Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger | Logo GO Çözümleri Versiyon Güncelleme Duyurusu 2.66 - Temmuz 2020

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.


Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.66.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.66 Sürümde Yer Alan Yenilikler

1. Firma Lisans Anahtarında Sadece e-İrsaliye Kullanıcısı Olduğunda Düzenlenen e-İrsaliyenin Gönderilmesinin Sağlanması


Firma lisans anahtarında sadece e-İrsaliye kullanıcısı olduğunda düzenlenen e-İrsaliyenin gönderilmesi sağlanmıştır.


 

2. Muhasebeleştirme İşlemi İçin Zamanlanmış Görevlerde Verilen Parametreler İçin Tarih Aralığını Daha Kapsamlı Verilebilecek Şeklide Seçenek Eklenmesi


Ticari sistem bölümünde bulunan işlem ve ekranlardaki "Tarih" filtresi seçeneğinde, 'Belirtilen Tarih' seçim ekranında "Gün Önce/ Gün Sonra" seçeneği eklenmiştir.


 

3. e-Fatura Connect Tarafında Paketlendi Statüsünde İken e-İrsaliye Bilgilerindeki Sevk Tarihi, Zamanı ve Sürücü Bilgilerinin Değiştirilmesinin Sağlanması


e-Fatura Connect tarafında paketlendi statüsünde iken e-İrsaliye bilgilerindeki sevk tarihi, zamanı ve sürücü bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.


 

4. Muhtasar Beyanname SGK Bildirimleri Sekmesindeki Eksik Çalışma Nedenleri Listesine 25, 26, 27, 28 ve 29. Nedenlerin Eklenmesi


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (1003A ve 1003B) SGK bildirimleri sekmesinde bulunan "Eksik Gün Nedenleri" listesine 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı nedenler eklenmiştir.


 

5. Start 3 Ürününde Serbest Meslek Makbuzlarında Tevkifat Uygulanabilmesinin Sağlanması


Start 3 ürününde Serbest Meslek Makbuzlarında, "Tevkifat Uygulanacak" onay kutucuğu eklenerek tevkifat oranına göre KDV hesaplanması ve tevkifat uygulanabilmesi sağlanmıştır.


 

6. 30/01/2015 Tarih 67854564-1741-51 Sayılı Özelgeye İstinaden, Form BA-BS Veri Al Filtrelerinde "Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin" Parametresinin Öndeğer "Evet" Olarak Gelmesi


Form BA-BS veri al filtrelerinde "Bedelsiz faturalar belge sayısını etkilesin" parametresinin öndeğer "evet" olarak gelmesi sağlanmıştır.


 

7. e-İrsaliye Tiger XML Alanlarına SHIPLOC_DEF ve TOTAL_NET_STR Taginin Eklenmesi


e-İrsaliye XML şablonuna SHIPLOC_DEF, TOTAL_NET_STR, TR_NET_STR alanları

eklenmiştir;


 

8. Muhasebe Fişleri Toplu Basımında Alınan Uyarının Kaldırılması


Muhasebe fişleri toplu basım işleminde performans iyileştirilmesi sağlanmıştır.


 

9. Fatura İçerisindeki Satırları Sabit Kıymetle İlişkilendir İşleminde İlk Satıra Verilen Kayıt Numarasının Sonraki Satırlara da Aynı Kayıt Numarasıyla Gelmesinin Düzeltilmesi


Fatura içerisinde birden fazla sabit kıymet satırı olduğunda her satır için ayrı ayrı sabit kıymet ilişkilendirme işlemi yapıldığında ve fatura kaydedildiğinde uyarı verilmeden tüm sabit kıymet kayıtlarının şablona göre numaralandırılarak kaydedilmesi sağlanmıştır.


 

10. Start 3 Ürününde Cari Hesap Liste Ekranındaki RD Bakiye Kolonunun Kaldırılması


Start 3 ürününde cari hesap liste ekranındaki RD bakiye kolonu çıkarılmıştır.


 

11. TFRS (UFRS) 16 Kiralamalar Standardına Uyum İçin Tiger ERP Ürün Tarafında Yapılması Gereken Geliştirmeler


TFRS (UFRS) 16 Kiralamalar Standardına Uyum geliştirmeleri kapsamında Kiralama İşlemlerinin standarda uygun yapılması ve takip edilebilmesi sağlanmıştır.


 

12. Banka Fişlerinde Hareket Özel Kodu Girilen Fişler Muhasebeleştirildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Satıra İlgili Özel Kod Değerinin Yansımasının Sağlanması


Banka fişlerinde, hareket özel kodu girilen fişler muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişinin satırına ilgili özel kod değerinin yansıması sağlanmıştır.


