top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Mayıs 2.72 Güncel Versiyon Yenilikleri, İyileştirmeler Logo Tiger 3 | GO 3 | Destek Dokümanı

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.72.00.01 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.72 - Mayıs 2021 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Teslim şekilleri listesinden DAT seçeneği kaldırılarak DPU seçeneğinin eklenmesinin sağlanması.


Teslim şekilleri listesinden DAT seçeneği kaldırılarak DPU seçeneği eklenmiştir.


Not:

Ticari sistem yönetimi kuruluş bilgileri seçeneklerinde bulunan teslim şekilleri bölümünde veri aktar işlemi ile güncel veriler içeri aktarılmalıdır.

 

2. Kredi kartı fiş tahsilatı browserında listelenen kredi kartı fişleri üzerinde incele seçeneğinin eklenmesinin sağlanması.


Kredi kartı fiş tahsilatı ekranında listelenen kredi kartı fişleri için incele butonu eklenerek,cari hesap fişlerindeki incele yetkisine bağlanmıştır.

 

3. Fiş numaralama işlemi başlatıldığında uyarı mesajı verilmesi sağlanmalı.


Fiş numaralama işlemi başlatıldığında "Fiş numaralama işlemi başlayacaktır : Tamam / Vazgeç " uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

 

4. Seri/ Lot/Seri Grubu giriş hareketi seçme penceresinde son kullanma tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmalı.


Seri/Lot/Seri Grubu giriş hareketi seçme penceresinde son kullanma tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Sabit kıymet kartlarının excel'den aktarılmasının sağlanması.


Sabit Kıymet kaydının Excel'den aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

6. Browserlarda Ctrl+F arama penceresinde seçilen filtrelerin toplu olarak silinmesi sağlanmalı.


Browserında Ctrl+F arama penceresinde seçilen filtrelerin silinmesi için buton eklenmiştir.

 

7. Hızlı üretim fişi girişi sırasında birim çevrimi yapılabilmesinin sağlanması.


Hızlı üretim, takım boz ve fason üretim fişi girişi esnasında birim çevrimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

8. Ticari sistem bordro entegrasyonunda sakatlık indirimi formülü tanımlanabilmeli ve buna göre muhasebeleştirme yapılabilmesinin sağlanması.


Puantaj kartında hesaplanan sakatlık indirimi alanının mahsuplaştırılabilmesi için personel muhasebe kodları entegrasyon formüllerine 'P62 : Sakatlık İndirimi' parametre seçeneği eklenmiştir.

 

9. Gerçekleşen miktar girişinde yapılacak uyarılarda otomatik kaynak kullanımı mesajı devre dışı bırakılırsa kaynak kullanımı hesaplanmasının sağlanması.


Üretim kontrol parametrelerinde bulunan "Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Uyarılar" parametresinde otomatik kaynak kullanımları için hesaplama uyarısı devre dışı bırakılsa dahi "Gerçekleşen İş İstasyonu Kaynak Kullanımı Kayıtları Otomatik: Oluşturulacak" parametresine bağlı olarak kaynak kullanımının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır.

 

10. Ambar fişinde negatif seviyeye düşen malzemeler farklı renkte görünmesi sağlanmalı.


Ambar Fişinde negatif seviyeye düşen malzemelerin farklı renkte gözükmesi sağlanmıştır.

 

11. Sistem işletmenindeki adres bilgilerinde semt bilgileri gelmiyor, semt bilgilerinin de öndeğer getirilebilmesinin sağlanması.


Sistem işletmenindeki adres bilgilerine semt bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

12. İndirilecek kdv listesinde, alış faturasının sıra no alanına fatura belge numarası/ fatura fiş no gelmesi parametrik olmasının sağlanması.


İndirilecek Kdv Listesi oluşturulurken listelen alım faturalarının sıra no'su kolonunda listelenecek değerin belge numarası ya da fatura numarası olarak beyanname filtrelerinde seçilebilmesi sağlanmıştır

 

13. Satış faturasının içinde F9 menüde Kdv düzenleme seçeneği yetkiye bağlanması sağlanmalı.


Satış Faturasının içinde F9 menüde Kdv Düzenleme seçeneğinin yetkiye bağlanması sağlanmıştır.

 

14. Cari kartın içerisinde yabancı uyruklu check işareti atıldığında “Vergi Kimlik Numarası “ kontrolü yapılmamasının sağlanması.


Cari hesap kartında 'Yabancı Uyruklu' alanı seçildiğinde “Vergi Kimlik Numarası “ kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.

 

15. Adres/telefon bilgileri raporundaki standart alan listesine telefon alan kodu eklenmeli.


Adres/Telefon bilgileri raporu alan listesine ve standart rapor tasarıma telefon ve faks numaraları alan kodu eklenmiştir.

 

16. Çek bordrosu(Kendi Çekimiz) girişi yapılırken seri no kontrolünün yapılmasının sağlanması.


Müşteri ve kendi çek/senet giriş ve çıkış işlemlerinde, bordro kaydedilirken seri no kontrolü yapılarak daha önce kullanılmış seri no varsa "Aynı seri numaralı bir kayıt daha var , devam etmek istediğinize emin misiniz" şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

17. Banka hesapları browserında hesap no alanı kolon olarak eklenmeli.


Banka Hesapları browserında Hesap No alanının kolon olarak eklenmesi sağlanmıştır.

 

18. Lot/ seri hareketleri dökümü raporunda fiş türü bilgisi metin (fişin ismi) olarak raporlanması sağlanmalı.


Seri/Lot Hareketleri Dökümü raporunda fiş türü bilgisini içeren 273-Fiş Türü (Sözel) alanı eklenmiştir.

 

19. Bankadan çek ödemesi fişleri muhasebeleştirilirken oluşan muhasebe fişi satır açıklamalarına çek seri no bilgisinin de yansımasının sağlanması.


Bankadan çek/senet ödemesi fişleri muhasebeleştirme filtrelerinden Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları filtresi seçeneklerine "Çek/Senet Seri Numarası" filtre seçeneği eklenmiştir.

 

20. Fatura ve irsaliye ve malzeme fişleri satırlarına üretici kodu kolonu eklenmeli.


Fatura, İrsaliye ve Malzeme Fişleri satırlarına Üretici Kodu kolonu eklenmiştir.

 

21. Faturada indirim var ise iade al işleminde indirim satırının da listelemesinin sağlanması.


Faturada indirim uygulandığı durumda iade al işleminde indirim satırının da listelemesi sağlanmıştır.

