top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger | Logo GO Çözümleri Versiyon Güncelleme Duyurusu 2.66 - Temmuz 2020

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.


Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.66.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.66 Sürümde Yer Alan Yenilikler

1. Firma Lisans Anahtarında Sadece e-İrsaliye Kullanıcısı Olduğunda Düzenlenen e-İrsaliyenin Gönderilmesinin Sağlanması


Firma lisans anahtarında sadece e-İrsaliye kullanıcısı olduğunda düzenlenen e-İrsaliyenin gönderilmesi sağlanmıştır.


 

2. Muhasebeleştirme İşlemi İçin Zamanlanmış Görevlerde Verilen Parametreler İçin Tarih Aralığını Daha Kapsamlı Verilebilecek Şeklide Seçenek Eklenmesi


Ticari sistem bölümünde bulunan işlem ve ekranlardaki "Tarih" filtresi seçeneğinde, 'Belirtilen Tarih' seçim ekranında "Gün Önce/ Gün Sonra" seçeneği eklenmiştir.


 

3. e-Fatura Connect Tarafında Paketlendi Statüsünde İken e-İrsaliye Bilgilerindeki Sevk Tarihi, Zamanı ve Sürücü Bilgilerinin Değiştirilmesinin Sağlanması


e-Fatura Connect tarafında paketlendi statüsünde iken e-İrsaliye bilgilerindeki sevk tarihi, zamanı ve sürücü bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.


 

4. Muhtasar Beyanname SGK Bildirimleri Sekmesindeki Eksik Çalışma Nedenleri Listesine 25, 26, 27, 28 ve 29. Nedenlerin Eklenmesi


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde (1003A ve 1003B) SGK bildirimleri sekmesinde bulunan "Eksik Gün Nedenleri" listesine 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı nedenler eklenmiştir.


 

5. Start 3 Ürününde Serbest Meslek Makbuzlarında Tevkifat Uygulanabilmesinin Sağlanması


Start 3 ürününde Serbest Meslek Makbuzlarında, "Tevkifat Uygulanacak" onay kutucuğu eklenerek tevkifat oranına göre KDV hesaplanması ve tevkifat uygulanabilmesi sağlanmıştır.


 

6. 30/01/2015 Tarih 67854564-1741-51 Sayılı Özelgeye İstinaden, Form BA-BS Veri Al Filtrelerinde "Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin" Parametresinin Öndeğer "Evet" Olarak Gelmesi


Form BA-BS veri al filtrelerinde "Bedelsiz faturalar belge sayısını etkilesin" parametresinin öndeğer "evet" olarak gelmesi sağlanmıştır.


 

7. e-İrsaliye Tiger XML Alanlarına SHIPLOC_DEF ve TOTAL_NET_STR Taginin Eklenmesi


e-İrsaliye XML şablonuna SHIPLOC_DEF, TOTAL_NET_STR, TR_NET_STR alanları

eklenmiştir;


 

8. Muhasebe Fişleri Toplu Basımında Alınan Uyarının Kaldırılması


Muhasebe fişleri toplu basım işleminde performans iyileştirilmesi sağlanmıştır.


 

9. Fatura İçerisindeki Satırları Sabit Kıymetle İlişkilendir İşleminde İlk Satıra Verilen Kayıt Numarasının Sonraki Satırlara da Aynı Kayıt Numarasıyla Gelmesinin Düzeltilmesi


Fatura içerisinde birden fazla sabit kıymet satırı olduğunda her satır için ayrı ayrı sabit kıymet ilişkilendirme işlemi yapıldığında ve fatura kaydedildiğinde uyarı verilmeden tüm sabit kıymet kayıtlarının şablona göre numaralandırılarak kaydedilmesi sağlanmıştır.


 

10. Start 3 Ürününde Cari Hesap Liste Ekranındaki RD Bakiye Kolonunun Kaldırılması


Start 3 ürününde cari hesap liste ekranındaki RD bakiye kolonu çıkarılmıştır.


 

11. TFRS (UFRS) 16 Kiralamalar Standardına Uyum İçin Tiger ERP Ürün Tarafında Yapılması Gereken Geliştirmeler


TFRS (UFRS) 16 Kiralamalar Standardına Uyum geliştirmeleri kapsamında Kiralama İşlemlerinin standarda uygun yapılması ve takip edilebilmesi sağlanmıştır.


 

12. Banka Fişlerinde Hareket Özel Kodu Girilen Fişler Muhasebeleştirildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Satıra İlgili Özel Kod Değerinin Yansımasının Sağlanması


Banka fişlerinde, hareket özel kodu girilen fişler muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişinin satırına ilgili özel kod değerinin yansıması sağlanmıştır.


 

13. Banka Kredi Ekranı Arayüz ve İçerik Geliştirmeleri

Banka kredileri ekranında hesaplama ve arayüz değişiklikleri yapılmıştır.


2.66 sürümü öncesi eklenen İşletme ve Yatırım kredileri değiştir ile açılarak kredi tanımlama ekranında yeniden seçim ve/veya veri girişi yapıldığında tutarlar yeniden hesaplanmaktadır. Bu kredi türlerinde değişiklik yapılması gerekiyor ise, Hesap türü Spot ve Dönem sonu anapara + faiz ödemesi onay kutucuğu işaretlenerek değişiklik yapılmalıdır.


 

14. Fatura Bağlantısı Olan İrsaliye Parçalandıktan Sonra Oluşan İrsaliyelerin Çıkarılabilmesinin Sağlanması


Fatura bağlantısı olan bir irsaliyenin parçalanması sonucu oluşan irsaliyelerin çıkarılabilmesi sağlanmıştır.


 

15. Ürün Reçetesi Üzerinden Ulaşılan "Operasyon Listesi" Ekranına "Rota Açıklaması" Alanı Eklenmesi


Ürün reçeteleri üzerinden F9 satış menü seçeneklerinde yer alan operasyon listesi ekranına "Rota Açıklaması" alanı eklenmiştir.


