top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Versiyon Güncelleme 2.94.00 Temmuz 2024

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.94.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.94 - Temmuz 2024 Sürümde Yer Alan Yenilikler


 

1. Zamanlanmış görev ile borç kapatma işlemi yapılmak istendiğinde, açık olan bir fiş ya da fiş browserı var ise görev durumu tamamlanamadı oluyor ve borç kapatma işlemi yapılamıyor.


Zamanlanmış görevler ile borç kapatma işleminde, başka kullanıcı tarafında açılmış fiş ya da fiş liste ekranı açık olduğunda zamanlanmış görevler işlemin tamamlanabilmesi sağlanmıştır.


 

2. Kampanya tanımlama sihirbazında puan kullanımı da olmalı.

Kampanya tanımlama sihirbazına kampanya türü olarak "Puan Kazan Puan Harca" seçeneği eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

3. Satırlarında seri/lot takipli malzeme bulunan ithalat operasyon fişine değiştir ile girildiğinde performans sorunu yaşanıyor.


Satırlarında seri/lot takipli malzeme bulunan ithalat operasyon fişini değiştir ve kaydet işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

4. Malzemeleri Veri aktarımı (Excel den)içeriye aktardığımızda malzeme açıklaması için dunya alanında girilen bilgilerin aktarılması isteniyor.

Malzeme kartı "Açıklaması" alanındaki dünya ikonu aracılığıyla görüntülenen dil açıklamalarının Veri Aktarımı (Excel'den) işlemi ile aktarılabilmesi için aktarım şablonuna 'Malzeme Açıklamaları' adında yeni bir sayfa eklenerek aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Cari hesap kartında öndeğer ödeme planı fiş türü bazında seçilebilmeli.


Cari hesap kartında işyeri ödeme planı penceresine fiş türü eklenerek , işyeri bazında fiş türü seçimi yapılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

6. Banka kredi ödemesi yapıldığında oluşan banka işlem fişindeki satır açıklamalarında ve genel açıklama alanında kredi kodu, kredi açıklaması, genel kredi sözleşmesi no bilgileri yazmalıdır.


Banka kredi taksit ödemesi sonucunda oluşan banka işlem fişi genel ve satır açıklama bilgisi olarak kredi kodu, kredi açıklaması, genel kredi sözleşmesi no bilgileri yazması sağlanmıştır.


Ödeme yap seçeneği ile açılan ekranda satırda Açıklma kolonuna veri yazılması durumunda bu bilginin banka fişi genel açıklama satırında '...kredi ödemesidir.' ifadesinden sonra yazılmaktadır.

 

7. İzleme yöntemi lot mamul/yarı mamulün üretiminde kullanılan tüm lotlu ym,sym ve hm dökümü alınabilmeli, geriye doğru tüm lot akışı izlenebilmeli.


Malzeme Yönetimi - Lot/Seri Numarası Raporları altına Lot/Seri Hareketleri penceresi eklenmiştir. İzleme Yöntemi Seri/Lot olan malzemelerin seri/lot hareketlerinin geriye dönük olarak fiş bağlantılarının listelenmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

8. Cari hesap toplu güncelleme işleminde cari hesap tipi de güncellenebilmeli.


Cari Hesap toplu güncelleme işlemine "Cari Hesap Türü" filtresi eklenmiştir. Filtre seçenekleri alıcı, satıcı ve alıcı-satıcıdır. Seçilen filtre değerine göre cari hesapların türünün güncellenebilmesi sağlanmıştır.

 

9. Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında ve Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler parametreleri irsaliyeler için de eklenmeli.

İrsaliyelerde cari hesap bazında belge numarası kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.Finans parametrelerine aşağıdaki filtreler eklenmiştir:


  • İrsaliyelerde Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında

  • İrsaliyelerde Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler

 

10. Seri/Lot numarası fazla olan satınalma faturası için maliyet dağıtım işleminde performans iyileştirmesi yapılmalı.


Seri/Lot numarası fazla olan satınalma faturası için maliyet dağıtım işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

11. Seri/lot sayısı fazla olan faturalarda kaydetme/değiştirme işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmalı.


Seri/lot sayısı fazla olan faturalarda kaydetme ve değiştirme işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

12. İrsaliye içerisine aktarılan sipariş miktar bilgisinin değiştirilebilmesi parametrik olmalıdır.


