top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Versiyon Güncelleme 2.92.00 Nisan 2024

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.92.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.92 - Nisan 2024 Sürümde Yer Alan Yenilikler


1. Sabit Kıymet Kayıtları Ekranında Özel Kod Alanı Eklenmelidir.


Sabit kıymet kayıtları penceresine ve sabit kıymet kayıtları tanımlama ekranına "Özel Kod" alanı eklendi.

 

2. İş istasyonu browserına Toplu Güncelle seçeneği eklenerek statü bilgisi toplu olarak kullanımda /kullanım dışı yapılabilmeli.

Kaynak Yönetimi altında yer alan İş İstasyonu tanımları ekranı sağ tuş (F9) seçeneklerine "Toplu Güncelle" seçeneği eklenerek, bu işlem ile İstasyon kartlarının statü bilgisinin değiştirilmesi sağlanmıştır.

 

3. Çalışanlar browserına Toplu Güncelle seçeneği eklenerek statü bilgisi toplu olarak kullanımda /kullanım dışı yapılabilmeli.


Kaynak Yönetimi altında yer alan Çalışanlar tanımları ekranı sağ tuş (F9) seçeneklerine


"Toplu Güncelle" seçeneği eklenerek, bu işlem ile Çalışan kartlarının statü bilgisinin değiştirilmesi sağlanmıştır.

 

4. Gönderilmiş e-Faturanın belge numarası değiştirilebilmeli.

Gönderilmiş faturanın belge numarası ve satır açıklama alanları güncellenebilmesi ve proje kodu değiştirildiğinde "birim fiyat güncellenecektir" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

5. Faturalanmış irsaliyelerin faturalanmayı etkilemeyecek bilgileri(belge no, satır açıklaması, fiş genel açıklaması, fiş özel kodu, satır özel kodu) parametreye bağlı olarak değiştirilebilmeli.


Satınalma/Satış ve Dağıtım parametrelerine "Faturalanmış irsaliyelerde değiştirilebilecek alanlar" seçeneği eklenerek, değiştirilebilmesi istenilen alanların seçilebilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

6. Fatura satırlarında kdv oranı görülebilsin ama değiştirilemesin.

Fatura satırlarında "Kdv oranı" alanına yetki kontrolü eklenerek alanın görülebilmesi ama müdahale edilememesi sağlanmıştır.


Sipariş/İrsaliye/Fatura, İhraç Kayıtlı Satınalma / Satış, Banka fişleri ve Kasa fişlerinden eklenen faturalar için kullanıcı yetkilerinde ilgili fiş için bulunan Ekle - Faturalar - Kolonlar listesindeki KDV yetkisi kontrolü yapılarak yetki olmadığında KDV oran bilgisinin görülmesi ancak değiştirilememesi sağlanmıştır.

 

7. Cari hesap kartı içerisinde DİĞER tabındaki form gönderim bilgilerindeki e-posta alanlarının (mektup, FBS mutabakat, FBA mutabakat, teklif/sözleşme, ekstre, ithalat/ihracat) sysde zorunlu alanlar kısmına eklenmesi.


Cari hesap kartı Diğer sekmesinde form gönderim bilgilerindeki e-posta alanları (mektup,FBS mutabakat,FBA mutabakat,teklif/sözleşme, ekstre, ithalat/ihracat) sistem işletmeninde zorunlu alanlar seçeneklerine eklendi.

 

8. GO3 ürününde perekende modülüne bağlı olarak gelen kampanya modülü uygulamasında siparişler aktarıldıktan sonra toplu kampanya uygulama yapılabilmeli.


GO3 ürününde perakende modülüne bağlı olarak gelen kampanya modülü uygulamasında siparişler aktarıldıktan sonra toplu kampanya uygulanabilmesi sağlandı. Stok/İşlemler menüsü altına Satış/Satınalma Siparişlerine Kampanya Uygulama seçenekleri getirildi.

 

9. Sabit kıymetler muhasebe kodları filtrelerine masraf merkezi kodu filtresi  eklenmelidir.

Sabit kıymet kaydına girilen masraf bilgisine göre muhasebe kodları üzerinden filtreleme yapılarak uygun muhasebe kodlarının amortisman muhasebeleştirmesinde gelmesi sağlandı.

 

10. Exceltrans ile malzeme yönetimi fişleri aktarımında stok yeri takibi yapılan bir malzeme için exceltransa stokyeri alanı eklenmesi talep ediliyor.


Exceltrans ile malzeme yönetimi fişleri aktarımında stok yeri takibi yapılan bir malzemenin aktarılabilmesi için şablona "Satir.Seri Lot Stok Yeri Kodu" alanı eklenmiştir.

 

11. Cari hesap browserinda risk limiti ve risk toplami kolonu olmalıdır.


Cari hesap kartları ekranına öndeğer olarak F11 gizlenen kolonlar arasında gösterilen "Risk Limiti" ve "Risk Toplamı" kolonları eklenmiştir.

 

12. Banka kredisi üzerinde sağ menü bağlı banka fişleri ekranında ilgili banka fişinin muhasebe fişi kaydına ulaşılabilmelidir.


Banka kredisi üzerinde sağ menü bağlı banka fişleri ekranında ilgili banka fişinin muhasebe fişi kaydına ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Muhasebeleşmiş banka fişi f9 menüye İlgili Muhasebe Fişi seçeneği eklenmiştir.

