer kutucuğu işaretliyken e-irsaliye oluşturup irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında e-fatura bilgileri ekranında irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmemesi sağlandı.

 

38. İşlem dövizli banka virman fişinde tarih değiştirildiğinde masraf tutarı güncellenmeli.


İşlem dövizli banka virman fişinde tarih değiştirildiğinde masraf tutarının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

39. Program her çalıştırıldığında program kataloğu altında yer alan LOG adlı klasöre boş bir txt log dosyası oluşturuluyor, bu log dosyalarının oluşmaması sağlanmalıdır.


Program her çalıştığında ürün kataloğu altında yer alan LOG klasörüne bir txt log dosyası oluşturuluyordu, oluşmaması sağlanmıştır.

 

40. Verilen serbest meslek makbuzu işlem dövizli girilerek muhasebeleştirildiğinde ilgili mahsup fişinde işlem tutarında farklılık oluşmamalı.


İşlem dövizli girilen verilen serbest meslek makbuzu muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki işlem tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

41. Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV), Matrah - Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler penceresinde İşlem türü tevkifat oranına göre vergi hesaplanmalı.


Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV),Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV) 2 de tevkifat uygulanan işlemler penceresinde işlem türüne bağlı tevkifat oranına göre verginin hesaplanması sağlanmıştır

 

42. KDV beyannamesi indirimler tabında 101- Önceki dönemden devreden indirilecek KDV türü için açılış dışında ocak ayında devreden kdv bakiyesi varsa şubat ayı için dikkate alınmalı.


KDV beyannamesi indirimler tabında 101- Önceki dönemden devreden indirilecek KDV türü için açılış dışında ocak ayında devreden kdv bakiyesinin sonraki ay için dikkate alınması sağlanmıştır.

 
2.71.01 Ara Sürüm İyileştirmeler

43. Rezerve edilmiş siparişler sevk edilirken negatif seviye kontrolü yapılan malzemelerde stok kontrollüne bağlı olarak irsaliye veya fatura kaydının engellenmemesi.


Rezerve edilmiş siparişler sevk edilirken ,negatif seviye kontrolüne bağlı olarak irsaliye ve faturanında stok kontrolüne takılmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

44. Oracle data kullanımında 1.000 den fazla hesap ile yansıtma 1 işlemi gerçekleştirilmek istendiğinde " error occurred:1795 ORA-01795 bir listedeki ifadelerin maksimum sayısı 1000 dir " uyarısının alınmasının engellenmesi.


Oracle veri tabanı kullanılan firmalarda yansıtma işleminde kullanılacak 1.000 den fazla muhasebe hesabı olduğunda yansıtma 1 işleminin uyarı alınmadan yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

45. Faturalardaki tevkifat oranları KDV beyannamesi kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmına yansımalı.

Fatura girilen tevkifat oranlarının KDV beyannamesi kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemler kısmında listelenmesi sağlanmıştır.

 

46. Oracle databasede muhasebe hesapları arası aktarımda tarih filtresi verildiğinde "ORA-00933: SQL komutu tam doğru olarak sona ermedi" mesajının alınmaması sağlanmalı.


Oracle databasede muhasebe hesapları arası aktarım işleminin tarih filtresi verilerek çalıştırılabilmesi sağlanmıştır.

 

Comments


bottom of page