İrsaliye içerisine aktarılan sipariş miktar ve tutar bilgisi değişikliğinin parametrik olması sağlanmıştır. Satınalma/Satış ve Dağıtım Parametreleri 'ne 'Sipariş İrsaliyeye Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü' parametresi öndeğer "Korunmasın" olarak eklenmiştir.

 

13. Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Proje Kodu KDV Satırına Yansımasın parametresi eklenmeli.


Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Proje Kodu KDV Satırına Yansımasın" parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri Hayır olması sağlanmıştır. Parametre Evet olduğunda fiş muhasebe kodlarında malzeme satırındaki proje kodu KDV satırına öndeğer gelmemektedir. 

 

14. Hizmet satırları olan satış siparişi iki farklı faturaya aktarıldığında sipariş fişi içerisinde f9 menü sevk bilgilerinde fatura no gelmemektedir, gelmesi sağlanmalı.

Hizmet satırları olan satış siparişi farklı faturalara aktarıldığında sipariş fişi içerisinde f9 menü sevk bilgilerinde fatura no gelmesi sağlanmıştır.

 

15. Banka hesabı tanımlamasında pos terminal no alanında karakter sayısı artırılmalı.


Pos terminal no alanının karakter sayısı 30 karaktere çıkarılmıştır.

 

16. Enflasyon düzeltmesi yapılan sabit kıymet XML ile aktarıldığında değerleme oranı, dönemsel birikmiş amortisman düzeltmesi, dönemsel enflasyon düzeltmesi bilgileri gelmesi sağlanmalı.


Sabit kıymet XML aktarım şablonuna değerleme oranı, dönemsel birikmiş amortisman düzeltmesi ve dönemsel enflasyon düzeltmesi alanları eklenerek , amortisman tablosu xml  aktarımında verilerin taşınması sağlanmıştır.

 

17. Enflasyon muhasebesi kapsamında, stoklar için düzeltilmiş değerler üzerinden maliyet hesaplansın, çıkış hareketlerinde (örn.smm) çıkış maliyeti düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplansın istenmektedir.


Enflasyon muhasebesi kapsamında stokların düzeltilmiş değerleri üzerinden satılan malın maliyeti mahsubunun oluşturulması sağlanmıştır .Muhasebe bağlantı kodları ve kart tanımlarına SMM Muhasebe kodları (Enflasyon) seçenekleri eklenerek SMM Mahsup Oluştur (ENFLASYON) ve Toplu SMM Oluştur (ENFLASYON) işlem adımları ile mahsuplar oluşturulmaktadır. Birim fiyat seçeneklerinde ilgili maliyet yöntemine göre enflasyon birim fiyatının , fatura içerisinde F9 maliyetler penceresinde enflasyon seçeneğine bağlı olarak da maliyet rakamları listelenmektedir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Madde ile ilgili dokuman için tıklayınız.

 

18. Sabit kıymet kaydı içerisine özel kod eklenmeli ve enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde bu özel koda göre filtreleme yapılabilmeli.

Duran varlık enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi filtre seçeneklerine " Sabit Kıymet Kaydı Özel Kodu " eklenerek , sabit kıymet enflasyon düzeltmelerinin sabit kıymet kaydı özel koduna göre yapılması sağlanmıştır.

 

19. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Bilanço Başlığında yapılan güncellemelerin e-beyannameler tarafına da eklenmesi.


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nde Bilanço başlığında yapılan güncellemeler e-beyannameler tarafına eklenmiştir.

 

20. Hesap planında ana hesaba alt hesap eklenirken ana hesabın hesap tipi dikkate alınarak öndeğer gelmesi sağlanabilmeli.

Muhasebe hesap planında ana hesaba alt hesap eklenirken ana hesabın hesap tipi dikkate alınarak öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

 

21. Enflasyon muhasebesinde fark mahsubunu oluşturduktan sonra toplu bir şekilde fark hesaplarındaki tutarın virmanının ana hesaba yapılması talep edilmektedir.


Enflasyon muhasebesi kapsamında oluşan fark mahsubu fişlerinde yer alan değerlerin ana hesaplara aktarımının otomatik yapılabilmesi için muhasebe fiş browserı F9 menüye " Fark mahsubu virmanı oluştur " ve " Fark mahsubu virmanı bul " seçenekleri eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Madde ile ilgili doküman için tıklayınız.

