top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Tiger 3 - GO3 | 2.86 Versiyon Güncelleme Temmuz 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.86.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


 
2.86 - Temmuz 2023 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Malzeme virman işlemine belge no alanı eklenmeli.


Malzeme virman işlemine "Belge No" alanı eklenmiş ve girilen belge no değerinin oluşan sarf ve üretimden giriş fişlerine yansıması sağlanmıştır.

 

2. Üretim emirleri ve iş emirleri browserında mamül kodu, mamül açıklaması, mamül açıklaması2 ve mamül açıklaması3 kolonlarına göre sıralama yapılabilmeli.

Üretim emirleri ve iş emirleri ekranlarında "mamül kodu" ,"mamül açıklaması", "mamül açıklaması 2" ve "mamül açıklaması 3" kolonlarına göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

3. Ödeme Tipi nakit seçilen ödeme planı satırında oluşacak kasa fişine ait gelecek kasa kodu bilgisi tanımlanabilmeli.


Ödeme planı satırında ödeme tipi nakit seçildiğinde kasa kodu tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

4. Sipariş, irsaliye ve fatura browserında F7 ile açılan ön izleme penceresinde indirim satırlarının genel ya da satır olduğunu belirtilen kolon eklenmeli.


Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları ekranlarında F7 ile açılan ön izleme penceresinde indirim satırlarının genel ya da satır olduğunu belirtilen kolon eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

5. Üretim emri üzerinden açılan F9 menüdeki gerçekleşen miktar girişi ekranında sarf fişleri tabındaki malzeme miktarı değiştirebilme durumu yetkiye bağlanmalıdır.


Üretim kontrol-hareketler-üretim emirleri-gerçekleşen miktar girişi yetkisinin altına "sarf miktarı" yetkisi eklenerek kullanıcının üretim emri üzerinde F9/gerçekleşen miktar girişi penceresindeki sarf fişleri sekmesi satırlarındaki miktar alanını değiştirip değiştirememesinin kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.

 

6. Defter beyan sistemine uygulaması kapsamında serbest meslek makbuzlarında stopaj kodu seçilebilmeli ve gelir/gider fişlerine yansıtılabilmelidir.

Defter beyan sistemine uygulaması kapsamında serbest meslek makbuzlarında stopaj kodunun seçilebilmesi ve gelir/gider fişlerine yansıması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

7. Malzeme yönetimi fişleri browserındaki kolonlara hızlı üretim fiş numarası kolonu eklenmeli.


Malzeme yönetimi fişleri penceresindeki kolonlara hızlı üretim fiş numarası kolonu eklenmiştir.

 

8. Skonsol ödeme işlemleri listesinde ödeme tipi işlem yapılmayacak olarak seçilemesin, öndeğer ödeme tipi gelmeden fatura kaydetme işlemi esnasında uyarı verilerek seçilebilmesi sağlanmalı.


Skonsol ödeme işlemleri listesinde "Ödeme tipi = İşlem Yapılmayacak" olarak seçildiği durumunda, fatura kaydetme işlemi esnasında uyarı verilmesi sağlamıştır.

 

9. Toplu malzeme seçiminde malzeme türü uygun değildir uyarısının alınması engellenmeli.

Fiş içerisinde toplu malzeme seçilirken işaretlenen malzeme üzerinde konumlanması sağlanıp malzeme türü uygun değildir mesajı alınması engellenmiştir.Eğer malzeme türüne uygun olmayan malzeme üzerinde konumlanılırsa uyarı alınmaya devam edilecektir.

 

10. Cari hesap kartında şahıs şirketi işaretli cari hesaba oluşturulan verilen serbest meslek makbuzu üzerinde gelir fişi oluşturulduğunda cari hesap türü vergi mükellefi olarak geliyor, nihai tüketici olarak gelmelidir.


Cari hesap kartında şahıs şirketi işaretli cari hesaba oluşturulan verilen serbest meslek makbuzu üzerinde gelir fişi oluşturulduğunda cari hesap türü vergi mükellefi olarak geliyor, nihai tüketici olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

11. Gelir/gider fişleri oluşturulurken cari hesap kartı seçildikten sonra belge türü seçildiğinde veya cari hesap türü değiştirildiğinde cari hesap kartı bilgisi silinmemeli.


Gelir ve gider fişleri oluşturulurken cari hesap kartı seçildikten sonra belge türü seçildiğinde veya cari hesap türü değiştirildiğinde cari hesap kartı bilgisinin silinmemesi sağlanmıştır.

 

12. Verilen serbest meslek makbuzu üzerinde gib defter beyan sistemi gelir/gider fişi oluştur yapıldığında açılan gelir/gider fişinin belge numarasına, parametrik olarak serbest meslek makbuzunun numarasının otomatik gelmesi sağlanmalıdır.


Verilen serbest meslek makbuzu üzerinden GIB defter beyan sistemi gelir/gider fişi oluşturulduğunda açılan gelir/gider fişinin belge numarası alanına kaynak fiş numarasının yazılması sağlanmıştır.

 

13. Wings web uygulaması e-devlet modül altındaki yazdır işlemlerinin desktop mantığı ile çalışması


Wings web ürünlerinde e-Devlet işlemlerinin masaüstü kullanımında olduğu gibi istemci bilgisayar üzerindeki yazıcılar aracılığıyla direkt olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

 

14. E-Beyanname modülü altına "Kısmi tevkifat / "İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması" kapsamında tevkifatlı satışlara ilişkin satış faturası listesi" eklenmelidir.

e-Beyanname modülü tür seçeneklerine "Kısmi Tevkifat / İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Satış Faturası Listesi" eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

15. Ambar fişleri sevk edildi olarak oluşturulmalı ya da ambar fişi üzerinde F9 menüde sevket ve sevk geri al seçenekleri eklenmeli.


Malzeme Fişleri ekranına ambar fişleri için "Sevk Durumu" kolonu ile ambar fişi üzerinde F9 menüde sevket ve sevk geri al seçenekleri eklenmiştir.

 

16. Birden çok görev tanımı bulunan zamanlanmış görev için tamamlandı durumu içeriğindeki görevin tamamlanma durumuna göre ilerlemelidir.


