Logo Tiger3 2.61.00.00 Son Versiyon Yenileme

Logo Tiger 3 ve Tiger3 Enterprise ürünleri için 4.61.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.


TİCARİ SİSTEM

 
Yenilikler

1-Satış Dağıtım Parametrelerine KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler Seçeneğinin Eklenmesi Talebi


Satış dağıtım parametrelerine öndeğer olarak sipariş, irsaliye ve faturanın seçili olarak geleceği "KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler" isminde parametre eklenmiştir.


2-Malzeme Hareket Aktarım İşlemi ile Bir Malzemenin Hareketi Diğer Malzemeye Aktarılırken Ana Malzemeye Ait Fiyat Kartlarının da Aktarılmasının Sağlanması


Malzeme hareket aktarımı işleminde fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmaması parametreye bağlanmıştır. Malzeme yönetim parametrelerine "Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemler: Fiyat Kartları" parametresi eklenmiştir. Öndeğer boş gelecektir ve eskisi gibi çalışacaktır.


3-Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar Parametresine e-İş Kodu Seçeneğinin Eklenmesi Talebi


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" listesine "e-İş Kodu" parametresi eklenerek, cari hesap kartı kopyalandığında e-İş kodu bilgisinin kopyalanması sağlanmıştır.


4-Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısının Arttırılması Talebi


Muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı" parametresine üst değer olarak "32767" girilebilmesi sağlanmıştır.


5-Faturalarda Satırda Farklı Masraf Merkezi Seçildiğinde, Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması


Otomatik Muhasebeleştirme parametrelerinde Satınalma/Satış Dağıtım ve Kasa işlemlerine satır açıklaması filtrelerine masraf merkezi ve proje kodu seçenekleri eklenmiştir.


6-İade Maliyet Türü Seçeneğinde Tutar Girişi Kontrolünün Parametrik Yapılması

İade tipi iade maliyeti olan satış ve satınalma iade fişlerinde iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilememesinin kontrol edilebilmesi için "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


7-Talep Fişlerinin Siparişe Aktarımınında Ya Da Sipariş Fişi İçinden Talep Aktarımında Miktar Kontrolü Yapabilmek İçin Parametre Eklenmesi Talebi


Karşılama türü satınalma olan talep fişlerindeki miktar bilgisinin talep karşılama işleminde değiştirilememesi amacıyla Talep Yönetimi parametreleri altına "Siparişe Talep İle Aktarılan Satırlarda Miktar Değiştirilebilsin=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


8-Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Sevkiyat Adreslerinin de Kopyalanması Talebi


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" Listesine "Sevkiyat Adresleri" parametresi eklenerek,cari hesap kartı kopyalandığında sevkiyat adreslerinin de kopyalanması sağlanmıştır.


9-Onaylanmış Satınalma Emri ve Satınalma Teklif Fişinin Değiştirilmesinin Parametrik Olması


Satış ve Satınalma parametreleri altına "Onaylandığında Değiştirilemeyecek Teklif Fişi Türleri" parametresi eklenmiştir. 


10-e-Defter Parametrelerine Çek Senet İşlemleri İçin Parametre Eklenmesi Talebi


e-Defter parametreleri, fiş modülü seçeneklerine "Çek/Senet Bordroları" türü eklenmiş ve işlem türlerine göre belge no değerinin fiş numarasından mı yoksa belge numarasından mı alınacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.


İyileştirmeler

1-Dövizli Banka Hesabına Girilen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabının Döviz Türü Bilgisinin Belirlenmesinin Sağlanması


Muhasebe parametreleri altına "Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Hesabı Öndeğer Döviz Türü=İşlem Dövizi\Yerel Para Birimi" parametresi eklenerek kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin kullanıcı tercihine göre gelmesi sağlanmıştır.


2-Zamanlanmış Görevler İşlem Seçenekleri İçerisinde Yer Alan Toplu Onayla Seçeneğinin Erişim Ağacında Farklı Başlık Altında Yer Alması


Zamanlanmış görevler Toplu Onayla seçeneği Ticari Sistem Yönetimi - İşlemler menüsü altına taşınmıştır.


SATIŞ / SATINALMA YÖNETİMİ

 
Yenilikler

1-Gelir-Gider Tahakkuk İşleminin Satınalma Fatura Türünde Yapılabilmesinin Sağlanması


Satınalma faturalarında hizmet türünde girilmiş satırlar için "Gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuk" işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.


2-Kampanya Kartında İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambarlara Göre Koşul Tanımlanabilmesinin Sağlanması


Kampanya kartlarında işyeri, bölüm ve ambarlara göre satıra ve genele koşul tanımlanması sağlanmıştır.