 

22. Cari Hesap Borç Kapatma İşleminde Proje Koduna Göre Borç Kapama Ticari İşlem Grubuna Göre Kapama Gibi Parametrik Olmalıdır.


"Cari Hesap Borç Kapatma" İşlemine "Proje Koduna Göre Borç Kapama" filtre seçeneği eklenmiştir.


Çalışma şekli aşağıdaki seçeneklerden biri seçildiğinde:

  • Proje kodu kapama filtresi evet seçildiğinde tüm hareketler proje kodlarına göre kendi aralarında kapatılacaktır.

  • Proje kodu filtresi verilerek kullanıldığında seçili proje kodlarına ait hareketler kendi aralarında kapatılacaktır.


Çalışma şekli aşağıdaki seçeneklerden biri seçildiğinde ise her iki koşulun sağlandığı kayıtlar kendi aralarında kapatılacaktır:

  • Ticari işlem grubuna göre kapatma -Evet

  • Proje kodu göre göre kapatma -Evet


Ek olarak; borç takip ekranına eklenen "Ticari işlem grubuna göre kapatma" ve "Proje kodu göre kapatma" seçenekleri ile F9- FİFO Kapat/ Çoklu Kapat/ Otomatik kapat işlemlerinde "Cari Hesap Borç Kapatma" işleminde ilgili filtrelerin çalışma prensibi ile kayıtlar kendi aralarında kapatılacaktır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

23. Muhasebeleştirilen faturanın muhasebe fiş satırlarına, cari hesabın muhasebe hesap kartından vergi kimlik /Tc kimlik no otomatik aktarılmalı.


Muhasebeleştirme parametrelerinde Muhasebeleştirme Şekli Birebir ,Satır Birleştirme Hayır olduğu durumlarda, faturalar muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişi satırlarına (Cari,Kdv,Stok Satırı)  cari hesap kartında tanımlı olan muhasebe hesabında yazan TCKN/VKN numaralarının gelmesi sağlanmıştır.

 

24. Muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinin genel açıklama alanına muhasebeleşen fişin işyeri bilgisi de yansımalıdır.


Muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinin genel açıklama alanına "Genel Açıklama Seçeneklerinden Gelecek" seçeneği aktif olduğu zaman 'İşyeri' bilgisinin getirilebilmesi sağlanmıştır.

 

25. Sql 2019 ve Sql 2022 fiş kaydetme esnasında performans iyileştirilmesi için sql parametrelerinin otomatik güncellenmesi sağlanmalı.


Sql 2019 ve Sql 2022 fiş kaydetme esnasında performans iyileştirmesi için sql parametrelerinin otomatik güncellenmesi sağlanmıştır.

 

26. Maliyetlendirme servisi, cost işlemi sadece fiyat endeksi atama işlemi yapılabilmeli.


Maliyetlendirme servisi ve cost işleminde "Maliyet ve Fiyat Endeks Ataması" filtresinde,

"Sadece Fiyat Endeks" seçimi yapılarak sadece endeks atanması (Dönem kapama işlemi kullanılıyorsa , dönem kapama yapılmadan önce bu seçenek ile endeks ataması gerçekleştirilir)

"Sadece Maliyet" seçeneği kullanıldığında endeks atama yapılmayıp sadece maliyet hesaplaması yapılması,

"Hepsi(Maliyet+Fiyat Endeksi" seçeneği kullanıldığında maliyet hesaplaması ile birlikte endeks atama işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Madde ile ilgili dokuman için tıklayınız.

 

27. Duran varlık enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde , mahsup fişinin borç-alacak ayağı eşit olmadığında fiş oluşturulmamalı.

Duran varlık enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde , muhasebe kodlarında fark hesabı tanımlı değil ise borç/alacak ayağı eşit olmayacağından fiş oluşturulması engellenmiştir. İşlem sonunda log ekranında fark hesabı tanımı olmayan muhasebe kodları listelenmektedir.

 

28. e-devlet menüsü pencerelerinde dosyaya kaydet seçeneklerinin güncellenmesi.


e-Devlet menüsü pencerelerinde dosyaya kaydet seçeneklerine Fatura No+VKN/TCKN, İrsaliye No+VKN/TCKN, Makbuz No+VKN/TCKN seçenekleri eklenmiştir. 