 

13. Kasa işlemleri browserı filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmesi isteniyor.


Kasa işlemleri ekranında filtre seçeneklerine satış elemanı filtresi eklendi. Cari Hesap Fişleri, Faturalar ve Gider Pusulası işlemleri için satış elemanına göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

 

14. Gönderimi yapılan e-İrsaliye içerisindeki tevkifatsız malzeme faturalama sırasında tevkifatlı olarak hesaplatılabilmeli.

Gönderimi yapılan e-İrsaliye içindeki tevkifatsız malzemenin faturalama sırasında tevkifatlı olarak hesaplatılabilmesi için f9 menü seçeneklerine Tevkifat Uygula eklenmiştir. Sipariş ,irsaliye ve faturalarda malzeme kartının tekrar seçilmesine gerek kalmadan tevkifat uygula seçeneği, tevkifat tanımı yapılan tüm satırlara uygulanması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

15. Satış sipariş üzerinden faturalama yapıldığında fiyat değiştirme limiti kontrolü parametresi yapılmayacak seçildiğinde irsaliye üzerinden faturala işleminde de kontrol yapılmamalı.


"Satış sipariş üzerinden faturalama yapıldığında fiyat değiştirme limiti kontrolü" parametresi "Satış Siparişi ve İrsaliyesi Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolü" olarak değiştirildi. Sipariş ve irsaliye faturalanırken fiyat değiştirme limiti kontrolünün parametre seçimine göre yapılması sağlandı.

 

16. Faturaya irsaliye aktarırken, irsaliye çağırma ekranına sevkiyat adresi seçeneği eklenmeli.


Satış ve satınalma faturaları içerisinde f9 menü irsaliye aktar ile açılan irsaliye çağırma penceresine sevkiyat adresi filtresi kodu eklenmiştir. Filtreye sevkiyat adresi kodu girilip tamam butonuna tıklandığında faturaya uygun türdeki irsaliyelerde verilen sevkiyat adresi kodunun bulunduğu irsaliyelerin sergilenmesi sağlanmıştır.

 

17. Üretim emirleri listesi raporuna sayfa toplamı alanı eklenmeli ve sayfa bazında listelenen kayıt sayısı gösterilebilmelidir.


Üretim emirleri listesi rapor tasarımına "Sayfa Kayıt Sayısı" alanı eklenmiş ve gösterilen sayfada yer alan kayıt sayısının bu alan aracılığıyla gösterilebilmesi sağlanmıştır.

 

18. Seviyeli üretim olduğunda girdi ym farklı ambarda ise ardışık malzeme temini ile ambar fişi (parametrik öneri/gerçek) oluşturulması talep edilmektedir.

Üretim emri F9 menüsüne "Üretim Girdi Malzeme Sorgulama" ve "Toplu Üretim Girdi Malzeme Sorgulama" seçenekleri eklendi. Eklenen bu seçenekler ile kullanıcılar üretim emirleri satırlarında bulunan malzemelerin üretim ambarındaki stok durumlarını ve karşılama miktarlarını görebilecekler. Ayrıca stok farklı bir ambarda ise üretim emri bazında ambar transferi yapılabilecektir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

19. Malzeme browser ekranında fabrika parametreleri güncelle işlemi yapıldığında ambar parametreleri güncelle ekranında olduğu gibi öndeğer filtrelerin boş gelmesi sağlanmalı.


Malzeme kartları ekranında F9 menü üzerinden erişilen "Fabrika Parametreleri Güncelle" işlemi yapıldığında açılan pencerede öndeğer filtrelerin boş gelmesi sağlanmıştır.

 

20. Hareket satırlarına masraf merkezi ve proje kodu açıklaması eklenmeli.

Satınalma siparişleri, satış siparişleri, satınalma irsaliyeleri, satış irsaliyeleri, satınalma faturaları, satış faturaları, malzeme fişleri, cari hesap fişleri, kasa fişleri, banka fişleri, ithalat/ihracat operasyon fişleri fiş satırlarına "Proje Açıklaması" ve "Masraf Merkezi Açıklaması" alanları eklenmiştir.

 

21. Malzeme virman işleminde sarf ve üretimden giriş fişlerine doküman izleme numarası aktarılabilmeli.


Malzeme virman işlem ekranına "Doküman İzleme No" alanı eklenmiş ve işlem sonucu oluşan sarf ve üretimden giriş fişlerinde yer alan "Doküman İzleme No" alanlarına ilgili değerin yansıması sağlanmıştır.

 

22. Üretim emrinde seçilen fabrikaya göre reçete kodu penceresinde fabrikaya ait reçeteler listelenmeli.


Üretim emrinde seçilen fabrikaya göre reçete kodu penceresinde fabrikaya ait reçetelerin listelenmesi sağlandı.

 

23. Sistem işletmeni izle + bağlı kullanıcılar penceresinde ekrandaki bilgileri temizle seçeneği eklenmeli.


Sistem İşletmeni / İzle / Bağlı Kullanıcılar ekranına "Temizle" butonu eklenerek askıda kalan kullanıcıların silinebilmesi sağlanmıştır.

 

24. Cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde bulunan tevkifat uygulansın seçeneğinin satıcı türündeki cari hesap kartlarında da gelmesi sağlanmalı.


Satıcı türündeki cari hesap kartlarında, ticari bilgiler sekmesine "Tevkifat uygulansın" seçeneği eklenmiştir.