 

16. Toplu Basım Filtreleri Arasında İptal Durumu Filtresinin de Olması


İrsaliye, Fatura, İthalat-İhracat Operasyon fişleri, İhraç Kayıtlı Satış-Satınalma Faturaları ekranları toplu basım filtre seçeneklerine "İptal Durumu=İptal Edilmiş/İptal Edilmemiş" filtresi eklenmiştir.


 

17. Millileştirme Fişi Liste Ekranında İthalat Operasyon Fişinde Yer Alan Çıkış Ülke Kodu Bilgisinin Listelenmesi


Millileştirme fişleri ekranına ithalat operasyon fişlerinde tanımlanan "Çıkış Ülke Kodu" alanı eklenmiştir.


 

18. Yevmiye Defteri Rapor Tasarımında Bulunan Fiş Açıklaması Alanının Tablo ve Excel Olarak da Raporlanabilmesinin Sağlanması


Yevmiye defteri rapor tasarımında bulunan fiş açıklaması alanının, yevmiye defteri tablo ve Excel formatında alındığında da raporlanabilmesi sağlanmıştır.


 

19. Cari Hesap Liste Ekranında Muhasebe Hesap Kodunun Kolon Olarak Yer Alması Talebi


Cari Hesap liste ekranına 'Muhasebe Hesap Kodu' kolonu eklenmiştir.


 

20. Cari Kartta e-Fatura Kullanıcıları İçin Senaryo Tipinin Öndeğer Gelmesinin Parametrik Olması


Finans parametrelerine "Cari Hesap e-Fatura Senaryo" tipi parametresi eklenmiştir. Yeni ve kopyalama işlemi ile cari hesap kartı eklemesi yapılırken öndeğer olarak seçilen tipin gelmesi sağlanmıştır.


 

21. e-Mutabakat Arayüzlerinin diyalogo.dll Üzerinden Ürün Tarafına Alınması ve Geliştirilmesi Talebi


Ticari sistem ürününde Cari hesap kartı üzerinden ve işlemler menüsü ile Mektup, Ekstre, BA/BS Mutabakatları ve İhtarnamelerin e-Logo Mutabakat Portalı'na gönderilebilmesi sağlanmıştır.


 

22. GO 3 Ürününde Malzeme Kartı İçin Kullanım Yeri Parametresi Eklenmesi Talebi


GO 3 ürününde malzeme kartına 'Kullanım Yeri' alanları ve stok parametrelerine 'Kullanım yeri' seçeneği eklenmiştir.


 

23. Çek Senet Kartları İçerisine Açıklama Alanı Eklenmesi


Finans/Ana Kayıtlar/Çek-Senet penceresi üzerinden "devir" seçeneğiyle kaydedilen "Kendi Çekimiz, Müşteri Çeki, Kendi Senedimiz, Müşteri Senetleri" kartlarının içerisine "detaylı bilgi" giriş butonu eklenmiştir.


 

24. "Toplu Kayıt Çıkar" İşlemi ile Grup Şirketi Kayıtları Çıkarılmak İstendiğinde Gelen Uyarı Ekranına "Bir Daha Sorma" Seçeneği Eklenmesi


Toplu kayıt çıkar işlemi ile Cari Grup şirketleri çıkarılmak istenildiğinde gelen uyarı mesajına "Bu mesajı bir daha gösterme" seçeneği eklenmiş ve seçenek işaretlenerek kaydet veya vazgeç yapıldığında uyarı mesajının bir daha gösterilmemesi sağlanmıştır.


 

25. Üretim Emri Gerçekleşen Miktar Girişi Penceresinde Sarf Fişler Sekmesinde Satırdaki Ambar İçin Stok Miktarlarının F9 Menüde Görülebilmesi Talebi


Üretim emri üzerinden ulaşılan gerçekleşen miktar girişi ekranı sarf fişleri ve üretimden giriş fişleri sekmelerinde yer alan malzemelerin üzerinde F9 sağ tuş menü seçeneklerine "Ambar Toplamları" seçeneği eklenmiş ve ilgili satır için stok durumunun görüntülenebilmesi sağlanmıştır.


 

26. GO 3 Ürününde Satınalma/Satış Faturaları Muhasebeleştirilirken Fiş Özel Kodunun Muhasebe Fişinin Açıklamasına Gelmesinin Sağlanması


GO 3 Ürününde Satınalma/Satış Faturaları muhasebeleştirilirken Fiş Özel Kodu'nun muhasebe fişinin satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.


 

27. Cari Hesap Ekstresinde Detay Satırlarında İhracat Operasyon Fişleri İçin Navlun Ve Sigorta Bedelleri Listelenebilmesi Talebi


Cari Hesap Ekstresinde detay satırlarında İhracat Operasyon Fişleri için Navlun ve Sigorta Bedellerinin listelenmesi sağlanmıştır.


 

28. Varyantlı Malzemeye Ait Varyant Kartı Kopyalandığında Yeni Varyant Kartına Özel Kodların da Gelmesi Talebi


Varyantlı malzemelere ait varyant kartı kopyalandığında, içerisinde tanımlı olan özel kod 1, 2, 3, 4 ve 5 alanlarının da kopyalanması sağlanmıştır.


 

29. Satışlar Tablosunun Borç/Alacak Toplamlarında Olduğu Gibi Cari Bazında Alınabilmesi Talebi


Cari hesapların aylık bazda toplam satış net tutarlarının raporlanabilmesi için "Cari Hesaplar Bazında Satış Dağılımı" raporu programa eklenmiştir.


 

30. Teminat Bordrolarının Bitiş Tarihine Göre Sipariş/İrsaliye/Fatura İşlemlerinin Durdurulabilmesinin Sağlanması


Teminat risk takibi kapsamında, teminat risk takibi yapılan fişlerde ilgili cari hesapta teminat riski aşıldığında kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili ise, finans parametrelerine yeni eklenen "Teminatın Bitiş Tarihi Dolduğunda Fişlerde" parametresine bakılarak fiş tarihinde cariye ait süresi dolmuş ve işlem yapılmamış bir teminat mektubu var ise uyarı verilmesi veya işlemin durdurulması sağlanmıştır.