Birden çok görev tanımı bulunan zamanlanmış görev için, içeriğindeki görevin tamamlanma durumuna göre "Tamamlanma Oranı" kolonunda yüzdelik bilgi olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

 

17. Ürün reçeteleri f9 menüde ürün reçetesi ağacı oluşturma ekranında birim fiyat son satınalma fiyatı seçildiğinde ithalat fişindeki dağıtım yapılmış tutarlar da listelenmelidir.


Ürün reçeteleri F9 menüde ürün reçetesi ağacı oluşturma ekranında birim fiyat son satınalma fiyatı seçildiğinde millileştirme fişindeki masraf dahil birim fiyatın getirilmesi sağlanmıştır.

 

18. Logo Flow iş akışları Tiger ve GO ürünleri içerisinde gösterilmeli, Flow iş akış süreçleri Tiger içerisinden başlatılmalıdır.

Logo Flow ile entegrasyon yapılarak iş akışlarının uygulama içerisinden gösterilmesi ve başlatılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

19. Ek vergilere ait hareketlerin listelenebilmesi için satış/satınalma faturaları dökümü raporlarına ek vergi kodu filtresi eklenmeli.


Uygulanan ek verginin detaylı raporlanabilmesi için satış ve satınalma faturaları dökümü raporlarına ek vergi kodu filtresi eklenerek seçilen ek verginin uygulandığı hareketlerin listelenebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

20. İndirimli oranda satışlara ilişkin satış faturaları listesi beyanname seçenekleri arasında olmalı.

e-Beyanname modülü beyanname türlerine "İndirimli Oranda Satışlara İlişkin Satış Faturaları Listesi" seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

21. TL çeklerin döviz değerlemesinde, çek/senet bordrolarında cari hesap döviz bilgilerinde döviz türü seçildiğinde döviz toplamlarında ID kolonunda seçilen döviz türü gelmeli.


TL çeklerin döviz değerlemesinde, çek/senet bordrolarında cari hesap döviz bilgilerinde döviz türü seçildiğinde döviz toplamlarında ID kolonunda seçilen döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.

 

22. Karma Koli Satışı Yapıldığında Alt Malzemeler Stoktan Düşmeli.


Satış irsaliyesi ve faturasında karma koli tipindeki malzeme satırının F9 menüsüne eklenen "Karma Koli Boz" seçeneği ile karma koli tipindeki malzemelerin parçalanarak alt malzemelerin stoktan düşürülebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

23. SYS de Tanımlanan Zorunlu Alanlara Hizmet Kartlarıda Eklenmeli.


Sistem İşletmeni üzerinde bulunan tanımlı ve zorunu alanlara hizmet kartları için tanım yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

24. Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Alanında Satış Faturası vb Belgenin Serisi ile Satış Faturası vb Belgenin Sıra Nosu Alanlarındaki Değerler Tam Tersi Sekilde Gelmelidir.


Katma Değer Vergisinde Beyannamesi Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki işlemlere ait bildirim alanında veri al işlem filtrelerinde "Satış Faturası Serisi Gelecek Değer = Belge / Seri Numarası", "Satış Faturası Sıra No'su Gelecek Değer = Belge / Fatura Numarası " seçeneklerindeki seçilen değerlerin ilgili alanlara gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

25. Cari hesap borç kapama işlemlerinde grup şirketi aralık verilerek toplu kapatma yapılabilmeli.


Cari Hesap Borç Kapama İşlemlerinde "Grup Şirket Kodu" filtresinde aralık seçimi özelliği eklenerek, grup şirketleri için toplu borç kapatma yapılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

26. Taksit hareketleri ödeme ekranında bulunan açıklama alanının karakter sayısı artırılmalı.


Taksit hareketleri ödeme ekranında bulunan açıklama alanı 200 karaktere çıkarılmıştır.

 

27. Siparişe teslim tarihi ataması(CTP) ekranında siparişteki orijinal teslim tarihi alanı görüntülenebilmeli.

Siparişe teslim tarihi ataması(CTP) ekranında siparişteki orijinal teslim tarihi alanın görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

28. Siparişe teslim tarihi ataması(CTP) ekranında sipariş fişinden gelen orijinal teslim tarihine göre otomatik olarak önceliklendirme yapılabilmeli.


Siparişe teslim tarihi ataması(CTP) ekranında sipariş fişinden gelen orijinal teslim tarihine göre otomatik olarak önceliklendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

29. Siparişe teslim tarihi ataması(CTP) işleminde öneri durumundaki satınalma siparişlerinin filtreye bağlı olarak dikkate alınabilmesi sağlanmalı.


Siparişe teslim tarihi ataması(CTP) işleminde öneri durumundaki satın alma siparişlerinin hesaplanması için, hesaplama seçeneklerine Satınalma Siparişleri Eklenecek (Öneri) seçeneği eklenmiştir. Satınalma Siparişleri Eklenecek seçeneği Satınalma Siparişleri Eklenecek (Gerçek) olarak güncellenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

30. Malzeme ve operasyon kalite kontrol değer girişi ekranlarında Kets(Docplace) ile doküman eklenebilmeli.


Malzeme ve operasyon kalite kontrol değer girişi ekranlarında Kets(Docplace) ile doküman eklenebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

31. Satış elemanının bilgilerinin eklendiği pencereye satış elemanına ait mail adresi girilebilmeli.


Satış elemanının bilgilerinin eklendiği pencereye satış elemanına ait mail adresinin girilebilmesi sağlanmıştır.

 

32. Malzeme kartı genel bilgiler tabında yer alan erişim bilgilerine göre malzeme kartları browserında filtreleme yapılabilmeli.


Malzeme kartı genel bilgiler sekmesinde yer alan erişim bilgilerine göre malzeme kartları ekranında filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

33. Satış elemanı ekleme ekranında bloke olan kullanıcılar listelenmemeli.


Sistem işletmeni üzerinden bloke edilen kullanıcının satış elemanı ekleme ekranında listelenmemesi sağlanmıştır.

 

34. GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2023 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmeli.


GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2023 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

35. Skonsol3 uygulamasında işlemlerde indirim ekle yapıldığında sadece listeden seçim yapılabilmeli.


Skonsol3 uygulamasında işlemlerde indirim/masraf ekle seçeneklerinin sadece listeden seçim yapılması sağlanmıştır.Bu kapsamda sistem işletmeninde işlem yetkileri genel tanımlar altına "Skonsol3 uygulamasında indirim sadece listeden seçilsin" ve "Skonsol3 uygulamasında masraf sadece listeden seçilsin" yetkileri eklenmiştir.