 

22. Muhasebe fişi kopyala veya değiştir ile tarih değiştiğinde işlem döviz kurunun değişmesinin sağlanması.


Muhasebe fişlerinde kopyalama ile tarih değişimi yapıldığında veya fişte tarih değiştirildiğinde ,işlem dövizi kurunun güncellenip güncellenmeyeceği parametreye göre seçilebilmesi sağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine "Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi: Kuru Güncellenecek / Kuru Güncellenmeyecek " parametresi eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

23. Çek senetler ekranında CTRL+A ile seçim yapıldığında devirden gelen çekler için portföyde statüsü haricindeki çeklerde seçilmesinin sağlanması.


Çekler ve senetler ekranında Ctrl+A kombinasyonuyla seçim yapıldığında devirden gelen çekler için statüsü portföyde olmayan çeklerin de seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

24. Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda yönetici konsolunda yıl seçimi yapılabilmesinin sağlanması.


Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda yönetici konsolunda yıl seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

25. Malzeme kartı üzerinden ulaşılan planlı hareketler takibi ekranında siparişler üzerinde karşı sipariş oluşturulma durumuna göre filtreleme yapılabilmeli.


Malzeme kartı üzerinden ulaşılan 'Planlı Hareketler Takibi' ekranında, siparişler üzerinden oluşturulan karşı siparişlerin karşılama miktar durumuna göre listelenmemesi için filtre seçeneklerine "Karşı Sipariş İle Karşılanmış Siparişler Listelenmesin : Evet/Hayır" seçeneği eklenmiştir.


Evet seçildiğinde karşı sipariş ile orjinal sipariş miktarına eşit veya küçük siparişler listelenmemektedir.

 

26. Otomatik hızlı üretim fişi oluştur işleminde yarı mamul üretilmesinin sağlanması.


Malzeme kartları üzerinde otomatik hızlı üretim fişi oluştur işleminde , hızlı üretim fişinde olduğu gibi yarı mamüllerin üretilebilmesi için işlem seçeneklerine "Yarı Mamüller : Üretilecek / Üretilmeyecek " seçeneği eklenmiştir.

 

27.Cari hesap üzerinden ulaşılan hareketler ekranında bankadan kesilen hizmet faturaları tek satır olarak listelenmesi sağlanmalı.


Cari hesap üzerinden ulaşılan Hareketler ekranında bankadan kesilen hizmet faturalarının tek satır olarak listelenmesi sağlanmıştır.

 

28. Ambar tanımında malzeme toplamları etkilenmeyecek seçili olduğunda ilgili ambar hızlı üretim fişinde kullanılabilmesi sağlanmalı.


Ambar tanımında Malzeme Toplamları Etkilenmeyecek seçili olduğunda ilgili ambarın Hızlı Üretim Fişinde kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 

29. Sipariş detaylar alanındaki aktarıldığında işlem dövizi seçeneğindeki seçim sipariş sevkedildiğinde açılan irsaliyede gelmesinin sağlanması.


Satınalma ve satış fişleri detaylar tabında aktarımlarda işlem dövizi ve fiyatlandırma dövizi kurlarının güncellenip ,güncellenmeyeceği seçeneklerinin parametre öndeğerinde farklı olarak seçilse bile aktarıldıkları fişe taşınması sağlanmıştır.

 

30. Skonsolda satış noktası öndeğerlerinden seçilen cari hesaba ait ödeme planının otomatik gelmesinin sağlanması.


SKonsol 3 uygulamasında satış noktası öndeğerlerinden seçilen cari hesaba ait ödeme planının öndeğer olarak fişe gelmesi sağlanmıştır

 

31. Aynı veritabanına bağlı farklı iki firmada farklı kullanıcılar ile e-Fatura mükellef kontrol çalıştırıldığında başka bir kullanıcı işlem yapıyor uyarısı veriyor ve mükellef kontrolü yapılamıyor.


Farklı firmalarda farklı kullanıcılar ile aynı anda e-Mükellef kontrol işleminin çalıştırılabilmesi sağlanmıştır.

 

32. Satınalma emirleri browserında F7 ile açılan önizleme alanında satırlarda temin süresi alanı Eklenmesi


Satınalma emirleri ekranında F7 ile açılan önizleme alanında satırlardaki 'Temin Tarihi' kolonu eklenmiştir.

 

33. Sistem işletmeni kullanıcı işlem yetkilerine üretim emirleri F9 menü seçeneklerindeki TFRS gerçekleşen genel gider oluştur ve iş emirleri diyagramı yetkileri eklenmeli.


Sistem işletmeni kullanıcı işlem yetkilerine, Üretim Kontrol/Hareketler/Üretim Emirleri penceresinde üretim emri üzerinde F9 menüde bulunan "TFRS Gerçekleşen Genel Gider Oluştur" ve "İş Emirleri Diyagramı" seçeneklerine ait yetkiler eklenmiştir.

 

34. Adres bilgilerinde Irak'a ait şehir ve ilçe bilgilerinin aktarılmasının sağlanması.


Adres Bilgilerinde Irak'a ait şehir ve ilçe bilgilerinin aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

35. Muhtasar beyannamesi/Ekler/istihdamın teşvikine ilişkin bildirim sekmesine BordroPlus entegrasyonu ile veri aktarılabilmesinin sağlanması.


Muhtasar beyannamesi/Ekler/İstihdamın teşvikine ilişkin bildirim sekmesine Bordro Plus entegrasyonu ile veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

36. E-müstahsilin xmli oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilebilmelidir.


E-müstahsilin xml'i oluşturulurken satırların malzeme koduna göre birleştirilmesi sağlanmıştır.

Satınalma Parametrelerine ;

E-Müstahsilin XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin : Evet/ Hayır

E-Müstahsil Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları : Birleştirmesin/ Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin

seçenekleri eklenmiştir.

 

37. e-Devlet entegratör bilgilerinde yer alan "Öndeğer Adres" buton aracılığı ile servis adresinin gelmesi sağlanmalı.


e-Devlet entegratör bilgilerinde yer alan "Öndeğer Adres" buton aracılığı ile servis adresinin gelmesi sağlanmıştır.

 

38. 7194 sayılı kanun kapsamında binek araç kiralama üst sınırı limitinin günlük tutar üzerinden de takibinin yapılabilmesinin sağlanması.


7194 sayılı kanun kapsamında binek araç kiralama üst sınır limitinin günlük tutar üzerinden de KKEG hesabına atılarak takip edilmesi sağlanmıştır.


Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturası satırında eklenen 'Kiralanan Gün' alanına tam sayı olarak değer girildiğinde kiralama üst sınırı limitinin günlük hesaplanarak muhasebe kodlarına yansıtılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

39. e-İrsaliye bilgilerindeki sürücü bilgileri öndeğer gelmesinin sağlanması.


Cari hesap tanımlarına 'Sürücü' alanı eklenerek fiş içerisindeki e-İrsaliye Bilgileri ekranına öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

40. Satış irsaliyesi tek ya da toplu olarak faturalandırıldığında birim fiyatların otomatik gelmesi sağlanmalı.


Satış irsaliyesi tek ya da toplu olarak faturalandırıldığında birim fiyatların parametreye bağlı olarak otomatik gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

41. Marka tanımları ekranındaki arayüz uyarlama penceresinde "Ek Alanlar" seçeneği görünmesi sağlanmalı.


Marka Tanımları, Ek Vergi Kartları, Özellik Setleri formları ara yüz uyarlama ekranlarına "Ek Alanlar" ve "Ekle" özelliğinin gelmesi sağlanmıştır.

 

42. Gelecek aylara/yıllara ait gelir gider dağıtımı malzeme içinde yapılması sağlanmalı.


Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin, toplu işlem ile aylara dağıtımının malzemeler için de yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

43. Siparişlerde kontrollü onaylama işlemi toplu yapılabilmesinin sağlanması.


Birden fazla satış siparişinin işaretlenerek F9- Kontrollü Onaylama seçeneği ile sırasıyla her fiş için kontrol edilerek onaylanması sağlanmıştır.

 

44. Satırlarında seri/lot takipli malzeme bulunan ithalat operasyon fişine değiştir ile girildiğinde yaşanan performans sorunu için iyileştirme yapılmalı.


Seri No Girişi - Seri Numarası Üret işleminde, üretilen seri numaralarını kaydetme işleminde ve seçilen seri numaralarını aktarma işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

45. Parçalı konsinye aktar işleminde aktarılacak konsinye irsaliye satırları penceresinde alanların sıralanabilmesi sağlanmalı.


Fatura içerisinde konsinye hareket aktar parçalı işlemi ile ulaşılan "Aktarılacak Konsinye İrsaliye Satırları" penceresindeki alanlara göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

46. İrsaliyelerde lotlu ürün seçiminde sağ tuş giriş hareketleri ekranındaki filtre alanına sayım fazlası fişi türü eklenmeli.


İrsaliyelerde lot ile takip edilen ürün seçiminde sağ tuş giriş hareketleri ekranındaki giriş fiş türü seçeneklerine sayım fazlası fişi türü eklenmiştir.

 

47. Kredi kartı fiş tahsilat ekranındaki filtrelere proje kodu filtresi eklenmesi.


Kredi kartı fiş tahsilat ekranındaki filtre seçeneklerine proje kodu seçeneği eklenmiştir.

 

48. BA-BS form beyannamelerinde elektronik faturalarının dahil edilmemesi sağlanmalı.


BA-BS form beyannamelerinde elektronik faturalarının dahil edilmemesi sağlanmıştır


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

49. Ambar fişleri e-irsaliye gelen kutusunda işlem türü alanına ambar fişi olarak gelmesinin sağlanması.


e-İrsaliye tipinde alınan ambar fişlerinin e-irsaliye gelen kutusunda işlem türü alanına ambar fişi olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

50. Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde kasa fişi oluştur butonuna basıldığında ekrana gelen fişin otomatik olarak yazdırılabilmesinin sağlanması.


Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde kasa fişi oluştur butonuna basıldığında ekrana gelen fişin otomatik olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

 

51. Maliyet yerleri ekranında periyod koduna göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmalı.


Maliyet yerleri ekranında periyod koduna göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır

 

52.Skonsol3 programında da skonsol2 programındaki gibi satış işlemi sırasında F4 tuşuna basıldığında barkod alanına gidilebilmesinin sağlanması.


SKonsol 3 programında satış işlemi esnasında F4 tuşu ile barkod alanına gidilebilmesi sağlanmıştır.

 

53. İrsaliye,Fatura fişleri değiştir,kaydet işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılması.


İrsaliye, Fatura fişleri değiştir, kaydet işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

54. Dosya / Bakım İşlemleri / Veri Bağlantıları / e-Defter Belge Detayı Oluşturma işleminde oluşan filtre ekranına işyeri filtresi eklenmeli.


e-Defter Belge detayı oluşturma işlemi filtre seçeneklerine işyeri filtresi seçeneği eklenmiştir. Seçilen işyerine göre sadece ilgili muhasebe fişlerinde belge detaylarının oluşturulması sağlanmıştır.

 

55. İzleme yöntemi seri/lot olan varyantlı malzeme için, kalite kontrol değer girişi penceresinde atanan kalite kontrol değerlerinin gelmesi sağlanmalı.


İzleme yöntemi seri/lot olan varyantlı malzemenin kalite kontrol değer girişi penceresinde atanan kalite kontrol değerlerinin gelmesi sağlanmıştır.

 

56. Yüklenilen KDV Listesi içeriğinin ileri seviye üretime göre oluşturulması ve excel olarak beyannamenin hazırlanması.


Yüklenilen kdv listesinin ileri seviye üretime göre oluşturularak " Bünyeye Giren Mal ve Hizmetin KDV 'si " değeri hesaplanmaktadır.Yüklenilen KDV Listesinin son formatı doğrultusunda beyanname kolonlarına güncel verilerin gelmesi ve excel dosyasının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

57. 1 Nisan 2021 tarihinde KDV beyannamelerinde yapılan güncellemelerin eklenmesi.


KDV beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan güncellemeler yapılmıştır.

 

58. KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler beyannamede de yapılmalı.


KGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler yapılmıştır.

 

59. MUHSGK 1003A ve 1003B beyannamelerinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler beyannamede de yapılmalı.


MUHSGK 1003A ve 1003B beyannamelerinde1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan güncellemeler yapılmıştır.

 

60. GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemelerin beyannamede de yer alması.


GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemeler ürün içerisinden açılan beyanname uygulamasına eklenmiştir.

 

61. KURUMLAR beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan güncellemelerin beyanname tarafında da yapılması.


Kurumlar vergisi beyannamesinde 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan güncellemeler yapılmıştır.

 

62. Cari hesap kartında kur farkı 3065 sayılı kanun seçili ve kur farkı hesaplama tarihi, fatura vade tarihinden önce ise kur farkı hizmet faturasının oluşturulması sağlanmalı.


