top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3 2.60.00.00 Son Versiyon Duyurusu

Malzeme Yönetimi

1-Hızlı Üretim Fişi Silindiğinde Bağlı Sarf Fişinin Silinip Üretimden Giriş Fişinin Silinmemesinin Sağlanması

Seri veya Lot numarası takibi yapılan malzemelere ait hızlı üretim fişleri sonucu oluşan üretimden giriş fişlerinin, ilgili hızlı üretimden giriş fişinin silinmesi sonucu uyarı verilerek silinmemesi sağlanmıştır.

2-Ctrl+F İle Malzeme Açıklaması(2) Alanına Göre Arama Yapılabilmesi Talebi

Malzeme Kartları liste ekranında, Ctrl+F ile "Malzeme Kartı Açıklaması 2" alanına göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

3-Malzeme Satış Fiyat Kartlarında Sevkiyat Adresine Göre Koşul Verilebilmesi Talebi

Malzeme Alış / Satış Fiyat Kartlarında 'Sevkiyat Adresine Göre' koşul verilebilmesi sağlanmıştır. Kodu A ile başlayan sevkiyat adresleri tanımları için koşul tanımlaması;(X2="A*") şeklinde yapılmalıdır.

Satış / Satınalma

1-Hizmet Kartları İçerisinde CPA Kodu Ve GTİP Kodu Girilebilmesi Talebi

Alınan ve Verilen Hizmet kartlarına, CPA, GTİP ve menşei kodu alanları eklenmiştir. Hizmet kartlarında ilgili alanlar dolu ise fatura satırlarına otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.

2-Faturalardaki Seri No Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi Talebi

Faturalardaki "Seri No" alanı "Zorunlu Alanlara" eklenmiştir.

3-Satış ve Satınalma Faturaları İçin Toplu e-Fatura / e-Arşiv Görüntüle Seçeneğini Eklenmesi Talebi

Fatura ekranlarında F9 seçeneklerdeki e-Fatura / e-Arşiv Görüntüle ve Gönder seçenekleri ile toplu görüntüleme ve gönderim yapılması sağlamıştır.

4-Kullanıcı Yetkilerine e-Fatura / e-Arşiv Görüntülü Gönder Seçeneğinin Eklenmesi Talebi

Kullanıcı yetkilerinde Satınalma / Satış Faturaları altına ve değiştir / incele işlemleri için "e-Fatura/e-Arşiv Görüntülü Gönder" seçeneği eklenip SYS tarafında yetkilendirilmiştir.

5-e-Arşiv Kullanan Firmalar İçin Sipariş Formunda Fatura Türü [Kağıt, e-Arşiv, e-Arşiv(İnternet) Faturası] Seçenekleri Talebi

Sipariş ve irsaliye ekranlarına "Fatura Tipi" alanı eklenmiştir. e-Arşiv ve e-Fatura carileri için sipariş ve irsaliye girişi sırasında e-Fatura ve e-Arşiv bilgileri girilebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca sipariş ve irsaliye satırlarına KDV ve ek vergi muafiyet kodları, GTIP, Menşei ve CPA kodu alanları eklenmiştir.

6-Fatura Liste Ekranında Faturanın SMM Mahsubu Oluştuğu İle İlgili İbare Olması Talebi

Satış faturaları ekranına "SMM" kolonu eklenerek, faturanın SMM mahsubunun oluştuğuna dair "SMM" yazılması sağlanmıştır.

Duran Varlık

1-Sabit Kıymet Kaydında Masraf Merkezi Seçilebilmesi Talebi

Sabit kıymet kaydında masraf merkezi seçilmesi sağlanmıştır. Sabit Kıymet Listesi, Sabit Kıymet Girişleri, Sabit Kıymet Mizanı raporları filtrelerine ve standart alanlara masraf merkezi kodu seçeneği eklenmiştir.

2-Sabit Kıymet Kartı Faydalı Ömür ve Amortisman Oranının GİB Sisteminden Aktarılması Talebi

Malzeme kartı sabit kıymet bilgileri sekmesine ve sabit kıymet kaydı ekranına Faydalı Ömür seçeneği eklenerek yapılan seçime göre amortisman oranı/süresi aktarılması sağlanmıştır.

Muhasebe

1-Yansıtma Fişlerinde Satır Açıklaması Filtresi ve Öndeğer Açıklama Verilebilmesi Talebi

Yansıtma fişleri filtrelerine satır açıklaması seçeneği eklenerek girilen bilginin, fişlerin satır açıklamasına yazılması sağlanmıştır.