3-Fatura İçerisinden İrsaliye Aktarımı Yapıldığında İrsaliye Çağırma Penceresinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Verilmesi Talebi


Fatura içerisinde "Satış Eleman Kodu"na göre irsaliye aktarımı yapılması sağlanmıştır.


4-Satış Faaliyetleri Liste Ekranında Sözleşme Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda F9 Menüden İlgili Sipariş Fişinin İncelenmesi Talebi


Satış ve Satınalma Sözleşmeleri ekranı üzerinde F9 menüye "İlgili Siparişler" eklenerek sözleşmeye bağlı siparişlerin listelenebilmesi sağlanmıştır. Yeni eklenen özelliğin kullanılabilmesi için yetki ağacından yetki verilmesi gerekmektedir.


5-Rezerve Kolon Yetkisi Pasif Olan Kullanıcı Rezerv Girilmiş Siparişe Değiştir ile Girdiğinde ya da Kopyala İle Yeni Sipariş Girdiğinde Rezerv Tarih ve Miktar Kolonlarının Pasif Gelmesinin Sağlanması


Sipariş fişi ekle ve değiştir yetkileri altında bulunan "Rezerve" kolonu yetkisi olmayan kullanıcının sipariş kopyalamak veya değiştirmek istediğinde rezerve tarihi ve rezerve miktarı kolonlarını düzenleyebilmesi engellenmiştir.


İyileştirmeler

1-Satınalma Sipariş/İrsaliye ve Faturalarında KDV Muafiyet Kontrolü Yapılmasının Engellenmesi


e-Arşiv ve e-Fatura olarak düzenlenen satınalma, sipariş, irsaliye ve faturalarında KDV muafiyet zorunluluk kontrolü kaldırılmıştır.


2-2.60.00.00 Versiyonda Tutar Olarak Girilmiş İndirim Satırlarının XML İle Aktarılmasının Sağlanması


Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura XML aktarımlarında indirimlerin aktarılması sağlanmıştır.


3-International Setlerde Satış Siparişi Üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" Seçeneği İle Oluşturulan Satınalma Siparişinin Detaylar Sekmesindeki Açıklamanın Program Hangi Dilde Kullanılıyorsa Kullanılan Dile Uygun Olarak Aktarılması


Satış Siparişi üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" seçeneği ile oluşturulan "Satınalma Siparişi"nin Detaylar sekmesindeki Açıklama Alanının, program hangi dilde kullanılıyorsa o dile uygun olarak aktarılması sağlanmıştır.


4-Sipariş Eklendikten Sonra Cari Hesap Kartı İçerisinden e-Fatura Kullanıcısı İşaretlenip Sipariş Faturalandığında Kağıt Fatura Olarak Oluşmamasının Sağlanması


Fatura türü 'kağıt' olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyelere ait cari hesap kartı e-Fatura kullanıcı olarak işaretlendikten sonra faturalama işlemi yapılmak istendiğinde oluşan faturaların e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.


5-e-Fatura Gümrük Cari Hesabına Kesilen Satınalma Siparişi ve İrsaliye, e-Fatura Türünde Oluşmasının Engellenmesi ve İthalat Faturasına Aktarılmasının Sağlanması


e-Fatura Gümrük Cari hesap kartlarına düzenlenen satınalma siparişleri ve irsaliyelerinin fatura türlerinin e-Fatura olarak oluşması engellenerek oluşan satınalma sipariş ve irsaliyelerin kağıt türünde oluşması ve ithalat faturalarına aktarılabilmesi sağlanmıştır.


6-Alınan Hizmet Hareket Aktarımı İşleminde Hizmet Kartlarının Tipleri Uyumlu Değildir Mesajının Kaldırılması


Hizmet aktarım işlemlerinde hizmet kodu elle yazıldığında aktarım yapılması sağlanmıştır.


7-e-Fatura Cari Hesabına Ait İrsaliyeler Toplu Faturalama İşlemi İle Faturalandırıldığında e-Fatura Numara Şablonundan Numara Almasının Sağlanması


Toplu faturalama işleminde e-Fatura şablonundan numara alması sağlanmıştır.


8-Ödeme Tipi Kredi Kartı Olan Fatura Kaydedildiğinde Oluşan Kredi Kartı Fişi Banka Bilgileri Öndeğerinin Boş Gelmesinin Sağlanması


Faturada ödeme tipi kredi kartı seçilerek kayıt edildiğinde açılan kredi kartı fişinde banka bilgileri öndeğerinin boş gelmesi sağlanmıştır.


