Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger3 2.62.00.00 Son Versiyon Güncelleme

Logo Tiger 3 ve Tiger3 Enterprise ürünleri için 4.62.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.


Yenilikler

1-Kasa İşlemi Eklemek İçin Açılan Kasa Kartları Penceresindeki Kasa Bakiyesi ve Dövizli Bakiyesi Kolonlarının Yetkilendirilmesinin Sağlanması

Kasa işlemi eklemek için açılan Kasa Kartları penceresindeki "Dövizli Bakiye", "Bakiye" ve "İ.D. Bakiye" kolonları için yetki ağacında "Kasa Kartları\Kolonlar" başlığı altında yetki eklenebilmesi sağlanmıştır.

2-Kullanıcının Tüm Mevzuatlar İçin Ülke Kodu Bilgisinin Listeden Seçebilmesinin Sağlanması

Firma mevzuatı ve ülke bilgisine göre, cari hesap kartlarında yer alan adres, posta kodu, vergi dairesi ve banka hesapları bilgilerinde listeden seçim yapılmak istendiğinde ilgili ülkenin listenin açılması sağlanmıştır.

3-Durumu Gönderildi Olan Beyanname İçin Aynı Tarihe Bir Beyanname Daha Eklenmesinin Engellenmesi ve Uyarı Verilmesinin Sağlanması

Durumu gönderildi olan beyannamelerde, aynı tarihe bir beyanname daha eklenerek kaydet denildiğinde "Gönderildi statüsünde olan beyanname türlerinin tarih aralığında yeni beyanname ekleyemezsiniz" mesajı ile kaydedilmesi engellenmiştir.

4-BDP Güncelleme İşleminin Program İçerisinden Yapılmasının Sağlanması

e-Beyanname açıldığında e-Beyanname kataloğu altındaki BDP ile gib.gov.tr arasında fark olduğunda otomatik olarak güncelleme yapılması sağlanmıştır.

5-e-Beyannamelerde Form BA/BS Oluşturulurken Ülkesi Alanında 3 Noktadan Seçim Yapılmasının Engellenmesi

e-Beyannamelerde Form BA/BS oluştururken ülke bilgisi cari hesap bilgisinden alındığı için üç nokta üzerinden seçim yapılmaması sağlanmıştır.

6-GİB'in 13.11.2019 Tarihinde Yayımladığı Şematron Kontrolünde Yapılan Değişiklik Kapsamında Kamu e-Faturalarındaki "Menşei", "CPA" ve "GTIP" Alanlarının Zorunluluğunun Kaldırılması

Kamu e-Fatura türündeki faturalarda Menşei, CPA veya GTIP kodları giriş zorunluluğu kaldırılmıştır.

7-Gönderici Birim Etiketi Olmayan Cari Hesaplar İçin e-Fatura Mükellef Kontrolünün Çalışmasının Sağlanması

e-Fatura mükellef kontrolü işleminde posta kutusu etiketi ve gönderici birim etiketinden en az biri dolu olduğunda güncelleme işlemi yapılabilir.  Cari hesap kartı ekle/değiştir işlemlerinde e-fatura kullanıcısı için posta kutusu etiketi ve gönderici birim etiketi en az biri dolu olmalıdır.

8-Üretimde Kalıp Takibi 2.Faz Geliştirmeleri

Üretimde kalıp takibi yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

9-e-Defter Ekranı Açıldığında Önceki Ayın Defter Saklaması Yapılmadı ise Uyarı Mesajı Verilmesinin Sağlanması

e-Defter entegratör saklama hizmeti geliştirmeleri kapsamında, e-Defter ekranına girildiğinde son oluşturulan defter dosyaları yedeklenmemiş ise uyarı verilmesi ve ekranda yer alan "Defter Saklama" butonunun yanına "Durum Sorgula" butonu eklenerek , entegratöre gönderilen dosyaların durumunun sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

10-Onaylı Berat İndirildiğinde e-Defter Saklama Hizmeti İçin Uyarı Mesajı Verilmesinin Sağlanması

Onaylı berat indirme işlemi ile "e-Defter Saklama" hizmeti aktif olan ancak otomatik olarak defter dosyalarını entegretöre yedeklenmeyen firmalar için uyarı verilmesi ve otomatik olarak dosyalarını eLogo entegratöründe yedekleyebilmesi sağlanmıştır.