 

31. İade Maliyeti Girilmesi Zorunluluğunun Fiş Türü Bazında Yapılması


Satış Dağıtım ve Satınalma parametrelerine "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler=1-İrsaliye, 2-Fatura" parametresi eklenmiştir.


 

32. Ambalaj Kodları Açıklama Bilgisinin Programda Güncellenmesi Talebi


Ambalaj Kodları açıklama bilgileri güncellenmiştir.


 

33. Start 3 Ürününe e-Fatura ,e-Arşiv XML Satır Birleştirme Parametrelerinin Eklenmesi Talebi


Start 3 Ürününe ; - e-Faturanın XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin="Evet/Hayır", - e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları="Birleştirmesin/Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin", - e-Arşiv/e-Arşiv (İnternet) Faturasının XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin="Evet/Hayır", - e-Arşiv/e-Arşiv (İnternet) Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları="Birleştirmesin/Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin" parametreleri eklenmiştir.


 

34. Teklif Modülü Olmayan Setlerde Cari Hesap Kartı Üzerinde F9 Menüde Teklif Seçeneklerinin Gelmesinin Engellenmesi


Teklif Modülü olmayan setlerde Cari Hesap Kartı üzerinde F9 menüde teklif seçeneklerinin gelmemesi sağlanmıştır.


 

35. Start 3 Ürününde Liste Ekranları F7 Ön İzleme ile Fişin Satırlarının Görülebilmesinin Sağlanması


Start 3 ürününde stok, sipariş, fatura ve cari hesap fişleri pencerelerinde F7 ön izleme tuşu ile fiş satırlarının görüntülenebilmesi sağlanmıştır.


 

36. Varyantlı Malzeme Kartı Üzerinde F9 Malzeme Hareketlerinde Varyant Bilgisinin Listelenebilmesi Talebi


Malzeme kartı üzerinden F9 sağ tuş menüden ulaşılan malzeme hareketleri ekranına "Varyant Kodu" alanı eklenmiştir.


 

37. Start 3 Ürününde Yeni Cari Hesap Eklerken e-Fatura Senaryosunun Ticari Fatura Olarak Gelmesi Talebi


Start 3 ürününde yeni Cari Hesap eklerken e-Fatura senaryosunun "Ticari Fatura" olarak gelmesi sağlanmıştır.


 

38. Çek/Senet Bordrosu Yazdırıldığında Bordronun İçerisinde Çeklerin Vade Tarihine Göre Sıralanabilmesi Talebi


Finans parametrelerine öndeğeri Giriş Sırası olmak üzere "Çek/Senet Bordrosu Yazdırma Fiş Satır Sıralaması=Giriş Sırası, Portföy, Vade, Seri No" parametresi eklenmiştir.


 

39. Cari Hesap Hareketlerinin Kullanılan Özel Kod Renk Tanımına Göre Listelenmesinin Sağlanması


Cari Hesap Hareketleri penceresinde ilgili cari hesap hareketlerinin kullanılan Özel Kod renk tanımına göre listelenmesi sağlanmıştır.


 

40. Satınalma İrsaliyesinde Seri/Lot ve Stok Yeri Penceresine Excel'den Kopyalama Yapıldığında Her Satırda Alınan "Lot/seri numarası açıklaması değiştirilecektir" Mesajının Kaldırılması


Satınalma irsaliye ve faturaları Seri/Lot ve Stok Yeri penceresine kopyala/yapıştır ile seri/lot numara ve açıklamaları kopyalanmak istendiğinde her satır için ayrı ayrı gelen uyarı mesajının bir daha alınmaması için uyarıya "Bu mesajı bir daha gösterme" seçeneği eklenmiştir.


 

41. Eski Tarihli Girilen Muhasebe Fişi Kopyalandığında Düzenleme Tarihinin Güncellenerek Otomatik Günün Tarihi Gelmesinin Sağlanması


Eski tarihli girilen muhasebe fişi kopyalandığında düzenleme tarihinin otomatik günün tarihi gelmesi sağlanmıştır.


 

42. Satınalma İrsaliyesi Kopyalandığında Kalite Kontrol Sonucunun Yeni İrsaliyeye Aktarılmasının Parametreye Bağlanması


Kalite kontrol parametrelerine "Fiş Kopyalandığında K.K Değerleri Kopyalanacak Fiş Türleri" parametresi eklenmiştir. Parametrede seçilen fiş türlerinde kopyalama yapıldığında Kalite kontrol değerlerinin kopyalanması seçili olmayan fiş türlerinde ise kopyalanmaması sağlanmıştır.


 

43. KDV Muafiyet Kodlarına İçerisine 335 ve 336 İstisna Kodlarının Eklenmesi Talebi


KDV muafiyet kodlarına 335 numaralı "Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri" ve 336 numaralı "UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler" muafiyet kodları eklenmiştir.


 

44. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Parametresi Evet Olduğunda Fatura İptal Edildiğinde " Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edilecektir " Uyarısı Gelmesinin Sağlanması


Satış&Dağıtım ve Satın Alma Parametreleri altında bulunan "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Parametresi "Evet" olarak seçili ise fatura iptal edildiğinde "Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edilecektir " uyarısının gelmesi sağlanmıştır.


 

45. Toplu SMM Mahsubu Oluştur İşlemi SMM Mahsubu Tarih Ataması Filtresine "Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak" Seçeneği Eklenmesinin Sağlanması


SMM Mahsup İşlemleri ve SMM Mahsup İşlemleri (TFRS) işlemleri filtrelerindeki SMM Mahsubu Tarihi Ataması filtresine "Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak" seçeneği eklenmiştir.


 

46. Cari Hesabın e-Fatura/e-Arşiv Bilgisinin Listeleneceği Kolon Eklenmesinin Sağlanması


Cari hesap kartları ekranı F11 seçenekleri arasında öndeğer olarak gizlenen kolonlarda olmak üzere; "e-Fatura Kullanıcısı","e-Fatura Kamu","e-Fatura Gümrük","e-İrsaliye Kullanıcısı","e-Arşiv Perakende Cari Hesap" kolonları eklenmiştir.