 

36. Faturada birim fiyat/dövizli birim fiyat alanında son satış fiyatı seçeneğine girildiğinde çıkan malzeme/hizmet hareketleri penceresine fiyatlandırma dövizine ait kolonlar eklenmeli.


Faturada birim fiyat/dövizli birim fiyat alanında son satış fiyatı seçildiğinde açılan malzeme/hizmet hareketleri ekranına fiyatlandırma dövizine ait FD, FD Birim Fiyat, FD Birim Fiyat (Net) kolonları eklenmiştir.

 

37. Payer ortamına gönderilecek faturanın pdf belgesi yerine pdf linkinin gönderilmesi sağlanmalıdır.


Yasal düzenleme gereği payer entegrasyonu ile pazar yerine gönderilecek faturalar için pdf dosyaların yerine linklerinin gönderimi sağlanmıştır. Bu geliştirmeyi kullanabilmek için sistem işletmeni firma detayları içerisinde bulunan e-devlet penceresinde apikey bilgisinin girilmiş olması gerekmektedir. Apikey bilgisi her e-Logo hesabına özel olarak tanımlanmaktadır. Web tarayıcı üzerinden giriş yapılan e-Logo hesabı ile apikey bilgisi öğrenilebilir.

 

38. CTP işleminde Öncelik Ataması ekranında Malzeme Özel Kodu'na göre de öncelik ataması yapılabilmelidir.


Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) işleminde "Öncelik Ataması ekranında" malzeme özel koduna göre de öncelik ataması yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

39. Kurumlar vergisi beyannamesi BDP ye aktarıldığında BDP üzerinde vergi bildirimi sekmesindeki damga vergisi alanına güncel tutarların gelmesi sağlanmalı.


Kurumlar vergisi beyannamesinde vergi bildirimi bölümünde kazancın tespiti yöntemi seçeneğine bağlı olarak damga vergisi standart rakamları güncellenmiştir.

Bilanço yöntemi seçildiğinde damga vergisi tutarı 729,70, işletme ve dar mükellef seçeneklerinde değer 393,90 olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

40. Yolcu beraber faturalar için aracı kurumlar listesine Joy Refund Vergi İade Aracılık Hizmetleri A.Ş. eklenmelidir.


Yolcu beraber faturalar için aracı kurumlar listesine Joy Refund Vergi İade Aracılık Hizmetleri A.Ş. eklenmiştir.

 

41. Malzeme kartına Ortalama Birim Fiyat Artış Katsayısı % alanı eklenmeli.


Malzeme kartı market sekmesine eklenen kar marjı oranı alanına girilen % değer ile malzeme ortalama fiyatı üzerine kar eklenerek dinamik fiyat yapısı geliştirilmiştir. Birim fiyat öndeğeri parametresinde ortalama fiyat kullanımı ile satış hareketlerine direkt fiyat getirebilirken, birim fiyat alanındaki üç nokta üzerinden de ortalama fiyat seçimi ile kullanım sağlanabilir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

42. Finans parametreleri altında bulunan KDV Oranları öndeğeri 20 olmalıdır.


Finans parametreleri altında bulunan satın alma KDV oranı, satış KDV oranı, iade KDV oranı, perakende KDV oranı, perakende iade KDV oranı, masraf KDV oranı ve kur farkı KDV oranı ön değerlerinin %20 olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

43. Aracı kurumlar listesinde ki firma unvan bilgilerinin güncellenmesi.

Aracı Kurum listesindeki MR TURISTIK firmasının unvanı GİB listesinde olduğu gibi TAX FREE ZONE TURISTIK ARACILIK VE DANISMANLIK HIZMETLERI AŞ olarak güncellenmiştir.

 

44. E-beyannameler başlığındaki beyanname türleri içerisindeki KDV oranı seçeneklerine %10 ve %20 eklenmeli.


E-Beyannameler başlığındaki beyanname türleri içindeki KDV Oranı seçeneklerine %10 ve %20 eklenmiştir.

 

45. İndirimli Orana Tabi Satışlar beyannamesinin KDV düzenlemesinde yer alan %10 ve %20 KDV oranlarını da dikkate alması sağlanmalıdır.


İndirimli Orana Tabi Satışlar beyannamesinin KDV düzenlemesinde yer alan %10 ve %20 KDV oranlarını da dikkate alması sağlanmıştır.

 

46. Satınalma faturası içerisinde seri/lot takipli malzeme seçildiğinde seri lot kayıtları ekranında sadece hareket görmeyen seri numaralaranın listelenmesi sağlanmalı.


Lot/Seri Numaraları ekranına "Hareket Görmeyenler" filtre seçeneği eklenmiştir. İlgili alan işaretlendiğinde ekranda sadece hareket görmeyen Lot/Seri kayıtları listelenmesi sağlanmıştır. Ayrıca program içerisinde İzle - Seçenekler menüsü altına "Lot/Seri Numaraları - Hareket Görmeyenler seçeneği eklenerek, Lot/Seri Numaraları ekranında ilgili kutucuk seçiminin kullanıcı bazlı olarak saklanabilmesi sağlanmıştır.

 

47. Satış dağıtım parametrelerine "Satış Birim Fiyatı Maliyet Yöntemine Göre Hesaplanan Fiyatın Altına Düşerse" seçeneği eklenmeli.


Satış dağıtım parametrelerine; fatura, irsaliye, sipariş ve teklif fişleri için ayrı ayrı olmak üzere "Satış Birim Fiyatı Maliyet Yöntemine Göre Hesaplanan Fiyatın Altına Düşerse" parametresi eklenmiştir. Baz alınacak maliyetlendirme türü , malzeme yönetimi parametrelerinde seçilmiş olan maliyetlendirme yöntemine göre belirlenmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

48. Sipariş, irsaliye ve faturalarda satırda ambarlara göre sıralama yapılabilmeli.


Sipariş,irsaliye ve faturalarda satırda ambarlara göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

49. Toplu onaylama ekranında kullanıcı /kullanıcı grubu bazında onaylama eklenebilmeli.


Toplu onaylama ekranında kullanıcı tipi seçimi eklenerek Kullanıcı ve Kullanıcı Grubu bazında ve onaylama yapılabilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı tipi seçiniz olarak tanımlandığında tüm kullanıcılar için çalışmaktadır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

50. Cari hesap kartı içerisinde ticari bilgiler sekmesi altında bulunan "Yabancı Uyruklu" ve "Şahıs Şirketi" seçeneklerinin parametrik olarak ön değer gelmesi sağlanmalı.


Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sekmesi altında bulunan "Yabancı Uyruklu" ve "Şahıs Şirketi" seçeneklerinin finans parametrelerine eklenen Cari Hesap Ticari Bilgiler Öndeğer İşaret parametresi kullanılarak yeni eklenecek cari hesap kartları için ön değer olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

51. Faturada F9 barkod girişi ekranındaki seri no ara seçeneğinin parametrik olarak seçili gelmesi sağlanmalı.

Malzeme, Satınalma ve Satış Parametrelerine 'Barkod Girişi Ekranında Öndeğer İşaretli Seçenek' parametresi eklenerek Barkod Giriş ekranında parametre değerlerinin otomatik seçili gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

52. Mamul alt malzemeleri çoklu seçilebilmesi sağlanmalı.


Malzeme Kartı "Mamul Alt Malzemeleri(Üretim, Takım Boz)" ve "Mamul Alt Malzemeleri(Fason)" ekranlarına çoklu malzeme seçim özelliği eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

53. Hızlı üretim fişinde alt malzemeleri bulunan mamullere müdahale edilebilmeli.

Hızlı üretim fişinde alt malzemeler bölümünde satır ekleme, silme ve değiştirme özellikleri eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

54. e-Faturanın xmli oluştururken satırlar varyant koduna göre birleştirilsin parametresi eklenmeli.


Satış dağıtım parametrelerinde "e-Fatura/e-arşiv/e-irsaliye xmli oluşturulurken satırlar birleştirilsin seçeneğine "Malzeme kodu+Varyant koduna göre" seçeneği eklenmiştir.

Satınalma parametrelerine , e-Müstahsilin XML'i Oluşturulurken Satırlar Birleştirilsin seçeneğine "Malzeme kodu+Varyant koduna göre" seçeneği eklenerek varyant kodu aynı olan malzemelerin birleştirilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

55. Fişler yazdırıldığı durumda browserda yazım durumu gösterilmelidir.


Program içerisinde yer alan tüm modüllerin hareketler bölümünde yer alan fiş ekranlarına "Yazdırma Sayısı" alanı eklenmiştir.

 

56. Malzeme satış fiyatları toplu güncelleme filtrelerine E-İş Ortamında Geçerlidir, E-Mağazada Geçerlidir, Satış Noktalarında Geçerlidir seçenekleri eklenmeli.


Malzeme Satınalma ve Satış Fiyatları Toplu Güncelleme filtrelerine 'E-İş Ortamında Geçerlidir', 'E-Mağazada Geçerlidir', 'Satış Noktalarında Geçerlidir' seçenekleri eklenmiştir.

 

57. Üst Menüde Bulunan Araçlar Sekmesinden Ulaşılan Toplu Veri Aktarımı Dışarı İşlemi Filtrelerine Fiş tarihi Filtresi de Eklenmeli.


Araçlar/Toplu veri aktarımı(dışarı) işleminin filtrelerine fiş tarihi filtresi eklenmiştir.

 

58. Talep fişi stoktan karşılama olarak girildiğinde oluşan sarf fişinin tarihi parametrik olmalı.


Talep yönetimi parametrelerine Talep Karşılama Sarf Fişi Tarihi =Günün Tarihi/Talep Fişinin Tarihi parametresi eklenmiştir. Öndeğeri günün tarihidir. Talep fişinde stoktan karşılama evet olduğu durumda oluşan sarf fişinin tarihi bu parametredeki değere göre oluşacaktır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

59. Hızlı Üretim Fişleri Browserına Sipariş Fişi Numarası Kolonu Eklenmeli.


Hızlı üretim fişleri penceresine sipariş fişi numarası kolonu eklenmiştir.

 

60. Masraf Merkezi Seçilmiş Olan Fatura Üzerinde İade Al Denildiğinde Gelen İade Faturasına Masraf Merkezi Aktarılmalıdır.


Kaynak fatura satırında seçilen masraf merkezinin iade faturasına taşınması sağlanmıştır.

 

61. Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama yapıldığında oluşturulan faturalama işlemi ekranda gösterilmeli.


Dağıtım emirleri üzerinden toplu faturalama ve irsaliyeleme işlemi çalıştırıldığında ,işlem yapılan fişler için ekrana "Sipariş Satırlarından Fiş Oluşturuluyor" ve "Fiş kaydediliyor" uyarılarının gösterilmesi sağlanmıştır.

 

62. Excelden veri aktarımı şablonuna cari hesap kartındaki diğer tabında bulunan veri aktarım no alanı eklenmelidir.


Excel'den veri aktarımı şablonuna cari hesap kartında diğer tabında bulunan veri aktarım no alanı eklenmiştir.

 

63. Sabit kıymet hareketlerinde amortisman oranı ve amortisman süresinin boş geçilip geçilememesi parametrik olmalı.


Duran varlık yönetimi parametrelerine "Amortisman Oranı ve Süresi Boş Bırakılabilsin" Evet-Hayır seçenekleri eklenmiştir. Parametre öndeğeri 'Hayır' olup, parametre değeri 'Evet' olduğunda bu alanların boş bırakılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

64. Satış faturası ile kullanım dışı yapılmış sabit kıymet kayıtlarının çıkışı isteğe bağlı olarak yapılmamalı, uyarı verilebilmeli.


Kullanım dışı olan sabit kıymet kartlarının çıkış işlemleri Duran Varlık Yönetimi parametrelerine eklenen "Kullanım Dışı Sabit Kıymet Kayıtları Satılamaz" parametresine bağlı olarak çalışması sağlanmıştır.

 

65. Bankadan fatura oluşturulduğunda, oluşan fatura numarasının banka fişleri browserında görüntülenmesi sağlanmalı.


Bankadan fatura oluşturulduğunda oluşan fatura numarasının banka fişleri ekranında görüntülenmesi sağlanmıştır.