2-e-Defter Ara Mali Dönem Kullanımında Mali Müşavir Sözleşme Bitiş Tarihi Kontrolünün Mali Yıl Bitişi Olarak Yapılması Talebi

e-Defter geliştirmeleri kapsamında, defter dosyası oluşturma işlemi sırasında kontrol edilen mali müşavir sözleşme tarihi kontrolü değiştirilerek, ilgili firmanın mali dönem başlangıç - bitiş tarihlerinin arasında olmasını kontrol edecek şekilde güncellenmiştir.

3-SMM Mahsubu Oluşturulduğunda, Muhasebe Fişi Liste Ekranından SMM'den Geldiğinin Anlaşılabilmesi İçin Açıklamada Bilgi Olması Talebi

SMM mahsubu sonucu oluşan mahsup fişi genel açıklama satırına "SMM" ibaresi eklenmiştir. 4-Depozitolu Mal Bedellerinin Form BA / BS'ye Yansıyıp Yansımamasının Parametreye Bağlanması Talebi

Form BA / BS veri al filtre seçenekleri içerisine öndeğeri "Evet" olacak şekilde "Depozito Mal Bedelleri Beyannameye Yansısın=Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir.

5-Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelir/Gider Tahakkuk Bağlantısı Raporu Geliştirmeleri

Muhasebe hesap durumu raporları altına "Gelir/Gider Tahakkuk Bağlantısı Raporu" eklenmiştir.

6-İndirilecek KDV Listesinde Tarih Sıralaması Yapılabilmesi Talebi

İndirilecek KDV listesine tarih sıralaması eklenmiştir.

7-Yansıtma Şablonlarında F9 Yansıtma Fişleri Filtrelerine Bölüm Filtresinin Eklenmesi Talebi

Yansıtma şablonu filtrelerine bölüm ve listeleme şekli seçenekleri eklenmiştir. Bölüm filtresinin seçildiğinde listeme şeklinde işyeri+bölüm seçilmelidir.

8-Muhtasar ve Muhtasar Prim Hizmet Belgesi Beyannamelerine 6550 Sayılı Kanuna İlişkin Bildirim Sekmesi Eklenmesi

Muhtasar ve muhtasar prim hizmet belgesi beyannamelerine 6550 sayılı kanun kapsamında bildirim sekmesi eklenmiştir.

Talep Yönetimi

1-Talep Fiş Satırlarının İstenilen Veriye Göre Sıralanabilmesi Talebi

Talep fiş satırlarının istenilen veriye göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.

Ticari Sistem

1-Sabit Kıymet Kaydının Yabancı Ülkeye Satışı Yapıldığında İntaç Tarihine Göre Değer Düşüklüğünün Hesaplanması Talebi

Duran Varlık Yönetimi parametrelerine "İhracat operasyon fişinde değer düşüklüğü intaç tarihine göre hesaplansın" seçeneği eklenerek istenilen tarihe göre hesaplama yapılması sağlanmıştır.

2-Teklif Sözleşmeye Aktarılıp Kayıt Edildiğinde Birim Fiyat Oluşmasının Parametrik Olması Talebi

Teklif sözleşmeye aktarılıp kaydedildiğinde "Sözleşme satırları için fiyat eklensin mi?" uyarısı "Sözleşme kaydetme işleminde fiyat kartı oluşturulsun" parametresine bağlanmıştır.

3-Satınalma Emrine Bağlı Teklif Fişlerinden Bir Tanesi Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda Diğer Teklif Fişleri İçin Sipariş Oluşturulamaması Talebi

Satınalma Emrine bağlı teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda diğer teklif fişleri için sipariş oluşturulabilsin : Evet/Hayır parametresi eklenmiştir.

4-Kalite Kontrol Karşılama Türü Ambar Fişi Olduğunda Eklenecek Öndeğer Ambarın Seçileceği Parametre Eklenmesi Talebi

Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar altına "Kalite Kontrol Transfer Ambarı" parametresi eklenmiştir. Bu bölümden yapılacak seçim ile kalite kontrol transfer işlemi sırasında öndeğer olarak gelecek ambar seçimi yapılabilecektir.

5-Farklı Döviz Türleri Seçilen Kasalar Arası Virman İşleminde “Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek” Seçeneğinin Dikkate Alınmamasının Sağlanması

Farklı döviz türlerine sahip kasalar arasında virman işlemi yapabilmek için Finans Parametreleri'ne "Virman İşleminde Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek İşareti Dikkate Alınsın" isminde yeni bir parametre eklenmiştir.

6-Hizmet Faturası Olarak Seçilip Fatura İçerisinde Kur Farkı İşaretlenen Hizmet Faturasının Muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi Oluşması Yerine Kur Farkı Fişi Oluşması Talebi

Muhasebe parametreleri altına "Kur Farkı Fişi Oluşacak Fatura Türleri" parametresi eklenerek parametre seçimine bağlı olarak kur farkı olarak oluşturulmuş olan Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirildiğinde mahsup fişi yerine kur farkı fişi oluşması sağlanmıştır.