 

47. Varyant Tanımına 2. Resim Alanı Eklenmesi Talebi


Malzeme varyantları ekranında varyant tanımı yapılırken her bir malzeme varyant kaydı için 2 adet resim eklenmesi sağlanmıştır.


 

48. İrsaliye ve Fatura Liste Ekranı Filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu Eklenmesinin Sağlanması


İrsaliye ve Fatura liste ekranı filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu filtreleri eklenmiştir.


 

49. Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma İşlemi ile Açılan Pencerede Gerçek Stok, Rezerv Stok, Satınalma Sözleşme, Satış Sipariş ve Satınalma Sipariş Miktarı Kolonları Eklenmesi Talebi


Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma ekranına "Gerçek Stok", "Rezerv Stok", "Satınalma Sözleşme Miktarı", "Satış Sipariş Miktarı", "Satınalma Sipariş Miktarı" kolonları eklenmiştir.


 

50. Kullanım Dışı Olan Malzemenin Hızlı Üretim Fişi, Takım Boz İşlemlerinde Kullanılmasının Sistem Tarafından Engellenmesi Talebi


Hızlı üretim (Takım Boz) fişi eklenirken alt mamullerin kullanım dışı olup olmadığının kontrol edilmesi ve buna istinaden uyarı mesajının verilmesi sağlanmıştır.


 

51. Zorunlu Alanlara Banka Kredileri Özel Kod Alanı Eklenmesi Talebi


Kuruluş bilgileri altında bulunan zorunlu alan seçeneklerine Banka Kredileri için "Özel Kod", "Yetki Kodu", "Proje Kodu", "Genel Kredi Sözleşme Numarası", "E.F. Tutarı Ödemeden Düşülsün","Banka Fişi Oluşturulsun" alanları eklenmiştir.


 

52. Malzeme Yönetimi Parametrelerindeki Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar Seçeneklerinde Açıklama 3 e-Mağaza ve Malzeme Özelliklerinin de Yer Alması


Malzeme Yönetimi parametrelerindeki "Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar" parametresinin seçeneklerine "Açıklama 3", "e-Mağaza" ve "Malzeme Özellikleri" alanları da eklenmiştir.


 

53. Maliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişi F9 Filtrele (Malzemeler) ve Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler) Ekranlarına Masraf Merkezi Filtresi Eklenmesi Talebi


Maliyet Dağıtım Fişi ve Satış Provizyon Dağıtım Fişi F9 Filtrele (Malzemeler) ve Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler) ekranlarına Masraf Merkezi filtresi eklenmiştir. (Fatura fişleri satırlarındaki masraf merkezine göre filtreleme yapılır.)


 

54. Form Tasarımlarına Cari Hesap Kartındaki Cari Hesap Resminin Eklenebilmesi Talebi


Satış ve Satınalma Sipariş, İrsaliye Fatura formları için "Yaz" tasarımlarına "Cari Hesap Resmi" eklenmiştir.


 

55. Rapor Üretici Sihirbazında Uygulama Kayıtlarından Seçim Alanına Fatura Numaraları, İrsaliye Numaraları, CH Özel Kod 2, 3, 4, 5 ve Malzeme Özel Kodu 2, 3, 4, 5 Filtrelerinin Eklenmesinin Sağlanması


Rapor Üretici Sihirbazında uygulama kayıtlarından seçim alanına Satış ve Satın Alma Faturası Numaraları, Satış ve Satın Alma İrsaliye Numaraları, Satış ve Satın Alma Faturası CH Özel Kodu 2, 3,4, 5; Satış ve Satın Alma Faturası Malzeme Özel kodu 2, 3, 4, 5 filtreleri eklenmiştir.


 

56. Cari Hesap Sevkiyat Adresi Ekranında Arayüz Uyarlama Yapılabilmesinin Sağlanması


Sevkiyat Adresleri ekranında arayüz uyarlama yapılabilmesi sağlanmıştır.


 

57. GTIP Kodlarında "ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA. İLK MADDELER; GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER" Başlığı Altında Yer Alan Kodların Güncellenmesinin Sağlanması


GTIP Kodlarında "ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA. İLK MADDELER; GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER" başlığı altında yer alan kodlar güncellenmiştir. 73.21.90.00.00.11 numaralı "Ocaklar İçin Dökme Demirden Izgaralar" kodları eklenmiştir.


 

58. Özel Kod Tanımlarında Aynı Kodlu Özel Kod Tanımı Yapılmasının Engellenmesi


Özel kod tanımlama ekranında aynı özel kodun modül bazında birden fazla defa tanımlanması engellenmiştir.


 

59. Seri/Lot Bilgileri Ekranında Yer Alan Kalan Miktarı Dolu Olanlar Seçiminin Kullanıcı Bazında Saklanabilmesinin Sağlanması


İzle-Seçenekler menüsü altına "Lot/Seri Numaraları - Kalan Miktarı Dolu Olanlar" seçeneği eklenerek Lot/Seri Numaraları ekranında ilgili kutucuk seçiminin kullanıcı bazlı olarak saklanabilmesi sağlanmıştır.


 

60. Entegrasyon Sırasında Açılan Muhasebe Fişinde F9 Belge Detayı Seçeneğinin Gelmesi Talebi


Fiş ve faturaların üzerinden muhasebeleştirme işlemi sırasında açılan muhasebe fişleri sağ tuş F9 menü seçeneklerine "Belge Detayı" seçeneği eklenmiş ve işlem sırasında e-defter belge detaylarının girilebilmesi sağlanmıştır.


 

61. Konsinye Hareket Dökümü Raporunda Seri/Lot Numaralarının Listenmesi İçin Detay Filtre Eklenmesi Talebi


Konsinye Hareket Dökümü Raporu filtre seçeneklerine öndeğeri "Hayır" olmak üzere "Seri/Lot Bilgileri Listelensin=Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir.


