top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Tiger 3 Versiyon Güncelleme Duyurusu 2.65 - Mayıs 2020

Logo Tiger 3 ve Tiger3 Enterprise ürünleri için 2.65.00.00 versiyonu kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler yer almakta olup sürüm dokümanına buradan erişebilirsiniz.

Yenilikler

1-Değişiklik Tarihçesi Raporu Oluşturulması Talebi


Araçlar menüsünün altına Değişiklik Tarihçesi Raporu eklenerek, kayıt revizyon takibi yapıldığında, değişiklik yapılan kayıtların hangi alanlarında güncelleme yapıldıysa kaydın önceki ve son durumunun raporda listelenmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video:

 
 

2-Hizmet Faturası Satırında Girilen Masraf Merkezinin Binek Araç Gider/Kiralama İşlemlerinde Oluşan KKEG Satırına da Yansıması Talebi


Binek araç giderleri ve binek araç kiralama ile ilgili hizmet satırına girilen masraf merkezi bilgisinin KKEG muhasebe satırına da yansıması sağlanmıştır.


3-Tevkifat Oranlarında Tebliğe İstinaden Güncelleme Yapılması Talebi


Satış Tevkifat Kodları 617, 618, 620 ve Satınalma Tevkifat Kodları 217, 218, 220 kod oranları "7/10" olarak güncellenmiştir.


4-7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması Yönünde Yapılan Geliştirme Kapsamında KKEG Matrahının KKEG KDV'sinin Ayrı Satırlarda Muhasebeleştirilmesi Talebi


7194 sayılı kanun kapsamında eklenen binek araç giderleri ve binek araç kiralama bedellerine ait KDV tutarlarının ayrı muhasebe hesaplarında takip edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda muhasebe bağlantı kodları ekranında KDV Muhasebe Kodları altına "KKEG KDV Muhasebe Kodları" eklenmiştir.

Madde ile ilgili video:

 
 

5-Alınan Hizmet Faturasının Detaylar Sekmesine Gider Pusulası İşlemi Olduğunu Belirten Bir Onat Kutusu Eklenerek Belge Detayının Gider Pusulası Olarak Oluşmasının Sağlanması


Alınan hizmet faturaları detayında yer alan belge detayı kutucuğu personel ve diğer masraf onay kutusundan bağımsız hale getirilmiştir ve muhasebe fişi belge detaylarının aşağıdaki gibi oluşması sağlanmıştır: - Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf kutucuğu işaretsiz ve belge detayı "Fatura" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü Diğer/Fatura" olarak gelmesi sağlanmıştır. - Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretsiz ve belge detayı "Gider Pusulası" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü Diğer/Gider Pusulası" olarak gelmesi sağlanmıştır. - Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretli ve belge detayı "Masraf" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü Diğer/Masraf" olarak gelmesi sağlanmıştır. - Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf onay kutucuğu işaretli ve belge detayı "Belge Detayı Yoktur" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Fişe Ait Belge Yoktur" olarak gelmesi sağlanmıştır.


6-KDV1 Beyannamesi Ocak Ayı İçin Alındığında İndirimler/Önceki Dönemden İndirilecek KDV Alanına Sadece Açılış Fişlerinin Yansıması Talebi


KDV1 Beyannamesi ocak ayı için alındığında İndirimler/Önceki dönemden indirilecek KDV alanına sadece açılış fişlerinin yansıması sağlanmıştır.


7-Hizmet Faturalarında Detaylarda Bulunan Personel ve Diğer Masraflar Alanı İşaretlendiğinde Parametrik Olarak Belge Detayı Kontrol Edilmelidir Uyarısının Verilmesi Talebi


Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları detaylarında yer alan "Personel ve Diğer Masraflar" alanının yanına bu alana bağlı olarak çalışan "Belge Detayı:Masraf/Belge Detayı Yoktur" alanı eklenmiş ve faturaya bağlı oluşacak mahsup fişi e-Defter belge detayının işaretlenen seçeneğe göre gelmesi sağlanmıştır.


"Personel ve Diğer Masraflar" seçeneği işaretlenmeyen faturalara ait mahsup fişi belge detayında belge türü "Fatura" olarak gelecektir.


"Personel ve Diğer Masraflar" seçeneği işaretlenip belge detayında "Masraf seçili faturalara ait mahsup fişi belge detayında belge türü "Diğer - Masraf" olarak gelecektir.

"Personel ve Diğer Masraflar" seçeneği işaretlenip belge detayında "Belge Detayı Yoktur" seçili faturalara ait mahsup fişi belge detayında "Bu fişe ait belge yoktur" işaretli olarak gelecektir.


8-KDV 2 Beyannamesinde Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirim Kısmında Aynı Carilere Ait Faturaların Ayrı Listelenmesi Talebi

KDV 2 beyannamesinde katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirim kısmında cari hesap ve tevkifat koduna göre gruplama yapılması sağlanarak farklı tevkifat kodlarının ayrı satırlarda listelenmesi sağlanmıştır.


9-Banka Fişleri Modülünden Girilen Bankadan Çek Ödemesi İşlemi Muhasebeleştirildiğinde, Çek/Senet Bordroları Menüsündeki İşlem Bordrosundan da Mahsup Fişine Ulaşılabilmesi Talebi

Banka fişlerinden düzenlenen "Bankadan Çek/Senet Ödemeleri" fişlerine bağlı muhasebe fişlerine, çek/senet bordrolarından sağ tuş ilgili muhasebe fişi seçeneği ile ulaşılabilmesi sağlanmıştır.


10-e-Serbest Meslek Makbuzu Süreçlerinin Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi Yapılarak Gönderiminin Sağlanması

Cloud Connect web servis entegrasyonu ile e-Serbest Meslek Makbuzu gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video:

 
 

11-Malzeme Kartı Ambar Toplamları Penceresinde Stok Miktarlarına Göre Sıralama Yapılabilmesi Talebi


Malzeme kartı üzerinden erişilen ambar toplamları ekranında fiili stok ve gerçek stok sütunlarında sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

12-Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Güncelleme Talebi


31.03.2020 tarihine kadar olan güncellemeleri içerecek şekilde Kurumlar geçici vergi beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.

13-Kurumlar Vergi Beyannamesi Güncelleme Talebi


31.03.2020 tarihine kadar olan güncellemeleri içerecek şekilde Kurumlar vergisi beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.


14-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış ve Faturalanmış e-İrsaliyeye Bağlı Fatura Çıkarıldığında e-İrsaliyenin Silinmesinin Engellenmesi


e-İrsaliye statüsü GİB'e gönderilecek (0), GİB’e gönderilemedi (5), GİB’de işlenemedi (7), Alıcıya gönderilemedi (9), Alıcıda işlenemedi (11), Sunucuda hata alındı (18) statüleri haricindeki irsaliyelerin bağlı olduğu faturalar çıkartılmak istendiğinde "Bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır" uyarısına evet denildiğinde uyarı mesajı alınarak irsaliyenin çıkarılması engellenecektir. "Bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır" uyarısına vazgeç denildiğinde ise sadece fatura çıkartılacaktır.


