517881199062009
 

Logo Tiger3 2.61.00.00 Son Versiyon Yenileme

Logo Tiger 3 ve Tiger3 Enterprise ürünleri için 4.61.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.


TİCARİ SİSTEM

Yenilikler

1-Satış Dağıtım Parametrelerine KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler Seçeneğinin Eklenmesi Talebi


Satış dağıtım parametrelerine öndeğer olarak sipariş, irsaliye ve faturanın seçili olarak geleceği "KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler" isminde parametre eklenmiştir.


2-Malzeme Hareket Aktarım İşlemi ile Bir Malzemenin Hareketi Diğer Malzemeye Aktarılırken Ana Malzemeye Ait Fiyat Kartlarının da Aktarılmasının Sağlanması


Malzeme hareket aktarımı işleminde fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmaması parametreye bağlanmıştır. Malzeme yönetim parametrelerine "Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemler: Fiyat Kartları" parametresi eklenmiştir. Öndeğer boş gelecektir ve eskisi gibi çalışacaktır.


3-Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar Parametresine e-İş Kodu Seçeneğinin Eklenmesi Talebi


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" listesine "e-İş Kodu" parametresi eklenerek, cari hesap kartı kopyalandığında e-İş kodu bilgisinin kopyalanması sağlanmıştır.


4-Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısının Arttırılması Talebi


Muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı" parametresine üst değer olarak "32767" girilebilmesi sağlanmıştır.


5-Faturalarda Satırda Farklı Masraf Merkezi Seçildiğinde, Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması


Otomatik Muhasebeleştirme parametrelerinde Satınalma/Satış Dağıtım ve Kasa işlemlerine satır açıklaması filtrelerine masraf merkezi ve proje kodu seçenekleri eklenmiştir.


6-İade Maliyet Türü Seçeneğinde Tutar Girişi Kontrolünün Parametrik Yapılması

İade tipi iade maliyeti olan satış ve satınalma iade fişlerinde iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilememesinin kontrol edilebilmesi için "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


7-Talep Fişlerinin Siparişe Aktarımınında Ya Da Sipariş Fişi İçinden Talep Aktarımında Miktar Kontrolü Yapabilmek İçin Parametre Eklenmesi Talebi


Karşılama türü satınalma olan talep fişlerindeki miktar bilgisinin talep karşılama işleminde değiştirilememesi amacıyla Talep Yönetimi parametreleri altına "Siparişe Talep İle Aktarılan Satırlarda Miktar Değiştirilebilsin=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.


8-Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Sevkiyat Adreslerinin de Kopyalanması Talebi


"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" Listesine "Sevkiyat Adresleri" parametresi eklenerek,cari hesap kartı kopyalandığında sevkiyat adreslerinin de kopyalanması sağlanmıştır.


9-Onaylanmış Satınalma Emri ve Satınalma Teklif Fişinin Değiştirilmesinin Parametrik Olması


Satış ve Satınalma parametreleri altına "Onaylandığında Değiştirilemeyecek Teklif Fişi Türleri" parametresi eklenmiştir. 


10-e-Defter Parametrelerine Çek Senet İşlemleri İçin Parametre Eklenmesi Talebi


e-Defter parametreleri, fiş modülü seçeneklerine "Çek/Senet Bordroları" türü eklenmiş ve işlem türlerine göre belge no değerinin fiş numarasından mı yoksa belge numarasından mı alınacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.


İyileştirmeler

1-Dövizli Banka Hesabına Girilen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabının Döviz Türü Bilgisinin Belirlenmesinin Sağlanması


Muhasebe parametreleri altına "Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Hesabı Öndeğer Döviz Türü=İşlem Dövizi\Yerel Para Birimi" parametresi eklenerek kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin kullanıcı tercihine göre gelmesi sağlanmıştır.


2-Zamanlanmış Görevler İşlem Seçenekleri İçerisinde Yer Alan Toplu Onayla Seçeneğinin Erişim Ağacında Farklı Başlık Altında Yer Alması


Zamanlanmış görevler Toplu Onayla seçeneği Ticari Sistem Yönetimi - İşlemler menüsü altına taşınmıştır.


SATIŞ / SATINALMA YÖNETİMİ

Yenilikler

1-Gelir-Gider Tahakkuk İşleminin Satınalma Fatura Türünde Yapılabilmesinin Sağlanması


Satınalma faturalarında hizmet türünde girilmiş satırlar için "Gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuk" işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.


2-Kampanya Kartında İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambarlara Göre Koşul Tanımlanabilmesinin Sağlanması


Kampanya kartlarında işyeri, bölüm ve ambarlara göre satıra ve genele koşul tanımlanması sağlanmıştır.


3-Fatura İçerisinden İrsaliye Aktarımı Yapıldığında İrsaliye Çağırma Penceresinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Verilmesi Talebi


Fatura içerisinde "Satış Eleman Kodu"na göre irsaliye aktarımı yapılması sağlanmıştır.


4-Satış Faaliyetleri Liste Ekranında Sözleşme Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda F9 Menüden İlgili Sipariş Fişinin İncelenmesi Talebi


Satış ve Satınalma Sözleşmeleri ekranı üzerinde F9 menüye "İlgili Siparişler" eklenerek sözleşmeye bağlı siparişlerin listelenebilmesi sağlanmıştır. Yeni eklenen özelliğin kullanılabilmesi için yetki ağacından yetki verilmesi gerekmektedir.


5-Rezerve Kolon Yetkisi Pasif Olan Kullanıcı Rezerv Girilmiş Siparişe Değiştir ile Girdiğinde ya da Kopyala İle Yeni Sipariş Girdiğinde Rezerv Tarih ve Miktar Kolonlarının Pasif Gelmesinin Sağlanması


Sipariş fişi ekle ve değiştir yetkileri altında bulunan "Rezerve" kolonu yetkisi olmayan kullanıcının sipariş kopyalamak veya değiştirmek istediğinde rezerve tarihi ve rezerve miktarı kolonlarını düzenleyebilmesi engellenmiştir.


İyileştirmeler

1-Satınalma Sipariş/İrsaliye ve Faturalarında KDV Muafiyet Kontrolü Yapılmasının Engellenmesi