top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Kutu, koli, palet, çuval, vb. nin Logo Tiger3 'de Paketlenmesi İşlemleri


Müşteriye sevk edilecek malzemelerin; sipariş içeriğine ve müşteri beklentisine uygun şekilde (kutu, koli, palet, çuval, vs ile) paketlenmesi işlemlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.


Müşteriye sevk edilecek malzemelerin; paketlere konması, bazı durumlarda paketlerin de daha büyük paketlere konması işlemine ait bilgiler Paketleme Fişleri ile kaydedilir.


Paketleme için kullanılacak malzemeler, Malzeme Yönetimi bölümünde tanımlanmış malzemelerden Paket olarak işaretlenenler arasından belirlenir. Bir malzemenin, ilgili müşterilere hangi paketleme malzemeleri ile gönderileceği biliniyor ise, bu bilgi paket malzemesine ait kartın müşteri-tedarikçi ilişkilerinin tanımlandığı kısımda belirtilir.


Paketleme Fişleri, Satış ve Dağıtım Program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Paketleme Fişi


Paketleme işlemi, satış siparişleri ve/veya satış irsaliyelerinde yer alan malzemeler için yapılır. Tek fiş için paketleme yapılabileceği gibi, gerekli durumlarda birden fazla fiş için de aynı paketleme fişi ile paketleme yapılabilir.


Ekle seçeneği ile açılan paketleme fişi dört bölümden oluşmaktadır.


Genel Bilgiler: Paketleme fişi geneline ait bilgiler fişi üst bölümünde yer alan alanlardan kaydedilir.


Paketlenen Fişler: Paketleme yapılacak fişlerin kaydedildiği bölümdür. Fiş listesi satırlarında, belirlenen fiş türüne göre ilgili fişlerden seçim yapılır. Paketleme için herhangi bir fiş seçilmediği durumda, paketleme fişi kaydedilemez. Paketleme fişi, doğrudan paketleme yapılacak fişin üzerinden açıldığı (tek fiş paketlendiği) takdirde, bu alanda sadece bu fiş listelenir.


Paketleme Ağacı: Ağaç bölümünde paketler sol tarafta ise bu paketlerin içerikleri listelenir.


Genel Bilgiler


Fiş Numarası: Paketleme fişinin takip numarasıdır.


Tarih: Paketleme fişi kayıt tarihidir.


Özel Kod: Paketle fişi özel kodudur. Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.


Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.


Cari Hesap Bilgileri


Cari Hesap Kodu: Paketleme işleminin ait olduğu cari hesap kodudur. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.


Cari Hesap Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın adı ya da unvanıdır. Bu alanda da kayıtlı cari hesaplar listelenir ve seçim yapılabilir.


Sarf Fişi Bilgileri: Paketleme işleminde kullanılacak malzemelerin sarf edileceği işyeri, bölüm, ambar ve fabrika bilgileri bu bölümdeki ilgili alanlarda kaydedilir.


Paketlenen Fişler

Bu bölümde paketleme işleminde kullanılacak fişler satırlarda kaydedilir.


Fiş Türü: Paketlemenin hangi fiş türü için yapılacağı bu alanda belirlenir. Fiş türü alanı üç seçeneklidir:

 • Sipariş Fişleri

 • İrsaliyeler

 • Dağıtım Emri

Burada yapılan seçime göre Fiş Numarası alanından kayıtlı fişlere ulaşılarak paketlenecek fişler seçilir. Seçilen fişin ait olduğu cari hesap bilgileri paketleme satırındaki cari hesap kodu ve unvanı alanlarına otomatik olarak aktarılır.


Paketleme Ağacı

Bu bölüm paket ve paket içeriklerinin izlendiği bölümdür. Paketin içeriği, malzemelerden oluşabileceği gibi, kendisinin dışındaki paketlerden de oluşabilir.


Paketleme listesine yeni paket eklemek için sağ fare düğmesi menüsündeki "Paket Ekle" seçeneği kullanılır.


Paket no bölümünde, malzemeler en son hangi pakete atılmış ise onun numarası yer alır. Manuel paket eklemede eklenen paket, otomatik paketlemede ise en son paket içeriği gösterilir.