15-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış e-İrsaliye Faturalandığında Fatura İçinden e-İrsaliye Numarası ve Tarihinin Değiştirilememesinin Sağlanması


Fatura içerisindeki irsaliye gönderilmiş ise fatura üzerinden irsaliye bilgilerinin değiştirilememesi sağlanmıştır.


16-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış e-İrsaliye Faturalandığında Fatura İçinden Ürün Miktarının Değiştirilmemesinin Sağlanması

Fatura içerisindeki irsaliye gönderilmiş ise miktar bilgisinin değiştirilememesi sağlanmıştır.


17-e-Arşiv Uygulaması Kapsamında Cari Hesap Bazında Günlük Kesilen Faturaların Toplamı 5.000 TL Tutarını Aştığında Programın Uyarı Vermesi Talebi

e-Arşiv uygulaması kapsamında cari hesap bazında günlük kesilen faturaların toplamı vergi mükellefi olan ve olmayan cari hesaplar için belirtilen limit aşıldığında programın uyarı vermesi sağlanmıştır.

Satış Dağıtım parametrelerine "Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti 30,000" ve "Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti 5,000" parametreleri eklenmiştir. Limit aşımı kontrolleri program tarafından bu parametrelerde belirtilen ön değer tutarlara göre yapılacaktır.

Madde ile ilgili video:

 
 

18-e-Fatura Tipi SGK Olan Faturaların Kaydı Esnasında Cari Hesap Kartındaki Gönderici Birim Etiketi ile İlgili Kontrollerin Yapılmaması Talebi


e-Fatura Tipi SGK olarak düzenlenen faturalarda gönderici birim etiketi kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.


19-Malzeme Kartı Üzerinden F9 Üretim Emirleri Açıldığında Bağlı Malzeme Fişlerinin Listelenmesi


Malzeme kartı üzerinden ulaşılan "Üretim Emirleri" liste ekranı sağ tuş F9 menüye "Malzeme Fişleri" seçeneği eklenmiş ve üretim emrine bağlı malzeme fişlerine ulaşılabilmesi sağlanmıştır.


20-7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Alımlarında Amortisman Hesaplamasında Giderlerinin Kısıtlanması Talebi


7194 Sayılı Kanun kapsamında binek araç alımları amortisman hesaplamalarında belirlenen üst limitlere kadar gider, üst limiti aşan tutarların ise KKEG hesabına yansıması sağlanmıştır.


21-Banka Kur Farkı Hesaplama İşleminde Dövizli Banka Kredi Taksit Ödemesi Varsa Kur Farkının Taksit Tutarının Tamamı Yerine Anapara, Faiz, BSMV Ve KKDF İçin Ayrı Ayrı Hesaplanması Talebi


Banka kur farkı hesaplama işleminin ana para, faiz, BSMV, KKDF üzerinden ayrı ayrı hesaplanması sağlanmıştır.


22-Satınalma Teklif Fişleri Liste Ekranına Fişin Kilit Durumunu Gösteren İkon Eklenmesi Talebi


Satınalma emir, teklif ve sözleşme ekranlarında fiş üzerinde kilitleme işlemi yapıldığında, ilgili fiş üzerinde kilit ikonunun görünmesi sağlanmıştır.


23-Satınalma Hareketler Alım İrsaliyeleri Ekle Yetkisinde "Satır Ödeme Planı Uygula Yetkisi"nin Görünmesinin Sağlanması


Kullanıcı işlem yetkilerinde Satınalma-Hareketler-Alım İrsaliyeleri-Ekle yetkilerine "Satıra ödeme planı uygula" yetkisi eklenmiştir.


24-Fatura İçerisindeki Birim Fiyat Alanından Ulaşılan Tanımlı Satış Fiyatları Liste Ekranına Yetki Kodu Kolonu Eklenmesi


Fatura içerisindeki Birim Fiyat alanından ulaşılan Tanımlı Satış Fiyatları ekranına "Yetki Kodu" kolonu eklenmiştir.


25-Sipariş Formunda Genel Masraflar (İD) Alanının Değer Getirmesinin Sağlanması


Sipariş formunda Genel Masraflar (İD) alanının değer getirmesi sağlanmıştır.


26-Malzeme Toplu Güncelleme Seçeneklerine Üretim Yeri ve Menşei (Kamu) Eklenmesi Talebi


Malzeme kartı üzerinden erişilen toplu güncelle ekranındaki güncelleme seçeneklerine "Üretim Yeri" ve "Menşei Ülke Kodu" filtreleri eklenerek ilgili alanların toplu şekilde güncellenmesi sağlanmıştır.


27-Fatura Detayı Bağlı İrsaliye Listesinde Sevk Tarihi Olması Talebi


Fatura detayı irsaliye bilgilerinde "No" alanına tıklandığında açılan bağlı irsaliyeler listesinde "Sevk Tarihi" ve "Sevk Zamanı" eklenmiştir.


28-Fatura Satırında Değişiklik Yapılamadığı Durumda İlgili Malzeme Üzerinde F9 Menüden Malzeme Hareketlerine Ulaşılmasının Sağlanması


Üzerinde değişiklik yapılamayan e-Fatura ve e-Arşiv fatura satırları F9 menüsünde "Bul" seçeneğinin aktif olarak gelmesi ve malzeme kartları ekranına erişerek, malzeme hareketleri ekranına ulaşılabilmesi sağlanmıştır.


29-Toplu Kayıt Ekle ile Oluşturulan Banka Fişi Kopyalandığında Satırdaki Fiş Tarihinin Güncellenmesi Talebi


Toplu Kayıt Ekle ile oluşturulan banka fişi kopyalandığında satırdaki fiş tarihinin güncellenmesi sağlanmıştır.


30-Cari Hesap Kartı F9 Menüde Yer Alan Toplu Güncelle Filtrelerine Kullanım Yeri Eklenmesi Talebi


Cari hesap kartı üzerinden erişilen toplu güncelleme ekranı seçeneklerine "Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım, Satınalma ve Malzeme Yönetimi" seçenekleri eklenmiştir.


31-e-Arşiv Faturası İptal Edildiğinde Ekranda Kırmızı Renkte Listelenmesi Talebi


İptal edilmiş e-Arşiv faturalarının, Satış Faturaları liste ekranında kırmızı renkte gözükmesi sağlanmıştır.


32-STINFO Fonksiyonunda ReturnType Alanına Malzeme Açıklaması 3 Eklenmesi Talebi


STINFO fonksiyonunun ReturnType kısmına "277-Açıklama 2" ve "278-Açıklama 3" alanları eklenmiştir.