 

29. Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması işleminde  Amortisman Süresi Dolanlar filtresi hurda değeri kalan varlıklar içinde kontrol edilmeli.


Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması işleminde  "Amortisman Süresi Dolanlar" filtresinin hurda değeri kalan varlıklar içinde kontrol edilmesi sağlandı.

 

30. KKTC Merkez Bankası kurları aktarılabilmeli.


Sitem işetmeninde firma tanımı – Çalışma bilgileri penceresinde ; Döviz Kurları Aktarılacak Adres listesine KKTC Merkez Bankası eklenmiştir. KKTC merkez kurları gün içerisinde alındığında TC Merkez Bankasının bir gün önceki kur değerini almaktadır. Saat 15:30'dan sonra değişmemesi sağlanmıştır.

 

31. E-beyannameler modülünde yer alan geçici vergi beyannamesi (kurumlar) ekranında yer alan vergi bildirimi tabında faaliyet kodu alanında çift tıklanıldığında ekran gelmemeli.


E-Beyannameler modülünde yer alan Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) ekranında yer alan vergi bildirimi sekmesinde faaliyet kodu alanında çift tıklandığında ekran gelmemesi sağlanmıştır.

 

32. Sipariş bağlantı tanımlarında fiyat alanında kuruş hanesi parametrede seçilen kuruş hanesine göre çalışmalı.


Sipariş bağlantı takibi , bağlantı tanımları ekranında fiyat kuruş bilgisi finans parametrelerinde bulunan birim fiyat kuruş hanesi parametresine göre çalışması sağlanmıştır.

 

33. Sipariş bağlantıları yaz formunda iptal edilen irsaliye bilgileri gösterilmemeli.


Sipariş bağlantısı yapılmış  ve bağlantı ile ilişkili birden fazla irsaliye düzenlenip irsaliyelerden biri iptal edilerek bağlantı formu üzerinden yaz işlemi yapıldığında iptal edilen irsaliye ve satırlarıda sevkiyat bilgileri bölümünde listelenmemesi sağlanmıştır.

 

34. Fiyat endeksleri güncelleme işleminin servisten yapılması sağlanmalı.


Sistem İşletmeni-Kuruluş Bilgileri-Fiyat Endeskleri penceresinde Güncelle işlemi yaptığında servisten Yİ-ÜFE ve TÜFE endeks değerlerinin okunarak güncelleme yapılması sağlanmıştır.

 

35. Sabit kıymet enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde oluşan mahsup fişinde toplam tutar yerine parametrik olarak borç ve alacak satırı bazında 698 düzeltme hesabı oluşması.


Enflasyon fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine "Enflasyon Düzeltme Hesabı Satır Bazında Oluşacak" seçeneği eklenmiştir.  Parametre değei Evet seçildiğinde  Maliyet ve amortismanlar için satır bazında düzeltme hesabı atanması sağlanmıştır.

 

36. KDV Beyannamesi ve KDV2 beyanname versiyonları güncellenmelidir.


KDV beyannamesi versiyonu "39" ve KDV2 beyannamesi versiyonu ise "15" olarak güncellenmiştir.

 

37. Tasarımda QRCode için 500 karakter girilebilmeli.


Tasarımlarda bulunan QrCode veri alanına 500 karaktere kadar veri getirilebilmesi sağlanmıştır.

 

38. Devir.exe çalıştırıldığında Enflasyon muhasebesi fişlerinin de kapanış ve açılış fişinde yer alması sağlanmalı.


Devir.exe ile dönem devri ve firma devri işlemlerinde Enflasyon muhasebesi fişlerinin kapanış ve açılış fişlerine yansıması sağlanmıştır.

Devir.exe menüsünden devir(enflasyon) seçeneği kaldırılmıştır.

 

39. Muhasebe modülünden genel olarak enflasyon fark mahsuplarının oluşturulması.


Stoklar ve diğer hesap kartları için endeks hesaplama yöntemi seçilerek muhasebeden endeks ataması yapılması ve fark mahsuplarının oluşturulması sağlanmıştır.Bu kapsamda hesap kartları - tanımlar tabına " Fiyat endeksi hesaplama türü: basit ortalama - hareketler üzerinden " seçenekleri eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Madde ile ilgili dokuman için tıklayınız.

 

40. e-Arşiv Paketinde yapılan güncellemelerin eklenmesi.


e-Arşiv paket değişikliği güncellemeleri yapılmıştır.