Cari Hesap kur farkı hesaplama filtrelerine "Kapanan Belgelerde Hesaplama Şekli" filtresi eklenmiştir. Filtre değeri kapama tarihine göre seçildiğinde; belgenin kapama tarihi kontrol edilerek, kapama yapılan tarihte ve sonraki günlerde hesaplama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
 

1. Rezerve edilmiş siparişler sevk edilirken negatif seviye kontrolü yapılan malzemelerde stok kontrollüne bağlı olarak irsaliye veya fatura kaydı engellenmemelidir.


Rezerve edilmiş siparişler sevk edilirken ,negatif seviye kontrolüne bağlı olarak irsaliye ve faturanında stok kontrolüne takılmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

 

2. Banka işlem fişinde satırda banka masrafı seçildiğinde hesap dağıtım detaylarına proje kodu bilgisi yansıması sağlanmalı.


Banka işlem fişinde satırda banka masrafı seçildiğinde hesap dağıtım detaylarına proje kodu bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

 

3. Talep fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda zaman bilgisi 00:00:00 geliyor, işlem saati gelmeli.


Talep Karşılama Satınalma Fişi Tarihi parametresi Günün Tarihi seçili olduğunda Talep fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda zaman bilgisinin işlem saati gelmesi sağlanmıştır.

 

4. Cari hesap ve malzeme browserı filtrelerinde - (Eksi/Dışındakiler) özelliğinin çalışmasının sağlanması.


Cari Hesap ve Malzeme Browserı filtrelerinde (Eksi/Dışındakiler) özelliğinin çalışması sağlanmıştır.

 

5. Rotatif kredi faiz ödemesi yapıldığında muhasebe kodları penceresinde banka ticari hesabı satırı oluşmasının sağlanması.


Rotatif kredi için faiz ödemesi yapıldığında bağlı banka fişinin muhasebe kodları penceresinde banka ticari hesabı satırının oluşması sağlanmıştır.

 

6. e-Defter imzalama işleminde 80 mb üzerindeki dosyalarda java.lang.OutOfMemoryError hatası alınıyor.


e-Defter uygulamasında defter dosyalarının imzalanmasında kullanılan java uygulaması çalıştırma parametre öndeğeri "4096" olarak güncellenmiştir.

 

7. Satınalma emri/teklifi çıkartıldığında kullanıcı izleme raporunda listelenmesinin sağlanması.


Satınalma emir,teklif ve sözleşme fişleri için yapılan çıkar işleminin , kullanıcı izleme raporunda listelenmesi sağlanmıştır.

 

8. İthalatı yapılan malzemenin satışı yapılıp, satışı iptal edildikten sonra dağıtım fişi yapılmak istendiğinde millileştirme fişindeki miktar iki katı geliyor.


İthalatı yapılan malzemenin satışı yapılıp, satışı iptal edildikten sonra dağıtım fişi eklendiğinde millileştirme fişindeki miktarın doğru aktarılması sağlanmıştır.

 

9. Gelecek aylara ait gelir gider dağıtımında fatura içerisinde dağıtım başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün verildiğinde muhasebe hesabına yanlış tutar atıyor.


Satınalma ve satış faturaları satırlarında gelecek ay ve yıllara ait gelir/gider dağıtımında kullanılmak için dağıtım başlangıç ve bitiş tarihleri aynı ay içinde verilmek istenildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

10. Çalışma tarihi sabitlenerek eski döneme kasa üzerinden cari hesap ya da banka işlemi ile fiş eklendiğinde işlem no alanındaki numara yeni dönem şablonundan değer getiriyor.


Çalışma tarihi sabitlenerek eski dönem içerisinde kasa üzerinden cari hesap ya da banka işlemi ile fiş eklendiğinde işlem numarası alanındaki numara ilgili dönem numara şablonundan değer getirmesi sağlanmıştır.

 

11. Gelecek aylara ve yıllara gider gelir dağıtımı yapılan hizmet faturası içerisinde muhasebe kodlarında hizmetler hesabı seçimi yapıldıktan sonra değiştirilememektedir veya silinememektedir.


Gelecek aylara ve yıllara gider gelir dağıtımı yapılan hizmet faturaları içerisinde muhasebe kodlarında hizmetler hesabı seçimi yapıldıktan sonra silinebilmesi ve değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

12. Cloud Connect uygulamasında, gelen kutusuna cari hesap kartında seçilen "e-fatura kaydederken öndeğer fatura türü” seçeneğine göre faturanın listelenmesi sağlanmalı.


Gelen kutusuna cari hesap kartında seçilen "e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü" bilgisine göre gelmesi sağlanmıştır.

 

13. Cari hesap browserında F9 menü yaz mutabakat ba-bs alındığında alınış tarihi filtresinin dışında kalan ihracat operasyon fişleri de listelenmektedir.


Cari hesap browserında F9 menü yaz mutabakat ba-bs alındığında alınış tarihi filtresinin dışında kalan ihracat operasyon fişlerinin listelenmemesi sağlanmıştır.

 

14. Üretim emri gerçekleşen miktar girişi penceresi / üretimden giriş fişleri tabında miktar girişi yapılan varyant satırlarında miktar silinmeden F9 Reçete formülüne göre hesapla yapılabilmeli.


Üretim emri varyantlı mamul için gerçekleşen miktar girişi penceresi / üretimden giriş fişleri sekmesinde F9 menüde bulunan "Reçete formülüne göre hesapla" işlemi esnasında sarf fişleri sekmesinde girdi miktarlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

15. Banka kredisi taksit hareketlerinde ana para tutarı her satırda olmadığı durumda xml ile aktarım yapılması sağlanmalı.


Banka kredisi taksit hareketlerinde ana para tutarı her satırda olmadığı durumda xml aktarım ile içeriye aktarma işleminde başarılı aktarım yapılması sağlanmıştır.

 

16. Kağıt irsaliye ve fatura için gruplandırılmış arttırımlı özelliğinde numara şablonu kullanıldığında tür kontorlü de yapılmalı.


Kağıt irsaliye ve fatura için gruplandırılmış arttırımlı özelliğinde numara şablonu kullanıldığında tür kontrolünün yapılması sağlanmıştır.

 

17. Yeni eklenen ve şahıs firması seçilen cari hesap kartında KVKK sekmesinde kişisel veri izni seçiniz olmasına rağmen başlangıç tarihi dolu gelmektedir.