9-İşlem Dövizli Satış Teklifi Siparişe Çevrilirken Döviz Kullanım Parametrelerinde Seçili Kur Bilgisinin Kullanılmasının Sağlanması


Teklif siparişe çevrilirken işlem dövizinin, döviz kullanım parametrelerindeki tür bilgisine göre değişmesi sağlanmıştır.


10-Malzeme Satınalma Ekstresinde Bir Tanımlı Alan Eklenip Malzeme Satışlar Ekstresi Alındığında Satınalma Ekstresinin Tanımlı Alanının Satışlar Ekstresi Raporunun Tanımlı Alanlarında Gelmesinin Engellenmesi


Satınalma ekstresinin tanımlı alanının, satışlar ekstresinin tanımlı alanlarında gelmemesi sağlanmıştır.


11-Satış İndirimleri Muhasebe Bağlantı Kodlarında İade Faturaları İçin Verilen Muhasebe Kodlarının Öndeğer Olarak Gelmesinin Sağlanması


Satış indirimleri muhasebe bağlantı kodu fatura türü filtresi verilerek eklendiğinde iade faturaları için doğru çalışması sağlanmıştır.


12-Teklif Fişi Dizaynındaki Satır Sayısı Alanının Doğru Veri Getirmesinin Sağlanması


Teklif fiş dizaynında satır sayıları değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.


13-Sipariş Fişinin Sevki Sırasında Birim Seti ve Miktar Bilgisi Değiştirilerek Sevkedildiğinde Sipariş Kapandı Olarak Görünmesine Rağmen Yeniden Boş Olarak Sevkedilmesinin Engellenmesi


Sipariş sevk işlemi sırasında farklı birim üzerinden tamamı sevk edildiğinde, siparişin statüsü kapandı olmasına rağmen yeniden sevk işleminde boş olarak irsaliye açılması engellenmiştir.


14-Satış Faturası İçerisinde Karma Koli Satırları Varken Üzerinde “İade Al” İşlemi Yapıldığında Karma Koli Satırlarına Ait Malzemelerin Dağılım Fiyatı Değiştiyse Yeni Fiyat Üzerinden Hesaplama Yapmasının Düzeltilmesi


Karma koli türünde malzemeye ait fatura iade olarak alınmadan önce karma koli satırlarında yapılan fiyat değişikliği iade faturasına yansıyordu, esas faturadaki fiyat bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.


15-Çoklu Faturalama İşleminde Kaydederken Sorgula İşaretlendiğinde Sipariş Fişleri Faturalandırıldığında Oluşan e-Arşiv Faturalarının Fiş Numaralarının Numaralama Şablonuna Uygun Gelmesinin Sağlanması


Sipariş fişleri çoklu faturalama ile faturalandığında, kaydederken sorgula işaretlenmediği takdirde e-Arşiv faturalarının doğru sırada numara şablonuna göre gelmesi sağlanmıştır.


16-Satınalma İrsaliyesi İade Edildiğinde Satınalma İrsaliyesindeki Kalite Kontrol Değerlerinin Silinmesinin Engellenmesi


İade sonrası orjinal fiş üzerindeki kalite kontrol değer girişlerinin silinmemesi ve bu değerlerin iade fişlerine taşınmaması sağlanmıştır.


17-İşlem Dövizli İrsaliye Üzerinden Faturala Yapıldığında Kuruş Farkı Oluşmasının Engellenmesi


İşlem dövizli irsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.


18-Fatura Başlığı İşyeri Bilgisi Değiştirildiğinde İrsaliye Aktarımı İle Gelen Satırların Ambar Bilgisinin Güncellenmemesinin Sağlanması


Malzeme yönetimi parametrelerinde yer alan, İşyeri/Fabrika/Ambar kontrolü parametresi "Hayır" durumunda iken farklı işyeri ve ambarlara girilmiş olan satınalma ve satış irsaliyeleri fatura içerisine filtrelenerek aktarılabilmesi sağlanmıştır. Fatura içerisinde irsaliye aktar seçeneği ile açılan filtre ekranı seçeneklerine "İşyeri" seçeneği de eklenmiştir.


19-Satış İrsaliyesinde Taşıyıcı Kodu Belirtilmesine Rağmen Toplu Faturalama İşlemi Kaydedilirken Fiş Taşıyıcı Kodu Boş Kaydedilecektir Uyarısı Alınmasının Engellenmesi


Satış irsaliyesinde belirtilen taşıyıcı kodunun toplu faturalama işleminde e-Arşiv İnternet tipi seçildiğinde faturaya yansıması sağlanmıştır.