33-Sipariş Fişleri Ekranı Filtrelerine Devirden Gelen Siparişlerin Listelenip Listelenmemesi İçin Filtre Eklenmesi Talebi


Sipariş fişleri ekranında devirden gelen siparişlerin listelenebilmesi için "Sadece Devirden Gelenler Gösterilsin" filtresi eklenmiştir.


34-Alım Faturası ile Girişi Yapılan Sabit Kıymet İçin Oran Bilgisi Girişi Yapılmamışsa Sabit Kıymet Kaydı Kaydedilirken Uyarı Verilmesi Talebi


Satınalma faturası kaydedilirken, amortisman oranı ve süresi boş olan sabit kıymet satırları için uyarı verilmesi sağlanmıştır.


35-Skonsol Ürün Seç Alanına Malzeme Açıklaması 2 Eklenmesi


Skonsol "Ürün Seç" ekranına "Ürün Tanımı 2" alanı eklenmiştir.


36-Faturaya Sipariş Aktarıldığında Siparişte Girilen Fiş Yetki Kodunun Faturaya Aktarılmasının Sağlanması


Sipariş içerisinde girilen yetki kodu bilgisinin fatura içerisinden sipariş fişi aktarma işlemiyle faturaya taşınması sağlanmıştır. Faturadaki yetki kodu alanı boş ve tek sipariş fişi aktarıldığı durumda yetki kodu taşınacaktır.


37-Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu Filtrelerine Sipariş Detayı Filtresi Eklenmesi Talebi


Cari Hesap Hareket Dökümü Rapor filtre seçeneklerine "Sipariş Detayı" filtresi eklenmiştir.


38-Belge Detayında Belge Tarihinin Geçmiş Döneme Ait Bir Tarih Girildiğinde Uyarı Verilmesi Talebi


Belge detayı ekranında 'Belge Tarihi' kontrolü yapılması sağlanmıştır.

Yıl bilgisi çalışma dönemi yıl bilgisinden farklı olduğunda "Belge tarihi mali yıl içinde olmalıdır." uyarısı alınarak kayıt işlemi engellenmektedir.


39-İhracat Operasyon Fişinde Sipariş Fişi Aktarma İşlemi Sırasında Açılan Sipariş Fişi Çağırma Ekranında F9 Menü Fişi Aç ile Sipariş Satırları Seçimi Ekranı Kolonlarına Üretici Kodu Eklenmesi


İhracat Operasyon Fişinde Sipariş Fişi Aktarma işlemi sırasında açılan sipariş fişi çağırma ekranında F9 Menü Fişi Aç ile sipariş satırları seçimi ekranı kolonlarına Üretici Kodu eklenmiştir.


40-Farklı Terminalden Talep Karşılama Yapıldığında Talep Fişinde Cari Hesap Seçilmemesi Durumunda Tek Satınalma Siparişi Oluşmasının Düzeltilmesi


İki farklı terminalden girilen talep fişleri için aynı anda talep karşılama yapıldığında ve bu talep fişleri satırlarında cari hesap belirtilmemesi durumunda iki ayrı satınalma fişi oluşması sağlanmıştır.


41-Cari Hesap Kartı Üzerinde F9-Yaz (Mektup) Filtrelerine Bölüm Filtresi Eklenmesi Talebi


Cari hesap F9 menü üzerinden erişilen Yaz (Mektup) filtre seçeneklerine "Bölümler" filtresi eklenerek bölümlere göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.


42-Muhasebeleşen Sabit Kıymet Amortisman Kaydının Muhasebe Kodları Değiştirildiğinde Parametrik Olarak Bağlı Muhasebe Fişinin Silinmesinin Sağlanması


Muhasebeleşmiş amortisman kaydının muhasebe kodları değiştirilmek istendiğinde, muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi:Silinmeyecek, Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek), Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)" parametresi değerine göre çalışması sağlanmıştır.


43-Kredi Kartı Fişinde Devir Seçeneği İşaretlendiğinde Cari Bakiyesini Etkilemediği İçin CLCALC Fonksiyonunda da Bakiyeyi Etkilemesinin Engellenmesi


Kredi kartı fişinde "Devir" seçeneği işaretlendiğinde "Cari Bakiyesi"ni etkilemediği için "CLCALC" fonksiyonunda da bakiyeyi etkilememesi sağlanmıştır.


44-Cari Hesap Kartı İçerisinden Satış Elemanı Seçilebilmesi Talebi


Cari hesap kartları F9 listesine "Satış Elemanı-Cari Hesap Bağlantıları" seçeneği eklenerek cari hesap kartına bağlı olan Satış Elemanlarının görülebilmesi ve yeni bağlantı tanımlanabilmesi sağlanmıştır.


45-Kullanım Dışı Yapılan Sabit Kıymet Kartına Ait Alım Faturası İade Edildiğinde Sistemin Kullanım Dışı Sabit Kıymet Kartı Var Uyarısı Vermesi Talebi


Satınalma fatura satırlarında kullanım dışı yapılmış sabit kıymet(ler) var ise fatura üzerinde iade işlemi sırasında "Sabit Kıymet Kodu" ile birlikte uyarı verilmesi sağlanmıştır.


46-Gönderildi Durumundaki e-Faturaların Masraf Merkezi Kodu Bilgisinin Değiştirilebilmesi Talebi


e-Fatura olarak düzenlenmiş ve gönderilmiş durumdaki faturaların masraf merkezi kodlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.


47-Faturadaki "Belge No" Alanının "Fatura No" Kadar Genişletilmesi Talebi


Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında "Belge No" alanı "Fatura No" alanı kadar genişletilmiştir.


48-Ayrıntılı Satış Raporunda Satış Faturasında Yapılan İndirimler ile Satış İade Faturasında Yapılan İndirimlerin Ayrı Kolonlarda Listelenmesi Talebi


Ayrıntılı satış ve satınalma rapor tasarımları içerisine "İndirim Tutarı (İade)", "Masraf Tutarı (İade)" ve "Promosyon Tutarı (İade)" alanları eklenerek iade faturalarındaki indirim, masraf ve promosyon tutarlarının ayrı ayrı listelenebilmesi sağlanmıştır.

Yeni eklenen standart tasarımlarda ilgili alanlar otomatik olarak gelecektir.


49-Üretim Emirleri Listesinde Kolon Başlıklarının Diğer Sayfaya Gelmesi Talebi


Üretim Emirleri Listesi raporu "Üretim Emirleri Satırları Listelensin=Evet" filtresi ile alındığında birden fazla sayfaya sarkan üretim emri satırları için ilk sayfadan sonraki sayfalarda da başlık bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.