Yeni eklenen ve şahıs firması seçilen cari hesap kartında KVKK sekmesinde kişisel veri izni seçeneği "Seçiniz" olduğu durumda başlangıç tarihinin boş olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

18.GİB e gönderildi statüsündeki bir satış irsaliyesi faturaya aktarılıp yeni satır eklenip kaydedildikten sonra fatura içerisinde yeni eklenen malzeme satırları gönderimi yapılmış olan e-İrsaliyeye eklenmemesi sağlanmalı.


Faturaya bağlı irsaliyelerde numarası en küçük olan fişin e-İrsaliye statüsü "GİB e gönderildi" statüsündeyse malzeme satırı eklenip kaydet işleminde "Gönderimi yapılmış irsaliyeye satır eklenemez" mesajı verilerek faturanın kayıt edilmesi engellenmiştir.

 

19. Satış siparişi otomatik kontrollü onaylama yapıldığında satır statülerinin güncellenmesi sağlanmalı.


Satış siparişi otomatik kontrollü onaylama yapıldığında satırların statüsünün sevkedilebilir olması sağlanmıştır.

 

20. Kullanıcı öndeğerlerinde ve kullanıcı yetki kodlarında yetki kodu tanımlaması olması durumunda fatura eklendiğinde faturanın yetki kodu öndeğerlerden, oluşan irsaliyenin yetki kodu ise firma yetki kodları üzerinden oluşuyor.


Fatura kaydedildiğinde oluşan irsaliyenin yetki kodunda kullanıcı öndeğerlerinde belirtilen yetki kodunun gelmesi sağlanmıştır.

 

21. Toptan satış irsaliyesi üzerinde f9 menüden iade al yapıldığında açılan toptan satış iade irsaliyesinde işyeri ve fabrika bilgisi değiştirilemiyor.


Toptan satış irsaliyesi üzerinde f9 menüden iade al yapıldığında açılan toptan satış iade irsaliyesinde işyeri ve fabrika bilgisinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 

22. Cari hesap raporları altından cari hesap ekstresi alınırken fatura detayı evet seçildiğinde yeni sayfanın ilk kaydı bir önceki sayfadan farklı bir cari ise, carinin adı yazmıyor.


Cari hesap raporları altından cari hesap ekstresi alınırken fatura detayı evet seçildiğinde yeni sayfanın ilk kaydı bir önceki sayfadan farklı bir cari ise, o carinin adının getirilmesi sağlanmıştır

 

23. Envanter raporu ve ambar durum raporunda marka kodu detay filtresi ile değer gelmesi sağlanmalı.


Marka kodu filtresi olan raporlarda marka koduna göre detaylı filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır

 

24. Fatura içerisinde bulunan birim fiyat kolonundaki üç noktadan net fiyat seçildiğinde maliyet dahil rakam gelmesi sağlanmalı.


Maliyet dağıtım fişi ile malzemeye eklenen maliyet dahil rakamın fatura içerisinde bulunan birim fiyat kolonundaki üç nokta üzerinden Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneği ile getirilmesi sağlanmıştır.

 

25. Üretimden giriş fişi üzerinde F9 menü barkod yaz işleminin tasarımında, standart alanlarda yer alan seri/lot açıklaması[695] hatalı değer getirmektedir.


Üretimden giriş fişi üzerinde F9 menü barkod yaz işleminin tasarımında, standart alanlarda yer alan seri/lot açıklaması[695] alanının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

 

26. Firma kredi kartı fiş ödemesi ekranında önceki çalışma dönemindeki taksit hareketi seçildiğinde Kapatılacaklar penceresinde toplam alanı güncellenmiyor.


Firma kredi kartı fiş ödemesi ekranında önceki çalışma dönemindeki taksit hareketi seçildiğinde kapatılacaklar penceresindeki toplam alanının güncellenmesi sağlanmıştır.

 

27. İptal edilen satış iade faturası için f9 geri al yapıldığında "negatif seviyeye düşen mallar" mesajı alınıyor.


İptal edilen satış iade faturası için geri al işlemi yapıldığında "negatif seviyeye düşen mallar" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

28. Banka fişleri browserında banka hesap koduna göre filtre yapıldığında BNFLINE tablosunda SOURCEFREF alanları çakışan kayıtlar varsa seçilen banka hesabına ait olmayan hareketlerde listeleniyor.


Banka fişleri browserında banka hesap koduna göre filtre yapıldığında seçilen banka hesabına ait hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.

 

29. Perakende satış irsaliye üzerinden iade irsaliyesi oluşturulduğunda numara şablonuna iade alınan faturanın numarasını yazıp kaydetmek istenildiğinde “aynı numaralı bir fiş daha var” mesajı alınmaması sağlanmalı.


Perakende satış irsaliye üzerinden iade irsaliyesi oluşturulduğunda numara şablonuna iade alınan faturanın numarasının yazılıp kaydedilmesi sağlanmıştır.

 

30. Skonsol 3 satış işleminde karma koli seçildiğinde karma koliye ait satırlar silinebilmektedir.


Skonsol 3 satış işleminde karma koli seçildiğinde karma koliye ait satırların silinebilmesi engellenmiştir.

 

31. Gib'e gönderilmiş e-Fatura içerisinde ödeme planı değiştirildiğinde birim fiyat güncellenecektir uyarısı evet yapıldığında ödeme planına ait fiyatlar var ise fatura içerisindeki birim fiyatlar güncelleniyor.


Gib'e gönderilmiş e-fatura içerisinde ödeme planı değiştirildiğinde “Birim fiyat güncellenecektir.” mesajı verilmeden sadece fişin ödeme hareketinin değiştirilmesi sağlanmıştır.

 

32. Talep fişleri için yetki kodu tanımı olmasına rağmen satınalma emri içerisinde f9 menü talep fişi aktar ekranında tüm fişler listelenmektedir.


Yetki kodu tanımı olan talep fişlerinin, talep fişi aktar ekranında yetki koduna göre listelenmesi sağlanmıştır.

 

33. Cloud Connect uygulamasında,e-Fatura giden kutusunda ikon sol alt köşede incele ikonunda konumlanıyor.


Cloud Connect uygulamasında ,e-Fatura giden kutusunda ikon sol alt köşede incele ikonunda konumlanma durumu düzeltilmiştir.

 

34. Devir seçeneği ile girilen işlem dövizli müşteri çeki banka hesap ekstresine yerel para birimi olarak yansıyor.


Devir seçeneği ile girilen işlem dövizli müşteri çekinin banka hesap ekstresine işlem dövizli olarak yansıması sağlanmıştır.