 

66. Zimmet fişi yaz formunda alan listesine sabit kıymet kaydı açıklama alanı eklenmeli.


Zimmet Fişi Yaz formuna "SABIT_KIYMET_KAYIT_ACIKLAMA" alanı eklenmiştir.

 

67. Satış siparişi browserında yazdırılma sayısına göre filtre verilebilmeli.


Malzeme Fişleri, Satınalma ve Satış siparişleri , Satınalma ve Satış irsaliyeleri, Satınalma ve Satış Faturaları ,İthalat ve İhracat ekranlarında yer alan filtre ekranına "Yazdırma Sayısı" filtre seçeneği eklenmiştir. İlgili filtre seçeneği ile fişlerin yazdırma sayısına göre ekranda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

68. Fatura browserında faturanın detaylar tabındaki irsaliye numarasına göre arama yapılabilmeli.


Fatura kayıtları ekranında faturanın detaylar sekmesindeki irsaliyeye ait bilgilerle (irsaliye numarası,belge numarası,genel açıklama,taşıyıcı kodu vb.) arama yapılabilmesi sağlanmıştır. Ctrl+f seçeneklerine "Malzeme Fişleri.alan adı" seçenekleri eklenmiştir.

 

69. Cari hesap kartındaki Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu zorunlu alan olarak seçilebilmelidir.


Cari hesap kartındaki Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu alanının zorunlu alan olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

70. Lot/seri numaraları hareketler browserındaki hareketler sekmesine son kullanım tarihi alanı eklenmeli.


Lot/Seri Numaraları Hareketler ekranındaki Hareketler sekmesine 'Son Kullanım Tarihi' alanı eklenmiştir.

 

71. Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altından zorunlu alanlar tanımlandığında satırlarda toplu firma seçimi yapılabilmeli.


Kuruluş bilgileri altından zorunlu alanlar tanımlandığında tüm satırlar için firma seçmek yerine firma seçimi ekranına 'diğer satırlar içinde geçerli olsun' checkboxı eklenmiştir. İstenilen alanlar zorunlu alan olarak seçildikten sonra checkbox işaretlendiğinde seçilen firmalar tüm satırlar için doldurulur.

 

72. Talep fişi hareket satırlarında girilen satır özel kodunun üretim emirleri işlem bağlantılarında hareket özel kod alanında görüntülenmesi sağlanmalı.


Talep fişi hareket satırlarında girilen satır özel kodunun , üretim emirleri işlem bağlantılarında hareket özel kod alanında görüntülenmesi sağlanmıştır."

 

73. Sipariş, irsaliye ve fatura browserlarına cari hesap kodu kolonu eklenmeli.


Sipariş kayıtları ekranına Cari Hesap Kodu kolonu, irsaliye ve fatura kayıtları ekranlarına Müşteri Kodu kolonu eklenmiştir.

 

74. Sipariş, irsaliye ve fatura browserlarına ödeme planı kolonu eklenmeli.


Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları ekranlarına Ödeme Planı Kodu kolonu eklenmiştir.

 

75. Seri lot envanter raporu tablo olarak alındığında malzeme fiş satırları da listelenebilmeli.


Seri Lot Envanter Raporu tablo olarak alındığında malzeme fiş satırlarının listelenebilmesi sağlanmıştır.

 

76. Excelden cari hesap kartı aktarımında e-devlet bilgilerinin aktarılması sağlanmalı.


Excel'den cari hesap kartı aktarımında e-devlet bilgilerinin aktarılması sağlanmıştır.

 

77. Logo mind navigator smart _BNACINFO fonsiyonunda ReturnType seçeneklerine muhasebe kodu alanı eklenmelidir.


"BNACINFO" fonksiyonu "ReturnType" kısmına aşağıdaki seçenekler eklenmiştir.

11. Banka Cari Hesapları Muhasebe Kodu

12. Tahsil Senetleri Muhasebe Kodu

13. Takas Çekleri Muhasebe Kodu

14. Kesilen Çekler Muhasebe Kodu

15. Hizmet Komisyonları Muhasebe Kodu

16. Puan Komisyonları Muhasebe Kodu

17. Provizyon Masrafları Muhasebe Kodu

18. Kredi Kartı Bloke Muhasebe Kodu

19. Vade Farkı Komisyonları Muhasebe Kodu

20. Kur Farkı Alacak Hesabı Muhasebe Kodu

21. Kur Farkı Borç Hesabı Muhasebe Kodu

22. Teminatsız Kredi Muhasebe Kodu

23. Kredi Faizi Muhasebe Kodu

24. BSMV Muhasebe Kodu

25. KKDF Muhasebe Kodu

26. Kredi Masrafı Muhasebe Kodu

27. Havale Masrafı Muhasebe Kodu

28. Firma Kredi Kartı Bloke Muhasebe Kodu

29. Finansman Gideri Muhasebe Kodu

30. Bankada Karşılıksız Çekler Muhasebe Kodu

31. Virman Masrafı Muhasebe Kodu

32. Gider İşlemi Muhasebe Kodu

33. Gider Fon Payı Muhasebe Kodu

34. Gider Stopajı Muhasebe Kodu

 

78. Excelden malzeme aktarımı yapılırken şablonda izleme yöntemi belirlenebilmeli.


Excel'den malzeme aktarımı yapılırken şablonda izleme yönteminin belirlenebilmesi sağlanmıştır.

 

79. Kalite kontrol sonucu uygun olan malzemeler için de kalite kontrol ambar transferi yapılabilmelidir.


Kalite kontrol sonucu uygun olan malzemeler için de kalite kontrol ambar transferi yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

80. Satınalma faturasındaki ödeme planı bilgisi satınalma faturası üzerinden oluşturulan satınalma iade faturasının satırlarına da otomatik gelmeli.


Satış dağıtım ve satınalma parametrelerine "Kaynak faturadaki ödeme planı bilgisi iade faturasına taşınsın=Evet/Hayır" parametresi eklendi. Parametre öndeğer olarak "hayır" seçeneği ile gelmektedir. İlgili parametrenin "evet" olarak seçilmesi durumunda kaynak faturadaki ödeme planının iade faturasına da taşınması sağlanmıştır.