50-Fatura Detaylarında Yer Alan İşlem Dövizi Kuru Listeden Seçilebilsin Ancak Farklı Tarihin Kuru Seçilemesin Şeklinde Yetki Talebi


SYS-Yönetim-Kullanıcılar-Firma Yetkileri-İşlem Yetkileri, Genel Tanımlar bölüme "Fişlerde işlem dövizinde farklı tarihin kuru seçilemesin" yetkisi eklenmiştir.

'Fişlerde işlem döviz kuru yalnızca listeden seçilsin' yetkisi (+) olduğunda çalışmaktadır.


51-İhracat Operasyon Fişi İptal Edildiğinde Genele Yapılan İndirim ve Masrafların İptal Olması Talebi


İhracat Operasyon Fişi iptal edildiğinde genele yapılan indirim ve masrafların da iptal olması sağlanmıştır.


52-Sabit Kıymet Kaydına KDV Süresi Tanımlandığında Muhasebe Kodunun Otomatik Gelmesinin Sağlanması


Sabit Kıymet kaydına 1 yıldan farklı olarak KDV süresi tanımlandığında fatura KDV muhasebe kodlarının otomatik gelmesi sağlanmıştır.


53-İthalat İhracat Fiş Liste Ekranlarına Logo Connect Kolonu Eklenmesi Talebi


İthalat İhracat Fiş ekranlarına Logo Connect kolonu eklenerek G (Gönderilen) ve A (Alınan) değerlerinin gelmesi sağlanmıştır.


54-Manuel Eklenen İş Emrine Malzeme Seçimi Yapılmadan Kaydedilmesi Talebi


Manuel iş emri eklenirken, ana ürün ve girdi satırı zorunluluğu kontrol edilmeden kaydedilebilmesi sağlanmıştır.


55-İhraç Kayıtlı Faturalarda Muhasebe Kodları Ekranında İhraç Kayıtlı Vergi Alanının KDV Oranına Göre Ayrı Gelmesi Talebi


İhraç Kayıtlı Vergi Muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerine "KDV Oranı" filtresi eklenerek KDV oranı bazında farklı muhasebe bağlantı kodları tanımlanabilmesi sağlanmıştır.


56-Cari Hesap Toplamlarında Cari Hesap Kodu Filtresine Maximum 200 Adetten Fazla Cari Hesap Seçildiğinde Uyarı Vermesinin Sağlanması


Dosya/Bakım İşlemleri/Veri Toplamları/Cari Hesap Toplamları'nda "Cari Hesap Kodu" detaylı filtresine 200'den fazla cari hesap seçildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.


57-Sistem İşletmeni'nde 9999'dan Fazla Kullanıcı Eklenebilmesi Talebi


Sistem İşletmeni'nde 29999 kullanıcı tanımlaması yapılabilmesi sağlanmıştır.


58-Siparişe Teslim Tarihi Ataması İşleminde (CTP), Sipariş Fiş Satırlarında Tanımlı Proje Koduna Göre Ayrı Ayrı Üretim Emri Açılabilmesi Talebi


Siparişe teslim tarihi ataması işleminde (CTP), sipariş fiş satırlarında tanımlı proje kodunun dikkate alınması ve proje kodlarına göre satınalma emir, sipariş ve üretim emirlerinin oluşturulabilmesi ve oluşturulan fişlere proje kodlarının taşınması sağlanmıştır.


59-Devir Çek Senetlerinin XML ile Aktarımı Yapılırken Kendi Çekimiz, Müşteri Çeki, Borç Senedimiz, Müşteri Senedi Bilgisine Göre Filtreleme Yapılabilmesi Talebi


Devir Çekleri/Senetleri ve Çek/Senet Bordrolarının XML ile aktarımı için tip (TYPE) alanlarına filtreleme özelliği eklenmiştir.


60-"Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri" Lot Girişi Ekranına Sıra Numarası Kolonu Eklenmesinin Sağlanması


Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri ekranına sıra numarası kolonu eklenmiştir.


61-Excel Aktarım Şablonuna Malzeme Kartları Market Sekmesinde Bulunan KDV Oranlarının Ayrı Ayrı Girilebilmesi İçin Alan Eklenmesi


Excel aktarım şablonuna malzeme kartları market sekmesinde bulunan KDV oranlarının ayrı ayrı girilebilmesi için alan eklenmiştir. Yeni alanlar aşağıdaki gibidir:

T Kolonu => Alış KDV U Kolonu => Satış KDV V Kolonu => Perakende Satış KDV W Kolonu => İade KDV X Kolonu => Perakende İade KDV


62-Fatura Oluşturma Sırasında e-Arşiv Carileri İçin Online e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminin Çalışmasının Sağlanması

Fatura oluşturma sırasında e-Arşiv carileri için online e-Fatura Mükellef Kontrol işleminin çalışması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video:

 
 

63-İşlem Dövizli Faturalar İçin Uygulanan Kampanyalarda İşlem Döviz Tutarı Üzerinden İndirim Uygulanabilmesi Talebi


Kampanya kartı tanımlarında formül alanına "P90 Fiş İşlem Döviz Kuru" eklenmiştir. Fiş içerisinde girilen işlem dövizi kuru baz alınacaktır.


64-Fatura ve Fişlerin Detaylar Sekmesinde Seçili Olan İşlem Dövizine Göre Tanımlı Fiyatın Gelmesinin Sağlanması


Satınalma/Satış sipariş, irsaliye ve faturaları detaylarında seçilen döviz türü uygun malzeme fiyat kartı var ise öndeğer olarak bu döviz türündeki fiyatın gelmesi sağlanmıştır.


65-Navlun Sigorta Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımı Yapılabilmesi Talebi

Satış masrafları muhasebe bağlantı kodları filtre seçenekleri arasına "Masraf Türü=Hepsi/Masraf/Navlun/Sigorta" seçenekleri eklenmiştir. Versiyon değişiminde mevcut bağlantı kodlarının aynı şekilde çalışmaya devam edebilmesi amacıyla ilgili filtre hepsi olarak güncellenecektir.

Madde ile ilgili video:

 
 

66-Muhasebe Hesap Kartları Kopyalandığında Hesap Kodunun Artarak Gelmesinin Sağlanması


Muhasebe hesap kartı kopyalandığında hesap kodu bilgisinin kopyalanan karttan sonraki uygun olan ilk kod olarak gelmesi sağlanmıştır.


67-Bilanço Tablosu Tek Sayfa Üzerinde Sol Tarafta Aktif, Sağ Tarafta ise Pasifler Şeklinde Raporlanabilmesi Talebi


Bilanço tablosu rapor filtrelerine eklenen "Aktif/ Pasif Grup Yanyana Listelensin = Evet / Hayır" seçeneğine bağlı olarak, bilanço tablosunun tek sayfa üzerinde sol tarafta Aktif, sağ tarafta Pasifler şeklinde raporlanması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video:

 
 

68-Talep Fişi Bağlantısı Olmadan Satınalma Siparişinin Kaydedilmesinin Engellenmesi

Satınalma parametreleri altına; "Sipariş Hareketlerinde Talep Kontrolü:Yapılacak / Yapılmayacak" parametresi eklenerek Satınalma Siparişinde Talep Fişi Bağlantı kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.