 

35. İran mevzuatına göre çalışan firmada, alınan hizmet faturası sabit kıymet kayıtlarıyla ilişkilendirildiğinde sabit kıymete amortisman hesaplandığında değerlemeye tabi giderler alanına değer gelmiyor.


İran mevzuatına göre çalışan firmada, alınan hizmet faturası sabit kıymet kayıtlarıyla ilişkilendirildiğinde sabit kıymete amortisman hesaplandığında değerlemeye tabi giderler alanına değer gelmesi sağlanmıştır.

 

36. Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Tanımlı Alanlar bölümünden liste türünde tanımlı alan oluşturulduğunda eklenen liste içerikleri silinmesi sağlanmalı.


Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Tanımlı Alanlar bölümünden liste türünde tanımlı alan oluşturulduğunda eklenen liste içeriklerinin silinebilmesi sağlanmıştır.

 

37. Excelden satırları kopyalanan fişlerde (cari virman fişi) CLFLINE tablosundaki TRCURR değeri yanlış oluşmaktadır.


Excel üzerinden satırları kopyalanan cari hesap virman fişine ait değerlerin veri tabanında doğru oluşması sağlanmıştır.

 

38. Kampanya tanımında FUINFOCLC fonksiyonu ile özel kod koşulu verildiğinde ve fiş içerisinde özel kodu boş olan satır olduğunda indirim yanlış uygulanıyor.


Kampanya tanımında FUINFOCLC fonksiyonu ile özel kod koşulu verildiğinde ve fiş içerisinde özel kodu boş olan satır olduğu durumda indirimin doğru uygulanması sağlanmıştır.

 

39. Eksi miktarda depozitolu malzeme satırı bulunan ve fiyat girilmemiş bir irsaliye faturaya aktarıldığında sağ tuş fiyat güncelleme yapıldığında fiyatı eksi olarak hesaplıyor.


İrsaliye satırında eksi miktar ve birim fiyatı boş olan depozitolu malzeme girişi yapılıp faturaya aktarılarak, birim fiyat güncelleme ile fiyat kartındaki birim fiyat aktarıldığında, genel toplamın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

40. Zamanlanmış görevler ile ayrıntılı satış raporu mail olarak gönderilmesinin sağlanması.


Zamanlanmış görevler ile ayrıntılı satış raporunun mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.

 

41. Cloud connectte gelen e-fatura eşleme bilgilerinde kart ekleme işleminde eşleme tipine bakılmaksızın ticari mal ekleniyor.


Cloud connect gelen e-fatura üzerinde F9- Eşleme Bilgileri ekranında sağ klik menüden kart ekle seçeneği ile eşleme tipine uygun kart tipi formunun açılması sağlanmıştır.


 

42. Banka fişleri için onaylama tanımlı olmasına rağmen onaylama tarihi öncesine leasing taksit ödemesi sonucu banka fişi oluşuyor.


Banka fişleri için onaylama işlemi tanımlı iken onaylama tarihi öncesine leasing taksit ödemesi sonucu banka fişi oluşması engellenmiştir.

 

43. Toptan satış irsaliyesi ile satın alma iade irsaliyesinde aynı e-irsaliye numaralarının kullanılması engellenmeli.


Toptan satış irsaliyesi ile satın alma iade irsaliyesinde aynı e-irsaliye numaralarının kullanılması engellenmiştir.

 

44. Gönderimi yapılmış e-irsaliye irsaliye browserı üzerinden işaretlenerek faturalanıp ilgili faturaya yeni satır eklenirse "e-İrsaliye için tüm bilgiler eksiksiz girilmelidir" uyarısı alınıyor.


Gönderimi yapılmış e-irsaliye irsaliye ekranı üzerinden işaretlenerek açılan faturaya yeni satır eklendiğinde oluşan yeni irsaliye fişi için e-irsaliye bilgileri ekranında sevk bilgilerinin fatura tarihi olarak atanması sağlanmıştır.

 

45. Cari hesap fişleri içerisinde cari kod üzerinde shift + delete ile satır silindiğinde imleç farklı yerlere konumlanıyor.


Cari hesap fişleri içerisinde satır silme işlemi yapıldığında imlecin doğru yerde konumlanması sağlanmıştır.

 

46. Zamanlanmış görevlerde öndeğerleme için fiş tarihi bugün seçildiğinde ertesi gün için zamanlanmış görev çalışmıyor.


Zamanlanmış görevlerde öndeğerleme için fiş tarihi bugün seçildiğinde ertesi gün için oluşan zamanlanmış görevin satış faturalarına öndeğerleme işlemi yapabilmesi sağlanmıştır.

 

47. Araçlar sekmesindeki kullanıcı izleme raporu tabloya alındığında saat kolonu raporun alındığı saat bilgisi yerine işlem saatinin bilgisini getirmesi sağlanmalı.


Kullanıcı izleme raporu tablo olarak alındığında işlem saat bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır

 

48. Oracle DB kullanımında hareketlerde değiştir işlemi yapıldığında "Program harici giriş yapılmış kayıtlarda işlem yapılamaz" uyarısı alınıyor.


Oracle veri tabanı kullanımında hareketlerde değiştir işlemi yapıldığında "Program harici giriş yapılmış kayıtlarda işlem yapılamaz" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

49. Oracle data kullanımında 1.000 den fazla hesap ile yansıtma 1 işlemi gerçekleştirilmek istendiğinde " error occurred:1795 ORA-01795 bir listedeki ifadelerin maksimum sayısı 1000 dir " uyarısının alınmasının engellenmesi.


Oracle veri tabanı kullanılan firmalarda yansıtma işleminde kullanılacak muhasebe hesabı sayısı fazla olduğunda yansıtma 1 işleminin uyarı alınmadan yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

50. Satış siparişinde satırda f9 menüde bulunan birime göre toplam miktar alanının açılması için gerekli olan kullanıcı yetkisi düzeltilmeli.


Satış sipariş satırı F9 menüde bulunan "Birime Göre Toplam Miktar" seçeneğinin Satınalma-Hareketler-Verilen Siparişler-Ekle menüsü altından "Ek Malzemeleri Uygula" yetkisi ile kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.

 

51. Hızlı üretim fişine değiştir ile girilip tarihte değişiklik yapıldığında negatif seviye kontrolü yapılmamaktadır.


Hızlı üretim fişine değiştir ile girilip tarihte değişiklik yapıldığında negatif seviye kontrolü yapılması sağlamıştır.