 

25. Kalıp listesi raporunda malzeme sınıf türü filtresine sabit kıymet de eklenmeli.


Kalıp listesi raporu malzeme sınıf türü filtre seçeneklerine "Sabit Kıymet" eklenmiştir.

 

26. Bölge dil ayarlarında unicode olmayan programların dilinde türkçe haricinde bir seçim yapıldığında maliyetlendirme kontrol sihirbazı açıldığında gösterilecek veri yok uyarısı alınıyor.


Bölge dil ayarlarında unicode olmayan programların dilinde Türkçe haricinde bir seçim yapıldığında maliyetlendirme kontrol sihirbazı açıldığında alınan uyartı kaldırılmıştır.

 

27. e-Defter kullanıcısı olan firmalarda mali dönem tarihleri 12 ayı kapsayacak şekilde oluşmalı.

e-Defter kapsamında çalışacak firmalarda mali dönem tarihlerinin 12 ayı kapsayacak şekilde oluşturulması ve 12 ayı aşacak şekilde ekleme yapılmak istenildiğinde sistemin uyarı vermesi sağlanmıştır.

 

28. Üretim emri eklenerek kaydet yapıldığında negatife düşen malzemeler varsa uyarı mesajı gelmeli ve negatife düşen malzemeler kırmızı renkte listelenmeli.


Üretim emri satırları-malzemeler bölümü içerisine "Stok durumu" kolonu eklenip üretim emri değiştir ile açıldığında üretim emri tarihine bakılmaksızın o anlık stok durumunun kontrol edilmesi ve negatife düşen malzeme satırının kırmızı renkte gösterilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

29. Teklif fişi üzerinde f9 menüde revizyon oluştur seçildiğinde arayüz uyarlama ile eklenen ek alanlara girilen bilgilerinde aktarılması sağlanmalı.


Satınalma teklif fişleri f9 menüde revizyon ekle ve satış teklif fişleri f9 menüde revizyon oluştur seçildiğinde arayüz uyarlama ile eklenen alanlara girilen bilgilerin aktarılması sağlanmıştır.

 

30. GO3 ürününde İhracat operasyon fişi muhasebeleştirme filtrelerinde bulunan Muhasebe Fişi Satır ve Muhasebe Fişi Genel Açıklama seçenekleri sıra alanında GÇN No gelmesi talep edilmektedir.


Satınalma ve Satış ve Dağıtım parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında GO3 ürününde İhracat operasyon fişi muhasebeleştirme filtrelerinde bulunan Muhasebe Fişi Satır ve Muhasebe Fişi Genel Açıklama seçeneklerine GÇB/GGN No eklendi.

 

31. Ambar fişinde seri takipli malzemede seri çıkışı penceresinde çok fazla hareket varsa performans sorunu yaşanıyor.


Ambar transfer fişinde F9 menü seri/lot bilgileri seçeneği ile açılan ekranda F9 menüden giriş hareketleri seçildikten sonra bütün giriş hareketlerinin aktarılması işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

 

32. Malzeme kartı içinde imalatçı firma bilgisi seçilerek ihracat operasyon fişine otomatik gelmesi sağlanmalı.


İhracat operasyon fişi içerisinde seçilen malzemeye ait imalatçı firma bilgilerinin fiş satırına yansıması sağlanmıştır.

 

33. Malzeme temini/ ardışık malzeme temini yapıldığında parametreye bağlı olarak satınalma emri fiş tarihine günün tarihi/planlanan tarih, satırda da temin tarihi gelmeli.


Malzeme temini yapıldığında "Malzeme Temini Sonucunda Oluşacak Satın alma Emri ve Siparişleri Günün Tarihi Gelsin" parametresi "Evet" iken satın alma emri ve satın alma sipariş fişi tarihine günün tarihi, satırdaki temin tarihine ise malzeme kartındaki temin süreleri dikkate alınarak tarih gelmesi sağlanmıştır.

 

34. Malzeme kartında yer alan Müşteriler/Tedarıkçıler sekmesinde müşteri seçmeden paket bilgileri tanımlanabilmeli.


Malzeme kartı içerisindeki "Müşteriler / Tedarikçiler" sekmesinde cari hesap seçilmeden paket tanımları yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

35. Müşteri Sipariş Numarasına küçük harf ile verisi girişi yapılabilmesi sağlanmalıdır.


Sipariş fişlerinde bulunan "Müşteri Sipariş Numarası" alanına küçük harf, büyük harf, sayı türlerinde veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

36. Cloud Connect malzeme eşleme ekranında ambar adı uzun olduğunda ismin tamamı görünmüyor.


e-Devlet menüsü Gelen e-Faturalar ve Gelen e-İrsaliyeler penceresinde F9 - Eşleme bilgileri ile açılan ekranda İşyeri, Bölüm, Ambar ve Fabrika isimlerinin tamamının gösterimi sağlanmıştır.

 

37. Stok işlem merkezinde hareketlerin listelendiği gridde gelen sonuçların tarih olarak baştan sona veya sondan başa sıralanması ve gösterilmesi parametrik olmalı.