20-Kasadan Girilen Faturalarda Depozitolu Mallar İçin Negatif Miktarlar Girilmesinin Sağlanması


Depozitolu Mallar için negatif miktarların girilebilmesi sağlanmıştır.


21-Tanımlı Satış İrsaliyesi İçerisinden Ulaşılan İrsaliye Bağlantıları Ekranında İncele Butonuna Basıldığında Satış Fişinin Görüntülenmesinin Sağlanması


Oluşturulan Tanımlı Satış İrsaliyesine, Sipariş Fişi aktarıldığında irsaliye bağlantılarında Fiş Tipi kolonunun ve Sipariş Fişinin doğru görüntülenmesi sağlanmıştır.


22-Cari Hesap Kartında Belirlenen İndirim Oranı Faturaya Otomatik Olarak Geldiğinde İndirim Satırındaki Ambar Bilgisinin Doğru Gelmesinin Sağlanması


Cari hesap kartında belirlenen genele ve satıra indirim oranları sipariş, irsaliye ve faturalara uygulandığında ilgili indirim satırında, işlem yapan kullanıcının işyeri ve ambar yetkileri kontrol edilmeden ambar seçeneği gelmesi düzeltilerek yetkisi olan ambar seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.


23-İhraç Kayıtlı Satış Faturasına Sipariş Aktarılıp Fatura Detaylar Tabında KDV Muafiyet Sebebi Seçilip Satır KDV Muafiyet Bilgileri Güncellenecek Uyarısına Evet Denildiğinde Satırlarda KDV Oranı Girilmiş İse Satırdaki KDV Muafiyet Sebebinin Güncellenmesi


KDV oranı olan sipariş fişi ihraç kayıtlı satış faturasına aktarıldığında detaylar sekmesinden seçilen KDV muafiyet sebebi kodunun satırlara aktarılabilmesi sağlanmıştır.


24-Sipariş Bağlantılı İrsaliye Üzerinde F9 Menü İade Alma İşleminde Cari Hesabın Değiştirilmesinin Sağlanması


Sipariş bağlantılı irsaliye iade alındığında cari hesap bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.


25-Detaylardaki Para Birimi İşlem Dövizi Seçiliyken Kullanılacak Para Biriminde Yerel Para Birimi Seçilmiş Olan Faturaya Değiştir veya İncele İle Giriş Yapılmak İstendiğinde İşlem Dövizi Değiştirilecektir Uyarısı Alınması


Detaylarda işlem dövizi seçilmiş olan faturaya değiştir veya incele ile girildiğinde işlem dövizi değiştirilecektir uyarısı alınıyordu. Uyarının fiş genelinde kullanılacak para birimi yerel para birimi seçildiği anda ve işlem döviz türünün yerel para biriminde farklı olduğu durumlarda verilmesi sağlanmıştır.


26-Mevcut Fatura Değiştirilip Fatura F9 Değişiklik Tarihçesine İncele İle Giriş Yapıldığında İrsaliye Bağlantısının Kopmasının Engellenmesi


Mevcut fatura değiştirilip fatura F9 değişiklik tarihçesine incele ile giriş yapıldığında irsaliye bağlantısını kopması düzeltilmiştir.


27-Rezerveli Sipariş Sevkedilip Faturalandırılıp İade Alındıktan Sonra Sipariş Tekrar Sevkedildiğinde/Faturalandırıldığında Gerçek Stok Miktarı Hesabının Doğru Yapılması


Rezerveli olarak eklenen sipariş faturalandıktan sonra iade alınarak tekrar faturalanırsa gerçek stok miktarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.


MALZEME YÖNETİMİ

 
Yenilikler

1-Malzeme Yönetim Fişlerini Oluştururken Muhasebe Fişi İçin e-Defter Belge Detayı Belirtilen Ekranda Fişe Ait Belge Detayı Yoktur Alanının İşaretlenebilmesi Talebi


e-Defter kullanılan firmalarda, malzeme yönetim fişlerinin e-Defter belge detaylarında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçeneğinin işaretlenebilmesi sağlanmıştır.


2-Malzeme İçin Dönem Kapatma İşlemi Yapıldıktan Sonra Maliyet Dağıtım Fişinin Çıkarılmasının Engellenmesi Talebi


Maliyet dağıtım fişi çıkarılmak istenildiğinde, fiş içerisinde kullanılan malzemeler için dönem kapatma işlemi yapılmış ise çıkarılması engellenerek uyarı verilmesi sağlanmıştır. "Fiş İçinde Dönem Kapatma Yapılmış Malzeme(ler) Var” uyarısı verilecektir.


