Mayıs 2.72 Güncel Versiyon Yenilikleri, İyileştirmeler Logo Tiger 3 | GO 3 | Destek Dokümanı

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.72.00.01 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.


2.72 - Mayıs 2021 Sürümde Yer Alan Yenilikler
 

1. Teslim şekilleri listesinden DAT seçeneği kaldırılarak DPU seçeneğinin eklenmesinin sağlanması.


Teslim şekilleri listesinden DAT seçeneği kaldırılarak DPU seçeneği eklenmiştir.


Not:

Ticari sistem yönetimi kuruluş bilgileri seçeneklerinde bulunan teslim şekilleri bölümünde veri aktar işlemi ile güncel veriler içeri aktarılmalıdır.

 

2. Kredi kartı fiş tahsilatı browserında listelenen kredi kartı fişleri üzerinde incele seçeneğinin eklenmesinin sağlanması.


Kredi kartı fiş tahsilatı ekranında listelenen kredi kartı fişleri için incele butonu eklenerek,cari hesap fişlerindeki incele yetkisine bağlanmıştır.

 

3. Fiş numaralama işlemi başlatıldığında uyarı mesajı verilmesi sağlanmalı.


Fiş numaralama işlemi başlatıldığında "Fiş numaralama işlemi başlayacaktır : Tamam / Vazgeç " uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

 

4. Seri/ Lot/Seri Grubu giriş hareketi seçme penceresinde son kullanma tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmalı.


Seri/Lot/Seri Grubu giriş hareketi seçme penceresinde son kullanma tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

5. Sabit kıymet kartlarının excel'den aktarılmasının sağlanması.


Sabit Kıymet kaydının Excel'den aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

6. Browserlarda Ctrl+F arama penceresinde seçilen filtrelerin toplu olarak silinmesi sağlanmalı.


Browserında Ctrl+F arama penceresinde seçilen filtrelerin silinmesi için buton eklenmiştir.

 

7. Hızlı üretim fişi girişi sırasında birim çevrimi yapılabilmesinin sağlanması.


Hızlı üretim, takım boz ve fason üretim fişi girişi esnasında birim çevrimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

8. Ticari sistem bordro entegrasyonunda sakatlık indirimi formülü tanımlanabilmeli ve buna göre muhasebeleştirme yapılabilmesinin sağlanması.


Puantaj kartında hesaplanan sakatlık indirimi alanının mahsuplaştırılabilmesi için personel muhasebe kodları entegrasyon formüllerine 'P62 : Sakatlık İndirimi' parametre seçeneği eklenmiştir.

 

9. Gerçekleşen miktar girişinde yapılacak uyarılarda otomatik kaynak kullanımı mesajı devre dışı bırakılırsa kaynak kullanımı hesaplanmasının sağlanması.


Üretim kontrol parametrelerinde bulunan "Gerçekleşen Miktar Girişinde Yapılacak Uyarılar" parametresinde otomatik kaynak kullanımları için hesaplama uyarısı devre dışı bırakılsa dahi "Gerçekleşen İş İstasyonu Kaynak Kullanımı Kayıtları Otomatik: Oluşturulacak" parametresine bağlı olarak kaynak kullanımının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır.

 

10. Ambar fişinde negatif seviyeye düşen malzemeler farklı renkte görünmesi sağlanmalı.


Ambar Fişinde negatif seviyeye düşen malzemelerin farklı renkte gözükmesi sağlanmıştır.

 

11. Sistem işletmenindeki adres bilgilerinde semt bilgileri gelmiyor, semt bilgilerinin de öndeğer getirilebilmesinin sağlanması.


Sistem işletmenindeki adres bilgilerine semt bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

12. İndirilecek kdv listesinde, alış faturasının sıra no alanına fatura belge numarası/ fatura fiş no gelmesi parametrik olmasının sağlanması.


İndirilecek Kdv Listesi oluşturulurken listelen alım faturalarının sıra no'su kolonunda listelenecek değerin belge numarası ya da fatura numarası olarak beyanname filtrelerinde seçilebilmesi sağlanmıştır

 

13. Satış faturasının içinde F9 menüde Kdv düzenleme seçeneği yetkiye bağlanması sağlanmalı.


Satış Faturasının içinde F9 menüde Kdv Düzenleme seçeneğinin yetkiye bağlanması sağlanmıştır.