Malzeme yönetimi parametrelerine "Stok İşlem Merkezinde Hareket Listeleme=Dönem başından itibaren/Son hareketler" parametresi eklenmiştir. Parametre 'Dönem başından itibaren' seçildiğinde Stok İşlem Merkezi sağ kısımda bulunan hareketler için ilk 150 kaydın listelenmesi, 'Son Hareketler' seçildiğinde ise son girilen 150 kaydın listelenmesi sağlanmıştır

 

38. Logo grubuna dahil olmayan kullanıcılar sistem işletmenine giriş yapabilmeli.


Logo grubuna dahil olmayan kullanıcıların sistem işletmenine giriş yapabilmesi için, kullanıcı detayları ekranında 'Kısıtlı Admin Kullanıcısı' seçeneği eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

39. Cari hesap ekstresi alırken işlem dövizine göre gruplama evet olduğunda bakiye ve işlem dövizli bakiye yürüyen bakiye şeklinde hesaplanmalı.


İşlem dövizine göre gruplama filtresi "evet" olarak alınan cari hesap ekstresinde bakiye ve işlem dövizli bakiye alanlarının yürüyen bakiye şeklinde hesaplanması sağlanmıştır.

 

40. Risk takibi yapılan cari hesabın risk limiti aşıldığında faturaya gelen uyarının aynısı sipariş ve irsaliye hareketlerine de gelmeli.


Risk takibi yapılan cari hesabın risk limiti aşıldığında fatura kaydederken alınan uyarıda gelen cari hesap ünvanının sipariş ve irsaliye için alınan uyarı mesajına gelmesi sağlandı.

 

41. Kredi kartı sihirbazı browserında kapatılacaklar sekmesinde KK Fiş Tarihi ve KK Fiş No alanlarına göre sıralama yapılabilmeli.


Kredi Kartı Giş Tahsilatı ve Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi ile açılan kredi kartı sihirbazı ekranlarında "KK Fiş No" ve "KK Fiş tarihi" alanlarında sıralama yapılması sağlanmıştır.

 

42. Kasa işlemlerinden fatura eklendiğinde kasa tahsilat/ödeme hareketi cari hesap işlem merkezinde cari hesap hareketlerine yansımıyor.


Kasa işlemlerinden cari hesabın bakiyesini etkilemeyen faturalar eklendiğinde 'Cari Hesap İşlem Merkezi'nde cari hesabın bakiyesine yansımaması sağlanmıştır.

 

43. Cari hesap işlem merkezinde cari hesap hareketleri fiş tarihine göre sıralama yapıldığında fiş saat, dakika ve saniyesi kontrol edilmeli.


Cari hesap işlem merkezinde cari hesap hareketleri için fiş tarihine göre sıralama yapıldığında saat,dakika ve saniyenin dikkate alınarak sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

44. İndirimli oranda satışlara ilişkin satış faturaları listesi beyannamesine faturadaki promosyon satırlarının yansımaması sağlanmalı.


İndirimli oranda satışlara ilişkin satış faturaları listesi beyannamesinde veri al işlem filtrelerine "Promosyon satırları dahil edilsin = Evet / Hayır" seçeneği eklenerek faturadaki promosyon satırlarının yansıyıp yansımamasının seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

45. Üzerinde iş akışı bulunan bir fişin üstünde F9 menü "İş Akışını Tamamla" işlemi yapıldığında ilgili iş akışı içinde tanımlı olan bir sonraki iş akışını tetikleyerek başlatmıyor, başlatmalı.


Fiş üzerinde F9 menüde "İş Akışını Tamamla" seçildiğinde sıradaki iş akış tanımına ait görevin oluşturulması sağlanmıştır.

 

46. Defter dosyası oluşturulan ayda yevmiye madde numarası verilmeyen iptal edilmiş muhasebe fişlerinin iptali geri alınabiliyor.


Defter bağlantısı olmayan ve iptal edilmiş muhasebe fişleri için "Geri Al" ve "Toplu Geri Al" işlemleri yapılmak istenildiğinde o aya ait e-Defter oluşturulmuş ise, uyarının verilip, işlemin yapılmaması sağlanmıştır.

 

47. Ürün reçetelerinde girdilerin seçimi malzeme kodu alanından toplu yapılabildiği gibi malzeme açıklamaları alanından da toplu yapılabilmeli.


Ürün reçetesi ekranı girdi satırlarında malzeme kodu alanından ulaşılan malzemeler ekranından yapılabilen çoklu seçim özelliği , girdi malzeme açıklama alanından ulaşıldığında da çoklu seçim yapılabilmesi ve seçilen malzemelerin girdi satırlarına yansıması sağlanmıştır.

 

48. e-Fatura onay mekanizmasında onay grubunda tanımlanan tüm kişilerin onayının alınması sağlanmalı.


e-Fatura onay mekanizmasında onay grubu kodu tanımlanarak gruba dahil kişilerin onayının alınması sağlanarak belgenin onaylandı duruma gelmesi sağlanmıştır.


Onay grubunda X ve Y kullanıcılarına grup numarası 1 tanımlanır iseOnay bekliyor penceresinde bir kullanıcı belgeyi onayladığında , belge onayladı penceresine taşınır. Onay takibi penceresinde X onayladı, Y onay bekliyor olarak görünür.


Onay grubunda X – grup numarası 1, Y kullanıcısı grup numarası 2 tanımlanır iseOnay bekliyor penceresinde Y onaylama yapar. Belge onay bekliyor penceresinde kalır. Onay takibi ekranında Y onayladı, X onay bekliyor olarak görünür. X onayladığında Onaylandı penceresine belge taşınır.