3-Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşılan Malzeme Hareketleri ve Sipariş Hareketleri Ekranında F9 Menüde Yaz Seçeneğinin Gelmesi Talebi


Malzeme kartı üzerinden erişilen malzeme hareketleri ve sipariş hareketleri F9 menüsüne ve ekranın altına yazıcı (printer) ikonu ile yaz seçeneği eklenmiştir.


4-Yarı Mamul ve Mamul Türündeki Stok Kartları Açıldığında Fabrika Parametrelerinde Bulunan Temin Şeklinin Otomatik Olarak Üretim Gelmesinin Sağlanması


Yarı Mamul ve Mamul türündeki malzeme kartları kaydedilirken daha önce fabrika parametreleri kaydedilmemiş ise fabrika parametrelerinde yer alan temin şeklinin otomatik olarak "Üretim" gelmesi sağlanmıştır.


5-Malzeme Kartı Üzerinde Sipariş Hareketleri Penceresinde Rezervasyon Miktarı Kolonlarının da Yer Almasının Sağlanması


Sipariş hareketlerine rezerve miktarı ve rezerve tarihi kolonları eklenmiştir.


6-Kullanıcının Ambar Yetkisi Bulunup Giriş Çıkış Ambarlarına Yetkisi Yoksa, Hareketlerin Görüntülenebilmesinin Ancak İşlem Yapamamasının Sağlanması


Ambarlar yetkisi olup da Ambarlar(Giriş) ve Ambarlar(Çıkış) yetkisi olmayan kullanıcıların malzeme hareketleri ekranı üzerinde Ambarlar yetkisi dahilindeki ambarlara ait hareketleri de görebilmeleri sağlanmıştır. Özelliğin kullanılabilmesi için 179 numaralı flag değeri 2 olarak ayarlanmalıdır.


İyileştirmeler

1-Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporu Standart Tasarım İle Tabloya Alındığında Fiş Detaylarının Listelenmesinin Sağlanması


Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporunda standart tasarım ile tabloya alındığında fiş detaylarının listelenmesi sağlanmıştır.


2-Malzeme Ambar Durum Raporu Listeleme Şekli Ambarlara Göre Alındığında Gerçek Stok Filtresinin Çalışması


Malzeme Ambar Durum Raporu "Listeleme Şekli=Ambarlara Göre" olarak alınmak istendiğinde "Gerçek Stok" filtresinin çalışması sağlanmıştır.


3-Malzeme Hareketleri Liste Ekranının Pencere Boyutu Küçültüldüğünde Kaydırma Çubuklarının Kaybolmasının Engellenmesi


Malzeme,Sipariş ve Talep Hareketleri liste ekranlarının pencere boyutu küçültüldüğünde, kaydırma çubuklarının görüntülenmesi sağlanmıştır.


4-Malzeme Sınıfına Ait Sözleşme Siparişe Aktarılıp, İlgili Siparişte Malzeme Sınıf Detayları Değiştirildiğinde, Sözleşmede Bekleyen Miktarların Doğru Listelenmesinin Sağlanması


Malzeme sınıfına ait sözleşme siparişe aktarıldığında malzeme sınıfına ait alt malzeme değiştirilerek sipariş oluşturulduğunda sözleşme içerisinde malzeme sınıfı detay satırları ekranındaki bekleyen miktar alanında doğru bilginin gelmesi sağlanmıştır.


5-Malzemede Negatif Seviye Kontrolü Yapıldığında ERP'de Kayıtlı Siparişe Ait XML İçerisinde Değişiklik Yapılıp Tekrar İçeri Alınmak İstendiğinde Malzeme Negatif Seviyeye Düşmemesine Rağmen Alınan Negatif Seviye Uyarısının Kaldırılması


Malzemede negatif seviye kontrolü yapıldığında kayıtlı siparişe ait XML içerisinde değişiklik yapılıp tekrar içeri alındığında malzeme negatif seviyeye düşmemesine rağmen negatif seviye uyarısı alınması düzeltilmiştir.


MUHASEBE

 
Yenilikler

1-1703/27103 Kapsamında Hesaplanan İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Priminin Muhasebeleştirilmesi


17103/27103 kapsamında hesaplanan işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi için muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine "P58: 17103/17103 işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi" seçeneği eklenerek muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.


2-Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında Kullanılabilmek Üzere Muhasebe Bağlantı Kodlarında Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu Filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 Filtrelerinin Eklenmesi Talebi