 

62. İhracat Operasyon Fişi ile Sabit Kıymet Çıkışı Yapılmak İstendiğinde Satırlara Ambalaj Kodu, Kap Adedi, Paket/Koli No Girilmesinin Sağlanması


İhracat operasyon fişlerinde sabit kıymet türündeki satırlar içinde "Ambalaj Kodu", "Kap Adedi"," Paket/Koli No" alanlarına veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.


 

63. Fason Üretim Emrinde Cari Hesap Kodu Liste Ekranı Fason Grup Şirketi Cari Hesaplarının Listelenmesinin Sağlanması


Fason üretim emri içerisinde cari hesap ekranı filtrelerinde "Grup Şirketi Kodu" filtresi ile sadece grup şirketine bağlı alt cari hesapların listelenmesi ve seçilmesi sağlanmıştır.


 

64. Borç Takip Penceresi Kolonlarında Ödeme Planı Kodu ve Fiş Detay Açıklaması Gelmesi Talebi


Borç Takip penceresine fiş içerisindeki ödeme plan kodunu ve genel açıklamayı gösterebilmek adına "Ödemeler" ve "Açıklama" kolonları eklenmiştir.


 

65. Sipariş Fişi ve Satınalma Emri İçerisinden Talep Hareketi Aktar İşlemi Yapıldığında Gelen Liste Ekranında Talep Fişi İçerisinde Girilen Satır Açıklaması, Talep Eden ve Proje Kodunun da Gelmesi Talebi


Talep Hareketi Aktar seçeneği ile açılan Talep Hareketi Aktarma ekranında; talep fişinde girilmiş olan proje kodu, açıklama ve talep eden bilgilerinin listelenebilmesi sağlanmıştır.


 

66. Banka Kredilerinde Kalan Kredi Taksitlerinin Yeni Vade ve Faiz Oranına Göre Yeniden Yapılandırılabilmesi


Banka kredileri F9 menüsüne "Kredi Yapılandırma" seçeneği eklenerek kredilerin yeni faiz ve vade sayılarına istinaden yeniden yapılandırılabilmesi sağlanmıştır.


 

67. Banka Kredilerinde Erken ya da Geç Ödeme Takibi Yapılabilmesinin Sağlanması


Banka kredilerinde erken veya geç ödeme işlemi yapıldığında oluşan banka fişinde düzenlemeler yapılmıştır.


 

69. Akbank İnternet Kurumsal Uygulamasının App Olarak Kullanılması


Akbank İnternet Kurumsal uygulamasının app olarak kullanılması ve bankacılık işlemlerinin app üzerinden yapılması sağlanmıştır.


 
2.66 Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1. Tiger 3 Uygulamasında Kullanıcının Malzemeler Altında Değiştir/Ürün Reçete İlişkisi Yetkisi Kapalıysa Daha Önce Kaydedilmiş Olan Ambar Fişini Değiştir ile Açtığında e-İrsaliye Bilgileri Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması


Ürün reçete ilişkisi yetkisi olmayan kullanıcıların ambar fişine değiştir ile girdiklerinde e-İrsaliye bilgilerine erişememe problemleri giderilmiştir.


 

2. e-Beyanname Programında Muhtasar Beyannamesi 1003A İçin Öndeğer Kopyalandığında Versiyonun 36 Gelmesi ve Muhtasar Beyanname Oluşmasının Düzeltilmesi


e-Beyanname programında 'Öndeğer Kopyala' seçeneği ile yeni eklenen beyannamede, versiyon bilgisinin öndeğer belirlenen beyannamenin versiyon bilgisi gelmesi sağlanmıştır.


 

3. İhraç Kayıtlı Faturalarda Masraf Satırı Olduğunda ve Masrafın Muhasebe Kodu Olduğunda Muhasebeleştirme Yapılmasının Sağlanması


İhraç kayıtlı faturalarda masraf satırlarına ait ihraç kayıtlı vergi KDV muhasebe kodu alanına veri girişi yapılamıyordu , düzenleme yapılarak giriş yapılabilmesi ve bağlantı kodlarından okunabilmesi sağlanmıştır.


 

4. "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyeler İptal Edilsin" Parametresi Evet Olduğunda, Faturaya Bağlı İrsaliye Tipi: Kağıt ise İrsaliyenin İptal Edilmesi, İrsaliye Tipi: e-İrsaliye ise İrsaliye İptali Yapılamamasının Sağlanması


"Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametresi evet olduğunda, faturaya bağlı irsaliyenin türü e-İrsaliye ise iptal edilmemesi sağlanmıştır.


 

5. Mali Müşavir 3 Ürününe Bağlı GO 3 Ürününde Firma Üzerinde Tabloları Sürüme Göre Güncelleme Yapıldığında Alınan Uyarının Kaldırılması


Mali Müşavir 3 ürününe bağlı GO 3 ürününde firma üzerinde tabloları sürüme göre güncelleme yapıldığında çalışma sırasında alınan uyarı kaldırılmıştır.


 

6. Satış Faturalarında Cari Değiştirildiğinde e-Fatura Bilgilerindeki "İrsaliye Yerine Geçer" Onayının İşaretli Kalmasının Düzeltilmesi


Satış faturalarında cari değiştirildiğinde e-Fatura bilgilerindeki "irsaliye yerine geçer" onayının işaretli kalması durumu düzeltilmiştir.


 

7. İthalat Dolaşım Fişinde Miktar Bilgisi Sıfırlanarak Kaydet Yapıldığında Tabloda Geçmişe Yönelik Satır Silinmesinin Düzeltilmesi


Malzeme dolaşım fişine aktarılan ithalat operasyon fişi satırlarında hareket miktarı boşaltılan satırların fiş kaydedildiğinde silinmesi sağlanmıştır.


 

8. İhraç Kayıtlı Faturalarda İndirim Satırının Muhasebe Kodunun Boş Gelmesinin Düzeltilmesi


İhracat ve ihraç kayıtlı faturalarda indirimlere ait muhasebe kodlarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.