11-Yabancı Uyruklu Cari Hesapların e-Fatura Mükellef Kontrolüne Takılmasının Engellenmesi

Yabancı uyruklu cari hesapların e-Fatura mükellef kontrolüne takılmaması sağlanmıştır.

12-SYS Adres Bilgilerinde İllere Ait Girilen Posta Kodu Bilgisinin Cari Hesap Kartında Görüntülenmesi

Cari hesap kartı iletişim bilgilerinde yer alan posta kodu alanının, adres bilgilerinde tanımlı olan posta kodlarından seçilebilmesi sağlanmıştır.Madde ile ilgili videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

13-Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma Filtrelerine Malzeme Özel Kodu 2-3-4-5 Eklenmesi Talebi

Otomatik satınalma siparişi oluşturma filtrelerine Malzeme Özel Kodu 2-3-4-5 filtre seçenekleri eklenmiştir.

14-Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma ile Açılan Pencerede Tüm Kolonlar İçin Sıralama Yapılabilmesinin Sağlanması

Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma ile açılan pencerede numerik olmayan kolonlar için sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

15-Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma Filtrelerinde Bulunan Sipariş Miktarı Seçeneklerine Hiçbiri Seçeneğinin Eklenmesi Talebi

Otomatik satınalma siparişi oluşturma işlem filtrelerinde bulunan sipariş miktarı filtre seçeneklerine "Hiçbiri" seçeneği eklenerek seçilmesi durumunda azami, asgari veya güvenli stok seviyelerini dikkate almadan sadece malzeme stoğunu 0 yapacak şekilde sipariş miktarı oluşturulması sağlanmıştır.

16-Beyanname Geliştirmeleri

Beyanname arayüzü değiştirilerek, içerik sadeleştirilmiştir. BDP üzerinden kural kontrolü yapılarak otomatik gönderimi sağlanmıştır.Madde ile ilgili videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



17-Gün İçerisinde Programın Otomatik Kilitlenmesini Engelleyecek Şekilde Kilitlenme Süresi Belirtilmesinin Sağlanması

İzle-Seçenekler menüsünde olan ürün kilitlenme süresi alanına değer olarak 0 yazıldığında ürünün hiç kilitlenmemesi sağlanmıştır.

18-e-Defter Uygulaması Kapsamında Tasfiye ve Nevi Değişikliği İşlemlerinin Firma Kopyalama İşlemi ile de Yapılabilmesi Talebi

Firma kopyama işleminde kopyalanmak istenilen ana firma tasfiye halinde ise oluşturulan yeni firmanın e-defter tasfiye/nevi durumu alanının otomatik olarak tasfiye sonrası olarak oluşturulması ve buna bağlı olarak oluşan firmada e-defter geçiş tarihi, tasfiye/nevi öncesi firma bilgisi ve dönem bilgileri alanlarının ana firmanın tasfiye tarihine göre oluşması sağlanmıştır.

19-e-Fatura Mükellef Kontrolü ile Türü Kamu Olan Mükellefler İçin Kontrol Yapılabilmesi Talebi

e-Fatura mükellef kontrolü işlemi ile türü kamu olan mükelleflerin işaretli olarak gelmesi ve cari kartta bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.

20-GİB'e Gönderilen e-Faturada Belge No Alanının Değiştirilebilmesi Talebi

GİB'e gönderilen e-Faturada belge no alanının güncellenebilir olması sağlanmıştır.

21-Kullanıcı İzleme Raporunda Kullanıcının Programa Hangi Rol ile Giriş Yaptığı Bilgisinin de Görüntülenebilmesinin Sağlanması

Kullanıcı İzleme Raporu'nda kullanıcının programa hangi rol ile giriş yaptığı bilgisi eklenmiştir.