İyileştirmeler

1-Binek Araç Kiralama ve Gider İşlemleri İçin Oluşturulan Faturanın Muhasebe Kodlarının Doğru Listelenmesinin Sağlanması


Binek araç kiralama ve binek araç giderleri ile ilgili hizmet faturalarının muhasebe kodlarında yapılan değişiklik sonrası muhasebe kodlarının doğru listelenmesi sağlanmıştır.


2-Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekler Sekmesinde Güncelleme


Kurumlar Vergisi beyannamesi Ekler sekmesinde güncelleme yapılmıştır.


3-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Malzemenin Parçalı Sevki ile Oluşan İrsaliye GİB'e Gönderildiğinde Alınan "ETTN Daha Önce Kullanılmış" Uyarısının Kaldırılması


e-İrsaliye uygulaması kapsamında emanet malzemenin parçalı sevki ile oluşan irsaliye GİB'e gönderildiğinde alınan "ETTN Daha Önce Kullanılmış" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.


4-e-Fatura Kamu Carisine Satış Faturası Kesildiğinde Alınan Cari Gönderici Birim Etiketi Boş Olamaz Uyarısının Kaldırılması


e-Fatura kamu carisine satış faturası kesildiğinde cari gönderici birim etiketi boş olamaz uyarısının alınmaması sağlanmıştır.


5-MUHSGK 1003A ve MUHSGK 1003B Beyannamelerinde 1 Nisan 2020 Tarihli Güncellemeler


MUHSGK 1003A ve MUHSGK 1003B beyannamelerinde 1 Nisan 2020 tarihli güncellemeler yapılmıştır.


6-Seri/Lot Takipli Malzeme Üzerinde F9 Yaz Etiket Seçeneği ile Barkod Etiketi Görüntülenmek İstendiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması


Seri/Lot takipli malzeme üzerinde F9-Yaz(Etiket) seçeneği ile barkod etiketi görüntülenmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.


7-Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresi Evet Olduğunda Serbest Meslek Makbuzu XML ile İçeriye Aktarılırken Uyarı Alınmasının Düzeltilmesi


Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde bulunan "Muhasebe Hesabı Kontrolü" parametresi işlem durdurulacak olduğunda XML aktarımı ile alınan serbest meslek makbuzunun içeri aktarılması sağlanmıştır.


8-e-Fatura Mükellefi Olmayan Bir Cari Hesaba Oluşturulan Satınalma Siparişi Üzerinde F9 Menüden Faturala Yapıldığında Faturanın e-Arşiv Olarak Gelmesinin Düzeltilmesi


e-Fatura mükellefi olmayan firmalara düzenlenen satınalma siparişleri faturalandığında fatura türünün kağıt olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.


9-Muhasebeleştirme Kontrol Parametrelerinde Bulunan Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresinin Değiştirilmesinin Sağlanması


Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde bulunan "Muhasebe Hesabı Kontrol" parametresinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.


10-e-Fatura Mükellef Kontrolünde Alınan "No Data Display" Uyarısının Düzeltilmesi


e-Fatura Mükellef Kontrolünde "No Data Display" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.


11-Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelir/Gider Dağıtım Toplu İşlemleri Çalıştırıldığında Alınan Uyarının Kaldırılması


Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider dağıtım toplu işlemlerinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.


12-Start 3 Ürününde e-İrsaliye/e-Fatura Gönder Ekranında Fiş Onaylandıktan Sonra Gönder Sekmesinde"Filtrele" Butonuna Basıldığında Alınan Uyarının Düzeltilmesi


Start 3 ürününde e-İrsaliye/e-Fatura Gönder ekranında fiş onaylandıktan sonra 'Gönder' sekmesinde "Filtrele" butonuna basıldığında uyarı alınması engellenmiştir.


13-Sabit Kıymet Kaydına Ömür Uzatıcı Gider Ataması Yapılarak Hesaplama Yapıldığında Geçmiş Yılın Aralık Ayı Amortisman Hesaplamasının Silinmesinin Engellenmesi


Ömür uzatıcı gider ataması yapılmış ve muhasebeleştirilmiş sabit kıymet kaydı için sonraki yıla toplu amortisman hesaplama işlemi çalıştırıldığında, bir önceki yılın son gider amortisman satırının silinmemesi sağlanmıştır.


14-Satışı Yapılan Sabit Kıymet İçin Sabit Kıymet Mizanında; Toplam Maliyet, Sabit Kıymet Değeri, Net Defter Değeri Alanlarına Eksi (-) Değer Gelmemesinin Sağlanması


Satışı yapılan sabit kıymet için Sabit Kıymet Mizanı raporunda; Toplam Maliyet, Sabit Kıymet Değeri, Net Defter Değeri alanlarına eksi değer gelmemesi sağlanmıştır.


15-Satış Teklifi Üzerinden Revizyon Oluşturulduğunda Malzeme Satırlarının Silinmesinin Engellenmesi


Durumu onay bekleyen Satış Teklifleri üzerinden Revizyon oluşturulduğunda boş gelen malzeme satırlarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.


16-İşlem Dövizli Sipariş Fişi Girişinde Döviz Türü TL Dışında Bir Para Birimi Olan Cari Hesap Seçildiğinde "Birim Fiyat Güncellenecektir" Uyarısına Vazgeç Denildikten Sonra Dövizli Birim Fiyat Kısmına Yazılan Tutarın Silinmemesinin Sağlanması


İşlem dövizli sipariş fişi girişinde döviz türü TL dışında bir para birimi olan cari hesap seçildiğinde "Birim Fiyat Güncellenecektir" uyarısına vazgeç denildikten sonra dövizli birim fiyat kısmına yazılan tutarın silinmesi engellenmiştir.


17-Satış Siparişine Bağlı İrsaliye Faturalandırıldığında Alınan "Rezerve tarihi ... nolu siparişten önce olan sipariş satırları vardır" Uyarısının Kaldırılması


"Rezerve Siparişlerin Sevkinde Tarih Kontrolü" parametresi kullanıldığında irsaliye üzerinden faturalama işleminde kontrol yapılmaması sağlanmıştır.


18-Aynı Bordro İçerisinde İkinci Çek Girildiğinde Vade Tarihinin Otomatik Olarak İlk Çekin Vadesi Gelmesinin Düzeltilmesi


Aynı bordro içerisinde ikinci çek girildiğinde "Vade Tarihi"nin otomatik olarak ilk çeke girilen "Vade Tarihi" olarak gelmesi engellenmiştir.