 

9. e-SMM Kapsamında, Start 3 Ürününde Cari Hesap Fişleri ve Kasa İşlemleri Liste Ekranı Filtrelerinde e-Fiş ve e-Fiş Statüsü Seçeneklerinin Gelmesinin Sağlanması


e-SMM kapsamında, Start 3 ürününde cari hesap fişleri ve kasa işlemleri liste ekranı filtrelerine "e-Fiş" ve "e-Fiş Statüsü" seçenekleri eklenmiştir.


 

10. Muhasebe Bağlantı Kodları-Personel Muhasebe Kodları-İşyeri Muhasebe Kodları Ekranında Kaydırarak Aşağı İnildiğinde Uyarı Alınmasının Düzeltilmesi


Muhasebe Bağlantı Kodları-Personel Muhasebe Kodları-İşyeri muhasebe kodları ekranında uyarı alınması engellenmiştir.


 

11. Kullanıcı Detaylarında Girilen Uygulamaya Giriş Sayısı Kontrolü Yapılmasının Sağlanması


Load balancing yapıldığı durumda kullanıcı detaylarında bulunan uygulamaya giriş sayısı kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.


 

12. Kasadan Girilen CH Ödeme/Tahsilat Fişinin Borç Takip Ekranına Doğru Yansımasının Sağlanması


Kasadan girilen CH ödeme/tahsilat fişi tutarının borç takip ekranına doğru yansıması sağlanmıştır.


 

13. Firma Bazlı Veritabanında, Kalite Kontrol Değer Girişi Ekranı Açılırken Alınan Uyarının Kaldırılması


Firma bazlı veri tabanı kullanımında, kalite kontrol/hareketler/kalite kontrol değer girişine tıklandığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.


 

14. Alınan Hizmet Faturası Muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türünün Fatura Olarak Gelmesinin Sağlanması


Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf kutucuğu işaretsiz ve belge detayı "Fatura" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü:Fatura" olarak gelmesi sağlanmıştır.


 

15. Satınalma/Toplu Faturalama İşleminde Performans İyileştirmesi Talebi


Satınalma işlemlerinden toplu faturalama yapıldığında giden sorguda iyileştirme yapılmıştır.


 

16. GO 3 ve Start 3 Ürünlerinde Cari Hesap Parametreleri Altında Yer Alan Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar Parametresinde Girilen Değerin Kaydedilmesinin Sağlanması


GO 3 ve Start 3 ürünlerinde cari hesap parametreleri altında yer alan "Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar" parametresine girilen değerin kaydedilmesi sağlanmıştır.


 

17. Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyesi e-İrsaliye Olarak Girildiğinde Çıkarılabilmesinin Sağlanması


e-İrsaliye olarak oluşturulmuş olan kullanıcı tanımlı irsaliyelerin çıkarılabilmesi sağlanmıştır.


 

18. Satınalma İade İrsaliyesinde e-Arşiv Perakende Carisi Elle ya da Kopyalama ile Girildiğinde e-Arşiv Logosunun ve F9 e-Arşiv Bilgilerinin Gelmemesinin Sağlanması


Satınalma İade İrsaliyesinde e-Arşiv Perakende carisi manuel ya da kopyalama ile girildiğinde "e-Arşiv Logosu" ve F9 menüde "e-Arşiv Bilgileri"nin görüntülenmesi sağlanmıştır.


 

19. Satış Siparişi Detaylar 2 Sekmesinde Fatura Tipi e-Arşiv İnternet Seçilip Faturalandığında Fatura Tipinin e-Arşiv Faturası Olarak Oluşmasının Düzeltilmesi


Sipariş ve irsaliye detaylarında seçilen fatura türlerinin, sevk ve faturalama işlemlerinde dikkate alınması ve oluşan fatura türünün fişlerde seçilen türe göre oluşması sağlanmıştır.


 

20. Sipariş Girişi Yapılırken Ticari İşlem Grubunda "KDV Uygulanmayacak" Seçildiğinde KDV Uygulamasının Engellenmesi


Sipariş girişi yapılırken ticari işlem grubunda "KDV uygulanmayacak" seçildiğinde KDV uygulanmaması sağlanmıştır.


 

21. Talep Fişi Üzerinden Oluşan Satınalma Siparişlerinin Satınalma İrsaliye ve Faturalarına Aktarılmasının Sağlanması


Talep fişi üzerinden oluşturulan satınalma siparişlerinin, satınalma irsaliye ve faturaları içerisine sipariş hareket aktar işlemi ile aktarılabilmesi sağlanmıştır.


 

22. Banka Hareketleri Dökümü Raporunda İşyeri Numarası Filtresi Seçiliyken Delete Tuşu ile Filtre Temizlendiğinde İşyeri Numarası Filtresine İşlem Türlerinin Seçili Olarak Gelmesinin Düzeltilmesi


Banka Hareketleri Dökümü raporunda iş yeri numarası filtresinde seçilen seçenekler "delete" tuşu ile silindiğinde, iş yeri numarası filtresine "işlem türlerinin" seçili olarak gelmemesi sağlanmıştır.


 

23. Dövizli Satış Toplamları Raporuna İptal Edilen Faturaların Yansımasının Engellenmesi


Dövizli Satış Toplamları ve Dövizli Satınalma Toplamları raporlarında iptal edilmiş olan faturaların listelenmemesi sağlanmıştır.


 

24. Tanımlı Malzeme Fişleri ile Hareket Gören Malzemeler Stok Miktarı Sıfır Olduğunda Malzeme Ambar Durum Raporu'na Yansımasının Sağlanması


Tanımlı malzeme fişleri ile hareket gören malzemelerin stok miktarları "0" olduğunda Malzeme Ambar Durum raporuna yansıması sağlanmıştır.


 

25. Binek Araç Kiralama/Gider İşlemleri İçin İşlem Dövizli Fatura Girildiğinde Muhasebe Fişindeki Döviz Borç Kolonunun Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması


Binek araç gideri ve binek araç kiralama hizmetlerine ait işlem dövizli olarak kaydedilen faturaların muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinde doğru tutarların oluşması sağlanmıştır.