22-Kasa Çalışma Tarihinin Değiştirilmesinin Yetkilendirilebilmesi Talebi

"Kasa Çalışma Tarihi'nin" değiştirilmesi yetkiye bağlanmıştır.

23-Defter Saklama Hizmeti Kapsamında e-Defter Programında Saklama Durumunun Entegratöre Gönderilmedi Olduğu Durumlarda da Durum Sorgula İşleminin Yapılabilmesi Talebi

e-Defter saklama hizmeti kapsamında Web servis aracılığı ile entegratöre gönderilmeyen ve manüel olarak entegratör sayfası aracılığı ile saklanan defter dosyalarının e-Defter liste ekranında durum sorgulaması yapılarak kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.

24-SYS/Kuruluş Bilgileri/GTIP Kodları/Gıda Altında Yer Alan Diğer GTIP Kodlarının 19059080 Olarak Güncellenmesi Talebi

Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/GTIP Kodları/Gıda altında yer alan diğer GTIP kodları 19059080 olarak güncellenmiştir.

25-Bir Ambardan Yapılan Konsinye Çıkış Sonrası Diğer Ambara Ambar Fişiyle Transfer Yapılıp Envanter Raporu Alındığında Tasarımdaki Konsinye Çıkış Miktarı ve Tutarı Alanlarının Transfer Yapılan Ambar İçin de Değer Getirmesinin Sağlanması

Envanter Raporu'na ambar bazlı konsinye miktar ve maliyet bilgilerini görebilmek için "Ambar Satırı Konsinye Çıkış Miktarı", "Ambar Satırı Konsinye Çıkış Maliyeti", "Ambar Satırı Konsinye Çıkış Maliyeti Dövizli" ve "Ambar Satırı Konsinye Giriş Miktarı" alanları eklenmiştir.

26-Verilen/Alınan Hizmet Fiyat Farkları Muhasebe Bağlantı Kodu Filtrelerine Stok Tutarları ve Stok Maliyetleri Filtrelerinin Eklenmesi Talebi

Alınan ve verilen hizmet fiyat farkları muhasebe bağlantı kodu filtre seçeneklerine "Stok Tutarları=Artırılacak-Azaltılacak ve Stok Maliyetleri=Etkilenecek-Etkilenmeyecek" filtreleri eklenmiştir.

27-Gelir-Gider Tahakkuku Yapılan Faturaların Satırında Yer Alan Dağıtım Süre (Ay) Olan Alanın Bitiş Tarihi Olarak Değiştirilmesi

Fatura satırına dağıtım bitiş tarihi alanı eklenerek gelir -gider tahakkuk işleminin takvim yılına göre dağıtılması sağlanmıştır. Dağıtım süresi (ay) girilirse her aya eşit tutarda dağıtım yapılmaktadır.

28-Finans Parametrelerinde Bulunan Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın ve T.C. Kimlik No Kontrolü Yapılacak Parametrelerine Kullanıcı Uyarılacak Seçeneğinin Eklenmesi Talebi

Finans parametrelerinde bulunan 'Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın' ve 'T.C. Kimlik No Kontrolü' parametreleri için İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçenekleri eklenmiştir.

29-Malzeme Liste Ekranında Rezerve Miktarının Ayrı Bir Kolonda Gösterilmesi Talebi

Malzeme ekranı içerisine "Rezervasyon Miktarı" alanı eklenmiştir. Eklenen kolon öndeğer olarak gizlenmiş şekilde gelecektir.

30-Satınalma Sözleşmesi Fişi İçerisinde Bulunan Birim Fiyat Kontrolü Yapılsın ve Tutar Kontrolü Yapılsın Onay Kutucuğu İşaretli Olduğunda ve Sözleşme Siparişe Aktarıldığında Tutar Bilgisi Satırda Değiştiği An Uyarı Verilmesinin Sağlanması

Sözleşme üzerinde birim fiyat veya tutar kontrolü yapıldığı durumlarda sipariş satırlarında birim fiyat veya tutar alanları değiştirildiği anda ilgili kontrolün yapılması sağlanmıştır.