 

81. Azalan amortisman yönteminde oran kontrolü yapılsın parametresi sabit kıymet kartlarında da çalışmalı.


"Azalan amortisman yönteminde oran kontrolü yapılsın" parametresinin sabit kıymet kaydında çalıştığı gibi sabit kıymet kartında da çalışması sağlanmıştır.

 

82. Varyantlı bir malzeme için satınalma fiyat girişi yapıldığında Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları listesinde malzemenin varyantları da görünmeli.


Varyantlı bir malzeme için satınalma/satış fiyat girişi yapıldığında Malzeme (Sınıfı) Satınalma/Satış Fiyatları listesinde malzemenin varyantlarının görüntülenmesi sağlanmıştır.

 

83. Amortisman tablosunda hesaplaması yapılmış sabit kıymetin satın alma faturasının tutar değişikliğinde uyarı verilmelidir.


Amortisman tablosunda hesaplaması yapılmış sabit kıymetin Satınalma İrsaliyesi, Konsinye Giriş İrsaliyesi ve Satınalma Faturalarında değişiklik yapıldığında kaydetme öncesinde "??? kodlu Sabit Kıymet(ler)in hesaplama kayıtları bulunmaktadır!" uyarı mesajının çıkması sağlanmıştır.

 

84. İş emrine manuel malzeme fişi eklendiğinde iş emrinde bulunan proje kodu fişe öndeğer gelmeli.


İş emrine manuel malzeme fişi eklendiğinde iş emrinde bulunan proje kodunun fişe öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

85. Ctp filtrelerine proje kodu eklenerek sipariş proje koduna göre filtreleme yapılabilmesi talep edilmektedir.


Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) filtrelerine proje kodu eklenerek sipariş başlığındaki proje koduna göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

86. Wings Web uygulamasında birden fazla ekran açıldığında sol barda “Açık Pencereler” yerine masaüstü uygulamasında olduğu gibi alt barda simge durumunda olması talep edilmektedir.


Wings Web uygulamasında birden fazla ekran açıldığında masa üstü uygulamasında olduğu gibi açılan menü seçeneklerinin alt barda simge durumunda görünmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

87. Sipariş üzerinde üretim emri oluştur işleminde siparişteki bekleyen miktar kadar üretim emri oluşturulabilmeli.


Satış siparişi üzerinde üretim emri oluştur işleminde siparişteki bekleyen miktar kadar üretim emri oluşturulabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda otomatik üretim emri oluşturma işlemi ekranı kolonlarına "Sevk edilmiş Miktar(Ana Birim)" kolonu eklenmesinin yanı sıra "Karşılama Miktarı" kolonu seçeneklerine "Sevk edilmiş Miktarı Düş", "Planlanan + Sevk edilmiş Miktarı Düş" ve "Gerçekleşen + Sevk edilmiş Miktarı Düş" seçenekleri eklenmiştir.

 

88. İhracat operasyon fişi kopyalandığında intaç tarihi ve gçb tarihi alanları güncellenmelidir.


İhracat/ İthalat operasyon fişi kopyalama işleminde intaç / kapanış tarihinin boş gelmesi ve GÇB / GGB tarihinin ise günün tarihinin gelmesi sağlanmıştır.


 

Logo 2.86.00 versiyon güncellemede yapılan yenilikler


 

1. Skonsol3 üzerinde kullanıcının yetkisi olan ambardan satışı yapılan malzeme için maliyetlendirme çalıştırıldığında negatife düşme olmamasına rağmen negatif seviye uyarısı alınmaktadır.


Skonsol3 üzerinde kullanıcının yetkisi olan ambardan satışı yapılan malzeme için maliyetlendirme çalıştırıldığında negatif seviye uyarısı alınmadan işlemin tamamlanması sağlanmıştır.

 

2. Varyantlı malzeme için kalite kontrol değer girişi yapıldığında malzeme kalite kontrol analiz raporunda listelenmiyor.


Malzeme kalite kontrol analiz raporunda varyantlı malzemelerin de listelenebilmesi sağlanmıştır.

 

3. Talep fişi karşılandıktan sonra oluşan ambar fişinde iş yeri bilgileri talep fişindeki gibi gelmemektedir.


Talep karşılama sonrası oluşan ambar fişinde işyeri bilgilerinin talep fişinden taşınması sağlanmıştır.

 

4. Satınalma siparişlerinde f9 menüde e-Fatura bilgileri seçeneği gelmiyor.


Satınalma Siparişleri F9 menüde e-Fatura bilgileri seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır..

 

5. Malzeme kalite kontrolü zorunlu olan işlemler parametresinde ambar fişi seçeneği seçili olduğunda kalite kontrol ambar transferi işlemi ile oluşan ambar fişi kaydedilemiyor.


Malzeme kalite kontrolü zorunlu olan işlemler parametresinde ambar fişi seçeneği seçili olduğunda kalite kontrol ambar transferi işlemi ile oluşan ambar fişinin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

6. Satınalma faturası ile kayıt edilen sabit kıymet için Enf.Düz.Esas Tutar ile Enf.Düz.Esas Tutar (Alternatif) değerlerinin dolu gelmesi sağlanmalı.


Satınalma faturası ile kayıt edilen sabit kıymet için Enf.Düz.Esas Tutar ile Enf.Düz.Esas Tutar (Alternatif) değerlerinin otomatik dolu gelmesi sağlanmıştır.

 

7. Fatura içerisinde f9 menü irsaliye aktar işleminde kaydedilen fatura ikinci bir kullanıcıda aynı işlem yapılmak istenildiğinde "Aynı Numaralı Bir İrsaliye Daha Var" uyarısı alınmakta.


Aynı anda birden fazla kullanıcı fatura içerisine irsaliye aktar işlemi ile faturalama yaparken "Aynı Numaralı Bir İrsaliye Daha Var" uyarısı alınmadan faturalarını kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

8. Kalite kontrol değerleri girişi şartlı kabul olan fişe incele ile giriş yapılarak kalite kontrol değerleri girişi penceresi açılıp kapat butonuna basıldığında Kalite Kontrol sonuçları şartlı olarak kabul edilecektir mesajı alınıyor.