19-Alınan Serbest Meslek Makbuzunda Net Ücret Alanında 1 Kuruş Yuvarlama Olmasının Düzeltilmesi


Alınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzunda "Net Ücret" alanında olan 1 kuruş yuvarlama işlemi düzeltilmiştir.


20-Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde Performans İyileştirmesi

Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.


21-Finans Parametrelerinde Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi Kuru Güncellenecek Seçili ise Kur Farkı Fişi Kopyalandığında Döviz Tutarı Alanına Değer Gelmesinin Sağlanması


Finans parametrelerinde Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi Kuru: Güncellenecek seçili ise kur farkı türündeki fişler kopyalandığında ya da tarih değişikliği yapıldığında dövizi tutarı alanına değer gelmemesi sağlanmıştır.


22-Satınalma İrsaliyesi Mevcutta Var Olan Fatura Numarası ile Faturaya Aktarıldığı Zaman Faturalanmadığında İrsaliyenin Başına F Harfinin Gelmesinin Engellenmesi


Satınalma irsaliyesi mevcutta var olan bir fatura numarası ile faturaya aktarılmak istendiğinde ve faturalanmadığında, irsaliyenin başına F harfinin gelmemesi sağlanmıştır.


23-Skonsol Uygulamasında Oluşturulan Fatura Kaydedildikten Sonra Sağ Tuş Başka Fatura Yaz Denildiğinde Yazdırılmasının Sağlanması


Skonsol uygulamasında oluşturulan fatura kaydedildikten sonra sağ tuş "Başka Fatura Yaz" denildiğinde yazdırma işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.


24-Malzeme Üzerinde F9 Menü Sipariş Hareketleri Penceresi Filtrelerinden "Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin" Filtresi Hayır Seçildiğinde Uyarı Alınmasının Düzeltilmesi


Malzeme kartı üzerinden F9 menü ile erişilen sipariş hareketleri penceresi filtrelerinden "Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin" filtresi hayır seçildiğinde alınan sorgu uyarısı giderilmiştir.


25-Fiş Kopyalanarak Gelen Havale/Eft Fişi Eklendiğinde ve Satırdaki Proje Kodu Değiştirildiğinde Muhasebe Kodlarındaki Proje Kodunun Değişmesinin Sağlanması


Fiş kopyalama ile 'Gelen havale /eft fişi' eklendiğinde ve satırdaki proje kodu değiştirildiğinde muhasebe kodlarındaki proje kodu bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.


26-Kasa İşlemlerinden Kesilen Faturalarda Kasa Kartında Seçilen İşyerine Ait Ambar Bilgisinin Doğru Gelmesinin Sağlanması


Kasa işlemlerinden kesilen faturalarda kasa kartında seçilen "İşyeri"ne ait "Ambar" bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır.


27-Kullanıcının İşlem Yetkilerinde Üretim Kontrol/Hareketler/Üretim Emirleri/Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme İşlemi İçin Yetkisi Kaldırıldığında İlgili İşlemi Gerçekleştirmesinin Engellenmesi


Kullanıcının işlem yetkilerinde "Üretim Kontrol/Hareketler/Üretim Emirleri/Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme" işlemi için yetkisi kaldırıldığında bu işlemi gerçekleştirememesi sağlanmıştır.


28-Özel Dönem Kullanılan Firmada Kıst Amortisman Hesaplarken Alınan "Kıst Amortismanın Satınalma Tarihinden Önceki Bir Tarih İçin Hesaplama Yapılamaz" Uyarısının Kaldırılması


Özel mali dönem kullanılan firmada kıst amortisman hesaplaması yapılırken, amortisman hesaplama tarihi dönem tarihleri içinde olmasına rağmen "Kıst Amortismanın Satınalma Tarihinden Önceki Bir Tarih İçin Hesaplama Yapılamaz" uyarısı alınıyordu, düzeltme yapılarak hesaplama yapılabilmesi sağlanmıştır.


29-Perakende Modülü Olmayan Setlerde Muhasebe Bağlantı Kodları/Çek-Senet İşlemleri/Eldeki Çeklerde Tanımlanan Cari Hesap Kodunun Silinmemesinin Sağlanması


Perakende Modülü Olmayan setlerde "Muhasebe Bağlantı Kodları/Çek-Senet İşlemleri/Eldeki Çeklerde" tanımlanan "Cari Hesap Kodu"nun silinmemesi sağlanmıştır.


30-Mali Dönem Bağımsız Firmada, Aynı Dönem Tarihlerini Kapsayan Dönem Bulunduğunda Satışı Yapılan Sabit Kıymet İçin Değer Düşüklüğü Hesaplanmasının Sağlanması


Mali dönem bağımsız firmada, aynı dönem tarihlerini kapsayan dönem bulunduğunda satışı yapılan sabit kıymet için değer düşüklüğü hesaplanması sağlanmıştır.


31-Cari Hesap Ekstresinde Devir Çekleri Listelensin Parametresi Evet Seçilmediğinde Devir ile Girişi Yapılan Çeklerin Listelenmesinin Sağlanması


Cari Hesap Ekstresinde "Bordro Detayı: Evet" ve "Devir Çekleri Listelensin: Evet" filtreleri verilerek devir ile girişi yapılan çeklerin listelenmesi sağlanmıştır.


32-Amortisman Özeti Raporunda Raporlama Yılı ve Raporlama Ayı Filtresi Verildiğinde Yanlış Değer Getirmesinin Düzeltilmesi


Amortisman Özeti Raporunda verilen 'Raporlama Yılı' ve 'Raporlama Ayı' filtrelerine göre doğru raporlama yapılması sağlanmıştır.


33-Kullanıcı İşlem Yetkilerinde Talep Fişi Ekle Yetkisinde Fiş Tarihi Yetkisi Verilmediğinde Mahsup Fişi İçerisinde F9 Menüde Belge Detayı Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması


Kullanıcı işlem yetkilerinde "Talep Fişi Ekle" yetkisinde "Fiş Tarihi" yetkisi verilmediğinde "Mahsup Fişi" içerisinde F9 menüde "Belge Detayı" seçeneğinin görüntülenmesi sağlanmıştır.


34-Döviz Türleri Tablosundan Tüm Döviz Türleri Çıkarılıp Döviz Listesinden Eklendikten Sonra İlgili Döviz Türlerinden Biri İçin Sipariş Fişi Eklendiğinde Günlük Döviz Kurlarından Döviz Türüne Ait Satırların Silinmemesinin Sağlanması


Döviz Türleri içerisinden yerel para birimi çıkarıldığı durumda işlem dövizli girilen hareket sonrası ilgili işlem döviz türünün günlük döviz kurları ekranından silinmemesi sağlanmıştır.