Paketlemenin program tarafından yapılması için sağ fare düğmesi menüsündeki "Otomatik Paketle" seçeneği kullanılır. Bu durumda paket listesine, paketlenecek malzemelerin Müşteri – Tedarikçi İlişkileri sayfasında belirtilen paketler fişe aktarılır.

İçerik listesinde malzemeler, malzeme kodlarına göre listelenir. Farklı cari hesaplar için paketlenecek aynı malzemeler varsa, kendi aralarında miktarlarına göre listede yer alır.


Fiş satırlarında seri/lot hareketleri varsa, malzemeler, içerik listesi alanında seri-lotalara göre ayrı satırlarda yer alırlar.


Malzemeler veya paketler, paket içine "sürükle-bırak" şeklinde yerleştirilir.


Paketleme İşlemi

Paketle işlemi ,

 1. Otomatik Paketleme özelliği ile program tarafından

 2. Paket Ekle seçeneği ile kullanıcı tarafından

olmak üzere İki şekilde yapılır.


Otomatik Paketleme

Paketlemenin otomatik olarak yapılması için sağ fare düğmesi menüsündeki "Otomatik Paketle" seçeneği kullanılır.

Otomatik paketleme işlemdeki işlem adımları şu şekildedir:

 • Malzemelerin Müşteri tedarikçi ilişkileri penceresindeki paket kartı atama bilgilerinden kullanılacak paket sayısı ve her pakete konulacak malzeme miktarı hesaplanır.

Paket Sayısı = (Toplam malzeme miktarı) / (Pakete yerleştirilecek miktar).

 • Paket Kullanım şekli "Karışık Paketlenebilir" seçilmişse tamamı dolmamış paketlere karışık paketlenebilecek başka malzemeler yerleştirilebilir.

 • Eğer kullanım şekli "Karışık Paketlenemez" seçilmişse atama bilgilerinde belirtilen paket miktarından daha az miktarda malzeme içeren (tamamı dolmamış) paketler oluşabilir.

Malzemenin içine konulacağı paketin müşteri-tedarikçi ilişkilerinde üst paket tanımı yapılmışsa, otomatik paketleme sırasında iç içe paketleme yapılır.


Paketlemenin Kullanıcı Tarafından Yapılması – "Paket Ekle"

Kullanıcı tarafından yapılan paketlemede, paketlerin seçimi ve malzemelerin paketlere yerleştirilmesi kullanıcı tarafından yapılır. Paket Seçimi için sağ fare düğmesi menüsündeki "Paket Ekle" seçeneği kullanılır. Malzemelerin paketlere yerleştirmesi iki şekilde olur:

 • Sürükle-bırak ile

 • Sağ fare düğmesi menüsündeki Malzeme Aktar seçeneği ile

Malzemelerin belirlenen pakete yerleştirilecek miktarları, her iki durumda da açılan "Pakete Aktarılacak Malzemeler" penceresinde belirtilir.


Yerleştirme sırasında herhangi bir paketin ağırlık ve/veya hacim kapasitesi aşıldığında kullanıcı uyarılır. Paketlemedeki ağırlık/hacim kontrolleri, malzeme kartlarında belirtilen net ağırlık ve net hacimleri üzerinden yapılır.


Sürükle bırak yönetimi ile, daha önceden oluşturulmuş bir paket başka bir paketin içine aktarılabilir.


 

Paket NumaralamaPaket fişine seçilen paketlere, otomatik ve paket ekle ile paketleme sırasında, program tarafından numara verilir. Özellikle etiket basımları için kullanılan "paket numaraları" kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Paket numaralarındaki değişiklik, ağaç üzerindeki paketlerde tek tek yapılabileceği gibi, seçilen numaralama türüne göre tüm paketler için topluca da yapılabilir.

Ağaçtaki tüm paketler için topluca numara değiştirme, F9/sağ fare düğmesi menüsündeki "Paket Numaralama" seçeneği ile yapılır. Paket numaraları 3 tür olabilir:

 • Kırılımlı

 • Kırılımsız

 • Seviyelere Göre

Program tarafından verilen numaralamada sadece "kırılımlı paket numarası" türü kullanılır.