Sistem

1-Şifre Sistemi Özelliği Aktif Olduğunda Logo Grubundaki Kullanıcılar İçin Uyarı Verilmesinin Parametreye Bağlanması Talebi

Sistem İşletmeninde bulunan Şifre Sistemi Ayarları ekranına "Yönetici Hariç" isimli onay kutusu eklenerek işaretlenmesi durumunda yönetici grubundaki kullanıcılar için şifre sistemi ile ilgili uyarı mesajı verilmemesi sağlanmıştır.

2-Satış Ve Dağıtım Parametreleri Altındaki "e-Arşiv Türü" Parametresinin İşyeri Bazında Ayarlanabilmesi Talebi

İşyeri tanımları, e-Fatura / e-Arşiv sekmesine "e-Arşiv Türü: Seçiniz / e-Arşiv / e-Arşiv İnternet" seçeneği eklenmiştir. e-Arşiv Türü işyerinde öndeğer seçiliyse faturalarda işyerine göre getirilecektir, işyerinde seçili değilse parametrelerde yer alan e-Arşiv Türü parametresine göre çalışmaya devam edecektir.

Dış Ticaret

1-İthalat Operasyon Fişinde ve İhracat Operasyon Fişinde Satırların İstenilen Veriye Göre Sıralanması Talebi

İthalat, İhracat Operasyon Fişleri ile İhraç Kayıtlı Satış ve Satınalma fatura satırlarının istenilen şekilde sıralanabilmesi sağlanmıştır.

Finans

1-Cari Hesap Borç Kapatma İşlemlerinde Filtrelerde Proje Kodu Verilerek Borç Kapatma İşlemi Yapabilme Talebi

Borç kapatma işlemlerine proje kodu filtresi eklenmiştir. Ayrıca Borç Takip ekranındaki proje kodu filtresinin de kapatma işleminde dikkate alınması sağlanmıştır.

2-Kasalar Arasında Dövizli Virman İşlemi Yapılması Talebi

Farklı döviz türlerine ait kasalar arasında kendi döviz türleri üzerinden virman işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

3-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24. Maddesi Kapsamında Kur Farkı Hesaplamasında Yapılacak Düzenlemeler

Cari hesap kartı Ticari Bilgiler sekmesinde kur farkı seçeneklerine 3065 sayılı kanun gereği seçeneği eklenerek, ödeme alınmamış ise hareketler, ödeme alınarak borç kapama yapılırsa ödemeler üzerinden gibi çalışması sağlanmıştır. 4-Borç Dağılım Raporu Gün Aralığı Olarak Alındığında, Gelen Gün Aralıklarının Tarih Formatında Hangi Tarih Aralığına Geldiğinin Görüntülenebilmesi Talebi

Borç dağılım raporu "Dağılım Şekli" filtresine Gün Aralığı (Tarih) seçeneği eklenerek tarih aralığı olarak listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

5-Banka Fişlerinde Yer Alan Personel Borçlanması Ve Personel Geri Ödemesi Fişlerinde Toplu Sicil Kartı Seçimi Yapılabilmesinin Sağlanması

Banka fişlerinden 'Personel Borçlanması' ve 'Personel Geri Ödemesi' fişlerinde sicil no alanı ile açılan sicil kartları ekranlarında birden fazla sicil kartı seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

6-Senet Giriş Bordrosunun İçinde, Tekli Basım / Çoklu Basım Seçimiyle Ulaşılan Formun Veri Alanlarına Çek / Senet Tabloları Eklenmesi Talebi

Senet Giriş Bordrosunun içinde, 'Tekli basım' ve 'Toplu basım' seçimiyle ulaşılan formun yazdırma tasarımı veri alanlarına çek / senet tabloları eklenmiştir.

Kalite Kontrol

1-Kalite Kontrol Sonuçları Uygun Olmadığında Kalite Kontrol Karşılama İşlemi Yapılarak Ambar Fişi Oluşturulması Talebi

Kalite kontrol koşullarına uygun olmayan malzemelerin farklı ambarlara taşınabilmesi amacıyla fiş üzerinde F9 menüye "Kalite Kontrol Ambar Transferi" seçeneği eklenmiştir.

İthalat / İhracat

1-İthalat / İhracat İle İlgili Fişler İçin De Kayıt Revizyon Takibi Yapılabilmesi Talebi

İthalat ve İhracat fişleri için"Kayıt Revizyon Takibi" yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

Logo Tiger3 Enterprise 2.60 Son Versiyon Duyurusu
115 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page