35-e-Beyannamelerde Muhtasar Beyannamesinde Ödemeler Sekmesinde Veri Al İşleminden Sonra Vergiye Tabi İşlemler Sekmesindeki Tutar Alanlarında Seçilen Hesap Kodlarının Silinmesinin Düzeltilmesi


e-Beyannamelerde Muhtasar Beyannamesinde Ödemeler sekmesinde Veri Al işleminden sonra Vergiye Tabi İşlemler sekmesindeki tutar alanlarında 'Detay Filtre' olarak seçilen hesap kodlarının silinmemesi sağlanmıştır.


36-Sipariş Faturalandığında Satırda Ambar Bilgisinin Değiştirilmesinin Sağlanması

Sipariş üzerinden faturalama ile açılan fatura ekranında satırdaki "Ambar Bilgisi"nin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.


37-Kasa İşlemleri Cari Hesap Ödeme İşleminde TL Kasada İşlem Dövizi Girilip İşlem Dövizi USD Seçilerek Tutar Girildiğinde Dövizli Tutarın Doğru Gelmesi Ancak Kaydedildiğinde Dövizli Tutar Alanının TL Tutar Olarak Güncellenmesinin Düzeltilmesi


Kasa İşlemleri Cari Hesap Ödeme işleminde TL kasada işlem dövizi girilip işlem dövizi USD seçilerek tutar girildiğinde dövizli tutarın doğru gelmesi ancak kaydedildiğinde Dövizli Tutar Alanının TL tutar olarak güncellenmesi düzeltilmiştir.


38-Satış Faturası Üzerinden İade Al İşlemi ile Satış İade Faturası Oluşturulduğunda Satış Faturasının Yazdırma Sayısı ile Satış İade Faturasının Yazdırma Sayısının Aynı Olmasının Düzeltilmesi


Satış Faturası üzerinden İade Al işlemi ile Satış İade Faturası oluşturulduğunda Satış Faturasının Yazdırma sayısı ile Satış İade Faturasının yazdırma sayısının aynı olması engellenmiştir.


39-Kullanıcı İşlem Yetkilerindeki Browserlardaki Kısayol Oluştur/Kısayol Gönder Seçenekleri Kullanılsın Yetkisinin Çalışmasının Sağlanması


Kullanıcı İşlem Yetkilerindeki "Browserlardaki Kısayol Oluştur/Kısayol Gönder Seçenekleri Kullanılsın" yetkisinin çalışması sağlanmıştır.


40-Banka Kredi Kapatma İşlemi Yapıldığında Banka Kredi Taksitleri Raporunda Taksitlerin Kapatılmamış Olarak Listelenmesinin Düzeltilmesi


Banka Kredi Kapatma işlemi yapıldığında Banka Kredi Taksitleri Raporu'nda taksitlerin 'Kapatıldı' olarak listelenmesi sağlanmıştır.


41-İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştiğinde Mahsup Fişindeki Döviz Bilgilerindeki Kurun Kuruş Hane Sayısının Doğru Gelmesinin Sağlanması


İhracat operasyon fişi muhasebeleştirme işlemi sonrası mahsup fişi içerisindeki kur bilgisi kuruş hane sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.


42-Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) İçin BDP Programında Alınan Uyarının Engellenmesi


Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) için yapılan güncellemeler sonrasında BDP Programında uyarı alınması engellenmiştir.


43-Fatura Toplu Basım İşlemi ile Tasarıma Eklenmiş Resimler ve e-Fatura Bilgisi Standart Alanının Yazdırılmasının Sağlanması


Fatura Toplu Basım işlemi ile tasarıma eklenmiş resimler ve e-Fatura bilgisi standart alanının yazdırılabilmesi sağlanmıştır.


44-Kullanıcı Firma Öndeğerlerinde Ambar Bilgisinin Seçilmediği Durumlarda Malzemeye Ait Hareket Sağlayan Bir Fiş Girildiği Zaman Ambar Bilgisi -1 Olarak Veritabanına Yansımasının Düzeltilmesi


Sistem işletmeninde bulunan kullanıcı firma öndeğerleri ekranında ambar bilgisi seçiniz olarak kaydedildiğinde eklenen fiş üzerindeki malzeme hareketlerinde ambar bilgisinin doğru bilgi getirmesi sağlanmıştır.


45-Satış İrsaliyesi Üzerinde F9 Menüden Faturala Yapıldığında Fatura Tarihi ile İrsaliye Tarihi Aynı Yapıldığında Döviz Bilgilerinin Güncellenmesinin Sağlanması


Satış irsaliyesi üzerinde F9-Faturala işleminde Fatura Tarihi ile İrsaliye Tarihi aynı olduğunda Döviz Bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.


46-Muhasebe Fişi Hesap Türü Cari Hesap Seçilerek Giriş Yapılıp Devir.exe ile Devir Yapıldığında Devir Yapılan Yıla Ait Cari Hesap Hareketlerinden Hareket Silinmesinin Engellenmesi


Mali dönem bağımsız olarak çalışan firmada hesap türü=cari hesap olarak kesilmiş olan muhasebe fişlerinin devir işlemi sonrasında ilgili cari hesap üzerinden F9 ile ulaşılan hareketler ekranından silinmemesi sağlanmıştır.


47-Devir Fişi İncelendiğinde Satınalma Tarihi Kolonunun Görünmesinin Sağlanması


Devir fişine "İncele" ile giriş yapıldığında devir fişi satırlarında "Satınalma Tarihi" kolonunun görüntülenmesi sağlanmıştır.


48-İşlem Dövizli Teklif F9 Menü ile Siparişe Aktarılıp Detaylar Sekmesine Tıklandığında Yerel Para Birimi Toplam Tutarlarının Silinmesinin Engellenmesi


İşlem dövizli teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda dip toplamda bulunan yerel para birimi tutarlarının silinmemesi sağlanmıştır.


49-Devir Sonrası Sipariş Üzerinde F9 Menü Üretim Emirlerinin Silinmesinin Engellenmesi


Devir işlemi sonrası yeni oluşan firma döneminde sipariş üzerinden F9-Üretim Emirleri penceresinde listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.


50-İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme İşleminde Muhasebeleştirme Kuru (Raporlama Dövizi) İntaç Tarihine Göre Seçildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Raporlama Döviz Kurunun Güncellenmesinin Sağlanması


İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme kuru (raporlama dövizi) İntaç Tarihine Göre seçildiğinde oluşan mahsup fişinde raporlama döviz kurunun güncellenmesi sağlanmıştır.


51-Ayrıntılı Bordro Dökümü Tablo ve Excel Olarak Alındığında Cari Hesap Kodu Alanının Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması


Çek çıkış cari hesaba işlemi sonrasında ayrıntılı tahsilat bordrosunda doğru cari hesap bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.