Onay grubunda X-1 , Y-1, Z-2 grup numarası ile kullanıcı tanımlanır iseX veya Y kullanıcılarından biri onay verir. Z kullanıcısı da onay verdiğinde belge onaylandı sekmesine taşınır.Önce Z kullanıcısı onaylama yapsa da belge onay bekliyor penceresinde kalır. X veya Y kullanıcısı onay verdiğinde belge onaylandı penceresine taşınır.

 

49. 2024 yılına ait GTIP kodları xmli güncellenmelidir.


2024 yılına ait GTIP kodları xml dosyası güncellenmiştir.

 

50. Talep fişleri ekranı filtrelerinde yer alan onay bilgisi filtresine onayda durumu eklenmeli.


Talep fişleri ekranı filtre seçeneklerinde bulunan onay bilgisi filtre değerlerine "Onayda" filtresi eklenmiştir.

 

51. Cari hesap browserı F12 ile Excel e alındığında muhasebe kodu kolonundaki değerler Excel e kırılımlı olarak aktarılmalı.


Cari hesap kartları ekranı F12 fonksiyonu ile excel'e dosyasına alındığında ilgili cari hesaplara ait muhasebe kodu alanlarındaki değerler bire bir gelmiyordu, düzenleme yapılarak muhasebe kodlarının kırılımlı olarak excel dosyasına yansıması sağlanmıştır.

 

52. Siparişlerin "Satır Statülerini Kapandı Yap" işleminin tersini "Satır Statülerini Açık Yap" isteniyor.


Sipariş ekranlarında F9 menüde yer alan "Satır Statülerini Kapandı Yap" işleminin tersi  "Satır Statülerini Bekliyor Yap" seçeneği eklenmiştir. 

 

53. Emanet malzeme sevket işleminde Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği parametresi dikkate alınmalı.


Emanet malzeme sevket işleminde açılan irsaliye ekranında değiştirilebilecek alanların Emanet malzeme sevket işleminde değiştirilebilecek alanlar parametresine göre çalışması sağlandı.

 

54. Hizmet kartlarına yeni kart eklenirken kod alanına yazılan ilk karakter sonrası kod ver yapıldığında kodu artırarak getirmesi isteniyor.


Hizmet kartlarına yeni kart eklenirken kod alanına yazılan ilk karakter sonrası kod ver yapıldığında kodu artırarak getirmesi sağlanmıştır. Eğer aynı harfle başlayan birden fazla hizmet kodu varsa alfabetik olarak son sırada olan kodu arttırarak devam ettirmektedir.

 

55. e-Devlet/Tanımlamalar/Kurallar ekranında basit kural seçili iken CTRL+F12 yapıldığında script kurala dönüşmeli.


e-Devlet/Tanımlamalar/Kurallar ekranında basit kural seçili iken CTRL+F12 tuş kombinasyonu ile kural tanımının script ekranının açılması sağlanmıştır.

 

56. Banka hesabı oluşturulurken girilen Batch No alanında karakter sayısı artırılmalı.


Banka hesap kartında bulunan "Batch No" alanı karakter sayısı yükseltilerek 16 haneye kadar girişe imkan sağlanmıştır.

 

57. Exceltrans ile siparişi aktarımında fatura ve irsaliyede olduğu gibi satır.tevkifat pay ve satır.tevkifat payda alanları eklenmeli.


Exceltrans ile satınalma ve satış siparişi aktarımlarında kolon adlarına satır.Tevkifat pay ve satır.Tevkifat payda alanları eklenmiştir.

 

58. Teklif fişi form tasarımında tevkifat KDV tutarı standart alan olarak eklenmeli.


Satınalma ve satış teklif fişleri form tasarımı standart alan listesine "Satır Tevkifat Kdv Tutarı" ve "Toplam Tevkifat Kdv Tutarı" alanları eklenmiştir."Satır Tevkifat KDV Tutarı" fiş içerisinde bulunan tevkifatlı malzemenin tevkifatlı kdv tutarını yansıtmaktadır." Toplam Tevkifat KDV Tutarı" alanı ise fiş içerisinde bulunan tüm tevkifatlı malzemelerin toplam tevkifat KDV tutarını yansıtmaktadır.

 

59. Teklif fişlerinde alternatif bazlı farklı cari hesap seçiminin yapılmasının sağlanması.


Teklif fişi içerisinde farklı alternatif sekmelerinde farklı cari hesap seçimi yapılarak tek teklif fişi içerisinde alternatif bazlı farklı cari hesap kullanılabilmesi amacıyla satış dağıtım ve satınalma parametrelerine "Teklif fişlerinde farklı alternatiflerde farklı cari hesap kullanılsın Evet/Hayır" parametresi öndeğeri "hayır" olarak eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

60. Duran varlıklar enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi ile oluşan mahsup fişinde sabit kıymetin enflasyon düzeltme değeri alım sabit kıymet alım fark muhasebe hesabında mahsuplaştırılmalı.


Duran varlıklar enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi ile oluşan mahsup fişinde sabit kıymetin enflasyon düzeltme değeri için tanımlanan enflasyon fark muhasebe hesabının gelmesi sağlanmıştır.

 

61. Sabit kıymetin satınalma tarihi 2004 Aralık yılı öncesinde ise, düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde endeks değeri 2004 aralık ayı okunmalı.


Sabit kıymetin satın alma tarihi 2004 Aralık yılı öncesinde ise, düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde endeks değerinin 2004 aralık ayından okunması sağlandı.