 

41. Açılış fişi satırında geçmiş dönem tarihi girildiğinde satıra ilgili tarihteki endeks değeri atanabilmeli.


Açılış fişi satırlarına geçmiş dönem tarihi girildiğinde ilgili satıra endeks değerinin otomatik atanması sağlanmıştır.

 

42. Verilen Hizmet faturasının tipi e-arşiv internet olarak düzenlendiğinde taşıyıcı kodu alanı zorun alan olmalı.


Verilen Hizmet faturasının tipi e-arşiv internet olarak düzenlendiğinde taşıyıcı kodu alanının zorun alan olması sağlanmıştır. 

Logo 2.94.00 versiyon güncellemede yapılan yenilikler ve iyileştirmeler


 

1. Muhasebe Bağlantı Kodları/Personel Muhasebe Kodları içerisinde yer alan P52 : BES otomatik katılım tutarı Bordro Plus ürününden veri getirmiyor.


Muhasebe Bağlantı Kodları/Personel Muhasebe Kodları içerisinde yer alan P52 : BES otomatik katılım tutarı alanının Bordro Plus ürününden veri getirmesi sağlanmıştır.

 

2. Genele indirim uygulanmış kağıt irsaliye faturaya çağırılıp kayıt edildikten sonra gönderilmek istenildiğinde performans sorunu yaşanıyor.


Genele indirim uygulanmış kağıt irsaliye faturaya çağırılıp kayıt edildikten sonra gönderilme işleminde performans iyileştirmesi yapılarak kısa sürede gönderme işleminin yapılması sağlanmıştır.

 

3. Mahup fişi içerisinden ilgili belgeler alanından gider pusulası için eklenen doküman açılmak istenildiğinde Bu özellik Döküman Yönetim Sistemi "KETS Döküman Yönetimi" veya "LBS Döküman Arşivi" seçildiğinde çalışmaktadır!!! uyarısı alınıyor."


Mahsup fişi içerisinde F9/ilgili belgeler seçeneğiyle "gider pusulası" için eklenen doküman açılmak istendiğinde uyarı alınmaması sağlandı.

 

4. Bankadan alınan hizmet faturası kopyalanıp satırda binek araç giderleri olan hizmet kartı değiştirildiğinde Muhasebe kodlarında değiştirilen kartın KKEG muhasebe hesabı güncellenmiyor.


Bankadan alınan hizmet faturası kopyalanıp satırda binek araç giderleri olan hizmet kartı değiştirildiğinde muhasebe kodlarında değiştirilen kartın KKEG muhasebe hesabının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

5. Çek senet bordrolarında otomatik muhasebeleştirme işleminde satır açıklamasına vade tarihi gelmiyor.


Çek senet bordrolarında otomatik muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişi satır açıklamasına ilgili çek/senedin vade tarihinin gelmesi sağlanmıştır.

 

6. Alınan serbet meslek makbuzu tevkifatlı girilerek kdv oranı değiştiğinde muhasebe kodu değişmiyor. Muhasebe bağlantı kodlarında ilk sırada verilen muhasebe kodu gelmektedir.


Alınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzu'nda satınalma ve satış tevkifat KDV kodlarının KDV oranına göre gelmesi sağlanmıştır.

 

7. Muhtasar Beyanname 1003A vergiye tabi işlemlerde veri al işlemi yapılarak boş gelen satırlar BDP'ye aktarılıp kaydedilmek istendiğinde Ödeme tür kodu 011 seçilmiş ise Asgari Ücretli Alanı dolu olmalıdır. uyarısı alınıyor.


Muhtasar Beyanname 1003A vergiye tabi işlemlerde veri al işlemi yapılarak boş gelen satırların BDP'ye hiç aktarılmaması sağlanmıştır.

 

8. Satış faturaları dökümü tablo olarak alındığında formül hesaplama işleminde iki değişken çarpma veya bölme yapılmak istendiğinde Formülde Yazım Hatası Var uyarısı alınmaktadır.


Satış faturaları dökümü raporu ve özet maliyet analizi raporları tablo olarak alınıp kolon ekleme işleminde formül hesaplatırken çarpma ve bölme işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

9. Proje kodunun tarih kontrolü seçeneği işlem durdurulacak seçildiğinde başlangıç ve bitiş tarihleri aralığında girilen mahsup fişi için fiş tarihi proje tarihi ile uyuşmamaktadır uyarısı alınmaktadır.