 

13. Banka Kredi Ekranı Arayüz ve İçerik Geliştirmeleri

Banka kredileri ekranında hesaplama ve arayüz değişiklikleri yapılmıştır.


2.66 sürümü öncesi eklenen İşletme ve Yatırım kredileri değiştir ile açılarak kredi tanımlama ekranında yeniden seçim ve/veya veri girişi yapıldığında tutarlar yeniden hesaplanmaktadır. Bu kredi türlerinde değişiklik yapılması gerekiyor ise, Hesap türü Spot ve Dönem sonu anapara + faiz ödemesi onay kutucuğu işaretlenerek değişiklik yapılmalıdır.


 

14. Fatura Bağlantısı Olan İrsaliye Parçalandıktan Sonra Oluşan İrsaliyelerin Çıkarılabilmesinin Sağlanması


Fatura bağlantısı olan bir irsaliyenin parçalanması sonucu oluşan irsaliyelerin çıkarılabilmesi sağlanmıştır.


 

15. Ürün Reçetesi Üzerinden Ulaşılan "Operasyon Listesi" Ekranına "Rota Açıklaması" Alanı Eklenmesi


Ürün reçeteleri üzerinden F9 satış menü seçeneklerinde yer alan operasyon listesi ekranına "Rota Açıklaması" alanı eklenmiştir.


 

16. Toplu Basım Filtreleri Arasında İptal Durumu Filtresinin de Olması


İrsaliye, Fatura, İthalat-İhracat Operasyon fişleri, İhraç Kayıtlı Satış-Satınalma Faturaları ekranları toplu basım filtre seçeneklerine "İptal Durumu=İptal Edilmiş/İptal Edilmemiş" filtresi eklenmiştir.


 

17. Millileştirme Fişi Liste Ekranında İthalat Operasyon Fişinde Yer Alan Çıkış Ülke Kodu Bilgisinin Listelenmesi


Millileştirme fişleri ekranına ithalat operasyon fişlerinde tanımlanan "Çıkış Ülke Kodu" alanı eklenmiştir.


 

18. Yevmiye Defteri Rapor Tasarımında Bulunan Fiş Açıklaması Alanının Tablo ve Excel Olarak da Raporlanabilmesinin Sağlanması


Yevmiye defteri rapor tasarımında bulunan fiş açıklaması alanının, yevmiye defteri tablo ve Excel formatında alındığında da raporlanabilmesi sağlanmıştır.


 

19. Cari Hesap Liste Ekranında Muhasebe Hesap Kodunun Kolon Olarak Yer Alması Talebi


Cari Hesap liste ekranına 'Muhasebe Hesap Kodu' kolonu eklenmiştir.


 

20. Cari Kartta e-Fatura Kullanıcıları İçin Senaryo Tipinin Öndeğer Gelmesinin Parametrik Olması


Finans parametrelerine "Cari Hesap e-Fatura Senaryo" tipi parametresi eklenmiştir. Yeni ve kopyalama işlemi ile cari hesap kartı eklemesi yapılırken öndeğer olarak seçilen tipin gelmesi sağlanmıştır.


 

21. e-Mutabakat Arayüzlerinin diyalogo.dll Üzerinden Ürün Tarafına Alınması ve Geliştirilmesi Talebi


Ticari sistem ürününde Cari hesap kartı üzerinden ve işlemler menüsü ile Mektup, Ekstre, BA/BS Mutabakatları ve İhtarnamelerin e-Logo Mutabakat Portalı'na gönderilebilmesi sağlanmıştır.


 

22. GO 3 Ürününde Malzeme Kartı İçin Kullanım Yeri Parametresi Eklenmesi Talebi


GO 3 ürününde malzeme kartına 'Kullanım Yeri' alanları ve stok parametrelerine 'Kullanım yeri' seçeneği eklenmiştir.


 

23. Çek Senet Kartları İçerisine Açıklama Alanı Eklenmesi


Finans/Ana Kayıtlar/Çek-Senet penceresi üzerinden "devir" seçeneğiyle kaydedilen "Kendi Çekimiz, Müşteri Çeki, Kendi Senedimiz, Müşteri Senetleri" kartlarının içerisine "detaylı bilgi" giriş butonu eklenmiştir.