Kalite kontrol değerleri girişi şartlı kabul olan fişe incele ile giriş yapılarak F9 menüden kalite kontrol değerleri girişi penceresi açılıp kapat butonuna basıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

 

9. Cari hesap muhasebe bağlantı kodu fiş işlem döviz türüne göre tanımlandığında faturada satırlarda fiyatlandırma dövizi seçildiği durumda muhasebe kodu hatalı geliyor.


Cari hesap muhasebe bağlantı kodu fiş işlem döviz türüne göre tanımlandığında ve fatura satırlarında fiyatlandırma dövizi seçildiği durumda cari hesap muhasebe kodunun işlem döviz türüne göre atanması sağlanmıştır.

 

10. Aynı ada sahip olan birden fazla şahıs firması için kasadan gider pusulası girilip muhtasar beyanname 1003A alındığında ödemeler sekmesinde adresi sekmesinde bu carilerin hepsi için ilk carinin adresi geliyor.


Muhtasar Beyanname 1003A ödemeler sekmesinde, aynı ada sahip farklı şahıs şirketlerine ait kasadan düzenlenen gider pusulasında girilen adres bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

11. Yüklenilen kdv listesi 10.aydan sonrası için alındığında belgenin indirime konu edildiği kdv dönemi ve belgenin yüklenildiği kdv dönemi yyyy olarak gelmektedir.


Yüklenilen kdv listesi 10.aydan sonrası için alındığında belgenin indirime konu edildiği kdv dönemi ve belgenin yüklenildiği kdv dönemi yyyymm olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

12. Verilen hizmet faturasının bütün satırlarında masraf merkezi olmasına rağmen muhasebeleştirme yapıldığında bir satıra masraf merkezini atmıyor.


Verilen hizmet faturasının bütün satırlarında masraf merkezi girilerek muhasebeleştirme yapıldığında, muhasebe fişi satırlarına masraf merkezinin yazılması sağlanmıştır.

 

13. Windows Server 2019 işletim sistemi olan makinelerde merkez bankası üzerinden günlük döviz kuru aktarımında program donuyor.


Windows Server 2019 ve üzeri versiyon server işletim sistemi olan makinelerde merkez bankası üzerinden günlük döviz kuru aktarımının sorunsuz şekilde yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

14. Toplu sipariş onaylama işleminde satış sipariş fiş başlığının onay bilgisi güncellenirken satırlarının onay bilgisi güncellenmiyor.


Toplu sipariş onaylama işleminde fiş başlığı ile birlikte fiş satırlarının da onay bilgisinin istenen değer ile güncellenmesi sağlanmıştır.

 

15. Satış faaliyetleri penceresinde satış elemanı değiştirilen teklif satış faaliyetlerim penceresindeki teklifler görünmüyor.


Satış faaliyetleri penceresinde satış elemanı değiştirilen teklifin satış faaliyetlerim penceresindeki tekliflerde görünmesi sağlanmıştır.

 

16. Devir olarak firma kredi kartı fişi girildiğinde raporlarda CLCALC fonksiyonu ile bakiye getirildiğinde devir olarak girilen firma kredi kartı fişini de bakiyeye yansıtıyor.


Devir olarak girilen kredi kartı fişi ve firma kredi kartı fişinin raporlarda cari hesap bakiyesine yansıtılmaması sağlanmıştır.

 

17. Cari hesap kartı f9 menüde sevkiyat adresleri birden fazla cari üzerinde açılıp bir cari hesabın sevkiyat adresine değiştir ile girip kaydedildiğinde diğer cari hesap kartının sevkiyat adresine mükerrer ekleniyor.


Cari hesap kartı F9 menüde sevkiyat adresleri birden fazla cari üzerinde açılıp; bir cari hesabın sevkiyat adresine değiştir ile girilip kaydedildiğinde diğer cari hesap kartının sevkiyat adresine mükerrer olarak eklenmesi engellenmiştir.

 

18. İş istasyonu üzerinde F9 menüde tanımlı vardiyalar listelenmiyor.


İş istasyonu üzerinde F9 menüde tanımlı vardiyaların listelenmesi sağlanmıştır.

 

19. Devir ile girilen müşteri teminatında F9 menüde bulunan komisyon ödemeleri işleminde ödeme tarihi firma çalışma dönemi içinde olmalıdır uyarısı alınıyor.


Devir ile girilen müşteri teminatında F9 menüde bulunan komisyon ödemeleri işlemi ile ödeme tarihi çalışma döneminde değilse uyarı almadan devam edilmesi ve yapılan ödeme tarihi kontrolünün teminat girişinde yapılmaması sağlanmıştır.

 

20. Kurumlar Vergisi Beyannamesi için öndeğeri kopyala yapıldığında Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu sekmelerindeki tanımlı hesaplar gelmiyor.


Kurumlar Vergisi Beyannamesi için öndeğeri kopyala yapıldığında Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu sekmelerindeki tanımlı hesapların gelmesi sağlanmıştır.

 

21. Çek/senet kartında kısmi ödemeler ekranında ödemeyi geri al seçeneğine tıklandığında PAYTRANS tablosunda FICHEREF kolonundaki referans mevcutsa kısmi ödemelere ait kredi kartı fişleri tahsilatı/ödemesi yapılmıştır uyarısı alınıyor.


Kısmi ödeme işlemi için vade farkı girilmemiş ise, vade farkına ait kredi kartı fiş ödemesi için kontrol yapılmaması sağlanmıştır.

 

22. Negatif seviye kontrolü yapılan malzeme için rezerve evet seçili satış sipariş fişi eklenerek F9 sevket işleminde ambar bilgisi değiştirildiğinde irsaliyede negatif seviye kontrolü yapılmıyor.


Negatif seviye kontrolü yapılan malzeme için rezerve evet seçili satış sipariş fişi eklenerek F9 sevket işleminde ambar bilgisi değiştirildiğinde irsaliyede negatif seviye kontrolünün yapılması sağlanmıştır.

 

23. Malzeme fiyat kartları excelden aktarılırken işyeri için hepsi seçilmesine rağmen merkez olarak aktarılıyor.


Veri aktarımı(excelden) seçimi ile fiyat kartları aktarılırken işyeri kolonu için değer -1 olarak girildiğinde aktarılan kartın bütün işyerleri için geçerli olması sağlanmıştır.

 

24. Ambar maliyet grupları aynı olsa da ithalat modülünde malzeme dolaşım fişi ile sevk edilen miktara dağıtım fişi ile masraf yansıtıldığında millileştirme fişine masraf tutarı gelmeli.