 

62. e-Defter uygulaması üzerinde oluşturulan zip içinde berat dosyaları ile birlikte bunlara ait (aynı parça) defter dosyalarını da (yevmiye ve kebir dosyaları) GİB ‘e gönderilmesi sağlanmalıdır.


e-Defter uygulaması kapsamında 22.02.2024 tarihinde yayınlanan tebliğde yer alan "Berat Dosyalarının GİB Sistemlerine Aktarım" geliştirmeleri yapılmıştır.


Genel tebliğ yayınlanana kadar dosyalar eski sistem ile gönderilecektir. Genel tebliğ yayınlandığında defter dosyalarına ait yevmiye ve kebir  dosyalarının da GİB'e gönderimi yapılacaktır. Kullanıcının sistem üzerinde yapması gereken güncelleme bulunmamaktadır.

 

63. Duran varlık hareketleri öndeğerleme işleminde amostisman tablosunda M işareti kontrol edilmemeli.


Duran varlık hareketleri ön değerleme işleminde, amortisman tablosundaki M işaretinin kontrol edilmemesi sağlanmıştır.

 

64. Malzemeler için basit ort. yöntemine göre Ocak 2024 enflasyon düzeltmesi yapıldığında Aralık 2023 endeksi dikkate alınsın isteniyor.


Basit ortalama yönteme göre endeks ataması yapıldığında, düzeltme tarihinden bir önceki geçici vergi döneminin son ayının endeksi alınarak hesaplama yapılması sağlanmıştır.

 

65. Yurtiçi üretici fiyat (yi-üfe) endeksleri 2024 yılı için güncellenmeli.


Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri (Yİ-ÜFE) 2024 yılı için güncellenmiştir

 

66. Muhtasar Beyannameleri SGK Bildirimleri başlığındaki düzenlemeye esas kanun ve belge türü seçenekleri güncellenmelidir.


Muhtasar Beyannameleri SGK Bildirimleri başlığındaki Düzenlemeye Esas Kanun No seçeneklerine 03294, 36322, 25746 ve 35746 kanun no ları ve Belge Türü seçeneklerine 56 ve 57 nolu seçenekler eklenmiştir.

 

67. KDV1 ve KDV2 beyannamelerindeki güncellemelerin e-beyanname başlığına eklenmesi.


KDV1 ve KDV2 beyanname versiyonları güncellenmiş , KDV1 beyannamesinde indirimler tabında yer alan “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” alanının adı “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” olarak değiştirilmiş ve KDV1 ekler tabına “109-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim” tablosu eklenmiştir.


 

Logo 2.92.00 versiyon güncellemede yapılan yenilikler ve iyileştirmeler


 

1. Ambar sayımı işleminde karekod tasarımında son kullanma tarihi olan barkod girişi yapıldığında ".. barkodlu malzeme bulunamadı" mesajı alınıyor.


Ambar sayımı işleminde kare kod tasarımında son kullanma tarihi olan tasarımla barkod girişi yapıldığında " XXXXXX barkod numaralı malzeme bulunamadı" mesajı alınıyordu, düzeltildi.

 

2. Gönderilen e-müstahsil makbuzları ekranında filtrelerde bulunan iptal durumu evet seçildiğinde listelenmemekte.


Gönderilen e-müstahsil makbuzları ekranında "İptal Durumu = Evet" seçildiğinde sadece gönderilmiş ve iptal edilmiş müstahsil makbuzlarının gösterilmesi sağlanmıştır.

 

3. Satış faturalarında yaz tasarım ile eklenen qr kodun boyutu belirli büyüklüğü aştığında out of system resources hatası alınmaktadır.


Satış faturaları üzerinden F9 menü / Yaz işleminde rapor tasarımında eklenen QR kodunun istenilen büyüklükte görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

 

4. Malzeme kart browserında malzeme kodu ve açıklamasına göre sıralama yapıldığında malzemede marka kodu bulunmamasına rağmen marka kodu gelmektedir.


Malzemeler penceresinde malzeme kodu ve açıklamasına göre sıralama yapıldığında malzemede marka kodu bulunmamasına rağmen marka kodu gelmekteydi, düzeltildi.

 

5. Genel muhasebe/Anakayıtlar/muhasebe bağlantı kodları/hizmetler/Verilen hizmetler fiyat farkları seçeneğinde hizmet veya hizmet özel kodu filtreleri tanımlandığında faturada muhasebe kodu gelmiyor.


Verilen hizmetler fiyat farkları muhasebe bağlantı kodu tanımının hizmet kodu ve hizmet özel kodu filtreleri bazında çalışması sağlanmıştır.

 

6. Teklif tasarımında satırların sonunda boşluk olmasına rağmen toplam yeni sayfaya basılıyor.


Satış teklif fişi form tasarımında satır sonunda yeterli alan olması durumunda toplam bilgisinin ilgili sayfaya yazılması sağlanmıştır.

 

7. Ürün reçetesinde ana ürün miktarı 1'den farklı olduğunda seviyelere göre malzeme kullanım listesinde girdi malzeme için kullanım miktarı yanlış hesaplanıyor. 1 adet mamul için kullanım miktarı raporlanıyor.