 

24. "Toplu Kayıt Çıkar" İşlemi ile Grup Şirketi Kayıtları Çıkarılmak İstendiğinde Gelen Uyarı Ekranına "Bir Daha Sorma" Seçeneği Eklenmesi


Toplu kayıt çıkar işlemi ile Cari Grup şirketleri çıkarılmak istenildiğinde gelen uyarı mesajına "Bu mesajı bir daha gösterme" seçeneği eklenmiş ve seçenek işaretlenerek kaydet veya vazgeç yapıldığında uyarı mesajının bir daha gösterilmemesi sağlanmıştır.


 

25. Üretim Emri Gerçekleşen Miktar Girişi Penceresinde Sarf Fişler Sekmesinde Satırdaki Ambar İçin Stok Miktarlarının F9 Menüde Görülebilmesi Talebi


Üretim emri üzerinden ulaşılan gerçekleşen miktar girişi ekranı sarf fişleri ve üretimden giriş fişleri sekmelerinde yer alan malzemelerin üzerinde F9 sağ tuş menü seçeneklerine "Ambar Toplamları" seçeneği eklenmiş ve ilgili satır için stok durumunun görüntülenebilmesi sağlanmıştır.


 

26. GO 3 Ürününde Satınalma/Satış Faturaları Muhasebeleştirilirken Fiş Özel Kodunun Muhasebe Fişinin Açıklamasına Gelmesinin Sağlanması


GO 3 Ürününde Satınalma/Satış Faturaları muhasebeleştirilirken Fiş Özel Kodu'nun muhasebe fişinin satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.


 

27. Cari Hesap Ekstresinde Detay Satırlarında İhracat Operasyon Fişleri İçin Navlun Ve Sigorta Bedelleri Listelenebilmesi Talebi


Cari Hesap Ekstresinde detay satırlarında İhracat Operasyon Fişleri için Navlun ve Sigorta Bedellerinin listelenmesi sağlanmıştır.


 

28. Varyantlı Malzemeye Ait Varyant Kartı Kopyalandığında Yeni Varyant Kartına Özel Kodların da Gelmesi Talebi


Varyantlı malzemelere ait varyant kartı kopyalandığında, içerisinde tanımlı olan özel kod 1, 2, 3, 4 ve 5 alanlarının da kopyalanması sağlanmıştır.


 

29. Satışlar Tablosunun Borç/Alacak Toplamlarında Olduğu Gibi Cari Bazında Alınabilmesi Talebi


Cari hesapların aylık bazda toplam satış net tutarlarının raporlanabilmesi için "Cari Hesaplar Bazında Satış Dağılımı" raporu programa eklenmiştir.


 

30. Teminat Bordrolarının Bitiş Tarihine Göre Sipariş/İrsaliye/Fatura İşlemlerinin Durdurulabilmesinin Sağlanması


Teminat risk takibi kapsamında, teminat risk takibi yapılan fişlerde ilgili cari hesapta teminat riski aşıldığında kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili ise, finans parametrelerine yeni eklenen "Teminatın Bitiş Tarihi Dolduğunda Fişlerde" parametresine bakılarak fiş tarihinde cariye ait süresi dolmuş ve işlem yapılmamış bir teminat mektubu var ise uyarı verilmesi veya işlemin durdurulması sağlanmıştır.


 

31. İade Maliyeti Girilmesi Zorunluluğunun Fiş Türü Bazında Yapılması


Satış Dağıtım ve Satınalma parametrelerine "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler=1-İrsaliye, 2-Fatura" parametresi eklenmiştir.


 

32. Ambalaj Kodları Açıklama Bilgisinin Programda Güncellenmesi Talebi


Ambalaj Kodları açıklama bilgileri güncellenmiştir.


 

33. Start 3 Ürününe e-Fatura ,e-Arşiv XML Satır Birleştirme Parametrelerinin Eklenmesi Talebi


Start 3 Ürününe ; - e-Faturanın XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin="Evet/Hayır", - e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları="Birleştirmesin/Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin", - e-Arşiv/e-Arşiv (İnternet) Faturasının XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin="Evet/Hayır", - e-Arşiv/e-Arşiv (İnternet) Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları="Birleştirmesin/Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin" parametreleri eklenmiştir.


 

34. Teklif Modülü Olmayan Setlerde Cari Hesap Kartı Üzerinde F9 Menüde Teklif Seçeneklerinin Gelmesinin Engellenmesi


Teklif Modülü olmayan setlerde Cari Hesap Kartı üzerinde F9 menüde teklif seçeneklerinin gelmemesi sağlanmıştır.


 

35. Start 3 Ürününde Liste Ekranları F7 Ön İzleme ile Fişin Satırlarının Görülebilmesinin Sağlanması