Aynı maliyet grubundaki ambarlar arasında malzeme dolaşım fişi ile sevki yapılan ve dağıtım fişi ile masraf yansıtılan malzeme için masraf tutarının millileştirme fişine yansıması sağlanmıştır.

 

25. Yolcu beraber e-faturada f9 menü e-fatura bilgilerinde önce Tax_free seçildikten sonra vat_off olarak değiştirildiğinde tax_free fatura için gelen muhasebe kodu satırları güncellenmiyor.


Yolcu beraber e-Faturada F9 menü e-Fatura bilgilerinde önce Tax_free seçilip sonrasında vat_off olarak değiştirildiğinde tax_free fatura için gelen muhasebe kodu satırlarının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

26. Skonsol3 uygulamasında satış noktalarında geçerli olmayan carilerin vkn ve telefon numarası yazıldığında bilgileri gelmektedir.


Skonsol3 uygulamasında satış noktalarında geçerli olmayan cari hesapların vergi kimlik numarası veya telefon numarası yazıldığında bilgilerin gelmesi ve satış yapılması engellenmiştir.

 

27. Satış elemanları / satıcı-cari hesap bağlantısı penceresinde cari hesap kopyalanarak kaydedildiğinde satırlar çoklanıyor.


Satış Elemanları / Satıcı-Cari Hesap Bağlantısı penceresinde cari hesap kopyalanarak sorunsuz şekilde kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

28. Rapor ve yaz tasarımlarında malzemenin diğer dillerdeki açıklamalarını getirmek için tanımlı alan yapılıp rapor PDF olarak alındığında alanın başına farklı karakterler geliyor.


Rapor ve form tasarımlarında malzemenin diğer dillerdeki açıklamalarının tanımlı alan aracılığıyla Pdf formatında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

29. Muhasebe hesabı ekle, çıkar ve değiştir yapıldığında kullanıcı izleme raporunda açıklama 2 alanında karakterler bozuk gelmektedir.


Muhasebe hesabı ekle, çıkar ve değiştir işlemlerine ait kullanıcı izleme raporunda tutulan kayıtlar da açıklama 2 alanındaki bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.

 

30. 2.85 versiyona geçiş sonrası satınalma/satış irsaliye,fatura ekranında ekran küçültülmek istendiğinde kaydet, vazgeç butonları ve dip toplamlar görünmüyor.


Satınalma/Satış irsaliye ve fatura ekranlarında ekran küçültülmek istendiğinde kaydet, vazgeç butonları ve dip toplamların görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

31. Form Dizaynında Detay Bilgi Açıklama Alanının Altında Başka bir Metin alan yada Jpeg varsa Detay Bilgi Açıklamanın Genişliğine göre alta kaydırmıyor.


Form dizaynında detay bilgi açıklama alanının altında başka bir metin alan ya da Jpeg varsa detay bilgi açıklama alanının genişliğine göre alta kaydırılması ve yazıların görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

32. Arayüz Uyarlamada Şifre Seçeneği Çalışmamaktadır.


Arayüz uyarlama ile şifre tipinde alan kullanımında girişi yapılan verinin şifre formatında görüntülenmesi sağlanmıştır.

 

33. Fatura Tasarımlarına Eklenen Alanlar İçin Arka Plan Renk Özelliği Şeffaf Olarak Tanımlanabilmeli,Şeffaf Belirtilemediği İçin Özellikle Raporlar PDF Alındığında Sorun Yaşanıyor.


Form tasarımlarında alan özellikleri penceresine şeffaf kutucuğu eklenerek , işaretlenmesi durumunda arka plan görseline uygun şekilde pdf formatında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

34. 3 Serisi Ürünlerde Dosya/Düzen Menüsü Altındaki Kes, Kopyala, Yapıştır, Hepsini Seç Seçenekleri Çalışmıyor.


Düzen menüsü altındaki "Kes, Kopyala, Yapıştır, Hepsini Seç" seçeneklerinin çalışması sağlanmıştır.

 

35. Rapor pivot tablo olarak alınıp simge durumuna küçültüldükten sonra tekrar ekran açılıp herhangi bir kolon eklenildiğinde raporlanabilmeli.


Malzeme Yönetimi/Fiş Döküm ve Ekstreler/Hareket Dökümü raporu pivot tablo olarak alındığında veri alanı seçimi sonrası rapor simge durumuna küçültülüp daha sonra simge durumundan tekrar rapor ekranı açılarak bir kolon daha eklendiğinde, seçilen veri alanlarına göre listeleme yapılması sağlanmıştır.

 

36. e-Devlet işlemlerinde gelen veya gönderilen belgeler incele veya e-fatura/e-arşiv görüntüle ile açıldığında ekran kapat butonu dışında kapatılmalı.


e-Devlet işlemlerinde gelen veya gönderilen belgeler incele veya e-fatura/e-arşiv görüntüle ile açıldığında gelen ekran kapat butonu dışında esc ile kapatılabilmesi sağlanmıştır.

 

37. Talep hareketi ile ilişkilendirilmiş satış sipariş fişi kaydedildikten sonra değiştirilmek istendiğinde access violation uyarısı alınıp program kapanıyor.


Talep hareketi ile ilişkilendirilmiş satış sipariş fişi kaydedildikten sonra uyarı mesajı alınmadan değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

38. Malzeme yönetimi/İşlemler/Toplu satınalma/satış fiyatı girişi ekranında "satış noktalarında geçerlidir" seçeneği görünmeli.


Malzeme yönetimi-İşlemler-Toplu satın alma/satış fiyatı girişi ekranında "satış noktalarında geçerlidir" kutucuğunun görünmesi sağlanmıştır.

 

39. Satış ve Satınalma siparişlerinde KDV güncelleme işlemi ile siparişlerin içerisindeki KDV oranları malzeme kartındaki orana göre güncellendiğinde sipariş browserındaki tutar kolonu güncellenmiyor.


Satış ve Satınalma siparişlerinde KDV güncelleme işlemi ile siparişlerin içerisindeki KDV oranları malzeme kartındaki orana göre güncellendiğinde siparişlerin listelendiği ekrandaki tutar kolonunun güncellenmesi sağlanmıştır.


123 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page