Kırılımlı yapıda en üst seviyedeki paketlere verilen numaralar sırayla artar. Bu paketlerin içine yerleştirilen paketler de bir üst paketin numarasını başına alarak yeniden numaralanmaya başlar.

Örnek:

 • 1

  • 1.1

  • 1.2

   • 1.2.1

 • 2

  • 2.1

  • 2.2


Kırılımsız yapıda hiç bir seviye kontrolü yapılmadan paketlerin ağaçta yer alma sırasına göre sıradan paket numarası verilir.

Örnek:

 • 1

  • 2

  • 3

   • 4

 • 5

 • 6

Seviyelere göre yapılan numaralamada her paketleme seviyesinde numaralandırma kendi içinde bir sıra izler.

Örnek:

 • 1

  • 1

  • 2

  • 3

 • 2

  • 4

   • 1

   • 2

  • 5

  • 6

 • 3

Otomatik paketleme sırasında paket numarala işlemi Ticari Sistem Yönetimi/Satış-Dağıtım parametrelerindeki "Otomatik Paketlemede Paket Numaralama Yöntemi" parametresini dikkate alır.

Yöntem,

 • "fiş geneline" seçilirse bütün fiş bazında genel numaralama,

 • "cari hesaba göre" seçilirse cari hesap bazında numaralama yapılır.

 

Paketleme Malzemelerinin Sarfı


Paketleme fişinde kullanılan paket malzemeleri, kullanıcı isteğine bağlı olarak sarf fişi kesilerek stoktan düşülür.

Bu işlem 2 şekilde yapılır:

Paketleme fişi kaydedilirken "Paketleme malzemeleri için sarf fişi oluşturmak istiyor musunuz" sorusuna;

 1. Olumlu yanıt verilir.

 2. Olumsuz yanıt verilir.

Sarf fişi kesilmek istendiği zaman, paketleme fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Sarf fişlerini Oluştur" seçeneği kullanılır. Her iki durumda da, satırlarında paketleme fişinde kullanılan paket malzemelerinin ve kullanım miktarlarının yer aldığı bir sarf fişi açılır. Açılan bu fişin kaydedilmesiyle gerekli stok işlemleri yapılmış olur.

Sarf fişi oluşturulmuş paketleme fişindeki paketler çıkartılamaz. Bu fişlere yeni paket eklenip, eklenen paketler için sarf fişi oluşturulmak istendiğinde, daha önce oluşturulan sarf fişine yeni satır eklenir. Daha önce oluşturulmuş bir sarf fişi söz konusu ise bu fişteki mevcut satırlar değiştirilemez, sadece farka sebep olan satırlar değiştirilebilir.


 

Paketleme Formu


Paketleme formu, paketleme fişi üzerinden oluşturulan, müşteri bilgilerinin, paketleme bilgilerinin, paket içeriklerinin, miktar hacim, ağırlık vs. bilgilerinin gösterildiği formdur.

Paketleme fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Yaz (Paketleme Listesi)" seçeneği kullanılarak oluşturulur.


 

Paketleme Etiketleri


Paket etiketlerinde, bir paketin içerik miktarları, net ve brüt paket ağırlıkları, barkod bilgileri, boyut bilgileri basılır. Eğer paket başka bir paket içindeyse bu paketin kodu da etikette yazılır.

Paket etiketleri, paketleme fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Yaz (Etiket)" seçeneği ile oluşturulur.


 

Matris Paketleme Etiketleri


Paketlemede "özellikleri bulunan" malzemeler bulunuyorsa, paket etiketleri matris şeklinde basılabilir. Bu işlem paketleme fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Yaz (Matris Etiket)" seçeneği ile yapılır. Bu seçenek ile açılan filtre ekranında, oluşturulacak matrisin satır ve sütun bilgilerini oluşturacak malzeme özellikleri girilir. Matris etiketi basılmak istenen paketleme fişindeki paket içerik miktarları matristeki uygun hücreye yazılır.

Matris etiket filtreleri şunlardır:

 • Malzeme Özellikleri (Satır – Sütun)

 • Toplam Kolonu Basılsın (Evet / Hayır)

 • Etiket Sonu Basılsın (Evet / Hayır)

 

174 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page