Ürün reçetesinde ana ürün miktarı 1'den farklı olduğunda seviyelere göre malzeme kullanım listesinde üst seviye malzeme miktarı bilgisi "1" olarak getirilmesi sağlanarak ardından alınan yüklenilen kdv listesinde bünyeye giren kdv tutarı bilgisinin doğru yansıtılması sağlanmıştır.

 

8. Satınalma irsaliyesinde kalite kontrol değerleri girişi sonrası F9 K.K. ambar transferi (uygun olanlar) seçildiğinde uygun miktar yerine satır sayısı toplamı geliyor.


Satınalma irsaliyesinde kalite kontrol değerleri girişi sonrası F9 K.K. ambar transferi (uygun olanlar) seçildiğinde uygun olan miktarın doğru gelmesi sağlandı.


Kalite Kontrol Transfer Miktarları raporunun doğru çalışması için firma üzerinde Standart Rapor Üretici Raporları Oluşturulsun işleminin yapılması gerekiyor.


Not: Daha önceden girilen kalite kontrol değer girişlerinde ambar transfer miktarlarının doğru oluşması için ambar transfer işlemi yapılmadan önce kalite kontrol değer girişlerinde değiştir/kaydet işleminin yapılması gerekmektedir. 

 

9. Finans/ana kayıtlar/ banka kredileri altında oluşturulan kredi için yapılandırma işlemi yapıldığında banka işlem fişi oluşmamaktadır.


Banka kredisi yapılandırma işlemi sonucunda banka işlem fişinin oluşması sağlanmıştır.

 

10. 2.90 sürüm Oracle da ambar transfer fişi kaydedilmek istendiğinde OraOLEDB:ORA-20500:LBS_ERROR=10001 mesajı alınıyor ve fiş kaydedilemiyor.


Oracle veri tabanı kullanılan firmada ambar transfer fişi kaydedilmek istendiğinde uyarı mesajı alınarak fiş kaydedilemiyordu, düzeltildi.

 

11. İşlem dövizli ihracat operasyon fişine ait XML aktarımında RC_NET alanı yoksa ihracat operasyon fişinde raporlama dövizi tutarı boş geliyor. Değiştir-kaydet yapıldığında değer gelmektedir.


İşlem dövizli ihracat operasyon fişi ve faturalara ait XML aktarımında RC_NET alanı yoksa  raporlama dövizi tutarının boş gelmemesi sağlanmıştır

 

12. Yeni firma açıp, dönem açmadan "Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş" yapılırsa, firma çalışma bilgileri ile dönem bilgileri, birbiri ile uyumsuz girilebiliyor.


Yeni firma açıp, dönem eklemeden "Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş" yapılırsa, firma çalışma bilgileri ile dönem bilgileri birbirinden uyumsuz girilebiliyordu. Bu durumu engellemek için dönem kaydetme işlemine "Tarihler mali yıl başlangıcı ile uyumlu değil." uyarı mesajı konularak kontrol edilmesi sağlandı.

 

13. Üretim emri için planlanan seri/lot rezervasyon girişi yapılan ve sarf edilen girdi malzeme miktarı envanter raporuna yansımıyor.


Üretim emri için planlanan seri/lot rezervasyon girişi yapılan ve sarf edilen girdi malzeme miktarı envanter raporuna yansımıyordu, düzeltildi.

 

14. Skonsol3.exe de e-Arşiv faturaları fatura türü e-arşiv iken kaydedildiğinde otomatik olarak yazdır penceresi gelmeli.


Skonsol3.exe de e-Arşiv faturaları kaydedildikten sonra otomatik yazdırma ekranının açılması sağlanmıştır.

 

15. ExcelTransta banka alınan hizmet faturası için oluşturulan şablonda döviz türü alanı kullanıldığında nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı alınıyor.


ExcelTrans uygulamasında bankadan alınan hizmet faturası şablonundan FaturaSatir.Döviz Kuru ve FaturaSatir.Döviz Türü alanları kaldırılmıştır.Kaldırılan alanlar için Fatura.İşlem Döviz Kuru ve Baslik.Islem Doviz Turu alanları kullanılmalıdır.

 

16. Kasadan girilen tahsilat ve ödeme hareketleri cari hesap hareketlerden incele ile girilerek doküman açılmak istendiğinde Bu özellik Döküman Yönetim Sistemi "KETS Döküman Yönetimi" veya "LBS Döküman Arşivi" seçildiğinde çalışmaktadır!!! uyarısı alınıyor.


Kasadan girilen tahsilat ve ödeme hareketleri için cari hesap hareketlerinden incele ile girilerek doküman açılmak istendiğinde bu özellik "dokuman yönetim sistemi KETS Dokuman Yönetimi veya LBS Dokuman Arşivi" seçildiğinde çalışmaktadır uyarısı alınıyordu, düzeltildi.

 

17. GO3 ürününde e-Fatura mükellef kontrol askıda kaldığı durumda ağ dosya kontrolü ile DLG_NETLOCK kullanıcı satırı silinemiyor.


GO 3 ve Go Wings ürünlerinde e-Fatura mükellef kontrol askıda kaldığı durumda ağ dosya kontrolü ile DLG_NETLOCK tablosunda kullanıcı satırının silinmesi sağlanmıştır.

 

18. Fatura içerisinde malzeme satırında birim fiyat seçimi son satış fiyatı için açılan malzeme hareketleri browserında ID birim fiyat(Net) kolonu hatalı geliyor.