31-e-Beyannameler/İndirilecek KDV Listesinde "Veri Al" Seçeneği Seçildiğinde Filtre Ekranında Proje Kodu Filtresi Eklenmesi Talebi

e-Beyannameler/İndirilecek KDV Listesinde "Veri Al" seçeneği seçildiğinde filtre ekranına proje kodu filtresi eklenmiştir. Listeleme işleminde faturanın başlığında bulunan proje kodu dikkate alınmaktadır.

32-İthalat Operasyon Fişleri Liste Ekranına GGB No Alanı Eklenmesi Talebi

İthalat Operasyon Fişleri liste ekranına "GGB No" alanı eklenmiştir.

33-Üretim Emri Liste Ekranı F9 Menüde Yer Alan Geri Al (Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir) İşleminin Toplu Yapılabilmesi Talebi

Üretim emirleri sağ tuş seçeneklerine ve yetki ağacına Toplu Geri Al (Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir), Toplu Geri Al (TFRS Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir), Toplu Geri Al (Planlanan Maliyetleri Muhasebeleştir) seçenekleri eklenmiş ve muhasebe kayıtlarının toplu olarak geri alınabilmesi sağlanmıştır.

34-Gerçekleşen Miktar Girişinde Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Ekranında Miktarları Güncelle Seçiminin Yetkiye Bağlanması Talebi

Gerçekleşen miktar girişi penceresi üzerinden ulaşılan negatif seviyeye düşen malzemeler penceresindeki "Miktarları Güncelle" butonunu yetkilendirebilmek amacıyla; "Üretim Emirleri" yetki ağacı içerisine "Gerçekleşen Miktar Girişi, Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Penceresi, Miktarları Güncelle" ismiyle yetki eklenmiştir.

35-Ambar Fişi Üzerinde F7 Yapıldığında Açılan Detaylarda Giriş/Çıkış Ambarlarının Görüntülenebilmesi Talebi

Malzeme fişleri üzerinde F7 ile açılan detay ekranında giriş/çıkış ambarlarının görüntülenmesi sağlanmıştır.

36-Toplu Faturalama İşleminde Faturalama Şekli Filtresine Sevkiyat Adresi Seçeneği Eklenmesi Talebi

Toplu faturalama filtre seçeneklerinde bulunan "Faturalama Şekli" seçeneğine Sevkiyat Adresi seçeneği eklenerek irsaliyelerin sevkiyat adreslerine göre faturalama yapılabilmesi sağlanmıştır.Madde ile ilgili videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



37-Faturaya Sözleşme Aktarımında İşyeri Kontrolü Yapılması Talebi

Satış ve Satınalma parametrelerine öndeğeri hayır olmak üzere "Faturaya Sözleşme Aktarımlarında İşyeri Kontrolü Yapılsın=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

38-Faturaya Aktarılan Sözleşmeye Ait Numara Bilgisinin Fatura Satırında Yer Alması Talebi

Faturaya sözleşme aktarma işleminde fatura satırlarında sözleşme fiş numarası bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.

39-Faturada e-Fatura Cari Hesabı Seçildiği Anda Fatura Numarasının Otomatik Olarak e-Fatura Numaralama Şablonundan Gelmesi Talebi

Satış faturalarında e-Fatura cari hesabı seçildiğinde fiş içerisinde e-Fatura numara şablonundan numara verilmesi sağlanmıştır.

40-Kullanım Dışı Yapılan Kartların Devir İşleminde Devredilmesinin Engellenmesi

Devir filtrelerine malzeme kodu, malzeme statüsü (kullanımda, kullanım dışı) ve cari hesap kodu, cari hesap statüsü (kullanımda, kullanım dışı) filtreleri eklenmiştir. Devir işleminde filtrelere uygun malzemelerin ve cari hesapların aktarılması sağlanmıştır.

41-Sipariş Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Yapılıp Yapılmamasının Parametrik Olması Talebi

"Satınalma Siparişi üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolü" ve "Satış Sipariş Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolü" parametreleri eklenmiştir.