 

14. Cari kartın içerisinde yabancı uyruklu check işareti atıldığında “Vergi Kimlik Numarası “ kontrolü yapılmamasının sağlanması.


Cari hesap kartında 'Yabancı Uyruklu' alanı seçildiğinde “Vergi Kimlik Numarası “ kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.

 

15. Adres/telefon bilgileri raporundaki standart alan listesine telefon alan kodu eklenmeli.


Adres/Telefon bilgileri raporu alan listesine ve standart rapor tasarıma telefon ve faks numaraları alan kodu eklenmiştir.

 

16. Çek bordrosu(Kendi Çekimiz) girişi yapılırken seri no kontrolünün yapılmasının sağlanması.


Müşteri ve kendi çek/senet giriş ve çıkış işlemlerinde, bordro kaydedilirken seri no kontrolü yapılarak daha önce kullanılmış seri no varsa "Aynı seri numaralı bir kayıt daha var , devam etmek istediğinize emin misiniz" şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

 

17. Banka hesapları browserında hesap no alanı kolon olarak eklenmeli.


Banka Hesapları browserında Hesap No alanının kolon olarak eklenmesi sağlanmıştır.

 

18. Lot/ seri hareketleri dökümü raporunda fiş türü bilgisi metin (fişin ismi) olarak raporlanması sağlanmalı.


Seri/Lot Hareketleri Dökümü raporunda fiş türü bilgisini içeren 273-Fiş Türü (Sözel) alanı eklenmiştir.

 

19. Bankadan çek ödemesi fişleri muhasebeleştirilirken oluşan muhasebe fişi satır açıklamalarına çek seri no bilgisinin de yansımasının sağlanması.


Bankadan çek/senet ödemesi fişleri muhasebeleştirme filtrelerinden Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları filtresi seçeneklerine "Çek/Senet Seri Numarası" filtre seçeneği eklenmiştir.

 

20. Fatura ve irsaliye ve malzeme fişleri satırlarına üretici kodu kolonu eklenmeli.


Fatura, İrsaliye ve Malzeme Fişleri satırlarına Üretici Kodu kolonu eklenmiştir.

 

21. Faturada indirim var ise iade al işleminde indirim satırının da listelemesinin sağlanması.


Faturada indirim uygulandığı durumda iade al işleminde indirim satırının da listelemesi sağlanmıştır.

 

22. Muhasebe fişi kopyala veya değiştir ile tarih değiştiğinde işlem döviz kurunun değişmesinin sağlanması.


Muhasebe fişlerinde kopyalama ile tarih değişimi yapıldığında veya fişte tarih değiştirildiğinde ,işlem dövizi kurunun güncellenip güncellenmeyeceği parametreye göre seçilebilmesi sağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine "Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi: Kuru Güncellenecek / Kuru Güncellenmeyecek " parametresi eklenmiştir.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

23. Çek senetler ekranında CTRL+A ile seçim yapıldığında devirden gelen çekler için portföyde statüsü haricindeki çeklerde seçilmesinin sağlanması.


Çekler ve senetler ekranında Ctrl+A kombinasyonuyla seçim yapıldığında devirden gelen çekler için statüsü portföyde olmayan çeklerin de seçilebilmesi sağlanmıştır.

 

24. Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda yönetici konsolunda yıl seçimi yapılabilmesinin sağlanması.


Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda yönetici konsolunda yıl seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

25. Malzeme kartı üzerinden ulaşılan planlı hareketler takibi ekranında siparişler üzerinde karşı sipariş oluşturulma durumuna göre filtreleme yapılabilmeli.


Malzeme kartı üzerinden ulaşılan 'Planlı Hareketler Takibi' ekranında, siparişler üzerinden oluşturulan karşı siparişlerin karşılama miktar durumuna göre listelenmemesi için filtre seçeneklerine "Karşı Sipariş İle Karşılanmış Siparişler Listelenmesin : Evet/Hayır" seçeneği eklenmiştir.


Evet seçildiğinde karşı sipariş ile orjinal sipariş miktarına eşit veya küçük siparişler listelenmemektedir.

 

26. Otomatik hızlı üretim fişi oluştur işleminde yarı mamul üretilmesinin sağlanması.


Malzeme kartları üzerinde otomatik hızlı üretim fişi oluştur işleminde , hızlı üretim fişinde olduğu gibi yarı mamüllerin üretilebilmesi için işlem seçeneklerine "Yarı Mamüller : Üretilecek / Üretilmeyecek " seçeneği eklenmiştir.