Fatura içerisinde malzeme satırında birim fiyat seçimi son satış fiyatı için açılan malzeme hareketleri browserında ID birim fiyat(Net) kolonunun değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

19. Aynı LOGICALREF değerine sahip olan malzeme ve hizmet kartı olup ilgili talep fişi eklenmiş hizmet kaydedilip herhangi bir hareketi olmayan malzeme kartı çıkarılmak istendiğinde, hareket gören malzemeler silinemez, uyarısı alınıyor.


Aynı LOGICALREF değerine sahip olan malzeme ve hizmet kartı olup ilgili talep fişi eklenmiş hizmet kaydedilip herhangi bir hareketi olmayan malzeme kartının çıkarılması sağlanmıştır.

 

20. Döviz türleri tablosunda kur girişi bölen olarak seçildiğinde kasa işlemlerinde virman fişinde işlem(virman) hatalı geliyor.


Döviz türleri tablosunda kur girişi bölen ( / ) olarak seçildiğinde kasa işlemleri virman fişinde işlem (virman) alanındaki verinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

21. Çalışan kaynak kullanımı toplu giriş ekranında üretim emri numarası kopyalanarak tab tuşu ile geçildiğinde Incorrect syntax near the keyword hatası alınmakta.


Çalışan kaynak kullanımı toplu giriş ekranında, üretim emri numarası alanına farklı bir yerden kopyalanan değer yapıştırılarak işlem yapılmak istenildiğinde hata alınıyordu, düzeltme yapılarak uyarı alınmadan seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

22. Satış faaliyetlerim ekranında satış fırsatlarından teklif sekmesine tıklandığında tekliflerin bulunduğu grid boş geliyor.

Satış faaliyetlerim ekranı teklif sekmesindeyken müşteriler arasında geçiş yapıldığında tekliflerin gözükmesi sağlanmıştır.

 

23. Muhasebe hesapları şablonunda cari hesap için kart eklenirken muhasebe hesapları otomatik oluşsun alanı işaretli olduğunda şahıs şirketine ait oluşan muhasebe hesabında TC kimlik no alanı set edilmiyor ve Şahıs şirketi checkbox ı işaretli gelmiyor.


Cari hesap kartları muhasebe hesapları şablonu ekranında "kart eklenirken muhasebe hesapları otomatik oluşsun" seçiminde şahıs şirketine ait oluşan muhasebe hesabında "TC Kimlik No" alanının dolması ve şahıs şirketi kutucuğunun işaretli gelmesi sağlanmıştır.

 

24. Malzeme kartları üzerinde F9 menüde yer alan sipariş hareketler ekranında filtre kısmında cari hesap kodu veya cari hep ünvanı fitresi verildiğinde "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: The correlation name CLNTC is specified multiple times in a


Malzeme kartları f9 menüde yer alan sipariş hareketleri ekranında cari hesap kodu veya unvanı filtresi verildiğinde alınan uyarı kaldırılmıştır.

 

25. Oracle da cari hesap borç kapatma işleminde OraOLEDB: ORA-00907:missing right parenthesis mesajı alınıyor ve cari borç kapatma işlemi yapılmıyor.


Oracle veri tabanında uyarı mesajı alınmadan borç kapatma yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

26. Sabit kıymet kaydında amortisman oranı ve süresi yazılmadığında amortisman hesaplatılırken birikmiş amortisman hesaplamamalıdır.


Sabit kıymet kaydında amortisman oranı ve süresi yazılmadığında yeniden değerleme yapıldıktan sonra amortisman hesaplama işleminde  birikmiş amortisman hesaplanmaması sağlanmıştır.

 

27. Malzeme Giriş-Çıkış Hareketi İlişkilendirme işlemi her çalıştırıldığında aynı satırları çoklayarak yazıyor.


Malzeme Giriş-Çıkış Hareketi İlişkilendirme işlemi her çalıştırıldığında veri tabanında satırları kopyalayarak birden fazla kez yazılmasına sebep oluyordu, düzeltildi.

 

28. Tevkifata tabi tutulan ÖTV nin indirimi faturasında fatura tipi tevkifat seçilerek kayıt yapılamıyor.


Ek vergi kartında 4171(ötv tevkifat) evrensel kodu seçilip istisna tutarı ve ek vergi oran/tutar girişi yapılarak kaydedilip, satış faturasında eklenilen ek vergi kartının olduğu ilgili malzeme seçilerek Ticari İşlem Grubunda “İstisna Ek vergi uygulanacak” seçildiğinde fatura tipinin tevkifat kalıp kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

29. Ömrü olmayan sabit kıymetler için enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması çalıştırıldığında Microsoft OLE DB Provider For SQL Server : Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'. (8004E14) uyarısı alınıyor.


Amortisman tablosunda birkmiş amortisman satırı olmayan satırda fark mahsuplaştırması çalıştırıldığında, uyarı mesajı verilmeden , amortisman tablosuna hesaplan fark tutarının yazılması sağlanmıştır.

 

30. Satınalma siparişine değiştir/incele ile girildiğinde access violation mesajı alınıyor.


Satınalma siparişine değiştir/incele ile girildiğinde uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır.

 

31. İthalat operasyon fişi, dağıtım fişi ve millileştirme var. Millileştirmeye bağlı ambar fişlerine maliyetlendirme servisi ile endeks atanmıyor.


Millileştirme fişlerine bağlı ambar transfer fişlerine endeks atanması sağlanmıştır.

 
42 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page