 

52. Fatura muhasebeleştirme yaparken kullanım dışı masraf merkezleri kullanılabilmektedir.


Fatura muhasebeleştirme işlemi yapılırken kullanım dışı statüsünde olan masraf merkezlerinin kullanılabilmesi engellenmiştir.

 

53. Dağıtım emri kayıt numaralama şablonlarında işyeri ya da fabrika filtresi verilirse şablonun çalışmasının sağlanması.


Dağıtım emri kayıt numaralama şablonlarında işyeri ya da fabrika filtresi verildiğinde şablonun çalışması sağlanmıştır.

 

54. Devir ile gelen kur farkı alınan /verilen hizmet faturaları, Form Ba/ Bs ye yansıyor, yansımamalı.


Devir ile gelen kur farkı tipindeki alınan ve verilen hizmet faturalarının Form Ba-Bs'ye yansımaması sağlanmıştır.

 

55. Mali dönem bağımsız çalışılan firmada kasa hesap özeti raporunda işlem tarihleri hatalı geliyor.


Mali dönem bağımsız çalışılan firmada kasa hesap özeti raporunda işlem tarihlerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

 

56. E-beyannamelerde yüklenilen kdv listesi tam ekran yapılıp beyannameden çıkıldıktan sonra tekrar yüklenilen kdv listesine girildiğinde alanlar tam görünmüyor.


Yüklenilen kdv listesi tam ekran olarak çalışıldığında bölümler arasında boyutlandırma yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

57. Ödeme sihirbazından ödeme yapılırken döviz türü TL seçilse bile banka fişi oluştur denildiğinde oluşan gönderilen havale fişinde işlem dövizi seçili geliyor.


Ödeme sihirbazı ile ödeme yapılırken döviz türü TL seçilerek banka fişi oluşturulduğunda gönderilen havale fişinde yerel para biriminin seçili olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

58. Yevmiye defteri raporu onaylı alındığında sadece ilgili tarih aralığındaki ilk kaydı listeliyor.


Yevmiye defteri raporu onaylı alındığında ilgili tarih aralığındaki tüm kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.

 

59. Gelecek aylara ve yıllara ait giderler işlemi ile oluşan muhasebe fişinde alacak hesabı kolonu karşı hesabın gelmesinin sağlanması.


Gelecek aylara/yıllara ait gelir ve gider dağıtımı işlemi sonucunda oluşan muhasebe fişlerinde karşı hesap alacak hesabı kolonuna ; borç satırı için alacak satırındaki , alacak satırı için ise borç satırındaki muhasebe hesabı kodunun yansıması sağlanmıştır.

 

60. Faturalarda Cari hesap ödemeler alanı zorunlu alan olarak belirtildiğinde Müstahsil irsaliye üzerinde f9 makbuz kes işleminde cari hesap ödemeler bilgisi girilmelidir uyarısı alınmaması sağlanmalı.


Faturalarda cari hesap ödemeler alanı zorunlu alan olarak belirtildiğinde müstahsil irsaliye üzerinde f9 makbuz kes işleminde cari hesap ödemeler bilgisi girilmelidir uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

 

61. Sipariş üzerinden “Çoklu Faturala” yapıldığında fatura zamanında girilen saat yerine işlem saati geliyor.


Sipariş üzerinden “Çoklu Faturala” yapıldığında fatura zamanında girilen saatin gelmesi sağlanmıştır.

 

62. İş istasyonu grupları /Otomatik iş istasyonu üretme işleminde "Grup elemanlarının muhasebe kodu güncellenecektir" işleminde saat ve ücret muhasebe hesap kodu atanması sağlanmalı.


İş istasyonu grupları için otomatik iş istasyonu üretme işleminde "Grup elemanlarının muhasebe kodu güncellenecektir" mesajına "tamam" seçildiğinde saat ve ücret muhasebe hesap kodlarına atanması sağlanmıştır.

 

63. Farklı raporlarda pdf alındığında alanlar üst üste basılmaktadır.


Raporlarda dikey olarak tanımlanan alanlar ilgili rapor PDF formatında alındığında yatay olarak görüntüleniyordu, düzeltildi.

 

64. Muhasebe fişleri toplu basımında basım sırası filtresi yevmiye madde numarasına göre olmasına rağmen fiş numarasına göre basım yapmaktadır.


Muhasebe fişleri toplu basımında basım sırası filtresindeki seçime göre basım yapılması sağlanmıştır.

 

65. Aylara göre satış dağımı raporunda hareket görmeyenler filtresinin değer getirmesi sağlanmalı.


Aylara göre satınalma ve satış dağılımı raporunda hareket görmeyenler filtresinin hiç hareket görmemiş malzemeleri listelemesi sağlanmıştır.

 

66. Banka fişleri için öndeğerleme servisi kartlardan oku seçilerek çalıştırıldığında kredi hesabında tanımlı bmsv muhasebe kodu banka işlem fişine yansımıyor.


Banka fişleri için öndeğerleme servisi kartlardan oku seçilerek çalıştırıldığında kredi hesabında tanımlı bsmv muhasebe kodunun banka işlem fişine yansıması sağlanmıştır.

 

67. Muhasebe hesaplarında masraf merkezi kontrolü yapıldığı durumda toplu muhasebeleştirme işleminde masraf merkezi olmayan kayıttan sonraki hiçbir kayıt muhasebeleşmiyor.


Muhasebe hesaplarında masraf merkezi kontrolü yapıldığı durumda toplu muhasebeleştirme işleminde masraf merkezi olmayan kayıttan sonraki hiçbir kayıtların muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

 

68. e-Devlet menüsünde e-İrsaliye/e-İrsaliye gönder penceresinde gönderilecek tabında F11 tuşu ile kolon kaldırılıp kaydedildiğinde ilgili pencere kapatılıp açıldıktan sonra kaldırılan kolonlar tekrar gelmemeli.


e-Devlet menüsünde e-İrsaliye/e-İrsaliye gönder penceresinde Gönderilecek tabında F11 tuşu ile kolon kaldırılıp kaydedildiğinde ilgili pencere kapatılıp açıldıktan sonra kaldırılan kolonlar tekrar gelmemesi sağlanmıştır.

 

69. Connect exe üzerinde gelen faturada kaydedilirken detaylar sekmesinde irsaliye numarası değiştirilip fatura kaydedildiğinde satırlarını boş atıyor.


Connect exe üzerinde gelen faturada kaydedilirken detaylar sekmesinde irsaliye numarası değiştirilip fatura kaydedildiğinde satırlarının doğru oluşması sağlanmıştır.

 

70. Üretim emirleri browserında arayüz uyarlama ile eklenen alanın kolon adına gelmesi sağlanmalı.