 

27.Cari hesap üzerinden ulaşılan hareketler ekranında bankadan kesilen hizmet faturaları tek satır olarak listelenmesi sağlanmalı.


Cari hesap üzerinden ulaşılan Hareketler ekranında bankadan kesilen hizmet faturalarının tek satır olarak listelenmesi sağlanmıştır.

 

28. Ambar tanımında malzeme toplamları etkilenmeyecek seçili olduğunda ilgili ambar hızlı üretim fişinde kullanılabilmesi sağlanmalı.


Ambar tanımında Malzeme Toplamları Etkilenmeyecek seçili olduğunda ilgili ambarın Hızlı Üretim Fişinde kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 

29. Sipariş detaylar alanındaki aktarıldığında işlem dövizi seçeneğindeki seçim sipariş sevkedildiğinde açılan irsaliyede gelmesinin sağlanması.


Satınalma ve satış fişleri detaylar tabında aktarımlarda işlem dövizi ve fiyatlandırma dövizi kurlarının güncellenip ,güncellenmeyeceği seçeneklerinin parametre öndeğerinde farklı olarak seçilse bile aktarıldıkları fişe taşınması sağlanmıştır.

 

30. Skonsolda satış noktası öndeğerlerinden seçilen cari hesaba ait ödeme planının otomatik gelmesinin sağlanması.


SKonsol 3 uygulamasında satış noktası öndeğerlerinden seçilen cari hesaba ait ödeme planının öndeğer olarak fişe gelmesi sağlanmıştır

 

31. Aynı veritabanına bağlı farklı iki firmada farklı kullanıcılar ile e-Fatura mükellef kontrol çalıştırıldığında başka bir kullanıcı işlem yapıyor uyarısı veriyor ve mükellef kontrolü yapılamıyor.


Farklı firmalarda farklı kullanıcılar ile aynı anda e-Mükellef kontrol işleminin çalıştırılabilmesi sağlanmıştır.

 

32. Satınalma emirleri browserında F7 ile açılan önizleme alanında satırlarda temin süresi alanı Eklenmesi


Satınalma emirleri ekranında F7 ile açılan önizleme alanında satırlardaki 'Temin Tarihi' kolonu eklenmiştir.

 

33. Sistem işletmeni kullanıcı işlem yetkilerine üretim emirleri F9 menü seçeneklerindeki TFRS gerçekleşen genel gider oluştur ve iş emirleri diyagramı yetkileri eklenmeli.


Sistem işletmeni kullanıcı işlem yetkilerine, Üretim Kontrol/Hareketler/Üretim Emirleri penceresinde üretim emri üzerinde F9 menüde bulunan "TFRS Gerçekleşen Genel Gider Oluştur" ve "İş Emirleri Diyagramı" seçeneklerine ait yetkiler eklenmiştir.

 

34. Adres bilgilerinde Irak'a ait şehir ve ilçe bilgilerinin aktarılmasının sağlanması.


Adres Bilgilerinde Irak'a ait şehir ve ilçe bilgilerinin aktarılabilmesi sağlanmıştır.

 

35. Muhtasar beyannamesi/Ekler/istihdamın teşvikine ilişkin bildirim sekmesine BordroPlus entegrasyonu ile veri aktarılabilmesinin sağlanması.


Muhtasar beyannamesi/Ekler/İstihdamın teşvikine ilişkin bildirim sekmesine Bordro Plus entegrasyonu ile veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

36. E-müstahsilin xmli oluştururken satırlar malzeme koduna göre birleştirilebilmelidir.


E-müstahsilin xml'i oluşturulurken satırların malzeme koduna göre birleştirilmesi sağlanmıştır.

Satınalma Parametrelerine ;

E-Müstahsilin XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin : Evet/ Hayır

E-Müstahsil Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları : Birleştirmesin/ Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin

seçenekleri eklenmiştir.

 

37. e-Devlet entegratör bilgilerinde yer alan "Öndeğer Adres" buton aracılığı ile servis adresinin gelmesi sağlanmalı.


e-Devlet entegratör bilgilerinde yer alan "Öndeğer Adres" buton aracılığı ile servis adresinin gelmesi sağlanmıştır.

 

38. 7194 sayılı kanun kapsamında binek araç kiralama üst sınırı limitinin günlük tutar üzerinden de takibinin yapılabilmesinin sağlanması.