 

26. Kopyalama ile Eklenen İş İstasyonuna Aynı GUID Ataması Yapıldığından Kets ile Bağlanılan Dokümanın, Kopyalanan Yeni İş İstasyonunda Gelmesinin Engellenmesi


Kets doküman yönetim sistemi ile iş istasyonuna eklenen dokümanın kopyalama sonrası yeni eklenen iş istasyonuna da eklenmesi engellenmiştir.


 

27. Teklif Üzerinden Rezerve Sipariş Oluşturulduğunda Malzemenin Gerçek Stok Miktarının Değişmesinin Sağlanması


Teklif üzerinden rezerve sipariş oluşturulduğunda malzemeye ait gerçek stok miktarının etkilenmesi sağlanmıştır.


 

28. Özel Dönem Kullanılan Firmada Kar/Zarar Tablosunda Toplamların Doğru Listelenmesinin Sağlanması


Özel dönem kullanılan firmada kar/zarar tablosunda toplamların doğru listelenmesi sağlanmıştır.


 

29. Fiziksel Maliyet Yönteminde Ambar Transfer Fişi ile Taşınan Malzemelerin Maliyetleri Envanter Raporuna Gelmesinin Sağlanması


Fiziksel maliyet yöntemi kullanılan firmalarda, ambar transfer fişi ile taşınan lot takipli malzemelerin maliyetlerinin envanter raporuna gelmesi sağlanmıştır.


 

30. Sevkedilebilir Durumunda Olan Bir Sipariş Kopyalandığında ORFLINE Tablosundaki STATUS Kolonundaki Değerin Kopyalanan Siparişten Gelmesinin Düzeltilmesi


Sipariş kopyalama işleminde, ORFLINE ve ORFICHE tablosunda STATUS bilgisinin parametrede belirtilen öndeğer bilginin gelmesi sağlanmıştır.


 

31. İşyeri Bazlı İrsaliye Şablonu Kullanıldığı Durumlarda Fatura Başlığında İşyeri Değiştirildiğinde, Detaylar Sekmesinde Yer Alan İrsaliye Numarasının İşyeri Bilgisinin Güncellenmesinin Sağlanması


İrsaliye için işyeri bazlı numara şablonu kullanıldığı durumda fatura içerisinde değiştirilen işyeri bilgisine istinaden detaylar sekmesinde irsaliye bilgileri alanında üç nokta ile açılan bağlı irsaliyeler listesi ekranında F9-Numara Ver işlemi ile irsaliye numarasının güncellenebilmesi sağlanmıştır.


 

32. Cari Hesap F9 Menüden Risk Durumu Raporu Alındığında, Açık Hesap Limit Toplamı Hesaplanırken Kart İçerisindeki "Müşteri Çek/Senetleri Açık Hesaptan Düşülsün" Seçeneğinin Dikkate Alınmasının Sağlanması


Cari hesap kartı üzerinden F9 menü ile erişilen risk durumu raporu alındığında, açık hesap limit toplamı hesaplanırken kart içerisindeki "Müşteri çek/senetleri açık hesaptan düşülsün" seçeneğinin dikkate alınması sağlanmıştır.


 

33. e-Devlet Modülü e-İrsaliye Gönder Penceresi Onayla Butonu Kullanıcı Yetkisinin Düzenlenmesi


e-Devlet modülü e-İrsaliye gönder penceresi onayla butonu için alınan kullanıcı yetkisi uyarısı düzeltilmiştir.


 

34. Malzeme Kartında Müşteri/Tedarikçiler Sekmesinde Seçilen Müşteri Türündeki Cari Hesap Bilgisi Talep Fişinde Karşılama ile Oluşturulan Satınalma Siparişinde Gelmesinin Düzenlenmesi


Malzeme kartında 'Müşteri/Tedarikçiler' sekmesinde seçilen "Müşteri" türündeki cari hesap bilgisinin talep karşılama ile oluşturulan satınalma siparişinde gelmesi sağlanmıştır.


 

35. Banka Fişleri F9 Toplu Kayıt Ekleme İşlemiyle Döviz Alış Belgesi Eklenmek İstendiğinde Alınan "Fişin Kullanılabilir Tutarı Aşılamaz" Uyarısının Kaldırılması


Banka Fişleri F9-Toplu Kayıt Ekleme işlemiyle Döviz Alış Belgesi ve Döviz Satış Belgesi eklenmek istendiğinde alınan "fişin kullanılabilir tutarı aşılamaz" uyarısının alınmaması ve Cari Hesabın seçilebilmesi sağlanmıştır.


 

36. Satınalma Teklifi Üzerinde F9 Menüden Sipariş Ekle Seçeneği ile Açılan Sipariş Fişi Penceresinde Doküman Eklenmek İstendiğinde Alınan Bu Özelliğin Kullanılabilmesi İçin Kets Doküman Yönetiminin Kurulu Olması Gerekir Uyarısının Kaldırılması


Satınalma teklif fişi üzerinden F9-Sipariş Ekle seçeneği ile açılan sipariş fişine kets doküman yönetim sistemi ile doküman eklenmesi sağlanmıştır.


 

37. Muhtasar Beyannamede "SGK Bildirimleri" Kısmından Gelen Tutarsal Alanların Kuruş Hanesinin 2 Olmasının Sağlanması


Muhtasar Beyannamede "SGK Bildirimleri" kısmından gelen tutarsal alanların kuruş hanesi 2 olması sağlanmıştır.


 

38. Alınan Hizmet Faturasında KDV Dahil Tanımlı Satınalma Fiyatı Otomatik Gelmesinin Sağlanması


Alınan hizmet kartlarına tanımlı KDV Dahil fiyat kartlarının, alınan hizmet faturasına KDV dahil olarak gelmesi sağlanmıştır.