Üretim emirleri browserında arayüz uyarlama ile eklenen alanın kolon adına gelmesi sağlanmıştır.

 

71. İki tarih arası mizan alırken detaylı filtre verildiğinde detaylı filtredeki sıralamaya göre borç-alacak toplamı hatalı doğru değer gelmesi sağlanmalı.


İki tarih arası mizan alırken detaylı filtre verildiğinde borç-alacak toplamının doğru sonuç getirmesi sağlanmıştır.

 

72. İzle seçeneklerde satış noktası ön değerleri fiş türü sorulacak şekilde kullanıldığında skonsol3 de yaz butonunda fatura numarası girildiğinde var olan kayıtları bulamıyor ve yazdırılamıyor.


İzle seçenekler menüsünde satış noktası ön değerleri fiş türü sorulacak olarak seçildiğinde SKonsol 3 uygulamasında yaz seçeneği üzerinden fatura numarası girildiğinde kayıtların bulunması ve yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

 

73. Skonsol otomatik fatura basımı parametresi evet olarak ayarlandığında Skonsol3 üzerinde otomatik yazdırma işleminin yapılmasının sağlanması.


SKonsol 3 uygulamasında fiş tipi kağıt olan işlemlerde otomatik yazdırma işleminin yapılması sağlanmıştır.

 

74. Satış birim fiyatı tanımlı satınalma fiyatının altına düşerse parametresi birim çevrimini dikkate alarak çalışmalı.


Satış birim fiyatı tanımlı satınalma fiyatının altına düşerse parametresinin birim çevrimini dikkate alarak çalışması sağlanmıştır.

 

75. Cari hesaplara göre satış dağılımı pivot tablo olarak yönetici konsoluna eklendiğinde veri alanlarının doğru değer getirmesi sağlanmalı.


Cari hesaplara göre satış dağılımı raporu pivot tablo olarak yönetici konsoluna eklendiğinde veri alanlarının doğru değerleri getirmesi sağlnamıştır.


 

76. Lotlu ve barkodlu bir malzeme içeren irsaliyede etiket tasarımında seri/lot miktarı standart alanı lotun açıklamasını, seri/lot açıklaması standart alanı ise lotun miktarını getiriyor.


Lotlu ve barkodlu bir malzeme içeren irsaliyede etiket tasarımında seri/lot miktarı ve açıklaması alanlarının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

 

77. Faturalardaki tevkifat oranları KDV beyannamesi kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmına yansımalı.


Fatura girilen tevkifat oranlarının KDV beyannamesi kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemler alanında listelenmesi sağlanmıştır.

 

78. Siparişlerde miktar girilip kaydedildikten sonra, değiştir ile içine girildiğinde bekleyen miktar alanı boş geliyor.


Siparişlerde miktar girilip kaydedildikten sonra değiştir ile içine girildiğinde bekleyen miktarın alanında görünmesi sağlanmıştır.


 

79. Konsinye çıkış irsaliyesinin numara şablonunu sıralı gitmemesi durumunda satış faturasında konsinye hareket aktar parçalı işleminde fatura kaydedilirken "Faturanın ilişkilendirildiği numaraları başka irsaliyelerde kullanılmıştır" uyarısı alınıyor.


Gruplandırılmış arttırımlı şablon kullanımında konsinye aktar(parçalı) işlemi ile birden fazla irsaliye aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

80. Sistem işletmeninde firma detaylarında cloud connect kullanıcı alanı işaretlenebilmeli.

Sistem işletmeninde firma detaylarında cloud connect kullanıcı alanının işaretlenerek, ticari sistem tarafında cloud connect menü seçeneklerinin gelmesi sağlanmıştır.

 

81. Silinen kayıtlar üzerinde kopyala işlemi yapılması sağlanmalı.

Silinen kayıtlar üzerinde kopyala işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

82. e-Defter.exe üzerinde işyeri bazında defter eklenmesi sağlanmalı.

İşyeri bazında e-Defter kullanımında defter dosyası eklenirken "VKN ve Şube No Seç" butonundan şube / işyeri seçimi yapıldığında , ilgili işyeri bilgileri otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır.

 

83. Oracle databasede muhasebe hesapları arası aktarımda tarih filtresi verildiğinde "ORA-00933: SQL komutu tam doğru olarak sona ermedi" mesajının alınmaması sağlanmalı.

Oracle veritabanı kullanımında muhasebe hesapları arası aktarım işleminin tarih filtresi verilerek çalıştırılabilmesi sağlanmıştır.

 

84. Fatura satırında açıklama kolonuna alt alta ve sıralı şekilde CTRL+C ile kopyalanan değer, CTRL+V işlemi yapıldığında "Cannot Open Clipboard: Erişim Engellendi." mesajı alınıyor.


Program içerisinde CTRL+C ile kopyalanan değer, aynı alana birden fazla kez CTRL+V işlemi ile yapıştırılmak istenildiğinde alınan uyarı mesajı kaldırılmıştır.

 

85. Thread sayısında 1 seçeneğinden farklı seçenek seçilip maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında performans sorunu yaşanıyor.


Maliyetlendirme Servisi hesaplama işlemlerinde performans geliştirmesi yapılmıştır.

 
2.72.00.01 Ara Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1. Gib e gönderilmiş e-İrsaliye faturalandıktan sonra değiştir ile giriş yapılarak indirim, masraf, açıklama, birim fiyat değişikliği yapılmak istendiğinde "Gönderimi yapılmış irsaliyeye satır eklenemez" mesajı alınarak işlem yapılmasına izin verilmiyor.


Gib e gönderilmiş e-İrsaliye faturalandıktan sonra değiştir ile giriş yapılarak indirim, masraf, açıklama, birim fiyat değişikliği yapılmak istendiğinde "Gönderimi yapılmış irsaliyeye satır eklenemez" mesajı alınarak işlem yapılmasına izin verilmiyordu, düzeltildi.

 

2. Hareketi olmayan muhasebe hesabına ait logicalref değeri ile aynı logicalref değerine sahip bakiyesi olan masraf merkezi bulunduğunda defter-i kebir raporu bu referansa sahip hesaptan sonraki hesaplar listelenmiyor.


Hareketi olmayan muhasebe hesabına ait logical ref değeri ile aynı logical ref değerine sahip bakiyesi olan masraf merkezi bulunduğunda defter-i kebir raporunda bu referansa sahip hesaptan sonraki hesaplar listelenmiyordu, düzeltildi.


217 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page