Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Mayıs 2.72 Güncel Versiyon Yenilikleri, İyileştirmeler Logo Tiger 3 | GO 3 | Destek Dokümanı

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.72.00.01 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.72 - Mayıs 2021 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Teslim şekilleri listesinden DAT seçeneği kaldırılarak DPU seçeneğinin eklenmesinin sağlanması.


Teslim şekilleri listesinden DAT seçeneği kaldırılarak DPU seçeneği eklenmiştir.


Not:

Ticari sistem yönetimi kuruluş bilgileri seçeneklerinde bulunan teslim şekilleri bölümünde veri aktar işlemi ile güncel veriler içeri aktarılmalıdır.

 

2. Kredi kartı fiş tahsilatı browserında listelenen kredi kartı fişleri üzerinde incele seçeneğinin eklenmesinin sağlanması.


Kredi kartı fiş tahsilatı ekranında listelenen kredi kartı fişleri için incele butonu eklenerek,cari hesap fişlerindeki incele yetkisine bağlanmıştır.

 

3. Fiş numaralama işlemi başlatıldığında uyarı mesajı verilmesi sağlanmalı.


Fiş numaralama işlemi başlatıldığında "Fiş numaralama işlemi başlayacaktır : Tamam / Vazgeç " uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

 

4. Seri/ Lot/Seri Grubu giriş hareketi seçme penceresinde son kullanma tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmalı.


Seri/Lot/Seri Grubu giriş hareketi seçme penceresinde son kullanma tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Sabit kıymet kartlarının excel'den aktarılmasının sağlanması.


Sabit Kıymet kaydının Excel'den aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

6. Browserlarda Ctrl+F arama penceresinde seçilen filtrelerin toplu olarak silinmesi sağlanmalı.


Browserında Ctrl+F arama penceresinde seçilen filtrelerin silinmesi için buton eklenmiştir.

 

7. Hızlı üretim fişi girişi sırasında birim çevrimi yapılabilmesinin sağlanması.


Hızlı üretim, takım boz ve fason üretim fişi girişi esnasında birim çevrimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

8. Ticari sistem bordro entegrasyonunda sakatlık indirimi formülü tanımlanabilmeli ve buna göre muhasebeleştirme yapılabilmesinin sağlanması.


Puantaj kartında hesaplanan sakatlık indirimi alanının mahsuplaştırılabilmesi için personel muhasebe kodları entegrasyon formüllerine 'P62 : Sakatlık İndirimi' parametre seçeneği eklenmiştir.

 

9. Gerçekleşen miktar girişinde yapılacak uyarılarda otomatik kaynak kullanımı mesajı devre dışı bırakılırsa kaynak kullanımı hesaplanmasının sağlanması.


Üretim kontrol parametrelerinde bulunan "Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Uyarılar" parametresinde otomatik kaynak kullanımları için hesaplama uyarısı devre dışı bırakılsa dahi "Gerçekleşen İş İstasyonu Kaynak Kullanımı Kayıtları Otomatik: Oluşturulacak" parametresine bağlı olarak kaynak kullanımının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır.

 

10. Ambar fişinde negatif seviyeye düşen malzemeler farklı renkte görünmesi sağlanmalı.


Ambar Fişinde negatif seviyeye düşen malzemelerin farklı renkte gözükmesi sağlanmıştır.

 

11. Sistem işletmenindeki adres bilgilerinde semt bilgileri gelmiyor, semt bilgilerinin de öndeğer getirilebilmesinin sağlanması.


Sistem işletmenindeki adres bilgilerine semt bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

12. İndirilecek kdv listesinde, alış faturasının sıra no alanına fatura belge numarası/ fatura fiş no gelmesi parametrik olmasının sağlanması.


İndirilecek Kdv Listesi oluşturulurken listelen alım faturalarının sıra no'su kolonunda listelenecek değerin belge numarası ya da fatura numarası olarak beyanname filtrelerinde seçilebilmesi sağlanmıştır

 

13. Satış faturasının içinde F9 menüde Kdv düzenleme seçeneği yetkiye bağlanması sağlanmalı.


Satış Faturasının içinde F9 menüde Kdv Düzenleme seçeneğinin yetkiye bağlanması sağlanmıştır.

 

14. Cari kartın içerisinde yabancı uyruklu check işareti atıldığında “Vergi Kimlik Numarası “ kontrolü yapılmamasının sağlanması.


Cari hesap kartında 'Yabancı Uyruklu' alanı seçildiğinde “Vergi Kimlik Numarası “ kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.

 

15. Adres/telefon bilgileri raporundaki standart alan listesine telefon alan kodu eklenmeli.


Adres/Telefon bilgileri raporu alan listesine ve standart rapor tasarıma telefon ve faks numaraları alan kodu eklenmiştir.

 

16. Çek bordrosu(Kendi Çekimiz) girişi yapılırken seri no kontrolünün yapılmasının sağlanması.


Müşteri ve kendi çek/senet giriş ve çıkış işlemlerinde, bordro kaydedilirken seri no kontrolü yapılarak daha önce kullanılmış seri no varsa "Aynı seri numaralı bir kayıt daha var , devam etmek istediğinize emin misiniz" şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

17. Banka hesapları browserında hesap no alanı kolon olarak eklenmeli.


Banka Hesapları browserında Hesap No alanının kolon olarak eklenmesi sağlanmıştır.

 

18. Lot/ seri hareketleri dökümü raporunda fiş türü bilgisi metin (fişin ismi) olarak raporlanması sağlanmalı.


Seri/Lot Hareketleri Dökümü raporunda fiş türü bilgisini içeren 273-Fiş Türü (Sözel) alanı eklenmiştir.

 

19. Bankadan çek ödemesi fişleri muhasebeleştirilirken oluşan muhasebe fişi satır açıklamalarına çek seri no bilgisinin de yansımasının sağlanması.


Bankadan çek/senet ödemesi fişleri muhasebeleştirme filtrelerinden Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları filtresi seçeneklerine "Çek/Senet Seri Numarası" filtre seçeneği eklenmiştir.

 

20. Fatura ve irsaliye ve malzeme fişleri satırlarına üretici kodu kolonu eklenmeli.


Fatura, İrsaliye ve Malzeme Fişleri satırlarına Üretici Kodu kolonu eklenmiştir.

 

21. Faturada indirim var ise iade al işleminde indirim satırının da listelemesinin sağlanması.


Faturada indirim uygulandığı durumda iade al işleminde indirim satırının da listelemesi sağlanmıştır.

 

22. Muhasebe fişi kopyala veya değiştir ile tarih değiştiğinde işlem döviz kurunun değişmesinin sağlanması.


Muhasebe fişlerinde kopyalama ile tarih değişimi yapıldığında veya fişte tarih değiştirildiğinde ,işlem dövizi kurunun güncellenip güncellenmeyeceği parametreye göre seçilebilmesi sağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine "Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi: Kuru Güncellenecek / Kuru Güncellenmeyecek " parametresi eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

23. Çek senetler ekranında CTRL+A ile seçim yapıldığında devirden gelen çekler için portföyde statüsü haricindeki çeklerde seçilmesinin sağlanması.


Çekler ve senetler ekranında Ctrl+A kombinasyonuyla seçim yapıldığında devirden gelen çekler için statüsü portföyde olmayan çeklerin de seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

24. Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda yönetici konsolunda yıl seçimi yapılabilmesinin sağlanması.