Proje kodunun tarih kontrolü seçeneği 'İşlem Durdurulacak' seçildiğinde başlangıç ve bitiş tarihleri aralığında girilen mahsup fişinde uyarı alınmaması sağlanmıştır

 

10. İşlem bordrosu kendi çekimiz muhasebeleştirilirken filtrelerde muhasebe Fişi Genel Açıklaması : Genel Açıklama Seçeneklerinden Gelecek seçildiğinde access violation uyarısı alınıyor.


İşlem bordrosu kendi çekimiz muhasebeleştirilirken filtrelerde "Muhasebe Fişi Genel Açıklaması : Genel Açıklama Seçeneklerinden Gelecek" seçildiğinde uyarı mesajı alınmadan işlemin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

 

11. Banka hesabının içerisinde kesilen çekler alanında tanımlanan muhasebe kodları işlem bordrosu çeki kaydedildikten sonra açılan muhasebe kodları ekranına yansımıyor.


İşlem bordro (Kendi Çekimiz) fişi kayıt sırasında açılan ekranda muhasebe kodlarına banka hesabında tanımlı olan cari hesap ve kesilen çekler muhasebe kodunun yansıması sağlanmıştır.

 

12.Planlama Metodu Geriye doğru olup sipariş fişinde verilen teslim tarihine göre MPS işlemi sonrası oluşan üretim emrinde planlanan başlangıç tarihi siparişte verilen teslim tarihi olarak geliyor.


Üretim kontrol parametrelerinde "Planlama Metodu : Geriye Doğru" seçili olduğunda ve ana üretim çizelgeleme (MPS) çalıştırıldığında planlama metodu geriye doğru ve bitiş tarihinin siparişte verilen teslim tarihi olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

13. Senaryo tipi hal faturası olan satış faturası kaydedilerek f9 menüden iade al işlemi yapıldığında toptan satış iade faturası e-fatura gönder kutusuna gelmemektedir.


Toptan Satış İade Faturası olarak düzenlenmiş Hal Faturalarının Cloud Connect e-Fatura Gönder ekranında listelenmesi ve gönderilebilmesi sağlanmıştır.

 

14. E-fatura gönder browserında tanımlanan öndeğer filtre gelen kutusunda da filtreleme yapmaktadır.


e-Fatura gönder penceresi ve e-Fatura gelen kutusu pencersinde tanımlanan filtreler ayrılmıştır. Öndeğer seçilen filtrenin diğer pencereyi etkilememesi sağlanmıştır.

 

15. Satınalma faturasında satır türü hizmet seçildiğinde muhasebe hesabı enflasyon dışı ve parasal olmasına rağmen muhasebe fişine fiyat endeksi atanmaktadır.


Satınalma faturasında satır türü hizmet seçildiğinde muhasebe hesabı enflasyon dışı ve parasal olduğunda muhasebe fişine fiyat endeksi atanmaması sağlanmıştır.

 

16. Satış faaliyetleri ajanda alanında bulunan takvimde ilgili fişlerin bulunduğu tarih için seçim yapılmak istendiğinde program hata almadan kapanmakta.


Satış Faaliyetleri Ajanda alanında bulunan takvimde ilgili fişlerin bulunduğu tarih için seçim yapılmak istendiğinde programın kapanmaması sağlanmıştır.

 

17. İthalat ve İhracat operasyon fişinde rejim şekli seçiliyken değiştir kaydet yapıldığında satırdaki rejim şekli silinmekte.


Dış ticaret bilgileri cari hesap kartından okunsun parametresi evet olduğunda İthalat/İhracat operasyon fişlerinde cari hesap kartından okunan değer, değiştir/kaydet işleminde cari hesap kartı kontrol edilmeden girilen değerin korunması sağlanmıştır.

 

18. Sistem işletmeninde satınalma siparişleri için yetki kodu tanımı varsa satış teklif hareketleri browserında hareketler listelenmiyor.


Sistem işletmeninde satınalma siparişleri için yetki kodu tanımı olduğunda satış teklif hareketleri ekranında hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır

 

19. İhracat operasyon fişleri ekranında f12 ile kolonlar excele alındığında Dosya Referans No kolonu hatalı gelmekte.