7194 sayılı kanun kapsamında binek araç kiralama üst sınır limitinin günlük tutar üzerinden de KKEG hesabına atılarak takip edilmesi sağlanmıştır.


Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturası satırında eklenen 'Kiralanan Gün' alanına tam sayı olarak değer girildiğinde kiralama üst sınırı limitinin günlük hesaplanarak muhasebe kodlarına yansıtılması sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

39. e-İrsaliye bilgilerindeki sürücü bilgileri öndeğer gelmesinin sağlanması.


Cari hesap tanımlarına 'Sürücü' alanı eklenerek fiş içerisindeki e-İrsaliye Bilgileri ekranına öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

40. Satış irsaliyesi tek ya da toplu olarak faturalandırıldığında birim fiyatların otomatik gelmesi sağlanmalı.


Satış irsaliyesi tek ya da toplu olarak faturalandırıldığında birim fiyatların parametreye bağlı olarak otomatik gelmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

41. Marka tanımları ekranındaki arayüz uyarlama penceresinde "Ek Alanlar" seçeneği görünmesi sağlanmalı.


Marka Tanımları, Ek Vergi Kartları, Özellik Setleri formları ara yüz uyarlama ekranlarına "Ek Alanlar" ve "Ekle" özelliğinin gelmesi sağlanmıştır.

 

42. Gelecek aylara/yıllara ait gelir gider dağıtımı malzeme içinde yapılması sağlanmalı.


Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin, toplu işlem ile aylara dağıtımının malzemeler için de yapılabilmesi sağlanmıştır.


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

43. Siparişlerde kontrollü onaylama işlemi toplu yapılabilmesinin sağlanması.


Birden fazla satış siparişinin işaretlenerek F9- Kontrollü Onaylama seçeneği ile sırasıyla her fiş için kontrol edilerek onaylanması sağlanmıştır.

 

44. Satırlarında seri/lot takipli malzeme bulunan ithalat operasyon fişine değiştir ile girildiğinde yaşanan performans sorunu için iyileştirme yapılmalı.


Seri No Girişi - Seri Numarası Üret işleminde, üretilen seri numaralarını kaydetme işleminde ve seçilen seri numaralarını aktarma işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

 

45. Parçalı konsinye aktar işleminde aktarılacak konsinye irsaliye satırları penceresinde alanların sıralanabilmesi sağlanmalı.


Fatura içerisinde konsinye hareket aktar parçalı işlemi ile ulaşılan "Aktarılacak Konsinye İrsaliye Satırları" penceresindeki alanlara göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

46. İrsaliyelerde lotlu ürün seçiminde sağ tuş giriş hareketleri ekranındaki filtre alanına sayım fazlası fişi türü eklenmeli.


İrsaliyelerde lot ile takip edilen ürün seçiminde sağ tuş giriş hareketleri ekranındaki giriş fiş türü seçeneklerine sayım fazlası fişi türü eklenmiştir.

 

47. Kredi kartı fiş tahsilat ekranındaki filtrelere proje kodu filtresi eklenmesi.


Kredi kartı fiş tahsilat ekranındaki filtre seçeneklerine proje kodu seçeneği eklenmiştir.

 

48. BA-BS form beyannamelerinde elektronik faturalarının dahil edilmemesi sağlanmalı.


BA-BS form beyannamelerinde elektronik faturalarının dahil edilmemesi sağlanmıştır


Madde ile ilgili video için tıklayınız.

 

49. Ambar fişleri e-irsaliye gelen kutusunda işlem türü alanına ambar fişi olarak gelmesinin sağlanması.


e-İrsaliye tipinde alınan ambar fişlerinin e-irsaliye gelen kutusunda işlem türü alanına ambar fişi olarak gelmesi sağlanmıştır.

 

50. Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde kasa fişi oluştur butonuna basıldığında ekrana gelen fişin otomatik olarak yazdırılabilmesinin sağlanması.


Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde kasa fişi oluştur butonuna basıldığında ekrana gelen fişin otomatik olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

 

51. Maliyet yerleri ekranında periyod koduna göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmalı.


Maliyet yerleri ekranında periyod koduna göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır

 

52.Skonsol3 programında da skonsol2 programındaki gibi satış işlemi sırasında F4 tuşuna basıldığında barkod alanına gidilebilmesinin sağlanması.


SKonsol 3 programında satış işlemi esnasında F4 tuşu ile barkod alanına gidilebilmesi sağlanmıştır.