 

39. Ambar Fişleri Üzerindeki Toplu Durum Değiştir İşlemi ile Topluca Giriş Ambar Durumunun Değiştirilmesinin Engellenmesi


Çıkış ambar durumu "gerçek", giriş ambar durumu "öneri" olarak kaydedilen ambar fişlerinin toplu durum güncelleme işlemi ile giriş ambar durumlarının güncellenebilmesi sağlanmıştır.


 

40. Mali Dönem Başlangıç Tarihinde Malzemenin Devir Fişi Dışında Farklı Fiş Türüne Ait Giriş Hareketi Bulunduğunda Yönetici Konsolunda Stok Devir Hızının Yanlış Hesaplanmasının Düzeltilmesi


Mali dönem başlangıç tarihinde malzemenin devir fişi dışında farklı fiş türüne ait giriş hareketi bulunması durumunda, bu hareketin dönem içi hareket olarak hesaplamada kullanılarak yönetici konsolunda stok devir hızının doğru hesaplanması sağlanmıştır.


 

41. Çek Girişi Yapılırken Belirtilen IBAN Bilgisi Kaydet/Değiştir Yapıldığında Son Rakamın Eksik Gelmesinin Düzeltilmesi


Finans-Ana Kayıtlar üzerinden çek girişi yapılırken belirtilen IBAN bilgisi ilgili çek kaydet/değiştir yapıldığında IBAN numarasının son rakamı eksik görünmesi düzeltilmiştir.


 

42. İrsaliyenin Detaylar Sekmesinde Fiyatlandırma Dövizi Aynen Kalacak Olmasına Rağmen Kur Bilgisi Güncellenmesinin Düzeltilmesi


İrsaliye detaylar sekmesindeki fiyatlandırma dövizi kuru aynen kalacak olarak seçildiği durumda fatura aktarım işlemi sonrasında fiyatlandırma dövizi kur bilgisinin güncellenmemesi sağlanmıştır.


 

43. Satınalma Emirleri Liste Ekranında Arayüz Uyarlama ile Herhangi Bir Alan Eklenip Ekran Kapatılıp Tekrar Açılmak İstendiğinde Alınan Uyarının Düzeltilmesi


Satınalma Emirleri ekranında yapılan arayüz uyarlama sonrası uyarı alınmaması sağlanmıştır.


 

44. Banka Fişlerinden Gider Pusulası Eklenip İçerisinde Masraf Merkezi Seçilmesine Rağmen Fiş Muhasebeleştirildiğinde Alınan Masraf Merkezi Girilmemiş Satırlar Var Uyarısının Kaldırılması


Banka fişlerinden gider pusulası eklenip içerisinde masraf merkezi seçilmesine rağmen fiş muhasebeleştirildiğinde masraf merkezi girilmemiş satırlar var uyarısı alınmaması sağlanmıştır.


 

45. Satış Kampanya Kartında Ödeme Plan Grup Kodu Tanımı Varsa, Satış Siparişinde Kampanya Uygulanmasının Sağlanması


Kampanya kartında koşul olarak ödeme planı grup kodu tanımlaması yapıldığı durumda sipariş ve irsaliyelerde kampanya uygulanması sağlanmıştır.


 

46. Sayım Eksiği Fişinde Sabit Kıymet Kartı Seçilip Kaydedildiğinde Sabit Kıymet Kaydı Oluşmasının Düzeltilmesi


Sayım Eksiği fişi üzerinde satır türü sabit kıymet seçildiği durumda F9 menüye "Sabit Kıymet Kayıtları İle İlişkilendir" seçeneği eklenmiştir.


 

47. Dağıtım Fişinde, Satırdaki Sevk Miktarı Silindikten Sonra Alt Satıra Geçilip, Silinen Miktar Alanına Değer Yazıldığında Tabloda Alan Güncellenmelerinin Yapılması


Dağıtım emri satırında sevk edilen miktar değiştirilerek kaydedildiğinde veri tabanında ilgili alanın güncellenmesi sağlanmıştır.


 

48. Satınalma İrsaliyesinde Malzeme Resmi 2 Alanının Yazdırılmasının Sağlanması


Satınalma İrsaliyelerinde "Malzeme Resmi 2" alanının yazdırılabilmesi sağlanmıştır.


 

49. Banka Fişinde Zorunlu Alan Olarak Seçilen Özel Kod Bilgisi Banka Kredisi Taksit Ödemesi Sonucu Oluşan Banka İşlem Fişinde Mevcut Değilse Uyarı Verilmesinin Sağlanması


Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Zorunlu Alanlar/Banka Kredileri için zorunlu alan olarak tanımlanan "Özel Kod" ve "Yetki Kodu" alanlarının banka kredisi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerine taşınması sağlanmıştır.


 

50. Malzeme Sınıfı İçerisinde Tevkifat Uygulansın Seçeneği İşaretli ve Tevkifat Oranları 0 İken, Satış Faturasında Malzeme Sınıfı Seçildiğinde, Muhasebe Kodları Dolu Olmasına Rağmen Uyarı Alınmasının Engellenmesi


Malzeme sınıfı kartı içerisinde "Tevkifat Uygulansın" kutucuğu işaretli ve tevkifat oranları "0" olarak tanımlanmışken bu malzeme sınıfının seçili olduğu satış faturası muhasebeleştirilmek istendiğinde "Hatalı Muhasebe Bağlantı Kodu" uyarısının alınmaması ve muhasebeleştirme işleminin gerçekleşmesi sağlanmıştır.


 

51. GTİP Kodlarında Adi Metaller Grubu Altında 73.22 Demir veya Çelikten Isıtması Elektrikli Olmayan Merkezi Isıtmaya Mahsus Grubu Görünmesinin Sağlanması


GTIP kodlarında "Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya" grubu altında bulunan ve 73.22 kod numarası ile başlayan "Demir Veya Çelikten Isıtması Elektrikli Olmayan Merkezi Isıtmaya Mahsus." grubunun görünmesi sağlanmıştır.


 

52. Tıger Wings Web Uygulamasında Muhasebe Fişlerinde Toplu Basım Yapılmasının Sağlanması


Wings web kullanımlarında muhasebe fişleri ekranında toplu basım özelliğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.


 
280 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page