52-e-Arşiv Perakende Carisine Satış/Satınalma İrsaliyeleri e-Arşiv Bilgileri Doldurularak Kaydedilip Toplu Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri Penceresinin Açılmamasının Sağlanması


e-Arşiv Perakende Carisine Satış/Satınalma İrsaliyeleri e-Arşiv Bilgileri doldurularak kaydedilip, Toplu Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri penceresinin açılmaması sağlanmıştır.


53-İhracat Operasyon Fişi Yaz Tasarımında Standart Alanlarda Yer Alan Genel Masraf Satır Kodu Alanının, Fişte Girilmiş Olan Navlun ve Sigorta Satırları İçin Değer Getirilmesi Talebi


İhracat operasyon fişi form tasarımı standart alanlarında bulunan "Genel Masraf Satır kodu" alanında numarası bölümünde 1 verildiğinde "Navlun", 2 verildiğinde ise "Sigorta" yazdırılması sağlanmıştır.


54-Otomatik Muhasebeleştirme Parametresi Yapılacak Olarak Seçili İken, Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirilip Cari Hesap F9 Menü Hareketler Ekranından Değiştir Seçeneği ile Tutar Değiştirildiğinde Uyarı Alınmamasının Sağlanması


Otomatik Muhasebeleştirme Parametresi "Yapılacak" seçili iken, "Kredi Kartı Fişi" muhasebeleştirilip, Cari Hesap F9 menü "Hareketler" ekranından "Değiştir" seçeneği ile "Tutar" değiştirildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.


55-Rapor Üretici Liste Ekranında Şifreli Bir Rapora Girilmek İstendiğinde Açılan Şifre Giriş Penceresinde Vazgeç Butonuna Basıldığı Durumlarda "Hatalı Şifre" Mesajının Alınmasının Engellenmesi


Rapor Üretici liste ekranında şifreli bir rapora girilmek istendiğinde açılan şifre giriş penceresinde "Vazgeç" butonuna basıldığı durumlarda alınan "Hatalı Şifre" uyarı mesajının verilmemesi sağlanmıştır.


56-Banka Kredisi Girişi ile Oluşan Virman Fişinin Başlığında ve Satırında İşyerinin Doğru Gelmesinin Sağlanması


Banka kredisi girişi ile oluşan 'Virman Fişi'nin başlığında bulunan İşyeri bilgisinin satırlara da gelmesi sağlanmıştır.


57-İptal Durumdaki Satış İade Faturası Çıkartılmak İstendiğinde Negatif Seviye Uyarısı Alınmasının Engellenmesi


İptal durumundaki Satış İade Faturası çıkartılmak istendiğinde negatif seviye uyarısı alınmaması sağlanmıştır.


58-Otomatik Muhasebeleştirme Aktif Olduğunda Durumu Öneri Olan Çek/Senet Bordrosunun Otomatik Muhasebeleştirilmesinin Engellenmesi


Otomatik Muhasebeleştirme aktif olduğunda durumu "Öneri" olan "Çek/Senet Bordroları"nın otomatik muhasebeleştirilememesi sağlanmıştır.


59-Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) Penceresinde Fiş Üzerinde F9 Menüden Kalite Kontrol Değerleri Girişi Yapıldığında Kalite Kontrol Sonucu Uygun Olmadığında Uyarı Vermesinin Engellenmesi


Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) penceresi üzerinden kalite kontrol kriterlerine uymayan değer girişi yapıldığında "Malzeme Kalite Kontrol Sonucu Uyun Değilse" parametresine istinaden uyarı alınabilmesi sağlanmıştır.


60-Faturada Verilen Hizmet Kart Kodu Manuel Olarak Yazılıp Tab Tuşuna Basıldığında Alınan Bu Koda Sahip Hizmet Bulunamadı Uyarısının Kaldırılması


Faturada Alınan ve Verilen Hizmet Kart Kodu 17 basamaktan büyük ise manuel olarak yazılıp tab tuşuna basıldığında alınan "Bu Koda Sahip Hizmet Bulunamadı" uyarı mesajının verilmemesi sağlanmıştır.


61-Cari Hesap Üzerinden Yaz (Mektup) Alındığında Alan Listesinden Cari Hesap Dövizli Bakiyesi ve ...Tarihli Dövizli Bakiyesi Raporlama Dövizi Alanlarında Güncelleme


Cari Hesap üzerinde Yaz (Mektup) alındığında alan listesinden eklenen "Cari Hesap Dövizli Bakiye" ve "....Tarihli Dövizli Bakiye" alanlarının isimleri "Cari Hesap Dövizli Bakiye(RD)" ve "....Tarihli Dövizli Bakiye(RD)" olarak güncellenmiştir.


62-Connect Üzerinden Gelen Faturalarda Öndeğer Sevkiyat Adresinin Fatura İçerisinde Görünmesinin Sağlanması


Connect üzerinden gelen faturalarda öndeğer sevkiyat adresi atanması sağlanmıştır.


63-Karma Koli Satırlarında Alt Malzemelerin Dövizli Birim Fiyatının Doğru Gelmesinin Sağlanması


Alınan ve Verilen Sipariş Karma Koli satırlarında alt malzemelerin "Dövizli Birim Fiyatı"nın doğru gelmesi sağlanmıştır.


64-Ürün Reçetesinde Ek Ürün ve Yan Ürün Varsa Reçete Ağacında Maliyet Oranına Göre Birim Fiyat Gelmesinin Sağlanması


Ürün reçetesi ağacında, reçetede yer alan ek ürün ve yan ürün miktarları ve maliyet katsayıları dikkate alınarak hesaplama yapılması ve ağaçta ek ürün ve yan ürün için de birim fiyat ve tutar gelmesi sağlanmıştır.


65-Ekranlar Üzerinde Arayüz Uyarlama Yapılarak Yeni Kolon Eklendiğinde Kaldırılan Kolonlar Kısmındaki Kolonların Silinmesinin Engellenmesi


Arayüz uyarlama yapılmadan önce F11 kolon gizle/göster penceresinde kaldırılan kolon olması durumunda arayüz uyarlama sonrası ilgili kolonların gösterilmesi sağlanmıştır. Mevcut arayüz uyarlamalar silinip yeniden eklenmelidir.


66-Pivot Tablo Raporlarında Seçenekler/Görünüm/Satır Toplamları Seçimi Kaldırılıp, Tasarım Kaydedildiğinde, Tekrar Yüklendiğinde Satır Toplamları İşaretli Gelerek, Raporda Listelenmemesinin Sağlanması


Pivot tablo raporlarında seçenekler/görünüm/satır toplamları seçimi kaldırılıp, tasarım kaydedildiğinde, tekrar yüklendiğinde satır toplamları işaretli gelerek, raporda listelenmemesi sağlanmıştır.


 

238 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page