İhracat operasyon fişleri ekranında F12 ile kolonlar Excel'e alındığında "Dosya Referans No" kolonunda 11 haneden fazla karakter olduğunda aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

20. Malzeme kartı üzerinde f9 menüde bulunan KKK atamalarında kontrol sorumlusu mouse kullanılmadan kullanıcı seçildiğinde ve tab tuşu ile geçildiğinde access violation uyarısı alınmakta.


Malzeme kartı üzerinde f9 menüde bulunan KKK atamaları işleminde kontrol sorumlusu mouse kullanılmadan seçilip tab tuşu ile geçildiğinde hata alınmadan işlem yapılması sağlanmıştır.

 

21. Cari üzerinde mükellef kontrol yapılırken eğer birden fazla etiket adresi varsa cari hesap kartı içerisinde etiketi yazmamaktadır.


Birden fazla etiket bilgisi olan cari hesap için  e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde seçilen etiket bilgilerine göre cari hesap kartının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

22. Hızlı üretim fişinde tarih ve saat değiştirince fiş numaralama sistemi bozuluyor.

Hızlı üretim fişinde kaydedilen fişe değiştir ile girilip tarih ve saat bilgisi değiştirilince fiş numaralama sırasının değişmemesi sağlanmıştır.

 

23. MRP ve MPS’de hesaplama yapılırken onay bilgisi sevkedilemez olan satış siparişleri de dikkate alınıyor.


MRP ve MPS'de hesaplama yapılırken onay bilgisi sevk edilemez olan satış siparişlerinin dikkate alınmaması sağlanmıştır.

 

24. 1003B muhtasar beyannamesindeki Ar-ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşfikine ilişkin Bildirim sekmesinde çalışanın Tc kimlik numarası alanı boş gelmektedir.


1003B muhtasar beyannamesindeki Ar-ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşfikine ilişkin Bildirim sekmesinde çalışanın Tc kimlik numarası bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

25. Ticari işlem grubunda tevkifat uygulanmayacak seçili olmasına rağmen KDV2 Beyannamesinde vergiye tabi matrah alanına tutar eklemesi yapmaktadır. Tevkif edilen kdv tutarı alanına tutar gelmediği gibi vergiye tabi matrah alanına da gelmemeli.


Tevkifat uygulanmış satınalma fişlerinin KDV2 beyannamesine doğru yansıması ve ticari işlem grubunda tevkifat uygulanmasın işaretlenmiş olan fişlerin KDV2 beyannamesine yansımaması sağlanmıştır.

 

26. LcnMessage tablosuna SalesInvoices kayıtları yazılmıyor.


LcnMessage tablosuna SalesInvoices kayıtlarının yazılması sağlanmıştır.

 

27. Özel dönem kullanımında sabit kıymetlerde düzeltme katsayısı tanımlanan mali döneme göre hesaplanmalı.


Özel dönem kullanımında sabit kıymetlerde düzeltme katsayısının mali dönem tarihine göre hesaplanması sağlanmıştır.

 

28. Sabit kıymet enflasyon düzeltmesi yıl sonunda yapıldığında devam eden yılda birikmiş amortisman değeri güncellenmeli.


Sabit kıymet enflasyon düzeltmesi ikinci kez yıl sonunda yapıldığında devam eden yılda birikmiş amortisman değeri güncellenmesi sağlanmıştır.

 

29. Sabit kıymet miktarı 1 den büyük ise satış yapıldığında dönemsel hatalı hesaplanıyor.


Sabit kıymet kaydında miktar birden büyük olduğunda parçalı satış sonrası dönemsel amortisman değerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

30. Çek/senet girişinde sipariş bağlantı takibi olduğunda çek/senet ciro edildiğinde bağlantı formunda mükerer hareket oluşuyor.


Sipariş bağlantı takibi bulunan çek/senet ciro edildiğinde sipariş bağlantı formuna mükrerrer yansımaması sağlanmıştır.

 

31. Satınalma sipariş yaz tasarımda geniş metin kullanılmışsa aktarım seçenekleri ekranında pdf seçimi yapıldığında geniş metindeki yazı kaymaktadır.

Satınalma sipariş yaz tasarımda geniş metin kullanılıp aktarım seçenekleri ekranında pdf seçimi yapıldığında geniş metindeki yazının listelenebilmesi sağlanmıştır.

 

Logo Versiyon Güncelleme

10 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page